Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, toukokuuta 16, 2009

Auroran viikkokirje nro 21


KUVA: Uusien eppujen vanhempainillassa oli iloinen tunnelma.


Auroran koulun viikkokirjeessä tiedotetaan tiiviisti koulun ajankohtaisista asioista, erityisesti seuraavan viikon tapahtumista. Tarkoitus on julkaista viikkokirje joka lauantai.

LYHYESTI VIIKOSTA 20KUVA: Perjantaina lähes koko koulu kokoontui saliin katsomaan diaesitystä Bolivian kaivoslapsista. Kyllä lapsien asema maailmalla voi olla todella kammottava!


Kevään intensiivisin ja työpäiviltään pisin viikko, rehtorin tontilta katsoen. Onneksi happi riitti. Viikko alkoi pesis-päivällä. Siinä pallo lensi. Koulun esite saatiin valmiiksi. Maanantai-iltana sain esitellä huoltajakyselyn tuloksia Koti-koulu-ryhmälle, tiistaina rock-konsertti ja johtokunnan kokous, keskiviikkona eppujen tutustuminen ja perjantaina TIP-ohjausryhmää ja perjantai-iltana vielä 5b:n vanhempainiltaa.

Ja samaan aikaan masentavia uutisia Espoon taloustilanteesta ja niiden vaatimista toimista, jotka ulottuvat väistämättä ensi syksynä kouluihin. Niinpä kuluneen viikon asioista on tässä viikkokirjeessä hieman enemmän rivejä kuin tavallisesti.

HUOLTAJAKYSELYN TULOKSETYritin kovasti saada huoltakyselyn tulokset tähän blogiin elokuvamuodossa., mutta jostain syystä se ei onnistunut. Niinpä tähän keskeisimmät tulokset pähkinänkuoressa:

Nettikyselyyn vastasi 122 perhettä 261:sta. Kyselyssä huoltajien tyytyväisyyttä mitattiin 30 kysymyksellä. Asteikko oli 1-5.

* Vuonna 2009 tyytyväisimpiä Auroran vanhemmat olivat seuraaviin osioihin (1) rehtori (4,6), (2) opettajien ammattitaito (4,4), (3) Koulun ilmapiiri, opetusmenetelmien nykyaikaisuus, tuen saanti ongelmissa, vanhempien vaikutusmahdollisuudet (4,3).
* Vähiten tyytyväisiä Auroran vanhemmat olivat seuraaviin osioihin: (-1) koulutalo ja koulutilat (3), (-2) koulun puhtaus ja siisteys, oppilashuolto, ryhmien koko (3,8).
* Verrattuna aikaisempiin kyselyihin (1998, 2003, 2006) tyytyväisyys oli noussut lähes kaikissa osioissa. Eniten tyytyväisyys oli kasvanut: (1) harrastustoimintaan, tuen saantini, opiskeluvälineisiin (+0,7) (4) vanhempien osallistumismahdollisuuksiin, tietotekniseen varustukseen ja henkilökunnan kykyyn ottaa vastaan palautetta (+0,6)
* Verrattuna aikaisempiin kyselyihin, tyytyväisyys oli laskenut kahteen asiaan: vuodesta 1998 koulutaloon ja tiloihin (-0,4) ja vuodesta 2006 koulun puhtauteen ja siisteyteen (-0,2)
* Auroran vanhemmat olivat tyytyväisempiä kuin espoolaisvanhemmat keskimäärin. Lomakkeen keskiarvo oli Aurorassa 4.1 ja Espoossa 3,9. Tyytyväisyys oli korkeampaa lähes kaikissa osioissa. Tyytyväisyysero muihin kouluihin Auroran eduksi oli kaikkein suurin (1) koulun harrastustoiminnassa (+1,4), (2) tavassa tehdä yhteistyötä yhteiskunnan kanssa (+0,7), (3) rehtorin toiminnassa koulun pedagogisena johtajana (+0,6).
* Auroran vanhemmat olivat vähemmän tyytyväisiä kuin espoolaisvanhemmat keskimäärin kahteen asiaan: (-1) koulutaloon ja opiskelutiloihin (-0,6) ja (-2) koulun sijaintiin ja pihaan (-0,1).
* Kahden asian kohdalla Auroran vanhempien tyytyväisyys oli Espoon ennätysluokkaa: (1) Harrastustoiminnassa ja (2) Vanhempien osallistumismahdollisuuksissa.

