Kirjoja

Kirjoja
Kirjoja

tiistaina, joulukuuta 30, 2014

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen? Osa 3. Matteuksen evankeliumi

TÄMÄ analyysi perustuu Matteuksen evankeliumin sekä lukemiseen että katselemiseen (Youtubessa on Pasolinin leffa vuodelta 1964).

YRITÄN välttää toistoa siihen, mitä kirjoitin Markuksen evankeliumin yhteydessä (ks. http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/12/kuka-oli-jeesus-nasaretilainen-osa-2.html

KUN tiivistin Markuksen evankeliumista välittyvän faabelin näin:  X  kerää (salaa) kannattajajoukkoa noustakseen pahaa vastaan, mutta hänet petetään ja hän tuhoutuu, niin Matteuksen osalta faabeli oli astetta hankalampi: X saa tehtävän nousta pahaa vastaan, mutta paha on vahvempi. X petetään ja tuhotaan - mutta hänestä syntyy legenda.

KERTOMUS ei taivu Freytagin tragediaan kaavaan, sillä alusta asti Jeesus on iloton ja vaarassa.  Hän tekee suurtekoja, mutta häntä ei sittenkään ymmärretä. Kansa ei tee parannusta Hän vaatii mahdottomia kannattajiltaan. Heidän on luovuttava kaikesta ja seurattava häntä, oltava valmiita kuolemaan. Hänen opetuslapsensa eivät ymmärrä häntä. Opetuslapsia Jeesus moittii vähäuskoiseksi. Pietaria Jeesus kutsuu saatanaksi.  Hän pitää upeita luentoja, mutta toimii  usein itse saarnojaan vastaan. Hän saarnaa lain noudattamista, jossa vaaditaan kunnioittamaan isää ja äiti. Itse hän hylkää äitinsä ja sisaruksena. " Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle". Hän kieltää vihaamisen  ja vihaa fariseuksia.  Hän korostaa rakkautta ja kertoo samalla: "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.  Viholliset ovat oman talon väkeä. Hän kieltää tuomitsemisen ja tuomisee fariseukset. Hän vaatii antamaan anteeksi vaikka 77 kertaa ja samalla lupaa: joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa. En ylety.

Matteuksen evankeliumissa Jeesus tietää kuolevansa. Hän pelkää sitä ja pyytää Jumalaltaan vapautusta. Hän ei sitä saa. Kuolemanhetkellä hän huutaa samoin kuin Markuksen evankeliumissa; Jumalani, jumalani, miksi minut hylkäsit.

TAPAHTUMAT kerrotaan hyvin samoin kuin Markuksen evankeliumissa. Alkuu on lisätty Jeesuksen sukuluettelo. Sen mukaan Joosef on sukua Daavidille. Mutta Joosefhan ei ollut Jeesuksen isä. Matteuksen evankeliumin lopussa hauta on tyhjä, ja Jeesus ilmestyy naisille(mm. Jeesuksen äidille)  ja  opetuslapsille. Osa ei kuitenkaan usko. Miksi? Oliko Jeesuksen uhraamisen taustalla jokin ryhmä, joka käsikirjoitti Jeesuksen kohtalon niin, että se toteutti Messia-ennusteen ja katastrofin satuttua (kapina ei onnistunut), muutettiin juonen kulkua. Hauta tyhjennettiin ja alettiin luoda uuttaa käsikirjoitusta, jossa Jeesus elääkin.

Matteus on vaihtanut tyhjällä haudalla lohduttaneen nuoren miehen enkeliksi. Enkelille on kirjoitettu muutoinkin isohko rooli.

Uutta on myös aivan lopussa oleva kansainvälinen lähetyskäsky (joka on ristiriidassa Jeesuksen eläessään tekemän rajauksen kanssa: "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten."

LIITE: Matteuksen evankeliumi hyvin tiivistetysti

1. Sukuluettelo.Jeesus on Abrahamin ja Davidin  poika. Jos Joosef on hänen isänsä.

2. Jeesuksen syntyminen
Kihlattu Maria oli raskaana, ja Joosef aikoi purkaa avioliittospimuksen hiljaisuudessa. Maria oli raskaana Pyhän hengen vaikutuksesta. Enkeli ilmoittaa unessa: Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Enkeli kertoo myös ennustuksen:  hän pelastaa kansansa sen synneistä. Joosef ei koske  vaimoonsa ennen synnytystä.

Syntyy Betlehemissä (ei viitata verollepanooni).  Tähti ohjaa Itämaantietäjät oikeaan taloon; antaat kalliita lahjoja. Jumala varoittaa heitä unessa palaamasta Herodesen luokse. (Tätä ei ole Markuksella)

Unessa Herran enkeli ilmestyy Josefille: lähde pakoon Egyptiin. (ennustus) Herodes surmaa poikalapset (ennustus). Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa: Palaa Israelin maahan. Joosef ei uskaltanut palata Juudeaan. Saatuaan sitten unessa ohjeen hän meni Galileaanja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. (ennustus: kutsutaan nasaretilaiseksi- ei viitttä). Tätä ei ole Markuksella. (Tämän jälkeen Joosefista ei kerrota mitään).

3. Johannes Kastaja
Johannes kastaa. Hän torjuu fariseukset ja saddukeukset käärmeensijöinä. Hän ennustaa väkevän seuraajan tuloa. Johannes suostui Jeesukseen pyyntöön kastaa itsensä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.”

4. Autiomaa
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi 40 päivän ajaksi.(Yksityiskohtaisemmin kuin Markuksella). Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

5. Johannes vangitaan.
Jeesus siirtyy Kapernaumiin (ennustus)

6. Jeesus aloittaa julistus- ja parannustyöt.
Jeesus julistaa: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” Hän ottaa neljä  ensimmäistä opetuslasta. "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."
Hän opetti Galielan synagogissa ja paransi (erilaisista taudeista kärsivät ihmisiä)
Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Maine leviää Syyriaan saakka.
Matteus esittelee mm. vuorisaarnan, isä meidän rukouksen ja useita vertauksia
Kansa hämmästyi. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainoppineet.
Jeesus myös ajetaan seuduilta pois.
Ihmeitä selitetään: "Pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa."

7. Jeesus lähettää opetuslapset
Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. He eivät saisi mennä vierasheimoisten keskuuteen eikä Samariaan. Julistakaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä.

Jeesus lupaa heille vaaroja: Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki. Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen.  Jeesus uskoo itse palaavansa pian: Totisesti: te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin  Ihmisen Poika tulee. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.

8. Jeesus jatkaa itse opetus- ja julistustyötä
Jeesus lähti muihin sen seudun kaupunkeihin opettamaan ja julistamaan.
Jeesus  alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta: (Korsasin, Betsaida, Kapernaum)

9. Lisää kertomuksia Jeesuksen viisaudesta.
 Ihmisen Poika on sapatin herra.”
Jeesus opettaa vertauksin

10. fariseukset ryhtyivät suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

11. Jeesus torjuu oman perheensä
Jeesus vastasi sanantuojalle: "Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?" Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: "Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

12. Jeesus torjutaan kotikaupungissaan
Jeesus lähti siltä seudulta ja meni kotikaupunkiinsa. Hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmästyksissään he kysyivät: "Mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä? Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään? Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä missä mekin. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?"Näin he torjuivat hänet. Jeesus sanoi heille: "Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan." Ja koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa.

13. Johannes Kastaja mestataan.
Kuultuaan tästä Jeesus lähti veneellä autiolle seudulle yksinäisyyteen.
Mutta tieto levisi, ja kaupungeista lähti paljon väkeä maitse hänen peräänsä.Kun hän veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli ja hän paransi kaikki sairaat.
Ihme: ruokkii 5000 (viisi leipää ja kaksi kalaa).
Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä.
Jeesus kävelee veden päällä. Pietari matkii ja uppoaa.
"Sinä olet todella Jumalan Poika.”
Ruokkii 4000 miestä ( seitsemän leipää ja kala)

14. Kinastelua fariseusten kanssa: Onko Jeesus Messias?
Taas fariseukset  pyysivät merkkiä. Lupaa vain Joonan merkin.
"Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?"  He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni.

15. Kohti Jerusalemia
Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: "Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!" Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!"

Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. hmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan.Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana."

17. Jeesuksen kirkastuminen
Kolme opetuslasta näkee. Vaatteet valkeat, naama kirkastuu.  Mooses,  Elias, pilvi ja pilvestä ääni
"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!”
Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika on herätetty kuolleista."

18. Kuka on suurin?
Jeesus nostaa lapsen esiin. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

19. Jeesus Jerusalemissa
Fariseukset kyselevät mm. avioerosta. Avioliitto vai ei? "Se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon.”
Jeesus siunasi lapsia.
Miten saisi iankaikkisen elämänä? Noudata lakia "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.”… "Kuka sitten voi pelastua?Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.”
Opetuslapset alkavat hermostua:  Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?" Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.

Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti kaksitoista opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.”

Jeesus ja Sebedeuksen pojat: nyt äiti pyytää heille etuasemaa.  Onko teistä juomaan sitä maljaa, joka minun on juotava?" "On", he vastasivat. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ”

20. Sisään Jerusalemiin
Aasi noudetaan  (ennustus) Kansa laulaa Hoosiaanna. "Kuka hän on?" Ihmiset sanoivat: "Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista.”

21. Temppelin puhdistaminen
Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät

22. Yö
Jeesus meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä.
Jeesus kiroaa viinipuun (myös Markuksessa)

23. Temppelissä uudelleen
Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia. He kysyivät: "Millä valtuuksilla sinä tällaista teet?  "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä: "Mitä te ajattelette Messiaasta? Kenen poika hän on?" He vastasivat: "Daavidin." Silloin Jeesus kysyi: "Miksi Daavid sitten Hengen innoittamana kutsuu häntä herraksi? kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?"Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään.

24. Jeesus syyttää fariseuksia
Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: hyökkää fariseuksia vastaan sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.  teeskentelevät. Sokeat oppaat. Kyykäärmeen sikiöt. Jeesus kiistää oikeuden käyttää arvonimieä rabbi tai opettaja tai oppimestria (ainoa on Kristus) Isä on vain taivaassa.

Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen.
Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!
Te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’"

24.   Jeesus puhuu viimeisten aikojen tapahtumista ja viimeistä tuomiota (uutta Markukseen verrattuna)
Jeesus sanoi heille: "Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.”"Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?”  Teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden.Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan.  Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. a kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.
Tulee suuri ahdinko. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

"Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Valvokaa Viisaat ja tyhmät morsiusneidot Palvelijoille uskotut rahat Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on.Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.


Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.  Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’… 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. "Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa.Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.' "Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?' Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.' "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

26. Viimeiset hetket
"Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi.” Ylin papisto ja kansan vanhimmat ylipappi Kaifaksen palatsiin  neuvottelemaan, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. "Ei kuitenkaan kesken juhlan", he sanoivat, "ettei kansa ala mellakoida.”

Jeesus voidellaan Betaniassa
Juudas Iskariot, meni ylipappien luo a sanoi: "Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?" He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen.

27. Pääsiäisateria
Pääsiäisateria valmistellaan salamyhkäisesti. Jeesus kertoo, että hänet kavalletaan. voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään." Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: "Rabbi, en kai se ole minä?" "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus.

