Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, toukokuuta 31, 2010

Leppoisa liuku kesään


KUVA: Kuusi koulupäivää

VIIMEINEN kouluviikko alkaa. Niin se aika menee. Viikko alkaa juhlavasti: kevätkirkolla, ja päättyy samanhenkisesti todistustenjakoon. Mutta muutoin viikko on leppoisaa liukua kohti kesälomaa. Monen luokan ohjelmaan mahtuu iloisia retkiä. Ja tiistaina rexikin saa rockata: Hurriganes-henkisessä koulubändikonsertissa Auroran opebändä Marco & Muumiot heittää mm. "Oh Maman".

KESKELLÄ viikkoa kokoontuu johtokunta kuulemaan henkilökunnan arvion päättyvästä lukuvuodesta ja antamaan rehtorille "ohjeita yksityiskohtiin menemättä" seuraavan lukuvuoden suunnittelua varten.

ENSI lukuvuosi onkin sitten monessa mielessä kirjoittamaton lehti. Mitä uskaltaisi ennustaa tässä vaiheessa?
 • Henkilökunnassa tapahtuu tavanomaista enemmän vaihdoksia. Rekrytoinnista tulee aikataulusyistä vaativampaa, samoin perehdytyksestä. Tällä kertaa tosi monella luokalla vaihtuu opettaja. Koulunkäyntiavustajakunnassa tapahtuu isoja muutoksia.
 • Kahdella luokalla jatkuu pariopettajatyö.
 • Perusopetus pystytään turvamaan, mutta luxuksesta joudutaan karsimaan. Keskimäärin luokka- ja ryhmäkoot kasvavat. Tukiopetusta ja muuta tukea voi olla vähemmän tarjolla. Sini- ja skidiMix jatkuu. Nyt on saatava lapset ottamaan enemmän vastuuta koulutyöstään. Joissain kouluissa kodit on aktiivisesti otettu "kotiopettajiksi".
 • Avustajaresurssia on ainakin jonkinverran vähemmän- mutta sijaistus luvataan. Määräaikaisten koulunkäyntiavustajien siirtyminen Seuren palvelukseen keventää koulun hallinnollista työtä.
 • Määrärahoja on aikaisempaa vähemmän käytettävissä. Oppikirjoja kierrätetään - myös aapisia.
 • Kokonaisbudjetin hallinta vaatii rehtorilta ja koulusihteeriltä syksyllä paljon aikaa ja suunnittelua.
 • Ryhmäintegraatioluokat jatkavat toimintaansa. Meidän ensimmäinen RI-luokkamme (DreamMix) päättyy, ja kevään aikana kehitysvammaisten lasten ryhmä nivelletään Martinkallion kouluun.
 • Kerhotoimintaa on jonkinverran, mutta selvästi aikaisempaa vähemmän. (Paljon riippuu sisällä olevien hakemustemme kohtalosta).
 • Jouluksi tehdään koko koulun näytelmä.
 • KULPS-retket (jotka Espoo maksaa) jatkuvat entiseen tapaan -ainakin syksyn.
 • Joustavuutemme hieman vähenee, kun emme enää voi käyttää TIPIn henkilökunnan palveluita. Yhteistyö ulkopuolisen palvelujärjestäjän kanssa vaatii huolenpitoa.
 • Kaikille tokaluokkalaisille eikä kaikille 3.-6.-luokkalaisille ei ole enää tarjolla ohjattua iltapäivätoimintaa. Iltapäiväkerhoja tulee siksi suunnata tokaluokkalaisille.
 • Kaikissa Suomen kunnissa opettajat, jotka määrätään valvomaan ruokailua, saavat uudelleen oikeuden syödä koululounas verotusarvolla. Avustajien osalta tilanne on auki.
 • Saamme lisää smartboardeja, ja välinetilanne alkaa olla tosi hyvä. Henkilökuntaa on koulutettava TVT-taitoihin. Tilapula helpottaa, mutta varasto-ongelma jatkuu. Kaunokirjastolle löytynee tila.
 • Lukuvuoden opetusohjelmaa emme ole vielä yhtään ehtineet hahmotella. Opetus perustuu edelleen vuoden 2005 opsiimme.
 • Uinninopetus tapahtuu edelleen uimaopettajien johdolla oikeassa uimahallissa.
 • Viikon rytmissä tapahtuu sellainen muutos, että työpaikkakokoukset siirtyvät keskiviikkoaamusta maanantai-aamuun (ja myös maanantai-iltapäivään). Näin oppilailla viikko alkaa maanantaisin aikaisintaan klo 9. Katsomustunnit ovat edelleen perjantaipäivän päässä.
 • Lukuvuoden rytmi on pitkälti tuttu. Ennen joulua lyhyehkö syysloma, keväällä talviloma ja pääsiäisloma.
 • Opetustyön ohella opettajia tarvitaan keväällä ops-työhön. Auroran oppimiskeskuksen väki saa tehtävään koulutusta jo syksyllä.
 • Oppimiskeskus saattaa järjestää myös muuta erityisesti osallisuutta ja oppilaskeskeisyyttä edistävää koulutusta opettajille, mutta neuvottelut ovat vielä auki.
 • KELPO-hankkeen pilottina käymme tutustumassa muiden koulujen ratkaisuihin tukitoimiin liittyvissä asioissa- ja päinvastoin.
 • Syksyn ohjelmaa kuuluu myös arvointiraportin (EFQM) kirjoittaminen ja siihen liittyviä nettikyselyjä.
 • Kouluttaudumme mm. ensiapu- ja turvallisuusasioihin. Pohdimme YT-tunneilla luokan ja koulun tason käytänteitä. Kouluruokailua kehitetään.
 • Kodin ja koulun yhteistyötä tehostetaan kehittämällä Wilman käyttöä. Aurora-seminaarissa voitaisiin laatia perusopetuksen laatukriteerien mukainen kodin ja koulun yhteistyösuunnitelma.
 • Aurorassa tulee edelleen käymään vierailijoita. Espoo on sopimassa vierailuille kohtuullisen hinnan, ja se helpottaa järjestelyitä.
 • Lukuvuoden aikana käydään koko Suomessa tosi vilkasta pedagogista keskustelua tuntijaosta ja peusopetuksen uusista tavoitteista sekä uudesta yleisen-tehostetun-erityisentuen- mallista. Syksyllä Suomeen tulee kansainvälisesti kuuluisa koulun kehittäjä Michael Fullan- ja häntä on päästävä kuulemaan. Huhtikuun eduskuntavaalit vauhdittavat varmasti nekin julkista keskustelua.

sunnuntaina, toukokuuta 30, 2010

Auroran credo 2010AURORAN koulu sai valmiiksi nyt käytössä olevan opetussuunnitelman koulukohtaisen sovelluksen (OPETUSSUUNNITELMA 2005) syksyksi 2005. Siitä on siis viisi vuotta. Tuo opetussuunnitelma perustui opetushallituksen vuonna 2004 hyväksymiin perusopetuksen perusteisiin ja valtioneuvoston vuotta aikaisemmin asetuksessa antamaan tuntijakoon ja tavoitteistoon.

Tuntijako 2011

Maailma muuttuu kovaa vauhtia, ja niinpä pian alkaa uuden opetussuunnitelman teko. Tähän liittyen ns. tuntijakotyöryhmä julkistaa oman esityksensä alkavan viikon tiistaina. Esitystä on vimmatusti pidetty salassa. Se tiedetään, että taito- ja taideaineiden osuutta ehdotetaan kasvatettavaksi. Sitä veikataan, että oppilaiden mahdollisuudet valita opintoja tulisivat lisääntymään. Huhut kertovat, että aineita olisi niputettu niin, että kunnille/kouluille tulisi mahdollisuutta käyttää kouluaikaa myös ns. aihekokonaisuuksiin, siis tärkeisiin teemoihin.

Uusi tuntijako astunee voimaan tammikuussa 2011, ja kouluihin se ulottuu, kun koko ops on uusittu, ehkä 2012.

Pikku-ops-uudistus isompaa odotellessa

Jo ennen isoa ops-uudistusta, tullaan vanhaa opsia uusimaan parin luvun osalta. Tuo erityisesti oppilaille tarjottavaa tukea uudistava muutos alkaa heti, kun eduskunta on hyväksynyt perusopetuslain muutoksen. Opetushallitus julkaisee uusitut perusteiden sivut varmaan alkusyksystä. Espoo tekee kuntakohtaiset uudet sivut syksyn aikana, ja koulut keväällä 2011. Auroran koulun on tuossa työssä yksi niitä kouluja, jotka auttavat myös muita kouluja uudistuksessa.

Pikku-Pikku-uudistus pikku-uudistusta odotellessa

Auroran henkilökunta arvioi tänä keväänä vanhaa opsia- kuten teemme joka vuosi. Päätimme esittää johtokunnalle kahta muutosta:
 • Taloustilanne Espoossa on heikentynyt. Se näkyy koulujen resursseissa, siis siinä, kuinka monta tuntia opetusta viikossa voidaan antaa. Jotta voimme turvata mm. tukiopetusta, olemme valmiit luopumaan vuodeksi pariksi 5.-6.luokkien ns. valinnaiskursseista. Käytännössä niitä ei ole ollut kahteen lukuvuoteen. Niiden sijasta lisäisimme kummallekin vuosiluokalle toisen tunnin kuvataidetta ja musiikkia.
 • Toinen muutosesityksemme koskee koulun arvojulistusta. Siihen on tehty pieniä tekstimuutoksia. Uusi credo kuuluisi seuraavasti:
AURORAN ARVOT (esitys johtokunnalle)

LAPSI ON AURORASSA TÄRKEIN

Autamme lapsia kasvamaan hyviksi ihmisiksi ja kunnon kansalaisiksi.

Opetamme heille tärkeitä ja arvokkaita asioita elämästä ja maailmasta. Perustiedot ja - taidot ovat silmäterämme. Opetamme lapsia opiskelemaan. Käytämme monipuolisia opetusmenetelmiä. Uusien asioiden oppimisesta pitää saada nauttia. Oppiminen varmistuu tehtäviä tekemällä. Ohjaamme lapsia ottamaan myös itse asioista selvää sekä uskomaan itseensä ja tulevaisuuteen. Autamme heitä sietämään pettymyksiä.

Kasvatamme lapsia käyttäytymään kauniisti ja olemaan ihmisiksi. Näytämme itse mallia.

Oma luokka on lapsen tärkein oppimisympäristö, jossa hän oppii tulemaan toimeen joukossa. On tärkeää, että luokassa vallitsee kannustava, kaikkien koulutyötä rohkaiseva, turvallinen henki ja työrauha. Aikuisen ohjeita on noudatettava. Luokassa on säännöt, jotka kerrotaan ja joista pidetään kiinni. Kun rankaisemme, rankaisemme oikeudenmukaisesti ja tahdikkaasti.

Puolustamme lapsen oikeutta olla lapsi. Lasten taideteot, sadut, leikit ja juhlat kuuluvat kouluun.

Rohkaisemme lasta olemaan oma itsensä. Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiaan ja oman polkunsa. Erityisesti pidämme huolta niistä, joilla on koulutyössä vaikeuksia. Kaveria ei jätetä!

Arviointi vaikuttaa lapsen innostukseen ja sitä kautta oppimiseen. Siksi annamme palautteen rakentavasti.

Pidämme lapsista koulussa huolta. Pyrimme estämään kiusaamista ja puuttumme siihen. Opetamme lapsia ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteitaan. Ohjaamme heitä sietämään erilaisuutta ja näkemään siinä rikkautta.


HENKILÖKUNTA ON TÄRKEIN VOIMAVARAMME

Luotamme itseemme ja toisiimme. Arvostamme kokemustamme ja osaamistamme. Kaikkien työ on tärkeää. Kannustamme ja autamme toisiamme. Vaalimme innostusta. Rakennamme me-henkeä tekemällä töitä yhdessä. Valvomme jaksamistamme. Henkilökunnan henkinen ja fyysinen turvallisuus on työssä onnistumisen edellytys. Kun opettaja voi hyvin, myös lapset voivat hyvin.


OHJAAMME VASTUULLISESTI TOIMINTAAMME

Huolehdimme perustehtävistämme ja pidämme ne tasapainossa. Kasvattava opetus on tärkein tehtävämme. Tuemme kotia sen kasvatustehtävässä.

Vahvistamme rutiineitamme, rakenteitamme ja perinteitämme.

Kunnioitamme jokaista lasta ja hänen perhettään. Kuuntelemme lasten ja heidän huoltajiensa näkemyksiä. Teemme yhteistyötä ja tiedotamme. Odotamme vastavuoroisesti lasten ja kotien arvostavan koulua, sen työntekijöitä ja koulutyötä. Teemme parhaamme, että olemme luottamuksen arvoisia.

lauantaina, toukokuuta 29, 2010

Toiseksi viimeinen kouluviikkoKUVA: Voi sitä lasten riemua, kun hawaijilainen taikuri vieraili perjantai-aamuna koululla ja sai mm. pöydän lentämään.

ENNEN vanhaan, kun työtahti oli hieman väljempi, päätin viikon käymällä mielessä kuluneen viikon ja listasin plussat (mukavasti päiväjärjestyksestä saadut hommat) ja miinukset (seuraavaa viikkoa kuormittamaan jääneet asiat). Suosittelen tapaa.

TOISEKSI viimeinen kouluviikko ei todellakaan ollut tänä vuonna suolausta. Opetus on jatkunut luokissa ihan täysillä.

Normaalitoiminnan päälle viikkoon mahtui vielä Peter Pan-leffailta. Yhdessä tehdyn leffan näkeminen koko seinän kokoisena oli minulle iso elämys. Tosi hyvä mieli tuli, kun selvisi, että leffa saadaan koneesta ulos monistettavaksi. Batteryn voimalla saimme vielä hoidettua paita- ja dvd-tilausten koonnan ja toimituksen eteenpäin aikataulussa.

"LOPUN AIKOIHIN" liittyy koko ajan kolme aikakerrosta. On koottava ja jäsennettävä mennyt lukuvuosi. Tähän arvokasta tietoa antavat kehittämiskeskustelut, joissa olen jo loppusuoralla. Takana on pian 40 noin tunnin mittaista, tärkeää ammatillista keskustelua. Arvio lukuvuodesta esitetään johtokunnalle ensi keskiviikkona.

On myös ehdittävä tehdä suunnitelmat ensi syksyä varten- ja ainakin koottava kaikki se perustieto (mm. tuntitoiveet), jota tarvitaan opettajilta. Kun todistukset on jaettu, opettajillakin alkaa "koulutyönkeskeytystauko", ja loppusuunnittelu on tehtävä opettajia vaivaamatta. Olen koonnut toiveita www.kyselykone.fi- ohjelmalla, joka on tosi näppärä.

Rehtorin suunnittelutyölle välttämättömät tiedot resursseista on saatu tänä keväänä tosi myöhään- ja kaikkia (esim. koulunkäyntiavustuspalveluresurssia) ei ole saatu vieläkään. Yksi silmäterämme: kerhotoiminta on täysin riippuvainen POP- lisäresurssoinnista- ja niitä koskevat AVIN päätökset ovat tosi pahasti myöhässä.

Niinpä sekä opettajien että avustajien rekrytointi jää tällä kertaa väkisin pitkälle kesäkuulle. Parhaillaan haemme erityisopettajan sijaista. Meiltä on tulossa ensi viikolla vielä peräti viisi opettajan määräaikaista paikkaa hakuun. Avautuvien avustajan paikkojen määrää ei pysty vielä yhtään arvaamaan. Tällainen tilanne on kaikille epämukava.

Rehtorin tehtäväksi näyttää yhä vahvemmin nousevan lisäresurssien hankkiminen koululle. On osattava kirjoittaa anomuksia, myydä ideoita ja verkostoitua tahojen kanssa, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä saadaan lisäarvoa. Tällä viikolla oppimiskeskuksemme ryhmä kävi myymässä omia täydennyskoulutusideoitamme viraston väelle. Jokainen lisäeuro kun on tarpeen. On osattava myös vaatia. Olemme mukana pääkaupunkiseudun Kelpo-hankkeessa (hankkeessa valmistaudutaan perusopetuslain tuomiin muutoksiin tukikäytännöissä), ja siinä koulujen tekemästä lisätyöstä ei ole vielä osattu määrittää rahallista korvausta.

Menneisyyden ja tulevaisuuden aikatasojen lisäksi olisi elettävä tosissaan läsnä ollen. Olisi kohdattava lapset ja aikuiset tahdikkaasti, vaikka kiire kuinka myllertää mieltä. Rehtoria tunnutaan tarvitsevan arjessa tosi paljon. Viikon erikoisuuksia oli JET-arviointi. Meiltä Päivänkehrään rehtoriksi siirtynyt Sarpilan Jukka suorittaa JET-tutkintoa, ja tähän viikkoon kuului myös hänen opintojensa väliarviointia, johon olen lähiohjaajana sitoutunut.

Ja rexiä tarvitaan ainakin kaikissa kenkuissa asioissa. Viikon kenkuin asia oli ehdottomasti kolmen nykyisen pienen ekaluokan karsiminen kahdeksi isoksi luokaksi. Elämme aikaa, jossa raha ratkaisee.

JA OMA pää pitäisi pitää kovin rationaalina, niin että tunteet eivät alkaisi viedä. Päättyvä lukuvuosi on ollut monesta luopumisen aikaa. Koulun henkilökunnasta on jo lähtenyt melkoinen joukko: emäntämme Immu, laitoshuoltajamme Kiku, koulunkäyntiavustajista Jiri ja mm. Linda. Ja ikävä kyllä muu maailma houkuttaa tänä keväänä myös useita opettajiamme. Olemme toki saaneet tähän asti tilalle hienoja ihmisiä, ja saamme varmaan vastakin, mutta hyvästijätöt ovat silti minulle vaikeita.

Ja kyllä takaraivossa painaa vieläkin haikeus TIPIn loppumisesta. Se oli hieno hanke.

PALJON tähän viikkoon mahtui. Kyllä työkin väsyttää, mutta aivan kohtuuttomasti energiaa syö itselle ja omalle työlle tärkeiden peruspäätösten odottelu ja paapominen.

perjantaina, toukokuuta 28, 2010

Ehdinhän tänään!


(Päivitetty klo 20.12)

HUOMENTA!

Tulossa tosi lysti päivä. Ehkä tyypillinen rexin päivä. Noin miljoona hoidettavaa asiaa. Ja kaikilla niillä kiire:
 • Tuleeko hawaijilainen taikuri vai ei? On luvannut. Jos tulee, olkoon yllätys lapsille. Jollei tule, eivät pety, kun eivät tiedä. aTuli ja esitys oli aivan ihana.
 • Pidä TN-tunti klo 8-9-10.aPiipahdin. Tuomo ja Marjo hoitivat homman.
 • Mitkä numerot bändisoitosta oppilaille, joita olen saanut opastella kevään aikana. Tänään löydettävä aika soittonäytteille.aSoittonäytteet upeasti.
 • Ensi vuoden tokaluokkien oppilasmäärien tasaaminen. Tänään tehdään päätökset.aViisi siirtyjää löytyi. Vanhemmille on ilmoitettu.
 • Joko tänään saadaan koulunkäyntiavustusresurssit? Jos saadaan, on äkkiä laskettava, kuinka monelle avustajalle on töitä ja aloitettava vimmattu rekrytointi, joss otetaan huomioon sekä koulun tarpeet että Hilperon iltapäivätoiminta. Riittääkö tuntimäärä kaikille tukea tarvitseville lapsille?aEi tullut. Siirtyy maanantaille. (Kiehuntaa)
 • Millä aikataululla avautuvat opettajan paikat panisi hakuun? Saanhan virastolta vakanssinumeroita (tärkeitä ihmisiä ei saa aina kiinni puhelimella)? Suunnittele kunkin tehtävän kuvausteksti.aViraston väki kehittämispäivillä.
 • Onhan viikonlopuksi kaikki paperit mukana, että saan tehtyä johtokuntaa varteen yhteenvedot henkilökunnan ja oppilasparlamentin tähän lukuvuoteen kohdistuneista arvioinneista?aMukana on.
 • Missähän välissä vedän tänään pari kehittämiskeskustelua?aYhden ehdin vetää. Toinen siirtyy ensi viikolle.
 • Primus- ja sed vitae-diplomit on monistettava. aAika loppui kesken.
 • Kokoa kaikki Peter Pan-tilaukset, ja soita ne paita- ja monistusfirmaan.aHoidettu. 200 dvd:tä tilauksessa. Paitoja noin 150.
 • Muistuta kaikkia opettajia täyttämään ensi lukuvuoden tuntitoivekysely netissä.aOK
 • Katso ensi viikon kalenteri, ettei ole jo valmiiksi päällekkäisyyksiä. aVielä hoitamatta
REHTORIN työ on myös tutkimuksissa todettu kovin sirpaleiseksi. Yhteen tehtävään saa keskittyä vain muutaman minuutin kerrallaan. Joka päivä sattuu ja tapahtuu, joten siihenkin on varauduttava, että esim. aikataulusuunnitelmat menevät uusiksi.

Mitäs yllättävää tänään sattui?
 • Yksi oppilas loukkasi jalkansa Siestalla jalkapallossa. Onneksi Carita on myös sairaanhoitaja.
 • Opettajamme Emilia piipahti näyttämässä vauvaansa.
 • Apulaisrexi Ullalla oli luokassa vieraana oma söpö lapsenlapsensa.
 • Ensi lukuvuoden jekkuja koskien tuli monta mukavaa puhelinsoittoa.

torstaina, toukokuuta 27, 2010

Peter Pan- paidoista ja dvd-levyistä


KUVA: Netistä löytyi kuva ihanista vedenneidoista ihan ensimmäisistä Peter Pan -leffoista.

PETER PAN-leffa on nyt imuroitu Macilta ReelOnen isolle konelle, jossa iTunes-versio kääntyy QT:ksi ja sitten dvd-leffaksi. Samalla clipsit liitetään toisiinsa. Koti & Koulu ry keräsi rahat ja tilaukset, ja huomenna aamupäivällä lähetän lopullisen tilausmäärän firmaan. Minulle soittamalla ehtii vielä tehdä tilauksen.

SAMA koskee paitatilauksia. Valittavana on valkoinen ja musta. Ks. lisää

KUMMATKIN tuoteet jaetaan sitten reppupostissa oppilaille koulussa ensi viikon aikana.

