Kirjoja

Kirjoja
Kirjoja

tiistaina, toukokuuta 31, 2011

OAJ:n koulutuspoliittisessa toimikunnassa

Aito kuva OAJ:n hallituksen kokoushuoneesta.
KOKOUSTETTU on.  Heli Siberg oli estynyt ja minä painuin Vespalla Akavatalolle  OAJ:n koulutuspoliitisen  toimikunnan kokoukseen. OAJ:ta johtaa siis puheenjohtaja apunaan hallitus.  Korkein päätösvalta on kaksi kertaa vuodessa kokoontuvalla valtuustolla. Väliaikoina  toimisto kuuntelee kentän ääntä muutamassa toimikunnassa. Koulutuspoliittinen toimikunta on yksi niitä. Toimikunnan jäsenille esitellään ajankohtaisia asioita, tekeillä olevia selvityksiä jne. Ja niitä saa kommentoida.


TÄMÄ kokous oli kevään viimeinen. Aloitimme hyvällä kahvilla. Puheejohtaja Olli Luukkainen  kertoi, ettei saa kertoa hallitusneuvotteluista. Pääll on tietosulku. OAJ on aktiivisesti toimittanut materiaalia neuvottelijoille.

SEN jälkeen kehittämisjohtaja Heljä Misukka puhutti porukkaa mm. opettajankoulutuslaitoksen meneillään olevista siirroista. Ongelmia on tulossa mm. harjoittelukoulujen ahtauden vuoksi. Eikai niitä olla ajamassa alas?

Lastentarhanopettajia koulutetaan liian vähän. Käytin puheenvuoron lastentarhanopettajan arjen työn ja profession välisestä kuilusta.  Puhuimme myös  koulunkäyntiavustajan tittelistä. Nimikettä on muutettu monin paikoin koulunkäynninohjaajaksi. Se on kyllä harhaanjohtavaa.

Kuulimme myös alustuksen EU:ssa käystä varhaiskasvatusta koskevasta keskustelusta. Muualla maailmassa varhaiskasvatus ja päivähoito ovat kaksi eri asiaa. Meillä molemmat toteutuvat yhtä aikaa.  EU:ssa halutaan panostaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan.

Toinen alustus koski kansalaisopistojen opettajille tehtyä kyselyä. Vaikka kansalaisopistojen määrä on supistunut, uran valineet ovat  hyvin tyytyväisiä.

Kolmas alustus käsitteli opettajan(täydennys)koulutuksen jatkumomallia, jonka ympärille OAJ on kokoamassa keskustelua. Kenen tarpeisiin koulutuksen tulisi vastata? Opettajan itsensä? Työnantajan? Alueen?  Käytin puheenvuoron, jossa nostin esiin myös kouluyhteisön yhtenä tarpeiden määrittäjänä.
Puhuin opettajuuden ytimestä, joka voisi olla sama kaikilla opettajilla.  Toivoin, että täydennyskoulutuks johtaisi t pätevyyksiin, eikä olisi  silppua. Esitin myös, että täydennyskoulutus toteutuu aikuisten oikeasti vasta, kun opettajille yleisopetuksenkin puolella järjestetään opetuksettomiat  päivät. Meillä olisi aivan hyvin varaa lyhentää 4-5- päivää vuodessa kouluvuotta ja sijoittaa koulutusta niihin.
4-5 lyhennetään Kouluvuotta.

TOISEN asteen opettajille ollaan tekemässä kyselyä heidän työstään. Lomakeaihioon annettin paljon parantamisehdotuksia

VIIMEISENÄ teeman oli  elinikäinen ohjaus. Käytin puheenvuoron, jossa muistutin, että uudet opetussuunnitelmat edellyttävät kaikkien opettajien antavan ohjausta. Minusta lausuntoluonnos keskittyi liikaa opinto-ohjaajien ympärille. Ohjaukseen tarvitaan työaikaa ja koulutusta jo alaluokilla.

Sitten vespalla kotiin. Mukava palkaton virkavapaapäivä.
 

maanantaina, toukokuuta 30, 2011

Ops-uudistus 2011 Aurorassa. Osa III

KEVÄÄN viimeinen YT, ja listalla OPS. Kävimme pitkään keskustelua kahdesta opsiin liittyvästä asiasta: (1) valinnaiskursseista ja (2) numerotodistuksista.

Opettajien mielipiteet ovat 5.-6.-luokkien valinnaiskurssien suhteen eläneet tämän lukuvuoden aikana. Vielä itsearvioinnissa niiden puuttuminen oli "punaisten" asioiden listalla. Tänään ei kuitenkaan niihin palaamiselle riittänyt tahtoa. Esitän siis johtokunnassa sittenkin tuntijaon pitämistä viime syksynä hyväksytyssä muodossa.

Oppilaat olivat toivoneet numeroarvostelun aientamista. Espoo on kuitenkin linjannut, että 1.-4.-luokilla annetaan sanallinen todistus, mutta sitä voi täydentää haluttaessa numeroilla. Keskustelujen jälkeen päädyin muuttamaan omaa esitystäni johtokunnalle sellaiseksi, että  lopullinen päätös numeroilla täydentämisestä ja missä ainessa numerot annettaan, päätetään lukuvuosisuunnitelmassa. Näin saamme lisää aikaa asian pohdinnalle eri näkökulmista.

MUUTEN päivä meni siivillä. Ideoimme ensi lukuvuoden liikunnan opetusta ja lukuvuoden aloitusseminaaria.

PS. Sain express-kutsun huomiseksi OAJ:n koulutuspoliittiseen toiminkuntaan. Talosta vastaa huomenna vararehtori Kaija Kuivanen.

sunnuntaina, toukokuuta 29, 2011

OPS-uudistus 2011 Aurorassa. Osa II

SUNNUNTAI klo 13. Nyt on rehtori lähettänyt oman esityksensä ops-teksteiksi johtokunnalle.  Sivuja kertyi 47, vaikka jätin tyystin pois kunnan osuudet- kuvailin niitä vain lyhyesti.

Käytin kussakin osiossa rakenteena sitä, että ensin kerrotaan, mitä pitää tehdä, sitten millaisia hyviä käytänteitä meillä jo on ja miten aiomme jatkossa koulunpitoamme kehittää.