Jeesus asettaa ehtoollisen: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.”

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

28. .Jeesus rukoilee Getsemanessa.
Opetuslapset nukkuvat. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan"Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.” "Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi."

29. Jeesuksen vangitseminen.
 Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet… Terve, rabbi!", ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle: "Ystävä, tätä varten sinä olet tullut." Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet.

Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva.  Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa* enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua?”

Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen."

 Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

30. Ylipapin luona
Jeesus oli vaiti  Sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika." "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus. "Ja minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän herjaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi. Mitä mieltä olette?" He vastasivat: "Hän on ansainnut kuoleman.”

31. Pahoinpitely alkaa

32. Pietari  kieltää
(Jeesuksen ennustus toteutuu- ei kuitenkaan mainittu pääasiaterialla)-

33. Jeesus luovutetaan Pilatukselle
Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. (kun J oi tuomittu)
Maaherra kysyi: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen sanoit",  Jeesus ei vastannt

34. Kansaa vapautta Barabbaan.
Jeesus ristille. Pilatus pesi kädet. Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!"

35. Jeesus sotilaiden pilkattavana

36. Simon kantaa ristin.

37. Pilkataan, ei ota huumaavaa

38. Jeesuksen kuolema
keskipäivällä  tuli pimeys koko maan ylle,  Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: "Hän huutaa Eliaa." Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat: "Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen." Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.

Temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat,haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.
"Tämä oli todella Jumalan Poika!"
Naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.

39. Jeesuksen hautaaminen
Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Pilatus käski antaa sen hänelle. Pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois.

40. Ylipapit ja fariseukset varoittavat
He lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. He sanoivat: "Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: 'Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.' Käske siis vartioida hautaa..etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: 'Hän on noussut kuolleista.'

41. Jeesuksen ylösnousemus
Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille.  Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet.

Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi.

Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli minun sanomani teille."

Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.

42. Jeesus ilmestyy
Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää pelätkö! Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut.”

Naisten ollessa matkalla muutamat vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin nämä kokoontuivat neuvottelemaan yhdessä vanhimpien kanssa ja päättivät antaa sotilaille suuren summan rahaa. He sanoivat sotilaille: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, me kyllä lepytämme hänet ja järjestämme niin, ettei teille koidu ikävyyksiä."  Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heille oli sanottu. Heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti.

43. Lähetyskäsky
Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

sunnuntaina, joulukuuta 28, 2014

OPS 2016 tulee - oletko valmis?

Päivitetty 31.12. klo 10
ONNEKSI olkoon Irmeli Halinen & tiimi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on nyt hyväksytty ja pdf on kaikkin luettavana OPH:n sivuilla.

LUIN tänään yleisen osan, lähes 100 sivua (ja selailin aineosia).  Enkä ollenkaan huonolla mielellä.

PERUSTEET on yleisen osan osalta hyvinkirjoitettu ja johdonmukainen, ennen muuta opetusfilosofiansa osalta. Uskallan väittää, että se on parempi kuin vuoden 2004 perusteet.

Takkaan sille, että yleisessä osassa on vanhaa didaktista dinosaurusta miellyttävää retroa. Koulussa on edelleen opettaja ja oppilaita (eikä esim. oppijoita). Menetelmiä kutsutaan työtavoiksi. Nostalgista. Uskon, että Matti Koskenniemi olisi hyvin iloinen. Ja minä - Herbartin ystävänä - olen iloinen siitä, että opsiin ovat mahtuneet  myös kurinpitokeinot.

Nykyinen kasvatuspsykologiaa puhuva tiedemiespolvi taas on varmasti tyytyväinen siihen, että opetussuunnitelmaperusteiden oppimiskäsitys on selkeästi sosiokonstruktivistinen- vaikka sitä sanaa ei haluta käyttää. Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita. He rakentavat yhdessä tietoa jne.

Tietokäsitys ei kuitenkaan ole konstruktivistinen. Opetuksen on perustuttava (lain mukaan) tutkimustietoon. Kriittisyyttä arvostetaan, mutta tiede nousee erityiseksi puhetavaksi. Hienoa!
Tässä on selkeä jännite.

Toinen ilonoaihe heille on se, että opettajan toimintaa opetuksessa kuvataan pääosin ohjaamisena (ei opettamisena). Tämä on hieman ongelmallinen ratkaisu, koska ohjaamiselle on perusteissa myös selkeästi toinen merkitys, joka liittyy oppilaan mielentilan jne. tarkkailuun.

Perusteiden lapsikuva on hienon realistinenja samalla nostalgisen filantropistinen. Lapsuus on itseisarvoinen. Jokainen lapsi on sellaisena kuin on arvokas. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä.  (tekstissä on jätetty pois edellisen pääjohtajan ilmaisu: omista lähtökohdistaan). Mutta samalla tämä aktiivinen, toimiva lapsi tarvitsee aikuisten kannustusta, tukea jne.

Mikä muuttuu?
PERUSTEIDEN yleisen osan ei pitäisi  pelottaa ketään. Pitkälti tekstiin on kirjattu samat asiat, joita löytyy ainakin jo 1990-luvun perusteista. Perusteet eivät tuo koulun pedagogiikkaan revoluutiota, mutta evoluutiota kyllä.

MUUTOSTA olisi minusta hyvä tarkastella pohtimalla viittä kysymystä.
A. Mitä ei enää ole?
B. Mikä vähenee?
C. Mikä jatkuu
D. Mitä tule lisää?
E. Mikä on kokonaan uutta.

Yleisen osan perusteella vastaisin näin?

A. Mitä ei enää ole?
PERUSTEISSA ei kerrota, mitä ei enää tehdä. Mutta implisiittisesti tekstistä voi lukea, että mm. nämä loppuvat:
* aihekokonaisuudet
* av-välineitä ei enää mainita
* huoltajien ylenkatsominen
* irtiotto uskonnosta: opetus ei ole uskonnollista; arvoissakaan ei viitata sen suuntaiseen. Ops on selkeästi sekulaari
* jatkuvaa näyttöä (="naamakerroinlisä") ei löydy teksistä.
* koulussa ei enää juurruteta
* koulussa ei enää karaista
* koulussa ei enää kilpailla (sana ei esiinny kertaakaan)
* kuunnelmia ja kuulokuvia ei enää mainita
* käsialasta ei ole mainintaakaan
* liitutauluopetus (sana liitutaulu ei esiinnyt kertaakaan)
* läksyä tai läksynkuulustelua ei mainita perusteissa kertakaan
* opettaja ei enää neuvo
* opettaja ei enää totuta
* opettaja ei palkitse
* opettaja ei enää suostuttele
* opettajan yksivaltius
* oppilas ei enää kilpaile
* oppilas ei enää tee mallin mukaan
* oppilas ei enää seuraa opetusta
* oppilas ei enää toista
* oppilaat eivät auta toisiaan (auttaa-sana ei esiinny tässä metkityksessä)
* oppilaiden väärille vastauksille virnuilu
* pelkästää oppiaineiden osaamisen arvostaminen
* radiosta ei ole mainintaa
* tekstiilityötä ja teknista työtä ei ole enää erillisinä oppiaineina (käsityö) (Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja)
* tuntijaon jakokohtien epäsymmetrisyys.
* työkirjoista ei ole mainintaakaan.
* viittaamisesta vanhasa merkityksessä ei ole yhtään mainintaa

B. Mikä vähenee?
TÄTÄKÄÄN ei suoraan kerrota, mutta väitän:
* kertaaminen kuuluu enää musiikin opetukseen
* kotitehtävät mainitaan perusteiden 800 sivulla  4 kertaa.
* opettajien osallistuminen OHR-työhön
* opettajan suora opettaminen (opettaminen esiintyy sanana kaksi kertaa; opettaa- termi useammin, lähinnä hallinnollisessa merkityksessä esim. voidaan opettaa ...kielellä. Sivulla . 77 on maininta"Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskentelyä.")
* opettajien yksinopettaminen
* oppikirjojen merkitys (mainitaan vain kerran- oltava ilmaiset)
* pehmeys opintojen aikaisessa arvioinnissa (ohjaa, kannustaa, edistää, tukee)
* perinteisten kokeiden merkitys.  Niiden sijaan puhutaan näytöistä ja  erilaisista arviointi- ja näyttötilanteista . Tekti tuntee lähinnä erillisen kokeen ("ehtolaiskuulustelu"), ja silloinkin viitataaan suullisiin, kirjallisiin ja muihin näyttömahdollisuuksiin.
* ulkoaopettelu esintyy koko perusteissa tasan yhden kerran.
* valinaisuus (johtuu tuntijaosta)

C. Mikä jatkuu?
PÄÄOSA koulunpidosta. Muutokset, jotka on jo tehty lakiin.
* arjen turvallisuus
* arvosana-asteikot
* elokuvien katselu
* elämässä tarpeelliset tiedot ja taidot
* erityisopetus
* esitelmät
* havainnollistaminen
* itsearviointi
* kartat
* kasvatustavoitteet ovat pääosin entiset (ja hyvät)
* keskustelu
* kiusaamisen ehkäisemistyö
* kodin ja koulun yhteistyö
* kouluruokailu ohjattuna (Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun)
* lapsen tarpeiden huomioonottaminen
* leirikoulut
* luokalle jättäminen
* mahdollisuus eheytettyyn opetukseen
* mahdollisuus kielikylyihin, painotettuun opetukseen jne,
* mahdollisuus sanalliseen arvosteluun aina 7. luokalle saakka.
* mahdollisuus vuosiluokattomaan opetukseen
* menetelmät valitaan edelleen oppiainelähtöisesti - ei suuraan tavoitteista (vrt. Kanadan malli)
* muistiinpainamista auttavat tekniikat
* museoissa käynnit
* ns. kasin kriteerit (mutta nyt vain 6. luokan ja 9. luokan osalta).
* näytelmät
* oman kulttuuri-identiteetin vahvistaminen
* ohjaus
* opintokäynnit
* oppilas ajattelee
* oppilas harjoittelee
* oppilas hyväksyy (erilaisuutta, itsenä toiset)
* oppilas keksii
* oppilas noudattaa mm. sääntöjä (muttei enää tottele)
* oppilas oivaltaa
* oppilas ottaa vastaan (palautetta)
* oppilas perehtyy
* oppilas ponnistelee
* oppilas tuottaa
* oppilas työskentelee
* oppilas vastaa
* oppilasarvioinnissa: Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.  Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
* oppilaskuntatoimintaa
* Ops-kerrokset: valtakunnallinen-paikallinen- koulukohtainen
* projektit
* retket
* ryhmätyöt
* todistukset (jopa *-merkintä)
* tukiopetus
* tukioppilas- ja kummitoiminta,
* tuen keinot jo tasot  ja asiakirjat
* työelämätaidot ja yrittäjyys (vrt edellinen ops)
* työrauhan ja opiskelun esteettömän sujumisen  varmistaminen
* Velvoite eriyttämiseen
* Velvoite vahvaan kodin ja koulun yhteistyöhön
* Velvoite käyttää monipuolisia menetelmiä sekä opetuksessa että arvioinnissa (mm. draama)
* Velvoite monipuoliseen arviointiin
* velvoite opettaa myös oppimaan oppimisen taitoja.
* velvoite ottaa oppilaat ja huoltajat mukaan ops-työhön (mm. arvokeskustelu)
* väittelyt
* välitunnit
* yleissivistyksen ihanne (joskin siinä painottuu ns. sydämen sivistys)

D. Mitä tule lisää?
TÄMÄKIN on omaa tulkintaani.
* ajattelutaitojen opettelua
* huomiota Itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin
* huomiota oman kulttuuri-identiteetin merkitykselle
* huomiota koulun toimintakulttuuriin (pedagogisoidaan)
* itsetuntemusta
* kannustusta, rohkaisua, arvostusta, välittämistä jne
* kokemuksia osallisuudesta
* koulu haastaa oppilaita
* koulun toimimista oppivana yhteisönä: lisää yhdessä tekemistä ja osallisuutta (tekstissä puhutaan edelleen myös  yhteisöllisyydestä ja yhteistoiminnallisuudesta)
* liikkumista joka päivään
* lupaa käyttää oppilaiden omia laitteita (Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön)
* oman oppimisen ohjailun taitojen ohjaamista
* omaa tietämystä syvennetään
* onnistumisia
* opetussuunnitelman normiluonteisuutta ja siten velvoittavuutta
* opiskelua luokan ulkopuolella
* oppilaat havainnollistavat
* oppilaiden osallisuutta
* oppilaiden osuutta työtapojen valinnassa (Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat  tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet...Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työtapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen)
* oppilaiden tavoitteissa korostuu nyt kestävä kehitys, myönteinen suhtautuminen muutokseen ja monikulttuurisuuteen.
* oppilaiden mukaan ottamista menetelmävalintoihin
* oppilashuollon sotkuja :-)
* pelit
* ruotsin kielen opiskelu alkaa kaikilla jo alakoulussa.
* salassapitovelvoitteen tiukkuus
* samanaikaisopetusta
* selkeyttä paikallisen tason päätettäviin asioihin
* sukupuolitietoisutta
* tilaa oppilaiden omille kysymyksille
* TVT:n hyödyntämistä
* valinnaisuutta jo alakouluun
* velvoitetta  eheyttämiseen
* verkostoitumista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa
* vertailukelpoisuutta päätöarvosanoihin
* virheellisten ratkaisujen hyödyntämistä  opetuksessa oppimista edistävällä ja oppilaita kunnioittavalla tavalla.

E. Mikä on kokonaan uutta?
TÄTÄKÄÄN ei erikseen nosteta esiin.
* kasvatuskeskustelu ei ollut edellisesä opsissa virallinen kurinpitokeino.
* laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet (vähintään 1 jakso /vuosi /joka oppilas); Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi
* kaikki oppiaineet vuorollaan  mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla.
* mahdollisuus etäopetukseen.
* monilukutaidon käsite (taustalla literacy?)
* opettajille velvoite vuorollaan suunnitella opetusjakso yhdessä
* uudenlainen OHR-porras oppilaskohtainen verkosto
* vapaaehtoistyö
* yhteisöllinen oppilashuoltotyö
* yhteiskuntaoppia opetetaan osana historia 2 vvt alakoulussa
* ympäristö-oppi-ainekokonaisuus jatkuu koko alakoulun ajan (ei siis enää erillistä biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa)

LIITE: Tuntijako (päätetty vuonna 2012)
valtioneuvoston asetus 422/2012


  

lauantaina, joulukuuta 27, 2014

Auroran koulu jouluna 2004

Jouluna 2004 joulunäytelmänä oli Peppi. Julisteen oli piirtänyt
opettaja Mirkka Forsberg.
OSUIN sattumalta Auroran koulun 10-sivuiseen nettilehteen joululta 2004 - siis ajalta 10 vuotta sitten.

Nyt jo edesmennyt luokanopettaja Juha Hyvärinen oli tuolloin vastannut koulun tiedotuksesta jo useiden vuosien ajan megabaudin sivuilla.  Paperinen - luokanopettaja Anna-Liisa Korhosen taiten taittama- Aurora lehti ei enää ilmestynyt. Tilalle luotiin pdf:nä muutaman kerran vuodessa ilmestynyt lehti (Taidettiin siitä myös ottaa paperipainos).

MITÄ siis kuului Auroralle jouluna 2004?

PÄÄKIRJOITUKSEN mukaan hommia oli jäänyt rästiin. Joulunäytelmänä oli Peppi- mutta tuona vuonna neljä miehitystä esitti sen arki-iltaisin.  Auroran johtokunta oli kyllä anonut kahta omaa lauantai-työpäivää, mutta Suko oli määrännyt, että koulut voivat pitää vain yhden.

OPS-työ oli edistynyt hyvin ja valmista luvattiin maaliskuuksi 2005.

Kaikkiin kouluihin määrättiin tuona jouluna kunnan laatimat todistukset.  Todistukset laadittiin nyt ensimmäistä kertaa tietokoneilla. Niistä pyydettiin huoltajilta palautetta.

Jalkapallossa oli pärjätty hienosti:  toisen kerran koulun urheilu- historian aikana tytöt voittivat  Espoon mestaruuden.  Laaksolahden futisareenassa pelatuissa finaaleissa saavuttivat pojat hienosti hopeaa. Koulun kuoro oli pitänyt jo marraskuun lopulla upean joulukonsertin. Tuttuun tapaan joulun alla näyttää olleen kaksi ns. luokanopetusviikkoa, jotka jonkin verran vaikuttivat lukujärjestyksiin.

UUTISISSA kerrottiin esityksestä  uudeks johtokunnaksi  ja harmiteltiin, etteivät vanhemmat näyttäneet olleen kovin kiinnostuneita tehtävästä.  Johtokuntaan esitettiin : Ari Rytkönen, Tuija Toivonen, Paula Ahonen- Rainio (pj.), Sari Huhtaoja ja  Antti Rajakaski.  Henkilökunnan edustajiksi valittiin Jukka Sarpila ja Anu Kiesvaara. Vielä tuon syksyn ajan johtokunnan puheenjohtajana muuten oli Pauli Wihuri.

JOULUKUUN ohjelmassa oli tuttuja tapahtumia: Lucia-esitys, joulukirkko  ja
läksykerhot (niinpä). Koulu aulaan oli opettaja Timo Hyvösen johdolla rakennettu Jouluseimi. Viimeisenä koulupäivänä jaetiin joulupussit ja todistukset.

YLE teki juttua Auroran siestasta. Koulun nettisivuilta näkyy, että syksyllä 2004 oli muutettu siestan rakennetta siihen muotoon, jossa sitä pidettiinkin sitten loppuun saakka (edellisenä lukuvuonna koulu oli alkanut 8.30).

KEVÄTLUKUKAUDESTA annettiin lehdessä ennakkotietoja. Ekaluokkalaiset eivät enää ilmoittautuisi koululla, jonne ensisijaisesti haluavat. Ilmoittautuminen tuli tehdä netissä ensimmäistä kertaa. Opettajien sähköpostiosoitteet vaihtuisivat nekin. Uusi osoite oli muotoa etunimi.sukunimi@espoo. opit.fi. Samalla oltiin ottamassa käyttöön sähköinen opit-oppimateriaali. 12.3. lauantaina pidettäisiin perinteinen Auroran päivän tapahtuma, vastaava vapaapäivä oli sijoitettu kiirastorstaille.

KAIVELIN lopuksi vielä koulun vanhoilta nettisivuiltamme, keitä meitä oli töissä syksyllä 2004. Ainakin seuraavia henkilöitä: Martti Hellström (rexi), Ulla Hämäläinen (apulaisrexi, ja sope-1-luokka), Carita Ehrstedt,  Mirkka Forsberg, Juha Hyvärinen, Timo Hyvönen, Uma Jutila (sinikarhut), Hanna-Leena Juutilainen (ela), Emilia Kalmari, Seija Konsti, Mirja Korte, Kaija Kuivanen, Anna-Liisa Kurki, Ulla Laakso, Liisa Mattila, Niina O. Mattila (TS), Marja Nuutila (startti), Jukka Sarpila, Katri (nyk.) Schiray, Risto Schiray, Julia Uotila, Nina Vidjeskog ja Sirpa Wass. Koulunkäyntiavustajina olivat  Marita Jauhiainen, Pirjo Lilja, Minna Peisa ja Anne Ylinen. Koulun emäntänä oli Irmeli Mesiäinen. Kouluterveydenhoitaja oli Anu Kiesvaara.  Talonmies oli Olavi Mikkonen. Koulusihteerinä oli Riitta Enqvist.

Ks. myös http://www.kolumbus.fi/auroran.koulu/

perjantaina, joulukuuta 26, 2014

Kuka oli Jeesus Nasaretilainen? Osa 2: Markuksen evankeliumi

HYVÄÄ toista joulupäivää!

Olen nyt etsinyt vastausta kysymykseen, kuka Nasaretin Jeesus oli, lukemalla tiettävästi vanhimman ja lyhyimmän evankeliumin:  Markuksen evankeliumin. Itse asiassa sekä kuin että  kuuntelin  sen u-tubesta. https://www.youtube.com/watch?v=gj7JagqQsFA

Markus ei ollut Jeesuksen opetuslapsia, mutta hänet lasketaan  paitsi evankelistaksi myös yhdeksi noin 70 apostolista. Ilmeisesti hän  oli Pietarin oppilas ja tulkki Johannes Markus (Ap.t. 12:12).  Itse evankeliumi on  kirjoitettu kreikaksi  juutalaissodan aihoihin vuoden 70 jaa. paikkeilla (40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälken).  Monet ovat veikanneet kirjoituspaikaksi Roomaa.

Luin evankeliumia teatteritieteen opinnoissa oppimallani ns. dramaturgisella lukutavalla. Etsin faabelia, yksinkertaisinta mahdollista henkilöstä, ajasta ja paikasta vapaata juonen kulkua. Yritin tarkkaan seurata paitsi, mitä päähenkilö tekee, mitä hän sanoo itsestään ja mitä muut hänestä.  Yritin myös hahmottaa päähenkilön ja kertomuksen muiden henkilöiden suhteita.

Mutta ennen  kuin käyn niihin käsiksi muutama rivi Markuksen tavasta kertoa kertomus Jeesuksesta. Kertomus alkaa kasteesta, jonka Pyhä mies Johannes toimittaa Jeesukselle ja päättyy Golgatan jälkeen  tyhjään hautaan. Markus ei kerro mitään Jeesuksen syntymästä, ei  lapsuudesta,  ei nuoruudesta, ei Jeesuksen isästä.  Evankeliumin loppuun lisätyt muutamat jakeet, joissa viitataan Jeesuksen ilmestymiseen kuolemansa jälkeen opetuslapsille, puuttuvat vanhemmista versioista.

Markus kertoo siis ehkä  Jeesuksen viimeisestä vuodesta,  jolloin  hän vaihtaa  rakentajan työt  kiertävän parantajan ja julistajan tehtävään.

Markuksen faabeli Jeesuksesta
Lyhyimmillaan kertomuksen voi tiivistaa seuraavasti: X  kerää (salaa) kannattajajoukkoa noustakseen  pahaa vastaan, mutta hänet petetään ja hän tuhoutuu.

JAOIN kertomuksen 16 osaan ja pudotin ne ns. Freytagin kolmioon, joka kuvaa tavallisen tragedian kulkua (ks. lisää lopussa oleva liite).
Markuksen kertomus Jeesuksesta noudattaa peruskaavaa erinomaisen hyvin. Osat 1-7 ovat sankarin voiman kasvua ja osat 8- 16 sankarin tuhoutumista. osa 7 on käänne (peripeteia). Kuitenkin niin, että ensimmäinen takaisku on jo osa 4 ja kohdassa 12 on vielä pieni toivon kipinä.

Markuksen kertomus pähkinänkuoressa

KERTOMUKSEN päähenkilö on Jeesus, Nasaretista kotoisin oleva rakentaja, joka päättää ottaa parantajan  ja julistajan tehtävän ja saa siihen näyttävän kasteen pyhältä mieheltä Johannes Kastajalta.

Erämaassa tapahtuvan valmistautumisen jälkeen, hän lähtee  julistamaan Taivasten valtakunnan tuloa. Hän on varma, että hänellä on siinä merkittävä rooli. Hän käyttää itsestään nimiä: ihmisen poika, paimen, profeetta, sulhanen (häävieraat), Kristus ja Jumalan poika.

Hän kokoaa itselleen 12 (varsin oppimatonta) opetuslasta, kutsuu heitä jättämään omaisuutensa ja seuraamaan häntä.  Hän  opettaa kansaa (ja samalla opetuslapsia) ja lähettää  lopulta opetuslapset parantamaan ihmisiä myös keskenään pareittain.

Jeesus ja opetuslapset tekevät monia ihmeitä, ja Jeesuksesta tulee kuuluisa. Jeesusta aletaan kutsua Messiaaksi, Jumalan pojaksi, Kristukseksi, ylösnousseeksi Johannes Kastajaksi ja Eliaaksi.

Mutta sitten tulee takaiskuja. Nasaretilaiset tunnistavat hänet, eivätkä pidä häntä profeettana. Hänen äitinsa ja sisaruksensa yrittävät tavata Jeesusta, koska pelkäävät hänen menettäneen järkensä. Jeesus ei ota heitä vastaan. Jeesus hermostuu opetuslapsiinsa, jotka eivät ymmärrä hänen vertauksiaan, eivät lasten arvoa  eivätkä luota häneen. Kun Jeesus kävelee vetten päällä, opetuslapset luulevat häntä aaveeksi. Välillä opetuslapset kysyvät toisiltaan, kuka tämä mies on. Pietaria Jeesus  kutsuu jopa Saatanaksi. Vaikka Jeesus kertoo keskittyvänsä syntisten pelastamiseen, hän näyttää  tuskastuvan tuohon sukupolveen.  Voi teitä epäuskoisia. Kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne?

Työ jatkuu kiivaana. Välillä he yrittävät päästä lepäämään, mutta kansa seuraa perässä.  Myös kirjanoppineet ovat huomanneet Jeesuksen ja esittävät tälle huolensa perinnäistapojen rikkomisesta. Jeesus ei piittaa kritiikistä,  hän uskoo vain Mooseksen lakiin.

Hieman ennen pääsiäistä Jeesus kokoaa joukon, jonka kanssa hän lähtee Jerusalemiin. Jeesus kertoo, että hänet tapetaan siellä.  Hän  houkuttelee kansaa ja opetuslapsia luvassa olevilla (henkisillä) palkkioilla ja pelottelee rangaistuksilla. Pelokas joukko lähtee liikkeelle.

Pääsiäinen Jerusalemissa alkaa kuitenkin lupaavasti. Jeesus otetaan hyvin vastaan. Hän käy tarkastamassa vielä temppelin, ennenkuin menee puutarhaan nukkumaan. Seuraavana päivänä hän aiheutta sekasortoa temppelissä, ja sitten taas piiloon.

Pääsiäisateria syödään salaisessa paikassa, synkissä tunnelmissa. Jeesus on varma, että kuolee. Hän on myös varma, että yksi opetuslapsista tunnistaa hänet viholliselle, ja että muut lähtevät sitten karkuun ja kieltävät hänet. Epätoivoissaan Jeesus rukoilee puutarhassa Jumalaa vapauttamaan hänet tästä tehtävästä, mutta hyväksyy lopulta kohtalonsa.

Yöllä ylipappien ja kirjanoppineiden joukot saapuvat. Syntyy taistelu, jossa Jeesus saadaan kiinni. Muut pakenevat. Jeesus viedään kuulusteluihin. Hän käyttää itsestään nimeä Jumalan poika- mikä tulkitaan jumalanpilkaksi- ja oikeuttaa kuolemantuomion. Maaherra Pilatus hämmästelee vaatimusta, mutta antaa periksi, varsinkin kun Jeesus ei lainkaan puolustaudu.

Jeesusta pahoinpidellään ja pilkataan. Hänet viedään Golgatalle ja naulitaan ristille. Jeesus ei ota kuolemaa helpottavaa huumaavaa juomaa, vaan kärsii loppuun saakka. Kuoleman hetkellä Jeesus huutaa; Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Jeesuksen äiti on yksi joka seuraa Jeesuksen viimehetkiä. Samoin kuin kasteessa, nytkin tapahtuu poikkeuksellisia  luonnonilmiöitä.

Jeesus haudataan Pilatuksen luvalla kalliohautaan. Kun äiti Maria ja eräät muut naiset tulevat haudalle voidellakseen ruumiin, hauta onkin tyhjä, ja heille puhuu valkoisiin vaatteisiin pukeutunut nuori mies. Hän pyytää naisia kertomaan kaikille, että tulevat Galileaan, niinkuin Jeesus oli etukäteen paljastanut. Naiset pelkäsivät eivätkä uskalla kertoa.

Jälkisanat
NÄIN  Markuksen kertomuksen luin. Vaikka Jeesus on kertomuksessa kiistatta loistava parantaja ja puhuja, koko kertomus on jotenkin hyvin surullinen. Jeesus on jollain lailla  riidoissa kaikkien läheistensä kanssa. Ympärille kertyy yhä enemmän ja vaarallisempia vihollisia. Hänellä ei ollut ketään, johon voisi 100 %:sti luottaa- jopa Pietari kieltää hänet. Juudas pettää. Ja myös hänen oma jumalansa hylkää hänet. Miksi näin kävi? Sitä Jeesus huutaa kuolinhetkellään.

LIITE: Juonen kulku kohtauksittain
1. ALKU
 • Lupaus. Sankari vihitään juhlamenoilla  tehtäväänsä.
2. VALMISTUTUMINEN 
 • Erämaassa. Sankari menee  erämaahan 40 päiväksi. Saatana koettelee. (valmistautuu?)
3. TYÖ ALKAA
 • Opetuslapsien kutsuminen Jeesus kutsuu pienissä erissä. Ensin  Simonin ja Andreaan ihmisten kalastajiksi. Sitten Jaakob + Johannes. Sitten Leevin, tulliasemalta. Lopulta valitsee 12 seuralaista kertomaan ilosanomaa ja ajamaan pois pahjoja henkiä. Jeesuksen mukaan hänta seuraavat saavat satakertaisesti takaisin sen, mistä luopuvat. Opetuslapsille  annetaan salanimiä.  
 • Jeesus ja opetuslapset On tour. Kapernaum. Galileassa. Naapurikylät.  Opettaa  usein veneestä.  Puheessa on voimaa. Joutuu selittämään vertauksia opetuslapsille.  Jeesus opettaa mm. antamaan anteeksi. Avioerosta: Ihmisen ei pidä erottaa sitä, minkä jumala on yhdistänyt. Helvetistä: Teoilla joutuu helvettiin:  ikuisesti sammumaton liekki. Jumalasta: Rakastakaa Jumalaa. Järjestyksen vaihdos: ensimmäiset tulevat viimeisiksi, viimeiset ensimmäisiksi. Sillä sille jolla on, sille annetaan; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Laista: lakia tulee noudattaa, ei perinnäissääntöjä. Lapsista: Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen...  "Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt".  Luottamus rukoukseen: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Paluu:  Ihmisen Poika...tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."Palvelemisesta: … joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne; ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja.  Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä ostaaan ihmiset vapaiksi. Pyhästä hengestä: Pyhän hengen pilkkaaminen on kuoleman synti. Temppelistä (Jeesus ennusti, että tuhotaan). Veroista: ”Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Viettelyksistä: Viettelyksistä: a jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.  Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,  jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava, ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä; mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha."   HUH! Omaisuus: Myy kaikki ja anna köyhille. Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan Pelastus: Ihmiselle mahdotonta, Jumalalle mahdollista. Syntisyys: Eivät terveet tarvitse lääkäriä vaan sairaat. En minä ole tullut kutsuamaan kunnon ihmisiä vaan syntyisiä.Ylösnousemuksesta: … Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.  
 • Jeesus tekee ihmetekoja: parantaa sairaita. Ajaa pahoja henkiä pois (mm. sikoihin). Poistaa Simonin  anopin kuumeen. Parantaa lepratautisen kosket.tamalla. Parantaa halvaantuneen. Parantaa surkastuneen käden.  Tyynnyttää myrskyn. Pelastaa Jairuksen kuolemansairaan pienen tyttären.  Parantaa naisen,  joka sairasti verenvuorotautia. Sai viisi leipää ja kaksi kalaa riittämään 5000:lle miehelle. Kävelee vetten päällä, Tuuli asettui.  Parantaa  tyttären, jossa on saastainen henki (pakana äiti). Parantaa melkein kuuron /sormi korviinsa, sylki, kosketti kieltä).  Ruokkii 4000 miestä seitsemällä leivällä. Parantaa sokean miehen sylkemällä silmiin.  Parantaa pahan hengen vaivaaman pojan /mykkä. Parantaa  sokean kerjäläisen. 
4. TAKAISKUJA
 • Mutta haluaa sen pysyvän salassa. Ei pysy. Parantuneet levittivät tietoa, eikä Jeesus voinut enää mennä kaupunkehin, vaan pysyi asumattomilla seuduilla (sinne tuli ihmisiä).
 • Takaisku omassa kaupungissa Nasaretissa. Parantaminenkaan ei oikein onnistu. Jeesus: ”Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan".
 • Kiertue väsyttää. Kansaa vaan tulee. 
 • Jeesus lähettää opetuslapset: Hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. Ja hän sääti heille, etteivät saaneet ottaa matkalle muuta kuin ainoastaan sauvan; ei leipää, ei laukkua, ei rahaa vyöhönsä.  He saivat kuitenkin sitoa sandaalit  jalkaansa; "mutta älkää pukeko kahta ihokasta yllenne".  (jollei oteta vastaan, lähtekää pois)... he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät.
 • Hei palaavat, ja kertovat. Jeesus kehottaa lepäämään, mutta kansaa tulee.  
 • Jeesus valmistelee opetuslapsia edessä olevaan: Jeesus puhuu opetuslapsille edessä olevasta kärsimyksestä. hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.
5. TAISTELUHENKEÄ KOHOTETAAN


 • Jeesus kehottaa kanssa seuraamaan  häntä ja lupaa palkkion: Hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.  Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja hyvän sanoman tähden, hän pelastaa sen.  Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, kadottaa elämän".
 • Jeesus lupaa myös rangaistuksen: Sillä joka häpeä minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa." Ihmisen poika tapetetaan. Herää kolmantena päivänä henkiin. Opetuslapset eivät ymmärtänet, mutta eivät uskaltaneet kysyäkään.
 • Jeesus kerää voimia korkealla vuorille. Korkealla vuorella Pietari, Jaakob ja Johannes mukana. Jeesus muuttui. Elias ja Mooses ilmestyivät ja puhuivat Jeesuksen kanssa. Opetuslapset pelkäsivät. Ilmestyi pilvi: Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä. Ilmiö katosi. Jeesus kielsi kertomasta näkemstään ennenkuin ihmisen poika olisi  herännyt kuolleista. Opetuslapset pohtivat, mitä kuolleista herääminen tarkoitti.
 • Jeesus, opetuslapset ja kansa lähtevät Jerusalemiin. Matkalla, ylös Jerusalemiin heidät valtasi hämmästys, ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Ja hän otti taas tykönsä ne kaksitoista ja rupesi heille puhumaan, mitä hänelle oli tapahtuva: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain käsiin; ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet; ja kolmen päivän perästä hän herää henkiin".
 • Jeesus on varma, että hän Jumalan valtakunta voittaa. Ahdistuksen aikojen jälkeen  he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.  Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Jumalan poika, vaan ainoastaan Isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. … ”Saatte olla varmat: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa".

