Kirjoja

Kirjoja
Kirjoja

maanantaina, heinäkuuta 31, 2017

150 uutta ops-ideaa

Päivitetty 2.8. 2017 klo 11.
VUOSI sitten kokosin koulutyötä aloittavien tueksi 100 ops-ideaa. Ilmeisesti niille oli tarvetta, koska blogilastua kävi lukemassa lähes 15 000 kävijää. Tässä linkki niihin: http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/07/100-helppoa-ops-ideaa.html

Luin ne, ja tein mielestäni paremman, uuden version. Ilmaiseksi.

Alkuarvio  (formatiivinen)
1. Kun uusi jakso alkaa, ota selvää, mitä oppilaat siitä jo osaavat. Anna jokaisen opiskella  sitä, mitä ei vielä osaa. Kukaan ei halua opiskella uudelleen sitä, minkä jo osaa. (mielekkyys)

Arviointi
2. Anna oppilaille tehtäväksi pitää lokikirjaa, johon kirjataan päivän aikana  käsittelyt asiat ja oivallukset tyyliin. ”Ennen luulin, että….
3. Teetä oppilailla ennen uuden jakson alkua käsitekartta (alkuarvio). Teetä se myös jakson lopuksi. Vertailemalla niitä nähdään, onko oikeasti opittu jotain.

Innostus
4. Innostus tarttuu. Samoin kyynisyys. Pidä huolta omasta innostuksestasi. Melkein mistä asiasta tahansa löytyy kiinnostava lähestymiskulma. Jos jokin asia on oikeasti tylsää, palkitkaa itsenne jollain yhdessa sovitulla tavalla.

Intohimoryhmät
5. Ota selvää, mitä asioita oppilaat harrastavat ja mitä he haluaisivat intohimoisesti oppia. Jokainen voi esim. kuvata älypuhelimella tuokion itsestään harrastuksen parissa. Kokoa heistä samasta innostuneita asiantuntijaryhmiä, ja hyödynnä heitä sopivissa kohdissa.

Itseluottamus- luota!
6. ”Opettaja voi ohjailla ja tukea oppilaittensa kasvamista  persoonallisuuksiksi vain sillä edellytyksellä, että  hän itsekin toimii persoonana, ajattele didaktisesti”. Opettajan tehtävä on  luoda kokonaisuus erikseen selostetuista koulutyön puolista;  aines, menetelmät, opetusvälineet ja arviointiohjeet...  Opettaja  mukauttaa tavoitteet kulloisiakin olosuhteita ja oppilaiden edellytyksiä vastaaviksi. Juuri näiden oppilaiden. Opettaja joutuu tekemään kompromisseja vaatimusten ja oppilaiden edellytysten välillä. "– Matti Koskeniemi

Kodin ja koulun yhteistyö
7. Tarjoa vanhemmille  ja isovanhemmille mahdollisuuksia tulla apukäsiksi kouluun. Samalla monet epäluulot karisevat. Kuvaa tavallista koulupäivää(pyydä lupa) ja näytä vanhemmille clipsi heidän lapsistaan työntouhussa. vanhempainillassa.

Koe
8. Anna etukäteen kysymysvalikko, josta koetehtävät valitaan.
9. Anna mahdollisuus uusia koe, jos se menee mönkään.
10. Korvaa koe muulla osaamisnäytöllä, jonka saa antaa yksin, parin kanssa tai ryhmänä.
11. Tarjoa  oppilaille vaihtoehtoisia tapoja antaa osaamisnäyttö.

Korvaava tehtävä
12. Jos oppilas suorittaa uinninopetuksen kodin valvomana, pyydä kuvaamaan uintinäyte älypuhelimella, Jos hän on perheen kanssa lomalla, pyydä häntä kuvaamaan tai videoimaan matkalla ja pitämään sitten muulle luokalle maantieteen oppituokio,

Kotitehtävät
13. Anna tehtäväksi keksiä hyvä kysymys seuraavaksi päiväksi, jolloin opettajalta kuulustellaan läksy.
14. Anna vapaaehtoisia tai valinnaisia kotitehtäviä. Niistä saa todistukseen bonusta.
15. Anna vaihtoehtoisia tapoja tehdä kotitehtävä (kirjoittaen, kuvaten puhelimella…).
16. Läksynkuulustelun sijaan anna oppilaille kertauskortteja, joissa olevan tehtävän he ratkaisevat parittain.

Laaja-alaiset taidot
17. Kirjoita taululle tms. koko luokan yhteinen harjoittelutavoite (valitse laaja-alaisista taidoista, esim. työelämätaidot - aikataulussa pysyminen- työn viimeistely)

Luokkahenki
18. Keksikää luokallenne  nimi, tunnuslause. Mikä eläin te olisitte? Mikä maa?
19. Rakentakaa  luokan seinälle meidän luokan  maailmankartta (mistä kukin on tullut?). Seurataa uutisia. Syttykää  kaukaisista, globaaleista asioista ja ihmisistä.
20. Sovitaan heti alkuun, kuinka toimitaan, jos tulee riita. Mallinna sitä, (hyvinvointi). Ha
21. Valitkaa uusille oppilaille kummit, jotka perehdyttävät heidät talon tavoille. (eri-ikäisten yhteistyö)

Mielikuvitus
22. Keksikää ja näytelkää yhdessä pitkäkestoista tarinaa. Jokainen saa rakentaa mielikuvitusroolinsa. Opettaja tuo aina tarinatunnille uuden tilanteen, jota leikitään rooleissa. Tarinaa kirjoitetaan vuorollaan muistiin. Samalla kirjoitetaan tuotteita: kirjeitä, valokuvia…Lopuksi kootaan luokan yhteinen tarina yhteiseksi kirjaksi.

Monialainen oppimiskokonaisuus
23. MOK on loistava mahdollisuus ottaa yhteisen tutkimisen kohteeksi oppilaita oikeasti kiinnostava ilmiö/teema. Kysy ajoissa oppilailta.."jollei koulussa olisi oppiaineita tai kirjoja, mitä te haluaisitte maailmasta ja elämästä oppia". Valitkaa sitten jokin tällainen kokonaisuus ja suunnitelkaa rauhassa, mitä kaikkea sen aikana voisi tehdä sellaista, joka sopii eri oppiaineiden tunneille. Missä muualla voi oppia kuin luokassa? Keihin kannattaisi otta yhteys? Millaisia tuotoksia luokka voisi tehdä?Sitten sovitte ajankohdan ja starttaatte.

Motivointi
24. Anna oppilaiden selailla uutta oppikirjaa ja pohtia, mitä mielenkiintoista on luvassa. Mikä vaikuttaa vaikealta? Pyydä vuotta vanhempia oppilaita kertomaan, mihin  sillä luokka-asteella kannattaa erityisesti panostaa.
25. Kootkaa lista asioista, joita oppilaat oikeasti haluaisivat tämän lukuvuoden aikana oppia- kuulu se nyt johonkin aineeseen tai ei. Ottakaa selvää, kuka osaisi opettaa. Opetelkaa ne. Apuja löytyy mm. u-tubesta.
26.  Kun oppilaat kysyvät: Mitä hyötyä tämän asian oppimisesta on, anna kotitehtäväksi kysyä vanhemmilta, mihin he tarvitsevat tuota osaamista.
27. Lasten kanssa kannattaa lähteä liikkelle arkipäivän asioista, mutta ei jäädä  vain siihen.

Oma kysymys
18. Sopivan teeman yhteydessä, anna lasten päättää, mitä siitä pitäisi oppia. "Mitä sinä haluaisit oppia
tästä teemasta? Kirjoita se kysymyksen muotoon." Lisää tehtävään harjoiteltava taito, esim. taito hakea tietoa - taito t etsiä tietoa monipuolisista lähteistä- taito löytää asioiden väliltä yhteyksiä
- taito arvioida tiedon luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta.

Onnistumistehtävät
29. Keksi pieniä vastuutehtäviä (esim. kukkien kastelu, kenkien järjestäminen, välineiden jakaminen...) joita oppilaat vuorollaan hoitavat- ja saavat onnistua.

Opiskelu
30. Kun oppilaat ovat työn touhussa, älä keskeyttele.
31. Älä neuvo pyytämättä.
32. Älä anna ratkaisua. Auta lasta vain sen verran, että hän oppii itse.

Oppiaines
33. Jaa oppiaines osiin, joita voi suorittaa omaan tahtiin (omatahtinen, itsenäinen eteneminen).
34. Mieti… ”Mitä asioita oppilaan  lautaselta on otettava pois,  että uudelle löytyisi tilaa.” Onko kaikki yhtä tärkeää?

Oppilaan tuntemus
35. Opettaja tarvitsee oppilaan tuntemusta. Tarkkaile oppilaita. Ketkä pääsevät helposti työhön käsiksi? Keiltä loppuu bensa? Keiden on vaikea keskittyä? Keillä on paljon ystäviä, keille ei juuri ketään? Kirjaa havaintoja ylös. Ota selvää, mitä kukin harrastaa.

Oppimaan oppiminen
36. Anna oppilaille mahdollisuuksia suunnitella omia oppimistehtäviään (oma kysymys - ratkaisutapa- työn jaksottaminen- tautos- ajan arviointi). Pyydä heitä ideoimaan itselleen uusia oppimismahdollisuuksia.

Oppimistehtävät
37. Aina kun aloitatte uuden työn, pohtikaa yhdessä, miten siinä voisi käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi tiedon hankinnassa, muokkaamisessa, mieleenpainamisessa,  tuotoksen teossa. Jos pohditte mutkikkaita asioita (esim. historian tapahtuma(, jakakaa roolit, jotta huomataan, että sama asia näyttää eri ihmisistä erilaiselta.
38. Jos teetät ryhmätyön, nimeä aina taito, jota samalla harjoitellaan (esim. kannustaminen-  toisen auttaminen- aito tarttua erimielisyyksiin sen sijaan että väistellään niitä - taito purkaa erimielisyyksiä
- taito rakentaa ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä- taito kertoa omat ajatukset- taito kuunnella toisten ajatuksia- taito lukea toisen tunteita - taito väitellä rakentavasti- taito ilmaista itseään- taito oppia toisilta-  - taito päättää yhdessä- taito johtaa vuorollaan). Kun työ on valmis arvioikaa myös harjoiteltavassa taidossa edistymistä. Missä tilanteessa harjoittelitte? Kuka oli erityisen taitava? Miten hän sen teki?
39. Kokeile työkortteja, joissa on kirjalliset ohjeet vaihe vaiheelta ja eritasoisia tehtäviä.
40. Käytä ryhmässä tekemistä vain, kun oppimistehtävä on sellainen, että yhdessä tekemisestä on aitoa lisäarvoa. Lisäarvoa tuo, kun samalla harjoitellaan ryhmätaitoja esim.  taitoa sopia asioista
- taitoa aidosti tehdä päätöksä/ratkaisuja yhdessä- taito käyttää jokaisen vahvuuksia yhteiseksi hyväksi.
41. Puhu vähemmän. Käännä oppisisällöt oppimistehtäviksi, jotka annat oppilaille -  se vähentää oman puheesi määrä. Voit myös kirjoittaa ohjeet taululle puheen sijasta.
42. Laadi oppimistehtäviin vaihtoehtoisia, eritasoisia osia muutaman runkotehtävän lisäksi.
43. Mieti, voiko oppimistehtävä olla sellainen, että tuloksista voisi olla iloa tai hyötyä muille. (Esim. taidenäyttely vanhainkotiin). Jos teette tietotuotteita,voitte samalla harjoitella - taitoa analysoida kohderyhmä- taito viestiä kohderyhmälle sopivalla tavalla-  taitoa kerätä palautetta viestintätilanteesta.
44. Muokkaa oppimistehtäviä niin, että niitä voi tehdä eri tavoilla (tekstinä, näytelmänä...)Tee siitä rikas (lisäämällä siihen esim. laaja-alaisen osaamisen taitoja);

" Kasvatuksen säästöperiaate = valitse  toimintoja,  jotka kehittävät mahdollisimman monia toivottavia ominaisuuksia" – Urpo Harva

45. Rikastakaa osaamisnäyttöjä esim. tarinoita, aineita jne. harjoittelemalla samalla taitoa hyödyntää  yllätystä, juonenkäänteitä, tosiasioita ja huumoria.

Osaamisnäytöt
46. Kun annat oppilaille tehtäväksi kirjoittaa aine tai tuottaa esim. kuvataidetyö, kerro etukäteen millaisesta tuotoksesta saa minkäkin arvosanan.

Osallisuus
47. Aloittakaa viikko yhteissuunnittelutunnilla. Päättäkää viikko yhteiseen arviointiin. Kootkaa viikon  plussat ja miinukset. Keksikää keinoja estää havaitut miinukset seuraavalla viikolla.
48. Tuo luokkaan aloitelaatikko. Lukekaa aloitteet viikottain.
49. Perustakaa luokkaan luokkahallitus, joka ratkaisee opettajan apuna kiistoja.

Palaute
50. Kirjaa ylös myönteisiä havaintoja, joista kehut sopivan hetken tullen.
51. Mieti tarkoin, mitä suustasi tulee. Käännä moitekin toiveeksi.
52. Muista kehua omaa luokkaasi, vaikka aihetta ei aina riittävästi ole.

Pariopettaja
53. Jos vain suinkin, pankaa kaksi luokkaa yhteen ja opettakaa niitä yhdessä. Pariopettajuus tuo huikeita hyötyjä. Kun kysyy kokemuksia mallia kokeilleilta saa tällaisia vastauksia: Pariopettajuus  parantaa opetuksen tasoa,  oppimistuloksia, oppilaiden  ja oppilaiden hyvinvointia. Pariopettajuus tuottaa jopa säästöjä ja helpottaa  rehtorin työtä. Opettajan työssä jaksaminen paranee. Haittapuolena voi olla joillakin pareilla kiusaus laiskotteluun (toisella on kahvitauko). Malli ei ehkä  sovi kaikille oppilaille ja opettajille eikä kaikkiin kouluihin ja luokkiin. Se vaatii myös joustavia tiloja.  Lähes kaikki pariopettajuutta harjoittavat koulut suosittelevat lämpimästi mallin käyttöönottoa.

Projektit
54. Kun teette projektin, miettikää, kenelle tulokset voisi esittää niin, että heille on siitä iloa ja hyötyä. Alemmalla luokalla oleville?

Päivänavaukset
55. Nosta rimaa. Järjestä joka päivään innostava muutaman minuutin puheenvuoro jostain ideasta, joka auttaa oppilaita konkreetisti tai auttaa heitä huomaamaan, kuinka arvokasta on tehdä elämässä hyviä, arvokkaita asioita. Teemojahan riittää: Mitä hyötyä minulle oli koulusta? Kuinka voitin vaikeuteni? Kutsu puhujiksi vanhempia, toisia opettajia, rehtori, oppilashuollon väkeä, entisiä oppilaita- ja myös oman koulun ja luokan oppilaita. Puheenvuoron voi myös lähettää älypuhelimella tai skypellä. Anna ohje, että tarkoitus ei ole moralisoida tai pitää kurinpalautusta. Keskustelkaa puheenvuoron jälkeen.

Suunnittelu
56. Kaikkea ei tarvitse suunnitella etukäteen valmiiksi. Ota oppilaat mukaan suunniteluun. Esittele vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa edessä oleva jakso.

Tasa-arvo
57. Älä muodosta  ryhmiä tai jaa tehtäviä sukupuolen perusteella, vaan vaihtelevilla  perusteilla (syntymäkuukausi, pituus, hiusten väri)

Tavoite
58. Mieti kun uusi jakso tms. alkaa, mikä on tavoite. Mitä pitää oppia? Kuinka hyvin?  Tee tavoitteet näkyviksi, ja ota niissä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset  suoriutumisedellytykset.

Taito (=osaan)
Esim. jäljittelee, suoriutuu, suoritus tehostuu: nopeus, tarkkuus, virheet vähenevät, haittavaikutukset vähenevät tai syntyy uusi toimintamalli tai uusia toimintavaihtoehtoja… suoritus on tehokas, hioitunut, kultivoitunut, luonteva, ainutlaatuinen…

Tieto (= tiedän)
Esim. tietää jotain uutta, tietää paremmin (skeema tarkentuu -assimilaatio ja akkomodaatio).
Muistaa, osaa ilmaista omin sanoin (ymmärtää), soveltaa, analysoi - vertailee,  laatii  yhteenvedon, kykenee arvioimaan. Tietäminen on syventynyt; tunnista… luo uutta.

Tahto (tunteet) =(tahdon)
Esim.  ottaa vastaan, mukautuu, hyväksyy,  kiinnostuu, valitsee, oppiminen alkaa motivoida itse itseään, innostuu, syntyy emotionaalista kiintymystä …sitoutuu…iloitsee, kokee kauniina, kokee arvokkaana, omaksuu osaksi identiteettiään, on sivistynyt ihminen,

Todistukset
59. Pyydä oppilaita antamaan sinulle todistus. Anna aiheet ja asteikko.
60. Virallisten todistusten liitteenä voi antaa erilaisia kannustavia kunniakirjoja.

Työtavat
61- 143 Kokeilkaa joka viikko jotain toisenlaista tapaa oppia asioita. Kuinka hyvin toimi? Aloittakaa vaikka näillä:
aivoriihi, dialogi (Sokrates), draama, etäopiskelu, harjoitellaan pareittain, harjoitellaan taululla, immanenttinen (uuteen sisäänrtakennettu) kertaus, itsekasvatus, itseopiskelu, keskustellaan teemasta vapaasti, kierretään oppimispisteissä,  kiitos (jesuiittojen työtapa), koulukävely (pidetään tunti ulkona), laboratoriokokeet, liikunnalliset työtavat, leiri, luento, lauletaan /soitetaan yhdessä, luova ongelmanratkaisu, luovat tehtävät, ”mennään koneille”, narrattiivisia tarinat, jotka punotaan oppilaitten ympärille ,nautitaan taideteoksesta, näytellään, oikeiden tehtävien teettäminen oppilalla, opetellaan haastattelemalla, opetellaan hiljaa kuuntelemalla ja muistelemalla, opetellaan jäljittelemällä, opettaja esittää; hän kertoo Kolumbuksesta (opettaja välittää aineksen; suusanallinen opetus), opettaja ”kehittää” (hän ottaa opettaessaan huomioon oppilaiden kokemukset), opettaja selittää (tutkitaan materiaalia), opetellaan ulkoa (toisto, riimit, runo…), opettaja demonstroi/näyttää, opettaja kyselee- oppilaat vastaavat, opettaja lukee, opettaja sanelee, opitaan kiviä tai muita apuvälineitä käyttäen (abakusmenetelmä), opitaan katsomalla kirjaa, opitaan keksimällä, opitaan kokeilemalla, opitaan kuuntelemalla paneelia/puhujia/kuunnelmaa, opitaan kysymällä (mm. opettajallta),  opitaan leikkimällä, opitaan lukemalla kirjaa/kuvia, opitaan luomalla, opitaan oivaltamalla, opitaan opettamalla toisia, opitaan pohtimalla, opitaan ratkomalla ongelmia, opitaan ”seuraamalla opetusta”, opitaan tarkkailemalla toisia, opitaan tekemällä työtä, opitaan toisilta/toimimalla muiden mukana, opitaan tutustumalla esikuvallisiin ihmisiin, opitaan virheistä, oppilaat lukevat hiljaa, oppilaat lukevat ääneen vuorollaan/yhteen ääneen,  oppilaat esiintyvät, oppilaat etenevät työohjeiden mukaan omaa tahtiaan, oppilaat pitävät esitelmän, oppilaat tekevät tehtäviä, oppilaat tutkivat, osastojakoinen opiskelu (luokassa yhtä aikaa eri asioita oppivia ryhmiä), pelataan pelejä, pidetään tietokilpailu, porinaryhmät, projektit (tuottamis-, ongelmanratkaisu- ja harjoitusprojektit), roolipelit, satutunti, suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan juhla tai tapahtuma, suurryhmäopetus (useita luokkia yhdessä), tehdään opintokäynti elokuviin/metsään/museoon/retkelle/teatteriin….,tehdään mukaelmia, tehdään projekti, tehdään yhdessä tutkimus,  tehdään töitä parin kanssa/ryhmissä, tehtäviä antava opetus, täytetään monisteita/työkirjaa, ulkoluku, vapaa tehtävä (esim. kirjoitus asioista, jotka kiinnostavat itseä mielihyvän vuoksi), vuoro-opetus: edistyneimmät oppilaat opettavat muita jne. vyöryttäen.
Työelämätaidot
144. Kysykää, voisiko jonkin vanhemman työpaikalle lähettä 2-3 oppilaan ryhmän. Ryhmä voisi haastatella työpaikalla,  mitä taitoja työssä tarvitaan. Striimataan lähetys suorana.

