Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, syyskuuta 19, 2021

Yhteistoiminnallinen toimintakulttuuri. Mitä järkeä?AIKA ajoin  yhteistoiminnallisen oppimisen ystävät pääsevat haastetuksi, kun yrittävät "myydä" yhteistoiminnallisuuden ideaa myös organisaatioiden toimintakulttuuriin ja sitä tavoittelevaan johtamiseen. 

Yritän ottaa haasteen vastaan.

YMMÄRRÄN kitkan. Yhteistoiminnallinen oppiminen on alun perin kasvattavan opetuksen työkalu. Miten sellaista voisi käyttää aikuisten oikeassa työssä?  Eihän siinä ole järkeä? Lapset ja aikuiset sekä koulu ja työ ovat ihan eri asioita. 

ALOITETAAN käsitteellä toimintakulttuuri. Mitä se tarkoittaa? Oikein yksinkertaistaen toimintakulttuuri  on historian aikana syntynyt vakiintunut tapa toimia tietyllä tavalla, tietyillä rakenteilla, tietyllä työnjaolla  ja tietyllä olettamusperustalla. 

Yrjö Engeström puhuisi samasta varmaankin mieluummin toimintajärjestelmän käsitteellä. Kannattaa lukea häntäkin.

Organisaation tapa toimia voi olla tehokas tai tehoton. Ajan myötä tehokas toimintakulttuuri voi menettää tehonsa. Maailma kun muuttuu. Organisaation sisällä toimii yhteisö. Yhteisö voi voida hyvin tai huonosti. Aikanaan hyvinvoiva  yhteisö voi alkaa voida pahoin.

MITEN kehittää tehotonta toimintakulttuuria tehokkaaksi.? Entä miten palauttaa pahoinvoiva yhteisö hyvinvoivaksi. Ja pitää se jatkuvasti sellaisena.

Yhteistoiminnallisen toiminta-kulttuurin kehittämisprosessin  vaikuttavat lääkeaineet

YKSI lääke on yhteistoiminnallisuus ja sen periaatteet.

Jotta kehittämistoiminta olisi yhteistoiminnallista, "potilaalle" annetaan  seuraavia "lääkkeitä" kullakin organisaation johtamisen tasolla.

1. Positiivinen sosiaalinen riippuvuus 

Ihmisen perustarpeita on kuulua joukkoon, jossa jäsenet kokevat kuuluvansa yhteen. Ryhmässä/tiimissä on syntynyt tunne, että he tarvitsevat toisiaan suorittaakseen ryhmän tehtävän. Ja ethos, että ketään ei jätetä. 

Keskeisiä keinoja ovat mm. 

 • Tutustuminen ****
 • Ryhmäyttäminen (yhdessä tekeminen, kokeminen, elämykset)
 • Yhteisten tavoitteiden luominen
 • Pelisäännöistä sopiminen 
 • Identiteetin rakentaminen ryhmälle (nimi,logo...)

2a) Yksilöllinen vastuu työstä ja oppimisesta 

Jokainen ryhmään kuuluva tekee työnjaossa sovitut tehtävät. Ryhmän ei tule sallia peukalokyytiläisiä eikä myöskään työjuhtia, 

Keskeisiä keinoja ovat mm. 

 • Puhuminen
 • Seuranta
 • Deadlinet ja poijut
 • Puuttuminen

2b) Yhteinen vastuu työstä ja oppimisesta

Ryhmään rakennetaan henki, jossa  pyritään parhaaseen, tehdään yhdessä ja autetaan toisia. Oivalletaan,  että yhteinen vastuu on yhteinen etu. Vastavuoroinen jakaminen ja vastaanottaminen ovat tasapainoissa. Vastavuoroisuus tarkoittaa, ettäö jokainen saa, mutta on myös valmis antamaan.

Keskeisiä keinoja ovat mm. 

 • Onnistuvat prosessit
 • Kunkin vahvuuksien tunnistaminen
 • Kunkin tuen tarpeen tunnistaminen
 • Vastavuoroinen opettaminen 
 • Kiittäminen
 • Uuden oppimisen sanallistaminen
 • Niiden reflektio
 • Opiskelusopimukset
 • Johtamissopimukset


3) Osallistava avoin vuorovaikutus 

Kyse on a) demokratiasta, jokaisen oikeudesta tulla kuulluksi. 

Kyse on myös b) vuorovaikutuksen ja kontaktien määrästä;ne  lisäävät sympatiaa. 

Konkreettisia keinoja ovat;

 • Lämmittelypuheet. Ei suoraan asiaan
 • Dialoginen keskustelukulttuuri vs. väittely
 • Yhteenvetojen tekeminen
 • Selitysten antaminen ja vastaanottaminen
 • Omien tavoitteiden julkistaminen
 • Pelisääntöjen luominen,
 • Tiedon ja ymmärtämisen  tarkentaminen ja asian tai tehtävän edelleen kehittely yhdessä kesustellen ja neuvotellen. 
 • Yhteiset linjaukset organisaation eri tasoilla

 4) Sosiaalisten taitojen hallinta 

Työyhteisössä tarvitaan riittävät sosiaaliset taidot

Konkreettisia keinoja ovat:

 • Epäasialliseen työkäyttäytymiseen puuttuminen
 • Vaikean asian puheeksiottamisen pelisäännöt
 • On opetettava tietoisesti muun muassa johtamistaitoja, keskinäistä luottamusta ja toisten arvostamista, toisen tarkkaavaista kuuntelua, neuvottelua ja päätöksentekoa, ris- tiriitatilanteista selviytymistä sekä palautteen antamista.
 • Yhdessä sovitut pelisäännöt, joita myös noudatetaan, ovat perusta sosiaali- selle kanssakäymiselle. 
 • Rooliharjoitukset; toisten kuuntelemista lisäävä keino: roolit. esim. kannustaja, tarkastaja, reportteri, välinemestari. tehtävärooleja: ideoija, materiaalin hankkija, ajanottaja, lukija, tarkistaja, mieleenpalauttaja, kirjuri.sosiaalisia rooleja: rohkaisija,  kannustaja, neuvoja, epäilijä, yhteenvetäjä, selkiyttäjäm tarkkailija. 
 • Ratkaisukeskeisyys. Ks. Ben Furman

5) Yhdessä tapahtuva arviointi ja pohdiskelu eli reflektio 

Ei vain tehdä vaan myös pysähdytään. 

Konkreettisia keinoja ovat mm.

 • On luotava tilaisuuksia oppia yhdessä tehystä työtä; 
 • Tehdään oppiminen näkyväksi: mistä huomaamme, että olemme oppineet. Mitä opimme? Miltä toiminta tuntui? 
 • Miten työskentelimme? Miten voimme parantaa yhteistä työskentelyämme? 

Kohti oppivaa organisaatiota ja yhteisöä 

YHTEISTOIMINNALLISESTI johdettu ja toimiva organisaatio on jatkuvasti työssä ja työstä oppiva organisaatio. Se on organisaatio, jolla on kyky luoda uutta, hankkia ja siirtää tietoa sekö muuttaa omaa käyttäytymistään uuden tiedon ja uusien käsitysten mukaan.

Yhteistoiminnallinen toimintakulttuuri on oppivan organisaation reagoiva on itseohjautuva oppimisympäristö. 

SE on tehokas, koska se saa koko porukan osaamisen käyttönsä Siinä toimiva yhteisö voi hyvin, koska siellä vallitsee keskinäinen luottamus ja hyvänsuonti. Yhteisöä pitää koossa siihen kuuluvien ihmisten yhteinen sanallistettu arvoperusta ja yhteisvastuun tunne.

YHTEISTOIMINNALLINEN toimintakulttuuri on sekä prosessi että päämäärä. Siinä on järkeä. Siinä on sydäntä.

  

lauantaina, syyskuuta 18, 2021

Päivän aforismi

 
TÄMÄ  mietelmä henkii kiehtovaa,  kasvuun  ja myönteiseen itsekriittisyyteen haastavaa ylevyyttä. Näin  kaunein sanoin ja itseen käännettynä elämänohje: "Älä luule itsestäsi liikoja" ei kai loukkaa ketään. Kiitos MdeM!

SyysMatin markkinoille. Pitkästä aikaa!

 

JOKO ollaan melkein normaalissa? SyysMatin markkinat pidetään joka tapauksessa kahden vuoden tauon jälkeen Espoon Tuomiokirkon maisemissa. Joskus on ollut kuumaa. Joskus märkää.

TULKAA moikkaamaan. Espoon Perinneseuran teltta on tutulla paikalla. Ohjelmaakin on Kirkonmäellä. Ja grillimakkaraa. Maiskis.

OLEN seuran puheenjohtajana paikalla lauantaina ja sunnuntaina klo 13-16. 

tiistaina, syyskuuta 14, 2021

maanantaina, syyskuuta 13, 2021

Päivän aforismi


 

4 vuotta sitten aloin toivotella itselleni hyvää huomenta sen aamun tilanteeseen sopivalla aforismilla Facebookissa Tämä oli ensimmäinen. Silloin vain tekstilainauksena. Sitten innostuin taustaväreistä. Sitten rupesin muokkaamaan kuviakin. Hauska harrastus. Nyt niitä on siellä julkaistu useita satoja.   

PS. Ilmeisesti olin 13.9.2017 möläyttänyt taas kerran jotakin.

sunnuntaina, syyskuuta 12, 2021

Kirkkoherra vaihtuu

VIIME keskiviikkona kokoontui Tuomiokirkko-seurankunnan seurakuntaneuvosto syksyn toiseen kokouksen. Tällä kertaa oikein Hvittorpiin. Paikka oli tavallista hienompi, koska kyseessä oli pidetyn kirkkoherra Antti Kujalan viimeinen neuvostokokous.

TILAISUUS alkoi maukkaalla kanapäivällisellä, ja  päättyi maistuviin kakkukahveihin.

KOKOUKSEN alussa saimme esittäytyä Antin seuraajalle Ari Paavilaiselle.

KOKOUSasiat sujuivat kuten aina mallikkaasti. Asiat on näiden kahden neuvostokauteni aikana aina valmisteltu hyvin ja puheenjohtajatyö on hoidettu taitavasti joukkoa osallistaen.

Neuvoston varapuheenjohtaja Jouni Liimatainen piti koskettavan kiitos-puheen Antille ja ojensi yhteisen lahjamme: Jeesus kolkuttaa- ikonin Ikoni on tehty Ikonipajassa.


Leena Oikarinen ojensi kauniit kukat kauniiden saate-anojen kanssa.

Kiitos Antille hienosta työstä Tuomiokirkkoseurakunnan eteen ja  upeat toivotukset ns. kolmannen elämän pian alkaessa.

PS.

Anttia voi  käydä moikkaamassa mm. ensi viikonloppuna Syys-Matin markkinoilla.
Päivän aforismi

 
AI että tämä aforismi tiivistää hienosti omat tunnelmat. Eilen kello 21.20 käsikirjoitus lähti tilaajalle. Takana vuoden työ. Loppua kohti aikaa meni yhä enemmän. Aina olisi voinut kirjoittaa ennemmän ja paremmin. Mutta tässä oli deadline.  Nyt on aika(a) ottaa tekstiin etäisyyttä. Parannellaan, kun kommenti tulevat.


torstaina, syyskuuta 09, 2021

Päivän aforismi

 

PÄIVÄN aforismin kirjoittaja Louise Brooks oli ammatti-tanssija ja mykkäelokuvien ikoni, josta tuli vanhalla iällä arvostettu elokuvatoimittaja. Ajatelma on varmaan syntynyt muunnelmana Edisonin kuuluista %-aforismista  artikkeleita viimeistellessä. 

Oman Omnian tarina- kirjan käsikirjoitus on juuri tuossa vai-heessa..Toi hymyn muutoin kireisiin kiireisiin huuliin.

tiistaina, syyskuuta 07, 2021

Päivän aforismi


 

OSUI silmiin nasta aforismi. Editan Iiris Peura pyysi minua pitämään muutama vuosi sitten innostavan luennon innostuksesta. Se oili hauska tehtävä. Peruskysymys kuuluu, voiko itseä ja toisia innostaa. Kyllä. Kaivelin materiaaleja ja löysin monta minusta uskottavaa työkalua.

Pidetään huolta innostuksestamme, vaikka tekisimme vain pientä.maanantaina, syyskuuta 06, 2021

sunnuntaina, syyskuuta 05, 2021

Päivän aforismi

 

TÄMÄN päivän aforismi (keskellä) on toden totta. Ainakin tänään, kun vuoden ajan työn alla olleen kirjan käsikirjoituksen deadlineen on muutama päivä jäljellä.

Ei raskasta ole  itse kirjoittaminen vaan kaikki se, mitä ei ehdi kirjoittaa, parannella, viimeistellä...

TÄNÄÄN litteroin 2.6. pidetyn työväenopistosta lähetetyn etäluennon kirjan teemasta.

Vähän enemmän siitä luennosta näistä  linkistä, jos kiinnostaa.

LINKKI 1

LINKKI 2


lauantaina, syyskuuta 04, 2021

Mr. Milton ja futispäivä


Martti- UKILLA oli taas tänään hieno päivä. Ja Mr. Miltonilla vielä hienompi.

Miltonin isi on Lapissa samoi-lemassa tuntureilla ja äiti yötöissä ambulanssissa. Niinpä tämä pojanpoika tuli yöksi Mimmilään. Ja velipoika Mr. Teo mummulaan.

Aamulla ukki sai viedä Miltonin futisotteluihin Suurpellon kentällä.

Komea oli kenttä. Se oli jaettu neljään osaan, ja kellokoneen tarkkuudella  8 tapahtumaan osallistunutta joukkuetta lämmitteli ja pelasi  noin puolen tunnin matsit kolmea muuta vastaan. Ekat matsit alkoivat klo 10, ja vikat noin klo 11.30.

Joukkueiden- ja pelaajienkin joukossa- oli tosi pitkään ja vähemmän harrastaneita.  Espan nro 9 oli esim. ihan pitelemätön. Mutta kaikki pelaavat. Ja valkut ja vanhemmat kannustuvat upeasti ihan jokaista.

Ei voi kuin ihailla espoolaisten juniorijalkapalloseurojen taitavuutta organisoida tällaisia tapahtumia myös terveysturvallisesti. Kaikki sujuu. Ja on tehokasta. Myös catering. Grillimakkaran ukki ostaa joka kerta, vaikka olisi aamu.

Mr. Milton on nyt pelannut vajaan vuoden verran Espoon pallo-seurassa. Tässä about 7-vuotiaiden ikäluokassa on nyt noin 80 pelaajaa- muutama tyttökin. Milton pelasi kaksi matsia kentällä ja yhden maalissa. Minusta on hienoa idea, että mahdollisimman moni saa kokeilla myös molarin hommia.

tekee hienoa kasvatustyötä niin matseissa kuin harjoituksissa. Iloinen kiitos.

Miltonin päivään kuului toinenkin aivan upea juttu. Pelikaveri Oskarin isä kutsui hänet oman poikansa kanssa katsomaan Huuhkajien peliä. Oi sitä riemua. Nähdä ne elävänä.

perjantaina, syyskuuta 03, 2021

keskiviikkona, syyskuuta 01, 2021

tiistaina, elokuuta 31, 2021

Valtuustokausi 2017-2021 hoidettu

 

MIKÄ upea päivä ajella Vespalla. Kun oli oikein syykin. Kävin nimittäin palauttamassa kaupunginvaltuutetuille lainaksi annetun Leasing- tietokoneen Espoon keskukseen Elisalle. Nyt on kaikki valtuustokauteen 2017-2021 liittyvät velvoitteet hoidettu.

EILEN kokoontui uusi valtuusto ensimmäiseen kokoukseensa ja nimitti luottamushenkilöt tehtäviinsä. Omalta osaltani peli jatkuu. Pelipaikat vain vaihtuu. Alkavan valtuustokauden ajaksi minulla on jäsenen paikka Novalassa os. Ovalassa,  Kestävä Espoo-kehitysohjelmassa ja Valtuuston vaihtopenkillä.

KIITOS äänestäjille, Espoon demareille ja valtuustolle  luottamuksesta. Työ sivistys-Espoon vahvistamiseksi jatkuu.

Kuin silloin ennen

EILEN oli  pitkästä aikaa vanhan ajan työpäivä. Hommia kädet täynnä ja melkein aamusta melkein iltaan.

AAMUKAHVIN jälkeen sukellus Omnian historiaan. Yli 300 sivun käsikirjoi-tuksesta oli leikattava 100 sivua. 

KELLO 10 jännä lehtihaastattelu. Mäntässä toimivan  KMV-lehden toimittaja  Outi Kättö  on valmistelemassa henkilökuvaa Juupajoelta lähtöisin olevasta Kauko Helovirrasta. Minä ja Jonte-broidini kerroimme lapsuusvuosistamme taitelijaperheessä. Innostava ja lämminhenkinen Zoom-kokemus.

SITTEN Helsinkiin. Porilainen rautatieasemalla niin kuin ennen vanhaan keikkamatkoilla. Sitten Kalasatamaan Editan (tyhjiin) tiloihin. Siellä sitä sai vanhan normaalin aikana vetää useampiakin Tutor-opettajavalmennuksia.

Nyt puolestani minä leikin haastattelijaa. Teimme videoclipsejä  useiden kymmenien kaupunkien Oppiva verkostostolle NPDL:stä ja syväoppimisesta. Haastateltavana olivat Oppimisen Pohjantähden ja Microsoftin Vesa Äyräs ja  hankkeessa keskeisenä toimijana ollut oululainen Paula Vornas. Neuvonantajina olivat teamsin välityksellä kouluneuvos Peter Johnsson ja  Editan kehityspäällikkö Tarja Tuomainen. Upean studion laitteet taikoi toimimaan Savolaisen Markus.

JA sitten taas naputtamaan Omnian tarinaa.

Tuli tämä biisi mieleen.

Päivän aforismi

 


Uskaltaisiko uskoa rauhoittavaa lupausta?

maanantaina, elokuuta 30, 2021

Päivän aforismi

 


HYMYÄ huuleen ja kohti uutta viikkoa.

sunnuntaina, elokuuta 29, 2021

Päivän aforismi

 AI, että tällainen monitouhuaja tykkää tästä.

lauantaina, elokuuta 28, 2021

Päivän aforismi

 


Hyvää luontopäivää!

perjantaina, elokuuta 27, 2021

KUTSU: Huomenna Läkkitorille!

Uusi kasvun ja oppimisen lautakunta aloittaa pian toimintansa. (Jäsenet nimetään virallisesti ensi  maanantaina)

Tule Läkkitorille lauantaina klo 12-12.30 ja kerro mielipiteesi Espoon kouluista ja mihin suuntaan niitä pitäisi seuraavina vuosina kehittää. Lupaa kuunnella kahdella korvalla.

t. MarttiSampo Suihko 70 vee

 
koulutuskuntayhtymän johtaja  Sampo Suihko täytti eilen 70 vuotta ja  juhli samalla eläkkeelle jäämistä Omnian juhlasalissa Kirkkokadulla.  Pandemian vuoksi fyysisesti paikalle oli voitu kutsua vain kourallinen Sampon yhteistyökumppaneita, mutta suurempi kutsuvierasjoukko sai seurata ohjelmaa live-striiminä.
                                                                                     Vaikuttavia koulutus-, osallisuus- ja kulttuuritekoja -juhlaseminaari torstaina 26.8.2021 klo 14.00 – 16.15   
Ohjelma

14.00  Omnian-teoksen ensiesitys, Espoo Big Band Brass johtajanaan sen säveltänyt Marzi Nyman

14.05 Tervetuloa seminaariin, viestintäjohtaja Päivi Korhonen

14.10 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys,                                        ylijohtaja Petri Lempinen,  

Espoon kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä,  

14.30 Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihkon muotokuvan paljastus. Upean työn oli tehnyt taiteilija Markku Järvelin

Juhlapuhe, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen,  .

Kiitospuhe                                    kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko 

Musiikkiesitys: "Toiset meistä"

-mukana airueet (huippu-urheilijat) Arslan Khaetav ja Vilma Ruotsalainen

14.50 Yhteistyökumppaneiden tervehdykset  

- Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, hallituksen puheenjohtaja Kari                                    Kallonen ja toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

- Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea,                                        toimitusjohtaja Simo Tarvonen

- Espoolaisen kulttuurin edustajat, taiteellinen johtaja Ninni Perko, Sivuun Ensemble ja Espoon Kaupunginteatteri edustaja.

- Suomen Kotiseutuliitto,                                              toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja valtuuskunnan puheenjohtaja Janne Vilkuna

15.10 Musiikkiesitys

15.15 Kansainväliset tervehdykset European Training Foundation ja Unesco

15.30 "Amiksesta oppimisen ja osallisuuden keitaaksi,"          opetusneuvos Martti Hellström

15.45 Tunnustukset,                                         kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtan

15.50 Katse tulevaan,                                                    kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko                            Kansainvälinen tervehdys                                                   Unevocin entinen pääsihteeri Shyamal Majumdar

16.15 Tilaisuuden päätös

TUNNELMA oli mitä lämpimin. Hauskoja muisteluksia ja täysin ansaittua ylistystä upeasta lähes 50-vuotisesta työurasta koulutuksen, kulttuurin ja urheilun hyväksi niin Suomessa kuin maailmalla.

Vaikka Sampo jää nyt eläkkeelle, hänet on nimitetty useisiin mielenkiintoisiin ja merkittäviin  tehtäviin mm. ainoana europpalaisena globaaliin raatiin, joka valitsee ns. Oppivat kaupungit. Myös kotiseututyö jatkuu.

OMASSA osuudessani vedin nöyränä ja vinkkejä väärintulkinnoista pyytäen teaserin myöhemmin syksyllä ilmestyvästä Omnia-tarina kirjasta. 40 vuotta 15 minuutissa. Aika pläjäys. maanantaina, elokuuta 23, 2021

KOPLAA kootaanTÄNÄÄN kokoontui Espoon demarien valtuustoryhmä valmistautumaan uuden valtuuston ensimmäiseen kokoukseen. Tarkoitus on 11.9. kuulla kunkin kokoukseen valtuustoryhmän seminaarin osallistuvan  tavoitteita seuraavalle neljälle vuodelle. 

Minä kokosin osallani ennen muuta "Koplassa" eli kasvun ja oppimisen lautakunnalle tärkeitä asioita. (Lyhenne on oma keksimäni, kunnes kuullaan virallinen :-))

Demarikoplaan kuuluvat - jos valtuusto niin nimittää-  lisäkseni Heini Saikkonen ja varoina  Jukka Kivimäki ja Kristiina Myller. Kaupunginhallitus päättänee  vielä, kuka KH:n jäsenistä tai varajäsenistä tulee lauta-kuntaan edustamaan KH:ta. Viime kaudella se oli demarien Jukka Vilske

OMAN missioni sanoisin näin:

"MINUA innostaa mahdollisuus puolustaa koulua ja sivistystä niiden kynsistä, joka ovat istuttaneet sydämensä paikalle säästöporsaan. 

Espoo  on  priorisoinut koulutusta pitkään. Satsaamme siihen enemmän kuin monet muut kaupungit. Emme siksi, että saisimme tänne parempia veronmaksajia, vaan siksi, että koulutus on tärkein keino muuttaa maailmaa paremmaksi. Espoon koulut: opettajat, henkilöstö, oppilaat ja kodit - ovat maailman kärkeä. On tulevaisuusteko sitoutua siihen, että opetuksesta ei leikata.

Espoo olkoon jatkossakin sivistyskunta.  Sivistyskunta satsaa lapsiin, nuoriin, kirjastoihin, taiteeseen ja  opetukseen. Sivistys-kunta turvaa palveluilleen terveelliset tilat. Sivistyskunta pitää hyvää huolta kaikista, ihan kaikista ja ennen muuta haavoit-tuvassa asemassa olevista."


KOKOSIN tähän blogiin muistiin asioita, joihin kannattaa kasvun ja oppimisen lautakunnassa tarttua kaksi käsin. Lastun lopussa on vielä aihio vuosikellosta neljän edellisen vuoden pöytäkirjojen pohjalta. 

"Kopla" - itsenantamani lempinimi- käsittelee )(näin oletan)  varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja taiteen perusopetuksen asioita. Espoo ei järjestä itse ammatillista opetusta, joten sen puolet asiat käsitellään Omnian elimissä.

Lautakunnan ensimmäinen kokous on 29.9.2021 klo 17.30.

Tärkeitä teemoja (päivitän)

 • Asetettujen tavoitteiden toteutuminen
 • Avoimet koulutilat - uhka vai mahdollisuus
 • Dokumentointi-idiotismi
 • Englanninkielinen opetus
 • Esiopettajien aseman muutos ( OVTES >KVTES)
 • Hallinto-ohjelman puutteet
 • Heikkenevä lukutaito (oppilaat)
 • Henkilöstöpula (erityisopettajat, psykologit, varhaiskasvattajat)
 • Huumeongelma
 • Kielikylpyopetus ja muu painotettu opetus
 • Kiusaaminen ja väkivalta
 • Kodin ja koulun yhteistyön kitkatekijät
 • Koulujen itsearviointijärjestelmän raskaus
 • Koulukuljetukset 
 • Koulunkäynninohjaaja-resurssit
 • Koulujen väistöt -  väistötilat- matkat- jne.
 • Koulupudokkaat - vanhemmat ikäluokat-
 • Kouluverkko- kuinka pienien koulujen käy
 • Kymppiluokan käyneiden tuki
 • Kristillisen koulun sopimus
 • Laajennetun oppivelvollisuuden sisäänajo ja sen haasteiden ratkaisu
 • Leppävaaran asukaspuisto (oli tarkoitus lakkauttaa)
 • Leppävaaran urheilukio
 • Lukion uusi ops
 • Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö
 • Lukioiden korkeakouluyhteistyö
 • Lukiopaikkojen määrä/ Lukioon pääsyn keskiarvo
 • Lumenkaatopaikka liian lähellä koulua
 • Lähikoulu-projekti (inkluusio)
 • Matinkylän lukio
 • Niipperin liikuntasali
 • Oman kielen opetus
 • Opetussuunnitelmatyö (käynnistunee valtuustokauden aikana)
 • Oppilashuoltotyö
 • Oppilasmäärän kasvu (syksy -17:  930). vs. Tilat
 • Oppimisen  ja hyvinvoinnin vaje
 • Otaniemen koulu
 • Pandemia- turvallisuus, käytänteet karanteenitilanteissa
 • Rehtoreiden työmäärä
 • Resurssileikkaukset 
 • Siivouksen laatu
 • Sisäilmaongelmat
 • SOTE- Esimerkiksi koulujen oppilashuollon siirtäminen maakuntiin- niinkuin nyt suunnitellaan  heikentää oleellisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa tukea.
 • Suomi2- opetus
 • Taloudenseurantaohjelman puuteet
 • Tilavuokrien kohtuuton osuus 
 • Työpahoinvointi
 • Täyttölupakäytäntö  Korona-rahojen suhteen
 • Uinninopetuksen rajoitus
 • Vaara- ja uhkatilanteet
 • Valmistava opetus
 • Viisivuotiaiden esiopetus (tulossa?)
 • Vow-kerhojen jatko pandemian aikana

Väistökoulu:

Jousenkaaren koulu (rehtorintiellä)
Kalajärven koulun luokat 7–10 (Järvenperän koulussa=
Kilon koulu (useissa paikoissa)
Kuitinmäen koulun luokat 4–6 (osa  Rehtorintiellä)
Laajalahden koulu (Otaniemi: Kivimiehen koulussa)
Pohjois-Tapiolan koulu (Otaniemessä)
Sepon koulu (Parakit, Pohjois-Tapiolan koulu)
Tuomarilan koulu (Kirstintie 11)
Leppävaaran lukio (Karanmalmilla, oma rakennus)

KOPLAN VUOSIKELLO (päivitän; Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla.
Päivän aforismi


 

MONESSA kunnassa jo kolmas kouluviikko starttaa. Yhdessä oppimisen iloa lapsille ja aikuisille.

lauantaina, elokuuta 21, 2021

Kasvun ja oppimisen uusi lautakunta


Kaupungin-hallituksen
kokous 23.08.2021 tekee valtustolle esityksen uuden valtuustokauden lautakuntien jäsenistä. Kasvun ja oppimisen lautakuntaan ja nuorisoasiainjaostoon esitetään seuraavia henkilöitä:

Puheenjohtajaksi Marika Niemi (Kok.) VANHA - varalla Kari Kuusisto.

Varapuheenjohtajaksi Inka Hopsu (Vihr.)- varalla Tatja Jukuri 

Muut jäsenet

 • Vanessa Kurri (Kok.) varalla  Kerttu-Liisa Kilpijoki 
 • Ira Hietanen-Tanskanen (Kok.) varalla Sini Juuti  
 • Joel Vanhanen (Kok.) varalla  Jussi Koskinen 
 • Eero Kling (Kok.)  varalla Niklas Salmela  
 • Tony Hagerlund (Vihr.) varalla  Oscar Smith 
 • Jenni Koski (Vihr.) VANHA varalla  Jaana Ailus 
 • Martti Hellström (SDP) VANHA varalla  Jukka Kivimäki 
 • Heini Saikkonen (SDP)  varalla Kristiina Myller 
 • Jiri Keronen (PerusS) varalla  Jaana Valle  
 • Bosse Lönnqvist (SFP) varalla  Anne Ahlefelt 
 • Mika-Erik Walls (Vas.)  VANHAvaralla  Nina Jurva 

Lautakunnan jäsenistä vähintään viiden tulee olla valtuutettuja tai 
varavaltuutettuja. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtajan valtuutettu tai varavaltuutettu.

Nuorisoasiainjaostoon  kolmetoista (13) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Puheenjohtajaksi Tatja Jukuri (Vihr.) - varalla  Liisa Sukava  

Varapuheenjohtajaksi Pekka Hämäläisen (Kok). - varalla Juho Hulkko.

Muut jäsenet:;

 • Katariina Komulainen (Kok.)-  Evi Fagernäs  
 • Martti Suontausta (Kok.) -  Aleksi Sarasmaa  
 • Jay Thompson (Kok.) -  Marko Ikävalko 
 • Minna Kartano (Kok.) -  Marjo Markkanen  
 • Oscar Smith (Vihr.) -  Iina Manninen  
 • Ida-Susanna Pöllänen (SDP) - Jani Raivio 
 • Mojtaba Qanezadeh (SDP) - Imran Alsouse Ihab  
 • Joni Raatikainen (PerusS) -  Mikko Kumpulainen  
 • Anders Wikholm (SFP) -  Julia Ståhle  
 • Terhi Suokas (Vas.) -  Kim Kannusaari  
 • Päivi Illi (Liik.)  Mika Salomaa (Liik.)

Jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen tai varajäsenen. Jaoston jäseneksi voidaan valita myös lautakunnan ulkopuolinen henkilö.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa sekö nuorisoasiainjaostossa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kuusi (6).

  

perjantaina, elokuuta 20, 2021

Juristikkatesti kouluväelle

TÄMÄN haluan puffata OAJ:n  Nina Lahtisen vuonna 2011 julkaisemaa "Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu"-teosta. Kustantajana oli Ps-kustannus.,

Nina on kirjoittanut teoksen paitsi edun-valvonnan asiantuntijana ja lakimiehenä, myös luokanopettajana ja äitinä. Roolit pysyvät hyvin tasapainossa.

Kirja on järkäle 516 sivua. Lakitekstiä, tulkintaa, oikeustapauksia. Mieluummin käsikirja kuin kerralla ahmittava. 

Opettajille on tarjolla tärkeä kattaus siitä, mihin lapsilla ja van-hemmilla on oikeus. Vanhemmille teoksessa on ohjeita näistä  oikeuksista kiinnipitämiseen. Mukana on monia kouluja ilah-duttavia taulukoita mm. rangaistusten käyttöön liittyen.

Kirjan präntti on tämänikäisellä hieman liian pientä ja taitto ahdas.  

TEIN mm. koulutustarkoituksiin pienen  peruskoulualan juristiikkatestin Siinä on 33 kysymystä. Kysymyksiä koskevat säädökset eivät ole muuttuneet.

ONKO seuraava väite totta (T) vai valetta (V)?  Jos haluat saada linkin oikeisiin vastauksiin, lähetä emailisi blogin oikeassa reunassa olevaan: " YHTEYDENOTTOLOMAKE. OHJE: Täytä lomake, niin viestisi ohjautuu suoraan sähköpostiini"


KYSYMYKSET: 

Opettaja saa

(1) kertoa  oppilaan saaman  koenumeron  toisille oppilaille.  T  vai  V

(2) antaa oppilaan kokeen  kaverin vietäväksi poissaolevalle oppilaalle.   T  vai  V

(3) poistaa pyörösahan suojan, jos se haittaa laudan sahaamista. T vai  V

(4) antaa oppilaalle tukiopetusta ekaluokalla niin, että päivän pituudeksi tulee 6 tuntia. T vai  V

(5) sopia oppilaan kanssa, ettei tämän saamasta rangaistuksesta kerrota vanhemmille. T vai  V

(6) pistää insuliinia diabetes-oppilaaseen vanhempien luvalla. T vai  V

(7) keskeyttää väkivaltaisen oppilaan koulupäivän ja lähettää hänet kotiin. T vai  V

(8) jättää naapuriluokkaan oppilaan, joka kieltäytyy noudattamasta retken ohjeita  ja lähteä retkelle muun luokan kanssa. T vai  V

(9) estää fyysisesti oppilaan karkaaminen kesken koulupäivän. T vai  V

(10) erottaa kiinnitarttumalla tappelevat oppilaat toisistaan. T vai  V

(11) kertoa oppilaan saamasta jälki-istunnosta ulkopuolisille. T vai  V


Opettajan tulee

(12) ottaa jo ennen oppilashuoltoryhmän kokousta yhteys kotiin, jos hän  huolestuu lapsesta. T vai  V

(13) tiedottaa molemmille eri osoitteissa asuville huoltajille  tasapuolisesti lapsen kouluasioista. T vai  V

(14) Ilmoittaa huoltajille, jos oppilas on poistettu luokasta käytävään.T vai  V

(15) Ilmoittaa huoltajille, jos lapsi on laiminlyönyt läksyt ja jää tekemään niitä koulupäivän jälkeen? T vai V


Koulu on korvausvelvollinen (vastuussa)

(16) jos oppilaalta varastetaan takki. T vai  V

(17) vahingosta, joka tapahtuu koulun pihalla ennen koulunalkua. T vai  V


Oppilaalla on oikeus

(18) vaikuttaa siihen, miten luokkaa opetetaan. T vai  V

(19) saada tukiopetusta niinkauan, kuin hän sitä haluaa. T vai  V


Peruskoulun oppilaalla on velvollisuus

(20) osallistua tukiopetukseen, jos opettaja katsoo siihen olevan aihetta. T vai  V


Vanhemmilla on oikeus

(21) vaatia lapselle tukiopetusta, jos lomamatkan vuoksi tällä on tuen tarve. T vai  V

(22) tehdä virallinen valitus 5. Luokkalaisen oppilaan saamasta todistusarvosanasta. T vai  V

(23) saada tietää, onko lapsen opettaja muodollisesti pätevä. T vai  V

(24) kieltää antamasta lapselleen tukiopetusta. T vai  V

(25) vaatia lapselleen tukiopetusta, jos opettajan mielestä lapsi ei sitä tarvitse. T vai  V

(26) tulla oppilashuoltoryhmän kokoukseen, kun siellä käsitellään hänen lapsensa asiaa

(27) tehdä kantelu lapsensa naapuriluokan opettajasta ? T vai  V


Vanhemmilla on velvollisuus

(28) opettaa lapsille kotiläksynä oleva asia.T vai  V


Koululla on oikeus

(29) siirtää kiusaava oppilas toiseen luokkaan. T vai  V

(30) järjestää englannin tukiopetus muun oppiaineen tunnilla. T vai  V

(31) järjestää äidinkielen tukiopetus samaan aikaan, kun luokalla on äidinkieltä. T vai  V

(32) velvoittaa huoltaja hakemaan lapsensa koulusta, jos tältä on evätty oikeus opetukseen esim. väkivallan vuoksi. T vai  V


Kunnalla on oikeus

(33) siirtää oppilas toiseen kouluun, jos siten pystytään paremmin turvaamaan oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki. T vai  V