Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, joulukuuta 27, 2011

Yleiset valintakriteerit Auroran virkoihin

Auroran koulun pääaula. KUVA: Juha Hyvärinen.

OPETTAJIEN  valintaprosessissa on noudatettava virallisia säädöksiä ja työnantajan antamia ohjeita. Hakijoiden oikeusturvan kannalta on  tärkeää, että koulukohtaisen liikkumavaran kriteerit ovat etukäteen selvillä.

Aurorassa  avautuu  tammikuussa 2012  haettavaksi kolme ns. vakinaista luokanopettajan virkaa. Hakuilmoitukset tulevat Opettaja-lehteen. Loppukeväästä hakuun tulee vielä määräaikaisia  opettajan tehtäviä.

Aurorassa valintakriteerit ovat keväällä 2012 seuraavat:

Etsimme luokanopettajia, joilla on halua, taitoa ja näyttöjä seuraavista kyvyistä:

(1) kyky opettaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin, oppimisen iloa varjellen ja sytyttäen.

(2) erikseen kyky opettaa tarvittaessa seuraavia oppiaineita myös muille luokille:
A1- englanti
A2- ruotsi
Musiikki
Liikunta
Käsityo (TN /TS)

(3) kyky opettaa mahdollisimman usealla luokka-asteella ( 1-6)

(4) kyky johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.

(5) kyky rakentaa  kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta  oman luokan lasten vanhempien keskuuteen.

(6) kyky toimia joustavasti ja rakentavasti moniammatillisessa kouluyhteisössä  ja omassa tiimissä sekä valmius etsiä ja kokeilla yhdessä uusia ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin.

(7) kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - erityisenä plussana TVT-tehtävistä - sekä työyhteisön hyvinvoinnista.

(8) kyky tarvittaessa ohjata kerhotoimintaa.

(9) kyky tarvittaessa kouluttaa muiden koulujen opettajia ja opastaa vierailijoita (Aurora on oppimiskeskus ja Kelpo- hankkeen pilottikoulu).

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon  hakijoiden
(10) arvioidut edellytykset onnistua omassa opettajantyössään nimenomaan Auroran koulun opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin asettamissa reunaehdoissa (ks. http://www.aurorankoulu.net/) sekä

(11) muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Auroran kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Hakupapereiden perusteella ym. kriteereissa lupaavimmiksi arvioidut  hakijat    kutsutaan sähköpostitse toteutettavaan ns. virtuaaliseen haastatteluun. Siinä parhaiten menestyneet (vähintään 3/virka, siis yhteensä 9) kutsutaan vielä henkilökohtaiseen haastatteluun, johon kuuluu noin 10 minuutin mittainen opetustuokio. Se, ettei vastaa virtuaalisen haastattelun kysymyksiin määräajassa, tulkitaan hakemuksen peruuttamiseksi.

Kaikki haastattelut on toteutettava helmikuun loppuun mennessä.  Rehtori laatii omaan esityksensä maaliskuun alussa, ja päätökset tekee hallintopäällikkö maaliskuun aikana.

Kaikki hakuuntulevat tehtävät loytyvät netistä,  Espoon kaupungin sivuilla olevan "Avoimet työpaikat"-linkin kautta: https://www.tyonhaku.espoo.fi/
Kullakin viralla on oma "avain" (tietty numero).

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos näistä parin vuoden takaisista hakuprosessin kuvauksista. On todella tärkeää päästä lukemaan päättävän viranomaisen näkökulman virantäyttöön sen sijaan, että ainoa tiedonlähde olisi netin keskustelupalstat.