Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, joulukuuta 14, 2014

Muutosteoreettisia työkaluja. Osa 7. Lewinin muutosmalli

YKSI ehdottomasti tunnetuimpia  muutosmalleja on  Kurt Lewinin 1940-luvulla suunnittelema sulatettavan jään malli. Se perustuu analogiaan nesteen olomuodoista. Analogioissa on vaaransa, mutta  tässä se kyllä toimii.

MALLIN perusidea on  yksinkertainen.  Siinä on kolme vaihetta: (1) Sulattaminen (vapauttaminen vanhasta), (2) Muutos ja (3) Vakiinnuttaminen.

Sulata
(1) Ennen muutosta on lisättävä tyytymättömyyttå vanhaan tapaan toimia ja motivaatiota uueen. Vanhan tukijärjestelmät sulatetaan pois.

Monissa muutoshankkeissa tässä vaiheessa
 • Määritellään tarkasti, minkä on muututtava
 • Analysoidaan nykytilanne
 • Yritetään vakuuttaa  ihmiset siitä että muutos on välttämätön.
 • Vältämättömyyden tunnetta lisää, kun johdolla on kiire
 • Varmistetaan, että ylin johto tukee muutosta
 • Luodaan  kriisititietoisuutta.
 • Tätä auttaa, kun esitetään tulosten heikkenemistä osoittavia käyriä.
 • Luetaan kokouksissa ääneen vihaista huoltajapalautetta
 • Murennetaan vanhat tavat ja traditiot. 
 • Tehdään vanhalla tavalla toimiminen vaikeaksi (esim. lopetaan ohjelmien tukeminen)
 • Vaihdetaan johtoa ja muutoinkin organisaatiota
 • Puretaan perustukset vanhalta. Kyseenalaistetaan vanhaan tapaan liityviä myönteisiä asenteita ja vaihdetaan esim. palkitsemisperiaatteista
 • Motivoidaan porukkaa muutokseen kuvailemalla uusi parempi tulevaisuus
 • Luodaan muutoksessa tarvittavaa turvallisuuden tunnetta

Muuta
(2) Kun ihmiset ovat motivoituneet muutoksen he ovat valmiita omaksumaan uusia käyttäytymismalleja. Kun vesi alkaa  sulaa, muutos käynnistetään.

Monissa muutoshankkeissa tässä vaiheessa
 • Ihmiset yritetään saada uskomaan uuteen ideaan
 • Laaditaan huolellinen muutossuunnitelma
 • Koulutetaan väkeä
 • Annetaan oppia myös erehdyksen kautta
 • Kuvataan muutoksesta jokaiselle tulevaa hyötyä
 • Annetaan aikaa ja tilaisuuksia keskustella

Jäädytä
(3) Viimeisessä vaiheessa vakiinnutetaan omaksuttu muutos ja  jäädytetään vesi uudelleen.

Monissa muutoshankkeissa tässä vaiheessa
 • Vakiinnutetaan uudet toimenkuvat
 • Lisätään kontrollia
 • Estetään omaksutun uuden käyttäytymismallin sammuminen vahvistamalla sitä
 • Luodaan uusi palkitsemisjärjestelmä
 • Juhlitaan onnistumisia
JOKAINEN aikaansa seuraava huomaa, että juuri tällä mallilla ajetaan läpi vieläkin suuri osa muutoksista.

Ei kommentteja: