Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, joulukuuta 07, 2014

Muutosteoreettisia työkaluja. Osa 3: de Wootin malli

de Wootin mallin löytää mm. Pohjoisen tutkimuksesta (2001). Hän on
suomentanut  mallin termit, mutta olen tuunannut niitä hieman. Klikkaa
kuvaa, niin se suurenee luettavan kokoiseksi.
KYSYMYS siitä, mitkä tekijät takaavat muutoksen onnistumisen, kiehtoo kaikkia muutostutkijoita.

Belgialainen Phillipe de Woot (1992) on tutkinut muutoksia yliopistotasolla. Mutta hänen julkaisussaan Managing Change at University esitettyä  mallia voi minusta hyvin yleistää muillekin kouluasteille.

de Wootin  mielestä muutoksen onnistumiseen vaikuttaa neljä tekijää. Yhdenkin puuttuessa kehitysprosessi joko katkeaa tai epäonnistuu.

Nämä elementit ovat:
1. Muutospaineet
2. Selkeä, yhteinen visio
3. Muutoskapasiteetti ja
4. Se, että hanke on ylipäätään toteuttamiskelpoinen

JOS  muutokselta puuttuvat muutospaineet, tuloksena on  turhaa touhua.
JOS  muutoksella ei ole selkeää visiota, muutos voi alkaa hyvin, mutta se kuihtuu kokoon
JOS  muutoskapasiteettia ei ole riittävästi, hankkeesta seuraa vain ahdistusta ja turhautumista.
JOS  hanke ei ole toteutuskelpoinen,  onnistuminen jää sattumanvaraiseksi.

De Wootin malliin voi liittää  seuravia taustaoletuksia:
-  muutoksen käynnistymiseen tarvitaan  muutospainetta. Muutospaine voi periaatteessa olla sisäistä tai ulkoista. Sisäinen paine on koulun  omaa muutostahtoa ja  motivaatiota. Ulkoinen paine on esim. koulun ulkopuolelta  tulevia odotuksia ja vaatimuksia.
- paineet kanavoidaan selkeään yhteiseen visioon siis  yhteiseen päämäärään tulevaisuudesta.
- muutoskapasiteettikäsitettä voidaan lähestyä sekä yksilöiden että organisaation näkökulmista. Siihen kuuluu mm. muutoksen tekijän tiedot, taidot ja tahto sekä organisaation osalta mm. muutostoimintaa tukeva infrastruktuuri. Hankkeen toteuttamiskelpoisuus syntyy monista ratkaisuista, kuten strategisista valinnoista, resursseista ja valitusta muutosotteesta.

KIRJALLISUUTTA

de Woot, P. (1992). Managing Change at University. Journal of the Association of
European universities - CRE-action No 109.

Pohjonen, J. (2001). Alma Mater – Quio Vadis. Tieto- ja viestintätekniikka yliopistojen
strategisena haasteena. Artikkeli olo aikanaan luettavissa www-muodossa: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/osahankkeet/strategiapalvelut/tyokalupakki/al mamater.html 
Valitettavasti linkki ei enää toimi.Ei kommentteja: