Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, toukokuuta 31, 2009

(Noin) 50 vinkkiä Diasporaan joutuvalle koululle

KUVA: Diasporan aikana koulupäivällä oli poikkeava rytmi.


Päivitetty 4.6.2009 rehtori Erkki Kukkosen lähettämillä vinkeillä.

PÄÄTTYNEEN lukuvuoden isoin juttu oli kesäisestä tulipalosta johtunut Diaspora. Kokosimme vuoden aikana kertyneitä kokemuksia. Toivottavasti näistä vinkeistä olisi hyötyä seuraavalle koululle, joka eri syistä joutuu opiskelemaan poikkeuksellisesti väistötiloissa. Osaa kokeilimme itse. Osaa olisi pitänyt. Vinkit esitellään kolmessa osassa aakkosittain.

YLEISIÄ VINKKEJÄ


AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Muuttuneessa tilanteessa on ehkä ratkaistava uudelleen, kuinka ip-toiminta järjestetään. Missä? Terttu Akselin avainhenkilö.

AVUSTAJAT
Avustajan rooli korostuu (ja on ensiarvoisen tärkeä). Voisiko avustajien roolia/korvausta tehtävästä muuttaa poikkeustilanteessa???? Rehtori on avustajien esimies.

BUSSIKULJETUKSET
Päivittäiset bussimatkat kuormittavat kaikkia. Opettajien on hajaduttava bussin eri osiin ja valvottava oppilaita. On ratkaistava, mitä tehdään, jos joku (oppilas tai opettaja) myöhästyy bussista. Bussimatkojen vuoksi joudutaan myös muokkaamaan koulupäivää. Me jaksotimme päivän niin, että bussimatkoihin kulunut aika (30 minuuttia) oli välituntiaikaa. Näin työpäivä ei pidentynyt lapsilla eikä opettajilla. Bussikyytien järjestelyssa Juha Nurmi on avainhenkilö

Kannattanee jutella mm. pääluottamusmies Ritva H. Korhosen kanssa.

DIASPORA-FILOSOFIA
Tärkeintä on saada ajatukset irti menetyksistä, kohti uutta. Tarvitaan mukavia poijuja, joita voi odottaa. Muuttakaa ohjelmaa niin, että päiviin mahtuu iloa ja energiaa tuottavia asioita. Poikkeusoloissa on uskallettava jättää joitain asioita opettamatta tai tehtävä se aivan erilailla. Usein ongelmia muodostavat mm. liikunnan ja käsitöiden opetus-jollei välineitä ole. Johtokunnalle avoin selvitys opsin muutoksista.

Yhteiset tapahtumat diasporan aikana olivat todella haastavia. Voimia ei näyttänyt olevan kenellekään, sillä arkirutiinien pyörittäminen oli haastavaa. Toisaalta: teimme liikuntapäivän (suunnistuspäivä), palloilu/luistelupäivän Laaksolahdessa, päiväretki Luukkiin….

On tärkeää puhua tapahtuneesta, mutta siitä on myös osattava tapahtuman jälkeen lopettaa asian jauhaminen.

DOKUMENTOINTI
Ottakaa valokuvia. Pyytäkää lapsia kirjoittamaan kokemuksistaan. Pyytäkää heitä arvioimaan järjestelyjä. Itse pyysimme arviot muutaman kouluviikon jälkeen sekä vanhemmilta että lapsilta. Kuvasimme tulipalon, purku-ja jälleenrakennustyöt.

ELA-OPETUS
Kuinka organisida ELA-opetus? Meillä toinen ELA lähti Diaspora-luokkien kanssa. Toinen jäi Auroraan.

ENSIMMÄINEN KOULUPÄIVÄ
Panostakaa kaikin voimin siihen, että kaikki sujuu hyvin. Positiivinen mieli on välttätöntä. Aikuiset eivät saa vaipua voimattomuuteen. Tästä selvitään. Annetaan heti päivämäärä, milloin paluu on. Tutustutaan uusiin tiloihin. Oppilashuollon henkilöstöä saatetaan tarvita.

ERITYISTEHTÄVÄT
Diaporassa erityistehtävävastuut joudutaan jakamaan ehkä uudella tavalla. Toimiiko kirjasto esim.? Kannatta lukea OVTES huolellisesti. Pääluottamusmies tässä avainhenkilö.

HENGEN RAKENTAMINEN
On tärkeää pitää yllä yhteishenkeä. Me painatimme mm. Diaspora-paidan. Bussikyydit kannattaa ajoittaa niin, että opettajat voivat myös tavata toisiaan. Tarvitaan yhteisiä virkistystilaisuuksia.

HENKILÖSTÖ
Muutto koulusta pois vaikuttaa usein henkilöstömitoituksiin. Saatetaan tarvita YT-toimintaa jne. Edellyttää yhteistyötä monen tahon kanssa, Kuinka hoidetaan terveydenhuolto? Entä oppilashuolto? Rehtorin on käytävä säännöllisesti kaikissa toimintapisteissä.

INTEGROITUJEN OPPILAITTEN TUKI
Kuina organisoidaan, kun bussikyydit rajaavat? Meillä toinen ELA piti sinikarhutunnit, mutta vähemmän kuin tavallisesti.

JAKSAMINEN

Opettajan toipuminen jatkui yllättävän pitkään vielä omalle koululle paluun jälkeenkin. Myös oppilaiden jälkihoitoa tarvitaan; osalla luokista oli meillä sisäistä oirehdintaa. Jaksamista kannattaa seurata säännöllisesti.

JOHTAMINEN
Toivottavasti kouluille ja kaupungille saadaan pian selkeä toimintamalli tällaisiin tilanteisiin. Nyt rehtori jää liian yksin vastaamaan lähes kaikesta. Rehtorille tulisi nimittää kummi/työpari kaupungilta (henkilö, jolla on riittävät valtuudet ja taloudelliset resurssit ratkaista eteen tulevia ongelmia nopeasti/joustavasti. Tiimipomot tulisi kouluttaa tilanteeseen.

Aluerehtori ja rehtorin esimies ovat luonteva tuki.

KERHOT?
On ratkaistava, kuinka onnistuu, kun bussikyydit rajaavat päivän?

LUOVAT RATKAISUT
On uskallettava kokeilla aivan uusia ratkaisuja. Ne ohjaavat ajatukset muualle.

MEDIA
Media on aina kiinnostunut kriiseistä jne. Puhelimien soimiseen on aihetta varautua, kun tieto diasporasta leviää. Rehtorin kannattaa lukea kaupungin viestintäohje. Kaikista lausunnoista tieto omalle esimiehelle. Tieto myös tiedottaja Kaisa Pitkäselle.

MUUTTOKORVAUS
Opettajille maksetaan nimellinen muuttokorvaus rehtorin hakemuksesta. Espoolla on paikallinen sopimus asiasta. Käsittely näyttää vievän yli puoli vuotta. Avainhenkilönä Satu Hellsten.

Muuttokorvaus maksetaan myös paluumuutosta

OPETUSVELVOLLISUUDEN HUOJENNUKSET
Eräin edellytyksin rehtori, apulaisrehtori ja opettajat voivat saada huojennusta opetusvelvollisuuteen. Asia neuvotellaan opetustoimenjohtajan kanssa.

PAIKOTUSTILAT
Asia, joka voi viedä rehtorilta paljon aikaa ja vaatia yhteydenottoja on
varmistaa riittävä määrä paikoituspaikoja opettajille, jotka vaihtavat koulupäivän aikana toimipisteestä toiseen eri väistötilan läheltä.(EK)

PALUUJUHLA
On tärkeää juhlia paluuta. Me järjestimme rock-konsertin. Päivänavauksessa katseltiin dioja prosessista.

PELASTUSSUUNNITELMA
Uudessa tilassa on suunniteltava myös pelastautuminen uudelleen. Myös vanhaan kouluun jäävien osalta odotetaan, että pelastussuunnitelma päivitetään

PROSESSOIVA OTE
On hyväksyttävä, että kaikkea ei voi etukäteen ennakoida. Kootaan ongelmat, ja ratkotaan niitä "juoksussa". Ensimmäinen mieleen tuleva idea ei ehkä kuitenkaan ole aina paras.

PUHELIMET
OTJ voi myöntää oikeuden hankkia kännyköitä. Puhelimet ovat tarpeelliset ihan jokaiselle opettajalle. EHDOTTOMASTI. Ja puhelinten hankintalupa tulisi saada nopeasti (nyt uudessa tilanteessa esim. tiimipomo käytti ensimmäiset kuukaudet omaa puhelintaan. Juuri ensimmäiset pari kuukautta oman puhelinliikenteen ruuhka-aikaa).

Vanhojen numeroiden toiminta tulee varmistaa hyvissä ajoin eri väistötiloissa, jotta opettajainhuoneisiin ja opettajiin saadaan yhteys.(EK)

PÄIVÄNRYTMI
Bussikuljetuksien vuoksi päivänrytmi voidaan joutua muovaamaan uudenlaiseksi. Jättäkää väliin riittävästi taukoja- me emme osanneet niin tehdä. Sijoittakaa päiviin selkeitä rutiineita.

REHTORIN JAKSAMINEN
Tällaisissa tilanteissa rehtorin jaksaminen on lujilla. Tuntui, että töitä tehdään kolme vuoroa päivässä, yhdellä miehistöllä. Hyvä työyhteisö osallistuu vastuunjakoon.

TAVARAT
Kaikki omaisuus, joka otetaan mukaan, kannattaa luetteloida ja nimikoida. Talonmiehet auttavat kantamisessa, mutta kaikkiin paketteihin tulee merkitä, mihin tilaan ne kannetaan. Kuljetukissa yhteyshenkilönä mm. Risto Nikkari.

TIEDOTUS.
Kaupunki haluaa usein hoitaa ensitiedotuksen. Tiedotus huoltajlle, henkilökunnalle ja lapsille jää rexin vastuulle. Huoltajille tiedottaminen korostuu (kaikki tuntevat epävarmuutta). Tiedottamisen haaste kohdistuu sekä tiimiin, opettajan yksilönä että rehtoriin (apulaisrehtoriin). Kuinka vanhemmat tavoittavat opettajan? Minne ilmoitetaan poissaolot, jos email ei toimi?

TIETOKONEET
Kaikkein suurin työ liittyy tietokoneiden siirtoon uuteen paikkaan. Voi mennä kuukausia. Yhteyksiä pitää ottaa luvuttomaan määrään asianosasitahoja. Opettajat eivät saa kantaa tietokoneita. Keskushallinto kuvittelee, että koululla ATK-yhteyshenkilö saa käyttää työaikaa kaiken maailman selvityksiin. Yhteyshenkilöitä mm. Asko Lippo, Mikko Ovalo ja Sirkka Klenberg

Tietokoneiden verkkoyhteyksien toiminta tulee varmistaa riittävän ajoissa, koska asennukset ja siirtotoimenpiteet kestävät yllättävän kauan.(EK)

TIIMIT
Tiimi tukee jäseniään. Tiimikokouksille tarvitaan aikaa. Tiimit kannataa muovata tilojen mukaan. Tiiminvetäjä tarvitsee tukea.Tiimin tehtävänjako voisi olla kriisitilanteissa: tiedottaja, tiimipomo, varapomo ja eri toimintojen vastaavat. Valmis rakenne auttaisi.

Tiimikokouksista tulee laatia muistio, ja toimittaa se ainakin rehtorille.

TUKIOPETUS
Kuinka järjestää tukiopetus bussikuljetusten antamissa raameissa?

TUNTEET
Diasporan aikana esiin nousee monenlaisia tunteita, jopa vihaa ja katkeruutta. Varatkaa foorumeja niide työstämiselle. Koulupsykologi on tässä asiantuntija.

TYÖKUORMITUS
Diaspora kuormittaa hurjasti. Rehtorin työmäärä triplaantuu. Niin myös muilla. Seuratkaa jaksamista.

TYÖMAAKOKOUKSET
Kokouksissa on oma perinteensä. Niihin on mentävä mukaan. Kutsu voi tulla tosi viimetipassa.

UINNIT
Tieto väistötiloihin siirtymisestä ei kulje automaattisesti uinninopetusta järjestäville tahoille. Meillä vaihtui uimahalli.

VALVONNAT
Varsinkin monessa pisteessä toimittaessa opettajille tulee runsaasti valvontatehtäviä. Varautukaa siihen.

VARAMIESJÄRJESTELMÄT
Jokaisessa toimintapisteessa tulee olla vastaava opettaja. Opettajien poissaolojen ajalta on sovittava selkeät käytännöt. Sopikaa myös korvaus työstä.

YHTEINEN AIKA
Opettajat ja avustajat tarvitsevat yhteistä aikaa suunnitella, arvoida ja prosessoida.

YT-ISTUNNOT
Voidaan joutua pitämään monessa erässä. Upeinta olisi löytää yhteinen aika.TULIPALOTAPAUKSIIN JA MUIHIN ONNETTOMUKSIIN LIITTYVIÄ VINKKEJÄ


ILMOITTAMINEN
Kouluun kohdistuneesta onnettomuudesta heti ilmoitus opetustoimenjohtajalle (tai hänen tehtäviään hoitavalle).

KRIISIOHJEET
Käykää läpi kriisiprosessin kulku. Antakaa ohjeet, kuinka asiaa käsitellään luokissa ja kotona. Kriisin käsittelyssä rituaalit auttavat.

LOMAT
Rehtori voi joutua keskeyttämään lomansa tällaisen tapauksen vuoksi. Kuka muu asiat hoitaisi? Pitämättä jääneet lomat neuvotellaan erikseen oman esimiehen kanssa.

PUHDISTUKSET
Savuhaittojen vuoksi tilat puhdistetaan kemiallisesti. Kaupungilla on viranomaisia, jotka ratkaisevat, mitä tapahatuu mm. savussa olleille kirjoille, tekstiileille jne.

Kun korjattu tila saadaan käyttöön, voi vielä esiintyä monia ongelmia. On muistetava vetää ATK- ja puhelinkaapelit. Ilmastointilaitteissa saattaa olla pölyä jne.

