Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, syyskuuta 19, 2021

Yhteistoiminnallinen toimintakulttuuri. Mitä järkeä?AIKA ajoin  yhteistoiminnallisen oppimisen ystävät pääsevat haastetuksi, kun yrittävät "myydä" yhteistoiminnallisuuden ideaa myös organisaatioiden toimintakulttuuriin ja sitä tavoittelevaan johtamiseen. 

Yritän ottaa haasteen vastaan.

YMMÄRRÄN kitkan. Yhteistoiminnallinen oppiminen on alun perin kasvattavan opetuksen työkalu. Miten sellaista voisi käyttää aikuisten oikeassa työssä?  Eihän siinä ole järkeä? Lapset ja aikuiset sekä koulu ja työ ovat ihan eri asioita. 

ALOITETAAN käsitteellä toimintakulttuuri. Mitä se tarkoittaa? Oikein yksinkertaistaen toimintakulttuuri  on historian aikana syntynyt vakiintunut tapa toimia tietyllä tavalla, tietyillä rakenteilla, tietyllä työnjaolla  ja tietyllä olettamusperustalla. 

Yrjö Engeström puhuisi samasta varmaankin mieluummin toimintajärjestelmän käsitteellä. Kannattaa lukea häntäkin.

Organisaation tapa toimia voi olla tehokas tai tehoton. Ajan myötä tehokas toimintakulttuuri voi menettää tehonsa. Maailma kun muuttuu. Organisaation sisällä toimii yhteisö. Yhteisö voi voida hyvin tai huonosti. Aikanaan hyvinvoiva  yhteisö voi alkaa voida pahoin.

MITEN kehittää tehotonta toimintakulttuuria tehokkaaksi.? Entä miten palauttaa pahoinvoiva yhteisö hyvinvoivaksi. Ja pitää se jatkuvasti sellaisena.

Yhteistoiminnallisen toiminta-kulttuurin kehittämisprosessin  vaikuttavat lääkeaineet

YKSI lääke on yhteistoiminnallisuus ja sen periaatteet.

Jotta kehittämistoiminta olisi yhteistoiminnallista, "potilaalle" annetaan  seuraavia "lääkkeitä" kullakin organisaation johtamisen tasolla.

1. Positiivinen sosiaalinen riippuvuus 

Ihmisen perustarpeita on kuulua joukkoon, jossa jäsenet kokevat kuuluvansa yhteen. Ryhmässä/tiimissä on syntynyt tunne, että he tarvitsevat toisiaan suorittaakseen ryhmän tehtävän. Ja ethos, että ketään ei jätetä. 

Keskeisiä keinoja ovat mm. 

 • Tutustuminen ****
 • Ryhmäyttäminen (yhdessä tekeminen, kokeminen, elämykset)
 • Yhteisten tavoitteiden luominen
 • Pelisäännöistä sopiminen 
 • Identiteetin rakentaminen ryhmälle (nimi,logo...)

2a) Yksilöllinen vastuu työstä ja oppimisesta 

Jokainen ryhmään kuuluva tekee työnjaossa sovitut tehtävät. Ryhmän ei tule sallia peukalokyytiläisiä eikä myöskään työjuhtia, 

Keskeisiä keinoja ovat mm. 

 • Puhuminen
 • Seuranta
 • Deadlinet ja poijut
 • Puuttuminen

2b) Yhteinen vastuu työstä ja oppimisesta

Ryhmään rakennetaan henki, jossa  pyritään parhaaseen, tehdään yhdessä ja autetaan toisia. Oivalletaan,  että yhteinen vastuu on yhteinen etu. Vastavuoroinen jakaminen ja vastaanottaminen ovat tasapainoissa. Vastavuoroisuus tarkoittaa, ettäö jokainen saa, mutta on myös valmis antamaan.

Keskeisiä keinoja ovat mm. 

 • Onnistuvat prosessit
 • Kunkin vahvuuksien tunnistaminen
 • Kunkin tuen tarpeen tunnistaminen
 • Vastavuoroinen opettaminen 
 • Kiittäminen
 • Uuden oppimisen sanallistaminen
 • Niiden reflektio
 • Opiskelusopimukset
 • Johtamissopimukset


3) Osallistava avoin vuorovaikutus 

Kyse on a) demokratiasta, jokaisen oikeudesta tulla kuulluksi. 