KIITOS vielä kaikille projektissa- niin sen tekemisessä kuin esityksissä mukana olleille. Kiitos myös ystävällisestä palautteesta. Jäämme nyt pohtimaan, tekisimmekö leffan myös ensi keväänä. Päätöksemme tueksi blogin oikeassa reunassa on taas pikaäänestys kaikille asioista kiinnostuneille. Kysymys siis kuuluu: Sopisiko tällainen koko koulun elokuva jatkossakin kevätjuhlaksi?

keskiviikkona, toukokuuta 26, 2010

Keskiviikkoa

PITKÄ päivä. Klo 8 YT-istunto, ja minuuttiaikataulu täynnä asioita. Kotona klo 20.30 1b- ja 1c-luokkien keskustelutilaisuuden jälkeen. Työpäivän pituus siis yli 12 tuntia.

PÄIVÄÄN mahtui paljon. YT-lista oli taas täpötäynnä asiaa. Klo 10-11.15 JJ, minä ja Kaija olimme virastossa neuvottelemassa täydennyskoulutusideoistamme. Ideoistamme tykättiin. Puolipäivä meni eilisen lievän tapaturman selvittelyssa. Sitten yksi kehittämiskeskustelu. Sitten TIP-lasten kinojen selvittelyä- ja meidän aikuisten solmujen aukaisuyrityksiä.

ILLALLA vielä keskustelutilaisuus nykyisiin ekaluokkiin kohdistuvasta opettajamäärän leikkauksesta. Paljon vanhempia paikalla. Tärkeää keskustelua ja luovia ideoita. Uskon vahvasti, että yhdessä löydämme ratkaisun, jolla 5-6 toiselle tokaluokalle siirtyvää löytyvät.

maanantaina, toukokuuta 24, 2010

800 katsoi Peter Pan-leffanHIENO ILTA. Kannusalissa tehtiin yleisöennätys: Auroran koko koulun elokuvaa Peter Panista kävi katsomassa neljässä esityksessä yhteensä 800 ihmistä!

Teatterisali oli upea, ja tekniikka rankka. Mutta kyllä on tämän ajan pienillä kameroillakin ominaisuuksia, kun kuvaa kehtaa katsoa 2m* 5 m kankaalla! Uman musiikki soi upeasti. Ja lapset olivat suloisia.

Onneksi olin siirtänyt leffaa iTunesiin. Jostain syystä iMovie tilttasi. Olisipa ollut noloa, jollei kuva olisi liikkunut.

Istuin itse "konehuoneessa" takarivillä, joten en nähnyt ihmisten ilmeitä. Muutta jos oikein ymmärsin, ihmiset pitivät leffasta. Kaukaisemmista vieraista bongasin mm. Tapio Erman, Raija Herralan, Timo Hyvösen, Emilia Kalmarin ja Raili Päivisen. Katsomossa oli myös pikkusisaruksia ja entisiä oppilaita. Kiva, kun tulivat.

Blogitiedote 5: Keskustelutilaisuus 1b-ja 1c-luokkien vanhemmille

LÄHETIMME juuri kutsun Katrin ja Ripan luokan oppilaitten vanhemmille keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 26.5 klo 18.30-20.

Nykyisten kolmen ekaluokan yhteinen oppilasmäärä on pudonnut lukuvuoden aikana 49:ään. Julia Uotilan 1a:lla on 19 oppilasta ja Katri Aholan ja Risto Schirayn yhdessä luotsaamilla 1b- ja 1c-luokilla 15+15 eli 30 oppilasta.

Koulumme myönnetyt palkkarahat eivät leikkausten vuoksi valitettavasti mahdollista kolmen opettajan palkkaamista tälle ikäluokalle. Saimme perjantaina tiedon siitä, että opetustoimenjohtaja on myöntänyt koulullemme 17,5 tuntia viikossa opetusryhmien pienentämiseen. Olimme anoneet enemmän. Tuo lisäresurssi tarvitaan nykyisille kolmelle tokaluokalle, jotka olisi muuten jouduttu yhdistämään niin, että toisella 3. luokalla olisi ollut 36 oppilasta.

Tässä tilanteessa meillä olisi ensi syksynä vain kaksi tokaluokkaa: Julian ohjaama 2a- luokka ja Katrin ohjaama 2b-luokka. Risto siirtyisi opettamaan koulun muuta luokkaa.

Emme pidä oppilaitten emmekä opettajien kohdalla oikeudenmukaisena emmekä tarkoituksenmukaisena, että kahden rinnakkaisluokan välillä olisi näin suuri ero (19 ja 30). Luokkakokoja on siksi tasattava. Konkreetisti on kysymys 5-6 oppilaan siirtymisestä Katrin ja Riston luokalta Julian luokalle.

Kutsuimme tästä syystä 1b- ja 1c-luokkien huoltajat keskustelutilaisuuteen, jossa voimme yhdessä pohtia niitä kriteereitä, joilla toiseen luokkaan siirtyvät oppilaat valitaan. Kaikkien kannalta on ymmärtääkseni paras ratkaisu sellainen, jossa molemmat luokat ovat siirtojen jälkeen yhtä toimintakykyisiä, niissä on molemmissa saman verran paljon apua tarvitsevia oppilaita ja että siirtyville oppilaille luokan vaihto aiheuttaisi mahdollisimman vähän mielipahaa.

11 koulupäivää jäljelläKUVA on lainassa sivulta http://www.buzzle.com/articles/fun-facts-about-the-number-eleven.html. Sivulla kerrotaan hauskoja juttuja numeron 11 mystiikasta.

VÄHIIN menee ennenkuin kokonaan loppuu. Koulupäivien lukumäärä nimittäin. Kaksi viikkoa. Tämän päivän iso juttu on tietysti Peter Pan-leffaesitykset illansuussa. Toivotaan, ettei koneet hyydy:-). Ja että ehdin noutaa mallit fanipaidoista.

Toinen tärkeä asia on oppimiskeskuksen ja suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tulosneuvottelut. Kaikki espoolaiset oppimiskeskukset osallistuvat ensi syksyn ops-työhön. Jos oppimiskeskus (Aurora on sellainen) haluaa hieman lisää rahaa, sen on käytävä keskustelut viraston kanssa muista ideoistaan. Keskustelun pohjana olevassa lomakkeessa kysytään mm. mikä on oppimiskeskuksen toiminta-ajatus ja perustehtävä suhteessa osallistavan ja oppilaskeskeisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Näin Aurora vastaa:

Oppimiskeskus Aurora vahvistaa koulujen ja opettajien osaamista organisoimalla kumppanuushankkeita, joissa opetellaan yhdessä laajentamaan koulun pedagogista toimintakulttuuria oppituntiopetuksesta tavoitteelliseen, koulun elämänpiiristä oppimisen suuntaan toteuttamalla koko koulun ja usean koulun opettajille, oppilaille, vanhemmille ja muille partenereille yhteisiä taide- ja taito-osaamista kehittäviä projekteja ja tapahtumia.

Käynnistämissämme hankkeissa ja tapahtumissa (Aurockra 1957-2007, Hölmöläistapahtuma 2008, Beatles-konsertti 2010, Hurriganes-ilta 2010, Koko koulun näytelmät ja niihin liittyvä kouluteatterisparrauspajat) nostamme esiin yhteisen ja yhdessä harrastamisen merkitystä koulun yhteisöllisyydelle. Kulttuuritapahtumissa, joissa opettajat ja oppilaat esiintyvät yhdessä, löydetään uudelleen mestari-kisälli-tyyppistä autenttista oppimista.

Olen tarjonnut kuuden koulutusidean pakettia. Saa nähdä kelpaavatko?
Tarkoituksemme on järjestää meille myönnettävän lisäresurssin puitteissa seuraavia toisin ja toisilta oppimista vahvistavia projekteja ja tapahtumia
 • OPPILAIDEN LIIKUNNALLISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUPÄIVÄSSÄ
* Konkreetti tavoite on innostaa kouluja luomaan koulun arkeen lisää liikettä.
* Hanke toteutetaan yhdessä Nuoren Suomen kanssa
* Konkreetteja ideoita ovat mm. välituntiliikuttajat, liikunavälinelainaamot...jne.
* Kankkeella on vakioidut arviointimittarit
* Valmentajana Raija Herrala
 • 2. KOULUBÄNDIEN (Opettajien ja oppilaitten) YHTEISKONSERTIT AURORASSA
* Konkreetti tavoite on luoda koulubändeille esiintymistilaisuuksia ja mahdollisuuksia oppia toisiltaan
* Auroran koululla on tätä varten riittävät tekniset fasiliteetit ja osaamista
* Valmentajana Risto Schiray
 • KOKO KOULUN NÄYTELMÄT- SPARRAUS
* Konkreetti tavoite on edistää kouluteatteritoimintaa jakamalla Aurorassa yli 20 vuoden ajan hankittua kokemusta
* Sparraustilaisuudessa osallistujat pääsevät mukaan teatteriesitykseen, ja oppivat yksinkertaisen tavana toteuttaa teatteria.
* Auroran koululla on tätä varten riittävät tekniset fasiliteetit ja osaamista
* Valmentajina Jukka Jokiranta ja Martti Hellström
 • VÄLIRAUHAN VUOSI 1940-41
* Konkreetti tavoite on luoda mukaan hankkeeseen lähtevistä kouluista verkosto, joka kerää talteen muistiperinnetta 50 vuoden takaisesta lukuvuodesta.
* Perinteenkeruuhankkeen yhteistyökumppaneina ovat mm. Espoon perinneyhdistys Aurora ry ja Suomen Isovanhemmat ry.
* Valmentajana Martti Hellström
 • REFLEKTOIDUT RUTIINIT- koulutustilaisuus
* Konkreetti tavoite on syventää osallistuvien opettajien/koulujen oman pedagogisen kulttuurinsa tuntemusta kahden vaihtoehtoisen työkalun avulla
* a) luokkatila-analyysi, jossa pyritään luokista otettujen kuvien avulla tekemään osallistujat tietoiseksi omien fyysisten ratkaisujen taustaperusteita
* b) rutiini-analyysi, jossa pyritään vastaamaan kysymyksiin, jotka seuraavat koulupäivän kronologiaa. Yhteisen keskustelun avulla saadan sanallistettua omat ja yhteiset rutiinit sekä niissä olevat erot
Koulutustilaisuudessa oppimista syvennetään näytellyillä monologeilla, joissa käydään läpi opettajatyyppigalleriaa
* Valmentajina Jukka Jokiranta ja Martti Hellström
 • RYHMÄINTEGRAATIOPEDAGOGIIKKA- RI-koulujen tapaamiset
* Konkreetti tavoite on tukea Espoossa kehitysvammaisten oppilaitten ryhmäintegraatiota toteuttavien koulujen opettajien, vanhempien ja koulunkäyntiavustajien kohtaamisella RI-toiminnan arjen pedagogiikkaa
* RI-opetusta annetaan Auroran, Mikkelän, Toppelundin ja Martinkallion kouluissa.
* Valmentajina Ulla Hämäläinen, Kaija Kuivanen ja Martti Hellström.
Maailma ei kaadu, jolleivat kelpaa.

sunnuntaina, toukokuuta 23, 2010

Ensi lukuvuoden työ-ja loma-ajat. Pikaäänestyksen tulokset

 • TÄMÄN blogiin oikeaan sarakkeeseen avattiin kaksi pikaäänestystä. Teemana olivat koulukohtaiset lauantaityöpäivät ja niitä vastaavat lomapäivät. Pikaäänestyksessä kysyttiin blogiin osuneiden mielipidettä asiasta.

PERINTEISESTI Aurorassa on tehty sisään kaksi lauantaipäivää ja saatu siten kaksi vapaapäivää.

Pikaäänestyksen perusteella suosituimmat koulun omat lauantaityöpäivät olivat:
 • la 12.3. (Auroranpäivä); 32 ääntä (72%)
 • la 18.12 (joulunäytelmät); 26 ääntä (59%)
 • Jokin muu; 0 ääntä (0%)
 • En lainkaan; 10 ääntä (22%)
Yhteensä ääniä annettiin 44.

Viime vuosina vapaapäivillä on pidennetty syysloma lähes koko viikon mittaiseksi. Pikaäänestyksessä suosituimmat paikat lauantaityöpäivistä saataville arkivapaille olivat:
 • syysloman yhteyteen ke 13.10; 28 ääntä (49%)
 • helatorstain yhteyteen pe 3.6; 21 ääntä (36%)
 • syysloman yhteyteen ti 12.10; 16 ääntä (28%)
 • pääsiäisen yhteyteen to 21.4; 12 ääntä (21%)
 • jokin muu; 1 ääni (1%)
 • ei mikään; 9 ääntä (15%)
Yhteensä ääniä annettiin 57. Äänestyksen tulosten perusteella tukea löytyy kahdelle lauantaityöpäivälle: Auroran päivän tempaukselle 12.3 ja koko koulun näytelmän esityspäivälle 18.12. 2010

Lomapäivistä toinen kannattaisi liitettää syyslomaan ja toinen jätettäisiin aivan lukuvuoden loppuun. Viimeisellä viikolla (22) oltaisiin siis koulussa maanantaista keskiviikkoon, pidettäisiin sitten kaksi vapaapäivää ja lauantaina palattaisiin kouluun hakemaan todistukset. Täytyy nyt funtsia olisiko se järkevää, jos lomapäivien sijoittelua ajatellaan oppilaitten ja henkilökunnan jaksamisen kannalta.

Lukuvuoden 2010-2011 työ- ja loma-ajat (ennen johtokunnan anomia muutoksia)

syyslukukausi ti 17.8. - ke 22.12.2010
syysloma to 14. - pe 15.10.2010
(itsenäisyyspäivä ma 6.12 on lomapäivä)

joululoma to 23.12.2010 - to 6.1.2011

kevätlukukausi pe 7.1. - la 4.6.2011
talvilomaa viikko 8
(pääsiäisloma pe 22.4- ma 25.4)
(vappu osuus 1.5. sunnuntaille)
(helatorstai 3.6. on lomapäivä).

KUTEN näkyy syksyllä olisi kaksi pidennettyä viikonloppua (syysloma 4 pv ja itsenäisyyspäivän yhteydessä 3 pv). Kevällä katkoja on kolme, yksi viikon mittainen, yksi neljä päivää ja lisäksi on yksi arkilomapäivä.

lauantaina, toukokuuta 22, 2010

Perusopetuslain muutos eteneeSIVISTYSVALIOKUNTA on saanut valmiiksi mietintönsä Hallituksen esityksestä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/sivm_4_2010_p.shtml)

Valiokunta on kuunnellut melkoisen määrän asiantuntijoita. Heitä ovat olleet mm. (minulle tuttuja) hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, pääjohtaja Timo Lankinen, johtaja Matti Lahtinen ja opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus koulutuspäällikkö Sirpa Oja, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. koordinaattori Merja Koivisto, KELPO - tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta, Alajärvi, perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki, johtaja Anneli Kangasvieri Suomen Kuntaliitto, koulutusasiain päällikkö Olli Luukkainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, puheenjohtaja Matti Sippola, Luokanopettajaliitto ry, rehtori Eija Valanne, Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry ja professori Hannele Niemi.

LAKIESITYKSESSÄ siis ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia säännöksiä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. Oppilaille, jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea, tehdään päätös erityisestä tuesta samoilla perusteilla kuin nykyisin. Erityisen tuen päätöksessä tulisi määrätä nykyistä täsmällisemmin oppilaan opetuksen järjestämisestä ja hänen tarvitsemistaan tukipalveluista.

Henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäviksi siten, että perusopetuslaissa säädettäisiin oppilaan asioiden käsittelystä ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä, opetuksen järjestäjän tietojensaantioikeudesta sekä opetuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa tietoja tietyissä tilanteissa.

VALIOKUNTA ilmoittaa mietinnössään kannattavansa lakialoitteen hyväksymistä, muutettuna. Mietinnön mukaan ehdotuksella halutaan korostaa kaikissa opetustilanteissa annettavan ja tarpeen mukaisesti joustavasti vastaavan tuen merkitystä. Erityistä tukea saavan oppilaan opetus riittävine tukitoimineen järjestettäisiin oppilaan lähikoulussa ja luontaisessa opetusryhmässä aina kun se on mahdollista. Valiokunnan mielestä tämä lähtökohta vahvistaa lähikouluperiaatetta.

Valiokunta pitää esityksen tavoitteita erittäin kannatettavina. Onnistuessaan uudistus voi saada aikaan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen.

Valiokunta nostaa esiin mm. seuraavia pointteja:
 • Uudistus muuttaa nykyistä käytäntöä, joka on perustunut koulun ulkopuolisten tahojen arviointiin erityisopetuksen tarpeesta. Se on jättänyt pedagogisten toimenpiteiden osuuden toissijaiseksi. Muutosten johdosta päätöksen teko tehostetun ja erityisen tuen aloittamisesta tulee joustavammaksi, koska nykyisestä hitaasta asiantuntijalausuntokäytänteestä luovutaan.
 • Tarvittaessa asteittain vahvistuva ja suunnitelmallinen tuki parantaa oppilaan hyvän oppimisen ja kasvun edellytyksiä ja antaa mahdollisuuden ehkäistä ongelmien kasaantuminen ja monimuotoistuminen sekä joidenkin oppilaiden syrjäytyminen.
 • Oppilashuolto tehostetun ja erityisen tuen aikana tulee suunnitelmallisemmaksi ja systemaattisemmaksi.
 • Monet erityistä tukea tarvitsevat oppilaat tarvitsevat jatkuvasti koulunkäyntiavustajan tukea, joko henkilökohtaisen tai luokkakohtaisen avustajan. Valiokunta on huolestunut siitä tiedosta, että lainsäädännön muutosten myötä kunnissa suunnitellaan leikkauksia avustajien määrään.
 • Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi normaaliluokkiin suuriin opetusryhmiin ei vähennä avustajan tarvetta. Kun tarkoituksena on pyrkiä mahdollisimman varhaiseen ja hyvään tukeen erityistä tukea tarvitsevien osalta, tarve avustajapalveluihin mahdollisesti kasvaa.
 • Valiokunta korostaa oppimisen kannalta ryhmäkoon merkitystä ja toteaa, että uudistus ei saa johtaa erityisluokkien poistamiseen ja tämän kautta ryhmäkokojen kasvuun. Mm. sosiaalisemotionaaliset ongelmat ja traumat vaativat pieniä ryhmäkokoja.
 • Integroitaessa erityisopetusta saava oppilas yleisopetukseen on välttämätöntä tarkastella yleisopetuksen opetusryhmän kokoa siitä (myöhemmin MH) säädettävän asetuksen mukaisesti.
 • Lain toteuttaminen edellyttää kattavaa koko peruskoulun opettajakunnan täydennyskoulutusta sekä huomattavia uudistuksia opettajankoulutuksen sisällöissä. Jo nykyinen tilanne, ja uudistus erityisesti edellyttää erityisopettajien koulutuksen lisäämistä. On välttämätöntä huolehtia koko opetushenkilöstön, mukaan lukien rehtorit, täydennyskoulutuksesta.
 • Valiokunta pitää välttämättömänä seurata uudistuksen toteutumista käytännössä ja ehdottaa tätä koskevaa lausumaa. Asiasta tulee myös antaa sivistysvaliokunnalle selvitys vuoden 2013 loppuun mennessä.
 • Hallituksen esityksessä arvioidaan, että muutokset eivät aiheuttaisi kunnille tai muille opetuksen järjestäjille välittömiä lisäkustannuksia. Valiokunta toteaa, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimismahdollisuudet heikentyvät, jos opetukseen ei kohdenneta tarpeen mukaista resursointia. On selvää, että erityisen tuen onnistuminen edellyttää myös vahvaa taloudellista panostusta. Valiokunta pitää välttämättömänä ottaa kehyksissä ja tulevissa talousarvioissa huomioon erityisopetusta koskevista uudistuksista aiheutuvat lisärahoitustarpeet ja ehdottaa asiasta lausumaa.
 • Opetushallituksen tulee suunnitella lomakkeet ainakin oppimissuunitelman ja HOJKS:n laatimista varten. Näin turvattaisiin se, että kaikki lain edellyttämät tiedot tulisivat kirjatuksi. Tällöin ei myöskään kunnissa tarvitsisi erikseen suunnitella tarvittavia malleja.
 • Erityisen tuen järjestäminen ilman edeltävää tehostettua tukea voi olla oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisin menettely. Erityisen tuen päätös tulee voida tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista jo ennen esi- ja perusopetuksen alkamista.
 • Opetuksen järjestämisratkaisuissa tulee ottaa huomioon sekä tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet että opetuksellinen kokonaistilanne. Integrointi voitaisiin tehdä silloin, jos se on oppilaiden edellytysten ja opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia perusteltua, eikä järjestely vaaranna kenenkään ryhmässä opiskelevien oppilaiden opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Näin otetaan huomioon kaikki oppilaat.
 • Valiokunta pitää oikeana perusopetusasetuksen 2 §:n säännöstä siitä, että opetusryhmän muodostuessa erityisen tuen päätöksen saaneista oppilaista ryhmäkoko voi olla enintään 10 oppilasta. Valiokunta katsoo, että yleisopetuksessa opetusryhmä voi tietyin edellytyksin olla enemmän kuin 10 oppilasta, silloin kun erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita opetetaan osana yleisopetuksen ryhmää. Jo yhdenkin oppilaan integroiminen voi edellyttää ryhmäkoon pienentämistä.
 • Käytännössä voi syntyä tilanteita, joissa on tulkinnanvaraista, ketkä ovat henkilöitä, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely oppilashuoltoryhmässä välittömästi kuuluu. Valiokunta toteaa, että tällaisia henkilöitä voivat olla rehtori, luokanvalvoja tai oppilaan opettaja, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto-ohjaaja ja tarvittaessa koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä.
 • Kun oppilaan nykyisen lain ja ehdotetun lain mukaiset edut ja oikeudet pysyvät terminologisista muutoksista huolimatta ennallaan, ei vaiheittaiselle opetussuunnitelmien käyttöönotolle ole estettä. Mm. kaikki oppilashuoltoa ja tietosuojaa koskevat muutokset voivat tulla 1.8.2010 sovellettaviksi.
 • Valiokunta ehdottaa, että Opetushallitus saattaa valmistelemansa opetussuunnitelman perusteet tämän lain mukaisiksi niin, että ne opetuksen järjestäjät, joilla on valmius ottaa uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat nopeasti käyttöön, voivat ottaa ne käyttöön jo 1.1.2011. Ne opetuksen järjestäjät, joilla uusien opetussuunnitelmien valmisteleminen vaatii enemmän aikaa voivat ottaa opetussuunnitelmat käyttöön viimeistään 1.8.2011.
Sivistysvaliokunta siis ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset), että lakialoite 112/2009 vp hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Valiokunnan lausumaehdotukset

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa sitä, toteutuuko oppilaan oikeus erityiseen tukeen hänen oppimisedellytystensä mukaisesti ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jos osoittautuu, että oppilaan mahdollisuudet saada oppimiseen tukea tarpeen mukaan ja mahdollisuudet tuloksekkaaseen oppimiseen heikentyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee antaa asiasta sivistysvaliokunnalle selvitys vuoden 2013 loppuun mennessä.

2. Eduskunta edellyttää, että valtiontalouden kehyksissä ja tulevissa valtion talousarvioissa otetaan huomioon perusopetuslain erityisopetusta ja muuta erityistä tukea koskevien lainmuutosten johdosta syntyvät lisärahoitustarpeet.

Vastalauseet

Valiokunnan mietintöön liitettiin kaksi vastalausetta.

Ensimmäisessä (SDP) kiinnitetään huomiota siihen, että
 • jo nyt oppilashuollon saatavuudessa on ongelmia.
 • Esityksellä halutaan rajoittaa erityisluokkien ja erityiskoulujen määrää. Tämä on väärä lähestymistapa. Lakimuutos ei voi perustua tilastojen sieventämiseen.
 • Esityksessä ehdotetaan, että erityisopetussiirtoa ei tehtäisi esiopetuksen eikä ensimmäisen kouluvuoden aikana eli juuri silloin, kun pohja koko koulunkäynnille luodaan. Tämä tuo myös lisää vaatimuksia opettajille.
 • Käytännössä oppilaiden on vaikea saada mm. tukiopetusta.
 • Esityksen mukaan opetuksen ja tukipalvelujen suunnittelu perustuisi opettajan tekemään pedagogiseen arvioon. Ehdotetaan, että tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jonka laatiminen on pakollista. Tämä kaikki lisää luokanopettajan ja aineenopettajan työmäärää. Näiden opettajien työ muuttuu samalla vaativammaksi - lähenee erityisopettajan työnkuvaa.
 • Uudistus lisää väistämättä kustannuksia. Miten kunnat, jotka lomauttavat opettajiaan, voisivat lisätä tuntikehystä tukiopetukseen tai oppilashuoltotyöhön?
 • Esityksessä ei myöskään käsitellä uudistuksen vaikutuksia rehtorin työhön.
 • Uudistusta ei pitäisi toteuttaa liian kiireisellä aikataululla. Ehdotamme, että uudistus astuisi voimaan vasta elokuussa 2012.
 • Opetusryhmien ryhmäkokoja on saatava jo ylipäänsä pienennettyä.
 • Koulunkäyntiavustajien asema jää epäselväksi
Vastalause 2

Toisen vastalauseen jätti kristillisdemokraattien edustaja. Sen mukaan
 • perusopetuslakiin tulee lisätä lastensuojeluyksiköihin sijoitettujen lasten osalta velvoite opetuksen järjestäjän tiiviiseen yhteistyöhön lasta hoitavan tahon kanssa. Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjällä on valta päättää lasten opetusjärjestelyistä eikä järjestäjällä ole velvollisuutta noudattaa asiantuntijalausuntojen suosituksia päättäessään esimerkiksi lapselle sopivasta oppimisympäristöstä. Tämän seurauksena laitoksiin ja perhekoteihin sijoitettuja, vakavasti traumatisoituneita ja jopa sairaita lapsia voidaan ohjata seurauksista välittämättä tai niitä ymmärtämättä lain nojalla vastoin hoitavan tahon näkemystä integroitumaan suuriin oppilasryhmiin.

Lisäresurssipäätökset tulivat


KUVA tähän lastuun on lainattu osoitteesta: http://farm4.static.flickr.com/3380/3290560161_2d6d820070.jpg

OPETUSMINISTERIÖ myönsi Espoolle noin 1,2 miljoonaa euroa opetusryhmien pienentämiseen. Opetustoimenjohtaja on perjantain tehnyt päätöksensä siitä, kuinka paljon tätä lisäresurssia anoneet koulut varhaiskasvatus-ja opetuslautakunnan linjausten mukaisesti saavat. Meitä kohdeltiin rahan niukkuuden huomioonottaen hyvin: saimme 17,5 vuosiviikkotuntia, mikä vastaa 38 500 €:a. Kaikkiaan rahaa haettiin 2,7 -kertaisesti siihen verrattuna, mitä sitä oli jaettavana.

Kun lisäksi leikkaus, jota joudutaaan tekemään siksi, että palkankorotuksiin ei ole myönnetty kouluille lisärahaa, jää korkeintaan 1 %:iin palkkamenoista (lautakunta on itse asiassa tehnyt esityksen, että koko puuttuva palkankorotussumma myönnettäisiin vielä kouluille), näyttää siltä, että selviämme taloudellisesta notkahduksesta pienemmin vaurioin kuin pelkäsimme. Tiukilla tulemaan olemaan silti esim. viime syksyyn verrattuna- erityisesti kerhotoiminnan osalta, joka suorastaan romahtaa TIPin nyt päättyessä.

SELVIÄMME mitä ilmeisimmin sillä, että vähennämme tämän lukuvuoden kolmen ekaluokan opettajan määrän kahdeksi. Ekaluokilta on vuoden aikana muuttanut pois oppilaita niin, että yhteensä oppilaita on enää noin 50. Kun hyvinäkin aikoina alkuopetusluokalle sopivana maksimikokona on pidetty 25 oppilasta, ratkaisu ei ole poikkeuksellinen eikä lapsille kohtuuton. Ehkä meidän kannattaa olla pikemminkin ylpeitä siitä, että tärkeä ekaluokka on saatu vietyä läpi tosi upealla opettaja-oppilas-suhdeluvulla, kuin kiukustua siitä, että luxukseen ei nyt enää ole varaa.

Koska toisessa ekaluokassa on ollut kahden opettajan ohjauksessa 30 oppilasta, on ehdottomasti tarkoituksenmukaista tasata oppilasmääriä tässä tilanteessa, jossa kumpaankin luokkaan jää vain yksi opettaja. Näin suuri ero kahden rinnakkaisluokan oppilasmäärissä (toisessa 20 toisessa 30) ei olisi reilua, ja asettaisi toisen luokan oppilaat selvästi huonompaan asemaan kuin pienemmän luokan oppilaat.

Käytännössä siis viisi-kuusi (määrän ratkaisee muuttoliikenne) oppilasta siirtyy Katrin ja Ripan yhdessä tänä vuonna ohjaamasta luokasta Julian luokkaan ensi syksynä. Pohdimme nyt oikeudenmukaisen ja fiksun tavan valita siirtyvät oppilaat niin, että kumpikin "uudelleen koostuvista" luokista olisi oppimisedellytyksiltään tasavahva ja että siirtyminen olisi mahdollisimman vähän mielipahaa aiheuttava. Se on tärkeää, koska noissa nyt muodostuvissa kokoonpanoissa jatketaan sitten viisi vuotta.

Tämän ratkaisu ei johda siihen, että joku opettajistamme jäisi Aurorassa ilman töitä.

perjantaina, toukokuuta 21, 2010

Hieno viikko, eikö!KUVA: Ihana kesäinen viikko!

VIIKKO 20 jää mieleen. Mieletön kesäinen keli. Barak Obamamainen innostus uudesta puheenjohtajasta Olli Luukkaisesta OAJ:ssa. Merkittäviä henkilövalintoja organisaatioon. Revoluutio on alkanut! Lämmin vastaanotto valtuustossa vanhalle Zombielle!

VÄKIVALTATEEMAN tärkeä esiinnouseminen MOTissa ja OAJ:ssa. Kannustavaa ja moittivaa palautetta. Niinkuin kuuluukin.Tuorein artikkeli väkivaltateemasta tänään Läraren-lehdessä. Ja Sarin paluu kehään. Upeaa!

Unkarilaisvieraille pika-aikataululla tutustuminen suomalaiskouluun. IP-toiminnan järjestyminen mallikkaasti ensi syksyksi Auroraan TIPin päättyessä.

EPPUvanhempainillan lämmin tunnelma, ja mieliharmia joillekin perheille aiheuttaneiden seikkojen ratkaiseminen.

KEVÄTJUHLAN korvaavan leffan aiheuttamaa ylpeyttä. Me teimme sen, vaikka kerhoresurssit kutistivatkin!

VESPA. Vespa. Ihana kulkuväline.

JA melkein kaikki asiat hoidettu aikataulua hipoen.

Tule Auroraan töihin


KUVA (lainattu netistä): Ihan tällaista emme enää lupaa.

AURORAN KOULULLA on haettavana laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus ajalle 16.8.- 13.10.2010. Etsimme koulumme tukitiimin vahvistajaksi monitaitoista ja työstään innostunutta erityisopettajaa, joka on tietoa, taitoa, tahtoa ja tarmoa tukea apua tarvitsevia oppilaita työotteeltaan kokeilevassa työyhteisössä. Toimenkuva muovaillaan valittavan erityisosaamisalueiden mukaisesti. Tehtävään etsitään ensisijaisesti muodollisesti pätevää laaja-alaista erityisopettajaa.

Käy koulumme kotisivuilla (www.aurorankoulu.net) ja varmista, että olemme Sinulle sopiva työpaikka. Luemme eduksi
 • Näytöt tiimi- ja yhteistyötaidoista.'
 • Kyky joustaa.
 • Tieto- ja viestintätekniset taidot.
 • Luokanopettajan opinnot.

TEHTÄVÄ on haettavissa ensi viikolla osoitteessa: https://www.tyonhaku.espoo.fi/

Blogitiedote 4: Peter Pan- paidoista ja leffan kopioistaKUVA: Peter Panin upean julisteen ovat tehneet 6a-luokan Elisa, Jenni ja Anni.


TERVETULOA ELOKUVIIN!

TÄMÄN kevään kaikkien luokkien yhteinen kevätjuhla on elokuvatapahtuma Kannusillanmäen väestönsuojassa olevassa teatterisalissa. Ohjelmassa on Auroran koulun ensimmäinen koko koulun elokuva: Peter Pan- kapteeni Koukun muistamana. Elokuva kestää n. 34 minuuttia, ja siinä esiintyy kaikkiaan yli 200 oppilasta ja kolme opettajaamme. Elokuvan musiikin on säveltänyt opettaja Uma Jutila, ja sitä esittävät yhdessä koulun kuoro ja opettajat sekä elokuvaorkesterimme.

ESITYKSIÄ on siis neljä: klo 17.00, 17.45, 18.30 ja 19.15. Teatterisalissa on mukavat tilat 250:lle katsojalle. Käytössämme on myös pieni kahvila, jossa on puffetti, josta löytyy mm. leffakarkkeja.


KUVA: Kannusillan teatterisali sijaitsee aivan Espoon keskustassa, väestösuojassa. Osoite on Kannusillankatu 4. Itse saliin on ulko-ovelta noin 200 metrin kävely.


AURORAN KOTI & KOULU ry ottaa elokuvatilaisuudessa vastaan käteistä vastaan tilauksia
 • Peter Pan- t-paidoista (valkoisia ja mustia, hinta 12 €/kpl). Mallit on nähtävissä tilaisuudessa:

 • (Valkoisen t-paidan selkämyksessä Peter Pan ja Heli-keiju)

 • (Mustan t-paidan selkämyksessä Kapteeni Koukku)
 • Peter Pan- Kapteeni koukun muistelemana- 30 minuutin dvd-leffakopioita (hinta 12 €/kpl).
Leffailtana maksetut tuotteet toimitetaan viimeisten kouluviikkojen aikana reppupostina perille.

Vanhemmat, jos haluatte tällaisen elokuvamuiston, varatkaa siis tasaraha mukaan. Mahdollisella katteella tuetaan ensi syksynä koulun kerhotoimintaa.


torstaina, toukokuuta 20, 2010

OAJ:n valtuuston viimeinen päiväHALLITUS on palannut saliin, joten nyt käydään läpi muutosesityksiä (joista pääosa hylätään perinteisesti). Hylkääminen on usein lempeää, mikä tarkoittaa että asia otetaan huomioon konkreettisempaa toimintasuunnitelmaa suunniteltaessa. Toimintasuunnitelma hyväksytään valtuuston syyskokouksessa.

Olemme nyt tavoiteohjelmakohdassa. Pian nähdään, kuinka minun ja Sibergin esitykset.

Klo 10.48. 1. esitys periaatekeskustelusta palkkaerojen perusteista- hylättiin hallituksen esityksestä.

Klo 10.55. 2. esitys opettajien oikeudesta ehdottomaan fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen - siirrettiin teknisesti toiseen kohtaan hallituksen esittämässä muodossa: "Opettajille tulee taata suoja fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta".

Klo 10.57. 3. esitys opettajien työajan selvittämistä- hylättiin, samalla kuitenkin todettiin, että toimenpiteet on aloitettu.

SIIS asiat on nostettu esille, mutta tiukasti ajatellen turpaan tuli 2-1.

Klo 11.04: Tavoiteohjelma hyväksytty muutoksin. Muutokset eivät olleet suuria. Tilipäätös hyväksytty jne. Aloite puheenjohtajavaalin siirtämisestä valtuuston puoliväliin hylättiin.

KUVA: Valtuusto osoittaa kunnioitusta 19 vuotta OAJ:ta johtaneelle puheenjohtajalleen seisaaltaan

Klo 11. 12 Valtuuston puheenjohtaja Anne Lehtinen pitää päätöspuhetta. Hän kehuu Erkki Kangasniemeä jämeränä puheenjohtajana. Kangasniemen johdolla opettajat saivat oman OV-tessinsä, eli oman sopimuksen. Toinen suurteko: sopimus, ettei opettajia voi lomauttaa lomien aikana.

Klo 11.21 Järjestö toisen peräänsä tuo kukkia Erkille.

Klo 11.31 Anne Lehtinen toivottaa Olli Luukkaisen tervetulleeksi uuteen tehtävään ja kiittää henkilökuntaa onnistuneista järjestelyistä.


Iloisia opettajia, isiä ja äitejä


KUVA: Kävimme illalla läpi Auroran Aakkosia, ts. aakkosjärjestyksessä asioita, jotka koulunväen mielestä ovat koulu-uraansa aloittavien lasten vanhemmille tärkeitä. Rehtori heitteli powerpoint-dioja ja opettajat, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori avasivat koulualan sanastoa (mm. integrointi, jälki-istunto, lomat, läksyt, opetussuunnitelma...) konkreetisti.

VARMAAN söpöin tunnelma kaikista vanhempainilloista on uusien ekaluokkalaisten ensimmäisessä vanhempainillassa.

Eilen keskiviikkoaamuna uudet eput olivat tutustumassa kouluun. He kulkivat pienissä ryhmissä kuuden toimintapisteen kautta. Niissä liikuttiin, piirrettiin, kuunneltiin satua, laulettiin ja saatiin mm. mehua ja keksiä. Lapset olivat olleet suloisia, ja heidän piirtämänsä omakuvat komistavat nyt kouluravintolaa. Erityisesti kotiin asti oli kantautunut kiitosta keksistä ja bändikämpässä vierailusta.

Illan aluksi katsoimme pieniä pätkiä Peter Pan-leffasta. Sitten vanhemmille "kaadettiinkin" 75 minuutissa melkoinen tietopläjäys. Lomakkeita täyteltiin, ja aikoja varattiin lasten terveystarkastukseen. Iltapäivätoiminnan järjesteltyistä vanhemmat saavat tietoa ensi viikolla toiminnan järjestäjältä, Hilperolta.

Tilaisuuden lopuksi vanhemmat kokoontuivat vielä luokittain vaihtamaan muutaman sanan lapsensa tulevan opettajan kanssa. Vanhemmilla oli myös mahdollisuus esittää toiveita luokkajaosta, ja muutama perusteltu siirtotoive esitettiin ja niissä onnistuttiin.

Tunnelma oli oikein lämmin- myös ihan konkeetisti.

keskiviikkona, toukokuuta 19, 2010

Koulutuspoliittisessa toimikunnassaTEIN siis kolme muutosesitystä. Juuri nyt käsitellään ehdotustani, jota Heli Siberg kannatti, opettajien ja rehtorien työmäärän mittaamista. Porukka ja jopa paikalla vieraillut uusi puheenjohtaja Luukkaisen Olli tukivat itse asian tärkeyttä. Se meni toimikunnassa muunnettuna läpi.

Klo 15.58

NYT aletaan käsitellä muutosesitystäni, jota Heli Siberg kannatti, väkivallan nollatoleranssista. Se muutettiin muotoon "opettajille on taattava työssä ehdoton suoja fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta".

Klo 16.18


Olli Luukkainen pitää parhaillaan koulutuspoliittista katsausta. Lähiaikoina on tapahtumassa tosi paljon asioita. Uhkana on mm. se, että perusopetuksen määrärahoista leikattaisiin raskaasti tulevina vuosina.


OAJ:n uusi puheenjohtaja on....


KESÄVALTUUSTO on valinnut OAJ:lle uuden puheenjohtajan. Kenet? Katso video. Voittaja sai heti ensimmäisellä kierroksella 83 ääntä, eli vaaditut yli puolet annetuista äänistä. Ääniä annettiin 150.

Peter Pan- fanipaidat

KUVA: Fanipaidan etupuoli

KOKO koulun elokuvaan liittyen koulunkäyntiavustajamme Leena Fyrqvist on suunnitellut jälleen kerran fanipaidan kuvat. Paitoja tulee tilattavaksi kahdenlaisia: valkoinen t-paita, jossa on selässä Peter Panin ja Helin kuva ja musta t-paita, jossa selässä on Kapteeni Koukun kuva. Kummankin paidan rinnustassa on filmin kuva.


KUVA: Valkoisen t-paidan selkäKUVA: Mustan t-paidan selkä

SELVITÄMME maanantain elokuvailtaan mennessä, mihin hintaan ja mitä kautta halukkaat saavat paitoja tilata. Kannunsillan teatterisalin aulussa on nähtävissä mallipaidat.

Koululaisten iltapäivätoiminta Aurorassa 2010-11

SAIN juuri viestin vastuualuepäällikkö Terttu Akselinilta. Auroran koulun lakisääteisen koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi on valittu Tmi Hilpero/Merja Wiskari.

Tmi Hilpero/Merja Wiskari toimii palveluntuottajana Jupperin, Lähderannan ja Rastaalan koululla (tänä lukuvuonna poikkeuksellisesti erillistiloissa koulun saneerauksen ja laajennuksen aikana) sekä tarjoaa iltapäivätoimintapalvelut Postipuun koulun oppilaille Postipuun koulun läheisyydessä olevassa erillistilassa. Lisäksi Tmi Hilperolla on iltapäivätoiminnan erityispienyksikkö Perkkaalla, Everstinkuja 6:ssa. Sinne oppilaat tulevat pääasiassa Leppävaaran alueen eri kouluista - he ovat erityistä tukea ja pienryhmää tarvitsevia oppilaita.

Hilperon kotisivut ovat osoitteessa http://www.hilpero.net/

Tulossa superpäiväKUVA: OAJ:n espoolaisvaltuutetut: Martti, Leena Taimela-Helenius, Heli Siberg ja Johanna Ylinen. Kuva otti Matti Sippola.

ALKAMASSA on melkoisen jännittävä päivä. OAJ:n valtuuston kokous jatku Helsingissä klo 9 ja minun puheenvuoroni, jossa teen kolme muutosesitystä tavoiteohjelmaan, on heti päivän aluksi.

OAJ:n tavoiteohjelma 2010-2014 on kirjoitettu varsin yleisellä tasolla. Tein sille pikaisen arvoanalyysin, ja näyttää siltä, että arvotaustaltaan se on varsin tasapainoinen. Lauseita tippuu Schwartzin klassisen kahdelle ulottuvuudelle (säilyttävä vs. uudistava ja omat edut vs. omien etujen ylittäminen eli muiden hyvinvointi) perustuvan arvotypologian kaikille neljälle kentälle. Toki pääosa koskee omien etujen säilyttämistä- mutta nekin perustellaan niiden myönteisillä vaikutuksilla lasten ja nuorten ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin ja menestykseen. Muutoksesta puhutaan pääasiassa neutraalisti, mutta kovin montaa radikaalia uudistusta ei olla itse ajamassa. Tällainen on vaatimus esiopetuksen tekemisestä pakolliseksi lapsille.

Toinen havainto tavoiteohjelmasta on, että pääosa tavoitteista koskee asioita, joita OAJ ei voi yksin toteuttaa. Itse asiassa juuri sellaisia olisi kannattanut miettiä. Niistä olisi oikeasti mielekästä laatia Seppo Kinkin vaatimia indikaattoreita.

Omaan makuuni tavoiteohjelma on pikkuisen liian kaunis. Näen todellisuuden, jossa opettajat työtään tekevät, vielä raadollisempana.

KLO 10.45 on sitten SE hetki. Muu työ keskeytetään, ja alkaa puheenjohtaja vaali. Oletan, että tulos tiedetään ennen puolta päivää. Laitan uuden puheenjohtajan nimen tänne blogiin heti, kun äänet on laskettu. Mutta epäilemättä kaikki mediat välittävät saman tiedon salamannopeasti.

ILTAPÄIVÄLLÄ kokous jatkuu. Kun kaikki asiakohdat on käyty läpi isossa salissa, koontuvat ryhmät (mm. YSI) tarvittaessa. Sen jälkeen jakaudutaan toimikuntiin. Niissä käydään läpi tehdyt muutosesitykset ja joko annetaan niille tuki, hylätään tai muokataan. Nopeimmat toimikunnat vapautuvat klo 15.30. Toislla työ voi jatkua pitkäänkin.

VALTUUSTON ILLALLISELLE en ehdi tänäänkään. Uusien ekaluokkalaisten vanhemmat on kutsuttu vanhempainiltaan, ja sitä ei rexi jätä väliin vaikka virkavapaalla onkin.

Nyt aamutoimiin ja sitten Vespan selkään....

tiistaina, toukokuuta 18, 2010

Peter Pan


KUVA: 6a-luokan Elisa, Jenni ja Anni ovat tehneet koko koulun elokuvalle julisteen.

PETER PAN-leffa on nyt saatu siirrettyä varmuuden vuoksi - joskin useassa osassa- iTunes-formattiin. Yritän vielä neuvotella tekniikan nerojen kanssa, kuinka leffa pyörisi maanantaina niin fiksusti kuin mahdollista.

MUTTA hieno tunne. Leffa on nyt valmis.OAJ:n valtuusto alkaaAAMULLA Vespalla Helsinkiin. Marina Congressissa alkoi Ysin kokous klo klo 9. Espoolaiset olivat sivistyneitä, eivätkä ehdottaneet koko hallitus- ja toimikunta-paikkojen jakoesityksen romuttamisa, vaikka se, että Suomen toiseksi suurimman kaupungin: Espoon yksikään opettaja ei ole kelvannut OAJ:n hallitukseen noin 20 vuoteen!

Klo 10 oli kahvitauko. Varsin moni valtuutettu kävi juttelemassa eilisestä MOT-ohjelmasta. Kaikki palaute on tähän asti ollut kovin kannustavaa. Kuuli myös eilisestä ennakkoäänestyksestä Ysissä eri puheenjohtajien kannatuksesta. Voittajan nimeä en saa sanoa, mutta moni hymyilee. Siksi selvä ero oli muihin kandidaatteihin.

YSIN kokous jatkuu klo 11:een. Ysin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Kinnunen Vantaalta. Parhaillaan käymme läpi tavoiteohjelmaa. Kovin on varovainen. Itse aion harkita esim. seuraavia muutosesityksiä:
 1. Opettajille taataan nollatoleranssin mukainen suoja fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta työssä.
 2. OAJ selvittää tieteellisesti luotettavalla tutkimuksella opettajien, päiväkotien johtajien ja rehtoreiden todellisen työmäärän, työhön kuluvan ajan ja työtehtävien rakenteen.
 3. OAJ:ssa käydään avoin periaatekeskustelu eri opettajaryhmien välisistä eroista palkassa ja muissa työehdoissa, todetaan oikeudenmukaiset erojen perusteet ja käynnistetään toimet epäoikeudenmukaisiksi koettuejn erojen poistamiseksi.
KUVA: OAJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi avasi 50. ja viimeisen kerran valtuuston kokouksen.

OAJ:n valtuuston varsinainen kokous alkoi klo 15. Luokanopettajaliiton puheenjohtaja Matti Sippola valittiin valtuuston toiseksi puheenjohtajaksi.

Juuri nyt Erkki Kangasniemi puhuu virka ja työehtosopimusasioista. Iltapäivän aikana käydään esityslistaa läpi. Pääsemme varmaankin tavoiteohjelmaan saakka.

maanantaina, toukokuuta 17, 2010

OAJ-YSI kokoontuu HelsingissäKESÄINEN tervehdys Katajanokalta. OAJ:n yleissivistävät opettajat ovat näin etunojassa koolla valmistautumussa huomenna alkavaan valtuuston kokoukseen. Ilma on ihana, ja ihmiset ovat iloisella mielellä.

MEDIANKIN vuoksi puheenjohtaja valitaan keskiviikkona klo 11. Tekniikka on sellainen, että äänestyksiä voi olla kolme, kahdella ensimmäisellä kierroksella mukana ovat kaikki, kolmannella (jos sellainen tarvitaan) vain kaksi parasta.

PÄÄTÖKSIÄ
 • § Jarmo Juupaluoma valittiin Ysin valtuustoryhmän puheenjohtajaksi (klo 19.05)
 • Päätin jättää palaverin kesken ja painuin katsomaan MOT-ohjelmaa. TV-ohjelman "Vaaralliset lapset" käsikirjoitus tämän linkin takana.
 • Huomenna lisää Ysistä jne.


sunnuntaina, toukokuuta 16, 2010

Ensi lukuvuoden työ-ja loma-ajat. Äänestä!TÄMÄN blogiin oikeaan sarakkeeseen on avattu kaksi pikaäänestystä. Teemana ovat koulukohtaiset lauantaityöpäivät ja niitä vastaavat lomapäivät.

Uusien ohjeiden mukaan kaikki koulut voivat anoa lupaa kahteen lauantaityöpäivään. Johtokunta tekee esityksen kesäkuun alun kokouksessaan. Perinteisesti olemme tehneet töitä kahtena lauantaina: joulun alla on esitetty koko koulun näytelmä ja maaliskuussa on toteutettu yhdessä Koti & Koulu ry:n kanssa Auroran päivän tempaus.

Ottakaapa kantaa. Äänestää on aikaa kuusi päivää. Tällä kertaa äänen voi antaa usealle vaihtoehdolle.

Lukuvuoden 2010-2011 työ- ja loma-ajat

syyslukukausi ti 17.8. - ke 22.12.2010
syysloma to 14. - pe 15.10.2010
joululoma to 23.12.2010 - to 6.1.2011
kevätlukukausi pe 7.1. - la 4.6.2011


Tärkeä, tärkeä viikko nro 20


LEPPOISAA sunnuntaita kaikille. Valo on ihana asia! Ja lämpö.

Maanantaina aukeaa viikko nro 20, ja se on poikkeuksellisen tärkeä. Oman koulumme tasolla se merkitsee päätöksiä resurssiopettajalisäresurssista ja mm. iltapäivätoiminnan järjestäjästä. Keskiviikkona uudet ekaluokkalaiset tutustuvat kouluun, ja illalla on eppuvanhempainilta. Tällä viikolla muodostetaan niinikään kolme ekaluokkaa. Toivottavasti voimme perjantaina tehdä päätökset siitä, mitkä luokat on yhdistettävä ensi syksynä. Sellaista lisäresurssia emme tule saamaan, että voisimme pitää kaikki luokkamme yhtä pieninä kuin tänä keväänä. Yhdistämisiin on pakko varautua. Ja sokerina pohjalla: Peter Pan-leffa on saatava esityskuntoon.

TÄMÄ viikko on tärkeä myös laajemmin, valtakunnan tasolla. Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) valtuusto kokoontuu tiistaina, keskiviikkona ja torstaina, ja minä olen saanut Länsi-Uudenmaan opettajilta valtavan äänimäärän, jolla lähden vaikuttamaan niihin asioihin, joita yhden koulun tasolla ei voi päättää. Näistä ensimmäinen on väkivallan uhan poistaminen kouluista. Tulen tekemään sitä koskevan esityksen. Luulen, että teema on valmiiksi kuuma, koska MOT esittää huomenna maanantaina ohjelman "Vaaralliset lapset", josta merkittävä osa on kuvattu Auroran koululla. Tulen myös tekemään esityksen luotettavan opettajien ja rehtorien työaikaa mittavan tutkimuksen teettämisestä. Faktatietoja tarvitaan, jos halutaan huolehtia koulujen henkilökunnan jaksamisesta.

HUOMINEN maanantai on monesta syystä tosi bisi. Suostuin ottamaan meille vieraaksi kaksi unkarilaista koulunkehittäjää, ja heille järjestetään taas mielenkiintoinen ohjelma. Pitkään virkavapaalla ollut Sari-opettajamme palaa töihin. Hieno juttu. Avustusresurssihakemus on saatavava emailiin. Jne. Joten säpinää riittää koko rahan edestä.

TIISTAISTA TORSTAIHIN minua voi olla vaikea tavoittaa. Puhelimitse tavoittaminen on helpointa (045 111 8156). Rehtorin tehtäviä hoitaa poissaollessani apulaisrehtori Ulla Hämäläinen.

lauantaina, toukokuuta 15, 2010

Suvinen lauantai. Yes.


KUVA: Kuinka elämä meitä helliikään! Kaksi kesäpäivää toukokuussa.

Perjantaista

EILINEN oli mitä kaunein päivä siivota koulun ympäristöä ja vähän kadunvarsiakin. Elintarvikealan lakon vuoksi syömme perinteiset siivostalkoomunkit myöhemmin. Julia kertoi, että 6a:n leirikoulu oli sujunut upeasti. Hienoa kuulla.

Muutenkin perjantai oli leppoisa koulupäivä. Ihmiset olivat hyvällä tuulella. Keskiviikon espoolaismaikoille organisoimamme Hurriganes-teemailta koulun jumppasalissa oli tuonut paljon hyvää mieltä siihen osallistuneille.

Näytin lapsille tuoreet otokset leffasta. Taistelukohtauksesta tuli aika hyvä, vaikka oikeaan laivaan emme nyt ehtineetkään kuvaamaan. Ylen Mirja Holste vinkkasi, että Tehostosta saa ilmaiseksi ladata äänitehosteita. Hieno vinkki. Varsinkin "kuolonkorina" oli hurja. Olen muuten aika ylpeä Peter Panin kolmen minuutin trailerista, vaikka siihen pikkumokia jäikin.

Päivään osui tosi mukava uutinen. Pari vuotta työn alla ollut tietoteos "Sata sanaa kasvatuksesta", jota olen saanut työstää emeritusprofessori Pertti Kansasen sparrauksessa, ilmestyy syyskuussa. Yes.

Niinpä edes se ei kunnolla harmittanut, että Bemarin peltikorjaukselle löytyy vapaita aikoja vasta juhannuksen jälkeen . Eikä sekään, että resurssiopettajapäätöstä saa vielä odotella ensi viikkoon.


Lauantaista

Olen aika hyvin onnistunut raivaamaan elämästäni fyysisen työn. Tänään ei selittelyt auttaneet: oli pakko painua silppuamaan viime viikolla leikattuja oksia silppurilla. Neljä tuntia ilman paitaa. Jumalainen ilma. Siinä hiki virtasi. Ja selkä on nyt sitten punainen.

Jääköön tämä suvipäivä hiukka enemmän lepopäiväksi kuin mihin olen tottunut. Grillataan makkaraa ja huilaillaan.

Huomenna on sitten alettava valmistelut ensi viikkoa varten. Odotettavissa on tosi jännittävä viikko. Lisää siitä huomenna.

torstaina, toukokuuta 13, 2010

Koko koulun elokuva: Peter Pan


URAKKA alkaa olla takana. Koko koulun näytelmän sijalle tänä keväänä tuotamme koko koulun noin 34 minuutin pituisen elokuvan Peter Panista.

Kuvaukset on nyt tehty ja samoin leikkaus. Ensi viikon aikana hion vielä äänitehosteita ja pudotan paikalleen lopullista musiikkia. Lopputekstit on nekin naputettava.

Leffan teko on ollut huikea kokemus. Toivottavasti tekemisen ilo välittyy katsojille. Koko leffa esitetään Auroran lapsille ja vanhemmille Kannussillanmäen teatterisalissa maanantaina 24.5.

Koteihin on juuri lähdössä kirje, jossa annetaan tarkemmat kellonajat ja ohjeet. Yllä on pieni kolmen minuutin traileri ikäänkuin maistiaiseksi. Siihen on jäänyt teknisiä töppäyksiä. Osa johtuu varmaan tietokoneen muistiongelmista. Toivotaan, ettei tekniikka petä 1,5 viikon kuluttua.

OAJ:n puheenjohtajaehdokkaiden viimeinen paneeli


KUVA: Yksi heistä on OAJ:n seuraava puheenjohtaja: Olli Luukkainen, Pekka Lempiäinen, Päivi Koppanen, Risto Kangas

WARNIG. Tämä on subjektiivinen ja muistinvarainen lastu tilaisuudesta.Ei virallinen totuus. WARNING

MINULLA oli upea tilaisuus kohdata jo toisen kerran OAJ:n seuraava puheenjohtaja ja reilut häviäjät juontajan roolissa vaalipaneelissa. Keskiviikko-iltana sain nimittäin vetää paikallisen alueverkkomme tilaisuuden Akavatalossa, sen ikkunakabinetissa. Aikaa oli kaksi tuntia, ja sali oli ilahduttavan täynnä järjestöaktiiveja. Espoosta paikalla olivat ainakin Hannu Suntio, Heli Siberg ja Leena Taimela-Helenius.

Jotensakin näin tilaisuus eteni, ja näin kuulin kandidaattien kysymyksiin vastaavan.

LÄMMITTELY

Tilaisuus alkoi lämmitelykysymyksillä kuten:
- Kuinka suuri on Erkki Kangasniemen saappaan numero?
- Mihin vaalipaneelikierroksella esitettyyn kysymykseen haluaisit palata? Koppanen ja Lempiäinen olivat jäänet pohtimaan väkivaltateemaa. Risto Kangas oli kokenut kiusallisiksi kysymykset, joissa vaadittiin esittämään yksi nimenomainen tavoite, jonka lupaa toteuttaa.

Olli Luukkaiselta kysyin, miksi OAJ:n puheenjohtajakamppailu ei näy mediassa. Luukkainen lupasi, että ensi viikolla näkyy.

Risto Kankaalta kysyin, mikä on vaikein taito, joka neuvottelijan on opittava. Kankaan mukaan se on luottamus.

Päivi Koppaselta kysyin, mitä etua on siitä, että hän asuu Kehä III:n pohjoispuolella. Näkee kuulema koko maan tilanteen. (Kangas kommentoi: hänkin asuu Nurmijärvellä)

Pekka Lempiäiselle osoitin kysymyksen blogikirjoittelusta. Jatkuuko se myös, jos hänet valitaan puheenjohtajaksi. Jatkuu.


ESITTELYT

Kandidaatit saivat esitellä sitten itse itsensä. Osuus meni kaikilta vallan hyvin.


KYLLÄ-EI- KYSYMYKSET

Alueverkko oli koonnut valmiiksi nipun kysymyksiä, joihin sai vastata näyttämällä joko kyllä- tai ei-tekstin. Erilailla vastannut sai perustella. Kysymyksiä olivat mm. ("voittanut" vastaus suluissa):

 • Pitäisikö 1 ja 2 kalleusluokat poistaa? (KYLLÄ) * Onko lukio-opetuksen vieminen kuntayhtymiin (vrt. Pori ja Jyväskylä) oikean suuntainen tie toisen asteen opetuksen kehittämisessä? * Pitäisikö myös yksityiset koulut ottaa tarkasteluun mukaan, kun supistetaan kouluverkkoa? * Pitääkö lukio-opetusta ja ammatillista opetusta antaa erillään? (KYLLÄ)* Pitäisikö sopimusaloja vähentää? (KYLLÄ)* Pitäisikö OAJ:n valtuuston kokoa pienentää? * Pitäisikö OAJ:n puheenjohtajan palkkaa pienentää? (KYLLÄ)* Pitäisikö samasta työstä maksaa sama palkka samalla koulutustasolla? (KYLLÄ) * Oliko yliopistojen yksityistäminen/säätiöittäminen oikean suuntainen ratkaisu? (EI) * Onko paikallistasolle valuva palkkaratkaisuista neuvotteleminen opettajien palkkakehityksen kannalta edullinen suunta?* Pitäisikö OAJ:n harkita etäkokousten järjestämistä? (KYLLÄ) * Onko OAJ:n hallitukselle esitetty alueasiamiesjärjestelmä mielestäsi toimiva?* Oliko edellinen neuvottelukierros menestyksellinen? (EI)* Onko OAJ:n medianäkyvyys tehokasta? (EI) * Pitäisikö puheenjohtaja jatkossa tulla valitsemaan kesken valtuustokauden?
Muutama lappukysymyksistä herätti vilkasta sananvaihtoa. Valtuuston pienentämisessä on kysymys toisaalta toimivuuden toisaalta demokratian jännitteestä. Lopputulemana voi pitää ajatusta, että jos valtuuston tehtävät ovat nykyiset, sitä ei kannata pienentää.

Alueasiamiesjärjestelmä-kysymyksen kohdalla yleisökin "riehaantui". Hallitus (Lempiäinen ja Koppanen) ovat valmistelleet järjestelmää, vaikka valtuusto on kaksi kertaa sitä koskevan ponnen kaatanut. "Syytetyt" kuittasivat kuitenkin aika hyvin: Kyse ei ole aivan samasta ideasta.

Koppasella oli jälleen mainio isku: Medinäkyvyydestä puhuttaessa, hän muistutti, että juuri sen parantamiseksi Luukkainen oli palkattu järjestöön.

PIINAPENKKI?

Jokaiselle ehdokkaalle tehtiin myös kenkuttelukysymyksiä. Lempäiseltä tivasin yhtä konkreettia esimerkkiä "oivaltavasta ajattelusta". Hiukka aikaa kului ennenkuin esimerkki löytyi: Lempiäinen tarjosi ajatusta laajemmasta edunvalvonnan käsitteestä, jossa rahan lisäksi kannetaan huolta työssä jaksamisesta. Ei huono. Ei ehkä ihan uusi.

Päivi Koppaselta kysyin, kuinka hän ammatillisena opettajana pystyisi ajamaan yleissivistävien opettajien asioita. Koppanen vastasi mainiosti: hän ei ole sitoutunut minkään ysi-pikkuryhmän edunajamiseen.

Luukkaisen Ollilta kysyin, kuinka hän on pystynyt yhdistämään työnsä OAJ:ssa ja vaalikampanjan. Tekemällä vaalityön omalla ajalla ja omilla välineillään.

Risto Kangasta yritin rääkätä kysymällä, onnistuttiinko viime neuvotteluissa. Kangas kritisoi uskoa liukumien saamiseen palkkaan. Ei näy kuulema.

YLEISÖN KYSYMYKSET

Yleisö sai kirjoittaa omia kysymyksiä korteille. Liian harva niistä ehdittiin esittää. Edunvalvonnallinen tavoite ehdokkailla oli yhteinen: turvata uhatut koulutuksen tarvitsemat rahat. Kaikki työ on saatava työajan ja palkkauksen piiriin. Lempiäinen nosti esiin kuilun koulutuspolitiikan ja neuvottelujen välillä. Mm. lukion ylioppilaskorjausten korjaamisen vaatima työ on edelleen korvaamatta.

Eroja kandidaattien välille saatiin kysymyksellä: Mikä on heidän kunnianhimoisin koulutuspoliittiinen tavoitteensa? Kangas ja Koppanen korostivat tässäkin rahoituspohjan varmistamista. Lempiäisestä tärkein asia oli tuntijakokysymys. Luukkaisen nosti esiin erilaisten oppilaitten tuoman haasteen ja opettajan ammattinimikkeen suojaamisen.

Mainiossa yleisökysymyksessä OAJ:öä kuvattiin byrokraattiseksi demokratiaksi. Ilmaisu pidettiin hyvänä. Koppanen muistutti, että byrokratian ja demokratian välillä on löydettävä tasapaino. Kangasta harmitti se, että samat asiat käsitellään moneen kertaa eri elimissä- samojen ihmisten kanssa. Lempiäinen oli huolissaan valtavasta määrästä paperia, jota OAJ tuottaa jo ympäristösyistäkin.

Paha, paha kysymys oli pyyntö esitellä oma näkemyksensä OAJ:n puheenjohtajalta vaadittavista kvalifikaatioista ruotsiksi tai englanniksi. Minuutin mittaisen kauhun jälkeen jokainen uskaltautui. Rohkeudesta ablodeerattiin. Pakko on kuitenkin yhtyä Lempiäisen ideaan, että puheenjohtajaksi valittavan on käytävä todellinen kielen opiskelun intenssiivikurssi.

KANDIDAATTIEN OMA KYSYMYS

Lopuksi kandidaatit saivat itse esittää itse itselleen mieluisan kysymyksen. Risto Kangas yllätti: Hän kertoi tarinan tilanteesta lentokoneessa, jossa kapteeni saa sydänkohtauksen ja tilalle pitää valita uusi. Tarjolla oli neljä ehdokasta, joista yhdellä oli 6000 lentotuntia. Kannattaisiko hänen sijastaan valita stuettien kouluttaja? Tai lentopelkoa tutkinut psykologi.... Hauska juttu.

YHTEENVETOA

Millaisen kuvan sain itse ehdokkaista ja heidän profiilistaan?
 • Risto Kangas esiintyi rauhallisesti. Hän vakuutti minut sopimusneuvottelijan osaamisellaan. Hän on juuri sitä, mutta riittääkö se opettajien puheenjohtajalle 2000-luvulla niin ydintä kuin neuvottelu onkin? Lopputarina oli hyvä, kuvaa pehmentävä veto.
 • Pekka Lempiäinen jatkoi ärhäkkää haastamista. Hän haluaisi laajentaa puheenjohtajan roolia. Hänellä on aito yhteys kenttään ja pedagogiikkaan. Pekka osaa puhua. Mutta hän saattaa myös hyvää ja totuutta vimmatusti puolustaessaan loukata pistellessään niitä, joiden kanssa on tehtävä jatkossakin yhteistyötä.
 • Päivi Koppanen oli selkeästi vahva järjestöosaaja. Hän ei hyökkää eikä provosoidu, on tosissaan, muttei liian vakava. Minulle syntyi kuva, että hän jos joku kandidaateista, oikeasti kuuntelee ja sovittelee.
 • Olli Luukkainen oli rento, ystävällinen ja kohtelias. Tuntuu siltä, että hänellä on varaa levätä osaamisensa ja näyttöjensä päällä.
OLEN ollut mukana kolmessa pj-paneelissa. Ovatko ehdokkaat muuttuneet matkan varrella?

 • Lempiäinen on minusta pitänyt johdonmukaisesti koko ajan valitsemansa roolin. Hänestä huokuu vahva itseluottamus. Hän on kriitikko, haastaja, joka yrittää iskeä erityisesti Kankaaseen ja jonkin verran Luukkaiseen. En muista yhtään repliikkiä, jossa Lempiäinen olisi käynyt Koppasen kimppuun. Huumoria jäin kaipaamaan.
 • Risto Kangas oli nyt mitenkä sitä sanoisi kommunikatiivisempi kuin ensimmäisessä paneelissa, terhakkaampikin. Häntä pidetään toisena suosikkina, ja ennakkosuosikin asema on hankala. Kaikissa tilaisuuksissa aistii Lempiäisen ja Kankaan jännitteen.
 • Päivi Koppasesta huokui levollisuus ja huumorintaju., ehkä loppua kohti jopa enemmän. Häntä pidetään toisena haastajana, mutta hän haastaa positiivisin keinoin, kepeän älyllisesti ja nokkelasti.
 • Samansuuntainen iloisuus ja rentous oli lisääntynyt myös toisen ennakkosuosikin Olli Luukkaisen otteessa.

Lopuksi yleisöltä kysyttiin, kuinka moni oli tämän tilaisuuden jälkeen varma siitä ketä äänestäisi. Suurin osa nosti kätensä ylös. Ehdokkaat olivat siis onnistuneet vakuuttamaan oman segmenttinsä.

OAJ:n valtuustolla on tasan viikon kuluttua näihin kellonaikoihin ratkaiseva puheenjohtajaäänestys. Meillä on neljä hyvää, erilaista vaihtoehtoa. Mainio tilanne, eikö?