TURVALLISUUS
Purku- ja rakennustöihin liittyy monia vaaramomentteja, jotka vaativat rehtorilta aktiivisuutta Kuorma-autot eivät oma-aloitteisesti aina osaa varoa pihantyngällä olevia lapsia.

VAKUUTUKSET
Kaupunki korvaa kaupungin omaisuuden. Ei opettajien tai oppilaitten henkilökohtaista omaisuutta. Tuhoutuneesta omaisuudesta on tehtävä yksityiskohtainen luettelo hintatietoineen. Vienee kymmeniä työtunteja.
VINKKEJÄ TILANTEESEEN, JOISSA OLLAAN TOISEN KOULUN TILOISSAAVAIMET
Meille yksi vaikeimpia asioita näyttää olevan uuden koulun avainten palauttaminen. Avaimet kun muistuttavat liikaa toisiaan.

ERITYISTILAT
Tarkistakaa, onko aineluokissa (liikuntasali, musiikki, käsityö jne.) yhtään vapaata tuntia, jotka voisitte varata.

KIITOKSET
Meillä oli ilo olla koulussa, jossa meille annettiin hyvät tilat ja meidät otettiin hyvin vastaan. Pienet muistamiset diasporan jälkeen ovat paikallaan. Me järjestimme joulukonsertin.

KORVAUKSET
Sopikaa etukäteen, mitä isäntäkoulun tavaroita saa käyttää ja miten käyttö korvataan? (Monistus, puhelimet, laudat, kankaat)

LUOKKATILAT
Haluatteko olla tiiviisti yhdessä? Vai hajallaan? Mistä kalusteet? Opetusvälineet? Sopikaa reilusti, kuka saa minkäkinlaisen luokan, ettei siitä tule lisäkuormaa.

OMAN AUTON KÄYTTÖ
Rehtorin kannattaa sopia esimiehensä kanssa, voiko hän laskuttaa km-korvauksen ajaessaan työpäivän aikana toimipisteestä toiseen.

RUOKAILU
Rehtori joutuu huolehtimaan siitä, että väistökoulussa varmasti on lautasia jne tarpeeksi. Niinikään on sovitettava ruokailtauot.

TALO ELÄÄ TAVALLAAN, VIERAAT TULEE AJALLAAN
Tämä on pääsääntö. Noudattakaa talon kulttuuria, ja jollette noudata sopikaa asia.

VANHEMMAT
Vanhemmat kannattaa kutsua mahdollisimman pian tutustumaan uusiin tiloihin.

VASTAANOTTAVA KOULU
Myös vastaanottava koulu tulisi valmistaan uuteen tilanteeseen. Kuinka se tehdään? Meistä oli tärkeää käydä tutustumassa ja esittäytymässä vastaanottavassa koulussa heti suunnittelupäivänä.

VÄLITUNNIT
Yhteiset välituntiajat vastaanottavan koulun kanssa helpottaisivat opettajien välistä yhteistyötä (kummatkin koulut hyötyisivät).

YHTEINEN RUOKAHETKI
Yhteinen ruokailuhetki oli diasporassa tärkeä (ainoa mahdollisuus saada yhteinen keskusteluhetki).

YHTEENOTOT
Sopikaa etukäteen tapa, jolla mahdolliset yhteenotot käsitellään (tappelut eri koulujen oppilaitten kesken, kiusaamistapaukset, opettajie häirintä jne.) Hyvä voisi olla esim. koulujen johtoryhmien yhteispalaverit,

YHTEINEN TOIMINTA
Olisi upeaa, jos saisitte aikaan yhteistä opetusta tms. Ottakaa selvää, millaiset säännöt koulussa on myös aikuisia varten.
Yhteistyö vastaanottavan koulun kanssa olisi suuri mahdollisuus/lisäarvo, yhteistyön käynnistäminen vaatisi kuitenkin yhteistä tutustumis- ja suunnitteluaikaa.

Aikaa olisi hyvä järjestää vastaanottavan koulun johdon, emokoulun johdon ja tiimipomon (tai vastaavan) yhteiseen suunnitteluun. Kuinka informaatio siirtyy? Kuinka mahdolliset ongelmakohdat selvitetään? Kuinka koulujen kulttuuri poikkeaa toisistaan –tietoisuus eroista/poikkeustilanteen aiheuttamista normaalikäytänteiden muutoksista helpottaa kohtaamisia.

YMPÄRISTÖ
Uusi ympäristö voi sinänsä olla virikkeellinen (meillä kirjasto vieressä, upeat metsäalueet suunnistukselle, sieniretkeilylle, bänditilat, aineopetusluokat)


LOPUKSI kuvasikermä Auroran Diaspora II:sta. Video tehty Macin iPhotolla.

Ei kommentteja: