Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, toukokuuta 31, 2009

Suomen kesä

KUVA: Lepopäivä Oittaalla.


VOIKO komeammin koulujen kesäloma alkaa? Kalenterissa vielä toukokuu, ja ilma ihana kuin lapsuuden kesäviikonloppuina. Naama punaisena auringosta ja sielu täynnä aurinkoenergiaa.

Iloa kuulema riittää vielä maanantaille. Sitten lämpötila putoaa jopa 20 °. Oliko Suomen lyhyt kesä ennen näin lyhyt:-)

(Noin) 50 vinkkiä Diasporaan joutuvalle koululle

KUVA: Diasporan aikana koulupäivällä oli poikkeava rytmi.


Päivitetty 4.6.2009 rehtori Erkki Kukkosen lähettämillä vinkeillä.

PÄÄTTYNEEN lukuvuoden isoin juttu oli kesäisestä tulipalosta johtunut Diaspora. Kokosimme vuoden aikana kertyneitä kokemuksia. Toivottavasti näistä vinkeistä olisi hyötyä seuraavalle koululle, joka eri syistä joutuu opiskelemaan poikkeuksellisesti väistötiloissa. Osaa kokeilimme itse. Osaa olisi pitänyt. Vinkit esitellään kolmessa osassa aakkosittain.

YLEISIÄ VINKKEJÄ


AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Muuttuneessa tilanteessa on ehkä ratkaistava uudelleen, kuinka ip-toiminta järjestetään. Missä? Terttu Akselin avainhenkilö.

AVUSTAJAT
Avustajan rooli korostuu (ja on ensiarvoisen tärkeä). Voisiko avustajien roolia/korvausta tehtävästä muuttaa poikkeustilanteessa???? Rehtori on avustajien esimies.

BUSSIKULJETUKSET
Päivittäiset bussimatkat kuormittavat kaikkia. Opettajien on hajaduttava bussin eri osiin ja valvottava oppilaita. On ratkaistava, mitä tehdään, jos joku (oppilas tai opettaja) myöhästyy bussista. Bussimatkojen vuoksi joudutaan myös muokkaamaan koulupäivää. Me jaksotimme päivän niin, että bussimatkoihin kulunut aika (30 minuuttia) oli välituntiaikaa. Näin työpäivä ei pidentynyt lapsilla eikä opettajilla. Bussikyytien järjestelyssa Juha Nurmi on avainhenkilö

Kannattanee jutella mm. pääluottamusmies Ritva H. Korhosen kanssa.

DIASPORA-FILOSOFIA
Tärkeintä on saada ajatukset irti menetyksistä, kohti uutta. Tarvitaan mukavia poijuja, joita voi odottaa. Muuttakaa ohjelmaa niin, että päiviin mahtuu iloa ja energiaa tuottavia asioita. Poikkeusoloissa on uskallettava jättää joitain asioita opettamatta tai tehtävä se aivan erilailla. Usein ongelmia muodostavat mm. liikunnan ja käsitöiden opetus-jollei välineitä ole. Johtokunnalle avoin selvitys opsin muutoksista.

Yhteiset tapahtumat diasporan aikana olivat todella haastavia. Voimia ei näyttänyt olevan kenellekään, sillä arkirutiinien pyörittäminen oli haastavaa. Toisaalta: teimme liikuntapäivän (suunnistuspäivä), palloilu/luistelupäivän Laaksolahdessa, päiväretki Luukkiin….

On tärkeää puhua tapahtuneesta, mutta siitä on myös osattava tapahtuman jälkeen lopettaa asian jauhaminen.

DOKUMENTOINTI
Ottakaa valokuvia. Pyytäkää lapsia kirjoittamaan kokemuksistaan. Pyytäkää heitä arvioimaan järjestelyjä. Itse pyysimme arviot muutaman kouluviikon jälkeen sekä vanhemmilta että lapsilta. Kuvasimme tulipalon, purku-ja jälleenrakennustyöt.

ELA-OPETUS
Kuinka organisida ELA-opetus? Meillä toinen ELA lähti Diaspora-luokkien kanssa. Toinen jäi Auroraan.

ENSIMMÄINEN KOULUPÄIVÄ
Panostakaa kaikin voimin siihen, että kaikki sujuu hyvin. Positiivinen mieli on välttätöntä. Aikuiset eivät saa vaipua voimattomuuteen. Tästä selvitään. Annetaan heti päivämäärä, milloin paluu on. Tutustutaan uusiin tiloihin. Oppilashuollon henkilöstöä saatetaan tarvita.

ERITYISTEHTÄVÄT
Diaporassa erityistehtävävastuut joudutaan jakamaan ehkä uudella tavalla. Toimiiko kirjasto esim.? Kannatta lukea OVTES huolellisesti. Pääluottamusmies tässä avainhenkilö.

HENGEN RAKENTAMINEN
On tärkeää pitää yllä yhteishenkeä. Me painatimme mm. Diaspora-paidan. Bussikyydit kannattaa ajoittaa niin, että opettajat voivat myös tavata toisiaan. Tarvitaan yhteisiä virkistystilaisuuksia.

HENKILÖSTÖ
Muutto koulusta pois vaikuttaa usein henkilöstömitoituksiin. Saatetaan tarvita YT-toimintaa jne. Edellyttää yhteistyötä monen tahon kanssa, Kuinka hoidetaan terveydenhuolto? Entä oppilashuolto? Rehtorin on käytävä säännöllisesti kaikissa toimintapisteissä.

INTEGROITUJEN OPPILAITTEN TUKI
Kuina organisoidaan, kun bussikyydit rajaavat? Meillä toinen ELA piti sinikarhutunnit, mutta vähemmän kuin tavallisesti.

JAKSAMINEN

Opettajan toipuminen jatkui yllättävän pitkään vielä omalle koululle paluun jälkeenkin. Myös oppilaiden jälkihoitoa tarvitaan; osalla luokista oli meillä sisäistä oirehdintaa. Jaksamista kannattaa seurata säännöllisesti.

JOHTAMINEN
Toivottavasti kouluille ja kaupungille saadaan pian selkeä toimintamalli tällaisiin tilanteisiin. Nyt rehtori jää liian yksin vastaamaan lähes kaikesta. Rehtorille tulisi nimittää kummi/työpari kaupungilta (henkilö, jolla on riittävät valtuudet ja taloudelliset resurssit ratkaista eteen tulevia ongelmia nopeasti/joustavasti. Tiimipomot tulisi kouluttaa tilanteeseen.

Aluerehtori ja rehtorin esimies ovat luonteva tuki.

KERHOT?
On ratkaistava, kuinka onnistuu, kun bussikyydit rajaavat päivän?

LUOVAT RATKAISUT
On uskallettava kokeilla aivan uusia ratkaisuja. Ne ohjaavat ajatukset muualle.

MEDIA
Media on aina kiinnostunut kriiseistä jne. Puhelimien soimiseen on aihetta varautua, kun tieto diasporasta leviää. Rehtorin kannattaa lukea kaupungin viestintäohje. Kaikista lausunnoista tieto omalle esimiehelle. Tieto myös tiedottaja Kaisa Pitkäselle.

MUUTTOKORVAUS
Opettajille maksetaan nimellinen muuttokorvaus rehtorin hakemuksesta. Espoolla on paikallinen sopimus asiasta. Käsittely näyttää vievän yli puoli vuotta. Avainhenkilönä Satu Hellsten.

Muuttokorvaus maksetaan myös paluumuutosta

OPETUSVELVOLLISUUDEN HUOJENNUKSET
Eräin edellytyksin rehtori, apulaisrehtori ja opettajat voivat saada huojennusta opetusvelvollisuuteen. Asia neuvotellaan opetustoimenjohtajan kanssa.

PAIKOTUSTILAT
Asia, joka voi viedä rehtorilta paljon aikaa ja vaatia yhteydenottoja on
varmistaa riittävä määrä paikoituspaikoja opettajille, jotka vaihtavat koulupäivän aikana toimipisteestä toiseen eri väistötilan läheltä.(EK)

PALUUJUHLA
On tärkeää juhlia paluuta. Me järjestimme rock-konsertin. Päivänavauksessa katseltiin dioja prosessista.

PELASTUSSUUNNITELMA
Uudessa tilassa on suunniteltava myös pelastautuminen uudelleen. Myös vanhaan kouluun jäävien osalta odotetaan, että pelastussuunnitelma päivitetään

PROSESSOIVA OTE
On hyväksyttävä, että kaikkea ei voi etukäteen ennakoida. Kootaan ongelmat, ja ratkotaan niitä "juoksussa". Ensimmäinen mieleen tuleva idea ei ehkä kuitenkaan ole aina paras.

PUHELIMET
OTJ voi myöntää oikeuden hankkia kännyköitä. Puhelimet ovat tarpeelliset ihan jokaiselle opettajalle. EHDOTTOMASTI. Ja puhelinten hankintalupa tulisi saada nopeasti (nyt uudessa tilanteessa esim. tiimipomo käytti ensimmäiset kuukaudet omaa puhelintaan. Juuri ensimmäiset pari kuukautta oman puhelinliikenteen ruuhka-aikaa).

Vanhojen numeroiden toiminta tulee varmistaa hyvissä ajoin eri väistötiloissa, jotta opettajainhuoneisiin ja opettajiin saadaan yhteys.(EK)

PÄIVÄNRYTMI
Bussikuljetuksien vuoksi päivänrytmi voidaan joutua muovaamaan uudenlaiseksi. Jättäkää väliin riittävästi taukoja- me emme osanneet niin tehdä. Sijoittakaa päiviin selkeitä rutiineita.

REHTORIN JAKSAMINEN
Tällaisissa tilanteissa rehtorin jaksaminen on lujilla. Tuntui, että töitä tehdään kolme vuoroa päivässä, yhdellä miehistöllä. Hyvä työyhteisö osallistuu vastuunjakoon.

TAVARAT
Kaikki omaisuus, joka otetaan mukaan, kannattaa luetteloida ja nimikoida. Talonmiehet auttavat kantamisessa, mutta kaikkiin paketteihin tulee merkitä, mihin tilaan ne kannetaan. Kuljetukissa yhteyshenkilönä mm. Risto Nikkari.

TIEDOTUS.
Kaupunki haluaa usein hoitaa ensitiedotuksen. Tiedotus huoltajlle, henkilökunnalle ja lapsille jää rexin vastuulle. Huoltajille tiedottaminen korostuu (kaikki tuntevat epävarmuutta). Tiedottamisen haaste kohdistuu sekä tiimiin, opettajan yksilönä että rehtoriin (apulaisrehtoriin). Kuinka vanhemmat tavoittavat opettajan? Minne ilmoitetaan poissaolot, jos email ei toimi?

TIETOKONEET
Kaikkein suurin työ liittyy tietokoneiden siirtoon uuteen paikkaan. Voi mennä kuukausia. Yhteyksiä pitää ottaa luvuttomaan määrään asianosasitahoja. Opettajat eivät saa kantaa tietokoneita. Keskushallinto kuvittelee, että koululla ATK-yhteyshenkilö saa käyttää työaikaa kaiken maailman selvityksiin. Yhteyshenkilöitä mm. Asko Lippo, Mikko Ovalo ja Sirkka Klenberg

Tietokoneiden verkkoyhteyksien toiminta tulee varmistaa riittävän ajoissa, koska asennukset ja siirtotoimenpiteet kestävät yllättävän kauan.(EK)

TIIMIT
Tiimi tukee jäseniään. Tiimikokouksille tarvitaan aikaa. Tiimit kannataa muovata tilojen mukaan. Tiiminvetäjä tarvitsee tukea.Tiimin tehtävänjako voisi olla kriisitilanteissa: tiedottaja, tiimipomo, varapomo ja eri toimintojen vastaavat. Valmis rakenne auttaisi.

Tiimikokouksista tulee laatia muistio, ja toimittaa se ainakin rehtorille.

TUKIOPETUS
Kuinka järjestää tukiopetus bussikuljetusten antamissa raameissa?

TUNTEET
Diasporan aikana esiin nousee monenlaisia tunteita, jopa vihaa ja katkeruutta. Varatkaa foorumeja niide työstämiselle. Koulupsykologi on tässä asiantuntija.

TYÖKUORMITUS
Diaspora kuormittaa hurjasti. Rehtorin työmäärä triplaantuu. Niin myös muilla. Seuratkaa jaksamista.

TYÖMAAKOKOUKSET
Kokouksissa on oma perinteensä. Niihin on mentävä mukaan. Kutsu voi tulla tosi viimetipassa.

UINNIT
Tieto väistötiloihin siirtymisestä ei kulje automaattisesti uinninopetusta järjestäville tahoille. Meillä vaihtui uimahalli.

VALVONNAT
Varsinkin monessa pisteessä toimittaessa opettajille tulee runsaasti valvontatehtäviä. Varautukaa siihen.

VARAMIESJÄRJESTELMÄT
Jokaisessa toimintapisteessa tulee olla vastaava opettaja. Opettajien poissaolojen ajalta on sovittava selkeät käytännöt. Sopikaa myös korvaus työstä.

YHTEINEN AIKA
Opettajat ja avustajat tarvitsevat yhteistä aikaa suunnitella, arvoida ja prosessoida.

YT-ISTUNNOT
Voidaan joutua pitämään monessa erässä. Upeinta olisi löytää yhteinen aika.TULIPALOTAPAUKSIIN JA MUIHIN ONNETTOMUKSIIN LIITTYVIÄ VINKKEJÄ


ILMOITTAMINEN
Kouluun kohdistuneesta onnettomuudesta heti ilmoitus opetustoimenjohtajalle (tai hänen tehtäviään hoitavalle).

