Kirjoja

Kirjoja
Kirjoja

lauantaina, joulukuuta 31, 2011

Kristallipallossa kouluvuosi 2012

VUODEN 2011 viimeinen päivä. Aika kurkistaa kristallipalloon.  Miltä vuosi 2012 näyttää erityisesti koulujen kannalta ? Kuten sanottua, ennustaminen on aina vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden. Mutta tällaista  meedio-Martti näki kun oikein tuijotti....

Päivitetty 1.1.12. klo 13.09   ja  5.1.12 klo 10.10.
Täydennetty kommenteilla ennustuksen toteutumisesta 2.1.-12 klo 17.30

TAMMIKUU 2012

Kevätlukukausi alkaa  maanantaina 9.1. Koko lukuvuodessa oli tällä kertaa 188 koulupäivää. Kevään osuus on Aurorassa  98 (Tammikuussa 17 työpäivää, helmikuussa 16, maaliskuussa 23, huhtikuussa 19, toukokuussa 21 ja kesäkuussa 2).  Kevätlukukausi jaksottuu seuraavasti:

 • (1) talvijakso viikon 2- 7 (yhteensä 30 päivää)
 • talviloma viiko 8 (viisi työpäivää)
 • (2) lopputalvijakso viikot 9 - 14 (yhteensä 30 päivää)
 • pääsiäisiloma (to- ma, kaksi+ viikonloppi)
 • (3) alkukevätjakso viikot 15-18 (yhteensä  15 päivää)
 • vappuloma ( 1 päivä)
 • (4) loppukevatjakso viikot 18 ja 20 (yhteensä 11 päivää)
 • helatorstailoma (1 päivä)
 • (5) alkukesäjakso viikot 20-22 (yhteensä 12 päivää)
 • kesäloma


Suomeen valitaan uutta Presidenttiä. Ensimmäinen äänestys on 22.1. Meedio ennustaa, että mennään toiselle kierrokselle. Monissa kouluissa vaali antaakin mukavia  mahdollisuuksia pitää omia varjovaaleja. Aurorassa varjovaalit järjestävät oppilasparlamentin 5-6-luokkalaiset.

Tammikuulle osuu myös virkavaalien alku:  Espoon opettajanvirat tulevat hakuun 9.1, ja hakuaika päättyy 26.1. Aurorassakin jännitetään, paljonko hakijoita on. Koska olemme julkaisseet tiukat kriteerit, veikkaan että vähemmän kuin moneen muuhun kouluun.

Tammikuussa auroralaisille  paljastuu, onko sisäilmaongelmat saatu kuriin. Viimeinenkin siiven tila saadaan tällöin korjattua. Uusia ongelmia voi aiheuttaa se, että siivousta kevennetään edelleen. Meedio veikkaa, että ongelmat kevenevät.

Meedio veikkaa kuitenkin, että henkilökunnan poissolot  helpottuvat (vain) jonkin verran. Erityisopetuksen järjestelyihin löydetään  haastavassa tilanteessa  tyydyttävä ratkaisu sisäisin järjestelyin, mutta tukiajattelun jalkautuminen vaatii hikeä.  Oppilashuoltoryhmä ei pääse vielä työskentelemään täysipainoisesti, koska psykologinvaihtojärjestelyt venyvät.

Koulujen budjettiylitykset julkaistaan tammikuun lopulla.  Monessa koulussa yllätytään; toisissa rahaa jää yli, toisissa budjetti paukkuu.  Meedio näkee, että Aurora pysyy annetussa 1%:n ylitysraamissa.

Talouspuoli lupailee parempaa tätä vuotta siinä suhteessa,  että mm. avustajien palkkamokat eivät enää uusiudu. Budjetista nähdään kuitenkin, ettei avustajien sijaisille ole edelleenkään vaarattu määrärahoja. Niinikään meedioo varma, että budjetissa ei ole varauduttu siihen, että koulut joutuvat nyt maksamaan monista  talonmiespalveluista, jotka aikaisemmin olivat ilmaisia.
 • Täydennys: "Tiukennus alkaa toteutua: 2.1. kouluille tuli viesti, että ensiapukoulutus maksetaan jatkossa koulukohtiasesta budjetista. Niinikään tuli viesti talonmiespalveluiden uudesta tilaustavasta.
Kutosluokkalaisten huoltajat tutkailevat yläkouluopasta, ja valitsevat lapselleen sopivaa koulua. Meedio veikkaa, että tänä vuonna oman yläkoulumme: Järvenperän koulun valisee aikaisempaa suurempi joukko. Myös Kauniainen imee oppilaitamme. Uudet ekaluokkalaiset ilmoitetaan kouluun Wilmassa 4.1.-27.1.

Kerhotoiminnan alkua siirretään  myöhäisemmäksi, koska yhteensä kerhotunteja on käytettävissä kevään aikana vain 100. Lukua hieman kasvattavat ne tunnit, jotka saadaan tukena Koti ja koulu ry:ltä ja rexin blogista.

Opettajakunta uusii työryhmäjakoa fiksummaksi.  Paljon työtä aiheutuu, kun kaupunki uusii nettisivunsa, ja koulujen on tehtävä sama. Opettajakuntaa hymyilyttää se, että tammikuun lopulla maksetaan 150 €:n ylimääräinen kertapalkkio. Vielä leveämmin hymyilevät kuudennen luokan opettajat, jotka saavat luokanvalvojapalkkion (1 vvt) jo keväästä alkaen. Rehtoreita se ei kaikkia hymyilytä, koska heti ei saada vastausta, onko koulujen  kevään budjeteissa otettu palkankorotukset huomioon.  Kaikilla  palkat nouseva vähän yli %:n.

Auroran koulu touhuaa aktiivisesti kunnan tasolla. Joukkueemme järjestää muiden koulujen opettajille kevään aikana iltapäivävesoja. Kaikkin ei ilmoittaudu tarpeeksi väkeä, ja ne peruutetan.  Näyttävin koulutustilaisuus liittyy uuteen opsiin; Vedämme  Dipolissa ja Meripuistossa ideariiheä kodin ja koulun yhteistyöstä sekä kerhotoiminnasta  yhdessä Kalajärven koulun kanssa. Educan opettajainhuonessa rehtori esittelee Luokanopettajaliiton näkemystä hyvästä tulevaisuuden koulusta. Puolen tunnin session Quest Starina on Pasi Sahlberg.

HELMIKUU 2012

Presidentinvaalien toinen  äänestys on 5.2.  Meedio-Martti näkee pallosta, että valituksi tulee mies.

Aivan helmikuun lopulla  valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetuksen tavoitteista ja syksystä 2016 alkaen noudatettavasta tuntijaosta. Asetus herättää isoja tunteita. Raskas takaisku  monelle on, että valtiolla ei olekan osoittaa lisärahaa  alakoulujen tunteihin. Uusia oppiaineita ei niitäkään tule.  7-9-luokille varataan tuntijaossa 1-2 tuntia viikossa eheyttäviin kokonaisuuksiin.

Opetushallituksen uusi pääjohtaja Aulis Pitkälä käynnistää yksikkönsä sisällä perusopetuksen opetussuunnitelmatyön suunnittelun. Erityisesti kouluväkeä kohauttaa opetussuunnitelman perusteisiin vaadittavat päättökokeet kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaille, meedio ennustaa.

Espoossa kaupunginhallitus valitsee testien jälkeen 13.2. sivistystoimenjohtajan sijaisen viideksi vuodeksi.  Vääntö on tiukkaa. Lopullinen valinta herättää hetkeksi isoja tunteita, meedio veikkaa.

Budjettitilanne puhututtaa. Koulut saavat ennakkotietoja loppuvuoden rahoista, ja meedio-Martti ennustaa, että vyötä kiristetään. Kevään aikana on vaikea tehdä muuttuneen tilanteen vaatimia leikkauksia, mutta jos rahaa jää yli, sitä laitetaan sukanvarteen. Rahatilannetta kiristää  Aurorassa sekin, että taukotupaan on pakko ostaa huonekaluja.

Kaikki koulut ottavat käyttöön uuden hrErp-systeemin. Sen käytön opettelu hermostuttaa monia ja vie aikaa. Järjestelmä tökkii.

Kansliassa käydään kuumeisesti läpi kolmeen luokanopettajan virkaan lähetettyjä hakemuksia. Hakemuksia tulee yhteensä 60, mutta päteviä hakijoita on ristiinhaun vuoksi 35, veikkaa meedio. Naapirikouluihin hakijoita on satoja. Moni muualle hakenut sanoo suoraan, että kyse on myös koulurakennuksen kunnosta.

Ennen hiihtolomaa ehditään käydä läpi myös virtuaalihaastattelun vastaukset, ja yhdeksän kärkihakijaa poimitaan varsinaiseen haastatteluun. Mukana on useita opettajia talon sisältä. Opetustuokioihin tarvittavat lapset saavat taas jätskiä. Rehtori lähettää eRekryyn ja suoraan hallintopäällikölle perustelut, miksi juuri nuo kolme luokanopettajaa pitäisi valita Auroraan.

Koko koulun elokuvan kuvaukset aloitetaan jo helmikuussa.  Kuvauksia tehdään etupäässä siestalla koulun tiloihin rakennettavassa tilapäisstudiossa.

Ela-opettajat valmentavat opettajatiimia kokeilemaan uusia kevyempiä tuen muotoja. Kulttuurisiestat tuovat saliin kymmeniä lapsia esittämään osaamistaan viikoilla 6 ja 7. Hiihtolomalle lähdetään yhteisen Oittaan talviliikuntapäivän tuottamin punaisin poskin.

Osana uutta itsearviointisysteemiä henkilökunnalle tehdään henkilöstökysely.

Espoossa pohditaan mahdollisuutta kokeilla uutta rehtorien työaikajärjestelyä. Auroran rehtori on aktiivinen asiassa.

Uudet ohjeet, joiden mukaan opettajien on ilmoitettava poliisille, jos epäilevät lapsen joutuneen seksuaalisen lähentelun uhriksi, nostattavat pahaa verta syyttömäksi osoittautuneiden vanhempien keskuudessa. Opettajia uhataan haastaa oikeuteen. Onneksi ei Aurorassa.

MAALISKUU 2012

Rehtorilla on oma kehittämiskeskustelu esimiehensä kanssa. Siinä käydään läpi mm. jouluna 2010 valmistunut edellinen EFQM-raporttimme, ja rexi saa palautetta, onko   esiinnostetuille kehittämisideoille tehty riittävästi.

Hallintopäällikkö tekee virkavalinnat. Aurora saa esittämänsä opettajat. Koululla syödään virkakakkuja.  Toisilla on vähän paha mieli.

Rehtori ja johtoryhmä laativat taas listaa rakennuksessa kunnostettavista kohteista.

Hallitus julkistaa välttämättöminä pitämiään uusia leikkauksia. Nyt ne osuvat myös perusopetukseen.
Espoo ei saa juuri valtionapua, eikä ole yhtä suuressa pulassa kuin monet muut kaupungit. Leikkauksia kuitenkin suunnitellaan. Turussa on kouluille annettu määräys olla palkkaamatta sijaisia opettajien alle viikon mittaisiin poissaoloihin. Myös Vantaalta kuuluu kurjia. Helsingissa yhdistetään kouluja.

Auroran saneeraukseen liittyvää tilaohjelmaa ei viedäkään lautakuntaan maaliskuussa. Se lykätään syksyyn kaupungin varautuessa sopeuttamaan toimintaa laskeviin verotuloihin.

Seuraavan lukuvuoden suunnittelu alkaa todenteolla, kun kehittämispäällikkö lähettää kouluille ns. tuntikehyskaavan. Aurorassa kauhistellaan: kehys pienenee enemmän kuin oletettiin. Emme tule saamaan yhtä useita lisätunteja ryhmäkoon pienentämisrahoista kuin aikaisemmin. Niinikään integroiduista oppilaista laskettu indeksi (lisätuntimäärä) pienenee meillä. Oppimiskeskustoimintaan varattua määrärahaa supistetaan sitäkin. Aurora pohtii jopa poisjättäytymistä.

Johtokunta pitää kokouksen ja käy läpi erilaisia vaihtoehtoja. Opettaja-Ismo edustaa nyt opettajia. Uusien ekaluokkalaisten ennakkotiedot on kuultu jo helmikuussa.  Maaliskuun aikana kaikille epuille etsitään alueen rehtorien ja viraston kanssa  pulpettipaikka. Jos oppilaita on tulossa kovin paljon Auroraan, se edellyttää taas tilajärjestelyitä. Jotta kaikki uudet eput mahtuvat, meillä  tehdään päätös yhdistää nykyisisistä kolmesta kakkosluokasta kaksi suurta kolmatta luokkaa. Päätös ei ilahduta tokaluokkien vanhempia.

Starttiluokan kohtaloa jännitetään toukokuulle saakka: löytyykö lähialueilta tarpeeksi koululykkästä saaneita lapsia.  Johtokunta kokoontuu toukokuun lopulla ja  päättää anoa perinteiseen tapaan lupaa kahteen koulukohtaiseen lauantaityöpäivään ja niitä vastaaviin vapaapäiviin. Meedio ennustaa, että lauantaityöpäivät ovat la 15.12.-12 ja  la 9.3. -13. Vastaavat vapaapäivät ovat syysloman yhteydessä keskiviikko 18.10-12  ja itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai 7.12.-12.

Uinnin opetus alkaa,ja se näkyy luokkien ohjelmassa parin kuukauden ajan. Iloa (ja rahaa) tuottaa taas perinteinen Auroran päivä 10.3. ja bänditapahtuma 22.3. Rehtori aloittaa kehittämiskeskustelut henkilökunnan kanssa. Opetussuunnitelmaseminaarissa tutkaillaan tuntijakoa tulevan tuntijaon (2016) näkökulmasta.

HUHTIKUU 2012

Pääsiäislomalle osuu  tarpeeseen. Lomalle lähdetään taas kohottavan Via Dolorosan (5.4.) kautta.

Osa opettajista ei jää odottamaan määräaikaisten opettajantehtävien avautumiusta, vaan vaihtaa koulua, meedio ennustaa. Näin on käynyt joka vuosi. Opettajat pudotetaan alustavasti   lukuvuoden 2012-13 luokkiin, ja koululla tehdään oppikirja- ja tarviketilauksia. Niukkuutta jaetaan. 

Määräaikaisia opettajan tehtäviä saadaan huhtikuun lopulla  laittaa Espoossa hakuun. Aurora panee heti hakuun yhden 24 tunnin ja yhden 16 tunnin ela-paikan. Perhelomalla olevan elan tunnit päätetään hoitaa alkusyksyn osalta talon sisäisesti ylitunteina.

Oppilashuoltoryhmä on vasta nyt täyslukuinen. Tuen lomakkeita täytetään kuumeisesti. Koulu kutsuu alueen kasvattajaverkon koolle. 

Kehittämiskeskustelut jatkuvat. Rehtori lähtee kahden viikon vuosilomalle, jonka tarpeen henkikökunta on jo pitkään nähnyt :-)

Koulunkäyntiavustajien resurssi vahvistetaan jo etuajassa huhtikuussa. Meedio veikkaa, että resurssimme pienee kuudesta viiteen. OHR täyttää  hikihatussa anomuksia, joilla  yritetään  anoa lisää. 

Auroran koulu osallistuu ITK-messuille tärkeään paneeliin, ja kohauttaa näkemyksillään sosiaalisesta mediasta. Espoon tietohallinto taipuu kokeiluihin, joilla voidaan siirtyä käyttämään oppilaskohtaisia tabletteja.

Espoo panee ylimääräisen kerhomäärärahan hakuun. Kiristynyt tilanne on johtanut siihen, että yhä harvempi koulu sitoo omia rahojaan kerhoihin. Aurora saa siksi 6000 euroa, meedio ennustaa. 

TOUKOKUU 2012

Vappu osuus tiistaille. Koululla on oma rieha maanantaina. Toinen lomapäivä on to 17.5.

Aurastakin osallistuu väkeä kanadalaisten yhteistyökoulujen kanssa pidettävään yhteisseminaariin.

Toukokuussa eletään täyttä päätä kahta aikaa.  Lukuvuosi saatetaan loppuun. Lukuvuosi itsearvioidaan,. haasteita löydetään enemmän kuin tyytyväisyyden aiheita.  Lukuvuoden keskiarvoksi annetaan 8-. Koko koulun elokuvaa juhlitaan Tapiola-salissa.  Onneksi vanhemmat tilaavat tallenteita ja leffa-paitoja, näin saamme kokoon rahaa, jolla mahdollistetaan syksyllä 2012 kerhotoimintaa.

Todistukset kirjoitetaan.  Johtokunta kokoontuu toiseksi viimeiseen kokoukseensa. Tuntijakoon tehdään pieniä muutoksia.

Uuteen lukuvuoteen valmistaudutaan. Uudet ekaluokkalaiset käyvät tutustumassa kouluun. Huoltajia huolestuttaa koulun saneeraushankkeen pysähtyminen.  Iltapäivätoimintapaikkoja on tarjolla vähemmän kuin aikaisemmin; käytännössä vain kaikille ekaluokkalaisille.  Monet nykyisten ekaluokkalaisten vanhemmat kirjoittavat asiasta paikallislehtiin. Vastauksessa kouluja velvoitetaan suuntaamaan kerhotoimintaa ma-to-iltapäivisin nimenomaan tokaluokkalaisille. Rehtorit protestoivat; rahat eivät riitä kattamaan kerhoilla tokaluokkalaisten yksinäisiä iltapäiviä.

Rehtori laatii lukujärjestysluonnokset opettajille ensimmäistä kertaa jo toukokuussa. Ne ovat karut, koska ne tehdään epävarmoilla tiedoilla. Koulun käytettävissä olevan, leikatun kehyksen suuntaamisesta ela-opetukseen, aineenopetukseen vai ylitunteihin käydään tunnepitoisia keskusteluja. Rehtori joutuu tekemään ikäviä päätöksiä.

Kevätkahveilla henkilökunta kertoo olevansa väsynyt mutta suht´tyytyväinen. Viimeisiä päivinä osa luokista vaihtaa kotiluokkaa. Aivan toukokuun lopulla varmistuu, että starttiluokka voidaan perustaa.

KESÄKUU 2012

Todistukset jaetaan lauantaina 2.6.  Kesäkuun alussa koulun tiloissa toimii Koti ja Koulu ry:n kesäkerho. Näin osa koulunkäyntiavustajistamme saa kolmeksi viikoksi mielekästä työtä. Muutoin talo hiljenee. Viimeisetkin määräaikaiset opettajantehtävät täytetään. Koulusihteerin kanssa tsekataan koulun budjettitilanne ennen lomille lähtöä. Meedio ennustaa, että  huolimatta taka-iskuista ja toukokuun lopulla palkatuista resussiopettajista "voittoa" on jäänyt noin 10 000 euroa. Sillä paikataan syksyn määrärahoihin syntynyttä aukkoa.


HEINÄKUU 2012

Koulu on aivan hiljainen. Rehtori palaa töihin heinäkuun lopulla ja siivoaa vimmatusti kansliaa. Kesä on  kaunis ja lämmin.

ELOKUU 2012

Koulusihteeri palaa elokuun alussa töihin. Kirja- ja tarviketilauksia puretaan. Heinäkuun lopun budjettitilanteen pohjalta  varataan osa rahoista jakotunneiksi syksyn ajaksi. Kesän aikana henkilökunnassa on tapahtunut joitain yllättäviä muutoksia, jotka tuottavat rehtorille harmaita hiuksia.

Koulu alkaa hyvällä mielellä tiistaina 14.8.  luokanopetusviikolla. Uusi miehistö  on jälleen kerran parempi kuin koskaan. Erityisesti kielenopetuksen voimaa on vahvistettu. Henkilökunta on jo ennen koulun alkua suorittanut tyhy-ja VESO-päivän. Varsinaiset lukkarit otetaan käyttöön toisen kouluviikon keskiviikkona. Tukitoimet aloitetaan portaittain. Koululle on palkattu 2,75 elaa. Elat ovat ensimmäisen viikon ekaluokissa.  Pian näkyy, että meillä on pulaa avustajapalveluista. Tukiopetusta ei ole enää tarjolla joka luokalle omaa tuntia.

Rehtori esittelee kaikille avoimessa Koti ja Koulu ry:n kokouksessa vanhemmille koulun opetussuunnitelmaa ja muita huoltajille tärkeitä asioita. Uusi henkilökunta perehdytetään perinpohjin,

Tokaluokkalaisten vanhemmille lähetetään kerhotiedote. Tarjolla on  neljä kerhoa, joihin kuhunkin voidaan ottaa 15 kerholaista. Tavoite on, että jokainen halukas tokaluokkalainen pääsee ainakin kerran  viikossa iltapäivisin toimivaan kerhoon. 

Espoossa on käynnistetty rehtorin uusi työaikamalli, jolla pyritään saamaan rehtorien työkuorma hallittavalle tasolle. Mallissa on otettu käyttöön uusia jaetun johtamisen rakenteita.

SYYSKUU 2012

Perinteinen Aurora-seminaari järjestetään tällä kertaa syyskuun puolivälissä. Syyskuussa kouluväen kädet ovat täynnä turvallisuusasioita.  Vanha johtokunta kokoontuu viimeiseen kokoukseensa. Jokainen koulu julkaisee oman kerhokarttansa, jossa tulee olla tarjontaa erityisesti tokaluokkalaisille iltapäiviksi.  

Aurorassa pystytään järjestämään syksyn aikana noin 140  kerhotuntia. Näistä tokaluokkalaisille on kovamerkitty neljä. Tokaluokkalaisten kerhot toimivat syyskuusta marraskuun loppuun (13 viikkoa *4 = 52 tuntia). Muut 6  kerhoa toimivat syyslomasta joululomaan. Niille on yhteensä 88 tuntia. Moni kerhonohjaaja on pettynyt tilanteeseen.

Koulun syksyn (ja seuraavan kevään) määrärahatilanne vahvistuu 20.9 oppilastilanteen mukaan. Syyskuun alussa päätetään, keille luokanopettajille maksetaan tänä lukuvuonna työn vaativuuslisää.

LOKAKUU 2012

Huoltajille tehdään lokakuun alussa  Wilmassa kaikissa kouluissa teetettävä huoltajakysely. Vastausprosentti jää alhaiseksi. Tyytymättömyys on selvästi lisääntynyt resurssien vähentyessä.

Kunnallisvaalit pidetään 28.10. Meedio veikkaa, ettei Espoon tilanne oleellisesti muutu. Koulua käydään ahkerasti. Kaikki vanhempainillat pidetään ennen syyslomaa. Kaikissa Espoon kouluissa syysloma on to ja pe 19.-20.10. Medio näkee, että Aurorassa syysloma olisi kolme päivää.

Lokakuussa ilmenee jälleen, että monet espoolaiskoulut ovat jättänee käyttämättä heille myönnettyjä (vuoden 2010-11) kerhorahoja. Auroasta lähtee lisärahahakemus.

Auroran tila-ohjelma viedään lautakuntaan, mutta jää pöydälle kiristyneen taloustilanteen vuoksi. Se on rankka takaisku.

MARRASKUU 2012

Vanhempainvartteja pidellään kovaa vauhtia. Henkilökunta ja vanhemmat kutsutaan koolle asettamaan omat ehdokkaansa Auroran johtokuntaan. Aurora saa jälleen kerran hienon johtokunnan.

Koulut laskevat loppuvuoden rahatilannettaan. Kiristyneen taloustilanteen vuoksi kouluille määrätään yllättäen täydellinen hankintakielto, joka saa kokonaisbudjetistaan hyvin huolen pitäneet kimpaantumaan.

JOULUKUU 2012

Itsenäisyyspäiväloma osuu torstaille 6.12. Meedio näkee, että siihen sijoittuu toinen ylimääräinen lomapäivämme (vaihtoehto helatorstain jälkeinen pe 10.5.)

Auroran koulun syyslukukausi päättyy retro-tyylisesti toteutettuun kuusijuhlaan. Todistukset jaetaan perjantaina 21.12.  Koululla on komea 55-vuotisnäyttely, jonka osana Espoon perinneyhdistys Aurora ry:n kanssa koottua koulukäynnin perinnettä.

perjantaina, joulukuuta 30, 2011

Kouluvuosi 2011

On aika jättää hyvästit kouluvuodelle 2011. Mitä oikein tapahtui? Mistä puhuttiin? Tämä kronikka perustuu vuoden aikana kokoaamaani  median koulupuheaineistoon, jota on kertynyt  20.12 mennessä 247 sivun verran.


TAMMIKUU

Suomalaista koulujärjestelmää kehuttiin Kanadan tv:ssä.

Ruotsalaisyritys halusi päästä perustamaan Suomeen yksityiskouluketjua. Tammikuussa maata johti vielä Kiviniemen hallitus.  Pääministeri vastusti yksityiskoulujen määrän lisäämistä. Rahatilanne huolestutti. Pulaa oli mm. psykologeista.

Tasa-arvon toteutumisesta kouluissa olitiin huolissaan. HS uutisoi, että opettajat välttävät köyhiä kaupunginosia. Maahanmuutto puhutti jo ennen eduskuntavaaleja. Hesarin gallupin mukaan joka kolmas uusmaalainen kannatti (lainvastaista) kiintiötä kouluissa maahanmuuttajille. Opetusministeri Virkkunen ei taipunut korvaamaan "pakkoruotsia" venäjällä.

Opettajat olivat huolissaan siitä, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa ohjata oppilaia yksilöllisesti. Educa-messuilla puoluejohtajat kinasivat siitä, tulisiko ryhmäkokomaksimi säätää lakiin.

Tammikuun vahvoja teemoja oli turvallisuus. Koulut homehuvat!  Väistötiloja ei ole Helsingissäkään. Lapsipornoa löytyy koulunkäyntiavustajalta. Opettaja tuomittiin itsemurhan tehneen oppilaan hyväksikäytöstä. Opettaja sai syytteen, kun löi kahden nahistelleen oppilaan päät yhteen. Sijaisopettaja tuomittiin toisen opettajan uhkailusta. Kouluruoka osoittautui eräissä kunnissa liian suolaiseksi. Koulukiusaaminen on nuorille ajanvietettä. Kolme koulubussia suistui ojaan. Kokkolassa koulubussi suistui kotipihaan. Kymmeniä nuoria on ohjattu (aikaisempien) koulu-uhkausten vuoksi  psykiatreille. Yhä useampi tokaluokkalainen jäi Helsingissä vaille iltapäivähoitoa.

Tammikuussa keskusteltiin myös siitä, kuinka ekaluokkalaisen koulupaikka määräytyy. Palkkaneuvottelut alkoivat. Opettajat halusivat lisää palkkaa ja uhkasivat lakolla.

Muita sattumia
 • Japanissa oli kehitelty robottiopettaja!
 • Yhdysvalloissa opettajia kielletään kaveeraamsta oppilaiden kanssa facebookissa.
 • Opettaja-lehti vaati käytösnumeroiden palauttamista todistukseen.
 • Oulusta käytettiin taiteiljoita rikastamaan kouluopetusta.
 • Opettajia syytettiin lehdissa valvonnabn puutteessa, kun alaluokkalaiset leikkivät kalifornialaisessa koulussa seksileikejä
HELMIKUU

Helmikuun ensimmäinen koulupuhe koski turvallisuuuta. Vuonna 2010 tehtii useita kymmeniä koulu-uhkauksia. Osa oli  poliisiin mukaan lähellä toteutua. Suomen Tiedeakatemia piti koulusurmia  suunnitelmallisena kostona mm. koulukiusaamisesta. Poliisin mukaan valtaosa koulukiusaamisista jää pimentoon. Jyväskylässä koulun katto painui kasaan. Amerikasta kantautui tutkimus, jonka mukaan pahimmat koulukiusaajat ovat yleensä suosittuja oppilaita. Yläasteen oppilas sytytti tulipalon koulussa.

Tasa-arvosta puhuttiin niinikään. Itä-Suomen aluehallintoviraston sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtola oli sitä mieltä, että  kouluja on jo lakkautettu enemmän kuin tarvisee. Kouluterveydenhuolto ei selvinnyt velvoitteistaan. Oikeuskansleri puuttui  oppilashuollon puutteisiin. savonlinnassa tajousta kouluruuasta löytyi loisia.

Kolmas teema oli opetuksen laatu:  Suomen upea menestys lukutaitomittauksissa. Lukiolaiset vaativat lukion päivittämistä nykyaikaan ennenmuuta tietotekniikan  osalta. Keskustanuoret ehdottivat joka kouluun aamujumppaa. Luokanopettajaliitto oli huolissaan siitä, että maassa on edelleen liian isoja opetusryhmiä. Osassa kouluja opettajat kontrlloivat (lainvastaisesti), millä sivuilla oppilaat tietokoneella käyvät. Tietotekniikka etenee: Wilma korvaa reissuvihkot. Kouluenglantia pidettiin jo liian helppona.

Myös uusittu perusopetuslaki puhutti.  Erityisoppilaiden määrän kasvu oli pysähtynyt. LänsiVäylä otsikoi: Kouluhäiriköintiä torjutaan täsmätuella.

Maahanmuutajat puhuttivat. Opettaja-lehden selvityksen mukaan opettajat kokevat ylimääräistä rasitusta, jos koululuokassa on runsaasti maahanmuuttajia. 41 %  halusi maahanmuuttajille kiintiöt. Koulun salassapitosäädökset estävät koulua puuttumasta maahanmuuttajatytön väkivallanuhkaan.

Muita sattumia
 • Ranskassa opettajana toimi mielisairaalasta karannut veitsimies
 • Kuopiolaiskoulun oppilaita päätti facebookissa poistua luvatta koulusta. 

MAALISKUU

Eduskuntavaalitaistelut kävi jo kuumana. Keskustan puheenjohtaja kutsui kaikkia koulutuksen tasa-arvotalkoisiin. Ryhmäkokojen pienentämistä tulisi jatkaa. Kerhoja luvattiin tukea. Hämeenlinnan todettiin lakkauttaneen kyläkoulun lainvastaisesti.

Koulujen turvallisuus puhututti edelleen. Haagalaisen koulun vanhemmat eivät päästäneet oppilaita kouluun asbestivaaraan vuoksi. Lapissa opettaja kävi käsiksi oppilaaseen. Kouluruuan lisäaineet hirvittivät vanhempia. Kouluruokaa syytetiin kemikaalicoctaliksi. Tapanilassa paloi koulu. Pohjois-Tapiolan koulussa oppilaat tekivät pippuri-iskun. Koulu evakuoitiin. Pieni alakoululainenkin teki koulu-uhkausvideon. Koulu-uhkaustilanne Lahdessa.  Iltapäiväkerhoissa on kuriongelmia, joiden vuoksi lapset joutuvat keskeyttämään kerhon. Koulun sorvi vei oppilaan käden - opettajalle vaadittiin vankeutta.-

Opetuksen laatua tarkasteltiin eri puolilta. Opettajien pätevyystilanne oli parantunut:  95 prosenttia perusopetuksen lehtoreista ja luokanopettajista oli kevätlukukaudella 2010 muodollisesti kelpoisia hoitamassaan tehtävässä. Perusopetuksen erityisluokanopettajista ja erityisopettajista 76 prosenttia . Kelpoisten erityisluokanopettajien osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä vuosina 2008 - 2010. Kaikista perusopetuksen opettajista muodollisesti kelpoisia oli 88,9 prosenttia. Alakoululaiset olivat innoissaan kosketustauluista. Opettajakunnassa oli kuitenkin paljon vastustusta. Vihreät vaativat tietokoneita ylioppilaskirjoituksiin. Kaksi psykologia vaati, että koulun olisi tuettava erilaisia temperamentteja, eritysesti vilkkaita. Lehdessä oltiin huolissaan "pinkojen" asemasta luokassa. Kansanedustajaehdokkaista joka viides halusi luomisoppia osaksi biologian opetusta.

Opetushallitus vaati, että ruotsin kielen osaamista pitää parantaa.Toisen kotimaisen kielen opetus pitäisi aloittaa aiemmin.

Maahanmuuttokeskustelu jatkui. HS:n selvityksen mukaan lähes puolet opettajista rajoittaisi maahanmuuttajien osuutta koulun tai päiväkodin oppilaista 20–30 prosenttiin.

Muita sattumia
 • Erotettu steinerkoulunopettaja vaatii isoja korvauksia (ja saikin)
 • Suomalainen valeopettaja sai ehdollista vankeutta.
 • Väitöstutkimus kehoitti opettajia rajaamaan työtään ja olemaan vähemmän kiltti.
 • Englanissa opettajatar harasti seksiä oppilaansa kansaa. Tuomiota alensi, että poikaa ei pakotettu.
 • Rehtori pakotti oppilaan seksiin Vietnamissa. Hänet tuomittiin 9 vuodeksi vankilaan.
 • Italialaiskouluissa saa edelleen olla krusifiksi.
 • 200 oppilasta vaati Keski-Suomessa rehtorin erottamista.

HUHTIKUU

Eduskuntavaalit pidettiin.  Hallitusneuvottelut käynnistyivät.

Turvallisuusteema hallitsi edelleen keskustelua. Ainakin 13 kuoli  kouluammuskelussa Brasiliassa. Kuntien ratkaisu homeongelmiin: siirrettävä koulu. Kahden helsinkiläisäidin huoli kouluruoan lisäainemääristä johti toimiin Helsingissä.

Tasa-arvosta oltiin huolissaan. Suomen Akatemian mukaan  koulujen väliset erot olivat hälyttäviä pääkaupunkiseudulla. Joulut ovat kenties ratkaisevin solmukohta pääkaupunkiseudun asuinalueiden eriytymisessä, joka on johtanut niin sanotun ”valkoisen paon” alkamiseen myös Suomessa.

Enemmistö Helsingin uusista kansanedustajista oli sitä mieltä, että maahanmuuttajalapset pitäisi sijoittaa tasaisesti kaupungin eri kouluihin. Yllättävä tutkimustulos julkaistiin: Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa valmistuneen tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat kokivat koulun mielekkäämmäksi ja tärkeämmäksi sekä opettajasuhteensa paremmaksi, kuin suomalaistaustaiset oppilaat. Kaikkein parhaiten koulussa viihtyvät maahanmuuttajataustaiset tytöt ja huonoimmin suomalaistaustaiset pojat. Maahanmuuttajalasten opetuksessa kielitaidolla on keskeinen merkitys.Alueellisen tasa-arvon kannalta riskiratkaisu tehtiin: Työryhmä ehdotti luokanopettajakoulutuksen siirtämistä Hämeenlinnasta Tampereelle.

Suomen Vanhempainliitto oli huolissaan opettajien pahoinvoinnin heijastumisesta oppilaisiin.  Huonon työilmapiirin kouluissa oppilailla on paljon masennusoireilua ja jopa psykosomaattisia vaivoja.   Noin kolmasosa opettajista kokee, ettei kouluyhteisössä pystytä keskustelemaan avoimesti työhön liittyvistä asioista. Samoin joka kolmas opettaja toteaa, etteivät työtovereiden keskinäiset suhteet ole työpaikalla kunnossa. Opettajien keskinäinen kiusaaminen näyttää olevan yleistä.  Tulokset perusivat Opetushallituksen selvitykseen.

Opetuksen laadusta puhuttiin.  Suomen koulujärjestelmää suitsutettiin. Yhdysvaltalainen Time-lehti kirjoitti, että suomalaiset ovat maailman koulutuksen uusia "rock-tähtiä". Joka kolmannen oppilaan todettiin tarvitsevan koulussa tukea.

Muita sattumia
 • Koululaisia panttivankina Filippiineillä
 • 12-vuotias synnytti kouluretkellä Hollannissa - vauvan isä tyttären oma isä
 • Tyttöoppilaiden kanssa seksiä harrastanut opettaja vankilaan Britanniassa
 • Ruotsin koulujen kerrottiin olevan kriisissä.

TOUKOKUU

Toukokuussa jatkuivat tutut teemat: turvallisuus, tasa-arvo ja opetuksen laatu. Koulubussin kuljettaja oli Helsingissä yli kolmen promillen humalassa. Ysiluokkalainen tinttasi opettajaa nyrkillä naamaan Järvenpäässä. Opettaja-lehti: Vanhemmat uhkailevat opettajia arvosanojen takia

HBL: Ruotsinkieliset pärjäävät koulussa suomenkielisiä huonommin. Eriarvoisuus on lisääntynyt Suomessa. Huono-osaisuudella on taipumus periytyä.

Opetussuunnitelmaa kitisoitiin väitöstutkimuksessa: oppilaille jää työvoimareservin rooli. Käsialakijoituksen todettiin olevan murroksessa.Suomalaisteinit  olivat OECD:n koulukuritutkimuksen häntäpäässä

Muita sattumia
 • Ruotsin koulujen kerrottiin olevan kriisissä.
 • Keravalaiunen rehtori osti koulun rahoilla kitaroita ja painepesurin. 11 kuukauden ehdollinen.

KESÄKUU

Kesäkuun turvallisuuspuheen avausteemana koulu koulukiusaaminen. Lehdissä esiteltiin tutkimus, jonka mukaan koulukiusaaja nukkuu yönsä huonosti. Niinikään otsikoitiin, että aikuisten välinpitämättömyys mahdollistaa kiusaamisen. Koulupoikien idea polttaa koulukirjansa päättyi katastrofaalisesti Pohjanmaalla: Suuri omakotitalo vaurioitui pahoin koulukirjojen polttamisesta alkaneessa palossa Kokkolassa. Jyväskylässä nuoret havaitsivat koululla vesivahingon.

Tasa-arvoteemaan kuuluu otsikko: Avioerolapset jäävät muista jälkeen koulussa. Kyseessä oli amerikkalainen tutkimus. Sijaisopettajien epäreilua kesäkohtelua haluttaisiin parantaa. Lukioiden sisäänpääsyn keskiarvot nousivat pääkaupunkiseudulla

Opetuksen laatu puhutti ja määrä. Kelan johtava tutkija Ulla Hämäläinen ehdotti  oppivelvollisuuden jatkamisesta 18 vuoden ikään asti.  Professori Hannele Niemi suomi opettajankoulutusta: Sosiaalinen media on unohtunut opettajankoulutuksessa. "Näyttää siltä, että opettajankoulutus antaa valmiudet lähinnä koulun ja luokkahuoneen sisällä toimimiseen, ei niinkään niiden ulkopuolella". Yläkouluja moitittiin: Useat suomalaiskoulut ilmoittavat todistuksen saannin ehdoksi rästiin jääneiden jälki-istuntojen suorittamisen.

Muita sattumia
 • Ruotsissa 13-vuotias tyttö ei päässyt kristilliseen kouluun, koska hänellä on nenäkoru.
 • Kalifornian kouluissa haluttiin opettaa homojen historiaa
HEINÄKUU

Heinäkuussa jatkui teema opetuksen laatu, turvallisuus ja  uutena talous.

Brittimedia ihmetteli  Suomen omituista, mutta toimivaa koulutusta. Opettajat ovat kuin Oxfordin käyneitä. Ei rankingeja, eikä koulupukuja. Koulutus on maksutonta. THL:n pääjohtaja Pekka Puska tahtoi koulut karkittomiksi. Opetusministeri kertoi sallivansa  kaikille elämänkatsomustiedon tunnit (myöhemmin lausuntoa tasoiteltiin ja hän kertoi  tahtovansa  pitää suvivirren koulussa. Tuore opetusministeri Jukka Gustafsson halusi  peruskouluun lisää opetustunteja. Myös OAJ:n mielestä pidemmät koulupäivät olisivat kaikkien etu.

Päihdehoitolan johtaja kertoi Ylelle, että  huumeita myydään jopa alakoulujen pihoilla.

Opetusministeri  kertoi, että supistaisi kouluverkkoa.  Pienet lukiot sopisivat ammatillisten oppilaitosten yhteyteen (myöhemmin lausuntoa pehmennettiin).

Muita sattumia
 • Etelä-Korea siirtää koulujen opetuksen uuteen aikakauteen. Maassa saatetaan pian käyttää sähköisiä oppikirjoja.

ELOKUU

Koulut olivat taas alkamassa. Koulutaipaleensa aloitti  noin 59 000 ekaluokkalaista. Heistä noin 3 500 ahkeroi alusta lähtien ruotsin kielellä.

Tutut teemat jatkuvat: turvallisuus, tasa-arvo  ja opetuksen laatu. Uusina teemoina nousevat esiin "vaikeat vanhemmat" ja uhkaava rehtoripula ja koulupolitiikka.

Vandaalit iskivät rajusti Pohjanlammen koululle- jo neljännen kerra peräkkäin. Koulukuljetusten alkolukkopakko astui voimaan. Osoittautui kuitenkin, että tuhannet koulutaksit ja -bussit ovat vailla lain määräämää laitetta, joka estää auton käynnistämisen päihtyneen kuljettajan toimesta. Koulubussi syttyi Kirkkonummella, kuljettaja pelasti 15 lasta. Moitettaa esitettiin siitä, että kaikissa Helsingin kouluissa ei ole palovaroittimia tai muuta automaattista varoitusjärjestelmää.  Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila on täysin yllättynyt tiedosta. Turun Sanomat halusi luokkahuoneisiin pakotiet ammuskelun varalta. Heidi Hautala katui luokkatoverin piinaamista.

Yhä useampi ekaluokkalainen lähtee koulutielle kännykkä repussaan. Se tuo turvallisuutta vanhemmille. Koululuokkien johtohahmojen kiusantekoon vaadittiin puutumaan. 13-vuotias koulupoika kuristi rajusti toista poikaa kesken koulupäivän syntyneessä tappelussa Sastamalassa Pirkanmaalla.

Ministeri lupaili lukioihin ilmaisia oppikirjoja.

Yhdysvaltain valtion rahoittaman koulutus- ja tutkimuslaitoksen verkkolehdessä kehui vuolaasti suomalaista peruskoulutusta. Opettajat: Vihapuhe näkyy äidinkielen kirjoitustehtävissä. Tiede-lehden mukaan koulukirjat jopa sata vuotta aikaansa jäljessä. Sadat vanhemmat valittivat lapsen sijoittamisesta tiettyyn kouluun. Lääkärit tyrmäsivät YK:n kritiikin ADHD-lasten ylilääkinnästä.  Sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä ja koulussa viihtymisessä ovat Suomessa suurempia kuin useimmissa muissa maissa. Suomalainen koulu ei osaa käsitellä poikia: Poikien riski joutua sopeutumisvaikeuksien ja tunne-elämän häiriön vuoksi erityisopetukseen on tyttöihin nähden yli viisinkertainen.

Opettaja-lehden mukaan vanhemmat kyseenalaistavat entistä enemmän opettajan ja koululaitoksen työtä. Moni vanhempi odottaa koululta asiakaspalvelua. Joka kymmenes opettaja sanoo , että vanhempien yhteydenottoihin sisältyy toisinaan myös voimakkaita uhkauksia ja vaatimuksia. Vanhempainliitto kritisoi mediaa tavasta, jolla julkisuudessa esitetään väitteitä tiettyjen lasten vanhemmista. Se on kovin väärin etenkin lapsia kohtaan. Opintaival alkoi kaaoksessa Valkeakoskella - Koulu remontissa, parakit keskeneräisiä.

OAJ kertoi pelkäävänsä, että  koulun johtajaksi ei halua kohta kukaan. Yksi syy johtajuuden karttamiseen on  se, että vaikka suuria, yli tuhannen oppilaan kouluja on yhä enemmän, ei rehtorille makseta lisääntyvästä työstä yhtään enempää. Yhä useampi opettaja saa tulevaisuudessa lisää palkkaa, jos luokassa on hankalia oppilaita, kirjoitti Väli-Suomen Median Sunnuntaisuomalainen.

Raha ja miehet ovat olleet keskeisiä vaikuttajia suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Näin sanoi johtaja Raija Meriläinen, joka väittelee lauantaina Helsingin yliopistossa toisen asteen koulutuksen eli lukion ja ammattikoulun kehityksestä.

Muita sattumia
 • Naisopettaja raiskasi oppilaan New Yorkissa - kuvasi aktin.
 • Kristilliset koulut ovat kasvattaneet suosiotaan. Suomessa toimii jopa parikymmentä yksityistä kristillistä koulua.
 • Saksassa kuljettaja lukitsi vahingossa 8-vuotiaan pojan koulubussiin. Poika joutui olemaan kuumassa bussissa yli 12 tuntia 
 • Sähköiseen oppikirjaan ei siirrytä, koska koulukirjat ovat liian hyvä bisnes

SYYSKUU 

Koulu-uhkauksen vuoksi erotettu 15-vuotias poika on otettu takaisin Salinkallion yläasteelle Lahdessa.
Poika erotettiin viime maaliskuussa, kun hän uhkasi ampua kaikki. Koulujen turvallisuutta koskevat suositukset ovat jääneet pitkälti toteutumatta. Sisäministeriön työryhmä esitti Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten jälkeen useita toimenpide-ehdotuksia, joita kunnissa ei kuitenkaan ole otettu käyttöön. Selityksenä on se, että kyse on vain suosituksista. Poliisi  selvitti  Simon koulun opettajille viikonloppuna uhkailuja soittaneen henkilöllisyyden. Opettajia uhannut on 14-vuotias  koulun oppilas. Paikallinen kauppias antoi koululaisille porttikiellon koulun ruokatunnin aikana Kuusamossa. Käyntikieltoa toivoivat Kuusamon Nilon koulun opettajat ja oppilaiden vanhemmat ravitsemuksellisista syistä. Koulutyö Espoon Eestinkallion koulussa jatkui normaalisti . Alakoulun henkilökunnan taukotila tuhoutui pahoin perjantai-iltana sattuneessa tulipalossa, mutta tilat on saatu tuuletettua viikonlopun aikana.

Isokylän koulun rakenteissa sädesientä. Mies sekoili koulussa - lapset lähetettiin kotiin. Oppilas toi kouluun pampun ja pommintekoaineksia Raisiossa. Koulutyttö kuoli liikuntatunnilla Rauman jäähallissa. Kuolema ei johtanut esitutkintaan.

Joukko oululaisia opettajia jätti tutkintapyynnön häiritsevästi käyttäytyneistä vanhemmista.Vanhemmat vaativat Sääksmäen Rauhalan koulun rehtorin eroa muun muassa liikuntatuntien opetusmenetelmien vuoksi.

Suomen koulujärjestelmä oli kuulema tienristeyksessä. Oppikirjalähtöinen oppiminen joutaa museoon. Media-aikakaudella mielekkäin oppiminen tapahtuu koulun ulkopuolella, ja tulevaisuuden opettaja on enemmän sillanrakentaja kuin tiedon tarjoaja, tutkijat väittävät. Riihimäellä koululiikunta on otettu vakavasti: Liikuntatuntien määriä on kouluissa lisätty tuntuvasti, ja joissakin kouluissa myös välitunteja on venytetty jopa puolituntisiksi, jotta liikunnalle olisi enemmän aikaa. Kiinnostus venäjän kieleen on virinnyt peruskouluissa.Lahjakkaita oppilaita ei huomioida tarpeeksi kouluissa. Helsingin yliopiston professori Kirsi Tirri kaipaa Suomeen erilaisia kokeiluja, joilla lahjakkaita oppilaita voitaisiin tukea.

Opetusministeri oli huolissaan: Suomalaisessa koulutuksessa ei toteudu tasa-arvo.Koulutus periytyy vahvasti.

Pätevistä opettajista on tällä hetkellä eniten pulaa pääkaupunkiseudulla ja Lapin pohjoisosissa, kerrottii   OAJ:stä. Koulun keittäjä kypsyi ruokaa heitteleviin ja kiroileviin sottapyttyihin .Tampereen kaupunki poisti opettajilta valvonta-ateriaedun osana kaupungin säästötoimia syksyllä 2009. Jälki näkyy ruokailutilanteen rauhattomuutena.

Muita sattumia
 • Viron talouden syvä sukellus kasvatti nälkäisten koululaisten määrää.
 • Erityisopettajana työskennellyt mies tuomittiin vankeuteen kahden lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 
 • Talouskriisi näkyy jo kreikkalaisten lasten koulurepuissa. Valtiolla ei ole varaa lähettää lapsille kirjoja alkaneelle lukukaudelle
 • Ruotsissa harkitaan suomalaisen ylioppilastutkinnon kopioimista paikalliseen käyttöön.
 • Norjassa aiotaan lakkoilla kotiläksyjä vastaan

LOKAKUU

Koulurakennuksessa on syttynyt tulipalo Helsingin Vartiokylässä. Ruotsinkielinen yläaste on kärsinyt palossa alustavien tietojen mukaan vain lieviä vahinkoja. Palon epäillään syttyneen oikosulusta koulun sähköjärjestelmässä. Valtio nipistää roimasti homekoulujen korjauksesta. Koko maassa uusiin koulurakentamis-hankkeisiin varataan ensi vuonna viisi miljoonaa euroa. Hallituksen budjettiesityksen summa riittää vain muutaman home- tai kosteusvauriosta kärsivän koulun remontointiin. Ongelmia aiheutunee ainakin pienille kunnille.

Valtaosa vanhemmista haluaisi HS:n mukaan kiintiöt maahanmuuttajaoppilaille. Kouluihin ei kuitenkaan voida valita syntyperän perusteella.

Ilmaisen koulukyydin puolesta taistelevat oppilaat jatkavat lakkoilua Limingassa Pohjois-Pohjanmaalla.

Professori Anto Leikolan mielestä koulussa luetaan täysin tarpeettomia asioita Ulkoa opettelussa ei ole  Leikolan mielestä järkeä. Leikola toivoi kouluihin nykyistä enemmän valinnaisuutta. Professori Jouni Välijärven mukaan: Peruskoulu ei uudistu tuntijaon muutoksilla. Se ei vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Kouluopinnoissa suomalaisten tyttöjen ja poikien väliset erot ovat maailman suurimpia. Lukutaidossa suomalaistytöt ovat poikien edellä noin puolitoista kouluvuotta. Matematiikassa tytöt ovat kaventaneet etumatkaa, joka pojilla on aiemmin ollut. Tyttöjen luottamus matemaattisiin taitoihinsa on kuitenkin heikompi kuin poikien. Alueelliset erot ovat Suomessa säilyneet vähäisinä, joskin Väli-Suomi on jäänyt toistuvasti hieman jälkeen muusta Suomesta. Huolestuttavaa on, että ruotsinkieliset koulut ovat jääneet entistä selvemmin jälkeen suomenkielisistä. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen maailman pienimpiä, mutta ne näyttävät kasvavan. Asuinalueiden sosiaaliset erot ovat alkaneet vähitellen heijastua koulujen tuloksiin. Vielä vuosituhannen alussa koulujen tulokset olivat tässä suhteessa täysin tasalaatuisia. Tasa-arvon kannalta ongelmallista on myös se, että useimpiin kouluihin näyttää palanneen tasoryhmittely. Peruskoulu onnistuu saattamaan liki kaikki nuoret toisen asteen opintoihin. Vain alle puolella prosentilla jää peruskoulu kesken. Tuntijaon näpertelyn sijaan peruskoulumme tarvitsee uuden suunnan seuraaville vuosikymmenille. Poliitikoilla tulisi olla rohkeutta keskustella esimerkiksi siitä, onko kaikille samanmittainen ja sisällöltään yhdenmukainen peruskoulu yhä toimivin ratkaisu nuorten eriytyneisiin tarpeisiin. Voisiko esimerkiksi siirtyminen lukioon tai ammatillisiin opintoihin olla nykyistä joustavampaa?

Opettajat: Erityisopetuksen integrointi pahimmillaan oppilaan heitteillejättöä. Peruskoulun erityisopetuksen uudistus on alkanut paikoin kangerrellen. Lakimuutos ohjaa kouluja tästä syksystä alkaen järjestämään erityisopetusta entistä enemmän yleisopetuksen yhteydessä. Osa yläkoulujen opettajista kokee, että erityisoppilaat jäävät uudistuksessa heitteille huonon johtamisen ja rahapulan takia.
Alakoululaisille avattiin Yrityskylä Seinäjoella.

Porin oli maitokohu: palveluliikelaitoksen johtaja päätti vaihtaa Satamaidon halvempaan Valion maitoon päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodeissa. Päätöksellä haettiin noin 35 000 euron säästöjä.

Muita sattumia
 • Opetushallitus ei aio rajoittaa opettajien kaverisuhteita esimerkiksi Facebookissa, vaan asia jätetään koulujen päätettäväksi.
 • Tuhannet vastustivat opetuksen säästöjä Madridissa
 • Kaikkien Oslon koulujen oppilaat ja henkilökunta on evakuoitu. Syynä ovat viime vuosien aikana asennetut palosammuttimet, joiden on havaittu olevan räjähdysvaarallisia.
 • Lukion matematiikanopettajana työskentelevä 44-vuotias nainen  poltti itsensä. Hän oli pirskotellut päälleen tulenarkaa ainetta ja sytyttänyt itsensä tuleen koulun pihalla välitunnin aikana. Vahvistamattomien tietojen mukaan oppilaat olisivat kritisoineet naisen opetusmenetelmiä päivää aiemmin.

MARRASKUU

Poika rakensi lamauttimen - antoi sähkösokkeja koulussa.Karmea löytö kouluruoasta - iljettävä totuus paljastui. Espoolaisen Aarnivalkean koulussa tarjoiltiin maanantaina riisi-kauraseosta, josta paljastui kypsentymisen jälkeen kovakuoriaisia.

Opettajat vastustavat koulujen paremmuuslistoja. Opettajat ja rehtorit pitävät koulujen laadunarviointia tärkeänä mutta toivovat, että se auttaisi tunnistamaan epäkohtia, kuten kiusaamista ja oppimisvaikeuksia, pelkän koulujen listaamisen sijaan.

Koulupäivän pidentämiselle kannatusta. Peruskoulun vähimmäistuntimäärää sietäisi kasvattaa ainakin alaluokilla. Tätä mieltä olivat useimmat asiantuntijat, joita opetus- ja kulttuuriministeriö kuuli perusopetuksen tuntijaon uudistamista varten.

HS: Vanhemmat pitävät koulukuria liian löysänä. Apulaisoikeusasimies: Helsingin tulisi korvata koululaisen kadonneet kengät

Muita sattumia
 • Bussi tuo koulun köyhien lasten luo Intiassa 
 • Brittiläinen keskiluokka on valmis venymään uskomattomiin suorituksiin saadakseen jälkikasvunsa parhaaseen mahdolliseen kouluun. Jos rahat eivät riitä yksityiseen opinahjoon – kymmeniä tuhansia euroja vuodessa, kiitos! – niin perhe muuttaa hyvän koulupiirin alueelle tai ryhtyy näyttävän uskonnolliseksi saadakseen paikan kirkon ylläpitämästä koulusta.
 • "Olet koulun kuumin beibe" - Brittiopettaja pommitti 13-vuotiasta tyttöä viesteillä
JOULUKUU

Tamperelainen isä ratkoi tappelua, johon hänen lapsensa osallistui, kovakouraisesti Tampereen Nekalan koululla. Kajaanissa koululaisia ahdistellut mies löytyi. Kahdelle yläkouluikäiselle pojalle tuli sakkoja 130 euron edestä nuorena henkilönä tehdyistä pahoinpitelyistä.  Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut kaksi yläkouluikäistä poikaa sakkorangaistuksiin koulukiusaamisesta. Opettajien on vuodenvaihteesta lähtien ilmoitettava suoraan poliisille, jos he epäilevät lapsen joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi.  Lisäksi kaikkien ilmoitusvelvollisten tulee yhä tehdä lastensuojeluilmoitus

Suomalainen koulujärjestelmä kiinnostaa yhdysvaltalaisia niin paljon, että aiheesta Pasi Sahlbergin kirjoittama uutuuskirja myytiin loppuun parissa viikossa. Valtio kaavailee tuottavuustestiä kaikille Suomen koululaisille. Kaikki Suomen yläasteen päättävät koululaiset halutaan panna yhtenäiseen, kolmen aineen tasokokeeseen. Aineet olisivat äidinkieli, matematiikka ja ensimmäisen vieras kieli.
Jos raha riittää, myös kuudesluokkalaiset joutuisivat jännittämään miten opit ovat uponneet. Opettajat ovat kavahtaneet peruskoulun tasokokeita. Paria päivää myöhemmin opetusministeri kertoii, ettei hän pidä päättökokeita mörkonä.

Opetusministeri Jukka Gustafsson (sd) asettaa torstaina kaksi selvityshenkilöä pohtimaan, miten koulujen välisten erojen kasvu voitaisiin pysäyttää. Hallitusohjelma linjasi, että koulujen eriytyminen estetään

Koululaisilta odotetaan jo tiedemiehen taitoja.

Suojelupoliisi on puuttunut uskonnonopetuksesta syntyneeseen riitaan Tampereella. Suojelupoliisi selvitti islamin opetusta saaneiden lasten vanhempien ja opettajan välille syntyneen kiistan opetuksen sisällöstä. Supon rooliin kuuluu tällaisten kytevien kiistojen sovittelu.

Turkulaiskoulut joutuvat säästötalkoisiin. Perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne on lähettänyt kouluille ohjeet siitä, miten rahaa voitaisiin kevätlukukaudella säästää. Jokaisen koulun on saatava säästöjä aikaan jättämällä esimerkiksi opettajia palkkaamatta, yhdistämällä opetusryhmiä sekä vähentämällä retkiä ja materiaalihankintoja.

Muita sattumia
 • Vanhemmat raivona: Opettajan möläytys pilasi pikkulasten uskon joulupukkiin Yhdysvalloissa.
 • 2-vuotias tyttö pahoinpiteli 11 lasta päiväkodissa. Äidit vaativat 2-vuotiaan tytön siirtämistä pois brittiläisestä päiväkodista.
 • Kiusatun ja 15-vuotiaana hirttäytyneen koulutytön vanhemmat ovat sopineet oikeusjuttunsa kouluviranomaisia vastaan Massachusettsissa, Yhdysvalloissa.
 • Amerikkalaisopettaja asensi koulun suihkuun salaisen kameran ja kuvasi sillä alastomia teinipoikia kolmen vuoden ajan.

torstaina, joulukuuta 29, 2011

Kahden seuraavan viikon ohjelma Aurorassa

TÄSTÄ linkistä pääset viikon takaiseen lastuun, josta löytyy hieman rullaamalla myös  kahden seuraavan viikon tänään päivitetty ohjelma.

Upeaa loppuvuotta 2011 kaikille!

tiistaina, joulukuuta 27, 2011

Yleiset valintakriteerit Auroran virkoihin

Auroran koulun pääaula. KUVA: Juha Hyvärinen.

OPETTAJIEN  valintaprosessissa on noudatettava virallisia säädöksiä ja työnantajan antamia ohjeita. Hakijoiden oikeusturvan kannalta on  tärkeää, että koulukohtaisen liikkumavaran kriteerit ovat etukäteen selvillä.

Aurorassa  avautuu  tammikuussa 2012  haettavaksi kolme ns. vakinaista luokanopettajan virkaa. Hakuilmoitukset tulevat Opettaja-lehteen. Loppukeväästä hakuun tulee vielä määräaikaisia  opettajan tehtäviä.

Aurorassa valintakriteerit ovat keväällä 2012 seuraavat:

Etsimme luokanopettajia, joilla on halua, taitoa ja näyttöjä seuraavista kyvyistä:

(1) kyky opettaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin, oppimisen iloa varjellen ja sytyttäen.

(2) erikseen kyky opettaa tarvittaessa seuraavia oppiaineita myös muille luokille:
A1- englanti
A2- ruotsi
Musiikki
Liikunta
Käsityo (TN /TS)

(3) kyky opettaa mahdollisimman usealla luokka-asteella ( 1-6)

(4) kyky johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.

(5) kyky rakentaa  kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta  oman luokan lasten vanhempien keskuuteen.

(6) kyky toimia joustavasti ja rakentavasti moniammatillisessa kouluyhteisössä  ja omassa tiimissä sekä valmius etsiä ja kokeilla yhdessä uusia ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin.

(7) kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - erityisenä plussana TVT-tehtävistä - sekä työyhteisön hyvinvoinnista.

(8) kyky tarvittaessa ohjata kerhotoimintaa.

(9) kyky tarvittaessa kouluttaa muiden koulujen opettajia ja opastaa vierailijoita (Aurora on oppimiskeskus ja Kelpo- hankkeen pilottikoulu).

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon  hakijoiden
(10) arvioidut edellytykset onnistua omassa opettajantyössään nimenomaan Auroran koulun opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin asettamissa reunaehdoissa (ks. http://www.aurorankoulu.net/) sekä

(11) muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Auroran kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Hakupapereiden perusteella ym. kriteereissa lupaavimmiksi arvioidut  hakijat    kutsutaan sähköpostitse toteutettavaan ns. virtuaaliseen haastatteluun. Siinä parhaiten menestyneet (vähintään 3/virka, siis yhteensä 9) kutsutaan vielä henkilökohtaiseen haastatteluun, johon kuuluu noin 10 minuutin mittainen opetustuokio. Se, ettei vastaa virtuaalisen haastattelun kysymyksiin määräajassa, tulkitaan hakemuksen peruuttamiseksi.

Kaikki haastattelut on toteutettava helmikuun loppuun mennessä.  Rehtori laatii omaan esityksensä maaliskuun alussa, ja päätökset tekee hallintopäällikkö maaliskuun aikana.

Kaikki hakuuntulevat tehtävät loytyvät netistä,  Espoon kaupungin sivuilla olevan "Avoimet työpaikat"-linkin kautta: https://www.tyonhaku.espoo.fi/
Kullakin viralla on oma "avain" (tietty numero).

torstaina, joulukuuta 22, 2011

Oikein hyvää ja rauhallista Joulua!


LÖYSIN vanhan, minulle tärkeän joulukortin. Lisäsin siihen kuvan joulupukin lempilaulajattaren koskettavan joululaulun. Säveltäjä on muuten Kassu Halonen. Kuulet laulun klikkaamalla yhden kuvan clipsin käyntiin. Hyvää Joulua ja Joululomaa!

keskiviikkona, joulukuuta 21, 2011

Terveisiä petistä!

JUURI lastun kuvan näköinen olo. Opettajat lähettivät kotiin, kun ei ääntä oikein tule. Tottelin heti työpäivän jälkeen.

HENKILÖKUNNAN joulukakkukahveilla (kiitos Koti ja koulu ry.)  laulettiin yhdessä kauniita joululauluja. Omassa puheenvuorossani kokosin syksyn kevyen itsearvioinnin tulokset. Pikaäänestyksessä (kyselykone.fi) opettajat antoivat tälle syksylle arvosanan 8- ja muu henkilökunta 8.

Maanantaina oli tiimeissä koottu syksystä plussia ja miinuksia. Isoja plussia annoimme toisillemme yhteishengestä, avunsaamisesta ja mm. joustavuudesta. Mukavia asioita olivat myös mm. hyvä kouluruoka, luovat keskustelut, Peppi, rehtori, resurssiopettajat, vuosikello, vuorovaikutuskoulutus, elokuinen tyhy-risteily, yhteistyö sekä järjestelyt vanhempainvarttien osalta.

Eilen koululle tulivat myös (viime kevään) 2. ja 4. luokkalaisten lukutaitoa mittavien Allu-testien tulokset. Ne olivat oikein hyvät. Meillä on selvästi vähemmän oppilaita, joiden lukutaito on vaarallisen heikko. Hyviä lukijoiden osuus on  meillä on hyvää espoolaista keskitasoa, ja viime kevään  kakkosten osalta jopa huimasti (noin 10 %-yksikköö) kaupungin keskiarvoa suurempi.

Kokosimme myös koko joukon asioita, jotka haluamme ratkaista keväällä yhdessä. Suurin osa niistä liittyy koulutöiden: opetuksen, tuen ja muun toiminnan organisoimiseen ja jakamiseen fiksummin. Myös tiedonkulkua voidaan parantaa.

Syksyn kuormittavimpia tekijöitä ovat olleet sisäilmaongelmat, korjaustöistä johtuneet muutot sekä henkilökunnan pitkäaikaiset poissaolot.  Kanslian näkökulmasta  kuormaa ovat lisäneet kokonaisbudjettiin liittyvät epäselvyydet, tänä syksynä ennen muuta avustajien palkkojen osalta. Monen vanhemman mielestä tosi kurjia olivat Koti ja Koulu ry:n organisoiman koulukuvauksen ongelmat.

Tilaisuuden lopuksi minulla ja apulaisrehtori Ullalla oli ilo ojentaa henkilökunnalle Koti ja koulu ry:n lähettämät kukat. Ja henkilökunta muisti kauniisti koulun "isää ja äitiä". Kiitos.

HUOMENNA jaetaan sitten todistukset klo 8.30 alkaen.

tiistaina, joulukuuta 20, 2011

Kaksi päivää ja yksi tunti

Perinteiseen tapaan 1.-2.-luokkalaiset saivat maanantaina leikkiä Pepin
läpi kulisseissa. Valomiehet loivat teatterileikkiin tunnelmaa, ja Uma
säesti pianolla musiikkiefektit. 
VÄHIIN menee taas kerran, ennenkuin kokonaan loppuu. Tämä aamuna koulusyksyä on jäljellä kaksi päivää ja yksi tunti. Torstaipäivänä  jaetaan  vain todistukset ja eväspussit. Sitten oppilailla ja opettajilla alkaa joululoma.

EILEN AAMULLA henkilökunta kokoontui saliin, ja palautimme clipsien avulla mieleen syyslukukauden kohokohtia. Iltapäivällä tiimit kokosivat ylös niitä asioita, joita haluamme ottaa syksystä mukaamme keväälle. Ja asioita, jotka meidän on ratkaistava yhdessä. Kokoan listat loman aikana, ja jatkamme niiden työstämistä heti 9.1. kun koulu taas alkaa.

VEDIN päivän aikana kuusi kertaa teatterileikit, ja kivaa oli. Osa pikkuoppilasta osasi repliikit ihan ulkoa, osaa sain hieman  auttaa kuiskaajana.  Nyt on aika jättää hyvästit Pepille.  Paitsi, että paita- ja dvd-tilaukset vielä hoidetaan. Peppi-paitoja tilattiin 65 kpl ja tallenteita 98.  Kiitos Koti ja Koulu ry:lle!

TÄNÄÄN tiistaina kaivan Ikean-kassista ne 10 kg papereita, jotka ovat joutuneet odottamaan allekirjoituksia, kun rehtori on matkustellut Huvikummun maisemissa. Koululla kiertävä flunssa on kyllä iskenyt minunkin ääneni matalaksi, mutta jollei se tästä pahene, niin kassi kyllä kevenee.

sunnuntaina, joulukuuta 18, 2011

Peppi 44 sekunnissa


KIIREISILLE: Kooste Auroran Peppi-esityksistä  44 sekunnissa. Clipsi on tehty iMovien trailer-pohjalle.

Tammikuun Luokanopettaja-lehti oikoluettu!

TAMMIKUUSSA ilmestyy seuraava Luokanopettaja-lehti. Oikoluin tänään  44-sivuisen "jytkyn". Taas kerran luvassa on mielenkiintoisia juttuja kaikille Lo-liiton jäsenmaksun maksaneille.

Ykkös-lehdessä on pitkästä aikaa pääteema. Sitä ei kuitenkaan kannata paljastaa, ettei vikkeläliikkeinen isovelilehti Opettaja ehdi sitä varastaa:-). Sen verran voi kuitenkin sisällöstä kertoa, että lehteen mahtuu juttuja niin teoria-friikeille kuin käytännön vinkkejä kaipaaville. Avustajajoukossa on tuttuja nimiä, mutta myös aivan uusia tuttavuuksia. Omista jutuistani tärkein on didaktiikkajuttu, jota mainostettiin jo marraskuun lehdessä.

NYT viemään sivut taittajalle. Käyn korjatut tekstit vielä kerran läpi  ennen joulua, ja  painolupakin pitäisi  antaa tammikuun alkupäivinä.

lauantaina, joulukuuta 17, 2011

Neljä täyttä salia Peppi-esityksissä

Nelosmiehityksen Annika, Tommi, Tossavainen, Peppi ja Pikku-Ukko.
SIINÄ se sitten oli, Peppi. Taas kerran. Tarkasti ottaen kai kolmannen kerran. Ensimmäisen version teimme Aurorassa vuonna 1991. Ja se olikin kova juttu. Musiikista vastasi silloin Maarit Tyrjy. Kiersimme esityksellä keväällä -92 espoolaiskouluissa, erityisesti kouluissa, jossa oli kehitysvammaisia lapsia. Halusimme valaa heihin uskoa: Peppikin  selviää, niin tekin.

 Opettaja Anna-Liisa Korhosen johdolla teimme kiertueesta, jossa hyväosaiset lapset auttavat heikompiosaisia,  jutun Iltalehden koululaisjournalistikisaan. Juttu voitti koko kisan. Pääsimme kaupan päälle Kouluhallituksen mandaatilla  esittelemään hanketta New Yorkiin YK:n päämajaan.  Oi niitä aikoja!

TOINEN versio tehtiin vuonna 2004. Ja tämä oli siis kolmas.  Tämän vuoden kaikki neljä esitystä olivat"loppuun myytyjä". Yleisö oli tosi upeasti mukana! Kaunis kiitos.

SUOMI on maailmassa ainoita maita, joissa on (toistaiseksi) turjuttu testihysteria. Meillä pyritään edelleen antamaan jokaiselle lapselle mahdollisuus kasvaa omista lähtökohdistaan täyteen mittaansa. Emme kasvata vain aivoja, vaan myös käsiä ja sydäntä: lasta kokonaisvaltaisesti. Tässä työssä oman harrastuksen löytäminen on iso juttu, ja siinä taas kerhotyöllä on iso rooli. Jos Aurora jossain on oikein hyvä, niin kerhotoiminnan laajuudessa. Meillä on upeat opettajat, jotka jaksavat päätyönsä ohella vetää mitä erilaisimpia harrastusryhmiä.

III-MIEHITYKSEN esityksen aluksi Pääkaupunkisseudun Opettajien Alueyhdistys palkitsi opettajamme Jukka Jokirannan OAJ:n pronssisella Kulttuurin hyväksi-  ansiomitallilla. Mitallin luovutti  Jukalle EKOY:n puheenjohtaja Heli Haaro. Paljon onnea!

HAIKEAA. Pitkä, upea harjoitusprosessi on nyt takana. Maanantaina vedän vielä alkuopetusluokille teatterileikit Pepin oikeissa kulissessa. Sitten on aika jättää hyvästit tälle kauniille tarinalle erilaisuudesta, ystävyydestä ja selviämisestä. Tämä oli viimeinen minun Peppini.

Neljän viikon ohjelma vuodenvaihteen yli

Koulun syyslukukausi alkaa olla tässä.  Tässä viikkokirjeessä ylitetään
jo vuodenvaihde.
Päivitetty 28.12.-11

VIIKKO 51

KOULUPÄIVIN PITUUS  viikolla 51:
Kaikki luokat klo ma ja ti 9-13.30, ke 9-12.45
Kaksi resussiopettajaa Joni ja Noora toisena resurssiopettajana  keskiviikkoon saakka.

Maanantai  19.12

YT klo 8-9. Salissa. Syyslukukauden arviointi ja korjausliikkeet kevättä ajatellen. Salissa teatterileikki alkuopetusluokille (1) klo 9.10- 9.30, (2) 9.30- 9.50, (3) 10.05-10.25, (4) 10.30- 10.50, (5) 10.55-11.15 ja (6) 12.50-13.10. Yksi valomies toivotaan paikalle.
Oppituntien jälkeen kokoontuvat  tiimit klo 13.30-14.30 (tammikuun alun asiat)

Tiistai 20.12.

EI OHR. Kaikilla koulua klo 9 -13.30.

Keskiviikko 21.12

Kaikilla koulua klo 9- 12.45. Avustajien info klo 10.  Henkilökunnan kahvit klo 13.

Torstai  22.12

Todistustenjako luokissa alkaen klo 8.30. Oppilaat saavat joulupussin. Lapset kirmaavat lomille (pyhineen yhteensä 15 päivän tauko)

Perjantai 23.12  OPPILAILLA JA OPETTAJILLA JOULULOMA

Rehtori töissä.


VIIKKO 52  OPPILAILLA JOULULOMA

Maanantai  26.12 II Joulupäivä.  

Tiistai 27.12.

Rehtorilla työpäivä. Lavasteita ja katsomorakenteita puretaan. Sisäilmakorjaukset siirtyvät koulun keittiöön ja ruokasaliin.  Rehtori toimittaa Peppi-taltionnit kopioitaviksi.

Keskiviikko 28.12

Rehtorilla työpäivä

Torstai  29.12

Rehtorilla työpäivä

Perjantai  29.12

Rehtorilla työpäivä


VUOSI VAIHTUU


VIIKKO 1  OPPILAILLA JOULULOMA

Maanantai  2.1. 2012  

Rehtorilla työpäivä

Tiistai 3.1.

Rehtorilla työpäivä

Keskiviikko 4.1.

Rehtorilla työpäivä

Torstai  5.1.

Rehtorilla työpäivä. Mahdollisesti sisäilmakorjaukset siirtyvät  TS-luokkaan.

Perjantai 6.1.

Rehtorilla työpäivä. Rehtori noutaa viimeistään tänään  Peppi-paidat ja tallenteet.


VIIKKO 2

TS-luokka ei ole ilmeisesti vielä viikolla 2 käytettävissä. Kouluravintolan pitäisi olla. Kerhotoiminta ei ala vielä viikolla 2.

Maanantai  9.1.

YT klo 8-9. Taukotuvassa.. Kevään ohjelman päivitys.  Oppituntien jälkeen kokoontuvat  tiimit klo 13.30-14.30 (tammikuun alun asiat, uudet työryhmät ideoidaan). HUOM! Oppilailla todistukset mukaan. Peppi-paidat ja tallenteet jaetaan ne tilanneille klo 12 salissa.

Tiistai 10.1

OHR. Syyslukukauden koonta ja kevään toiminnan suunnittelu. Ela-toiminnan uusi malli.
Klo 10 Kevätlukukauden avaus salissa (kuukauden teema)

 
Keskiviikko 11.1.

Avustajien info klo 10. 

Torstai  12.1.

Johtoryhmän kokous klo 12.

Perjantai 13.1.

Normipäivä. Katsomusaineet omalla paikallaan.

perjantaina, joulukuuta 16, 2011

Auroran ela-opettajan sijaisuus uudelleen hakuun

Ela-opettajamme sijaisuus  ajalle 19.1. - 2.6.2012 tulee uudelleen hakuun!

Kyseessä on koulumme ELA-virka numero 1; meillä on myös  2 1/5  muuta ELA-opettajaa työkavereina. Haluamme vahvan ela-tiimiin vastaamaan osaltaan koulun tukijärjestelmistä. Viranhaltijan toivotaan a) antavan tavanomaista ja konsultoivampaa laaja-alaista erityisopetusta b) toimivan oppilashuoltoryhmän aktiivisena jäsenenä c) osallistuvan asiakirjatöihin d) osallistuvan koulumme oppimis-keskustoimintaan toimimalla koulutustehtävissä.

Toivomme hakijan perehtyvän koulumme nettisivuihin (www.aurorankoulu.net), sieltä löytyvään rehtorin blogiin ja varmistuvan siitä, että hän haluaa tehdä työtä kokeiluhenkisessä, yhteistyöhakuisessa ja nopeatempoisessa työyhteisössä jopa tavanomaista vaatimattomampia olosuhteita uhmaten.

Etsimme työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuvaa, lapsista välittävää ja annetuissa tehtävissä myös viimeistelyyn asti yltävää opettajaa täydentämään pedagogista ensembleamme. Laaja toimenkuva ja koulumme toimintakulttuuri edellyttävät kykyä irtautua koppiopetuksesta ja ohjata myös aikusia (luokanopettajia ja avustajia). Eduksi katsomme näytöt siitä, että pystyy pitämään asiansa järjestyksessä ja hoitamaan myös paperityöt asiallisesti. Kaikkein tärkein on kuitenkin iso sydän auttaa lapsia, jotka eivät ole syntyneet kulta- tai edes hopealusikka suussa.

Tehtävästä kiinnostuneella on mahdollisuus tulla töihin Auroraan jo aikaisemminkin. Sijaisuus  tulee haettavaksi ensi viikolla Espoon nettisivuilta löytyvälle "Avoimet työpaikat" osastolle.

torstaina, joulukuuta 15, 2011

Kaksi ekaa upeaa kenraalia takana!


VIDEO: Hannu Kivistön kuvien pohjalta tehty iPhoto-esitys keskiviikon läpimenoista.

HIENO päivä. Pepin I- ja II-miehitysten kenraalit ja tupa täynnä, kakkosessa jopa yli.  Mitä venymistä: Ykkösen Pepillä 40 ° kuumetta, kakkosen Peppi paikkasi hienosti. Minun vastuullani ollut osa tekniikkaa haparoi vielä 9.30 esityksessä, mutta klo 11.15 clipsit menivät  nappiin. Kummankin kenraalin jälkeen pidetiin palaute, ja pakkohan se oli kehua. Kaksi iki-ohjetta tuli toistettua: 1) älä käännä selkää yleisölle ja 2) koskaan ei puhu liian kovaa.

HUOMENNA kaksi seuraavaa kenraalia. Vierasyleisöä tulee vähemmän, mutta  näin omat alaluokat pääsevät näkemään esityksen. Esiintyjien ikuinen harmi kun on, ettei  näe itseään.

Argh: Kaksi idiotismia vireillä!

VAIKKA joulunalustan kuuluu olla nousua rauhaa ja lähimmäisen rakkautta kohti, on pakko nyt kiukustua tosissaan.  Suomessa ollaan virittämässä kahta idioottimaista ideaa, joilla on tuhoisa vaikutus suomalaiseen koulujärjestelmään.


Idiotismi 1: Peruskoulukoulun kuudennelle ja yhdeksännelle luokalle päättökokeet

JUURI niinkuin Suomessa vieraillut Diane Ravitch varoitti: testihurmos on myös Suomen koululaitoksen reaalinen uhka. Eilen sitä sai lukea otsikon:  "Valtio kaavailee tuottavuustestiä kaikille Suomen koululaisille"

Lehtijutun mukaan Pisa-tutkimusten mitalisijat eivät riitä pääministerin kanslian suunnittelijoille. Suomen ysiluokkalaiset haluttaisiin panna yhtenäiseen, kolmen aineen tasokokeeseen. Aineet olisivat äidinkieli, matematiikka ja ensimmäisen vieras kieli. Ja jos rahaa jää , myös kuudesluokkalaiset joutuisivat testeihin.  Suomalaisen koulun erinomaisuus perutuu nimenomaan siihen, että opetusta ei väännetä vain testeihin valmistamiseen. Nyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on hurahtanut raportissaan.

Miksi? Ideana on tehostaa tuottavuutta. Poliitikot ovat vaatineet tuottavuuden  tutkimiseen myös laatu-, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusmittarieita. Mutta ei missään nimessä tällaisia !

Ks. http://www.talouselama.fi/uutiset/valtio+kaavailee+tuottavuustestia+kaikille+suomen+koululaisille/a740235#.Tuj6X04h7ns.facebook

Idiotismi 2: YLE aiko lopettaa oppilaille suunnatut opetusohjelmat televisiossa 

ARGH! Suomalaisen koulujärjestelmän helmistä kouluradio on jo ajettu alas. Nyt ollaan lakkauttamassa lopullisesti myös koulu-tv:n ideaa (alasajo alkoi jo Opettaja-tv:n perustamisella).  Koululaisille ja koulussa käytettäviksi tarkoitetut ohjelmat  ovat olleet osa Ylen sivistystehtävää tähän saakka.  Netti ei korvaa näitä taidolla ja vaivalla tehtyjä opetus-ohjelmia. Meidän kouluväen on reagoitava tähän ja puolustettava koululaisten oikeutta saada palvelua myös Yleisradiolta.

keskiviikkona, joulukuuta 14, 2011

Peppiä kuusi tuntia...

HIENO päivä. Teatteriporukka oli salissa koko päivän.  Vedimme läpimenot kaikille neljälle miehitykselle. Sirkuskohtausta jauhettiin tosi vankasti. Kaikkien miehitysten lapset olivat upeita. Vaatteet ja lavasteet toimi toimivat. Valot vaihtuvat fiksusti. Kuoro ja orkka olivat jo tänään vahvoja (vaikka kuoronjohtaja joutuikin lähtemään virkavapaalle kesken päivän). Tässä porukassa  on kykyä venyä!

Harjoitusten jälkeen monistimme komeita, oppilaiden tekemiä Peppi-julisteita (kolme erilaista).

TÄNÄÄN tarjottiin myös oppilaille hieno jouluateria.  Oli kinkkua, laatikoita, salaattia ja mm. graavilohta. Kiitos Kaitsu ja Arja.

HUOMENNA on  siis ykkös-  ja kakkos-miehitysten kenraalit. Tupa on täynnä kannustajia naapurikouluista ja -tarhoista.

ILTAPÄIVÄ vierähti nopeasti koneen äärellä mm. laskuja ja virkavapauksia hyväksyessä.

tiistaina, joulukuuta 13, 2011

Paul McCartney Yes!
HURJA määrä opettajia taas pois töistä! Ja osa kouluun saapuneistakin saapuu puolikuntoisina. Onneksi on upeita sijaista, mutta kurjaa tämä on kaikille. Mm. tukirakenteemme vuotaa näissä oloissa kuin seula.  Iloisia asioita: Pepin kohtausten liitokset nyt kunnossa. Huomenna hiotaan saumat. 

Päivän uutinen: Perhevapailla oleva luokanopettajamme  Emilia Kalmari ilmoitti, ettei palaa ensi syksynä Auroraan vaan siirtyy Mankaanpuroon. Hieno koulu. Onnea itse valitsemallasi tiellä, Emilia. Auroraan tullee näin kolme luokanopettajan virkaa hakuun ensi tammikuussa. 

PAKKO palata vielä eiliseen maanantai-iltaan ja Paul Mc Cartneyn konserttiin. Ikoni veti kolmen tunnin setin. Vanhan Beatles-fanin sydän sykki täysillä. Tosin siihen vaikutti myös bassorummun äänentaso, joka sai  rintalastan resonoimaan lähes rytmihäiriöiden rajalle. 

Konsertissa olivat KAIKKI. Mm. minä, Joni, Sari, Pia, Purasen Esa, Sorsan Osmo, Löyttyniemen Mikko, Freeman,  Hector, Laura Voutilainen...Tanks Sari!

maanantaina, joulukuuta 12, 2011

3* Julius Caesar Ylästön koululla


AIKA säpinäpäivä tänään. Mutta aikatauluista pidettiin kiinni. Katsomo on valmis. Sirkusvideot kuvattu. Lavastusrakennelmat nousevat hyvää vauhtia...

KRUUNUNA oli "keikka" Vantaan Ylästön upealle alakoululle, jossa kolme  Suomen Kansallisoopperan ja Sibelius-Akatemian yhteistyöluokkaa esittivät syksyn aikana valmistellut versionsa Julius Caesarista. Tämän lastun clipsinä on iMoviella tehty traileri Auroran 5a-luokan 5 minuutin esityksestä. Kaunis kiitos lapsille hienosta minioopperasta, opettaja Jukalle projektin läpiviennistä ja vanhemmille turvallisista kyydeistä.

sunnuntaina, joulukuuta 11, 2011

Peppi-viikko alkaa...Yes.

Peppi-T-paitoja saa tilata muistoksi lauantaina. Logon
on piirtänyt koulunkäyntiavustajamme Leena Fyrqvist.
TÄMÄN rehtorin koko syksyn huippuviikko on alkamassa. Kuukausien työ tiivistyy teatterileiriviikkoon, jonka aikana osaset hisataan yhteen ja lopputuloksena pitäisi olla yhteinen, iloinen teatterikokemus niin esiintyjille kuin katsojillekin. TYö on suunniteltu niin, että se haittaa mahdollisimman vähän luokkaopiskelua.

Sunnuntaina minun hommanani on editoida perjantaina  kuvatut sirkuskohtaukset.

Maanantaina YT:lla tsekataan työnjako ja sijaistarve.  Alueen talonmiehet pystyttävät Karin johdolla saliin katsomon korokkeineen noin klo 10 alkaen. Ripa levittää jo sitä ennen valomiesten kanssa ständit, lamput ja johdot. Kuvamme myös muutaman sirkuskohtauksen. Julisteet valmistuvat ja niitä monistetaan ja asetellaan esille. Viimeiset kutsuvieraskutsut lähetetään. Pikkuoppilaita harjoitetaan koulukohtaukseen. Puvustustilannetta hiotaan.

Tiistaina rakentuvat lavasteet. Salissa harjoitellaan sirkusosuutta ja myös pikkuoppilaiden sirkusyleisöosuutta. Päärooleja hiotaan. Meikit ja muut tsekataan.  Kuoro ja orkesteri harjoittelevat omia osuuksiaan. Viimeiset videoclipsit kuvataan (Pepin äiti ja isä).

Keskiviikkona lavasteet hiotaan loppuun. Päivänohjelmaan kuuluu  kaikkien miehitysten läpimenoharjoituksia. Kuoro ja orkesteri ovat mahdollisuuksien mukaan paikalla. Valot saadaan toimimaan.  Siestalla pidetään check-point ja käskynjako kenraaleja varten.

Torstaina on kaksi yleisökenraalia. Ensimmäinen niistä klo 9.30 on aivan "loppuunmyyty", mutta hyvin on paikkoja vaarattu myös klo 11.15 kenraaliin.  Kummankin kenraalin jälkeen on palaute, jossa tehdään viimeisiä muutoksia.

Perjantaina  on kaksi yleisökenraalia. Molempiin sekä klo 9.30 että 11.15 on tulossa vieraita. Kummankin kenraalin jälkeen on palaute, jossa tehdään viimeisiä muutoksia.

Lauantai on sitten The Päivä. Neljä esitystä klo 9, 10, 11 ja 12. Kaikki neljä esitystä taltioidaan perinteiseen tapaan. Koko talo on täynnä elämää, ja kaikilla kädet töitä täynnä. Luokkatoimikunnat ovat järjestäneet puffetin. Vanhemmat voivat tilata muistoksi Peppi-tallenteita ja -paitoja. Tilaukset maksetaan etukäteen. Tuotteet jaetaan tammikuussa ensimmäisenä koulupäivänä.

Peppi-projektin viimeinen vaihe on sitten viikon 51 maanantaina teatterileikit kulisseissa. Pikkuoppilaat saavat sitten näytellä ulkomuistista Pepin. Valot vilkkuvat ja tehosteitakin kolistellaan.

Siinä se sitten taas kerran on. Sali puretaan joululoman aikana. Videot viedään monistettavaksi ja paitatilaukset toimitetaan eteenpäin.

lauantaina, joulukuuta 10, 2011

Pasi Sahlberg jatkaa Suomen mallin vientiä

KUVA: Pasi Sahlberg   new yorkilaiskoulussa puhumassa
oppilaille. Kuva on lainassa  Huffngton Postin nettisivulta.
NIILLE, joita kiinnostaa Pasi Sahlbergin työ suomalaisen koulunpidon mallin maailmalle viennissä ja  hänen unelmansa koulun uudesta suunnasta, on  tarjolla mielenkiintoista luettavaa nettilehdessä Huffington Post.

JUTUN lopussa  vilahtaa myös Auroran koulu. Sahlberg sanoo meistä jotain sellaista, joka vetää tosi nöyräksi. Kiitos.

Kahden viimeisen kouluviikon ohjelmasta

PÄÄTTYNEESTÄ VIIKOSTA


VAIKKA viikko 50 olikin pätkäviikko, töitä tehtiin kyllä koko rahalla :-). Oli ne Wanhan Sataman messut.  Oli virkahaastatteluja. Opettajat laulattivat lapsilla kauniit joululaulut. Peppi-paidat noudettiin ja jaettiin esiintyjille. Sirkuskerhon taiturit kuvattiin videolle. Palkkasotkuja selviteltiin. Suomen Vanhempainliiton lehden toimittajalle annettiin haastattelu...


Joillain oppilailla  ilmeni  loppuviikosta parvo-rokkoa. Sen selvitteleminen, mihin toimenpiteisiin pitää ryhtyä mm. vauvaa odottavien opettajien suhteen, olikin  tosi  mutkikasta. Lopulta työterveyshuolto pääsi keskenään yksimielisyyteen:-) Parvo-rokko on riski raskauden alkuvaiheessa, ja riski määritellään tapaus kerrallaan. Maanantaina selviää, pitääkö yhden opettajamme siirtyä epidemian vuoksi toiseen kouluun.


Perjantaina oli henkilökunnan pikkujoulut keskellä hurjaa myrskyä Helsingin Suvilahdessa. Söimme ensin hyvän päivällisen ravintola Lämmössä ja sukelsimme pariksi tunniksi nostalgisiin tunnelmiin katsomalla teatteri Kultsan version Helsingin Kaupunginteatterissa vuonna 1970 esitetystä musiikkinäytelmästä "Berliini järjestyksen kourissa". Olipa Kaj Chydeniuksen musiikki komeaa kuultavaa.


VIIKKO 50

KOULUPÄIVIN PITUUS  viikolla 50
1-2-luokat klo 8.15- 12.45 paitsi ma 9-13.30.
3- 4 luokat klo 8.15 - 12.45,  kahtena päivänä ti ja ke 13.30, ma 9-13.30
5-6-luokat klo 8.15 - 13.30, ma 9-13.30

Teatterileiriviikko. Salissa ti- pe osa opettajia, luokissa sijaisia.

Maanantai  12.12

YT klo 8-9. Taukotuvassa. Pääteemoina mm. korjaustöiden aiheuttamat järjestelyt  * Peppi-projekti- vastuiden jakoa mm. vieraiden ohjaus. Tarkempi asialista  lähetetään henkilökunnalle emailina.  Klo 9 virkahaastattelu (Martti, Ulla ja Hanna). Oppituntien jälkeen kokoontuvat  työryhmät klo 13.30-14.30. (Tiimit  seuraavan kerran viikolla 51). Saliin rakennetaan katsomo, valot jne. Kaksi resurssiopettajaa Joni ja Noora viikon 51 keskiviikko on saakka.  Alkuopetuksen todistukset deadline. 5a-luokka on oopperaprojektin vuoksi Vantallaa klo 11 alkaen.

Tiistai 13.12.

Lucia-kulkue kouluravintolassa. Salissa Pepin läpimenoja. Lavastustalkoot iltapäivällä. 3-4-luokat todistusten deadine. OHR -aika klo 13.30-15.  Syysjakson yhteenvetoa.

Keskiviikko 14.12

Avustajien info klo 10.  Salissa läpimenoharjoituksia. Kaikki valmiina Peppiin. 5-6-luokat todistusten deadline. Jouluateria aiheuttaa muutoksia.

Torstai  15.12

Pepin kenraalit I ja II  9.30 ja 11.15. Osa vieraista saattaa  ruokailla meillä.

Perjantai 16.12.

Pepin kenraalit  III ja IV  9.30 ja 11.15. Osa vieraista saattaa ruokailla  meillä.

Lauantai 17.12

Koulupäivä. Koko koulun näytelmän esitykset
 • klo 9 (5a, 3ab, 1a-startti) 
 • klo 10 (5b, 4c, 1b, 1c), 
 • klo 11 (6a, 4a, 2a)  ja 
 • klo 12 (6b, 4b, 2b, 2c). 
Pientä välipalaa tarjolla luokissa.  Koti & koulu ry ottaa vastaan paita- ja dvd-tilauksia.

VIIKKO 51

KOULUPÄIVIN PITUUS  viikolla 51
kaikki luokat klo ma ja ti 9-13.30, ke 9-12.45
Kaksi resussiiopettajaa Joni ja Noora toisena resurssiopettajana viikon 51 keskiviikkoon saakka.

Maanantai  19.12

YT klo 8-9. Taukotuvassa. Syyslukukauden arviointi ja korjausliikkeet kevättä ajatellen.  Oppituntien jälkeen kokoontuvat  tiimit klo 13.30-14.30.
Salissa teatterileikki alkuopetusluokille.

Tiistai 20.12.

EI OHR

Keskiviikko 21.12

Avustajien info klo 10.  Henkilökunnan kahvit klo 13.

Torstai  22.12

Todistustenjako luokissa alkaen klo 8.30. Oppilaat saavat joulupussin.

Perjantai 23.12  OPPILAILLA JA OPETTAJILLA JOULULOMA

Rehtori töissä.