Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, toukokuuta 23, 2011

Auroran avoin opettajan paikka hakuun

Auroran pidetty luokanopettaja Esa Puranen on päättänyt jäädä Mikkeliin. Koska opettajat eivät Espoossa saa toista vuotta virkavapautta, Esa on päätynyt irtisanomaan itsensä.   Harmi

KUN päätös on nyt tehty, panemme Esalta vapautuvan ensi lukuvuoden 5b-luokanopettajan viran hakuun, ensin lukuvuodeksi määrä-ajaksi ja sitten lukuvuodesta 2012-13 alkaen vakinaisesti (ts. toistaiseksi).


Valinnan kriteerit

Opettajien valinnan on oltava säädösten mukainen. On reilua, että koulukohtaisen liikkumavaran kriteerit ovat etukäteen selvillä. Aurorassa valintakriteerit ovat tänä keväänä seuraavat:

Etsimme opettajaa, jolla on halua, taitoa ja näyttöja seuraavista kyvyistä:

(1) kyky opettaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin, oppimisen iloa varjellen ja sytyttäen.

(2) erikseen kyky opettaa tarvittaessa seuraavia oppiaineita myös muille luokille:
A1- englanti
A2- ruotsi
Musiikki
Liikunta
Käsityö (TS tässä tapauksessa)

(3) kyky johtaa luokkaa ryhmänä ja rakentaa sinne iloinen, tavoitteellisen ja kaikista huoltapitävän työskentelyn ilmapiiri ja luokkahenki.

(4) kyky rakentaa  kasvatuskumppanuuden edellyttämää luottamusta  oman luokan lasten vanhempien keskuuteen.

(5) kyky toimia joustavasti ja rakentavasti moniammatillisessa kouluyhteisössä  ja omassa tiimissä sekä valmius etsiä ja kokeilla yhdessä uusia ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin.

(6) kyky kantaa omalta osaltaan vastuuta kouluntason yhteisistä työtehtävistä - erityisenä plussana TVT-tehtävistä - sekä työyhteisön hyvinvoinnista.

(7) kyky tarvittaessa ohjata kerhotoimintaa.

(8) kyky tarvittaessa kouluttaa muiden koulujen opettajia ja opastaa vierailijoita (Aurora on oppimiskeskus ja Kelpo- hankkeen pilottikoulu).

Lisäksi valinnassa otetaan huomioon  hakijoiden

(9) arvioidut edellytykset onnistua omassa opettajantyössään nimenomaan Auroran koulun opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin asettamissa reunaehdoissa sekä

(10) muut sellaiset tekijät, joiden katsotaan voivan vahvistaa Auroran kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Kaikki hakuun tulevat tehtävät loytyvät netistä,  Espoon kaupungin sivuilla olevan "Avoimet työpaikat"-linkin kautta: https://www.tyonhaku.espoo.fi/ 

1 kommentti:

Martti kirjoitti...

Tähän lastuun tuli kommentti, jossa esitettiin toiveita virantäytön suhteen.

Tämä opettajan tehtävä on siitä kiinnostuneiden haettavissa 8.6. saakka. Tehtävään voidaan valita vain henkilö, joka hakee paikkaa.