Tiivistin istunnoissamme esiin nousseet haasteemme lähivuosiksi 11:een osakokonaisuuteen, jotka peittivät aika hyvin kaikki osiot. Nämä 11 olivat:


(1) Haluamme kohottaa  oman opetuksemme laatua. Vahvistamme kannustuksen ilmapiiriä oppitunneilla. Lisäämme myönteisyyttä ja iloisuutta.
(2) Tuemme opetuksen laadun kehittämistä pedagogisoimalla tiimitoimintaa  oppivan professionaalin yhteisön (PLC) suuntaan.  Tällainen tiimi   suunnittelee  ja arvioi  opetusta ja tukea  yhdessä sekä oppii toisiltaan.
(3) Tuemme opetuksen laatua asettamalla lukuvuosisuunnitelmassa  yhteisiä kehittämistavoitteita eri osa-alueille. Tiimien tehtävänä on kääntää ne toiminnaksi.
(4) Opetuksen laatuun kuuluu myös opiskelun laatu. Selkiytämme ja kehitämme tiimeissä koulumme läksypedagogiikkaa. Käsittelemme läksyjen merkitystä myös vanhempainilloissa.
(5) Lisäämme keskustelua tuntiresurssin suuntaamisesta. Pyrimme löytämään ratkaisuja, joilla myös ylemmillä luokilla olisi  akateemisissa aineissa ns. jakotunteja. Tarvikemäärärahoja varataan tehostetun tuen ja erityisen tuen tarpeisiin.
(6) Opetuksen laatu on  myös muun kuin oppitunnin laatua, se on koko koulupäivän ja erilaisten yhteisten tapahtumien laatua. Teemme esim. yhteisestä talviliikuntapäivästä perinteen.
(7) Koko koulun toiminnan laadun kehittämiseksi laadimme vuosikellon, johon kootaan kaikki keskeisesti opetustyöhön vaikuttavat vuosittain samaan aikaan toistuvat  asiat. Näitä ovat esim. oppilashuollon ruuhkahuiput, nivellyys, toistuvat testit,  tuen hakemisen ja antamisen jaksot, valinnat ja vanhempainillat.
(8) Oppilashuoltotyötä koskevat säädösmuutokset haastavat meitä kehittämään toimintatapojamme.
(9) Etsimme dokumenttimallin, johon kirjataan yksittäisen oppilaan eri tahoilta saamaa tukea voidaan seurata systemaattisesti, yksinkertaisesti ja kuitenkin salassapitosäädöksiä noudattaen.
(10) Koulun arjessa haluamme vahvistaa kestävän kehityksen käytänteitämme.
(11) Haluamme suojella henkilökunnan jaksamista mm. vahvistamalla ajankäytön suunnittelua ja etsimällä uusia, joustavia ratkaisuja, jolla kaikki työ saadaan  mahtumaan työajan piiriin.

Vielä ehtinee aloittaa vapaan viikonlopun :-)

lauantaina, toukokuuta 28, 2011

Viimeinen kouluviikko edessä

Viimeisen kouluviikon nro 22  ohjelma

Viimeinen koulupäivä keväällä 2010. Suvivirsi soi
myös tänä keväänä pihalla klo 9. 
VIISI  koulupäivää jäljellä. Päättynyt viikko oli vielä normiviikko kaikkien aineiden tunteineen (juhlan lisäksi). Tämä viimeinen viikko on luokanopetusviikko;  Luokan oma  opettaja vastaa opetuksesta.  Monilla luokilla on retkiä, luokkia siivotaan ja tavaroita järjestellään niin, että ne ovat syksyä varten oikeilla paikoillaan. Kansliassa tulostellaan todistuksia ja hoidellaan henkilöstöasioita. Kolmen luokan opettajan nimeäminen siirtyy kesäkuulle.

MAANANTAINA 30. 5.

YT:ssä aamulla: 1. Opetussuunnitelmatyötä (Koulun ops-tekstit esitellään vielä henkilökunnalle) ( ja 2.  ajankohtaisasioita klo  8.30-9.00. Viimeisen viikon infoa. Johtokunnan kokousasiat.  Luokkien kevätsiivoukset.  Ensi lukuvuoden jory. Lukuvuoden aloitusasiat. Opettajilla tiimit klo 13.30-14.30, jolloin viimeistellään  ops-kantoja.  

Oppilaat koulussa  9.00 - 12.45 1 - 2 lk ja 9.00 - 13.30 muut.

TIISTAINA 31.5

Luokanopetuspäivä. Oppilaat koulussa   8.15 - 12.45 1 - 2 lk ja 9.00 - 13.30 muut. EI OHR -kokousta. 

KESKIVIIKKONA 1.6.

Luokanopetuspäivä. Oppilaat koulussa   8.15 - 12.45 1 - 2 lk  ja 3-4- lk ja 9.00 - 13.30 5-6- lk.
Illalla johtokunta klo 18.30 

TORSTAINA 2.6.

Helatorstailomapäivä.

PERJANTAINA 3.6.

Muuttopäivä. Luokat siivotaan kesäkuntoon. Kaikki valmiiksi lauantaita varten. Oppilaat koulussa  8.15- 12.45. Ei katsomusaineita. Iltapäivätoiminta päättyy tältä keväältä.  Henkilökunnan kahvitilaisuus klo 13.00. Kansanedustaja Sanna Lauslahti piipahtanee kylässä klo 10.  Prinsessa Ruusunen DVD:t annetaan niille oppilaille, jotka ovat sellaisen tilanneet.

LAUANTAINA  4.6.

Todistustenjako. 2. - ja 6. -luokat salissa klo 8 alkaen. Muut luokat luokissa klo 9. Ei koululounasta.    

perjantaina, toukokuuta 27, 2011

Pekka Rokka tohtoriksi


AURORAN ja myös ihan minun pitkäaikainen ystäväni Pekka Rokka väitteli tänään tohtoriksi Hämeenlinnassa. Hieno väitöstilaisuus. Tärkeä teema: Vuosien 1985, 1995 ja 2004 opsit polittisina teksteinä.  Sivistyneenä älykkäitä, tieteellistä ajattelua ja tutkimuksentekoa avaavia  kysymyksiä esittäneenä vastaväittäjänä oli dosentti Esko Korkeakoski. Hän jos kuka tuntee Suomessa opetussuunnitelmat. Kustoksena sympaattinen Eija Syrjäläinen, joka oli myös työn toinen ohjaaja.  Molemmat minulle merkittäviä ihmisiä. Ja lisää löytyi auditorin katsomosta mm. Mirja Holste, Veli-Jussi Kyllijoki, Arto Joutsimäki ja tietysti Pekan viehättävä vaimo.