 • Opetuslapset alkoivat jakaa johtopaikkoja, Jeesus suuttuu. Opetuslapset (Jakob ja Johannes)  haluavat päästä istumaan  toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi".  Mutta Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?" ….. mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu".


 • 6. JERUSALEMISSA KAIKKI ALKAA HYVIN


 • Hänet toivotetaan tervetulleeksi (Hoosianna). Hän tutustui temppelialuelle ja meni nukkumaan.
 • Seuraavana päivänä Jeesus  hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä. Hän ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin tuolit. eikä sallinut kenenkään kantaa mitään tavaraa, pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukouspaikka? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan."  Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli ihmeissään  hänen opetuksestansa.


 • 7. KAVALLUS


 • Ylipapit alkavat suunnitella Jeesuksen surmaamiseksi: Kaksi päivää pääsiäiseen. Ylipapit ja kirjanoppinet. "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa". Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet heille.


 • 8. VIIMEINEN ILTA - EPÄTOIVOA


 • Nainen voitelee jeesuksen (hautaan).
 • Pyhä ehtoollinen:  Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?"   (salaiseen paikkaan). Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut, yksi, joka syö minun kanssani".  He tulivat murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "En kaiketi minä?". Jeesus esnnustaa Pietarin kieltävän hänet. "Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät".
 • Getsemanessa Jeesus rukoilee ja pyytää muita valvomaan -he nukkuvat  "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"


 • 9. VANGITSEMINEN 


 • Juudas, yksi niistä kahdestatoista, saapui, ja hänen mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppineiden ja vanhinten luota, tulevay miekat ja seipäät käsissä, käyvät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni.
 • Seuraa taistelu: ...eräs niistä, jotka lähellä seisoivat, veti miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. 
 • Niin Jeesus puhui heille ja sanoi: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen ollut teidän luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen."
 • kaikki jättivät hänet ja pakenivat.


 • 10. KUULUSTELUT


 • Jeesusta kuulustellaan: ylimmäisen papin eteen. Jeesus myöntää:  "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"  Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä". Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?
 • Jeesusta pahoinpidellään ja pilkataan.  


 • 11. PIETARI KIELTÄÄ


 • Pietari kieltää Jeesuksen: En tunne sitä miestä, josta te puhutte".  ja muistaa Jeesuksen sanat.

 • 12. VAPAAKSI?


 • Ja heti aamulla  Pilatus kysyi häneltä: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi ja sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanot". Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.


 • 13. KUOLMANTUOMIO


 • Kansa valitsee Barabbaan vapautettavaksi ja vaatii Jeesuksen ristiinaulitsemista.  
 • Sotamiehet väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä ja rupesivat tervehtimään häntä: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät häntä ja pilkkasivat.  
 • Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen, kantamaan hänen ristiänsä.
 • Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: pääkallonpaikka.  Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä ottanut.
 • Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava. Päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas".  Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa.  Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat!  Auta itseäsi ja astu alas ristiltä."  Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.  Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä.
 • Ja keskipäivällä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.


 • 14. JUMALA HYLKÄÄ


 • Ja kolmelta Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
 • Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliasta".
 • Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas".  Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
 • Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.  Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika".
 • Ja siellä oli myös naisia taampaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome,  jotka hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet hänen kanssaan ylös Jerusalemiin.


 • 15. HAUTAAN


 • Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus lahjoitti ruumiin Joosefille.Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle.
 • Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin.


 • 16. RUUMIS ON KADONNUT + - ?


 • Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Sunnuntaina  he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa. Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?"  Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri. Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti.  Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Jumala on herättännyt henkiin ; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niinkuin hän teille sanoi'." Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut pelko  ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.


 • maanantaina, joulukuuta 22, 2014

  Paavali: Mies joka tuunasi Jeesuksen Messiaasta Kristukseksi

  Ensin huono aasinsilta:
  Beatleseilla oli Brian Epstein. Elviksellä eversi Parker. Molemmat managerit muunsivat suojattiensa imagoa oleellisesti lisätäkseen heidän menestystään.

  Kuka voisi olla Jeesus Nasaretilaisen Epstein? Aivan oikein  Paavali.

  Paavali Tarsolainen (n. 3–14 – 63–64 jaa.), latinaksi Paulus alunperin Saulus, oli varhaiskristillinen teologi ja lähetyssaarnaaja.  Hän julisti evankeliumia ja perusti seurakuntia kolmen vuosikymmenen ajan Rooman valtakunnan itäosiin.  Historiaan hän jää ennen muuta miehenä - toki vain yhtenä- jonka vuoksi syntyi toisin kuin Jeesus oli koskaan tarkoittanut kokonaan uusi uskonto: kristinusko. Tämä taas edellytti, että  kuvan Jeesuksesta oli muututtava.

  Paavali syntyi Turkissa, Tarsossa. Hän sai hyvän koulutuksen, ja toimi rabbina.  Ennen kääntymystään hän oli tiukka fariseus. Hän kuului ilmeisesti juutalaisten suureen neuvostoon, sillä hän itse kertoo äänestäneensä kristittyjen vainojen puolesta.

  Saulus koki hurmoskokemuksen Syyriassa, lähellä Damaskon kaupunkia, noin vuonna 33- 35 jaa.
  Hän tulkitsi sen kohtaamiseksi ylösnousseen Jeesuksen kanssa. Ilmestyksessä häntä kehoitettiin viemään  kristillistä pelastussanomaa ei-juutalaisten keskuuteen. Tämä  teki hänestä hänen omasta mielestään täysivaltaisen Kristuksen lähettilään eli apostolin, vaikka ei  kuulunutkaan Jeesuksen 12 apostolin joukkoon. Hänhän ei ollut Jeesuksen opetuslapsia, eikä ollut koskaan  edes tavannut (elävää) Jeesusta.  Opetuslapsia hän kyllä tapasi, mm. Pietarin, jonka luona hän asui  pari viikkoa. Suhde opetuslapsiin oli monessa mielessä jännitteinen.

  Jeesuksen kuoltua Jeesus-liikkeen sisällä käytiin kovia kiistoja ennen muuta siitä, kuinka suhtautua Tooraan (mm. ympärileikkaus, puhtaussäännöt, ruokailusäännöt). Jerusalemissa oli kaksi eri seurakuntaa. Paavali kuului ns. hellenisteihin, jotka olivat pääasiassa ns. diasporajuutalaisia. He eivät vaatineet Tooran tarkkaa noudattamista, esim. ympärileikkausta. Riitojen seurauksena hellenistit ajettiin Jerusalemista pois. Vallan sai se Jerusalemin seurakunta, jota  johtivat Pietari, Jaakob ja Johannes, jotka olivat tunteneet Jeesuksen. He olivat sitoutuneet Tooraan.

  Paavalin annettiin  tehdä lähetystyötä- mutta vain pakanoiden keskuudessa. Hän kiersikin viemässä viestiä nelännesvuosisadan ajan. Lähetystyössa Paavali joutui lujille. Hän joutui useita kertoja virkavallan käsiin. Hän sai ruoskaniskuja ja raippoja. Häntä  kivitettiin. Hän  kärsi kolmesti haaksirikon.  Hän näki myös  nälkää. Kristillisen perimätiedon mukaan Paavali mestattiin miekalla todennäköisesti vuonna 63 tai 64 jaa.

  Paavali-  toisin kuin Jeesus - kirjoitti ylös ajatuksiaan. Hänen kuolemansa jälkeen hänen kirjeitään luettiin seurakunnissa. Ja hänen kuolemansa jälkeen niitä edelleen kirjoitettiin hänen nimissään.  Ajan myötä uusi (Paavalin määrittelemä) kristinusko etääntyi yhä enemmän juutalaisista juuristaan- ja myös alkuperäisestä Jeesus-liikkeestä.

  Paavalia ei kuitenkaan  voi yksin pitää  kristinuskon perustajana. Paavalilla oli teologisia edeltäjiä alkukirkossa, joiden teologisiin ajatuksiin hän  tutustui ja joita hän kehitteli  eteenpäin. Paavalin asema alkukirkossa korostuu jopa liikaa myös siksi, että jostain syystä juuri hänestä on säilynyt eniten tietoa ja siksi, että hänen kirjeensä ovat UT:n vanhimpia osia. Omana aikanaan Paavali oli erittäin kiistelty ja vastustettu henkilö. Erityisesti Paavalia vastustivat ne, jotka olivat tunteneet Jeesuksen parhaiten (so. Jerusalemin konservatiivinen seurakunta).

  Paavalin oppi
  Paavali ikäänkuin tuunasi juutalaismessias Jeesuksesta globaalin Kristuksen (kreikankielinen käännös Messiaalle).  Paavali  käänsi  opissaan Jeesuksen kuoleman häpeällisestä häviöstä loistavaksi voitoksi kuolemasta: kaikkien ihmisten syntien sijaissovitukseksi. Kun ihminen uskoo Jeesukseen ja kun hänet kastetaan Kristuksen nimeen, Kristus asettuu asumaan häneen ja vapauttaa hänet synnin vallasta. Tämän seurauksena kääntyneessä syntyy halu elää Jumalan tahdon mukaan ja osallistua paikallisen seurakuntayhteisön elämään.

  Näin Jeesuksen sanoma  hengellistyi. Kun alunperin piti uskoa, mitä Jeesus opetti, nyt piti uskoa Jeesukseen. Historiallinen Jeesus ei halunnut,  että häntä palvotaan vaan, että häntä seurataan.

  Kun alunperin Jeesus liittyi historian käänteeseen, jota juutalaiset odottivat: siis odotukseen Israelin kunnian palauttamisesta ja uudesta suuruuden ajasta, nyt tuo tulevaisuuskuva paremmasta elämästä  siirrettiin kuolemanjälkeiseen aikaan. Jeesus itse kytki elämänsä juutalaisiin Vanhan testamentin messiasprofetioihin. Niiden mukaan Jeesuksen olisi pitänyt olla paljon kärsineen kansan pelastajakuningas.

  Siitä ollaan varsin  yksimielisiä, että Jeesuksen oma tarkoitus ei ollut luoda uutta uskontoa vaan pikemmin puhdistaa juutalaisten uskontoa. Jeesus oli kiinnostunut vain juutalaisisten pelastamisesta.  "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten", Jeesus sanoi Matteuksen mukaan.

  Opetuslapset tekivät lähetystyötä kertomalla, mitä Jeesus opetti eläessään, mutta Paavali keskittyi kertomaan Jeesuksen ihmeellisestä kuolemasta ja ylösnousemuksesta,  joille hän oli itse antanut erityismerkityksen. Paavali mainitsi  Jeesuksen opetuksista ja historiallisesta toiminnasta hämmästyttävän vähän. Näyttää, kuin häntä ei  olisi edes kiinnostanut Jeesuksen maanpäällinen elämä ja teot. Historiallista Jeesusta koskevissa kertomuksissa ei ollut paljonkaan sellaista aineistoa, joka olisi tukenut Paavalin omia teologisia ajatuskulkuja.

  Usein Jeesuksesta muistetaan nimenomaan hänet eettiset ohjeensa. Paavali ei juurikaan niistä kerro.  Paavalin opetus muistuttaa hellenistisen ajan yleistä moraalia, johon olivat vaikuttaneet mm. stoalaiset, epikurolaiset ja kyynikkofilosofit. Paavali - toisin kuin monet aikalaisensa - suhtautui mm. naisiin  tasa-arvoisesti sekä seurakunnan tehtäviä jaettaessa että avioliitto- ja rakkauselämässä.

  Paavali rakensi Jeesukselle uuden imagon.  Jeesus ei ollut Paavalille täysi ihminen – Jeesus oli (vain) melkein kuin ihminen (vrt. Markuksen evankeliumi:  Jeesus on täysi ihminen, juutalainen mies, jonka Jumala oli adoptoinut kasteessa pojakseen.

  Paavali rakensi Jeesukselle myös historian: Jeesus Kristus oli ennen aikojen alkua Jumalan Poikana maailman luomisessa mukana, kunnes Jumala lähetti ”Poikansa" maailmaan. Täällä hän kärsi ristinkuoleman ja  nousi ylösnousemuksen jälkeen  taivaaseen, josta Jeesus tulee hyvin pian takaisin elävien ja kuolleiden tuomarina. Jeesuksen tullessa takaisin Jumalalle alisteinen Jeesus luovuttaa viholliset kukistettuaan kuninkuuden takaisin Jumalalle ja Jeesus alistuu Jumalan valtaan ja Jumala on sen jälkeen ”kaikki kaikessa/hallitsee kaikkea”.

  Paavalin luoma Jeesus-kuva oli sellainen, sanotaanko  akateeminen, ettei esim. köyhä kalastaja Pietari ymmärtänyt siitä mitään.

  Paavali  oli deterministi.  Elämänkulku oli ennaltamäärättyä. Ihmisen tuli elää nuhteettomasti, mutta se ei riitä. Hän pelastuu - pääsee taivaaseen -  yksin uskosta Jumalaan ja Jeesukseen, Jumalan armosta.  Paavalin teologiaan ei kuulunut helvettiä.  Uskottomat vain raukeavat kuollessaan.

  Paavalin kirjeissä on myös radikaalia vaatimus alistua esivallalle ja sopeutua ympäröivään yhteiskuntaan eristäytymisen sijaan. Paavalin ajattelu merkitsi  tässä suhteessa  jyrkkää käännettä juutalaiseen ajatteluun, jossa pakanoiden kanssa ei edes syöty.

  Myös Paavali odotti Jeesuksen palaavan  vuosien, korkeintaan vuosikymmenten kuluessa.

  KIRJALLISUUTTA
  Kuula, K. (2001) Paavali - kristinuskon ensimmäinen teologi. Helsinki: Edita.
  http://www.argumentti.fi/argumentti/2011/10/jeesus-paavali-juutalaisuus/
  http://www.helsinki.fi/teol/pro/_merenlah/oppimateriaalit/text/suomi/movement.htm
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavali

  sunnuntaina, joulukuuta 21, 2014

  Kuka oli Jeesus Nasaretilainen? Osa 1.

  Päivitetty 6.1. 2017
  JOS sopii näin Joulun alla, valitsen blogilastuni teemaksi Joulun lapsen: Jeesuksen. Tässä ensimmäisessä osassa kysyn : kuka (historiallinen)  Jeesus Nasaretilainen tutkijoiden mielestä oli. Mitä hänestä tiedetään?

  Kysymys on hankala. Ihmiset jakautuvat  sen äärellä karkeasti kolmeen ryhmään. Osaa jo  kysymys loukkaa, koska asia on itsestään selvä. Heiltä saan ohjeen: lue Raamatusta.  Osalle  kysymys on turha; heille Jeesus on sepitteellinen hahmo ja kaikki uskonnot vain ooppiumia kansalle (ks. http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/2003_0203/jeesus_on_satuolento.)

  Kirjoitan tämän jutun sille kolmannelle ryhmälle: Niille, jotka suhtautuvat kaiken maailman ilmiöihin avoimin silmin ja jotka vielä uskovat tieteeseen ja kriittiseen tutkimukseen.

  ITSE lähden siitä, että Jeesus on kiistatta elänyt. Hän on siis historiallinen henkilö. Historillisesta Jeesuksesta tiedetään kuitnkin hyvin vähän. Uuden testamentin kirjoitusten lisäksi hänestä ei juuri ole mainintoja. Tärkein juutalainen lähde, jossa viitataan Jeesukseen on Flavius Josephus (37–100 jaa.) On kuitenkin epäilty, että viittaukset on lisätty jälkikäteen.

  MUTTA jokseenkin tällaisiin faktoihin uskontaan:
  • Jeesus syntyi isättömänä käsityöläisperheeseen noin 7–2 eaa. Todennäköisesti 4 eaa.
  • Jeesuksen isäksi mainitaan Joosef. Vanhimmassa, Markuksen evankeliumissa, ei puhuta lainkaan Jeesuksen isästä. Joosef ei esiinny Jeesuksen elämän loppuvaiheissa. Ehkä hän oli  jättänyt  perheensä juoruihin ja sosiaaliseen paineeseen kyllästyneenä. 
  • Jeesuksen syntymä juhlitaan 25.12. Raamatussa ei mainita, mihin aikaan vuodesta Jeesus syntyi. Raamatun mukaan seudulla oli Jeesuksen syntyessä paimenia kedolla, mutta Juudean vuoristoseudulla karjaa ei tuohon aikaan vuodesta, talvi­sateiden aikana, yleensä pidetty laitumella.
  • Syntymäpäivän sijoittaminen tuohon päivään  on peräisin alkujaan Intian ja Persian uskonnoissa esiintyneestä Mithra-kultista. Mithra oli auringon ja valon jumala, joka 200-luvun loppupuolella korotettiin Sol Invictus-nimisenä Rooman viralliseksi valtionjumalaksi. Hänen tärkein juhlapäivänsä  oli 25. joulukuuta – heti talvipäivän seisauksen jälkeen, jolloin päivä alkoi jälleen pidentyä. Kun kristinusko 300-luvulla korvasi Mithra-kultin valtionuskontona, alettiin Jeesuksen syntymää juhlia Voittamattoman auringon päivänä.
  • Jeesuksen äidiksi mainitaan Maria.
  • Jeesuksen oikea nimi heprealainen nimi oli ehkä Jehoshua sekä lyhyempi muoto Jeshua. Joidenkin arvioiden mukaan Yehoskua (Joosua).
  • Jeesus oli juutalainen.
  • Raamatun mukaan Jeesus syntyi neitseellisesti. Jooset ei ollut hänen oikea isänsä.
  • Todennäköisesti syntymäkaupunki oli Galilean Nasaret - ei Betlehem. Nasaret ei ollut kaupunki, vaan pahainen pikkukylä, jossa oli satakunta asukasta.
  • Raamatun mukaan Jeesuksella oli  siskoja ja veljiä.
  • Jeesus oli ammatiltaan rakentaja (teltantekijä) ja  käsityöläinen.  
  • Jeesuksella ei ollut uskonnollista ammatillista koulutusta. Silti hän noin kolmikymmenvuotiaana ryhtyi julistajaksi.
  • Hän liittyi noin 30-vuotiaana autiomaassa eläneen askeetin Johannes Kastajan oppilaspiiriin. Johannes oli siis Jeesuksen opettaja. Hän oli essealainen. Qumran sijaitsi lähellä Johannes Kastajan kastamispaikkaa Jordanilla. 
  • Pian hän  irtaantui tuosta kultista ja ryhtyi itse kiertäväksi opettajaksi ja parantajaksi. 
  • Hänellä oli harvinaisen vahva ja horjumaton kutsumus; hän koki saaneensa erityisen tehtävän ja valtuudet  levittää sanomaansa.  Hän piti opettamiaan asioita ehdottoman tärkeinä. Hän oli täysin sisäistänyt oman oppinsa. Hä  katsoi toimivansa Messiaan auktoriteetilla.
  • Jeesuksen julistus ei ollut poliittista.
  • Jeesus opetti ja kiersi Pieni joukko syttyi. Hän ei saanut laajojen kansanjoukkojen suosiota.
  • Jeesus  opetti  erityisesti köyhiä ihmisiä Galilean pienissä kylissä ja maaseudulla- ei suurissa kaupungeissa.
  • Jeesus teki ihmeitä.
  • Tämä opetusvaihe kesti noin vuoden, mahdollisesti kolme.
  • Jeesuksen ulkonäöstä tai puhetavasta ei ole muuta historiallista tietoa kuin se, että hänen äidinkielensä oli aramea. 
  • Jeesuksella on ollut ilmeinen karisma ja hyvät puhujanlahjat.
  • Opetuslasten oli jätettävä entinen elämänsä, perheensä, elinkeinonsa ja omaisuutensa  seuratakseen häntä. 
  • Jeesus ja hänen opetuslapsensa elivät vaatimattomasti. He nukkuivat, mistä sattuivat yösijan saamaan, ja söivät niiden luona, jotka sattuivat tarjoamaan heille aterian.
  • Jeesuksella oli paitsi ihailijoita myös vihamiehiä. 
  • Opetuslapsille uskottiin Jumalan valtakunnan salaisuus, sairaudet voittava voima. 
  • Hän suututti juutalaisen eliitin opetuksillaan ja elämäntavoillaan. 
  • Pääsiäisenä hän saapui Jerusalemiin ja aiheutti jonkilaisen kapinan. Osalla hänen seuralaisistaan oli aseita (mm. Pietari).
  • Jeesus  antoi opetuslapsille tehtävän levittää sanomaa nimenomaan vain Israeliin. (Matt 10: 5-8).
  • Roomalaisen Pontius Pilatus teloitti Jeesuksen ilmeisesti vuonna 36 jaa. ristiinnaulitsemalla, mikä oli rankin, kapinallisille tarkoitettu mestaustapa.
  • Jeesus kuoli noin 26–36 jaa.
  • Kuollessaan Jeesus oli naimaton, lapseton ja rutiköyhä.  
  • Jeesuksella ei ollut poliittista eikä uskonnollista vaikutusta elinaikanaan. 
  • Näkemykset siitä ajoiko hän  kumousta, vaihtelevat.
  • Jeesuksen kuollessa jäljelle jäi pieni opetuslapsien joukko opetuslapsia, joka pakeni.
  • Jeesuksen liikkeen miehet menettävät hermonsa ja menivät piiloon. Naiset jäivät.
  • Markuksen evankeliumi: tyhjä hauta jäi ymmärtämättä seuraajilta. (myöhemmin annettu tulkinta)
  • Jeesus haudattiin, mutta ruumista ei löydetty sieltä seuraavana päivänä.
  • Jeesukseen uskovat olivat hämmennyksessä. Opetuslapset pakenivat. Heitä etsittii  ja kuulusteltiin(MH). Pietari kielsi tuntevansa Jeesuksen.
  • Pian opetuslapset  kokivat jotain hyvin merkittävää, koska he  tulivat esiin julistamaan rohkeasti, että Jeesus on Messias, joka on noussut kuolleista ja palaa perustamaan valta-kunnan, josta oli puhunut. Jokin vakuutti opetuslapset, että toimintaa on jatkettava.
  • Opetuslapset jatkoivat edelleen Mooseksen lain tarkkaa noudattamista - ja parannustyötä- mutta edelleen vain juutalaisten keskuudessa. 
  • Jeesus oli luvannut palata heidän elinaikanaan, mutta näin ei käynyt.
  • Jerusalemin seurakunnan kävi sittemmin  huonosti. Juutalaiset eivät ottaneet viestiä vastaan.  Jeesus oli väärä Messias - koska Israelin paluu loistoon ei toteutunut.  Jeesuksen uskovat ajettiin pois synagogista. Lopulta Jerusalemin seurakunnan johtajaksi Pietarin jälkeen noussut Jaakob ei taipunut tunnustamaan Jeesusta vääroppiseksi ja hänet kivitettiin kuoliaaksi.
  • Nyt merkittävään asemaan nousi entinen fariseus Paavali, jota  Laine kuvaa alemmuuskompleksista kärsiväksi Jeesuksen opetuslasten kilpailijaksi. Paavalihan ei ollut tavannut Jeesusta eikä voinut siksi olla oikea apostoli. 
  • Paavali sai tiedon mystisessä ilmestyksessä.
  • Paavali selitti Jeesuksen toimintaa omasta ideastaan, itseluomastaan ihannekuvasta  käsin. Mooseksen lakia ei tarvitse noudattaa (vaikka Jeesus käski noudattaa). Paavali tarjosi Messias-kuvaa, joka oli täysin vieras juutalaisille: kärsivä Messias. Tämä oppi perustui hänen kokemaansa näkyyn.
  • Paavali joutui  riitoihin, myös läheistensä esim. apulaisensa Barnabbaan kanssa.  Hän sanoi suorat sanat myös Pietarille.
  • Paavali ajautui riitoihin muiden apostolien kanssa. Riitaa yritettiin sovitella. Syntyi kompromissiratkaisu (v 48), jossa Paavali sai jatkaa lähetystyötä - mutta vain pakanoiden parissa. Pakanoilta vaadittiin vain muutamien Mooseksen lain säädösten noudattamista.  Profetian mukaan nimittäin lopun ajan merkkejä on myös, että ”kaikki muutkin ihmiset etsivät herraa ”.
  • Odoteltiin Jeesuksen paluutta. Pidettiin  oppia kasassa. Irtauduttiin juutalaisuudesta. Levitettiin uskoa diasporajuutalaisille.
  • Syntyi kristinuskon suuri kertomus: suuri epäonnistuminen, Pelastaja, jonka pelastettavat hylkäävät ja jonka unelmat sortuvat sen ajan suurimman sotilasmahdin valtakoneistoon.
  • Syntyi uusi uskonto
  • Syntyi kirkko.

  Mitä Jeesus opetti?
  Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta, joka tekee lopun maailmaan valtarakenteista. Jumalan valtakunta oli lähellä, ja se haastoi ihmisiä elämään uudella tavalla.

  Hän ei  tavoitellut henkilökohtaista onnea tai menestystä tässä elämässä. Hän eli yksinkertaista elämää ja kehotti  oppilaitaan huolettomuuteen maallisissa asioista. Toisin kuin monet askeetit hän söi ja joi. Niinkään hän seurusteli huonomaineisten kanssa. Markuksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen myös käyttäytyneen häiritsevästi.

  Jeesuksen perusviesti oli: Jumalan valtakunta on tullut. Hän oli vakuuttunut, että  israelilaisten Jumalan valtakunta oli pian toteutumassa.  Se merkitsisi iloa ja pelastuksen aikaa erityisesti köyhille ja sorretuille. Hän oli  tie, totuus ja elämä.  Ihmisten on jätettävä kaikki ja seurattava häntä.

  Jeesuksen käsitys itsestään oli äärimmäisen korkea, hän uskoi olevansa lopun aikojen messias, kansalleen luvatun lopullisen pelastuksen, "Jumalan valtakunnan" toteutumisen keskeishahmo ja lopun aikojen tuomari, joka hallitsisi pelastuneita 12 oppilaansa kanssa.

  Jeesuksen opetuksia on koottu mm. Uuden Testamentin vuorisaarnaan.  Jeesus  saarnasi  ns. kultaisena sääntönä tunnettua juutalaisuuden perusperiaatetta (jonka mm. Konfutse oli löytänyt 500 vuotta aikaisemmin): Tee toisille niin kuin toivot toisten tekevän sinulle.

  Monet Jeesuksen opetukset muistuttavat essealaisten opetuksia. Mm. Qumranissa ei saanut vannoa (Jeesus: älkää ensinkään vannoko). Sanoma oli pitkälti sama kuin Johanneksella:
  - Jumalan valtakunta oli lähellä ja oli aika tehdä parannus ja seurata hänen kutsuaan.
  - Hän julisti, että Jumalan valtakunnassa vallitsi tasa-arvo, ja niin pitäisi vallita myös maan päällä.
  - Hän kielsi päästämästä äitiään ja veljiään luokseen ja kutsui ympärillään olevia ihmisiä todellisiksi äidikseen ja veljikseen. Yhteiskunnassa, jossa uskottiin käskyyn vanhempien kunnioittamisesta, tuollainen ele on ennenkuulumaton ja herättänyt varmasti paheksuntaa.

  Kasvatuksen näkökulmasta on merkittävää, kuinka suuren arvon Jeesus antoi lapsille, joita juuta-laisuudessa yleensä jopa halveksittiin. Jeesus asetti lapsen aikuiselle esikuvaksi. Jeesuksen ihanneihmisellä oli lapsen mieli, kyky ottaa elämä vastaan lahjana.

  Jeesus kyseenalaisti opetuksissaan Vanhan Testamentin lakipykälien noudattamisen. Niiden sijasta tai lisäksi oli noudatettava rakkauden kaksoiskäskyä: ehdotonta rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan. Lähimmäisen rakkaus ei ollut juutalaisuudessa uutta. Täysin omaperäistä oli, että Jeesus  vaati rakastamaan myös vihamiehiään. Hän vastusti väkivaltaa ja kehoitti olemaan tekemättä pahalle vastarintaa. Jeesuksen mukaan tietä Jumalan valtakuntaan kuljetaan rakastamalla, anteeksi antamalla ja olemalla tuomitsematta muita. Jumala on rakkaus, ja sen vastakohtia ovat viha ja pelko.

  Jeesus suhtautui neutraalisti roomalaisiin virkamiehiin ja julisti, että ihmisen on rakastettava myös vihollisiaan. Jeesus söi yhdessä tullimiesten, Rooman vihattujen edustajien, kanssa, ja hän oli heti valmis auttamaan, kun roomalainen sadanpäällikkö pyysi apua sairaalle palvelijalleen (Matt. 8:5–10).

  Jeesus  käski kääntämään  toisen posken. Hän kehotti ihmisiä hylkäämään perinteisen juutalaisen arvon: vanhempien ehdottoman kunnioittamisen.

  Mielenkiintoisia kysymyksiä?
  TUTKIJAPIIREISSÄ monet Jeesuksen elämään liittyvät seikat ovat herättäneet mielenkiintoisia kysymyksiä. Voidaanko Uudessa Testamentissa ainutlaatuisia tapahtumia selittää jollain yleisemmällä tekijällä? Erityisesti esiin ovat nousseet samankaltaisuudet erään juutalaisen lahkon: essealaisten kanssa.

  Lähtökohtana on tällöin (kiistanalainen oletus), että Jeesuksen elämä oli aidosti- eikä vain jälkikäteen käsikirjoitettu. Oltiin  (eri syistä) varmoja, että vanhan testamentin Messia-ennustus on toteutumassa.

  T.P. Laineen mukaan essealaiset olivat valmistelleet tuomiopäiväprojektia vuosikymmenien ajan. Hänen mielestään Jeesus oli essealainen ja essealaisten pyhien miesten Messiaaksi  valitsema, siittämä (Pyhän hengen siittämä)  ja kasvattama.

  Jeesus valittiin tuohon rooliin, ja hän ryhtyi myös itse aktiivisesti toimimaan käsikirjoituksen mukaan jotta ennustukset kävisivät toteen. Hän omaksui sotilas- Messiaan roolin ja alkoi tietoisesti toteuttaa viimeisten aikojen ennustuksia profetia kerrallaan järjestämällä tilanteita.  Hänen veljensä Jaakob  oli valittu pappi-Messiaaksi.  Jeesus uskoi olevansa uusi Mooses, Daavidin poika, joka tappaa vihollisensa.

  Mutta sitten jokin meni pieleen. Jeesus kuoli. Mutta viholliset eivät.

  Miten Jeesuksen syntymätapaa voitaisiin selittää?
  • Jeesuksen syntymään liittyvät legendat (Sakariaan ennustus, Simeon tietää: enkelien (lähettiläiden) ilmestyminen Marialle,  sukupuiden erilaisuus.
  • Lopunajan ennusteet (yhdistettynä komeettoihin).
  • Nuori rakentaja (Rakennuttaja-grynderi Joosef (Ari Mattatias) saapuu Qumranin korjaustyömaalle nuori nainen Maria mukanaan. Maria tulee raskaaksi ja nuori essealainen Gabriel-pesher nimeä käyttävä lähetti kertoo Qumranin munkkien toiveesta kutsua syntyvä lapsi luostariin kasvatettavaksi lopun ajan Messiaaksi. Miksi?  Koska munkit olivat vetäneet Danielin aikalaskelmista, jotka täyttyisivät noin 30 jKr. (takaisinlaskettuna) ja maanjäristyksistä johtopäätöksen, että Jumalan kuningaskunnan toteutuminen ja sitä mukaa viimeiset päivät olisivat lähellä. Tällöin Jahven lupauksen mukaan tarvittaisiin Uusi liitto ja sille välimies, ylimmäinen pappi ja kuningas, jotka hallitsisivat ikuisesti. Koska Jumalan valtakunta olisi ikuinen. Tällaiseksi papiksi kelpaisi vain saadokilais-daavidilaisessa järjestyksessä valittu pappiskuningas, joka asetettaisiin uudelleen Jerusalemiin Daavidin valtaistuimelle, kunhan roomalaiset oli ensin Herran avulla kukistettu. 
  Miksi Johannes kastoi Jeesuksen?
  Niin oli tapana essealaistan piirissä.

  Miksi Jeesus keräsi opetuslapsia?
  Jeesus keräsi opetuslapsia liittymään yhteisöön (oikeaoppisiin essealaisiin).  Hän valitsi ryhmään rikollisia, koska se kuului profetiaan (ja rikkoi näin essealaisuutta vastaan).

  Miksi Jeesus meni autiomaahaan 5000 miehen kanssa?
  Kyseessä oli taisteluharjoitus.

  Miksi Jeesus paransi sairaita?
  Ennustuksissa keskeisessä roolissa oli parannustoiminta. Sairauksien uskottiin johtuvan synneistä. Jeesus poisti synnin ja sairauden parantamalla sairaat (meille tuntemattomalla tavalla). Jeesuksen lisäksi myös opetuslapset osasivat parantaa.

  Essealaiset uskoivat, että vain terveet pääsevät Taivasten valtakuntaan (lopun ajan koittaessa).

  Parannustoiminnalla oli essealaisille suuri merkitys. Qumranissa oli parantajia. Essealaiset tunsivat lääkeaineita ja mineraaleja.  Qumranin munkit tunsivat parantavia yrttejä.  He olivat perehtyneet egyptiläiseen parannustaitoon.

  Miksi Jeesus moitti saddukeukisia ja fariseuksia?
  He olivat lainrikkojia.

  Miksi opetuslapsina oli 12 miestä ?
  Qumrania kuten Jeesus-liikettä johti 12 + 3 miestä. (esim: 12 opetuslasta + Jeesus + Johannes K + Jeesus Bar Abbas). Qumranissakin oli vain miehiä. Jumalan kansaan kuului 12 sukukuntaa.  Jeesus ehkä oli uudelleen kokoamassa niitä lopunajoiksi, kuten oli luvattu.

  Miksi Jeesus kutsui Jumalaa isäksi
  Qumranilaiset olivat ’Jumalan lapsia’, joten Jumala oli heidän ’isänsä.’

  Miksi Jeesus vaati seuraajiaan luopumaan omaisuudestaan?
  Omaisuus annettriin essealaisille. Ennen Qumranin löytöjä tutkijat suhtautuivat usein hyvin epäilevästi Luukkaan esittämään ajatukseen varhaisten kristittyjen omaisuuden yhteydestä. Koska Qumranin liikkeeseen liittymiseen kuitenkin ilmeisesti kuului omaisuuden asteittainen luovuttaminen yhteiseen käyttöön, on alettu pitää mahdollisempana, että jotakin tällaista saattoi esiintyä myös Jeesukseen uskovien parissa

  Miksi Jeesuksella oli valkoinen saumaton  asu?
  Qumranin munkeilla oli valkeat liinavaatteet.

  Miksi Jeesus kutsui lapsia luokseen?
  Essealaiset adoptoivat yhteisöönsä  lapsia siinä iässä,  kun he olivat hyväoppisia ja vaikutuksille altiita. Essealaiset ottivat luokseen toisten lapsia, kunhan nämä ovat sopeutuvia ja oppimiskykyisiä, ja arvostavat näitä itsensä kaltaisiksi sekä opettavat heitä omille tavoilleen.

  Miksi Jeesus ei mennyt naimisiin?
  Esselaisilla oli kielteinen suhtautuminen sukupuolielämään (saastuttaa?Qumranin sotakäärö).
  Essealaiset hylkäsiväyt mielihyvää tuottavat asiat pahana, mutta arvostivat pidättyvyyttä ja himojen voittamista hyveenä. He välttävät avioitumista.

  Miksi Jeesus rikkoi sapattisääntöä?
  Essealaisilla oli eri kalenteri.

  Miksi Jeesuksen Messias-rooli salattiin?
  Niin varauduttiin edessä olevaan uskonsotaan.

  Miksi köyhät olivat siunattuja?
  Qumranissa heitä kutsuttin "hengessä köyhiksi".  Jumalan valtakunta luvataan köyhille. Qumranissa köyhyys  kunnianimitys.

  Miksi Jeesus riehui temppelissä? Miksi väkivallaton Jeesus uhkasi tuhota temppelin? Miksi häntä kiinniottamassa oli niin suuri joukko miehiä (600 sotilasta +400 temppelipoliisia)
  Jeesus ei ollut väkivallaton pyhän sodan aikana. Qumranissa vaadittiin väkivallattomuutta rauhan aikana.  Jeesus sai temppelin haltuunsa, koska mukana suuri joukko miehiä. Jeesuksen joukko oli aseistautunut. Jeesuksen opetuslapsissa oli kiivailijoita, selootteja ja tikarimiehiä (judas).

  Miksi Pietarilla on  miekka?
  Laineen tulkinnan mukaan Jeesuksella olikin mukanaan sotilaita - mutta hän ei antanutkaan niiden taistella.

  Miksi Jeesus ei puhunut pahaa roomalaisista valloittajista?
  Se oli osa essealaisten tuhosuunnitelma, Pyhää sotaa.

  Mikä oli yläasali, jossa pidettiin viimeinen ehtoollinen?
  Qumraniin liittyvillä essealaisilla oli Jerusalemissa oma portti ja kaupungiosa. Jeesuksen ns. ’yläsali’ sijaitsi tässä kaupunginosassa.

  Qumranin piirissä  ateriayhteydellä vaikuttaa olleen tärkeä merkitys. Leivän ja viinin siunaamisesta puhutaan paitsi Uudessa testamentissa ehtoollisen asettamista kuvattaessa myös esimerkiksi Qumranin Yhdyskuntasäännössä (ks. 1QS VI,4–6).

  Miksi viimeinen ehtoollinen syötiin niinkuin syötin?
  Qumranissa oli kultillinen eskatologinen ehtoollinen tarkkoine pöytäjärjestyksineen. Qumranilaisilla oli erilainen kalenteri.

  Miksi Jeesus ristiinnaulittiin?
  Jeesus vangittiin ja naulittiin ristiin (profetia toteutui siltäkin osin).  Mutta minkään profetian mukaan Messiaan ei olisi pitänyt kuolla. Jeesus oli valmis kuolemaan, koska uskoi, että hän saa uuden ruumiin.

  Miksi Jeesus koki tulleensa hylätyksi?
  Jeesuksen kuollessa tapahtui luonnon mullistuksia, mutta lopullista tuhoa ei tullutkaan. Lopulllista sotaa ei syttynytkään. Jumalani Jumalani, miksi minut hylkäsit!

  Miksi Jeesuksen ruumis lävistettiin miekalla?
  Qumran (4Q825) kuvaa kärsivän messiaan, joka lävistetään.

  Miksi Jeeuksen seuraajat kutsuivat itseään köyhiksi, moniksi  jne?
  Qumranin munkit kutsuivat itseään pyhiksi, veljiksi, moniksi, köyhiksi, oikeaksi Israeliksi, Tien kulkijoiksi, Totuuden lapsiksi, valon lapsiksi. Kaikkia näitä  epiteetteja myös alkukristityt käyttivät.

  Mutta, mutta
  Qumranin yhteisö tuhottiin samoihin aikoihin kuin temppeli vuoden 70 jaa. tienoilla. Muisto erämaan luoliin kätketyistä kirjakääröistä jäi unholaan. Essealaiset hävisivät koska olivat nationalistinen ryhmä, joka osallistui kapinaan ja tuhoutui sen vuoksi.  Mikä oli tämä salaperäinen Qumranin yhteisö? Qumranin yhteisön ajatellaan olevan osa essealaista luostariyhteisöä. Ajallisesti se voidaan sijoittaa vuosiin 150 eKr. - 68 jKr. Ryhmä oli silmiinpistävän kiinnostunut lopunajallisista tapahtumista. He odottivat messiashahmoa ja tulkitsivat jyrkästi juutalaista lakia.

  Vaikka ym. kysymykset saavat vastauksensa, myös yhä uusia nousee:
  - Johanneksen kaste oli kertakaikkinen ja tapahtui luonnonvedessä, kun taas Qumranin liikkeen rituaaliset kylvyt olivat jokapäiväisiä ja niitä varten oli erityisiä altaita.
  - Myös suhtautuminen rituaaliseen puhtauteen on Qumranin teksteissä erilaista kuin Johanneksesta kertovissa teksteissä. Qumranin liikkeessä rituaalinen puhtaus oli ehdoton vaatimus, ja sen seurauksena liike oli huomattavan rajattu. Johanneksen (samoin kuin Jeesuksen) toiminta oli avoimempaa ja keräsi ympärilleen myös syntisinä pidettyjä ihmisiä.
  - Miten Jeesus pystyi parantamaan?  T.P. Laine vastaa, että joogalla. Oikeasti? Spitaalin? Vai oliko hänellä yliluonnollisia voimia?
  - Miten Paavalin "väärentämä" Jeesus-kuva on voinut innoittaa niin monia?
  - Jeesuksen ja essealaisten käsityksissä on suuri ero rakkauden käskyssä (Qumranin kääröjen ohje:  rakastakaa ystäviä, vihatkaaa vihollisia)
  - Myös puhtaussäännösten noudattaminen on ollut ankaraa, vaikka essealaiset eivät eläneetkään varsinaisissa luostariolosuhteissa.
  - Qumranin ryhmä oli tunnettu askeettisesta elämästään. Yhteisössä paastottiin paljon ja pidettiin tarkasti kiinni juhla-ajoista. Jeesusta taas moitittiin syömäriksi ja viinin juojaksiä. Hän ei paastonnut, vaan julisti pelastuksen iloa. Perustetta Qumranin opettajat olisivat varmasti pitäneet jumalanpilkkana. Jeesus väitti itse antavansa seuraajilleen sellaisen Jumalan pyhyyden, johon paastoaminen ja askeesi tähtäsivät.

  Hyvä kirja panee ajattelemaan.

  KIRJALLISUUTTA

  Gardel, Jonas. (2010) Jeeskuksesta. Suom. Torsti Lehtinen. Johnny Kniga.
  Laine, T.P . (2000). Kuka hän oli? Uusi näkökulma Jeesuksen elämään. Jyväskylä: Atena.
   4).
  Räisänen, Heikki & Saarinen, Esko (1978). Raamattutieto. Helsinki: Otava.
  Pöhlmann, Horst Georg (1978 ) Kuka oli Jeesus Nasaretilainen? Helsinki: Otava.
  Jaspers, Karl (1959). Die Grossen Philosophen.
  Uro, Risto. (1995). Jeesus-liikkeestä kristinuskoksi. Helsinki: Yliopistopaino.

  Linkkejä

  http://www.historianjeesus.fi/
  http://pienoinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/56630-jonas-gardellin-kirja-jeesuksesta-om-jesus
  http://www.ksml.fi/uutiset/viihde/kirjat/maallikkosaarnaaja-jonas-gardell-jaljittaa-historiallista-jeesusta/868769
  http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/01/mystinen-jeesus-nasaretilainen.html
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Historiallinen_Jeesus