KRIISIOHJEET
Käykää läpi kriisiprosessin kulku. Antakaa ohjeet, kuinka asiaa käsitellään luokissa ja kotona. Kriisin käsittelyssä rituaalit auttavat.

LOMAT
Rehtori voi joutua keskeyttämään lomansa tällaisen tapauksen vuoksi. Kuka muu asiat hoitaisi? Pitämättä jääneet lomat neuvotellaan erikseen oman esimiehen kanssa.

PUHDISTUKSET
Savuhaittojen vuoksi tilat puhdistetaan kemiallisesti. Kaupungilla on viranomaisia, jotka ratkaisevat, mitä tapahatuu mm. savussa olleille kirjoille, tekstiileille jne.

Kun korjattu tila saadaan käyttöön, voi vielä esiintyä monia ongelmia. On muistetava vetää ATK- ja puhelinkaapelit. Ilmastointilaitteissa saattaa olla pölyä jne.

TURVALLISUUS
Purku- ja rakennustöihin liittyy monia vaaramomentteja, jotka vaativat rehtorilta aktiivisuutta Kuorma-autot eivät oma-aloitteisesti aina osaa varoa pihantyngällä olevia lapsia.

VAKUUTUKSET
Kaupunki korvaa kaupungin omaisuuden. Ei opettajien tai oppilaitten henkilökohtaista omaisuutta. Tuhoutuneesta omaisuudesta on tehtävä yksityiskohtainen luettelo hintatietoineen. Vienee kymmeniä työtunteja.
VINKKEJÄ TILANTEESEEN, JOISSA OLLAAN TOISEN KOULUN TILOISSAAVAIMET
Meille yksi vaikeimpia asioita näyttää olevan uuden koulun avainten palauttaminen. Avaimet kun muistuttavat liikaa toisiaan.

ERITYISTILAT
Tarkistakaa, onko aineluokissa (liikuntasali, musiikki, käsityö jne.) yhtään vapaata tuntia, jotka voisitte varata.

KIITOKSET
Meillä oli ilo olla koulussa, jossa meille annettiin hyvät tilat ja meidät otettiin hyvin vastaan. Pienet muistamiset diasporan jälkeen ovat paikallaan. Me järjestimme joulukonsertin.

KORVAUKSET
Sopikaa etukäteen, mitä isäntäkoulun tavaroita saa käyttää ja miten käyttö korvataan? (Monistus, puhelimet, laudat, kankaat)

LUOKKATILAT
Haluatteko olla tiiviisti yhdessä? Vai hajallaan? Mistä kalusteet? Opetusvälineet? Sopikaa reilusti, kuka saa minkäkinlaisen luokan, ettei siitä tule lisäkuormaa.

OMAN AUTON KÄYTTÖ
Rehtorin kannattaa sopia esimiehensä kanssa, voiko hän laskuttaa km-korvauksen ajaessaan työpäivän aikana toimipisteestä toiseen.

RUOKAILU
Rehtori joutuu huolehtimaan siitä, että väistökoulussa varmasti on lautasia jne tarpeeksi. Niinikään on sovitettava ruokailtauot.

TALO ELÄÄ TAVALLAAN, VIERAAT TULEE AJALLAAN
Tämä on pääsääntö. Noudattakaa talon kulttuuria, ja jollette noudata sopikaa asia.

VANHEMMAT
Vanhemmat kannattaa kutsua mahdollisimman pian tutustumaan uusiin tiloihin.

VASTAANOTTAVA KOULU
Myös vastaanottava koulu tulisi valmistaan uuteen tilanteeseen. Kuinka se tehdään? Meistä oli tärkeää käydä tutustumassa ja esittäytymässä vastaanottavassa koulussa heti suunnittelupäivänä.

VÄLITUNNIT
Yhteiset välituntiajat vastaanottavan koulun kanssa helpottaisivat opettajien välistä yhteistyötä (kummatkin koulut hyötyisivät).

YHTEINEN RUOKAHETKI
Yhteinen ruokailuhetki oli diasporassa tärkeä (ainoa mahdollisuus saada yhteinen keskusteluhetki).

YHTEENOTOT
Sopikaa etukäteen tapa, jolla mahdolliset yhteenotot käsitellään (tappelut eri koulujen oppilaitten kesken, kiusaamistapaukset, opettajie häirintä jne.) Hyvä voisi olla esim. koulujen johtoryhmien yhteispalaverit,

YHTEINEN TOIMINTA
Olisi upeaa, jos saisitte aikaan yhteistä opetusta tms. Ottakaa selvää, millaiset säännöt koulussa on myös aikuisia varten.
Yhteistyö vastaanottavan koulun kanssa olisi suuri mahdollisuus/lisäarvo, yhteistyön käynnistäminen vaatisi kuitenkin yhteistä tutustumis- ja suunnitteluaikaa.

Aikaa olisi hyvä järjestää vastaanottavan koulun johdon, emokoulun johdon ja tiimipomon (tai vastaavan) yhteiseen suunnitteluun. Kuinka informaatio siirtyy? Kuinka mahdolliset ongelmakohdat selvitetään? Kuinka koulujen kulttuuri poikkeaa toisistaan –tietoisuus eroista/poikkeustilanteen aiheuttamista normaalikäytänteiden muutoksista helpottaa kohtaamisia.

YMPÄRISTÖ
Uusi ympäristö voi sinänsä olla virikkeellinen (meillä kirjasto vieressä, upeat metsäalueet suunnistukselle, sieniretkeilylle, bänditilat, aineopetusluokat)


LOPUKSI kuvasikermä Auroran Diaspora II:sta. Video tehty Macin iPhotolla.

lauantaina, toukokuuta 30, 2009

Kuningas, jolla ei ollut sydäntä- kuvasikermä

ALLAOLEVASSA videossa on kuvasikermä kevätnäytelmän noin 10 viikon harjoitteluprosessista, Kiitos kaikille mukana olleille! Video on tehty iPhoto-ohjemalla.

Martti

Auroran viikkokirje nro 23


VIIKON KUVA: Suvivirsi soi koulun pihalla


Auroran koulun viikkokirjeessä tiedotetaan tiiviisti koulun ajankohtaisista asioista, erityisesti seuraavan viikon tapahtumista. Tarkoitus on julkaista viikkokirje joka lauantai. Tämä on lukuvuoden 2008-2009 viimeinen viikkokirje. Seuraava viikkokirje julkaistaan lauantaina 14.8.2009.

LYHYESTI VIIKOSTA 22

OHI ON. Auroran koulun 51. toimintavuosi on hoidettu kanta, ja kirjan kannet on lyöty kiinni. About 50 kuudesluokkalaista on saatettu yläkouluun.

Muutoinkin viikko 22 oli oikein extreme-viikko. Oppilaat jaksoivat hienosti neljät satunäytelmän kenraalit ja neljät esitykset. Pääosin palaute on ollut tosi ystävällistä. Sen lapset kyllä ansaitsevat. Rehtori on kiitänyt autollaan ympäriinsä noutamassa fanipaitoja, palauttamassa teatterirekvisiittaa ja jakamassa rock-konserttipaitoja.

Rehtorilla oli ilo ja kunnia täyttää tällä viikolla kutsumenettelyllä kaksi opettajan paikkaa: Luokanopettaja Marko Laaksonen jatkaa omalla luokallaan, ja erityisopettaja Riina Solantaus omalla paikallaan. Vielä on kaksi opettajan paikkaa kuittauksia vaille.Viimeiset opettajatehtävät täytetään viikon 23 aikana. Opettajakunnassa tapahtuu vain pieniä muutoksia, ja se on hienoa se.

Perjantaina juotiin kevätkahvit ja jaettiin Koti & Koulu ry:n kukat henkilökunnalle.

Koulunkäyntiavustajien osalta joudumme odottamaan ensi viikon ratkaisuja. En muista 20 rehtorivuoden ajalta yhtään vuotta, jossa seuraavan syksyn tilanne olisi yhtä epäselvä kuin nyt. Mutta elämme kai hyvin poikkeuksellisia aikoja.

ENNAKKOTIETOA KESÄVIIKKOJEN OHJELMASTA


OPPILAAT ja opettajat ovat siirtyneet kesälaitumille, ja sen he ovat totisesti ansainneet. Henkilökunnasta rehtori, koulusihteeri, talonmies, laitoshuoltajat ja kouluterveydenhoitaja jatkavat vielä ahertamista. Ja tietysti Janina ja Noora kesäTIPissä. Kesätiphän toimii aina juhannukseen saakka klo 9-15.

Rehtorit on kutsuttu infoon ensi viikon torstaiksi. Siellä annettaneen viimeiset ohjeet seuraavan lukuvuoden suunnitteluun.

REHTORI on töissä juhannukseen saakka, ja koulusihteeri koko kesäkuun.

PS. Uuden laskurin mukaan ajalla 26.3 - la 30.5. (klo 19.15) blogin sivuilla on käyty 13607 kertaa. Päättyvällä viikolla kävijöitä oli 1925. Se tarkoittaa 275 käyntiä päivässä. Uusi enkka.

Jo joutui armas aika

REHTORIN KEVÄTJUHLAPUHE

Auroran koulun syksyn T-paidassa oli numero 51. Se tarkoitti, että koulu on toiminut jo 51 lukuvuotta. Paidassa luki myös Diaspora II, ja se taas tarkotti, että koulua käytiin jo toisen kerran 2000-luvulla vieraissa tiloissa. Edellisen kerran syksyllä 2003, kun te, hyvät kuudesluokkalaiser olitte ekaluokalla. Tuolloin purettiin vanhat parakit, ja tilalle rakennettiin viime kesänä palaneet.

Päättynyt lukuvuosi on ollut täynnä toimintaa: Jouluna monet teistä seikkailivat Aarresaarella ja Lucia-kulkueessa. Bändit pitivät vuoden aikana kaksi isoa konserttia. Urheilujoukkueet taistelivat Espoon kisoissa kunniakkaasti, vaikka aina ei mitallia saatukaan. Ja onneksi Aurran uranne päätteeksi voitiin vielä järjestää vielä Luunjan koululeirikin.

Teille kutosille suvivirsi soi Auroran koulussa nyt viimeistä kertaa. On ollut ilo nähdä teidän kasvavan upeiksi nuoriksi. Muistan varsin hyvin kevään 2003 - kuusi vuotta sitten- kun te eppuina taloon tulitte. Kuinka nopeasti ovat kuusi vuotta hurahtaneet. Teitä on opetettu nuo vuodet uuden opetussuunnitelman mukaan, jonka tekoon myös vanhemmat osallistuivat aktiiviseti Merja Mantila-Knuuttilan johdolla. Jä väitän, että niin hyvin kuin on osattu.

6a-luokkalla on ollut tilaisuus saada pitää oma opettajansa Anna-Liisa Kurki peräti kuusi vuotta. 6b-luokka taas on saanut eväitä yläkoulua varten: te olette oppineet opiskelemaan hyvin monen erilailla lahjakkaan opettaan Katri Aholan, Sirpa Wassin, Esa Purasen ja nyt Jukka Jokirannan johdolla. Heille kaunis kiitos kasvatustyöstä. Ja teille hienosta vuodesta.

Itse olen saanut kohdata teistä monet teatteriharrastuksen parissa. Yhdessä olemme tehneet Peter Panin, Kolme iloista rosvoa Punahilkan, Lumikin, Aristokatit, Ronjan, Oliver Twistin, Hölmöläiset, Viisikon ja Kuninkaan ilman sydäntä. Lisäksi olen saanut opettaa teille liikuntaa, musiikkia ja teknistä työtä. Se on ollut etuoikeus.

Henkilökunnalle päättyvä lukuvuosi oli yksi ehkä raskaimmista. Silti siihen mahtuu paljon yhteisiä onnistumisen kokemuksia tärkeissä asioissa. Kaunis kiitos tästä lukuvuodesta koko henkilökunnalle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Paljon kiitoksia myös apulaisrehtori Ulla Hämäläiselle ja koulusihteerillemme Riitta Enqvistille, rehtorin oikealle ja vasemmalle kädelle sekä koulun tämän lukuvuoden johtoryhmän jäsenille Emilia Kalmarille, Raija Herralalle ja Tuomo Kälviälle.

Toivotan kaikille oppilaille ja heidän vanhemmilleen - ja erityisesti yläkouluun siirtyville kuudesluokkalaisille - hyvää kesää.

Martti Hellström
rehtori


PS1. SUVIVIRTTÄ voi käydä katsomassa ja kuuntelemassa osoitteessa: http://yle.fi/elavaarkisto/?
s=s&g=5&ag=82&t=639&a=5600
PS2. YLLÄOLEVASSA videossa on kuvasikermä kevään viimeisestä koulupäivästä. Kuvat Martti Hellström ja Tuomo Kälviä.

perjantaina, toukokuuta 29, 2009

Huomenna raikaa Suvirsi!

HUOMENNA lauantaina päättyy lukuvuosi 2008-2009. Kuudesluokkalaisten juhla alkaa klo 8 portaikossa, jossa he saavat ruusut tokaluokkalaisilta kummeiltaan. Juhlaohjelmassa on musiikkia, puheita, stipendien ja todistusten jako.


KUVA: Tilaisuudessa jaetaan ensimmäistä kertaa neljä luokanopettaja Juha Hyvärisen muistostipendiä.


MUUT luokat kokoontuvat koulun pihalle klo 8.30 laulamaan yhdessä suvivirren. Sen jälkeen jaetaan todistukset luokissa.

KESÄLOMA alkaa todistustenjaon jälkeen. Koulutyö alkaa taas tiistaina 18.8. klo 9.

TÄSSÄ VARMUUDEN VUOKSI SUVIVIRREN SANAT

Suvivirsi (Jo joutui armas aika)

Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks' luopi,
sen kutsuu elohon.

Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa,
puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs', Jumala,
ihmeitäs' julistaapi
se vuosi vuodelta.

Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti,
myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä
myös äänes' kuorohon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.

virsi: 571

sanat: I. Kolmodin

torstaina, toukokuuta 28, 2009

Tervetuloa kevätjuhliin, kutsu 2TÄNÄ TORSTAI-ILTANA juhlivat 2.-, 4.- ja 6.-luokat! Esitämme koko koulun näytelmän" Kuningas, jolla ei ollut sydäntä" vielä kaksi kertaa. Näytelmä perustuu Mika Waltarin satuun.

Musiikin näytelmään on säveltänyt oma opettajamme Uma Jutila. Hän myös johtaa orkesteria. Kuoroa johtaa opettaja Kaija Kuivanen. Lavastuksen on suunnitellut Soukan koulun opettaja Kari Evinsalo. Puvustuksen on koordinoinut opettaja Nina O. Mattila. Näytelmän ovat harjoittaneet rehtori ja opettaja Jukka Jokiranta. Miehityksiä on neljä, jotta mahdollisimman moni pääsee esiintymään. Lavalla nähdään yli 200 lapsinäyttelijää- ja aikuisrooleissa myös koulun opettajia.


KLO 18 esitykseen kutsutaan siis seuraavien luokkien oppilaat perheineen: 6a, 4a+4c ja 2a.

Kevään viimeinen torstai

KUVA: Kolme koulupäivää! Kuva lainassa tästä osoittesta.


ILLANEILISET esitykset sujuivat mainiosti. Ne olivat sopivan mittaisia (n. 33 min), ja täpötäysi nouseva katsomomme oli kummallekin miehitykselle iloisen kannustava, Kuoro lauloi ihanasti! Kuinka hienoa onkaan, että naapurikoulumme auttavat meitä valmistautumaan tulemalla kenraaleihin yleisöksi.

KUVA: Sydän purkissa (Raija Herrala)


AAMUPÄIVÄ oli tosi hektinen. Klo 8 alkoi YT-istunto. Kävimme läpi opettajille ja avustajille tehtyjä ensi lukuvuota koskevia kyselyitä. Sitten näyttelijät meikkauksiin. Yhteydenottoja. Allekirjoituksia.

ILTAPÄIVÄ venyi, enkä entinyt kuin piipahtaa kotona, ja sitten taas koululle.

TÄNÄÄN torstaina vauhti ei ainakaan hidastu. Kenraalien tauoilla on saatava stipendiasiat kuntoon. Työpöydälle on kertynyt valtava pino hoidettavia asioita. Kunpa ehtisi lähettää uusien eppujen vanhemmille tiedon ensi syksyn luokasta. Ehkä ehdin, ehkä en, laulaisi varaan Matti Nykänen. Tilannetta ei yhtään auta, että koulut yhä odottavat tietoa ensi syksyn koulunkäyntiavustustuntien määrästä ensi syksyksi. Ja tällä taas on suora yhteys siiten, mitä töitä TIPissä on tarjolla. HUH! Iltapäivän aluksi meillä olikin kimurantti neuvottelu erään lapsen avustuspalveluiden riittävyydestä. Kaksi opettajapäätöstä. . Ja illalla sitten kaksi kevätjuhlaa.

keskiviikkona, toukokuuta 27, 2009

Tervetuloa kevätjuhliin!


TÄNÄ ILTANA juhlivat 1.-, 3.- ja 5.-luokat! Esitämme koko koulun näytelmän" Kuningas, jolla ei ollut sydäntä". Näytelmä perustuu Mika Waltarin satuun.

Musiikin näytelmään on säveltänyt oma opettajamme Uma Jutila. Hän myös johtaa orkesteria. Kuoroa johtaa opettaja Kaija Kuivanen. Lavastuksen on suunnitellut Soukan koulun opettaja Kari Evinsalo. Puvustuksen on koordinoinut opettaja Nina O. Mattila. Näytelmän ovat harjoittaneet rehtori ja opettaja Jukka Jokiranta. Miehityksiä on neljä, jotta mahdollisimman moni pääsee esiintymään. Lavalla nähdään yli 200 lapsinäyttelijää- ja aikuisrooleissa myös koulun opettajia.


KLO 18 esitykseen kutsutaan siis seuraavien luokkien oppilaat perheineen: 5a, 5c 3a, 1a+ startti.

KLO 19 esitykseen kutsutaan seuraavien luokkien oppilaat perheineen: 5b, 5d, 3b, 1b ja 1c.


Oppilaille iltaohjelma on kouluaikaa.
Tulkaa mieluiten kävellen. Koti & Koulu ry. on järjestänyt kouluravintolaan puffetin.
Muistattehan tulla ajoissa. Saliin ei voi enää tulla esityksen alettua.

Ensi lukuvuoden työ-ja loma-ajat

Hallintopäällikkö Tapio Erma on hyväksynyt Auroran koulun johtokunnan esityksen kahdesta koulukohtaisesta lauantaityöpäivästä ja niitä vastaavista vapaapäivistä.

Ensi lukuvuonna Aurorassa siis työskennellään seuraavasti:

Syyslukukausi: (ti) 18.8. - (ti) 22.12.2009
Syysloma: Aurorassa ti) 13.10- (pe )16.10 (muissa espoolaiskouluissa (to) 15.10 - (pe) 16.10.2009)
Aurorassa lauantai 12.12. 2009 on koulupäivä (joulujuhlat)
Joululoma: (ke) 23.12.2009 - (ke) 6.1.2010

Kevätlukukausi (to) 7.1.2010-(la) 5.6.2010
Talviloma: viikko 8, (ma) 22.2.- (su) 28.2. 2010
Aurorassa lauantai 6.3. 2010 on koulupäivä (Aurorapäivän tempaus)
Pääsiäisloma (pe) 2.4. - (ma) 5.4. 2010
Helatorstailoma (to) 13.5.2010

(Itsenäisyyspäivä ja vappu osuvat ensi lukuvuonna viikonloppuihin)

Ensi lukuvuoden osalta asiaa käsitellään johtokunnan kokouksessa 12.5.09. Sitä ennen kuultiin henkilökuntaa. Huoltajien mielipidettä kysytään kahdella tavalla: tämän blogin pikakyselyssä ja Koti & Koulu ry:n kokouksessa 11.5. 09.

tiistaina, toukokuuta 26, 2009

Muistutus ensi syksyn maksullisista TIP-kerhoista

KUVA: TIP-hankkeemme on kiinnostanut mm. Opettaja-tv:tä. Tämä kuva on vuodelta 2007.


Hyvä huoltaja!

Muistathan, että haku syyslukukauden maksullisiin kerhoihin päättyy su 31.5. Mikäli olet aikeissa ilmoittaa lapsesi kerhoon/kerhoihin etkä ole sitä vielä tehnyt, toimithan em. päivään mennessä. Huomioithan lisäksi, että jokaisella kerholla on omat ilmoittautumisohjeensa. Katsothan siis tarkkaan, kuka ottaa kerhokohtaiset ilmoittautumiset vastaan.

Sari Törrönen
Hankekoordinaattori

PS. Tästä linkistä kerhotarjotin.

Kevään viimeinen tiistai

KUVA: Viisi koulupäivää ja go. Kuva lainassa osoitteesta .


- Päivitetty klo 22.40-

HUOMENTA, blogi! Aamupalaksi luin Mikko Aallon kirjasen "Turvallinen ryhmä". Fiksua pohdintaa ja monia lystejä ryhmäyttämistehtäviä. Sitten oikea aamupala. Ja vespalla töihin.PÄIVÄN työlistalla oli mm.
- 5b:lle uuden opettajan tervehdysvideon näyttäminen. Näytettiin.
- I- ja II-miehitysten täydelliset läpimenot. Hyvin meni. Vaikka samaan aikaan lavasteita vielä viimeisteltiin.

KUVA: Mestari Evinsalo


KAIKKI alkaa olla kohdallaan. NIna teki prinsessavauvan. Ja Pekka valtaistuimen. Valot saatiin kohdalleen. Minä hain kuorolle fanipaidat Paitamyllystä.

Työlista jatkuu:

- oppilashuoltoryhmän kokous. Pidettiin kevään viimeinen kokous. Täysi miehitys.
- kehittämiskeskustelut muutamalla avustajalle. Ehdin hoitaa yhden.
- ainakin yksi virkapäätös. En ehtinyt hoitaa.
- parin kiusaamistapauksen selvittelyn paapomista. OHR jakoi hommia.
- uusin säästöohjeisiin tutustumista. Sivistystoimenjohtajan kirje saapui eilen iltapäivällä. HUH!
- avustajapäätösten odottelua. Ei tullut vieläkään.
- kesätipin järjestelyjä. Vakuutusasiat kunnossa. Työsopimukset melkein valmiit. Muona asiat ok.

KUVA: Pääroolilapsille annettiin vielä henkilöohjausta.

maanantaina, toukokuuta 25, 2009

Kevään viimeinen maanantaikoulupäivä

KUVA: Lehden raportin kansi


-Päivitetty klo 20.36-


AAMUVARHAISELLA lähetin hämeenlinnalaiselle mainostoimistolle tilauksen Luokanopettaja-lehden uudesta ilmeestä. Työryhmä on nyt hommansa tehnyt, ja Lo-hallitus sitä kommentoinut. Katsotaan, mitä ammattilaiset ehdottavat. Tarkoitus on edelleen saada lehden ulkoasu uusittua syyskuun 15. ilmestyvään vuoden kolmanteen numeroon mennessä. Juttelin mainostoimiston väen kanssa, ja sovimme palaverin parin viikon päähän.

KUVA: Freefoton foto sanoo: koulupäiviä on kuusi


JA SITTEN kouluun. Edessä oli tiukka päivä näytelmätreenejä. Klo 9 pääsimme alkamaan näytelmän loppuosan ensimmäisen täydellisen läpimenon.

KUVA: Kuningas, kuningatar ja hovimarsalkka odottamassa sisääntuloa.


Kaikki pitäisi saada siihen kuntoon, että I- ja II-miehitykset ovat keskiviikkona valmiina kenraaleihin. Hyvältä näytti jo tänään. Vaatteet olivat ok. Asemointi toimii. Kesto liikuu 30-40 minuutin välillä. Puolituntinen on tavoite. Ehtisi tuuletta salin kahden esityksen välissä.

KUVA: Evi ja Jiri viimeistelivät kovaa vauhtia lavastusta.


Infossa tänään tsekkasimme mm. meikkitilanteenja työnjakoa.

KUVA: Ja kuinka komeasti kuoro ja orkka alkaa toimia!


KesäTipin työspimukset kuittautettiin ja sovittiin välipalahankinnat. Juoksin mukaan kahteen oppilashuollolliseen kokoontumiseen.

Huomenna - toivottavasti- saan palkattua kaksi opettajaa ensi lukuvuoden ajaksi. Jos muistavat tuoda mukanaan byrokratian vaatimat paperit:-). Eka muisti jo tänään.

VIIKONLOPUN aikana ehti vuolla työrästivuoresta muutaman juustohöylällisen. Kyselykoneen näpsäkästä nettikyselystä oli taas paljon iloa ensi lukuvuoden suunnittelua koskevien toiveiden keräämisessä. Espoon eRekry-järjestelmä oli mennyt jumiin, joten en päässyt tsekkaamaan, millaisia hakijoita avoinna oleviin tehtävin olemme haaviin saaneet. Ehkä tänään.

ILTAPÄIVÄLLÄ ehdin hakea yliopistota ennen klo 16 kahden vuoden takaisen promootion juhlakirjan. Se on nyt julkaistu. Kirjaan kuuluu oikein dvd kulkueesta jne.

SITTEN vielä koululla antamaan kirjallista selvitystä Auroran koulun opettajien lyhytaikaisista opettajien sijaisjärjestelyistä 30.4. annettujen ohjeiden jälkeen. Sen siitä saa, kun leikkii päivystävää dosenttia :-)

sunnuntaina, toukokuuta 24, 2009

Leffaa iMoviella jne.SUNNUNTAI-AAMUSTA varastin aikaa leikkiäkseni iMoviella. Leikkasin ensi syksyn 6b-luokan opettajan Sirpa Wassin terveiset luokalleen muutaman minuutin clipsiksi. Videoterveisessä uusi opettaja vastaa luokan oppilaitten hänelle lähettämiin kysymyksiin. Katsomme pätkän maanantaina luokan kanssa jossain sopivassa kohdassa.

PÄIVÄSTÄ näyttää tulevan aurinkoinen. Se auttaa pysymään hyvällä tuulella, vaikka rästihommien vuorta on muuten hikistä nousta. Kello on vaille yhdeksän, ja Paitamyllyyn on jo lähetetty T-paitatilausmäärät, opettajille on lähetetty viikkokirje ja tiedotus ylimääräisen noin 3800 euron määrärahan hakuun laitosta talon sisällä...

Ja vielä on laitettava opettajille kysely ensi syksyn tunneista, avustajille haluista jatkaa meillä, virastoon koontaa oppimiskeskuksen järjestämien tilaisuuksien palautteesta. No,eipä tule tekemisen pulaa.

Kuningas ilman sydäntä


KUVA: Kuninkaan komea kruunu on lainassa Helsingin kaupunginteatterista.


TÄMÄ PÄIVÄN juttuja on tehdä pikavauhtia roolityö kuninkaaksi kevätnäytelmään. Lupasin astua lavalle niissä miehityksissä, joihin ei syystä tai toisesta muut opettajat nyt ehtineet. Kuninkaan tärkeimmät repliikit ovat monologeja, joten niitä voi hyvin harjoitella ison peilin ääressä. Isoin haaste on kuvata jollain lailla uskottavasti kuninkaan habituksessa tapahtuva muutos: äärinonnellisuudesta synkkyyteen, sieltä tunteettomuuten jopa hypnoosiin ja takaisin onneen.

PS. Opetushallituksessa näyttää olevan haussa perusopetuksen taito- ja taideaineiden arviointihankkeen projektipäällikön homma pariksi vuodeksi. Kiinnostava haaste jollekin...

lauantaina, toukokuuta 23, 2009

Käräjäoikeus: Rehtorinvaalista 24 000 euron lasku Espoolle


LÄNSIVÄYLÄSSÄ on melkoinen uutinen: "Espoo korvauksiin naisen syrjinnästä" (ks koko juttu tästä linkistä)

JUTUN mukaan Espoon kaupunki tuomittiin tasa-arvolain perusteella korvauksiin koulun (koulun nimeä ei mainittu) rehtorin valinnasta nostetussa riidassa, valinta kun rikkoi oikeuden mukaan syrjintäkieltoa. Rehtoriksi valittiin mies. Naishakijan mielestä hän oli ansioituneempi. Oikeuden mukaan hakijoiden soveltuvuutta virkaan ei arvioitu riittävän huolellisesti ja tasapuolisesti. Espoo joutuu nyt maksamaan naishakijalle hyvitystä 10 000 euroa ja maksamaan noin 14 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

SAAS nähdä lähteekö Espoo viemään asiaa ylempiin oikeusasteisiin? Päätöksessä ei vaadita valinnan muuttamista. Sen sijaan hakija taitaa sitä vaatia hallinto-oikeudelta, jonne hän on asiasta myös valittanut.

Auroran viikkokirje nro 22 (viimeinen kouluviikko)


VIIKON KUVA: Luunjan koululeiriläisiä 2009. Kuvaaja tuntematon.


Auroran koulun viikkokirjeessä tiedotetaan tiiviisti koulun ajankohtaisista asioista, erityisesti seuraavan viikon tapahtumista. Tarkoitus on julkaista viikkokirje joka lauantai.

LYHYESTI VIIKOSTA 21

PUOLENSATAA auroralaista oli parin vuoden tauon jälkeen Luunjassa koululeirillä. Leirillä oli oma blogi, josta mm. vanhemmat saatoivat seurata leirielämää.(Lehti löytyy osoitteesta http://leirilehti.blogspot.com) . Espoon osastossa oli väljää, ja oppilaitten ohjelmaa oli myös kevennetty. Näytelmää harjoiteltiin. Koulua siivottiin. Luokat tekivät retkiä. Erityisopetuksen asiat toivat taloon vieraita virastosta ja lehtimiehenkin. Ja viikkoon mahtui lomapäiväkin.

Kiire harmittaa. Kaikkea toivomaansa ei ehdi tehdä. Liian moni asia on yhä auki, eikä kaikki lainkaan omasta syystä. Näin lukuvuden lopulla jokainen ansaitsisi levolliset vimeiset viikot.

Lehdistössä jatkui keskustelu koulusäästöistä. Mm. Helsingin Sanomat nosti asian pääkirjoitukseensa.

ALKAVASTA LUKUVUODEN VIIMEISESTÄ VIIKOSTA 22 YLEISESTI

Kevätnäytelmän vuoksi viimeisen viikon aikataulu:
• alkuopetus klo 9.00-12.45
• 3-6-luokat klo 8.15-12.45. Päivät voivat venyä harjoitusten vuoksi.

Rekrytointi avoinna oleviin opettajan ja koulunkäyntiavustajien pesteihin Aurorassa käynnissä (kolme opettajan paikkaa).

Maanantai 25.5.

• INFO klo 9.50-10.00: Varmistetaan luokkien valvojat harjoitusten aikana ja tarkennetaan työnjako esityksissä (mm. valvonta, meikkaus)
• OHR:n jäsenillä neuvottelu klo 12.

Luunjassa olleilla opettajilla mahdollisuuksien mukaan Helatorstaita vastavaa vapaa. Osa opettajista pitää vapaan ensi syksynä.

Teatterileirijakso alkaa. Ts. salissa harjoituksia koko ajan. Harjoituksiin osallistuvila opettajilla on sijaiset tms. opettaja luokassa.
•Saliin valot ja äänet kuntoon. Valaistusta hiotaan (Risto)
Läpimenoharjoituksia aamusta alkaen ainakin. Klo 8.45- 9.45 Näytelmän loppuosa läpi, kaikki miehitykset.
Klo 10.00 lopputanssin harjoitus + loppukumarrukset.
Klo 10.30 I-miehityksen täydellinen läpimeno (mukaan myös 1.-4.-luokkien osuudet. Kaikki näyttelevät opettajat !
Klo 11.30 - 12.00 II-miehityksen läpimeno, alkuosa.
klo 12.00-12.30 Esiintyjät syövät (kuoro syö luokkien omalla vuorolla)
Klo 12.30- n. 13.30 II-miehityksen loppuosa
•Kuoro, bändi-jos mahdollista päivän aikana.
•Vaatteet varmistetaan (kaikilla päällä) (NIna)
•Lavastusta valmistellaan. Lavastustalkoot iltapäivällä (Evi ja Jiri)

Tiistai 26.5.

• Oppilashuoltoryhmän kokous klo 13.30-15. (Palaute vuodesta, koulunkäyntiavustuspalvelut, eräät oppilasasiat)

Teatterileirijakso; salissa harjoituksia koko ajan. Harjoituksiin osallistuvila opettajilla on sijaiset tms. opettaja luokassa.
•Saliin valot ja äänet kuntoon. Valaistus valmis (Risto)
Läpimenoharjoituksia aamusta alkaen.
Klo 8.45-10 III-miehityksen täydellinen läpimeno (mukaan myös 1.-4.-luokkien osuudet. Kaikki näyttelevät opettajat !
klo 10.30-11.30 IV-miehityksen täydellinen läpimeno (mukaan myös 1.-4.-luokkien osuudet. Kaikki näyttelevät opettajat !
klo 11.30- 12.00 Esiintyjät syövät (kuoro syö luokkien omalla vuorolla)
Klo 12.00- n. 13.00 Varaus lisäharjoituksille, jos tarvitaan.

•Kuoro, bändi koko ajan.
•Vaatteet kaikilla päällä
•Lavastusta viimeistellään (Evi ja Jiri)
•Iltapäivällä noudetaan fanipaidat.

Keskiviikko 27.5.

• YT-istunto klo 8-9. Info-asioita, valmistautumista esitykseen.
Meikkaukset tunti aikaisemmin kuin esitykset.
Kevätnäytelmän kenraali III-miehitys klo 9.30
- Yleisönä Karamzin 2. luokkalaiset Kaisa Hotarin johdolla (n.105 henkeä )tulevat katsomaan ke klo 9.30. Tilaa noin 15:lle

Kevätnäytelmän kenraali IV-miehitys klo 11.15
- Yleisönä Karamzinin 4.luokkalaiset 60 kpl (Tilaa vielä noin 60:lle)

Toinen osa koulupäivää illalla.
Meikkaukset tuntia ennen esityksiä
Esitykset III-miehitys klo 18 ( 5a, 5c, 3a, 1a+ startti)
IV-miehitys klo 19 (5b, 5d, 3b, 1b ja 1c )
Illalla kaikki opettajat töissä.

Järvenperän yläkouluun tutustuminen nykyisille kuudesluokkalaislle klo 18.
Leppävaaran koulussa on uusien seitsemäsluokkalaisten tutustumistilaisuus keskiviikkona 13.5.2009 klo 14-15. Kokoontuminen on koulun auditoriossa. Vanhemmat ovat tervetulleita koululle samana iltana klo 18.30.

Torstai 28.5.

Meikkaus tuntia ennen esitystä.
Kevätnäytelmän kenraali I-miehitys klo 9.30
- Yleisönä Karamzin 5. luokkalaiset (n.85 kpl.) Virpi Mäkiniemen johdolla + 2. ekaa luokkaa (34) Liisa Ketolan johdolla

Kevätnäytelmän kenraali: Ii-miehitys klo 11.15
- Katsomossa 120 paikkaa vapaana (sovitaan, ketkä katsovat)
Esiintyvien opettajien luokassa sijaiset tms.

Esitykset I -miehitys klo 18 ( 6a, 4a+4c, 2a )
II-miehitys klo 19 ( 6b, 4b, 2b ja 2c)

Perjantai 29.5.

Kevätkirkkoon ei tänä keväänä mennä.
Monet luokat ovat luokkaretkillä.
Henkilökunnan KEVÄTKAHVIT klo 13.00 ruokasalissa.
TIPin välipala muussa tilassa.Ulla tekee listan taukotuvan seinälle. Vapaaehtoiset kahvituksen järjestäjät voivat ilmoittautua.

Lauantai 30.5.

Todistustenjako 6.luokat klo 8 salissa. Kakkoset jakavat ruusut kummeille alakerran käytävällä. Tilaisuudessa jaetaan myös Juha Hyvärisen muistostipendit
Muut luokat klo 8.30-8.45 luokissa.

HUOM! Ilmoittautuminen maksullisiin TIP-kerhoihin dl. 31.5.2009.

ENNAKKOTIETOA KOULUN TAPAHTUMISTA 1. KESÄLOMAVIIKOLLA

Kesä-TIP toimintaan ilmoitautuneille lapsille juhannukseen saakka klo 9-15.
Rehtorin tavoittaa parhaiten puhelimella 045 111 8156.

Maanantai 1.6.
Koulusihteeri paikalla
Koulukäynti- ja TIP-työntekijöiden rekrytointi alkaa ensi syksyksi.

Tiistai 2.6.
Koulusihteeri paikalla

Keskiviikko 3.6.
Koulusihteeri paikalla
Haku avoinna olleisiin opettajan paikkoihin päättynyt.

Torstai 4.6.
Koulusihteeri paikalla
Rehtoreilla info klo 14-

Perjantai 5.6.

Sunnuntai 7.6
EU-vaalit. Aurora on yksi äänestyspaikka
PS. Uuden laskurin mukaan ajalla 26.3 - la 23.5. (klo 8.30) blogin sivuilla on käyty 11 682 10162. Tahti oli viime vikon ajan noin 217 käyntiä päivässä.

perjantaina, toukokuuta 22, 2009

Ensi syksyn ekaluokkien luokkajakoTIETOSUOJAN turvaamiseksi koulu ilmoittaa viikon 22 aikana uusien ekaluokkalaisten vanhemmille (vain) luokan ja tällä hetkellä tiedossa olevan luokanopettajan nimen. Tieto lähetetään sähköpostitse, ja niille, joiden email-osoitetta koululla ei ole, kirjeitse.

Luokan oppilaslistaa emme siis saa julkaista emmekä näyttää, ellei tulkinta tietosuojasta muutu.

Martti Hellström
rehtori

Yhden päivän kouluviikko :-)

KUVA: Saliin syntyy pikkuhiljaa satumaailma.


-Päivitetty klo 20-

JÄNNÄ tunne nousta töihin torstain lomapäivän jälkeen. Kuin saisi yhden päivän kouluviikon. Näitä saisi olla useammin :-)

PÄIVÄ kului siivouksen merkeissä. Espoon tekninen virasto on myöntänyt kouluille talkoorahaa peräti 500 €, ja sillä on nyt hankittu munkkeja, jäätelöä ja juotavaa oppilaille. Siivosimme koulun pihaa ja ympäristöä. Opettajat olivat muistuttaneet oppilaita siitä, että mukaan tarvitaan omat hanskat. Roskiin kun aina on tarttunut likaa jne. Samalla poistimme luokista kuolleet tuolit jne. pihalla olevalle irtolavalle.

SIIVOUKSEN ohessa jatkuivat näytelmän harjoitukset koko päivän ajan. Hioimme esitystä kronologisesti kohtaus kohtaukselta, sauma saumalta. Näin varsinkaan pienemmät oppilaat eivät joudu odottamaan koko päivää. Ja kaikki ehtivät myös syömään.Pääsimme läpi melkein koko näytelmän. Maanantaina homma sitten jatkuu. Koulu muuten alkaa ma klo 8.15 3.-6.-luokilla, meillä on ollut sotkuja tiedotuksessa.

ILTAPÄIVÄLLÄ vein Vespalla koulunäytelmän fanipaidan painettavaksi PaitaMyllyyn ja hain sitten autolla kruunut ja hovimarsalkan sauvan lainaksi Helsingin Kaupunginteatterista. Karjalaisen Sarilla on arvokkaita suhteita.

JA kaiken toiminnan ohessa täytyi hoidella monenmoisia hallinnollisia asioita. Ja selvitellä oppilaiden keskinäisiä harmeja.

KIVA kuulla maanantaina, kuinka upea koululeiri Luunjassa jälleen kerran oli.

torstaina, toukokuuta 21, 2009

Opetustoimen toiminnan turvaamisesta

KUVA: Hesarin keskiviikkoinen juttu


KESKIVIIKON Hesarissa oli pieni juttu Espoon opettajien sijaisten palkkaanista koskevista ohjeista. Yksikään haastateltu rehtori ei ollut asiasta innostunut. Voisiko olla? En minäkään.

KUTEN Länsiväylän nettikeskustelussa kirjoitin, pelkään että jollei isoa käännettä taloudessa tapahdu, koulunpito ajautuu syksyllä syvään kriisiin, josta esimakua saa vierailemalla Vantaalla.

VALTIO määrää lainsäädännöllä ja siihen pohjautuvalla ohjeistollaan, millaista perusopetuksen on oltava. Samalla se määrää kunnat järjestämään opetuksen haluamallaan tavalla. En mene nyt siihen, että valtio ei myönnä kunnille rahaa niin paljon, että nämä velvoitteet voitaisiin täyttää, vaan kunnan on itse rahoitettava (itse keräämillään veroilla pääosin) tuo toiminta.

Menen siihen, että jos kunnan rahoituspohja rapautuu radikaalisti (on syynä Espoon Sähkön myynti, Metron rakentaminen tai mikä tahansa muu syy) ja pitkäaikaisesti, olisi ehdottoman tärkeää kyetä laatimaan kestävä opetustoimen sopeuttamisohjelma.
Pitkäkestoisesta taantumasta ei selvitä nopeasti löydettävillä ratkaisuilla, joihin sijaisten palkkaamisen säätely minusta kuuluu. On uskallettava mennä syville vesille.

Opetustoimen eri toimintamuodot tulisi minusta rohkeasti analysoida välttämättömiin ja extraan. Rajanveto ei ole helppoa, mutta se olisi tehtävä johdonmukaisesti. Tämän jälkeen olisi luotava pitkäaikainen linjaus siitä, että opetuksen perusydin turvataan oli taloustilanne mikä tahansa, ja että extra palautetaan kerros kerrokselta rahatilanteen elpyessä.

Tuollainen toiminnan analyysi tulisi tehdä konklaavissa, jossa on edustettuina koulujen ja terveyspuolen sammakkotason asiantuntemus, kunnan hallinnollinen päätösvalta opetuksen, terveyden ja mm. kiinteistöjen osalta sekä kuntalaisia edustavien päättäjien valtuuttamat neuvottelijat. Neuvottelujen tulisi olla niin luottamukselliset, että jokainen asianosaistaho voisi jättää omat edunvalvonnalliset ja muu aseensa eteiseen.

Pikkuviikonloppu

KUVA: Lukuvuotta on jäljellä kuusi koulupäivää. Ja taas rehtorilla on etuoikeus olla mukana tuottamassa kevätnäytelmä. Talonmiehet rakensivat saliin tiistaina katsomon, ja lavasteet alkavat syntyä. Erikseen harjoitellut teatteriesityksen osat nivoutuvat toisiinsa. Keskiviikon harjoituksissa paikalla oli jo kuoro ja osa orkesteria. Perjantaina esityksen emsemble harjoittelee koko päivän, ja muu koulu siivoaa koulua sisältä ja ulkoa. Palkinnoksi on molemmille ryhmille luvassa mehua ja hillomunkkeja.


EI TULLUT huonoon kohtaan helatorstailoma. On rexiä siihen tahtiin työtouhut juoksuttaneet. On kesäTIPin järjestelyt. On virkojen täyttöjä. On monenlaisten pettymysten ja tyytymättömyyden ilmaisujen sovittelua. On neuvotteluja erityisopetukseen siirtymisestä ja päinvastoin. Ja yhä kesäisen tulipalon korvausten peräämistä.

MONESTA eri syystä varmat tiedot seuraavan lukuvuoden suunnittelun peruselementeistä näyttävät jatkuvasti myöhentyvän lähemmäksi toukokuun loppua. Se on kaikkille kiusallista. Erityisen kiusallinen on tällä kertaa epävarmuus koulunkäyntiavustustuntien määrästä. Koulujen esittämä avustustuntien tarve ylittää kuulema moninkertaisesti käytössä olevan resurssin. Niinpä moni työntekijä joutuu vielä elämään epävarmuudessa, onko syksyllä töitä vai ei.

Ekaluokkien luokkajako

VAIKKA sitä on ollut yli 20 vuotta rexinä, yhä törmää uusiin haasteisiin. Sellaiseksi on osoittautunut uusien ekaluokkalaisten luokkajaon ilmoittaminen vanhemmille. Ennen vanhaan koulun ovelle laitettiin nimilista. Se ei enää käy. Lista olisi lainvastainen henkilörekisteri. No, vielä jokin aika sitten oli luvallista laittaa tuo lista talon sisälle koulun ilmoitustaululle. Sitten joku otti kameralla kuvan listasta, ja hoksattiin, että tästä syntyy samanlainen tietosuojaongelma. Tämän jälkeen ajateltiin, että listan voisi käydä katsomassa koulun kansliassa. Tänä keväänä on kuitenkin havahduttu siihen, että monessa koulussa on oppilaita, joiden turvallisuuden takaamiseksi heidän nimeään ei saa näkyä missään. Usein kysymys on erittäin riitaisista avioeroista, joskus perheistä, joila on ammattinsa vuoksi perusteita pelätä esim. lapsiin kohdistuvaa uhkaa. On syntynyt kokonaan uusi ilmiö: turvaluokitellut perheet.

SELVITTELIN asiaa sekä koulutoimen hallinnosta vastaavilta että muitten koulujen rexeiltä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että koulu ei voi uusien eppujen vanhemmille oikeastaan kertoa kuin sen, mille luokalle oma lapsi menee. Opettajan nimikin varmistuu yhä useammin vasta kesän aikana. Vanhemmat joutuvat sitten keskenään setvimään, kuka on kenenkin luokkakaveri.

tiistaina, toukokuuta 19, 2009

Retki Carting-radalle

KUVA: Nykyaikainen ärhäkkä Carting-auto


JOKAPOJAN haave on olla tulevaisuuden Kimi Räikkönen, eikö? Tie Formula-auton rattiin alkaa usein carting-autoista. Kahdeksan 5d:n huimapäätä ajoi Seutulan Karting-Centerissa tänään tiistaina kovat kierrosajat. 560 metrin rata taittui lähes 51 sekunttiin! Nopein kuski taisi olla Niko. Kakkosruutuun ajoi itsensä Joonas S.

KUVA: Radalla saa ajaa 10 minuuttia kerrallaan lainakypärässä ja lainahaalareissa 9-11 euron hinnalla. Ajajille annetaan tarkat ohjeet, ja niiden noudattamista myös valvotaan.


RETKI oli osa Auroran koulun TeTu-hanketta. Kohdetta voi vilpittämästi suositella. Myös huoltojoukoilla on mukavaa!

KUVA: Vauhdin hurmaa!

maanantaina, toukokuuta 18, 2009

Kuningas, jolla ei ollut sydäntä


TERVETULOA KENRAALEIHIN, joissa valmistaudutaan esiintymään Auroran oppilaitten vanhemmille ja sisaruksille.

Tilaa vielä (suluissa paikkamäärä):

KENRAALIT
KESKIVIIKKONA 27.5. KLO 11.15 (20:lle)
TORSTAINA 28.5 KLO 11.15 (120:lle)

Varaukset 045 111 8156

MIKA WALTARIN kirjoittaman sadun pohjalta tehdyssä koko koulun näytelmässä esiintyy lähes 200 lasta ja aikuista.

Musiikin on säveltänyt opettaja Uma Jutila.
AV-tekniikasta vastaa opettaja Risto Schiray
Lavastuksen on suunnitellut opettaja Kari Evinsalo.
Teknisessä toteutuksessa vastuuta on kantanut koulunkäyntiavustaja Jiri Haapamäki.
Puvustuksen on koordinoinut Nina O.Mattila.
Näytelmän ovat sovittaneet ja ohjanneet Martti Hellström ja Jukka Jokiranta.
Tanssien suunnittelu ja harjoittaminen opettajat Raija Herrala ja Anna-Liisa Kurki.
Fanipaidan ovat suunnitelleet opettaja Raija Herrala ja koulunkäyntiavustaja Leena Fyhrqvist.
Julisteet ovat laatineet koulun oppilaat.

Sponsorina Lohjan Masku

Kolme opettajan tehtävää haettavana Aurorassa

KUVA: Taivas kattona (Raija Herrala)


AURORAN koululla avautuu kolmeopettajan tehtävää. Tehtäviä haetaan eESpoo- rekrytoinnin kautta (www.espoo.fi) Hakuaika tehtäviin päättyy tiistaina 2.6.2009. Osa hakijoista tullaan kutsumaan haastatteluun, johon kuuluu opetustuokio.

Kaikkein tärkein valittavalta toivottava ominaisuus on iso sydän auttaa lapsia, jotka eivät ole syntyneet kulta- tai edes hopealusikka suussa. Etsimme työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuvia, lapsista välittäviä ja annetuissa tehtävissä myös viimeistelyyn pystyviä ammattilaisia.

MÄÄRÄAIKAINEN LUOKANOPETTAJAN TEHTÄVÄ 1.9.2009-31.7.2010

Luokanopettajan tehtävä 5.luokalla toisena opettajana luokkaparissa, joka työskentelee samassa fyysisessä tilassa. Luokkapari on ns. ryhmäintegraatioluokka, jossa opiskelee yleisopetuksen oppilaiden lisäksi kehitysvammaisia oppilaita.

Luokanopettajan opetusvelvollisuuteen tullee kuulumaan mm. teknisen työn ja poikien liikunnan opetusta. Niinikään valittavan opetusvelvollisuuteen tullee kuulumaan Oppimiskeskus Auroran käynnistämästä opettajateatteri-koulutuksesta vastaaminen sekä ohjaamisvastuuta koko koulun näytelmissä. Tehtävään valittavan toivotaan olevan valmis vetämään teatterikerhoja siestalla ja TIP-hankkeeseen liittyen iltapäivisin klo 15-17.

Opetusvelvollisuus 24 tuntia.

LUOKANOPETTAJAN TOIMIVAN PT. TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄ 1.8.2009-31.7.2010

Luokanopettajuus on sijoitettu ensimmäiselle luokalle. Luokanopettajan tehtävä on toimia toisena opettajana luokkaparissa, joka työskentelee samassa fyysisessä tilassa. Yhteensä oppilaita on 31.

Luokanopettajan opetusvelvollisuuteen tullee kuulumaan mm. yläluokkien teknisen työn ja poikien liikunnan opetusta. Niinikään valittavan opetusvelvollisuuteen tullee kuulumaan Oppimiskeskus Auroran käynnistämästä bändiopetus-koulutuksesta vastaaminen sekä orkesterivastuuta koko koulun näytelmissä. Tehtävään valittavan toivotaan olevan valmis vetämään bändikerhoja siestalla ja TIP-hankkeeseen liittyen iltapäivisin klo 15-17.

Opetusvelvollisuus 24 tuntia.

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN SIJAISUUS 1.8.2009- 31.3.2010

Kyseessä on koulumme ELA-virka;toinen ELA-opettaja palkataan tuntiopettajaksi työtoveriksi jo tällä viikolla. Haluamme vahvistaa erityisopetustamme vastaamaan sekä oppilaiden haastavuutta että lisääntyneitä suunnittelu- ja valmistelutöitä. Viranhaltijan toivotaan a) antavan tavanomaista laaja-alaista erityisopetusta b) toimivan oppilashuoltoryhmän sihteerinä c) osallistuvan HOJKS-työhön d) osallistuvan asiantuntijana koulumme kahden kehitysvammaisten yleisopetukseen integroituun opetukseen ns. ryhmäintegraatioluokissa, e) osallistuvan koulumme oppimiskeskustoimintaan toimimalla koulutustehtävissä f) osallistuvan koulumme opetussuunnitelmatyöhön erityisopetuksen asiantuntijana ja g) osallistuvan avustajapalveluiden koordinointiin. Tehtävät a-g jaetaan toisen ELA-opettajamme kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Opetusvelvollisuus 24 tuntia.

Suomen Vanhempainliitto: Taantuman laskua ei saa maksattaa lapsillaTiedote
18.5.2009

Koulun henkilökunnan ja vanhempien tiivistettävä yhteistyötä
Taantuman laskua ei saa maksattaa lapsilla


Vasta vajaa vuosi sitten koko Suomi pysähtyi Kauhajoella tapahtuneen koulusurman aiheuttamasta järkytyksestä. Lasten ja nuorten pahoinvointi nousi jälleen valtakunnalliseksi, jopa kansainväliseksi puheenaiheeksi. Suomen Vanhempainliitto kysyy, mitä hyötyä keskustelusta oli vai oliko Jokelan ja Kauhajoen koulusurmista syntynyt huoli sittenkin vain kupla? Minne katosivat päättäjien lupaukset lisätä resursseja lasten ja nuorten hyvinvointiin? Mihin haihtui inhimillinen hätä ja sen myötä todellinen tahto puuttua jo olemassa oleviin ongelmiin?

Taloudellisen ahdingon koetellessa kunnat uhkaavat säästää rajuin ottein oppilashuollon palveluista, tuntikehyksistä ja opettajia lomauttamalla. Säästökohteina ovat myös kouluterveydenhoito, kouluaikainen ruokailu ja oppimateriaalit. Koulurakennukset homehtuvat ja sekä oppilaiden että opettajien terveys on vaarassa. Kouluja lakkautetaan ja erityisoppilaita integroidaan ylisuuriin luokkiin, vaikka tavoitteet vielä hetki sitten olivat päinvastaiset.

On vakava virhe säästää lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvista palveluista. Moni kunta painii vielä edellisen taantuman aiheuttamien ongelmien kanssa, lisätaakkaan ei pitäisi olla varaa.