Pekka pärjäsi hyvin. Puhui viisaita. Sai kiitosta, kannustusta ja kritiikkiäkin sekä  toivomiaan halauksia. Tohtorikahvi ja erityisesti mansikkakakku oli maittavaa. 

Onnea Pekka!

Kiitos kaikille!

Kevätjuhlat viettiin upeassa Tapiola-salissa Espoon Tapiolassa.
TORSTAISTA tuli pitkä torstai, mutta hyvä niin. Ajoin Tapiolaan klo 15:ksi, jotta tekniikka saatiin varmasti toimimaan. Kulttuurikeskuksen henkilökunta oli ammattitaitoista, ja leffa  näkyi hienosti  yli 40 000 euron videotykillä.

Illalla ilma oli ihana, aurinkoinen ja lämmin.  Lippajärveläiset olivat iloisia ja hyvällä mielellä. Bussikyydit niitä tarvinneille ehtivät hienosti ajoissa. Kaunis, puupinnoitettu Tapiola-sali loi hienot puitteet lukuvuoden päätösjuhlalle. Juhlan ohjelma oli yksinkertainen. Rehtorin puhe ja sitten elokuva. Yhteensä noin 40 minuuttia.

Ensimmäisessä juhlassa vieraita oli hiukka alle 500, ja jälkimmäisessä noin 350.  Katsomossa oli  monta tärkeää  Auroran koulun vanhaa ystävää.

PRINSESSA  Ruususen tarina otettiin oikein ystävällisesti vastaan. Koti ja  Koulu ry:n aktiivit keräsivät DVD-kopiotilauksia. Ensimmäisen tarkistuslaskennan jälkeen tilauksia on yhteensä 113 kpl.
Niistä versiota A (lyhyempi ja kiltimpi ) 22 kpl ja versiota B (pidempi ja pelottavampi) 91 kpl. Ilman kuluja se tarkoittaa 1695 euroa. Koko kate käytetään koulun ensi lukuvuoden kerhotoimintaan. DVD-tilausten tuotolla pystytään tarjomaan kymmeniä iloisia kerhokertoja oppilaille. Kiitos kaunis  tilauksista vanhemmille! Jos joltain vielä unohtui tilaus, ottakaa rehtoriin yhteys (045 111 8156).

Hyvin tekivät kauppansa, myös 5a-luokan luokkatoimikunnan arvat. Palkinnot olivat upeita, ja arvonta suoritettiin heti toisen esityksen aikana.

HAIKEIN mielin keräsin kimpsut ja kampsut. Iso, ihana  projekti oli  taas kerran tässä. Sitten Vespan selkään ja kotiin.


  

torstaina, toukokuuta 26, 2011

Kevätjuhlat

5.-luokkalaisen tytön tekemä Ruusus-
juliste. 

TÄNÄÄN Auroran koululla on siis kevätjuhlat. Jännittävää. Olisipa tekniikka jälleen kerran ystävä, eikä pettäisi.

Olemme varanneet Espoon kulttuurikeskuksen ison Tapiola-salin, jotta mahdumme kaikki: talon henkilökunta, oppilaat, oppilaiden vanhemmat sisaruksineen ja jotkut isovanhempineenkin katsomaan juhlaesitystä: 22 minuutin koko koulun elokuvaa Prinsessa Ruusunen. Pienempien oppilaitten esitys alkaa klo 18 ja isompien klo 19.

Prinsessa Ruusunen on satuklassikko, joka on vuosisatojen ajan puhutellut ihmisiä.  Vastakkain ovat hyvät ja pahat, niinkuin saduissa usein.  Tässä sadussa avataan varovaisesti myös pahuuden mysteeriä.  Haltijasta tulee paha, koska häntä ei kutsuta juhliin. Yksi jätetään ulkopuolelle, syrjään. Miksi?  Koska ei ole kuin 12 lautasta. Ihanko totta? Tulee sille säästölle melkoinen hinta. Onko Ruususen isä hyvä vai paha?  Hyvän ja pahan välillä on utuinen harmaa vyöhyke.

Hyvä lopulta voittaa. Niin kuuluu olla saduissa.  Mutta ei mystisesti. Tarvitaan joku, joka ei pelkää mitään. Prinssi Florestan Ja oikea aika. Ja rakkautta. 
"Rakkaus on suurempaa, kaikki esteet voittavaa.  Ikuinen on voima sen, tuo voima oikean rakkauden, niin suloinen, salaisuus sen, on rakkaus voima ikuinen", laulaa 6.-luokan oppilas Elias Uma Jutilan säveltämässä ja sanoittamassa elokuvan päätöslaulussa.
SADUT luovat uskoa elämään.  Elämä ei ole aina vain ruusuilla tanssimista. Mutta sekin aika tulee. Siksi lapset tarvitsevat satuja. Siksi aikuiset tarvitsevat satuja. Siksi Auroran koulun  oppilaat ja opettajat  ylpeänä esittävät  kevätjuhlassa koko koulun elokuvan Prinsessa Ruusunen niinkuin Grimmin veljekset ja  Sakari Topelius ovat sitä kertoneet.

Koti & Koulu ry:n aktiivit  ottavat juhlassa vastaan tilauksia,  joilla saa kopion joko tästä lyhyemmästä juhlaversiosta tai hieman pidemmästä ja paljon pelottavammasta versiosta, jossa tarina jatkuu onnellisista häistä  Charles Perraultin 1600-luvulla Ranskan hovissa kertomalla tavalla. Tasaraha 15 € mukaan.

keskiviikkona, toukokuuta 25, 2011

Vieraita Rovaniemeltä ja muutama muu asia

Rovaniemeläisrehtorit kävivät myös Aurorassa Kelpo-
opintomatkallaan. Heitä kiinnosti erityisesti ryhmä-
integraatio. Kuvassa oppilaan äiti kertoo kuusi-vuotisesta
hankkeestamme.
TIISTAI oli koleerikolle sopiva päivä. Touhua riitti. Aamulla sain  isännöidä viehättävää rehtori-ryhmää. Tulivat tarkastamaan, pitikö Rovaniemelle talvella luennolla kertomani paikkansa vai ei. Kahden päivän reissuun mahtui tutustuminen useaan kouluun.

SOVIMME infossa kevätjuhliin bussillalähtevien oppilaiden valvojat. Klo 18 näytökseen lähtevät tulevat koululle klo 16.30. Valvojina ja ovat Katri Schiray ja Pirjo Lilja. Paluu koululle on noin klo 20. Klo 19 näytökseen lähtevät tulevat koululle klo 17.30. Paluu koululle on noin klo 21. Valvojina bussissa ovat Ulla Hämäläinen ja Risto Schiray.

VIRKA-ASIOITA täytyi paapoa. Toisen ela-opettajamme tehtävään on jätetty jo kaksi hakemusta. Molemmat muodollisesti päteviä ja osaavia, mikä on hieno juttu. Lähetin heille virtuaalihaastattelukysymykset.

Se varmistui, että Pia Mäki-Kokkila voi jatkaa meillä ensi lukuvuoden kolmantena elana. Meille tulee komea tukitiimi! Ensi syksyn 5.-6.-luokkien opettajien tilanne on sellainen, että Ismo Lehikoinen ja Kaija Kuivanen jatkavat omien luokkiensa kanssa; Kolmen muun luokan  osalta opettajatilanne on vielä vaiheessa. Yhden viran osalta hakuprosessi on edelleen auki. Toinen avautunee haettavaksi huomenna. Kolmas ensi viikolla. Lopulliset päätökset jäävät kaikkien niiden osalta varmasti kesäkuulle.

Lähetin eteenpäin esityksen siitä, että Aurorassa avattaisiin kaksi vakinaista luokanopettajan virkaa lukuvuodelle 2012-13.

REHTOREILLA on mahdollisuus esittää henkilökohtaisia palkanlisiä (suomeksi palkankorotuksia) hyvin työnsä tehneille. Ensimmäisen esityksen lähetin tiistaina. Pari seuraavaa viimeistään torstaina.

OPPILASHUOLTORYHMÄ piti tiistaina kevään viimeisen kokouksensa. Kävimme vielä läpi ekaluokkien kokoonpanoa ja ensi lukuvuoden avustajatilannetta. Arvioimme omaa toimintaamme ja kävimme läpi ops-tekstiä OHR:ää koskevalta osalta. Suuria muutoksia ei nyt meistä  tarvita, viilausta toki. Eniten sytyimme vuosikelloideasta, ja Hanna-opettaja aloittaa sen teon vielä tällä viikolla.

OPPILAIDEN ihmissuhdekahnaukset näyttävät nousevan tärkeäksi osaamishaasteeksi. Yritin luokanopettajan ja osallisten kanssa ratkoa yhtä pitkään jatkunutta jännitteistä ihmissuhdetta, mutta aina valmista ei tule.

Prinsessa Ruusunen- leffan esitykset
klo 18 ja 19  to 26.5.2011
KOULUPÄIVÄN jälkeen ajoin Helsinkiin ja hain Ruususen molemmat leffaversiot. Niistä lyhyempi näytetään kahden yön kuluttua Tapiola-salissa.  Katsoin 22-minuutin mittaisen version itsekin nyt ensimmäisen kerran ilman katkoja. Söpö juttu. Musiikki liimaa tarinaa hienosti yhteen. Ja millaisia elokuvanäyttelijöitä meillä onkaan!

"PÄIVYSTÄVÄNÄ DOSENTTINA" sain antaa kahdellekin ammattilaiselle "puhelinkonsultaatiota".

ILLALLA naputin johtokunnan kokouksen esityslistan, ja laitoin sen menemään  emailina  aamutuimaan. Skypellä olin vielä yhteydessä Komulaisen Anttiin, jonka maailmanympärystamatka vaimonsa kanssa on edennyt Thaimaaseen. Pari  palaa Suomeen ensi viikolla. Hieman ideoimme, kuinka maailma tulisi paremmaksi.

YÖLLÄ huomasin valmistelevani kevätjuhlapuhetta :-)

maanantaina, toukokuuta 23, 2011

Auroran avoin opettajan paikka hakuun

Auroran pidetty luokanopettaja Esa Puranen on päättänyt jäädä Mikkeliin. Koska opettajat eivät Espoossa saa toista vuotta virkavapautta, Esa on päätynyt irtisanomaan itsensä.   Harmi

KUN päätös on nyt tehty, panemme Esalta vapautuvan ensi lukuvuoden 5b-luokanopettajan viran hakuun, ensin lukuvuodeksi määrä-ajaksi ja sitten lukuvuodesta 2012-13 alkaen vakinaisesti (ts. toistaiseksi).


Valinnan kriteerit

Opettajien valinnan on oltava säädösten mukainen. On reilua, että koulukohtaisen liikkumavaran kriteerit ovat etukäteen selvillä. Aurorassa valintakriteerit ovat tänä keväänä seuraavat:

Etsimme opettajaa, jolla on halua, taitoa ja näyttöja seuraavista kyvyistä:

(1) kyky opettaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin, oppimisen iloa varjellen ja sytyttäen.

(2) erikseen kyky opettaa tarvittaessa seuraavia oppiaineita myös muille luokille:
A1- englanti
A2- ruotsi
Musiikki
Liikunta
Käsityö (TS tässä tapauksessa)

(3) kyky johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.

(4) kyky rakentaa  kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta  oman luokan lasten vanhempien keskuuteen.

(5) kyky toimia joustavasti ja rakentavasti moniammatillisessa kouluyhteisössä  ja omassa tiimissä sekä valmius etsiä ja kokeilla yhdessä uusia ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin.

(6) kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - erityisenä plussana TVT-tehtävistä - sekä työyhteisön hyvinvoinnista.

(7) kyky tarvittaessa ohjata kerhotoimintaa.

(8) kyky tarvittaessa kouluttaa muiden koulujen opettajia ja opastaa vierailijoita (Aurora on oppimiskeskus ja Kelpo- hankkeen pilottikoulu).

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon  hakijoiden

(9) arvioidut edellytykset onnistua omassa opettajantyössään nimenomaan Auroran koulun opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin asettamissa reunaehdoissa sekä

(10) muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Auroran kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Kaikki hakuun tulevat tehtävät loytyvät netistä,  Espoon kaupungin sivuilla olevan "Avoimet työpaikat"-linkin kautta: https://www.tyonhaku.espoo.fi/ 

sunnuntaina, toukokuuta 22, 2011

OPS-uudistus 2011 Aurorassa

EDUSKUNTA  uudisti erityisopetuksen osalta koululakeja kesällä 2010.  Opetushallitus hyväksyi muutoksista johtuen omat muutoksensa opetussuunnitelman perusteisiin marraskuussa 2010. Espoon suomenkielisen  varhaiskasvatuksen ja opetuksen  lautakunta hyväksyi siitä johtuvat muutokset kunnan opsiin tammikuussa 2011.

AURORAN johtokunta käy läpi ja toivottavasti hyväksyy  ym. muutoksista johtuvat muutokset koulumme ops-sovellukseen kesäkokouksessaan viikolla 22. Rehtori esittelee ne. Muutosteksti lähtee johtokunnalle hiukka myöhässä, perjantaina. Aika ei ihan riittänyt.

HUOMENNA maanantaina henkilökunta käy vielä läpi tiimeissä kevään ops-YT-ja tiimi-istunnoissa aikaansaatua ja priorisoi kehittämisideat. Ops-tiimi tsekkaa sitten keskiviikkona, että kaikki on ok. Ja minä lähetän sitten tekstin jäsenille.

Auroran opettajien kehittämisideat

OLEMME yrittäneet työstää mahdollisimman tehokkaasti. Meillä on ollut ops-tiimi, joka on vetänyt porukalle ops-istuntojen  aluksi lyhyen info-osuuden, ja sitten tiimit ovat koonneet meillä jo käytössä olevia hyviä käytänteitä ja ideoineet seuraavia askelia.

Ideoita tuotettiin upea määrä, toistasataa. Bensa ei riitä toteuttamaan niitä kaikkia kerralla. Siksi huomenna  on  etsittävä jyvät akanoista.  Tiivistin ideat 11 kehittämisalueeksi. Nämä ovat:

 • (1) ARVOJEN JALKAUTUS KOULUN ARKEEN
 • (2) OPETUKSEN LAADUN KOHOTTAMINEN
 • (3) OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
 • (4) YLEINEN SUUNNITTELUN KEHTTÄMINEN
 • (5) OPPILASHUOLLON KEHITTÄMINEN 
 • (6) KEHITETÄÄN TUEN MUOTOJA JA KOHDENTUMISTA
 • (7) KEHITETÄÄN TUKIOPETUKSEN MUOTOJA JA KOHDENTUMISTA
 • (8) KEHITETÄÄN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ
 • (9) LAADITAAN  YHDESSÄ  HYÖDYLLISIÄ LOMAKKEITA
 • (10) KEHITETÄÄN ITSEARVOINTIA, NIIN ETTÄ SEN TULOKSIA HYÖDYNNETÄÄN PAREMMIN
 • (11) KEHITETÄÄN TIIMIEN TOIMINTAA PEDAGOGISIKSI TIIMEIKSI


YKSITTÄISIÄ kehittämisideoita oli toistasataa. Tässä muutamia aakkosjärjestyksessä esimerkin vuoksi:

* Alueen kasvattajaverkko kokoontuu 2-3 kertaa lukuvuodessa * Itsearvioinnin pohjalta asetetaan vuosittaiset sitovat kehittämistavoitteet eri osa-alueille.*  Kaksi Kekeä vuodessa. Rehtorin kanssa? Tiimipomon kanssa?* Keskustelu kokeista * Kestävä kehitys, käytännot näkymään * Kootaan kaikki tuen muodot yhteen  tukijärjestelmäksi *  Koulunkäyntisopimus (OHR+ koti)* Käydään yhteinen keskustelu siitä, mikä on hyvää opetusta *  Laaditaan käsikirjoitus vanhempainvartteihin*  Laaditaan vuosikello, johon kootaan keskeiset opetustyöhön vaikuttavat tekijät. * Lahjakkaat oppilaat eriyttämisen piiriin* Lisää myönteisyyttä, iloisuutta...* Luodaan oppilaan/oppimiskansio, johin kirjataan kaikki annettu tuki (seuranta, tiedon siirto uudelle opettajalle...)* Luokan esittelylomake  OHR:ssä  * Luokat, joilla vaikeuksia ryhmäytymisessä, erillistarkastukseen OHR:ssä * Muisterin käyttö työkaluna * Niillä luokilla, joilla mahdollista, välitodistus tammikuussa* Ohjaaminen oppimistyyleihin (etsitään testi työkaluna)* Opettajille puhelinaika * Opiskelu- ja koulunkäyntitaitojen taksonomian laadinta* Paneudutaan tukiopetuksen pedagogiikkaan * Pedagoginen tiimi * Pehmennetään 2.-3.- luokan kuilua* Seinälle kartta, mistä maista lapsia meillä on * Siirtolomake* Sisäista koulutusta organisoidaan ja lisätään* Sovitaan läksykäytännöt yhtenäisiksi * Suunnataan jakotunteja 5-6-luokille (mm. matematiikkaan)* Systeemaattisesti testit/arviointipatteri, Millä luokilla mitäkin? * Tiimikohtainen tukiopetusjärjestelmä (Ela tukemaan) * Tiimit suunnittelemaan opetusta yhdessä * Treeniviikot kotona * Turvalliset rakenteet tunnille * Vahvistetaan tiedotusta:  Nettisivulle aakkosellinen ”Auroran aakkoset” * Valinnaiskurssit takaisin 5-6-luokille * Vierailuja muihin kouluihin (hyviä käytänteitä); käytetään mahdollisuudet hyväksi.

NÄISTÄ ideoista voi olla oikein ylpeä.

lauantaina, toukokuuta 21, 2011

Kaksi viikkoa koulujen kesälomaan

Pian on kesä! Kuva vuodelta 2007.
Viikon 21  ohjelma

Viikonvaihteessa tuntui taas kesältä.  Pakko uskoa, että  tätä lukuvuotta on siis jäljellä enää  kaksi viikkoa eli 10 koulupäivää.  Kevätjuhlaelokuva on nyt kuvattu ja editoitu. ReelOne kokoaa kahta leffaversiota iMovie-osasista (Macci ei jaksa pyörittää sitä yhtenä kokonaisuutena). DemoDVD:n pitäisi olla valmiina ehkä jo tiistaina. Hienoa

Viikko 21 on meillä normaali kouluviikko, joskin monilla luokilla on  kevätretkiä. Toivotaan torstaiksi oikein kaunista kevätjuhlapäivää.   


MAANANTAINA 23. 5.


Normipäivä.   YT:ssä aamulla: 1. Opetussuunnitelmatyötä (priorisoimme ideoimamme kehitysideat) (Martti ) ja 2.  ajankohtaisasioita klo  8.30-9.00. Ohjeistus kevätjuhliin. Bussikyydit. Viimeisten viikkojen aikataulua. Luokkahuonejako.  Luokkien kevätsiivoukset.  Henkilökohtaiset lisät.  Jos tulee kiire, jatketaan ajankohtaisi asioita klo 12.30-12.45. Opettajilla tiimit klo 13.30-14.30, jolloin viimeistellään  ops-kantoja. Avustajapalaveri klo 10-10.30.

TIISTAINA 24.5

Rehtorilla vieraita Lapista. OHR klo 13.30.  Ops-teskstit oppilashuollon osalta. Avustuspalveluresurssin suuntaaminen.

KESKIVIIKKONA 25.5

OPS-tiimin kokous klo 12.00. Aiheena yhteenvetoa Ops-cafe-learning-prosessista.
Rehtori ilmeisesti Kanada-seminaarissa.


TORSTAINA 26.5

Postipalaveri klo 9.45- 10.00. Johtoryhmän kokous klo 12.00 - 12.45.  Viimeiset ohjeet iltaa varten.  Illalla kevätjuhlat Kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa klo 18 ja 19. Bussikyyteihin tulevat oppilaat kutsutaan koululle erikseen noin tuntia aikaisemmin. Heidät myös saatetaan leffan jälkeen koululle.

PERJANTAINA 27.5.

Normipäivä. Myös katsomusaineet.  Kevätkirkot siestalta alkaen (I klo 12 ja toinen klo 13) Rehtori todennäköisesti Hämeenlinnaan klo 10.30 jälkeen. Deadline kerhokysely. Deadline rehtorin esitykset henkilökohtaisiksi lisiksi.
Ennakkotietoa viikosta 22
Luokanopetusviikko.  Työpäivien kellonaikoihin on tehty 24.5. muutoksia
MAANANTAINA 30.5
YT  aamulla:  Opetussuunnitelmatekstien lopullinen hyväksyminen henkilökunnan osalta.   Johtokunnan asiat. Oppilaat koulussa  9.00 - 12.45 1 - 2 lk ja 9.00 - 13.30 muut

TIISTAINA 31.5.
Luokanopetuspäivä. Oppilaat koulussa t 8.15 - 12.45 1 - 2 lk ja 9.00 - 13.30 muut. EI OHR -kokousta.   liis.
KESKIVIIKKONA 1.6.
Luokanopetuspäivä. Oppilaat koulussa   8.15 - 12.45 1 - 2 lk  ja 3-4- lk ja 9.00 - 13.30 5-6- lk.  Illalla johtokunnan kokous klo 18 alkaen. Suolapalaa, Kaitsu, p 
TORSTAINA 2.6.
HELATORSTAI. LOMAPÄIVÄ.
PERJANTAINA 3.6.
Muuttopäivä. Luokat siivotaan kesäkuntoon. Kaikki valmiiksi lauantaita varten. Oppilaat koulussa  8.15- 12.45. Ei katsomusaineita. Iltapäivätoiminta päättyy tältä keväältä.  Henkilökunnan kahvitilaisuus klo 13.00
LAUANTAINA  4.6. 
Todistustenjako. 2. - ja 6. -luokat salissa klo 8 alkaen. Muut luokat luokissa klo 9. Ei koululounasta. 

Mahdollisuus tilata Ruususleffa: kaksi eri versiota

PS. DVD:n hinnaksi varmistui 15 euroa.

perjantaina, toukokuuta 20, 2011

Avustaja -asiassa hyviä uutisia

KIRJOITAN tätä lastia iPadilla, koska Saunalahden nettiyhteys ei taaskaan toimi. Mutta asia on iloinen. Auroran väki oli laatinut niin hyvät anomukset, että saimme 55 tuntia lisää avustuspalveluihimme. Meillä on nyt käytössä 130 tuntia joka viikko. Se riittää kuudelle  avustajalle. Ohr suuntaa sitten palvelun tarkemmin.

Käymme ensi viikolla keskustelut avustajien kanssa, mihin tehtäviin kukin haluaisi mieluiten sijoittua.

Oikein hyvää perjantaita kaikille!

Aurora hakee ela-opettajaa

AURORAN KOULULLE  tarvitaan määräaikainen tuntiopettaja elaopettajaksi. Tehtävä on haussa Espoo.fi- sivustolla olevalla "avoimet työpaikat"- osastolla. Työavain on  3-706-11. Hakuaika päättyy 02.06.2011 kello 15:45.

Tehtävän kuvaus: Etsimme koulumme tukitiimin vahvistajaksi monitaitoista ja työstään innostunutta erityisopettajaa, joka on tietoa, taitoa, tahtoa ja tarmoa tukea apua tarvitsevia oppilaita työotteeltaan kokeilevassa työyhteisössä. Toimenkuva ja viikkotuntimäärä muovaillaan valittavan erityisosaamisalueiden mukaisesti.

Käy koulumme kotisivuilla (www.aurorankoulu.net) ja rexin blogissa (http://pedagogiikkaa.blogspot.com/)  ja varmista, että olemme Sinulle sopiva työpaikka.

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään etsitään ensisijaisesti muodollisesti pätevää laaja-alaista erityisopettajaa.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi: Etsimme opettajaa, jolla on halua, taitoa ja näyttöjä seuraavista kyvyistä:

(1) kyky opettaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin, oppimisen iloa varjellen ja sytyttäen.
(2) - ei koske elaa
(3) kyky johtaa opetusryhmää ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.
(4) kyky rakentaa kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta lasten vanhempien keskuuteen
(5) kyky toimia joustavasti ja rakentavasti moniammatillisessa kouluyhteisössä ja omassa tiimissä sekä valmius etsiä ja kokeilla yhdessä uusia ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin.
(6) kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - erityisenä plussana TVT-tehtävistä - sekä työyhteisön hyvinvoinnista.
(7) kyky tarvittaessa ohjata kerhotoimintaa.
(8) kyky tarvittaessa kouluttaa muiden koulujen opettajia ja opastaa vierailijoita (Aurora on oppimiskeskus ja Kelpo- hankkeen pilottikoulu).

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijoiden:
(9) arvioidut edellytykset onnistua omassa opettajantyössään nimenomaan Auroran koulun opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin asettamissa reunaehdoissa sekä
(10) muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Auroran kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Tiedustelut: rehtori Martti Hellström (045 111 8156)

torstaina, toukokuuta 19, 2011

Torstai taas

Joel-pojan kolmas Ruusus-juliste

HUH! Kello on jo näin paljon. Sain juuri viimeisteltyä kaksi versiota Ruusus-leffaa siihen kuntoon, että ReelOne voi siirtää ne huomenna omalle Macilleen. En uskalla laskea, kuinka monta tuntia editointiin meni. Luulen, että karkeasti 100. Tulisi sille hintaa, jos saisi laskuttaa. Onneksi ei saa :-)

MUKAVA päivä. Esittelin opettajille suunnitelman ensi lukuvuoden kotiluokista. Vain pari opettajaa joutuisi muuttamaan. Johtoryhmässä kävimme läpi express- aikataululla tulleet ohjeet henkilökohtaisten lisien esityksistä. Deadline on ensi viikon perjantaina.

Tänään oli Pia-opettajan viimeinen työpäivä tänä keväänä. Kuusi viikkoa meni siivillä. Vakuutuin siitä, että tavallisille  kouluille olisi paljon hyötyä sope-osaajista.

HUOMENNA koulujen pitäisi saada päätökset koulunkäyntiavustuslisäresursseista. Voi olla, että tulee vähän  itku.

keskiviikkona, toukokuuta 18, 2011

Keskellä viikkoa

Saman kolmasluokkalaisen Joelin
tekemä toinen elokuvajuliste. Tuleva
taiteilija?

KESKIVIIKKO on taas hoidettu kanta. Pitästä aikaa aika tavallinen työpäivä. Oppilasparlamentti kooontui pohtimaan opetussuunnitelma-asioita. Lapsia on tosi järkevää kuunnella.

Näytin otteita Prinsessa Ruususesta eräille  3. -luokkalaisille. Oli jännä katsoa heidän ilmeitään,  kun oma tai tuttu naama ilmestyi skriinille. Tärkeää iloa!

OPETTAJAREKRYTOINTI on nyt siinä vaiheessa, että kaikki 1.-4. -luokat on "miehitetty" hyvillä, pätevillä opettajilla.  5.-6.-luokkien osalta ensembleä vielä hiotaan.

Myös laaja-alaisen erityisopetuksen puolella tarvitsemme vahvistuksia. Tänään laitoin eRekryyn hakuun 16-tuntisen ela-opettajan paikan. Hakuaikaa on kaksi viikkoa. Tavoitteenamme on, että meillä olisi ensi lukuvuonna 2,5- 3 elaopettajaa. Eli panostamme oppilaiden tukeen tosi vahvasti.

tiistaina, toukokuuta 17, 2011

A Hard Day´s Night ja Ruusunen

Biisiä voi kuunnella linkistä
EILISTÄ työpäivää kuvaa tämän lastun otsikko vallan hyvin. Töitä riitti pitkälle iltaan saakka. Enkä ole ainoa.  Olen saanut - varmaankin siksi, että olen OAJ:n valtuutettu - yhteydenottoja useilta rehtoreilta huhti-toukokuussa päällekaatuvan työmäärän johdosta. Työpäivät venyvät heidän(kin) mukaansa 10-12 tuntiin päivässä, ja silti ei ehdi tehdä kaikkea. Puhuttamattakaan, että ehtisi tehdä kunnolla.

Myös Espoossa rehtorit ovat olleet huolissaan työmäärän kasvusta jo vuosia. Näiden vuosien aikana uusia tehtäviä on kuitenkin tullut runsaasti, eikä mistään vanhasta ole luovuttu.  Tuoreessa Opettaja-lehdessä on hieno artikkeli tästä teemasta. Siinä kuvataan Westendinpuiston rehtorin arkea. Jos koululaivan kippari uupuu, on karilleajo tosi lähellä, luki myös saamassani kirjeessä. Näin on. Ympäri Suomea tulee viestejä sairauslomalle jääneistä ja takaisin opettajaksi siirtyvistä rehtoreista.

OMAAN  maanantaihini kuului YT-istunnon vetäminen. Vastuullani oli myös päivän ops-osuus. Sitten  kehittämiskeskustelu. Sitten sähköpostin purkua. Laskuja maksuun. Koulunkäyntiavustajien sijaisten palkkojen kuittausta.  Mainoksia roskiin. Ostolappuun nimikirjoitus. Vastaus äidille, joka halusi tietää, onko koulussa homeongelma.  Ensi syksyn opettajatilanteen tarkastelua. Ensi lukuvuoden Kelpo-toiminnan punnintaa. Kerhotoimintaa koskevan kyselyn edelleenvälittäminen opettajille. Yhden huoltajan ohjaaminen lomakkeiden täyttämisessä. Viimeviikkoisen oppilaskahnauksen jälkiselvittelyä. Kevätjuhlapaikan (Tapiola-salin) tsekkaaminen paikan päällä.  Oppilashuollon lomakkeisiin liittyvän asian selvittelyä. Viimeiset still-kuvat  Ruususeen.  Huomiseen virastotapaamiseen valmistautuminen. Jonossa Ikea-kassissa olevan paperivuoren pilkkomista.... Kuten Opettaja-lehden jutussa todettiin: rehtorin työ silppuuntuu.

3.luokkalaisen pojan 
tekemä Ruusu-juliste
KOTITÖIKSI jäi Uma-opettajan  säveltämän kuoron ja bändin esittämän musiikin pudottaminen Ruusus-leffaan. Lyhyempi kevätjuhlassa esitettävä versio alkaa olla valmis, lopputekstejä on vielä hiottava ja ehkä kuvaan vielä  TN-luokassa pätkän, joka saa markkeerata rukkien polttamista.

Pidempää versiota on vielä työstettävä. "Bluescreen"-otoksien saumaaminen on tarkkaa työtä.

Mutta nyt aamutoimiin ja reippain mielin kohti uutta työpäivää.

maanantaina, toukokuuta 16, 2011

Tervetuloa kevätjuhliin


YLLÄ  iPadin iMoviella tehty kutsuvideo Auroran koulu Kevätjuhliin torstainan 26.5. klo 18 ja 19.                                Paperinen kutsu lähtee huomenna koteihin. Siinä vanhempia pyydetään ilmoittamaan, kuinka monta perheenjäsentä kevätjuhliin osallistuu ja tarvitseeko lapsi bussikyytiä. Juhlakutsu (vasemmalla) on tehty iPadin Pages-ohjelmalla. Varmuuden vuoksi: kaikki nämä on hankittu rehtorin omilla rahoilla :-)

sunnuntaina, toukokuuta 15, 2011

Terveisiä Luokanopettajaliiton hallituksen kokouksesta

KOKOUSPUTKI jatkui  lauantaina Luokanopettajaliiton hallituksen kokouksella Vantaalla. Olin paikalla lehden päätoimittajan ominaisuudessa. Perjantaina olivat koolla halltuksen toimikunnat, varsinainen kokouspäivä oli lauantai.

Hallituksen pohdintoja ja päätöksiä

Luokanopettajaliitolla on nyt englanninkielinen nimi:   The Finnish Association of Class Teachers. Member of Trade Union of Education in Finland (OAJ).

Tässä muutamia päätöksiä:

 • Hallitus päätti, että Liiton pj Matti Sippola ja 1. vpj Marko Jokinen lähtevät neuvottelemaan yhtenäiskoulun epäkohdista OAJ:n 16.6.2011. 
 • Luokanopettaja- lehti 3/11 saadaan tehdä 36- sivuisena. 
 • Luokanopettajan Päiväkirjaa on myyty upeasti lähes 4500 kpl. 
 • Hallitus päätti myös käynnistää päiväkirjaprosessin lukuvuodelle 2012-13.

Lo-liitolla on nyt myös haalarimerkki, jota opettaja-
opiskelijat ovat toivoneet.


Koulu 2024

Lounaan jälkeen jatkoimme liiton koulutuspoliittisen ohjelman päivittämistä. Hallitus oli vastannut Kyselykone.fi- ohjelmalla tehtyyn kyselyyn, ja pohdimme vastausjakautuminen valossa, millaista peruskoulua haluamme  Suomeen rakentaa. Tavoite on esitellä uusi ohjelma Educassa 2012.

lauantaina, toukokuuta 14, 2011

Kolme viikkoa kesään

Timo Kettusen ottaman kuva MH:sta odot-
tamassa vuoroaan päästä puhujapönttöön. 
Takana siis melko tuhti viikko. Ruusunen
kuvattu. Kaksi opettajaa palkattu.
Eppujen tutustumispäivä ja vanhempainilta...
Viikon 20  ohjelma

Viime viikko oli  kesäinen. Nyt näyttää viileämmältä. Mutta ei marista.  Tätä lukuvuotta siis jäljellä kolme viikkoa eli 15 koulupäivää. Monella luokalla alkavat pian kevätretket (ja kahdella ensi viikolla ylkoulu). Töitä tehdään.  Prinsessa Ruusunen on kuvattu; alkavalla viikolla leffaa viimeistellään ja musiikki pudotetaan paikalleen. Elokuvan julisteet julkistetaan maanantaina.

MAANANTAINA 16.5.

Normipäivä.  YT:ssä aamulla: 1. Opetussuunnitelmatyötä klo 8-8.30 (koulun itsearviointi)  (Martti ) ja 2.  ajankohtaisasioita klo  8.30-9.00: mm.  ohjeistus kevätjuhliin. Ennakkoilmoittautuminen. Viimeisten viikkojen aikataulua. YT:n kellonaika lkv 11-12.  Virkatilanne nyt. 

Opettajilla tiimit klo 13.30-14.30, ehkä pidempäänkin, koska saliin rakennetaan matematiikan rata.

TIISTAINA 17.5

Salissa Matematiikkarata. Rehtori virastossa klo 9-10 (ainakin) OHR klo 13.30.  Ekaluokkien kokoonpanojen tsekkaus. Ops-tekstit oppilashuollon osalta käydään läpi.

KESKIVIIKKONA 18.5

Salissa Matematiikkarata. OPS-tiimin kokous klo 12.00. Aiheena yhteenvetoa tähänastisesta. Sovitaan tekstin viimeistelijä.

TORSTAINA 19.5

Oppilasparlamentti klo 9-9.45. Oppilaiden kuuleminen opsissa. Postipalaveri klo 9.45- 10.00. Johtoryhmän kokous klo 12.00 - 12.45.  Mm. luokkahuonejako lkv 11-12. Kevätjuhliin ilmoittautuneiden tsekkaus. Kanada-seminaari. YT-kellonaika lkv 11-12.

PERJANTAINA 20.5.

Normipäivä.  Martti vie Ruusus-aineiston  koottavaksi ReelOneen. Kouluille luvattu tiedot avustajalisäresurssista viikon 20 aikana. Päätökset lltapäivätoimintapaikoista tehdään.

Ennakkotietoa viikosta 21
MAANANTAINA 23.5
Normipäivä.    YT  aamulla:  Opetussuunnitelmatekstien hyväksyminen henkilökunnan osalta.   Johtokunnan kesäkokouksen asiat. Luokkahuoneet lkv 11-12. Kerhokyselyyn vastaaminen. Kevätjuhlan järjestelyt. Todistusasiat.  
TIISTAINA 24.5
OHR klo 13.30.  Johtokunnan esityslista lähtee. Martilla vieraita napapiiriltä.
KESKIVIIKKONA 25.5
OPS-tiimin kokous klo 12. 00.   Mahdollisesti rehtori ja yksi opettaja Kanada-kutsuseminaarissa. 
TORSTAINA 26.5
Postipalaveri klo 9.45- 10.00.  Johtoryhmän kokous klo 12.00 - 12.45; Johtokunnan asiat. Kevätjuhlat Tapiola-salissa klo 18 ja 19. 
PERJANTAINA 27.5.
Kevätkirkko. Normipäivä muutoin. Deadline  OPH:n kerhokysely (rexin palautettava).