Työskentelytaidot
145. Tarkkailkaa (kello), kuinka tehokkaasti osaatte käyttää oppitunnin ajan. Kuinka paljon aikaa menee sähläämiseen?

Uuden asian opettaminen
146. Älä kerro kaikkea. Muovaile oma esityksesi niin, että  oivaltamisen ilo jää lapsille.

Uuden jakson aloittaminen
147. Pane oppilaat pohtimaan ryhmissä,  mitä he  haluaisit oppia tästä teemasta? Kootkaa ne ylös ja lisätkää listaan, jotka opettaja tahtoo heidän oppivan.

Vertaisauttaminen
148. Jokainen kirjoittaa A4 -mainoksen itsestään ja kertoo missä on niin taitava, että mielellään auttaa myös toisia (vahvuusajattelu, auttaminen). Näin syntyy  osaamispankki.

Virheet ja mokat
149. Käykää ne läpi. Pohtikaa: mitä tästä voi oppia.
150. Palkitkaa viikon opettavaisin moka.


perjantaina, heinäkuuta 28, 2017

Kuukauden kirja: ReseptitOPSin käyttöön.

EILEN oli kaunis kesäpäivä ja otin Oittaalle mukaan hauskannimisen kirjan:

Luostarinen, Aki  ja  Peltomaa, Iida-Maria  (2016). Reseptit opsin käyttöön. Opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: Ps-kustannus

Kirjaa on facebookissa kovasti hehkutettu, ja on sitä myytykin, koska nyt on myynnissä jo toinen painos.

KIRJASSA  on yhdeksän päälukua, ja sivuja on yhteensä 243. Luvut ovat:

toimintakulttuuri
laaja-alainen osaaminen
monialaisten  oppimiskokonaisuuksien rakentaminen
ohjelmointi
oppimisympäristö
monipuolinen oppimisen ja osaamisen arviointi
itsensä ja työnsä johtaminen
hyvinvointi ja jaksaminen
ops-sanasto

MUOTO on vänkä: Kukin pääluku jakautuu ainesten ja mausteiden esittelyyn ja sitten annetaan resepti, kuinka herkku (muutos) syntyy.

Entä sisältö? Kirjoittavat avaavat opsia rauhoittavasti. Uudessa opsissa on  jotain uutta  ja jotain vanhaa. Sen tulisi muuttaa ajattelua ja käytännön toimintaa. Mutta edetään rauhassa eikä hötkyillä. Omasta hyvinvoinnista pitää pitää huolta.

Erityisen taitavasti tekijät  selittävät, mitä monia pelottava ohjelmointi on. Ohjelmoinnin  päätavoite on opettaa algoritmista  ajattelua. Esimerkkinä esitellään tehtävä ohjeistaa   kahvin keittäminen ja nauttiminen. Prosessi jaetaan pieniin osiin: käskyiksi. Esim. täytä pannu kylmällä vedellä. Keitä vesi…Käskyt annetaan  peräkkäin.  Johonkin käskyyn  voi liittyä ehto; jos käytät maitoa niin…
Voi olla myös vaihtoehtoja: otat maitoa tai kermaa. Tällaisten algoritmien rakentelu on itse asiassa ihan samaa kuin reittiohjeen antaminen kylään tuleville.

OPSIN yleisestä osasta on siis nostettu esiin tekijöiden mielestä oleellisimmat jutut. Oppiaineosasto on jätetty suosiolla rauhaan. Kustakin niistä esitetään sekä opsin että tekijöiden omia  hyvin samansuuntaisia ajatuksia. Paikoin - on pakko sanoa - teksti on vähän ohutta yläpilveä. Niin usein käy,  kun haluaa sanoa kaiken vähän kaikesta. Historiallinen perspektiivi ei näytä kirjoittajia kiinnostaneen  lukuunottamatta lyhyttä katsausta arvioinnin kehittymiseen peruskoulun aikana. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kohdalla jäin itse  kaipaamaan hieman syvempää eheyttämisen idean taustoittamista. Samoin oppimisympäristöajattelun oppimispsykologisten perusteiden tuntemisesta olisi opettajille hyötyä. Kunkin luvun lopussa olevista  kirjallisuuslistoista löytyy lisätietoa, ja niistä  näkyy, ettei nuori tekijäpari ole ainakaan liian  tutkimussuuntautunut  :-)

IHAN oikein kirjassa korostetaan jokaisen omaa vastuuta ammatillisesta kehittymisestään.  On sitouduttava yhdessä sovittuihin linjauksiin ja noudatettava yhteisä pelisääntöjä. Virallisisten normien yli ei voi kävellä. Jokainen on vastuussa ilmapiiristä ja siitä miten työstään puhuu.

Vaikka kirjassa on mukavia  pohdintatehtäviä ja toiminnallisia työtapoja esim. yhdessä tehtäväksi, jotenkin jäin kaipaamaan  kahta asiaa: koko kouluyhteisön ja kouluorganisaation tason tarkastelua (kirjassa koulut näyttävät toimivan ilman rehtoria:-))  ja vielä enemmän vinkkejä siitä, mitä opettaja voisi tehdä omassa luokassaan uuden opsin hengessä.

Mutta ei kirjan lukeminen hukkaan mennyt, ei lainkaan. Itse poimin muistiin mm. seuraavia helmiä:
- tarkastuslista siitä, onko koulu aidosti oppiva yhteisö (hyviä kysymyksiä)
- Andy Hargreavesin toimintakulttuurimallit
- jokaisen vastuu myös toisten innostamisesta: "Ole innostaja ja kannustaja ennemmin kuin rapauttaja!"
- liikennevalotehtävä  opsmuutosen selkeyttämiseksi (lopettaa -  jatkaa, kehittää -  aloittaa kokonaan uutta (tutun tuntuinen :-)
-  Speed Dating (Pikadeitit):  Kysymyksiä, joita puidaan vaihtuvien parien kanssa. Esimerkiksi: Mikä on vahvuutesi?  Mitä toivot ops-uudistuksen kanssa? Mistä nautit työssäsi eniten?  Mikä on opettajuudessa parasta?  Jos os voisit muuttaa koulussaasiu yhden asian, mikä se olisi?
-  laaja-alaisen osaamisen, toimintakulttuuri kehittämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien liittäminen ajatuksellisesti toisiinsa.
- siitä muistuttaminen, kuinka tärkeää on avata tavoitteita oppilaille ja kertoa ääneen, mitä on tarkoitus oppia.
- digitaalisen osaamisen kartta on kiva bonus
- sen esiinnostaminen, että arviointi voi olla myös vallankäyttöä.

MILTÄ siis OPS-herkku  maistui näillä resepteillä?  Hyvää perusruokaa. Ei nyt gourmettia, muttei ehkä tarvitsekaan.  Kaikkein sympaattisinta  kirjassa on muutosviestin perussävy:  otetaan rauhallisesti ja autetaan toisiamme.  Kaikkea OPSista emme voi omaksua kerralla.

Teoksen tekijät Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa kertovat olevansa  pedagogisia täydennyskouluttajia, erityisesti  OPS-kouluttajia. Ja he ovat kiertäneet ympäri Suomea.
He ovat laittaneet u-tubeen hyvää tuulta tuova  minuutin esittelyvideon:

https://www.youtube.com/watch?v=7ya7wu1H0rA

maanantaina, heinäkuuta 24, 2017

Onko koulu innovaatiohylkäämö?

MAAILMA kehittyy huikeaa vauhtia. On ihanaa kuulla uusista ihmiselämää helpottavista ja sitä rikastavista innovaatioista. Lääketiede  etenee huikeaa vauhtia mm. syövän hoidossa. Uutta on jatkuvasti luvassa. Pian saadaan käyttöön mm. diabetesrokote.  Huikeaa!

KÄÄNNÄN katseen kouluun ja opetukseen. Ylpeänä valitsemastani toimialasta päätän  tehdä innostavan listan pedagogiikan aspiriineista, turvavöistä, rollaattoreista....  Innovaatioista, jotka ovat mullistaneet yhtä rajusti  oppimista.

Googletan pedagogisia/didaktisia innovaatioita/keksintöjä... Pettymys. Löydän tasan yhden innostavan: YritysAmiksen.
" YritysAmiksessa työpaikka tuodaan kouluun ja kouluun tullaan töihin. YritysAmiksessa luokat ja työpajat muistuttavat yrityksiä, ja niillä on yritysnimi, opettajat ovat työnjohtajan ja ohjaajan roolissa sekä ammatillinen osaaminen hankitaan työskentelemällä koulussa oman alan AmisYrityksessä ja työssäoppimalla oikeissa yrityksissä."  
Hohoi, missä kaikki muut?

KÄYN läpi omia muistiinpanojani. Poimin koulun historiasta  ideoita, joita voi kutsua innovaatioiksi. Jos innovaaton määrittelee näin: Sen  täytyy ratkaista jokin oppisen esteenä oleva ongelma fiksulla tavalla.

Löydän about 78  innovaatiota about  2000 vuoden ajalta.
Aineenopettaja, Asumakoulu vs. käymäläiskoulu, Apuvälineet  (laskutikku, kertotaulukirjat), Ehdot,  Eheyttämisen idea, Erityisopetus, Etäopetus (mm. nettiperuskoulu), Havainnollistamisvälineet, Heureka ja muut tiedekeskukset, Hiljainen tunti, Ilmoitustaulu, Immanentti kertaaminen, Istumajärjestysmallit, Itsekorjaavat oppimisvälineet, Jakotunti, Jaksoluku, Jopo-luokka, Kaksikielinen kuvitettu kirja (Orbus Pictus), Kertaaminen, Keskusradio, Kesäloma, Kirjallinen koe, Kirjallinen opiskelusuunnitelma, Kokonaiskäsittelyn mallit, Kouludemokratia- rakenteet (luokkahallitus, oppilaskunta…), Kotitehtävät, Kouluasu, Koulujuhlat, Koulukerhot, Koulukirjasto, Koulukokous, Koululounas, Koulupiha, Koulurakennus eri tiloineen (sali, opettajainhuone, luokat, varastot, WC:t), Koulurangaistukset (aresti, erottaminen, huomauttaminen,  istumajärestyksessä alentaminen, kotimuistutus, nuhtelu, nurkkaan paneminen, ruumiillinen kuritus, seisottaminen…), Koulusaavutuskokeet, Lukujärjestys, Lukukirja, Luokan kertaaminen, Luokkahuone kalusteineen (liitutaulu, kateederi, pulpetit, vasemmalta valoa antavat ikkunat…), Läksy ja muut tavat osittaa oppiaines, Läksynkuulustelu ja muut tavat arvioida opin perillemenoa, Matikkamaa ja muut oppimiskeskukset, Monistuskone, Motivointikeinot, Numeroarvostelu, Näyttötutkinto, Oheislukemistot, Ohjaaja opettaja, Omatahtinen opiskelu, Opettaja (luokanopettaja), Opettajankoulutus, Opettajan oppaat, Opetusmenetelmät  l. työtavat (useita), Opetussuunnitelma, Opettaminen-  uuden asian valmistaminen, Oppiaineet ja muut systemaattiset tavat jakaa oppi, Oppikirja, Oppilasjärjestäjät ja muu oppilaiden käyttö aputyövoimana, Oppitunti (45 min), Oppivelvollisuus, Painotettu opetus (erikoisluokat, - koulut), Palkinnot (kunniataulut, rahapalkinnot, ansiomerkit, arvonimet…), Pariopettajat, Päiväkirja (ja muut keinot kontrolloida opetusta), Päivän rytmitys, Päivänavaus, Sisäänpääsykoe, Tasoryhmät, Teemapäivä, Tehtäväkortit, työkirjat, omatoimikartat ja muut itsenäistä opiselua mahdollistavat ohjeistot, Tunnin kaavat, Tuntijako
Tuntikehys, Tutkinto, joka antaa kelpoisuuden (kansakoulu 1800-luvulla), Valinnaisaineet, Valvonta erilaisine järjestelyineen, Vastauskirja,Viittaaminen,Vuorokurssit, Vuoroluku, Vuoro-opetus, Vuositutkinto, Välitunti, Yrityskylä....
EI voi olla  totta! Keskimäärin 0,39 innovaatiota/vuosi.  Missä ovat  innovaatiot, jotka mullistaisivat oppimista (vrt. internet ja ihmisen mahdollisuudet jakaa ajatuksiaan)? Entä  keinot  uudistaa prosesseja  (vrt. liukuhihna tehtaassa)?  Entä uudet  palveluinnovaatiot  (vrt. lähtöselvityksen tekeminen netissä)? Eikö kukaan keksi uusia ns.  kysyntäinnovaatioita (vrt. yhden tunnin pankkilaina)?

Lähes kaikilla toimialoilla mm. digitaalisaatio tuottaa tällä  upeita elämää helpottavia innovaatioita. Miten vähän vastaavaa digitalisaatio on tähän mennessä tuonut kouluun?

MITEN on mahdollista, että yhteiskunnan kehittymisen kannalta kaikkein keskeisin instituutio ei kiinnosta innovaattoreita?  Kyllä on HundEdille tilausta.

sunnuntaina, heinäkuuta 23, 2017

Aurora Karamzinin synttäripaja 1.8.

AURORA Karamzin on yksi Suomen historian merkittävimmistä naisista. Hän syntyi 1.8. 1808. Espoon perinneseura ry. järjestää syntypäivän kunniaksi lippupajan Pikku-Aurorassa osoitteessa  . Järvenperäntie 1-3  klo 11 – 14. Paja on osa Pikku-Auroran Kesäpihan ohjelmaa.

Teemme synttäripajassa  lasten kanssa Aurora-viirejä sekä Suomen lippuja juhlistamaan päivän sankaritarta. Pikku-Auroran pihapiiriin  Auroraperhosen ja aamuruskon väriteemoina ovat valkoinen, musta ja oranssi.

Pikku-Auroran pihapiirissä järjestetään oikein syntymäpäivätarjoilut klo 11 alkaen. Tarjola on kakkua, kahvia ja mehua.

Lisätietoja tapahtumasta  saa:
- Espoon perinneseuran varapuheenjohtaja Kari Koivumäeltä (p. 040-7722148)
- sekä Pikku-Aurorasta Ritva Pirhoselta (ritva.pirhonen@espoo.fi).

Tervetuloa Auroran syntymäpäiväjuhliin!
Vapaa pääsy.

PS.   Ennakkotietona: Träskändan kartanon ystävät ry toivottaa kaikki  tervetulleiksi  Auroran kesäjuhliin sunnuntana  6.8. klo 11-16 viettämään Aurora Karamzinin syntymäpäiviä. Tapahtuma järjestetään Träskändan kartanon puistossa, jossa käytössämme on paviljonki, kappeli ja piparkakkutalo. Tapahtumassa julkaistaan myös Auroraleivoskilpailun voittaja. Auroraleivoskilpailuun voi osallistua 1.8. asti kotileipuri tai ammattilainen. Kisan raadissa mm. TV-toimittaja ja juontaja Hanna Sumari.

Lue lisää: www.auroraleivos.com
torstaina, heinäkuuta 20, 2017

Linkkiarkisto 2: Pedagogiikan historiaa

PÄIVITETTY OSITTAIN 31.12. 2020

TÄMÄ lastu on toinen arkisto lähinnä itselleni. Kokoan tähän  linkkejä tässä blogissani aiemmin kirjoittamiini pedagogiikan historiaa käsitteleviin teksteihin.  Näin löydän ne helpommin yhdestä paikasta.

Sorry kaikki ei ole heti valmista. Bacon, Francis
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-6.html

....................................
Baden-PowellC

Cato,  Marcus Porcius
-
la Chalatois, Louis-Rene
-
Cicero, Marcus Tullius
-
Comenius. Johan Amos
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/06/kasvatustieteen-perusteet.html

D

Diesterweg
-

E

Fenelon, Francois Ferriére, Adolphe
-
Ferrieŕe, Adolphe
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/03/unohdettuja-pedagogeja-adolphe-ferriere.html

Ferry

Fichte, Johann
-
Franklin, Benjamin
-
Foerster, Friedrich Wilhelm
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/07/kesaretki-kasvatustieteen-historiaan_15.html
Freire, Paulo

Freud, Sigmund
-
Fröbel, Friedrich
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/09/pitaisiko-koulussa-viihtya-toinen-osa.html

Fullan, Michael
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2020/01/unohdettuja-pedagogeja-hugo-gaudig.html

Gautama, Siddharta
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ottaa-didaktiikan-kehitys.html

Gentile, Giovanni
-
Gesner, Johann Matthias
-
Gill, Wilson Lindsay
-
Girad, Jean Babtiste Gregor (vai Girard?)

Glöckel, Otto
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/03/unohdettuja-pedagogeja-otto-glockel.html

von Goethe, Johann  Wolfgang
-
Gottlieb
-
Groote, Greet
-
Grundtvig, Nikolaj Fredrik Severin
-
Gutsmuths, Johann Chistoph Friedrich
-

H

Hammurabi
-

Hargreaves Andy

I

J
............................

Kierkegaard
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/04/suuria-ajattelijoita.html

........................................
Kilpatrick, William Heard....................................
Kindermann, Ferdinad
-

...................................
Korczak, Janusz
Lancaster, Joseph
-
Lane, Homer
-
Laozi/Laotse
-
Leibniz, Gottfried Wilhelm 
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/04/suuria-ajattelijoita.html

Lichtwark, Alfred
-
Ligthart, Jan
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/07/jan-ligthart-uudisti-opetusta.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/07/kysymys-ja-vastaus-lastuja.html

Ling, Per Henrik
-
Locke, John
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/04/suuria-ajattelijoita.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-6.html

Loyola, Ignatius
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa.html

Luther, Martin
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa_30.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/02/martti-luther-ja-katekismus.html

Lykurgos
-

M

Mezirov, Jack

N

Otto, Berthold
-
P

Rabelais, Francois
-
Ramus, Petrus

Ranta, Taimi Maria

von Rochow, Friedrich
-
Rousseau, Jean-Jacques


Sjöstrand, Wilhelm 

Tolstoi, Leo

Trump, J.L. 
Z

B


C

Z. Castrén

E

Jorma Ekola

Yrjö Engeström

F

J. Forselius

Ben Furman


Odert Gripenberg

H

Rauno Haapaniemi


Kyösti Huuhka

Juha Hämäläinen 

Y.-P. Häyrynen

I
Jaakko Itälä

J

Timo Jantunen


Peter Johnson
K

Eino Kaila

Kalevi Kajava


Niilo Kallio


Joel Kivirauma

Kalevi Kivistö

Ukko Kivistö


Peep Koort

Aksel Rafael Kurki


Antti Lappalainen

Erno Lehtinen

Veikko Lepistö

Jaakko Linnankivi

Lönnbeck

M

Oskari Mantere

Kaarlo Merikoski  

N

Erkki A. Niskanen
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2012/08/kesaretki-kasvatustieteen-historiaan_7.html

Veli Nurmi
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/02/veli-nurmen-teos-uno-cygnaeuksesta.html

Aatu Nykänen

Severi Nyman


R.H. OittinenLea Pulkkinen

Tapio Puolimatka

Risto Rinne


Hanna Rothman

Iisak RothoviusJukka Sarjala

Atso Sauvala
 

Wilho Siukonen


J.V. Snellman

Keijo Tahkokallio

J.J. Tengström

Johannes Terserus

Terttu Tupala

Kari Uusikylä

Kustaa Vaasa

Tapio Vaherva


Reijo Väärälä

Maijaliisa Rauste- von Wright

Viktor Julius von Wright 

T.I. Wuorenrinne

Z

Y
Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen

Yrjö Yrjönsuuri
Tanja Äärelä
Behaviorismi

D

Didaktiikan kehitys
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ottaa-didaktiikan-kehitys.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa_26.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-6.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-7.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/10/2010-luvun-didaktiikkaa-millaista-se.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa_30.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/09/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-8.html

Didaktiikan kirjoja
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/10/kuukauden-kasvatusalan-kirja-puhujan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/02/2010-luvun-erilainen-didaktiikan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/10/2010-luvun-didaktiikkaa-millaista-se.html

Eheytetty koulupäivä


Elinikäinen oppiminen

http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2020/07/innovatiivisia-kouluja-osa-3b-tapiolan.html

K

Kansakoulu
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/retropedagogiikkaa-koulumestarin.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/03/kun-kansakoulu-oli-20-vuotias-1887-osa-1.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/03/kun-kansakoulu-oli-20-vuotias-1887-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/kaottisen-arviointiin.html 
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/retropedagogiikkaa-koulumestarin.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/01/kuva-kokoelmasta-simo-ja-eeva-ristan.html  (kansakoulun opetusoppi 1)
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/01/kansakoulun-opetusoppi-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/02/kansakoulun-opetusoppi-osa-10.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2013/09/kansakoulupedagogiikan-kehityspiirteita.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2012/07/kansakoulu-1866-1966.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/01/opettajan-pedagoginen-ajattelu.html

Kansakoulunopettajaseminaarit
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/opas-kansakoulunopettajaseminaareihin.html

Kansalaiskoulu
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/11/kuukauden-kirja-kansalaiskoulu.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/02/kansalaiskoulu-55-vuotta.html

Kansanhiihto

Kansanopetus

Kasvatuksen etiikka
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/07/moraalikasvatuksesta-kasvatuksen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/07/kuinka-moraaliin-kasvatetaan.html

Kasvatuksesta
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/07/kysymys-ja-vastaus-lastuja.html

Kasvatuksen maailma
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/10/vahan-haastavampi-harjoitus-pedagogisen.html

Kasvatuksen päämääristä
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/11/suuret-klassikot-ja-kasvatuksen-paamaara.html

Suomalaisen kasvatuksen ydin
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/tassako-suomalainen-pedagogiikan-ydin.html

Kasvatusopin kirjoja

* Cleve "Koulujen kasvatusoppi"
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/03/koulujen-kasvatusoppi.html

Urpo Harva " Suuria ajattelijoita
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/04/suuria-ajattelijoita.html

* Erasmus "Kultainen kirja"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/11/kuukauden-kirja-kultainen-kirja-1530.html

* William James "Sielutiede ja kasvatus"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/12/kuukauden-kirja-sielutiede-ja-kasvatus.html

* Ligthart, J. "Kasvatuksesta. Kasvatusopillisia kirjoituksia"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/07/jan-ligthart-uudisti-opetusta.html

* Paalasmaa
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/07/top10-maailman-parhaat-kasvatusajatukset.html

* Pestalozzi "Joutsenlaulu)
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/01/mista-noita-pedagogisia-ajatuksia-tulee.html

Kasvatuspsykologia
* Lehtinen, E., Kuusinen, J., & Vauras, M. (2007) Kasvatuspsykologia. (2. uud. painos). Helsinki: WSOY
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/12/kasvatuspsykologia.html

Kasvatustiede
* Veikko Heinosen teos  "Kasvatustieteen perusteet"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/06/kasvatustieteen-perusteet.html

* Erkki Viljasen teos"Kasvatustiede"
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/06/kasvatustiede.html

* Risto Rinteen, Joel Kivirauman ja Erno Lehtisen yhdessä (2000) kirjoittaman teos "Johdatusta kasvatustieteisiin"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/johdatus-kasvatustieteisiin-osa-3.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2014/10/10-suurta-suomalaista.html

* Antilainen ym. "Kasvatussosiologia"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/09/kasvatussosiologiaa.html

* Häyrysen ja Hautamäen  "Ihmisen koulutettavuus ja  koulutuspolitiikka".
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/06/kannattaako-kaikkia-kouluttaa.html

Kirjastot

Kodin ja koulun yhteistyö

Kotikasvatus
https://marttifi.wordpress.com/2006/08/24/millainen-on-hyva-isa-ja-aiti/
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/12/kotikasvatuksesta-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/sjostrand-osa-4.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/07/kuukauden-kirja-lasten-kotikasvatus.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/11/kuuliaisuuden-koulu.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/10/kasvatusohjeita-vanhemmille-yli-70.html

Koulujärjestykset

Koulun kehitys
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/11/koulu-on-instituutiona-kuollut-se-ei.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/11/koulun-on-instituutiona-kuollut-se-ei.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/02/jv-snellman-ja-1800-luvun-alun.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/02/kielletaan-oppilailta-kannykat-vai.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/sjostrand-osa-4.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/09/kasvatussosiologiaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/06/kannattaako-kaikkia-kouluttaa.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/07/suomen-kasvatuksen-ja-opetuksen_7.html

Koulurakennus
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/11/kuukauden-kirja-kansalaiskoulu.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/11/espoon-koulutaloja-1873-1990.html

Koulutus
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kouluttajan-opas.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kirja-koulukonsulteille-osa-1.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kirja-koulukonselteille-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kirja-koulukonsulteille-osa-3.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/03/kouluttajan-opetusoppi.html

Koulutyypit
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/06/suomalaisen-koulutyypit-asta-ohon.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/12/johtajaopettajan-ajatuksia.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/12/kirja-ajalta-jolloin-luotiin-vasta.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/11/espoon-aikuislukio-50-vee.html

Kuri

L

Lukio


OpetuksestaOpiskelutekniikka
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/08/miten-ennen-opittiin-oikein.html

Oppikoulu
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/09/kuka-oikeasti-keksi-flipped-opetuksen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/06/oppikoulun-kronikka.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/ziegler-kasvatusopin-historia.html

Oppimisen käsite
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/oivaltava-oppiminen-osa-1.html

Oppimiskäsityksiä
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/08/voiko-konstruktivismia-toteuttaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/09/1980-luvun-kiehtova-kognitivistinen.html

Oppilasarviointi
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/kaottisen-arviointiin.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-5-oppilasarviointi.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/09/syvyytta-arviointiin.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/08/oppilasarvioinnin-kronikka.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/08/oppilasarvioinnin-aakkoset.html

Oppimiskäsityksiä
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/09/1980-luvun-kiehtova-kognitivistinen.html

Opiskelutekniikka

Oppivelvollisuus
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/10/oppivelvollisuus-2020-luvulla-pakkoa.html

P

Pedagogiikan historia 
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/06/suomalainen-pedagogiikka-yhteenvetoa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/sakari-topelius-suomen-kansan-satuseta.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/06/muutoksen-menetyskertomuksia-osa-1.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/02/juhana-gezelius-ja-luterilainen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/ziegler-kasvatusopin-historia.html

* Landquist, J.  ja  Huse´n, T. (1969). Pedagogikens historia.
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/pedagogigens-historia-1969.html

* Ottilia Stänbeck
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/07/kasvatusopin-historian-paapiirteet-osa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/07/kasvatusopin-historian-paapiirteet-i-ja.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/09/karl-bruhn-ja-pedagogiikan-kaari.html

* Wilhelm Sjöstrand
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/wilhelm-sjostand-ja-pedagogiikan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/sjostrand-osa-4.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/opetusmenetelmista.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/wilhelm-sjostrand-ja.html

*WKE Wichman
https://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/07/suomen-kasvatuksen-ja-opetuksen_7.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/07/suomen-kasvatuksen-ja-opetuksen.html

* Ziegler
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/ziegler-kasvatusopin-historia.html

Pedagoginen johtaminen
https://marttifi.wordpress.com/2006/06/12/pedagoginen-johtaminen-mita-se-on/
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/10/vahan-haastavampi-harjoitus-pedagogisen.html

Pedagogiset innovaatiot
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/07/onko-koulu-innovaatiohylkaamo.html

Peruskoulu
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/01/koulun-uudistus-30-vuotta-sitten10.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/kuka-on-peruskoulun-unohdettu-siittaja.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/retropedagogiikkaa-koulumestarin.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-6-top-10-ideaa.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-5-oppilasarviointi.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-4-tyotavat.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-2-tavoitteet.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/03/peruskoulua-kohti-osa-1.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/minne-koulu-oli-menossa-vuonna-1989-osa.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/minne-koulu-oli-menossa-vuonna-1989-osa_22.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/12/kuukauden-kirja-myrskyn-silmassa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/voiko-viittaamalla-ahkerasti-nostaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulupedagogiikka-arjessa-nyt.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/kuka-on-peruskoulun-unohdettu-siittaja.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2008/06/suomalaisen-perusopetuksen-pedagogiikka.html

Pukinmäen kokeilukansakoulu
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/04/unohdettuja-pedagogeja-aliina-soininen.html

Reformipedagogiikka

R

Ruumiillinen kuritus
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2020/09/korkeakoulupedagogiikkaa.html

Sota-ajan pedagogiikka
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/12/tuntematon-sota-ajan-pedagogiikka-osa-1.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/12/tuntematon-sota-ajan-pedagogiikka-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/kuukauden-kirja-suur-suomen-koulu.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/11/kuukauden-kirjaluvattu-maa.html

Suomalainen pedagogiikka
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/03/suomalaisen-pedagogiikan-tunnuspiirteet.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/suomalainen-pedagogiikka-luterilaisella.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/pedagogisen-muutoksen-ajovoimat-1500.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/suomalainen-pedagogiikan-ydin-jo.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/kasvatuksen-vuosisadat-suomessa-1100.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/suomalaisen-pedagogiikan-helmia.html

T

Tapakasvatus

Työtapoja
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/itseohjautuva-oppiminen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/johannes-kais-vaikuttajahahmo.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/02/kansakoulun-opetusoppi-osa-10.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/uutta-luova-opetus.html   (kyselevä opetus)
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/07/kysymys-ja-vastaus-lastuja.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/03/millainen-muutos-opetuksessa-olisi.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2015/05/noin-200-erilaista-opetusmenetelmaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/oivaltava-oppiminen-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/02/11-ongelmaperustaisen-pedagogiikan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/opetusmenetelmista.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2015/02/opetusmetodia-keksimassa.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-4-tyotavat.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/11/pian-tuhat-tapaa-kasvattaa-ja-opettaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/11/tuunataan-luento-opetusmenetelmasta.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/09/yksilollisen-oppimisen-juuret.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2015/02/opetusmetodia-keksimassa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/12/toistatuhatta-kasvatuksen-ja-opetuksen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/10/tuhat-tapaa-opettaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/10/ohjelmoidusta-opetuksesta-50-vuotta.html

Työrauha

Työväen opisto

V

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka


Y

Yliopisto