Kuntien leikkaukset eivät saa polkea lasten perusoikeuksia

Vanhempainliitto vaatii, että hallitus ja opetusministeri laativat pikaisesti toimintaohjeet kunnille, jotta säästöt eivät kohdistu ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin.

Ryhmäkokoihin on saatava rajoitukset. Kunnat ovat saaneet valtiolta 16 miljoonaa euroa opetusryhmien pienentämiseen. Lasten hyvinvointiin suunnattua rahaa ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Oppilashuollon palvelut on turvattava. Jo nyt varsin puutteellisia palveluita ei ole varaa heikentää. Koulun henkilökuntaa ja opettajia ei saa lomauttaa koulutyön aikana. Opettajien lomautukset ja vähentäminen sekä koulujen harkitsematon lakkauttaminen ovat ihmisoikeuksien ja Lapsen oikeuksien sopimuksen vastaisia.

Lyhytnäköinen päätöksenteko on lasten heitteillejättöä

Lapset ovat taantumassa kaksinkertaisia uhreja. Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa kodin arkeen. Kun leikkauksia tehdään rajusti myös koulussa, jää lapsi heitteille turvattomaan välitilaan. Tutkimuksin on voitu osoittaa, että perusturvaan kohdistuvien rakenteiden horjuessa koulun tarjoamilla palveluilla ja tuella voi olla ratkaiseva rooli lasten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä.

Koulutusjärjestelmämme on lasten ja nuorten ja samalla koko Suomen tulevaisuuden vakuutus. On lyhytnäköistä leikata lasten hyvinvoinnista. Taantuman pitäisi vahvistaa lasten tukemista, ei suinkaan horjuttaa sitä.

Koulun ja kodin yhteistyöllä leikkauksia vastaan

Suomalaisissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimii yli 1300 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä. Vanhempainliitto kannustaa yhdistyksiä tekemään kunnille esityksiä ja aloitteita sekä tiivistämään yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa lasten etuja koskevien leikkausten, kuten opettajien lomautusten estämiseksi. Liitto kehottaa myös opettajia ja rehtoreita hyödyntämään yhdistysten tarjoama tuki taistelussa leikkauksia vastaan.

Lisätietoja:

Suomen Vanhempainliitto

Tuija Tikkanen
Edustajiston puheenjohtaja
puh. 040 743 5695
tuija.tikkanen (at) vantaa.fi

Pirjo Somerkivi
Toiminnanjohtaja
puh. 050 592 9472
pirjo.somerkivi (at) suomenvanhempainliitto.fi

Ilmoittautuminen ensi syksyn TIP-kerhoihin alkaa

KUVA: Kerholukkarista puuttuu reippauskerho, jonka aika sovitaan erikseen.


Tervehdys koteihin!

Tarjoamme TIP-hankkeen puitteissa syyslukukaudella 2009 yhteistyökumppaneiden ohjaamia harrastuskerhoja. Kerhokohtaiset tiedot ilmoittautumis- ja hintatietoineen ovat ohessa.

Tiedote koulun omien opettajien ohjaamista, lapsille maksuttomista kerhoista julkaistaan syyslukukauden alkaessa.

Huomioithan ystävällisesti, että sitovat ilmoittautumiset yhteistyökumppaneiden järjestämiin kerhoihin tehdään viimeistään 31.5. Kerhosta riippuen mm. osallistujamäärät vaikuttavat kerhon käynnistymiseen. Kerhot aloittavat toimintansa syyskuussa viikolla 36 (mahdolliset muutokset em. aikataulua koskien on kirjattu kyseisen kerhon kohdalle).

Terveisin

Sari Törrönen
hankekoordinaattori

1) Enkkukerho

4Kids-kerhoissa opetetaan englantia hauskalla ja helpolla tavalla käyttäen opetusmetodeina mm. leikkejä, lauluja ja pelejä. Lapsi oppii englantia luonnollisella tavalla leikin lomassa parhaassa kielenoppimisiässä. 4Kids-kerho antaa lapselle hauskan ja
positiivisen kokemuksen englanninkielestä rohkaisten häntä kommunikoimaan kieltä käyttäen. Kerho toimii hyvänä starttina englanninkielen opiskeluihin.

Kenelle: 0.-2.-luokkalaiset
Milloin: alkeisryhmä: ti klo 16.00-16.45, jatkoryhmä (alkeiskurssin käyneet): ti klo 15.15-16.00. Huom! Kerho aloittaa 25.8.
Hinta: vanhat kerholaiset 136 euroa/lukukausi, uudet kerholaiset 141,95 euroa/lukukausi
Kokoontumiskerrat: 16 kertaa
Opettaja: Fabiane Laube
Ilmoittautumiset: sähköisesti os. www.4kids.fi/lomake.html (vain uudet kerholaiset).
Lisätiedot: Fabiane Laube, p. 040-831 9815, sähköposti: fabiane.laube (at) kids.fi.
Tila: jokin perusluokkahuoneista

2) Judokerho

Judo on maailman levinnein ja suosituin kamppailulaji. Se on muotoutunut vanhoista japanilaisten samuraiden taistelutaidoista, joista se on kehitetty kasvatusjärjestelmäksi ja Olympiaurheilulajiksi. Laji opettaa keskittymiskykyä, sosiaalisuutta, yhdessä tekemistä ja toisesta huolehtimista sekä oman kehon tuntemista ja hallintaa. Lisäksi laji tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin tilanteisiin, ihmisiin ja erityisesti omiin tunteisiin. Judon parissa lapsi tai nuori pääsee turvallisesti ja hauskalla tavalla kokeilemaan rajojaan fyysisesti, sosiaalisesti ja urheilullisesti sekä kohottamaan kuntoaan ja parantamaan perusliikkumistaitojaan; leikkimielisen kamppailun keinoin. Lisätietoja http://www.judoliitto.fi

Kenelle: 1.-6.-luokkalaiset
Milloin: ryhmä 1: to klo 15.00-15.50, ryhmä 2: to klo 16.00-16.50
Huom! Kerho aloittaa 3.9.
Hinta: 125 euroa/lukukausi (250 euroa/lukuvuosi)
Vuosimaksu sisältää mm.
-Tikkurilan Judokat ry:n jäsenyyden ja seuran jäsenedut,
-Tapaturmavakuutuksen judoharrastustasi varten,
-Neljästi vuodessa ilmestyvän aikakausilehtimuotoisen Ippon –lehden,
- Oman seurasi nimellä varustetun jäsenkortin
- Oikeuden osallistua Judoliiton alaiseen kilpailutoimintaan ilman erillistä kilpailulisenssiä
- Oikeuden suorittaa Judoliiton tunnustamia vyöarvoja, joista vyöarvon suorittaja saa itselleen näyttävän vyödiplomin.

Puku ja muut kulut

Seuran vuosimaksun lisäksi muodostuu kuluja judopuvun eli judogin ja judovyön hankinnasta n. 40 euroa. Seuran kautta saa hankittua laadukkaita Matsuru-judopukuja. Lisätietoja www.tikkurilanjudokat.fi/opas_uusille_kurssilaisille/
Kokoontumiskerrat: 13 kertaa (syyslk.) ja 17 kertaa (kevätlk.)

Opettaja: Erkki Jokikokko, Tikkurilan Judokat ry
Ilmoittautumiset: sähköisesti os. www.tikkurilanjudokat.fi/aurora_2009
Lisätiedot: Erkki Jokikokko p. 044-204 2704, sähköposti: erkki.jokikokko (at) es-judo.net
Tila: liikuntasali

3) Kuviskerho

Kuviskerhossa värit, viivat ja muodot saavat eloa erilaisten materiaalien ja välineiden avulla. Kerhossa piirretään, maalataan ja rakennellaan. Tutuksi tulevat lyijyt, hiilet, pastellit, pahvit, paperit, värit, savet, rautalangat, kankaat, villat ja monet muut materiaalit.

Kenelle: 1.-6.-luokkalaiset
Milloin: ryhmä 1 (1.-2.-luokkalaiset): to klo 15.00-16.30, ryhmä 2 (3.-6.-luokkalaiset): ke klo 15.15-16.45
Hinta: 130 euroa/lukukausi (sisältää materiaalit ja välineet)
Kokoontumiskerrat: 13 kertaa
Opettaja: Anne Ovaska
Ilmoittautumiset: Hannele Jääskeläinen, p. 816 31820, sähköposti: hannele.jaaskelainen (at) espoonkuvataidekoulu.fi
Lisätiedot: ks. ilmoittautumiset
Tila: veistoluokka

4) Luontokerho

Kerhossa retkeillään luonnossa, tutustutaan lähiympäristöön, opetellaan jonkin verran luonnontietoa, tutustutaan ympäristöystävällisiin elintapoihin, leikitään, askarrellaan ja nautitaan yhdessä olosta.

Kenelle: 1.-3.-luokkalaiset
Milloin: ti klo 15.00-16.30
Hinta: 50 euroa/lukukausi
Kokoontumiskerrat: 10 kertaa
Opettaja: tarkentuu elokuuhun mennessä
Ilmoittautumiset: sähköpostitse os. sari.torronen (at) espoo.opit.fi
Lisätiedot: Terhi Niinimäki, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry, p. 09-446 313, sähköposti:lup-lapset (at) luontoliitto.fi
Tila: lähimaasto, sisälläoloja varten jokin perusluokkahuoneista

5) Nassikkapainikerho

Nassikkapaini on lasten iloinen jumppatuokio, jossa turvallisesti leikkien ja kisaillen opitaan kunnioittamaan toisen fyysistä lähellä oloa. Harjoituksissa keskitytään kehittämään lasten perusliikuntataitoja parikisailujen, voimistelun ja leikkien avulla. Nassikkapaini kehittää hyvin liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja. Se sopii sekä tytöille että pojille. Lasten varustukseksi sopivat verryttelyhousut ja t-paita (sisäliikuntavarustus). Kurssin lopussa lapsille jaetaan kurssitodistus.

Kenelle: 1.-6.-luokkalaiset
Milloin: ryhmä 1: ti klo 15.10-15.55, ryhmä 2: ti klo 16.00-16.45
Hinta: 50 euroa/lukukausi
Kokoontumiskerrat: 1.9, 8.9, 15.9, 22.9, 29.9 ja 6.10 (viisi kertaa/ lukukausi)
Opettaja: Liikunnanohjaaja Jouni Bergdahl
Ilmoittautumiset: sähköpostitse os. jouni.bergdahl (at) nassikkapaini.fi
Lisätiedot: www.nassikkapaini.fi /p. 0400 613 745
Tila: liikuntasali (tuon mukanani kasattavan painimolskin)

6) Reippauskerho

Peruskurssi:
Reippauskurssilla käsitellään lapsen elämän riskitilanteita keskustellen, harjoituksia ja näytelmiä tehden.
Kurssin ohjaaja Leea Väisänen on pitänyt kursseja vuodesta 1995 lähtien sadoille lapsille lähtökohtinaan hyvä itsetunto, reippaus ja oman pään käyttäminen. Peruskurssin aiheet ovat eksyminen, tulipalo, kiusaaminen ja ahdistelu. Aiheita käsitellään lapsen näkökulmasta, lapsen kielellä ja lapsen kokemusmaailmaa hyödyntäen, pelkoja herättämättä. Esim. minkälaista apua otan vastaan ja minkälaisesta avusta kieltäydyn ja miten? Miksi olen arvokas? Harjoitukset ovat
mm. ilmaisutaidon ja teatterin alalta. Itsepuolustuslajeista irrottautumisharjoituksia.

Jatkokurssi:
Jatkokurssin aiheet ovat tupakka ja päihteet, nolot tilanteet, terveet tavat ja kertauksena kurssilaisten oma lempiteema valinnan mukaan jostakin reippauskurssien aiemmista aiheista. Vanhempien toivomuksesta voidaan kursseilla ottaa lapselle tapahtuneita asioita huomioon ja sisällyttää teemaan.

Kenelle: 1.-6.-luokkalaiset
Milloin: päiväkohtaiset tiedot tarkentuvat myöhemmin
Hinta: 61 euroa/lukukausi
Kokoontumiskerrat: 4 kertaa
Opettaja: Leea Väisänen
Ilmoittautumiset: sähköpostitse os. leea.vaisanen (at) reippauskurssit.com
Lisätiedot: Leea Väisänen, puh. p. 050-567 9969, sähköposti leea.vaisanen@reippauskurssit.com
Tila: jokin perusluokkahuoneista

7) Sanataidekerho

Sanapajassa kerholaisten oma suullinen ja kirjallinen ilmaisu päästetään irti ja kynänpelolle annetaan kyytiä! Yhdessä ohjaajan kanssa otetaan käyttöön silmät, suu, korvat ja kynä. Sanoilla maalailun taitoon ja kielen moniin ulottuvuuksiin tutustutaan ryhmässä, mutta silti omia sanapolkuja seuraillen, kukin kykyjensä mukaan. Tässä kerhossa lehmätkin lentävät, Punahilkka syö suden ja seuraavalla sivulla tapahtuu aina jotakin mielenkiintoista...

Kenelle: 1.-3.-luokkalaiset
Milloin: ti klo 15.00-16.30
Hinta: 70 euroa/lukukausi
Kokoontumiskerrat: 14 kertaa
Opettaja: Piritta Hansen-Haug
Ilmoittautumiset: sähköpostitse os. pikku-aurora (at) espoo.fi
Lisätiedot: Taidetalo Pikku-Auroran tuotantojärjestäjä Miia Salminen, p. 09-8164 3453

Osallistujat ilmoittavat viimeistään viimeisellä kerhokerralla 1.12.2009 sitovasti kiinnostuksestaan jatkaa kerhoa kevätkaudella. Kerho jatkuu keväällä, mikäli vähintään 6 lasta jatkaa.
Tila: jokin perusluokkahuoneista

8) Shakkikerho

Shakin perusteiden ja strategioiden harjoittelua osaavan opettajan johdolla. Tässä kerhossa muistin kehittäminen ja looginen ajattelu ovat keskeisessä asemassa.

Kenelle: 2.-6.-luokkalaiset
Milloin: ma klo 15.00-17.00
Hinta: 50 euroa/lukukausi
Kokoontumiskerrat: 10 kertaa
Opettaja: Timo Munukka, Espoon shakkikerho
Ilmoittautumiset: sähköpostitse os. sari.torronen (at) espoo.opit.fi
Lisätiedot: timo@munukka.net
Tila: jokin perusluokkahuoneista

9) Taidekäsityökoulu

Kerhossa huovutetaan, painetaan kankaita, ommellaan, tehdään savitöitä ja marmorointia sekä virkataan ja neulotaan.
Kenelle: 1.-5.-luokkalaiset
Milloin: ryhmä 1 (1.-2.-luokkalaiset): ke klo 15.00-16.00, ryhmä 2 (3.-5.-luokkalaiset): ke klo 16.00-17.00
Hinta: 90 euroa
Kokoontumiskerrat: 10 kertaa
Opettaja: Birgitta Haataja
Ilmoittautumiset: Birgitta Haataja, p. 050-308 4601, sähköposti: taitavatkadet (at) luukku.com
Lisätiedot: ks. ilmoittautumiset
Tila: käsityöluokka

10) Taikurikoulu

Kurssilla opitaan monia erilaisia temppuja, esiintymistaitoa, mimiikkaa sekä perehdytään taikurin rooliin. Kurssilla käytettävät taikavälineet saa omaksi kurssin päätyttyä.Viimeisellä kurssikerralla (25.11.) kerholaiset järjestävät vanhemmilleen näytöksen (lisäinfoa esityksestä saat kurssin aikana).

Kenelle: 1.-6.-luokkalaiset
Milloin: ryhmä 1 (1.-3.-luokkalaiset): ke klo 15.00-16.00. ryhmä 2 (4.-6.-luokkalaiset): ke klo 16.00-17.00
Huom! Kerho aloittaa 9.9.
Hinta: 55 euroa (sisältää opetusvälineet- ja materiaalin)
Kokoontumiskerrat: 10 kertaa
Opettaja: Taikurimestari Maarit Tiilikainen, Taikurikoulu Hokkuspokkus
Ilmoittautumiset: sähköpostitse os. sari.torronen (at) espoo.opit.fi
Lisätiedot: Maarit Tiilikainen, p. 050-556 5436, Internet: http://www.hokkuspokkus.com
Tila: jokin perusluokkahuoneista

11) Tutustutaan Raamattuun -kerho

Iloista yhdessäoloa Jumalan sanan äärellä. Käydään läpi Raamatunkertomuksia, opetellaan rukoilemaan, lauletaan hengellisiä lastenlauluja. Kerhon puitteissa näytellään, hyödynnetään musiikkia, askarrellaan ja liikutaan. Kerho toimii lasten kiinnostusten ja toiveiden pohjalta; pääasia on että jokainen saa oppia tuntemaan rakastavan Taivaan Isän ja saa kokea olevansa rakastettu, hyväksytty ja arvokas lapsi.

Kenelle: 1.-3.-luokkalaiset
Milloin: ma klo 15.00-16.30
Hinta: 15 euroa/lukukausi
Kokoontumiskerrat: 13 kertaa
Opettaja: Hanna Johansson
Ilmoittautumiset: sähköpostitse os. hanna.johansson (at) iki.fi
Lisätiedot: Hanna Johansson, p. 040- 745 7074, sähköposti: hanna.johansson (at) iki.fi
Tila: jokin perusluokkahuoneista

Osana kerhoa järjestetään Näytellään Raamattua -kurssi:

Neljän kerhokerran aikana eläydymme luovanilmaisun menetelmiä käyttäen kahteen Raamatun kertomukseen joko itse, tai teatterinukeilla näytellen. Ohjaajana toimii teatteri-ilmaisun ohjaaja Sirkku Porkka Nukketeatteri Valkovillasta. Kurssi on tarkoitettu 1.-6.- luokkalaisille.
Aika: 14.9, 21.9, 28.9. ja 12.10. klo 15.00-17.00
Hinta: 64 euroa (vanhempien työttömyyden tms. syyn tähden hinnasta voidaan sopia erikseen).
Ilmoittautumiset: sähköpostitse os. hanna.johansson (at) iki.fi

sunnuntaina, toukokuuta 17, 2009

Taistelu tuntijaosta alkaaOPETUSMINISTERIÖ on asettanut työryhmän valmistelemaan peruskoulun uutta tuntijakoa. Työryhmä tekee oman esityksensä noin vuoden kuluttua. Sen jälkeen avataan yleinen keskustelu, ja lopulta ehkä vuonna 2011 hallitus antaa asetuksen tuntijaosta.

TUNTIJAKO on merkittävä asia. Kaikki mahdolliset lobbausryhmät haluavat itselleen tärkeät asia mukaan peruskoulun oppimäärään. Edellinen tuntijako tehtiin vuonna 2002, ja tuolloin peruskouluun tuotiin uusi oppiaine: terveystieto. Samalla leikattiin yläkoulun valinnaisaineiden tuntimäärää. Nyt ratkaisua halutaan korjata, ja jo työryhmän tehtävänannossa lukee, että taito- ja taideaineiden osuutta tulee nyt vahvistaa.

ITSE olen tuossa täysin rinnoin tukemassa tuota tavoitetta. Opetushallitus on julkaissut 15.5. oikein kirjasen tästä teemasta. Sen nimi on "Taide ja taito- kiinni elämässä". Kyseessä on taito- ja taideaineiden aseman vahvistamista vaativien artikkelien kokoelma. Yksi artikkeleista " Taito- ja taideaineiden opiskelua tukeva toimintakulttuuri" on syntynyt Auroran rehtorin, opettajien ja oppilaitten yhteistyönä.

TUO artikkeli kirjoitettiin heti "Viisikko Aarresaarella"-projektin jälkeen. Tiivistän 12-sivuisen jutun seuraavasti:

KOULUN TOIMINTAKULTTUURI tarkoittaa opetuksen näkökulmasta vastausta kysymykseen: millaisia mahdollisuuksia tämä koulu tarjoaa oppimiselle. Kaikissa kouluissa opitaan oppitunneilla. Millaisia muita mahdollisuuksia oppia on? Oppilaat saavat aineksia ja virikkeitä kaikesta siitä, mitä koulussa tapahtuu.

TAITO- JA TAIDEAINEISSA opitaan tärkeitä asioita. Ne eivät ole hanttiaineita. Itse asisaa jako lukuaineisiin ja harrastusaineisiin on monessa suhteessa keinotekoinen. Kukin aine on arvokas.

ON TÄRKEÄÄ, että taito- ja taideaineilla on riittävästi oppitunteja mutta sen lisäksi niille ominaista tapaa oppia tulisi höydyntää koulussa laajemminkin. Artikkelissa esitellään monia monia tapoja, joilla koulussa voidaan valuttaa taito- ja taidekasvatusta koko kouluun niin, että oppilailla on mahdollisuuksia oppia useilla eri tavoilla.

JOS KOULU haluaa panostaa taito- ja taidekasvatukseen, on tärkeää, että valinta ymmärretään arvovalinnaksi. Tämän jälkeen jäsennän artikkelissa opettajiltamme ja oppilailtamme saamiani kirjoituksia tämän valinnan perusteista kahdeksaksi väitteeksi, jotka valinnan tekevän meistä on hyväksyttävä. Nämä ovat;

1. Taide on itsessään arvokasta. Taide ei ole vain väline. Se antaa mahdollisuuksia kasvaa omaksi itsekseen. Sillä että koulussa on tilaa taiteelle, on yhteys hyvään kasvuun ja onnellisuuteen.

2. Laatu syntyy innostuksesta, joka tarttuu. Opettajan energialataamo on hänen oma innostuksensa, joka syntyy vapauden tunteesta.

3. On suostuttava opettelemaan uusia asioita. Myös ja erityisesti taide- ja taitokasvatus vaatii osaamista.

4. Yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemällä. Yhdessä tekeminen edellyttää yhteistä päämäärää, työnjakoa ja jokaisen autonomian kunnioittamista. Yhdessä tekemällä opitaan yhdessä ja toisilta. Yhdessä tekemällä syntyy yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisista, joissa onnistutaan.

5. Kasvatuksessa tarvitaan mielikuvitusta ja rohkeutta leikkiä.

6. Työ on tehtävä tosissaan, ristiriidat rakentavasti ratkoen.

7. Taidot ja taide on saatava pois piilosta. Sen, mikä on tärkeää, tulee näkyä ja kuulua. Sen pitää saada toistua ja muodostua perinteeksi.

8. Rehtoria tarvitaan. Vaikka jokainen kouluyhteisön jäsen rakentaa koulun toimintakulttuuria, rehtorilla on jopa muita tärkeämpi rooli. Hän istuu resurssien päällä. Hän luo yhteishenkeä ja ilmapiiriä. Hän koordinoi. Rehtorin on itse uskottava koululleen valitsemaansa suuntaan. Suunnan valitsemiseen hänellä on oikeus. Velvollisuus hänellä on innostaa toiset liittymään tuohon valittuun suuntaan.

lauantaina, toukokuuta 16, 2009

Johtokunnan terveisiä


JOHTOKUNTA kokoontui Auroran koulun opettajien taukotilassa 12.5.2009, tapaaminen oli kevään viimeinen. Puheenjohtajana toimi johtokunnan puheenjohtaja Susanna Lehti.

Rehtori esitti kuvaesityksenä muistoja kuluneesta vuodesta ja totesimme paljon tapahtuneen sen aikana, niin ikäviä kuin hauskojakin asioita. Ilolla otimme vastaan tiedon, että koulussa on selvitty vuodesta ja kaikki on tehty, mitä oli suunniteltu vaikka vastoinkäymisiä olikin.

Iloksemme Auroran koulussa toimiva TIP-hanke on saanut toiminnalleen jatkoaikaa seuraavalle lukuvuodelle.Tämä on turvallisen iltapäivän kokeilun kolmas vuosi.

Kesällä 2009 koulussamme kokeillaan Kesä-TIP. Eli kesäkuun alusta juhannukseen asti koululla järjestetään puuhaa halukkaille päivittäin.

Koulunkäyntiä on rasittanut keväällä opettajien sijaisten palkkaus kielto alle kolmen päivän poissaoloihin. On mietitty, miten järjestää oppilaiden turvallinen ja tasavertainen koulupäivä jokaiselle oppilaalle.

Rehtori kertoi myös tulevan lukuvuoden henkilöstö- ja tuntikehystilanteesta sekä koulunkäyntiavustajien määrästä tulevana lukuvuonna.

Koulussa tehty tyytyväisyyskysely käytiin läpi ja todettiin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö sujuu hyvin.Opettajiin ja heidän ammattitaitoonsa ollaan tyytyväisiä, vain koulun tilat ja sijainti saivat moitetta .Kyselyt tehtiin opettajille, oppilaille ja vanhemmille.

Johtokunta toivottaa kaikille rentouttavaa kesää ja kokoontuu seuraavan kerran syyskuun 23.päivä.

Satu Jumpponen

Auroran viikkokirje nro 21


KUVA: Uusien eppujen vanhempainillassa oli iloinen tunnelma.


Auroran koulun viikkokirjeessä tiedotetaan tiiviisti koulun ajankohtaisista asioista, erityisesti seuraavan viikon tapahtumista. Tarkoitus on julkaista viikkokirje joka lauantai.

LYHYESTI VIIKOSTA 20KUVA: Perjantaina lähes koko koulu kokoontui saliin katsomaan diaesitystä Bolivian kaivoslapsista. Kyllä lapsien asema maailmalla voi olla todella kammottava!


Kevään intensiivisin ja työpäiviltään pisin viikko, rehtorin tontilta katsoen. Onneksi happi riitti. Viikko alkoi pesis-päivällä. Siinä pallo lensi. Koulun esite saatiin valmiiksi. Maanantai-iltana sain esitellä huoltajakyselyn tuloksia Koti-koulu-ryhmälle, tiistaina rock-konsertti ja johtokunnan kokous, keskiviikkona eppujen tutustuminen ja perjantaina TIP-ohjausryhmää ja perjantai-iltana vielä 5b:n vanhempainiltaa.

Ja samaan aikaan masentavia uutisia Espoon taloustilanteesta ja niiden vaatimista toimista, jotka ulottuvat väistämättä ensi syksynä kouluihin. Niinpä kuluneen viikon asioista on tässä viikkokirjeessä hieman enemmän rivejä kuin tavallisesti.

HUOLTAJAKYSELYN TULOKSETYritin kovasti saada huoltakyselyn tulokset tähän blogiin elokuvamuodossa., mutta jostain syystä se ei onnistunut. Niinpä tähän keskeisimmät tulokset pähkinänkuoressa:

Nettikyselyyn vastasi 122 perhettä 261:sta. Kyselyssä huoltajien tyytyväisyyttä mitattiin 30 kysymyksellä. Asteikko oli 1-5.

* Vuonna 2009 tyytyväisimpiä Auroran vanhemmat olivat seuraaviin osioihin (1) rehtori (4,6), (2) opettajien ammattitaito (4,4), (3) Koulun ilmapiiri, opetusmenetelmien nykyaikaisuus, tuen saanti ongelmissa, vanhempien vaikutusmahdollisuudet (4,3).
* Vähiten tyytyväisiä Auroran vanhemmat olivat seuraaviin osioihin: (-1) koulutalo ja koulutilat (3), (-2) koulun puhtaus ja siisteys, oppilashuolto, ryhmien koko (3,8).
* Verrattuna aikaisempiin kyselyihin (1998, 2003, 2006) tyytyväisyys oli noussut lähes kaikissa osioissa. Eniten tyytyväisyys oli kasvanut: (1) harrastustoimintaan, tuen saantini, opiskeluvälineisiin (+0,7) (4) vanhempien osallistumismahdollisuuksiin, tietotekniseen varustukseen ja henkilökunnan kykyyn ottaa vastaan palautetta (+0,6)
* Verrattuna aikaisempiin kyselyihin, tyytyväisyys oli laskenut kahteen asiaan: vuodesta 1998 koulutaloon ja tiloihin (-0,4) ja vuodesta 2006 koulun puhtauteen ja siisteyteen (-0,2)
* Auroran vanhemmat olivat tyytyväisempiä kuin espoolaisvanhemmat keskimäärin. Lomakkeen keskiarvo oli Aurorassa 4.1 ja Espoossa 3,9. Tyytyväisyys oli korkeampaa lähes kaikissa osioissa. Tyytyväisyysero muihin kouluihin Auroran eduksi oli kaikkein suurin (1) koulun harrastustoiminnassa (+1,4), (2) tavassa tehdä yhteistyötä yhteiskunnan kanssa (+0,7), (3) rehtorin toiminnassa koulun pedagogisena johtajana (+0,6).
* Auroran vanhemmat olivat vähemmän tyytyväisiä kuin espoolaisvanhemmat keskimäärin kahteen asiaan: (-1) koulutaloon ja opiskelutiloihin (-0,6) ja (-2) koulun sijaintiin ja pihaan (-0,1).
* Kahden asian kohdalla Auroran vanhempien tyytyväisyys oli Espoon ennätysluokkaa: (1) Harrastustoiminnassa ja (2) Vanhempien osallistumismahdollisuuksissa.

TULOKSET voisi tiivistää niin, että kyselyyn vastanneet vanhemmat ovat erityisen tyytyväisiä koulun ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviin tekijöihin: Auroran henkilökuntaan, opetuksen ja kasvatukseen, kodin ja koulun yhteistyöhön ja ilmapiiriin yleisesti. Tyytymättömimpiä he ovat vanhaan koulutaloon (joka vaikuttaa siivottomalta uusiin verrattuna).HYVIÄ JA HUONOJA UUTISIA TALOUDESTA
KUVA: Vartti-lehti uutisoi Espoon sijaisopettajien palkkaamisperiaatteita. Päivistyvänä dosenttina oli taas Auroran rehtori.

Tällä viikolla koulumme ATK-laitteita on uusittu. Upeaa, vanhat ovatkin olleet rasittavan hitaita. Olemme saamassa myös kolme uutta Smartboardia, mikä lisää hienosti opettajiemme mahdollisuuksia siirtyä 2000-luvun pedagogiikkaan. Virastossa varattin TIP-hankeellemme lähes 14 000 euroa ensi lukuvuoden kerhoihin. Niillä rahoilla voimme taas tarjota maksutonta harrastustoimintaa klo 15-17.

Kokonaisuutenaan Espoon taloustilanne on todella vakavassa notkahduksessa. Määräyksiä leikata menoja tulee tiuhaa tahtia, ja valitettavasti jotkut ohjeista ovat sellaisia, että kirjaimellisesti niiden toimeenpano merkitsisi kaaosta. Erityisesti media on huomannut sijaiskiellon. Kieltoa on vastustettu jyrkästi, ja opetustoimenjohtajan antaman tulkinta, johon kuuluu rehtorin harkintaoikeus, on selvästi tasoittanut tilannetta. Oikein hyvä niin. Ensi syksyyn on pitkä matka, ja jollei käännettä tule, koulunpito voi jo silloin olla kovin toisenlaista kuin mihin on totuttu.


HENKILÖSTÖASIOITA

Kaupungin taloustilanteesta johtuen koulunkäyntiavustuspalveluita joudutaan järjestämään uudelleen. Koulut täyttävät parhaillaan uusia lomakkeita, joilla etsitään mahdollisuuksia vähentää avustajien määrää. Auroraan on joka tapauksessa tulossa avustuspalvelut kaikille vammaisille lapsille ja sope-luokille varsin saman tasoisina kuin tänä lukuvuonna. Avustajien kokonaismäärän laskuun on kuitenkin varaudututtava.

Esittelin johtokunnalle yhdessä henkilökunnan kanssa laadittua opettajien alustava sijoitussuunnitelmaa. Jos asiat sujuvat hyvin, opettajien vaihtuvuus talossa jää hyvin pieneksi. Luokilla 1-5 vaihtuu kahden luokan opettaja, koska nämä opettajat siirtyvät ekaluokille. Opettajan vaihtuminen aiheuttaa usein surua, ja niin on käynyt nytkin, kun asiasta on tiedotettu.


ALKAVASTA VIIKOSTA 21 YLEISESTI

Puolensataa Auroralaista lähtee maanantaiaamuna klo 7 Luunjaan koululeirille. Upeaa leiriä teille! Leirinkuulumisia voi seurata leiriblogista. Lehti löytyy osoitteesta http://leirilehti.blogspot.com

Aurorassa käydään koulua, harjoitellaan kevätnäytelmää ja pidetään siivoustalkoot. Lukujärjestyksiä on sortteerattu. Aikataulut: alkuopetus 8.15-12.45, 3-6 klo 8.15-13.30. Rehtori kohtaa opettajia ja avustajia kehittämiskeskusteluissa. 1-4- luokat harjoittelevat erityisesti näytelmää.

Koululeirin vuoksi seuraavia luokkia opettavat nämä opettajat: 3A MARKO (20 oppilasta koululla)luokasta vastaa Tuomo Kälviä, 4B OSMO (16 oppilasta koululla) luokasta vastaa Seija Konsti, 5A RAIJA (12 oppilasta koululla) luokasta vastaa Ulla Maija Jutila, 5B RISTO (18 oppilasta koululla) luokasta vastaa Riina Solantaus.

Viikon aikana pitäisi selvitä sekä meille myönnettävä koulunkäyntiavustusresurssi että TIP-ohjaajien ja -avustajien palkkaamiseen käytössä oleva resurssi.

JORY odottaa opettajilta ehdotuksia Juha Hyvärisen stipendin saajiksi. Päätökset tehdään perjantaina.

Maanantai 18.5.

Leiriläiset lähtevät Luunjaan.
Viraston väkeä rehtorin vieraina klo 9-
INFO klo 9.50-10.00 taukotuvassa.
Näytelmän treenit salissa klo 11.30- 12.25. Paikalle ainakin yksi ope tiimeistä 1-2 ja 3-4 (varmistetaan ryhmäroolit)
5-6-luokkien arvioinnit Wilmaan.
Rehtorilla keskusteluja avustajien kanssa.
Näytelmän julisteet painoon/jollei skannata ja värimonisteta itse.
Marja ja Martti laittavat kutsut niihin kenraaleihin, joissa on vielä tilaa ( ke 9.30 tilaa noin 15:lle, ke klo 11.15 tilaa 60:lle, to 9.30 TÄYNNÄ to 11.15 tilaa 120:lle.
Näytelmän paitatilaus lähtee PaitaMyllyyn sähköisesti.

Tiistai 19.5.

Martti vie Rock-paitoja Kivistöön.
5d-luokalla retki klo 11- 15. Mukana mm. Matti, Joni, Martti, Ulla K....
Oppilashuoltoryhmän kokous peruttu
Saliin rakennetaan katsomo (talonmiehet)
Deadline virastoon uusi versio avustajatarvelomakkeesta.
klo 11.30- 12.25 treenaavat nimenomaan 1-2luokkien ja 3-4- luokkien kohtauksia (kuninkaan leikkaus, 7-vuotiaiden palkitseminen, kuninkaan kuulutus)

Keskiviikko 20.5.
EI YT-istuntoa
Näytelmäharjoitukset. Kuoro erityisesti paikalla. Sovitetaan palat kohdalleen.

Torstai 21.5. HELATORSTAI-LOMAPÄIVÄ
Mahdollisesti vapaaehtoisten lavastustalkoot.

Perjantai 22.5.
JORYN kokous klo 8-9. Käydään läpi mm. stipendiasioita.
SIIVOUSTALKOOT.Talonmies Kari tilaa lavan. Ulla tilaa munkit ja mehut talkoorahoilla.
ARVIOINNIT valmiina viikon 21 loppuun mennessä (dl 22.5.) 1-2 luokilla.
Kevätnäytelmän lavastukset valmiina !?

ENNAKKOTIETOA VIIKOSTA 22

Kevätnäytelmän vuoksi viimeisen viikon aikataulu: alkuopetus klo 9.00-12.45 (Sellaisille lapsille aamuparkki, jotka eivät voi odottaa kotona), 3-6-luokat klo 8.45-12.45. Päivät voivat venyä harjoitusten vuoksi.

Rekrytointi avoinna oleviin opettajan ja koulunkäyntiavustajien pesteihin Aurorassa alkaa (viimeistään).

Maanantai 25.5.
Luunjassa olleilla opettajilla mahdollisuuksien mukaan Helatorstaita vastavaa vapaa. Osa pitää vapaan ensi syksynä.
Saliin valot ja äänet kuntoon. Läpimenoharjoituksia aamusta alkaen ainakin miehitykset 3-4. Kuoro, bändi-jos mahdollista.
Valaistusta hiotaan. Vaatteita kokeillaan.
INFO klo 9.50-10.00: Varmistetaaa luokkien valvojat harjoitusten aikana

Tiistai 26.5.
Oppilashuoltoryhmän kokous klo 13.30-15.
Läpimeniharjoituksia aamusta alkaen , ainakin miehityset 1-2, kuoro, bändit kaikki paikalla. Valaistus kohdallaan. Vaatteet päällä. Seuraavien esiintyvien opettajien luokissa valvoja opettaja/sijainen: Anna-Liisa, Ismo, JJ, Kaija, Osmo, Risto (ei tarvitse: Martti, Uma, Tuomo).

Keskiviikko 27.5.
YT-istunto klo 8-9. Meikkaukset tunti aikaisemmin kuin esitykset.
Kevätnäytelmän kenraalit III-miehitys klo 9.30
* Karamzin 2. luokkalaiset Kaisa Hotarin johdolla (n.105 henkeä )tulevat katsomaan ke klo 9.30. Tilaa noin 15:lle
IV-miehitys klo 11.15
* Karamzinin 4.luokkalaiset 60 kpl (Tilaa vielä noin 60:lle)
Seuraavien esiintyvien opettajien luokissa valvoja opettaja/sijainen: Anna-Liisa, Ismo, JJ, Kaija, Osmo, Risto (ei tarvitse: Martti, Uma, Tuomo).

Meikkaukset tuntia ennen esityksiä

Esitykset III-miehitys klo 18 ( 5a, 3a, 1a+ startti)
IV-miehitys klo 19 (5b, 3b, 1b ja 1c )
Illalla kaikki opettajat töissä.

Järvenperän yläkouluun tutustuminen nykyisille kuudesluokkalaislle klo 18.
Leppävaaran koulussa on uusien seitsemäsluokkalaisten tutustumistilaisuus keskiviikkona 13.5.2009 klo 14-15. Kokoontuminen on koulun auditoriossa. Vanhemmat ovat tervetulleita koululle samana iltana klo 18.30.

Torstai 28.5.
Kevätnäytelmän kenraalit I-miehitys klo 9.30
* Karamzin 5. luokkalaiset (n.85 kpl.) Virpi Mäkiniemen johdolla + 2. ekaa luokkaa (34) Liisa Ketolan johdolla
Ii-miehitys klo 11.15
* Katsomossa 120 paikkaa vapaana
Seuraavien esiintyvien opettajien luokissa valvoja opettaja/sijainen: Anna-Liisa, Ismo, JJ, Kaija, Osmo, Risto (ei tarvitse: Martti, Uma, Tuomo).

Esitykset I -miehitys klo 18 ( 6a, 4a+4c, 2a )
II-miehitys klo 19 ( 6b, 4b, 2b ja 2c)
Seuraavien esiintyvien opettajien luokissa valvoja opettaja/sijainen: Anna-Liisa, Ismo, JJ, Kaija, Osmo, Risto (ei tarvitse: Martti, Uma, Tuomo).

Perjantai 29.5.
Kevätkirkkoon ei tänä keväänä mennä.
Monet luokat ovat luokkaretkillä.
Henkilökunnan KEVÄTKAHVIT klo 13.00 ruokasalissa.
TIPin välipala muussa tilassa.Ulla tekee listan taukotuvan seinälle. Vapaaehtoiset kahvituksen järjestäjät voivat ilmoittautua.

Lauantai 30.5.
Todistustenjako 6.luokat klo 8 salissa. Kakkoset jakavat ruusut kummeille alakerran käytävällä.
Muut luokat klo 8.30-8.45 luokissa.
HUOM! Ilmoittautuminen maksullisiin TIP-kerhoihin dl. 31.5.2009.


PS. Uuden laskurin mukaan ajalla 26.3 - la 16.5. ( klo 11.22 ) blogin sivuilla on käyty 10162. Tahti oli viime vikon ajan noin 226 käyntiä päivässä.