Kyse on myös b) vuorovaikutuksen ja kontaktien määrästä;ne  lisäävät sympatiaa. 

Konkreettisia keinoja ovat;

 • Lämmittelypuheet. Ei suoraan asiaan
 • Dialoginen keskustelukulttuuri vs. väittely
 • Yhteenvetojen tekeminen
 • Selitysten antaminen ja vastaanottaminen
 • Omien tavoitteiden julkistaminen
 • Pelisääntöjen luominen,
 • Tiedon ja ymmärtämisen  tarkentaminen ja asian tai tehtävän edelleen kehittely yhdessä kesustellen ja neuvotellen. 
 • Yhteiset linjaukset organisaation eri tasoilla

 4) Sosiaalisten taitojen hallinta 

Työyhteisössä tarvitaan riittävät sosiaaliset taidot

Konkreettisia keinoja ovat:

 • Epäasialliseen työkäyttäytymiseen puuttuminen
 • Vaikean asian puheeksiottamisen pelisäännöt
 • On opetettava tietoisesti muun muassa johtamistaitoja, keskinäistä luottamusta ja toisten arvostamista, toisen tarkkaavaista kuuntelua, neuvottelua ja päätöksentekoa, ris- tiriitatilanteista selviytymistä sekä palautteen antamista.
 • Yhdessä sovitut pelisäännöt, joita myös noudatetaan, ovat perusta sosiaali- selle kanssakäymiselle. 
 • Rooliharjoitukset; toisten kuuntelemista lisäävä keino: roolit. esim. kannustaja, tarkastaja, reportteri, välinemestari. tehtävärooleja: ideoija, materiaalin hankkija, ajanottaja, lukija, tarkistaja, mieleenpalauttaja, kirjuri.sosiaalisia rooleja: rohkaisija,  kannustaja, neuvoja, epäilijä, yhteenvetäjä, selkiyttäjäm tarkkailija. 
 • Ratkaisukeskeisyys. Ks. Ben Furman

5) Yhdessä tapahtuva arviointi ja pohdiskelu eli reflektio 

Ei vain tehdä vaan myös pysähdytään. 

Konkreettisia keinoja ovat mm.

 • On luotava tilaisuuksia oppia yhdessä tehystä työtä; 
 • Tehdään oppiminen näkyväksi: mistä huomaamme, että olemme oppineet. Mitä opimme? Miltä toiminta tuntui? 
 • Miten työskentelimme? Miten voimme parantaa yhteistä työskentelyämme? 

Kohti oppivaa organisaatiota ja yhteisöä 

YHTEISTOIMINNALLISESTI johdettu ja toimiva organisaatio on jatkuvasti työssä ja työstä oppiva organisaatio. Se on organisaatio, jolla on kyky luoda uutta, hankkia ja siirtää tietoa sekö muuttaa omaa käyttäytymistään uuden tiedon ja uusien käsitysten mukaan.

Yhteistoiminnallinen toimintakulttuuri on oppivan organisaation reagoiva on itseohjautuva oppimisympäristö. 

SE on tehokas, koska se saa koko porukan osaamisen käyttönsä Siinä toimiva yhteisö voi hyvin, koska siellä vallitsee keskinäinen luottamus ja hyvänsuonti. Yhteisöä pitää koossa siihen kuuluvien ihmisten yhteinen sanallistettu arvoperusta ja yhteisvastuun tunne.

YHTEISTOIMINNALLINEN toimintakulttuuri on sekä prosessi että päämäärä. Siinä on järkeä. Siinä on sydäntä.

  

lauantaina, syyskuuta 18, 2021

Päivän aforismi

 
TÄMÄ  mietelmä henkii kiehtovaa,  kasvuun  ja myönteiseen itsekriittisyyteen haastavaa ylevyyttä. Näin  kaunein sanoin ja itseen käännettynä elämänohje: "Älä luule itsestäsi liikoja" ei kai loukkaa ketään. Kiitos MdeM!

SyysMatin markkinoille. Pitkästä aikaa!

 

JOKO ollaan melkein normaalissa? SyysMatin markkinat pidetään joka tapauksessa kahden vuoden tauon jälkeen Espoon Tuomiokirkon maisemissa. Joskus on ollut kuumaa. Joskus märkää.

TULKAA moikkaamaan. Espoon Perinneseuran teltta on tutulla paikalla. Ohjelmaakin on Kirkonmäellä. Ja grillimakkaraa. Maiskis.

OLEN seuran puheenjohtajana paikalla lauantaina ja sunnuntaina klo 13-16. 

tiistaina, syyskuuta 14, 2021

maanantaina, syyskuuta 13, 2021

Päivän aforismi


 

4 vuotta sitten aloin toivotella itselleni hyvää huomenta sen aamun tilanteeseen sopivalla aforismilla Facebookissa Tämä oli ensimmäinen. Silloin vain tekstilainauksena. Sitten innostuin taustaväreistä. Sitten rupesin muokkaamaan kuviakin. Hauska harrastus. Nyt niitä on siellä julkaistu useita satoja.   

PS. Ilmeisesti olin 13.9.2017 möläyttänyt taas kerran jotakin.

sunnuntaina, syyskuuta 12, 2021

Kirkkoherra vaihtuu

VIIME keskiviikkona kokoontui Tuomiokirkko-seurankunnan seurakuntaneuvosto syksyn toiseen kokouksen. Tällä kertaa oikein Hvittorpiin. Paikka oli tavallista hienompi, koska kyseessä oli pidetyn kirkkoherra Antti Kujalan viimeinen neuvostokokous.

TILAISUUS alkoi maukkaalla kanapäivällisellä, ja  päättyi maistuviin kakkukahveihin.

KOKOUKSEN alussa saimme esittäytyä Antin seuraajalle Ari Paavilaiselle.

KOKOUSasiat sujuivat kuten aina mallikkaasti. Asiat on näiden kahden neuvostokauteni aikana aina valmisteltu hyvin ja puheenjohtajatyö on hoidettu taitavasti joukkoa osallistaen.

Neuvoston varapuheenjohtaja Jouni Liimatainen piti koskettavan kiitos-puheen Antille ja ojensi yhteisen lahjamme: Jeesus kolkuttaa- ikonin Ikoni on tehty Ikonipajassa.


Leena Oikarinen ojensi kauniit kukat kauniiden saate-anojen kanssa.

Kiitos Antille hienosta työstä Tuomiokirkkoseurakunnan eteen ja  upeat toivotukset ns. kolmannen elämän pian alkaessa.

PS.

Anttia voi  käydä moikkaamassa mm. ensi viikonloppuna Syys-Matin markkinoilla.
Päivän aforismi

 
AI että tämä aforismi tiivistää hienosti omat tunnelmat. Eilen kello 21.20 käsikirjoitus lähti tilaajalle. Takana vuoden työ. Loppua kohti aikaa meni yhä enemmän. Aina olisi voinut kirjoittaa ennemmän ja paremmin. Mutta tässä oli deadline.  Nyt on aika(a) ottaa tekstiin etäisyyttä. Parannellaan, kun kommenti tulevat.


torstaina, syyskuuta 09, 2021

Päivän aforismi

 

PÄIVÄN aforismin kirjoittaja Louise Brooks oli ammatti-tanssija ja mykkäelokuvien ikoni, josta tuli vanhalla iällä arvostettu elokuvatoimittaja. Ajatelma on varmaan syntynyt muunnelmana Edisonin kuuluista %-aforismista  artikkeleita viimeistellessä. 

Oman Omnian tarina- kirjan käsikirjoitus on juuri tuossa vai-heessa..Toi hymyn muutoin kireisiin kiireisiin huuliin.

tiistaina, syyskuuta 07, 2021

Päivän aforismi


 

OSUI silmiin nasta aforismi. Editan Iiris Peura pyysi minua pitämään muutama vuosi sitten innostavan luennon innostuksesta. Se oili hauska tehtävä. Peruskysymys kuuluu, voiko itseä ja toisia innostaa. Kyllä. Kaivelin materiaaleja ja löysin monta minusta uskottavaa työkalua.

Pidetään huolta innostuksestamme, vaikka tekisimme vain pientä.