TULOKSET voisi tiivistää niin, että kyselyyn vastanneet vanhemmat ovat erityisen tyytyväisiä koulun ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviin tekijöihin: Auroran henkilökuntaan, opetuksen ja kasvatukseen, kodin ja koulun yhteistyöhön ja ilmapiiriin yleisesti. Tyytymättömimpiä he ovat vanhaan koulutaloon (joka vaikuttaa siivottomalta uusiin verrattuna).HYVIÄ JA HUONOJA UUTISIA TALOUDESTA
KUVA: Vartti-lehti uutisoi Espoon sijaisopettajien palkkaamisperiaatteita. Päivistyvänä dosenttina oli taas Auroran rehtori.

Tällä viikolla koulumme ATK-laitteita on uusittu. Upeaa, vanhat ovatkin olleet rasittavan hitaita. Olemme saamassa myös kolme uutta Smartboardia, mikä lisää hienosti opettajiemme mahdollisuuksia siirtyä 2000-luvun pedagogiikkaan. Virastossa varattin TIP-hankeellemme lähes 14 000 euroa ensi lukuvuoden kerhoihin. Niillä rahoilla voimme taas tarjota maksutonta harrastustoimintaa klo 15-17.

Kokonaisuutenaan Espoon taloustilanne on todella vakavassa notkahduksessa. Määräyksiä leikata menoja tulee tiuhaa tahtia, ja valitettavasti jotkut ohjeista ovat sellaisia, että kirjaimellisesti niiden toimeenpano merkitsisi kaaosta. Erityisesti media on huomannut sijaiskiellon. Kieltoa on vastustettu jyrkästi, ja opetustoimenjohtajan antaman tulkinta, johon kuuluu rehtorin harkintaoikeus, on selvästi tasoittanut tilannetta. Oikein hyvä niin. Ensi syksyyn on pitkä matka, ja jollei käännettä tule, koulunpito voi jo silloin olla kovin toisenlaista kuin mihin on totuttu.


HENKILÖSTÖASIOITA

Kaupungin taloustilanteesta johtuen koulunkäyntiavustuspalveluita joudutaan järjestämään uudelleen. Koulut täyttävät parhaillaan uusia lomakkeita, joilla etsitään mahdollisuuksia vähentää avustajien määrää. Auroraan on joka tapauksessa tulossa avustuspalvelut kaikille vammaisille lapsille ja sope-luokille varsin saman tasoisina kuin tänä lukuvuonna. Avustajien kokonaismäärän laskuun on kuitenkin varaudututtava.

Esittelin johtokunnalle yhdessä henkilökunnan kanssa laadittua opettajien alustava sijoitussuunnitelmaa. Jos asiat sujuvat hyvin, opettajien vaihtuvuus talossa jää hyvin pieneksi. Luokilla 1-5 vaihtuu kahden luokan opettaja, koska nämä opettajat siirtyvät ekaluokille. Opettajan vaihtuminen aiheuttaa usein surua, ja niin on käynyt nytkin, kun asiasta on tiedotettu.


ALKAVASTA VIIKOSTA 21 YLEISESTI

Puolensataa Auroralaista lähtee maanantaiaamuna klo 7 Luunjaan koululeirille. Upeaa leiriä teille! Leirinkuulumisia voi seurata leiriblogista. Lehti löytyy osoitteesta http://leirilehti.blogspot.com

Aurorassa käydään koulua, harjoitellaan kevätnäytelmää ja pidetään siivoustalkoot. Lukujärjestyksiä on sortteerattu. Aikataulut: alkuopetus 8.15-12.45, 3-6 klo 8.15-13.30. Rehtori kohtaa opettajia ja avustajia kehittämiskeskusteluissa. 1-4- luokat harjoittelevat erityisesti näytelmää.

Koululeirin vuoksi seuraavia luokkia opettavat nämä opettajat: 3A MARKO (20 oppilasta koululla)luokasta vastaa Tuomo Kälviä, 4B OSMO (16 oppilasta koululla) luokasta vastaa Seija Konsti, 5A RAIJA (12 oppilasta koululla) luokasta vastaa Ulla Maija Jutila, 5B RISTO (18 oppilasta koululla) luokasta vastaa Riina Solantaus.

Viikon aikana pitäisi selvitä sekä meille myönnettävä koulunkäyntiavustusresurssi että TIP-ohjaajien ja -avustajien palkkaamiseen käytössä oleva resurssi.

JORY odottaa opettajilta ehdotuksia Juha Hyvärisen stipendin saajiksi. Päätökset tehdään perjantaina.

Maanantai 18.5.

Leiriläiset lähtevät Luunjaan.
Viraston väkeä rehtorin vieraina klo 9-
INFO klo 9.50-10.00 taukotuvassa.
Näytelmän treenit salissa klo 11.30- 12.25. Paikalle ainakin yksi ope tiimeistä 1-2 ja 3-4 (varmistetaan ryhmäroolit)
5-6-luokkien arvioinnit Wilmaan.
Rehtorilla keskusteluja avustajien kanssa.
Näytelmän julisteet painoon/jollei skannata ja värimonisteta itse.
Marja ja Martti laittavat kutsut niihin kenraaleihin, joissa on vielä tilaa ( ke 9.30 tilaa noin 15:lle, ke klo 11.15 tilaa 60:lle, to 9.30 TÄYNNÄ to 11.15 tilaa 120:lle.
Näytelmän paitatilaus lähtee PaitaMyllyyn sähköisesti.

Tiistai 19.5.

Martti vie Rock-paitoja Kivistöön.
5d-luokalla retki klo 11- 15. Mukana mm. Matti, Joni, Martti, Ulla K....
Oppilashuoltoryhmän kokous peruttu
Saliin rakennetaan katsomo (talonmiehet)
Deadline virastoon uusi versio avustajatarvelomakkeesta.
klo 11.30- 12.25 treenaavat nimenomaan 1-2luokkien ja 3-4- luokkien kohtauksia (kuninkaan leikkaus, 7-vuotiaiden palkitseminen, kuninkaan kuulutus)

Keskiviikko 20.5.
EI YT-istuntoa
Näytelmäharjoitukset. Kuoro erityisesti paikalla. Sovitetaan palat kohdalleen.

Torstai 21.5. HELATORSTAI-LOMAPÄIVÄ
Mahdollisesti vapaaehtoisten lavastustalkoot.

Perjantai 22.5.
JORYN kokous klo 8-9. Käydään läpi mm. stipendiasioita.
SIIVOUSTALKOOT.Talonmies Kari tilaa lavan. Ulla tilaa munkit ja mehut talkoorahoilla.
ARVIOINNIT valmiina viikon 21 loppuun mennessä (dl 22.5.) 1-2 luokilla.
Kevätnäytelmän lavastukset valmiina !?

ENNAKKOTIETOA VIIKOSTA 22

Kevätnäytelmän vuoksi viimeisen viikon aikataulu: alkuopetus klo 9.00-12.45 (Sellaisille lapsille aamuparkki, jotka eivät voi odottaa kotona), 3-6-luokat klo 8.45-12.45. Päivät voivat venyä harjoitusten vuoksi.

Rekrytointi avoinna oleviin opettajan ja koulunkäyntiavustajien pesteihin Aurorassa alkaa (viimeistään).

Maanantai 25.5.
Luunjassa olleilla opettajilla mahdollisuuksien mukaan Helatorstaita vastavaa vapaa. Osa pitää vapaan ensi syksynä.
Saliin valot ja äänet kuntoon. Läpimenoharjoituksia aamusta alkaen ainakin miehitykset 3-4. Kuoro, bändi-jos mahdollista.
Valaistusta hiotaan. Vaatteita kokeillaan.
INFO klo 9.50-10.00: Varmistetaaa luokkien valvojat harjoitusten aikana

Tiistai 26.5.
Oppilashuoltoryhmän kokous klo 13.30-15.
Läpimeniharjoituksia aamusta alkaen , ainakin miehityset 1-2, kuoro, bändit kaikki paikalla. Valaistus kohdallaan. Vaatteet päällä. Seuraavien esiintyvien opettajien luokissa valvoja opettaja/sijainen: Anna-Liisa, Ismo, JJ, Kaija, Osmo, Risto (ei tarvitse: Martti, Uma, Tuomo).

Keskiviikko 27.5.
YT-istunto klo 8-9. Meikkaukset tunti aikaisemmin kuin esitykset.
Kevätnäytelmän kenraalit III-miehitys klo 9.30
* Karamzin 2. luokkalaiset Kaisa Hotarin johdolla (n.105 henkeä )tulevat katsomaan ke klo 9.30. Tilaa noin 15:lle
IV-miehitys klo 11.15
* Karamzinin 4.luokkalaiset 60 kpl (Tilaa vielä noin 60:lle)
Seuraavien esiintyvien opettajien luokissa valvoja opettaja/sijainen: Anna-Liisa, Ismo, JJ, Kaija, Osmo, Risto (ei tarvitse: Martti, Uma, Tuomo).

Meikkaukset tuntia ennen esityksiä

Esitykset III-miehitys klo 18 ( 5a, 3a, 1a+ startti)
IV-miehitys klo 19 (5b, 3b, 1b ja 1c )
Illalla kaikki opettajat töissä.

Järvenperän yläkouluun tutustuminen nykyisille kuudesluokkalaislle klo 18.
Leppävaaran koulussa on uusien seitsemäsluokkalaisten tutustumistilaisuus keskiviikkona 13.5.2009 klo 14-15. Kokoontuminen on koulun auditoriossa. Vanhemmat ovat tervetulleita koululle samana iltana klo 18.30.

Torstai 28.5.
Kevätnäytelmän kenraalit I-miehitys klo 9.30
* Karamzin 5. luokkalaiset (n.85 kpl.) Virpi Mäkiniemen johdolla + 2. ekaa luokkaa (34) Liisa Ketolan johdolla
Ii-miehitys klo 11.15
* Katsomossa 120 paikkaa vapaana
Seuraavien esiintyvien opettajien luokissa valvoja opettaja/sijainen: Anna-Liisa, Ismo, JJ, Kaija, Osmo, Risto (ei tarvitse: Martti, Uma, Tuomo).

Esitykset I -miehitys klo 18 ( 6a, 4a+4c, 2a )
II-miehitys klo 19 ( 6b, 4b, 2b ja 2c)
Seuraavien esiintyvien opettajien luokissa valvoja opettaja/sijainen: Anna-Liisa, Ismo, JJ, Kaija, Osmo, Risto (ei tarvitse: Martti, Uma, Tuomo).

Perjantai 29.5.
Kevätkirkkoon ei tänä keväänä mennä.
Monet luokat ovat luokkaretkillä.
Henkilökunnan KEVÄTKAHVIT klo 13.00 ruokasalissa.
TIPin välipala muussa tilassa.Ulla tekee listan taukotuvan seinälle. Vapaaehtoiset kahvituksen järjestäjät voivat ilmoittautua.

Lauantai 30.5.
Todistustenjako 6.luokat klo 8 salissa. Kakkoset jakavat ruusut kummeille alakerran käytävällä.
Muut luokat klo 8.30-8.45 luokissa.
HUOM! Ilmoittautuminen maksullisiin TIP-kerhoihin dl. 31.5.2009.


PS. Uuden laskurin mukaan ajalla 26.3 - la 16.5. ( klo 11.22 ) blogin sivuilla on käyty 10162. Tahti oli viime vikon ajan noin 226 käyntiä päivässä.

Ei kommentteja: