Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, joulukuuta 29, 2019

Toistatuhatta kasvatuksen ja opetuksen työkalua

Kuvassa esitellään  Freenetin virtuaalkoulua. Melkoinen innovaatio
1990-luvulla.

TÄMÄ on päivitetty versio vuonna 2012 julkaisusta blogilastusta.  Sukelsin  tuolloin kasvatuksen historiaan ja ryhdyin poimimaan muistiinpanoistani tapoja/ menetelmiä/ideoita/periaatteita, joita on käytetty kasvatus- ja opetustyössä. Niitähän oli  ihan luvuton joukko! Mukana on myös keinoja, jotka tuntuvat tänään vierailta jopa vastenmielisiltä. Ideat ovat  aakkosjärjestyksessä. Tuorein päivitys on tehty 2.2.2021

1-100
 • Aamuruno (Steiner)
 • Aapinen
 • Aforismit (Kungfutse, Laozi, Montaigne, Pestalozzi)
 • Ahkerassa työssä pitäminen (Wichern)
 • (5) Aidot ongelmakysymykset (vs. oppikysymykset; Käis)
 • Aiheen valinta lasten mielenkiinnon mukaan (Freinet) - aineksen muokkaus
 • Aihekokonaisuudet - aineksen muokkaus
 • Aikajana 
 • Aikuisen (vanhempien) toiminnan seuraaminen ja kuunteleminen (Dewey)
 • (10) Aikuismainen käyttäytyminen ja puhetyyli kasvattajalla
Aikajana (Pinterest)

 • Aineenopettaja
 • Aineluokat
 • Aineiden kirjoitus (jo antiikissa) 
 • Aineksen jakaminen kursseiksi ja yksiköiksi (Parkhurst)- aineksen muokkaus
 • (15) Aineksen järjestäminen vastaamaan ihmiskunnan kehitystä (psykologian muoti tuolloin) (Spencer)- aineksen muokkaus
 • Aistien kehittäminen välinein ja harjoituksin (Comenius, Pestalozzi, Rousseau, Fröbel, Seguin)
 • Aito oppilaiden kuunteleminen (Steiner)
 • Aivoriihi/porinaryhmä 
 • Ajattelun ja oppimisen taitojen harjoittaminen (formaaliset tavoitteet)
 • (20) Ajatuksellinen erittely (W.James)
 • Ajatus- ja puheharjoituksia (ennen lukemista): Cygnaeus
 • Ajatuspiirin pitäminen puhtaana (Soininen)
 • Aktiivimoniste
 • Aktiivisena pitäminen (jo Herbart)/ Aktiivisuuden (dynaamisen) periaate (äärimmilleen voimien ponnisteluun pakottaminen, Aristoteles, Montaigne, Rousseau, Fröbel)
 • (25) Akvaario ryhmätöiden purussa 
 • Alkuun pääsemisessä auttaminen
 • Ammattiin kasvatus (Petty, B.T. Washington, Kerschensteiner)
 • Ammattimiesten  käyttäminen opettajina  (Kerschensteiner, Illich)
 • Ankara käsky  ja tai kielto (Voipio)
 • (30) Ansiopisteet/Ansiopisteiden antaminen  (Basedow)
 • Antaa olla- kasvatystyyli /Laissex faire
 • Antaa kasvaa rauhassa (Tolstoi, Key, Ligthart) 
 • Antiikin temperamenttiajattelun hyödyntäminen (Steiner)
 • Apuopettajien käyttö/monitöörit (keskiajan kouluissa, porvarikouluissa, Vives, Trotzendorf, De la Salle, Pestalozzi, Ratke, Comenius, Bell, Lancaster)
 • (35) Apuvälineillä tukeminen
 • Arjen rakentaminen (mm. päivärytmi)
 • Armahtava ohjaajan ote
 • Arviointi /arvostelu(diagnostinen, formatiivinen, summatiivinen, prognostinen)
 • Arviointi numeroilla (määrällinen)- vrt. Arviointi sanallisesti (laadullinen)
 • (40) Arviointi suhteellisesti- Arviointi absoluuttisesti (tavoitelähtöisesti)
 • Arvostelu kurinpitokeinona (Basedow)
 • Asiaopetus/ Asioiden opettaminen ennen sanoja/ Asiat - ei sanat / Asioiden itsensä avulla kasvattaminen (ei sanoja) (Comenius, Decroly, Ligthart, Pestalozzi, Petty)  - aineksen muokkaus
 • Asioiden esittäminen valmiissa muodossa (aineksen muokkaus)
 • Asioiden esittäminen ratkaistavina ongelmina  (aineksen muokkaus)
 • (45) Asioiden käsitteellistäminen  (aineksen muokkaus)Asioiden syvälliseen hallintaan ohjaaminen/syväoppiminen
 • Askartelu (Ligthart, Neill, Petty)
 • Askeettiset harjoitukset (avaavat mielen) /Askeesi (Pythagoras, Benedictus) - Spencer vastusti
 • Asteittain kovenevien rangaistusten periaate
 • Asumakoulu /internaattipedagogiikka/ Internaatti eli asuntolakoulu/Asuntolaelämä  (mm. Vittorino da Feltre, Vives, Reddie, Neill) usein maalla.
 • (50) Arvausleikit/Arvoitukset (Basedow)
 • Arvojärjestyksessä/Paremmuusjärjestyksessä istuminen (luostarikoulu, liittyy siis arviointiin)
 • Arvonimet/ Kunnianimet (jesuiitat, Basedow, liittyy siis arviointi
 • Arvosanat (Jesuiitat, Basedow) - Neill vastusti 
 • Audivisuaalisin keinoin toteutettu opetus (sana ja kuva ilman  kirjoitettua sanaa, aineksen muokkaus: liitutaulu, rainat, diat, piirtoheitin, dataprojektori) ks. havainnollistaminen
 • (55) Autenttiset tilanteet (aineksen muokkaus)
 • Auktoritatiivinen kasvatustyyli
 • Auktoriteetti
 • Autoritäärinen kasvatustyyli 
 • Case-menetelmä/ Caset-tapauksista oppiminen (aineksen muokkaus)
 • (60)Deduktiivisesti käsitteillä edeten (aineksen muokkaus)
 • Demokraattinen kasvatystyyli
 • Demokratia/Luokkademokratia (Spock, Freinet, Makarenko, Petersen)
 • Demonstraatiot (aineksen muokkaus)
 • Dialogi (Sokrates) (aineksen muokkaus)
 • (65) Dialogin muodossa oleva oppiteksti (Platon, Kaarle Suuren hovikoulut) (aineksen muokkaus)
 • Didaktinen runous (Hesiodos, aineksen muokkaus)
 • Draama (keskiajan koulut, jesuiitat, Freinet, Käis- aineksen muokkaus)
 • Draamapedagogiikka (mm. Comenius)
Draaman avulla voidaan  eläytyä historian tapahtumiin ja esittää niitä
toisille. • Drillit
 • (70) Edellä tekeminen- perässä tekeminen
 • Edeltäkäsin laadittu tarkka suunnitelma/Ennakkosuunnitteluun uskominen/ Huolellinen ennakkosuunnittelu (Herbart, Ziller, Lahdes)-  aineksen muokkaus  
 • Edistymisen seuranta (Furman)
 • Ehdoton johdonmukaisuus (Seneca)
 • Eheyttäminen /Eheyttäminen aihekokonaisuuksien avulla- Eheyttäminen keskusaineella /rinnastamalla/Opetuksen eheyttäminen keskusaineen ympärille - Opetuksen keskittäminen (aineiden välinen keskitys, kosketuspinnat; Herbart) Herbart: historia, kirjallisuus; Comenius; Harnisch, jesuiitat, Ziller- aineksen muokkaus) ks. asiaopetus  - - aineksen muokka(
 • (75) Ehtojen antaminen/suorittaminen
 • Ei-kielellinen viestiminen (lämpimyys, empatia, innostuneisuus..)
 • Ei-kiinnostavan asian opettamisesta luopuminen (Spencer); (aineksen muokkaus)
 • Elaborointi (kielten opetuksessa)
 • Elinikäisen kasvatuksen/oppimisen periaate
 • (80) Elokuvien tekeminen (omien)
 • Elokuvissa käynti  (Neill, Makarenko)
 • Elämykset /elämyspedagogiikka (aineksen muokkaus)
 • Elämän kasvattavan voiman ohjaaminen (Makarenko)
 • Elämänohjeiden antaminen (mm. Hesiodos, Comenius, Ferry) - Neill vastusti
 • (85) Elämänpiirillä (siis muullakin kuin oppitunneilla) vaikuttaminen (Petersen)
 • Elämänyhteisönä luokka (Gaudg)
 • Elämästä oppimalla (orgaaninen oppiminen)
 • Elävä sana/puhe  (mm. Sokrates, Platon, Aristoteles, Jeesus, Qintilianus, Augustinus, Francke, Fröbel, Grundtvig) (aineksen muokkaus)
 • Eläytymällä oppiminen
 • (90) Ennalta laaditut säännöt 

 • Ennakkojäsentäjien käyttäminen (vrt. Engeströmin orientaatioperusta; aineksen muokkaus)
 • Epäonnistumisista opiksi ottaminen/Erehdyksistä oppiminen (Goethe)
 • Epäsuora opettaminen ympäristön avulla (Dewey, Montessori, Skinner; aineksen muokkaus)
 • Epätoivotun käyttäytymisen sammuttaminen (Skinner)
 • (95) Eri-ikäisistä koostuvat ryhmät (Petersen)
 • Erikoisharrastusten arvostaminen (Petty)
 • Erilaisten roolien kokeileminen
 • Erillisopetus, pojat-tytöt (Vives)
 • Eristäminen maallisesta elämästä (luostarit, Francke, Fichte)/Eristäminen luonnollisena rangaistuksena (Key, Montessori)/Erottaminen tovereista (Key, Voipio)/Tovereista erottaminen (Wichern)
 • (100) Eritasoiset tehtävät (Parkhurst)-- aineksen muokkaus)
..............

101-200
 • Eritasoisista lapsista koostuvat ryhmät (Petersen, Köhler)
 • Erityisopetus (aluksi suojelukasvatus)/eriyisopettaja
 • Eriyttäminen kehitystason mukaan (Erasmus), yksilölliset erot huomioon (Pestalozzi), Säädyn mukaan (Platon, Pestalozzi), sukupuolet erilaisia mies-äly/nainen-tunne (Key), lahjakkuuden mukaan (Parkhurst), temperamentin mukaan (Steiner), nopeuden mukaan, syvyyden mukaan, yhtenäistävä eriyttäminen, ajalla, tavoitteilla, menetelmillä, oppimistyylien mukaan. (aineksen muokkaus)
 • Erudutio (kaikki tarpeellinen koottu yhteen aineeseen) ( Jesuiitat, Comenius)
 • (105) Esikuva/Esikuvat  kirjallisuudesta/Esimerkit/ esimerkin voima/Kasvattajan esimerkki  (mm. Comenius,  Erasmus, Elyot, Francke Gesner ,Herbart  Locke, Seneca. Tuomas Akvinolainen, Quintilianus,) (aineksen muokkaus)
 • Esineet, todelliset (Basedow, Pestalozzi- aineksen muokkaus)
 • Esitelmät (jesuiitat, Gaudig, Neill, Parkhurst- aineksen muokkaus) 
 • Esitelmöinti, opettajan - Gaudig vastusti
 • Essee
 • (110)Esteiden raivaaminen oppimisen tieltä (Comenius)
 • Etukäteen teksin lukeminen ja märehtiminen (Comenius, Gezelius, vrt. Flipped classroom)
 • Etäopetus
 • Eurytmia (näkyvä puhe liikkein) (Steiner)
 • Flanellitaulu
 • (115) Flap-taulu
 • Flipped Classroom" (opettajien tekemät videot katsellaan etukäteen-  aineksen muokkaus)
 • Fronttaaliopetus el kateederiopetus (Herbart)- Dewey, Montessori ja muu ns uusi koulu eivät  uskoneet
 • Fyysinen kurittaminen (luunapit, tukistaminen De la Salle) -vastusti Bentham ja Neill
 • Globaalimetodi (Decroly kokonaisuuksista liikkeelle- aineksen muokkaus) ks. eheyttäminen
 • (120) Haastattelu
 • Haitallisten tekijöiden vaikutuksen estäminen (mm. kirkolliset koulut, Ligthart)
 • Hallinta/ulkoinen kuri (Herbart, Lancaster) 
 • Hapuileminen (Freinet)
 • Harjoitteleminen/harjoituksia (Comenius, Ramus, Trotzendorf, Thorndike, Washburne, Furman) - mahdollisimman vähän: Spencer
 • (125) Harkittu kysymystekniikka (Herbart, Ziller- aineksen muokkaus)
 • Harrastuksen (pikemminkin kiinnostuksen) sytyttämisen/hyödyttämisen periaate (jesuiitat, Augustinus, Rousseau, Herbart, Dewey) 
 • Hartaustilaisuudet (keskiajan koulut, kirkolliset koulut, Wichern), nykyään päivänavaus
 • Haukkumasanat - Vives vastusti
 • Hauskaksi, huvittavaksi tehty tiedonhankinta (Spencer)
 • (130) Havainnollistaminen/ havainnollistamisvälineiden käyttäminen (Comenius, Ratke, Pestalozzi matematiikassa-  aineksen muokkaus, Cygnaeus)
 • Havaintoharjoitukset / Havaintojen tekeminen ja tarkkailu (Bacon, Fröbel,  Ligthart, Montaigne, Petty, Rousseau, Spencer, Vives) /Havainto-opetus verbalismin/sanojen  tilalle (Comenius, Montaigne, Petty, Pestalozzi, W. James, Spencer)
   Havaintojen  järjestäminen  (nähdä ja kokea) siveellisistä avuista (Pestalozzi)
 • Hiljainen tunti
 • Hengelliset harjoitukset (jesuiitat)
 • (135) Henkinen työ (Gaudig)  
 • Heuristinen metodi/Keksivä oppiminen/ oivaltava oppiminen- aineksen muokkaus)
 • Hiekkalaatikot (Kerschensteiner)
 • Hiljaa kuunnellen ja muistellen omaksuminen (Pythagoras)
Hiekkalaatikkoon voitiin rakentaa käsin esim. historian tapahtumia.
 • Hiljainen luokka/luokka/koulu (käsimerkit) (De la Salle, Tagore, Montessori, Petersen) - vastusti Ferriére)
 • (140) Hiljaisuusharjoitukset (Montessori)
 • Hiljainen työ (Parkhurst, Petersen)
 • Hoito ja hoiva  (Spencer, Spock)  
 • Holhous (Spencer)
 • Houkutteleminen (Makarenko)
 • (145) Huhuilta varjelu (Francke) huvitukset (jesuiitat)
 • Huippukohta- periaate (keskitetään aines, Augustinus-  aineksen muokkaus)
 • Huolellinen opetuskieli(nyk. kielitietoisuus)
 • Huolenpitäminen
 • Huomauttaminen
 • (150) Huonoilta mielikuvilta suojeleminen- (aineksen muokkaus)
 • Huonojen taipumusten ehkäiseminen ja masentaminen (Muderspach)
 • Huonolta seuralta suojelu (Francke, pietistit)
 • Huutaminen /Rageeminen
 • Huvitukset (jesuiitat)
 • (155) Hymypatsaat
 • Hyveet/Hyveiden opettaminen/
 • Hyveisiin totuttaminen  (Aristoteles)
 • Hyvien taipumusten kehittäminen ja vahvistaminen (Muderspach)
 • Hyvien tottumusten muodostaminen  (Herbart)
 • (160) Hyvä ja terve perhe-elämä (Muderspach)
 • Hyvä kieli (kasvattajien) (Quintilianus)
 • Hyvä teko päivässä (Baden-Powell)
 • Hyväksynnän käyttäminen (ympäristö) (Locke) 
 • Hyvän huolen pitäminen ruumiista (Spencer)
 • (165) Hyödyllisyys kriteerinä  (Spencer) - aineksen muokkaus
 • Hyötyjen esiinnostaminen (Furman)
 • Hämmennykseen tilaan ajaminen (Sokrates)
 • Häpeän tunteen herättäminen/ Häpäiseminen/häpeärangaistukset/Häpeäpenkillä istuminen (jesuiitat, Lancaster, Locle ) - vastusti mm. Korczak  
 • Ihmisessä olevien sydämen, hengen ja käden voimien käyttäminen (Pestalozzi)
 • (170) Ihmisten seura (Luther)
 • Ikävien asioiden poislakaiseminen (Curling)
 • Ikävien(kin) tehtävien teettäminen (Herbart)
 • Ilmakylvyt
 • Ilmapiiristä huolehtiminen/Ilmapiiri, josta välittyy hyvyys ja rakkaus (Freinet)
 • (175) Ilmiantojärjestelmä (jesuiitat)
 • Ilmiöiden problematisointi- ei valmiina esittäminen (Freire) - aineksen muokkau
 • Ilmiökeskeinen opetus  (Lonka)- aineksen muokkaus
 • Iltarukous
 • Iltasadun lukeminen
 • (180) Imartelu - vastusti Francke
 • Immanenttinen kertaus: uuden käsittelyyn liittyy vanhan  tiedon kertausta (Ligthart)
 • Improvisointi (opettajan)  (Koskenniemi)
 • Indoktrinaatio
 • Induktiivisesti esimerkein  eteneminen (aineksen muokkaus)
 • (185) Informaation prosessointi (aineksen muokkaus)
Nykyjan sovellus iskulauseisa.
 • Innostaminen (Herbart) /sytyttäminen/motivointi (Loyolo)/kiinnostavaksi tekeminen (Erasmus, Rousseau, Ratke; Spock)
 • Integraatio/inkluusio 
 • Intuitioon turvautuminen (Goethe)
 • Iskulauseet/ Mietelauseet/ Sananlaskut/Sananparret seinille ja mm. mukeihin  (Salomon , Roomassa mm. Cato, Erasmus, Franklin-  (aineksen muokkaus)
 • (190) Istumajärjestyksen harkitut muutokset/ Isumajärjestykessä alentaminen/ Istumajärjestys/sosiaalimuoto
Erilaisiin työtapoihin sopii erilainen sosiaalimuoto.
 • Istumajärjestys vapaa (protestanttiset koulut)
 • Itsearviointi (oman työn:  (Kerschensteiner)/itsetarkastus (Washburne) 
 • Itsehallinto/ Kouluvaltio/pienoisvaltio/ koulutasavalta/ koulukaupunki / Oppilaiden itsehallinto/Omat tuomioistuimet, lainsäädäntöelimet, virkamiehet. (Arnold, Dewey, Foerster, Gill, Kerschensteiner, Korczak, Neill, Makarenko, Trotzebdorf)
 • Itseilmaisu ( Lane, Steiner)
 • (195) Itsejäljittely (W.James)
 • Itsekasvatus/ Itsekasvatukseen totuttaminen (Soininen, Tuomas Akvinolainen, Schleiermacher, Spencer, Franklin, Ligthart, Hollo)
 • Itsekorjaavat välineet (Montessori) /itsetarkastavat oppimispelit (Washburne) 
 • Itsekseen harjoittelu (Pestalozzi)
 • Itse-Neuvoa-Opetus (INO)  Suomi-innovaatio
 • (200) Itsensä koettelu (Comenius)
201-300
 • Itsenäinen lukeminen etukäteen (Comenius)  
 • Itsenäinen, omin päin ajattelu (de la Salle)
 • Itsenäinen työskentely/itsenäiset tehtävät (Gaudig, Käis, Washburne, Parkhurst, Petersen)
 • Itsenäisen opiskelun materiaalien käyttö (mm. Montessori- aineksen muokkaus)
 • (205) Itsenäiset tutkielmat
 • Itseopiskelu/ominpäin opiskelu (Spencer, Key)
 • Itseoppiminen (Rousseau)
 • Itsetarkkailu (Steiner)
 • Itse tehdyt oppimateriaalit (Steiner)
 • (210) Itse tekemällä oppiminen (aktiivisuus-periaate) (mm. Montessori)
 • Itsetoiminta (Rousseau, Herbart)
 • Itsetuntemus/Itsetutkiskelu (Sokrates)
 • Itsevalitut ongelmat (Petersen)
 • aksottaisen esittämisen periaate (Soininen- aineksen muokkaus)
 • (215) Jakotunti
 • Jaksoluku/Periodiluku
 • Jaksottelu, oppiaineet (Steiner- aineksen muokkaus)
 • Jalojen  henkien seura (uushumanistit)
 • Johdettu itseopiskelu (Jacotot)
 • (220) Johdonmukaisuus moraalikasvatuksessa (Spencer)
 • Jopo-luokka
 • Joukkoselkäsaunat (John Keates)
 • Joustaminen
 • Juhlat (Antiikin Kreikka, Krieck, Petersen, Koskenniemi- aineksen muokkaus)
 • (225) Julkinen vitsominen (Sparta)
 • Jumalanpalvelukseen osallistuminen (Kaarle Suuri)
 • Jumalan pelko (Melanchton)
 • Juurruttaminen (Comenius)
 • Jäljittely eli  imitaatio (ikiaikaisesti, Gesner, Sturm, Ratke,  W.James) 
 • (230) Jäljittelyleikit (tekniset)
 • Jälki-istunto
 • Jännityksen (iloisen) luominen (Spencer)
 • Järjestelmällinen (systemaattinen, suunniteltu) opetus (Herbart,  Skinner) - Spencer, Neill  ei suosinut
 • Järjestys (Makarenko, Petersen, Montessori, Muderspach, Trotzendorf)
 • (235) Järjestäjät (sovellus itsehallinnosta)
 • Järkeily kasvatusasioissa  - Makarenko vastusti
 • Kahden asian tekeminen aina yhtä aikaa (Pestalozzi)
 • Kahdenkesken keskustelut (Wichern, Makarenko)
 • Kaitsijoiden ja ylikaitsijoiden käyttö (Comenius)
 • (240) Kalamalja sosiaalisena muotona
 • Kannustaminen (esihistoriallinen kasvatus, Quintilianus, Ascham, Fröbel, Goethe) 
 • Kannustusryhmä  (Ben Furman) 
 • Karaisu (muinaiset persialaiset, antiikki, Sokrates,  Cato,  Locke, Rousseau, Basedow, Makarenko, Krieck) - Spencer vastusti
 • Karsinta ja valikointi  (Platon, Vives, Comenius- liittyy arviointiin)
 • (245) Kartat (Francke- aineksen muokkaus)
 • Karttakeppi
 • Kartokeetit (kirjapaino) ( Freinet) 
 • Kasvattajan itsekasvatus (Key)
 • Kasvattajan luja tahto
 • (250) Kasvattajassa elävä henki (Comenius
 • Kasvattajatahojen tiivis yhteistyö (Makarenko)
 • Kasvattajien yhteisymmärrys (Basedow)
 • Kasvattava arki (Neill, Reddie, Dewey)- tietoisesti asetetut tavat/ Kasvattava elämä - (Makarenko)
 • Kasvattavat esteet (Freinet) 
 • (255) Kasvatuksellisen jännitystilan luominen ( Petersen)
 • Kasvatus istuttamisena
 • Kasvatus kasvamaan saattamisena (Hollo)
 • Kasvatus luomisena
 • Kasvatuskeskustelut - Makarenko vastusti
 • (260) Kasvatuskoti nuorille rikollisille (de la Salle)
 • Kasvatusopin opettaminen oppilaille (Spencer)
 • Kasvien hoito (Decroly, Suhomlinski)
 • Kasvien kerääminen
 • Kasvitarhatyö (Salomon)
Kateederit on poistettu lähes kaikista kouluista.
Vallilan ala-asteelta sellainen yhä löytyy.

 • (265) Kateederi/Kateederin takaa opetuksen johtaminen yksityiskohtia myöten (Ziller) 
 • Katekisaatio (kirkon koulut, Trotzendorf, pietistit, Dinter - Montessori, Salzman  vastusti
 • Katekismus (Luther, Raikes- aineksen muokkaus/Katekismuskyselyt (Francke)
 • Katseella hallitseminen (Sailer)
 • Katsominen-näyttäminen/katsellen oppiminen (Pestalozzi, Spencer)
 • (270) Katsomistilanne- vastaanottaminen ( Lichtwark)
 • Katumusharjoitukset (de la Salle, jesuiitat)
 • Kauniit valheet - Platon
 • Kehittävä esitystapa ( Herbart, Soininen- aineksen muokkaus)
 • Kehittävä kysymys (opetuskysymys- aineksen muokkaus)
 • (275)Kehitystason mukaiset ryhmät (Petersen)
 • Kehotus - kirjallinen varoitus tulossa olevasta huonosa arvosanasa.
 • Kehotus/kehotuksen pedagogiikka  (Francke) - Spencer vastusti
 • Kehuminen (Ascham)
 • Keinotekoiset rangaistukset - Spencer, Ligthart vastusti
 • (280) Keksiminen/keksimällä oppiminen - vastaanottamisen ja opettelemisen sijaan (Tuomas Akvinolainen; Rousseau; Spencer) 
 • Kellonsoitto - Ferriére vastusti
 • Kerhotoiminta (Dewey, Petersen)
 • Kerronta/kertomukset/kertominen/ Narratiivinen pedagogiikka  (Antiikin aikana, Homeros, Cato, Neill, Korczak, Suhomlinski, Fenelon, Salzman, W.James) - mahdollisimman vähän Spencer, Key-  EI Freire
 • Kertaus/kertaaminen/kertaus viikottain, kuukausittain, vuositutkinto (jesuiitat, Comenius, Trotzendorf, Sturm,  Ratke, Ligthart, Käis, W.James) /immanettinen kertaus  - ei käyttänyt Pestalozzi
 • (285) Kertova, narratiivinen pedagogiikka (Korczak, Neill- aineksen muokkaus)
 • Keskinäinen avustaminen (Dewey) - vanhassa koulussa rikos.
 • Keskinäinen kilpailu - Locke ei
 • Keskittäminen (Comenius, Herbart- aineksen muokkaus)
 • Keskusradio/keskusradiolähetykset
 • (290)Keskustelu /keskustellen opettaminen/opetuskeskustel  (Sokrates, Tuomas Akvinolainen, Edgeworth, Herbart)/
 • Keskustelu ajankohtaisista asioista (Zilliacus)
 • Kesyttäminen (Voipio)
 • Kesävirkistystoiminta
 • Kielistudio
 • (295) Kielto (Herbart)  - ei suositellut Basedow, varoitteli Soininen
 • Kiinteä luokkayhteisö (Steiner)
 • Kiintymys omaan lapseen
 • Kiireettömyyden periaate  (Rousseau, Binet, Steiner)
 • Kiirehtiminen
 • (300) Kiitoslauseet /kiittäminen (Comenius, Hieronymos, Locke)
301-400
 • Kilpajuoksu (Montaigne)
 • Kilpakuulustelut - Neill vastusti
 • Kilpailu/kilpailuvietin kehittäminen (Hieronymos, Vives, jesuiitat, J.S. Mill, W. James, Makarenko) - vastusti (Steiner)
 • Kilpatoveri (jesuiitat, W.James)
 • (305) Kipu (Luther)
 • Kiristys
 • Kirjallinen opiskelusuunnitelma (Parkhurst)
 • Kirjallinen työohje (Käis)
 • Kirjallinen työtupa (Petty)
 • (310)Kirjalliset sopimukset
 • Kirjakoulu - vastusti Kerschensteiner
 • Kirjalliset kokeet (Vives, jesuiitat, Parkhurst) - vastusti Steiner, Key, Montessori ja Ferriére
 • Kirjan mukaan jutellen eteneminen
 • Kirjat/ Kirjallisuus/kirjallisuuden lukeminen (mm. Platon, jesuiitat,  humanistut, Petrarca, uushumanistit, Melanchton, Gesner, Horace Mann)
 • (315) Kirjan jäljentäminen (keskiaika)
 • Kirjasto/koulukirjasto/luokkakirjasto (Francke)
 • Kirjeet (Rousseau)
 • Kirjeopistot/kirjeopiskelu
 • Kirjoittamalla oppiminen  (Korczak, Freinet) 
 • (320) Kirjoitusharjoitukset (Melanchton, katoliset koulut)
 • Kirjoituskilpailut (jesuiitat), raittiuskirjoitukset
 • Kirvoittava kasvatus (Pestalozzi)
 • Kiusaamiseen puuttuminen/ Kiva-koulu-ohjelma/ Fagging- järjestelmä sisäoppilaitoksissa - Arnold katkaisi
 • Kiusausten - lähenevien- torjuminen (Basedow)
 • (325) Klassiset kielet formaalin kasvatuksen välineenä ( humanistit, uushumanistit, Gesner)
 • Klinikkaopetus/koppiopetus
 • Kodin ja koulun luottamuksellinen yhteistyö (Dewey, Steiner)
 • Kodin hyvä henki (Muderspach)
 • Kodinomaiset olot (monissa asumakouluissa, Petersen)  ja ilmapiiri (Pestalozzi)
 • (330) Koeaika (opettajan)
 • Koheesion ylläpitäminen
 • Kokeiden tekeminen (W.James)
 • Kokeileminen/kokeilemaan rohkaiseminen/ Kokeilevan hapuilun avulla oppiminen/kokeillen oppiminen  (Freinet)  (Dewey, Spencer, Freinet, Ligthart,Spencer, ) 
 • Kokemuksellisuus/Kokemusten hankkiminen/ (omista) kokemuksista oppiminen / Kokemusten kerääminen ja jäsentäminen/ Kokemustieto (Kerschensteiner), Kokemusten reflektointi  (Bacon, Locke, Rousseau, Pestalozzi)/Kokemusten avartaminen/ Kokemusten- ei sanojen- avulla opettaminen (mm. Pestalozzi, Ligthart)/ käytännön kokemuksista oppiminen (Dewey, Kerschensteiner)- aineksen järjestäminen/ Kokemusten käsitteellistäminen (Ligthart)
 • (335) Kokeneeksi tulemisen organisoiminen
 • Koko kylä kasvattaa- konsepti
 • Kokoelmat (kasvit, kivet, eläimet)
 • Kokonaisopetus (Dewey, Kilpatrick, Decroly, Ligthart, Salo) ks. eheyttäminen
 • Kokonaisvaltainen toiminta/kokoihmisen kasvattaminen (Pestalozzi,  Goethe)
 • (340) Kokoukset (Neill, Makarenko)
 • Kollektiiviskasvatus/ Kollektiivin kasvatuksellinen käyttö (Makarenko)
 • Kolmen ikäluokan ryhmät (Petersen)
 • Kolmiportaisen tuen järjestelmä
 • Komentaminen
 • (345) Kompromissien tekeminen vaatimusten ja oppilaiden edellytysten välillä (Koskenniemi)
 • Koneiden valmistaminen (Rousseau)
 • Konemainen harjoittelu (Washburne)
 • Konemainen lukeminen - vastusti Ligthart
 • Konfliktien käsittely
 • (350) Kontrolli (moraalinen toiminta) (Dewey)
 • Korjaava käsittely
 • Korvaava suoritus
 • Korvakuulolta opettelu
 • Kotieläinten hoito (Decroly)
 • (355) Kotielämän luominen viihtyisäksi (Voipio)
 • Kotimuistutus
 • Kotiopettaja eli informatööri/Yksityisopetus /yksityisopettaja/ (Elyot, Locke, Montaigne, Vives)
 • Kotiryhmät ("isä ja äiti";  Lane)
 • Kotitehtävät/läksyt (Ziller)
 • (360) Kotitöiden teettäminen (Voipio)
 • Kouluasu/ Koulupuku/Univormu (jo luostarikouluissa, Basedow, Fröbel, Baden-Powell, Makarenko) 
 • Koulujärjestykset (Melanchton)
 • Koulumaistraatit (Basedow)
 • Koulu pienoisyhteiskuntana- ajattelu (Dewey)
 • (365) Koulua esittelevä kartta (Ligthart)
 • Koulu-ensyclopedia (Comenius, Basedow)
 • Koulujuhlat/juhlat  (Comenius, Koskenniemi)
 • Koulukohtainen budjetti
 • Koulukoira
 • (370) Koulukävely (opettaja teki yhteenvedon taululle, oppilaat vihkoon)  (Freinet)
 • Koululaisesitykset teatterissa
 • Koululomat
 • Koululounas
 • Koululuokan yhteishengen organisoiminen/liitoutuminen siihen (Foerster)
Suomessa koulujen lomakäytännöt vaihtelevat
Kaikissa kouluissa on kesä-, joulu- ja talviloma. Joissakin
myös syysloma.


 • (375) Koululykkäys
 • Koulumummit ja - vaari
 • Koulun elämä ja henki/ Koulun kasvattava elämänpiiri (Koskenniemi)
 • Koulun kenttä/välituntipiha (filantropistit)
 • Koulunkäyntiavustaja/koulunkäynnin ohjaaja
 • (380) Koulupakko (Luther, Ratke, Preussi)
 • Koulunpito instruktion vastakohtana.
 • Koulupakko
 • Koulupiiri
 • Koulupuutarha
 • (385) Kouluradio-ohjelmat
 • Koulurakennus tiloineen (huomio siihen) (Francke, Basedow)
 • Koulusaavutuskokeet (Washburne) - liittyy arviointiin 
 • Koulusta erottaminen

Koulupihoja on kovin monenlaisia.
 • Koulutodistukset
 • (390) Koulu-tv-ohjelmat 
 • Kummilapsijärjestelmä (Petersen)
 • Kumppanuus aikuisten ja oppilaitten kesken (filantropistit)
 • Kunniamerkit (Basedow)
 • Kunnianhimon herättäminen (Vittorino da Feltre)
 • (395) Kunniantuntoon/-himoon vetoaminen (jesuiitat, Comenius) -  vastusti Francke
 • Kunniataulut - nimet marmoriin (helleenit, vrt. Makarenko)
 • Kunniavirat (filantropistit)
 • Kuntouttaminen
 • Kuoroluku (keskiaika, Pestalozzi)
 • (400) Kuorossa vastaaminen (W.James)
401-500
 • Kuri  eli hallinta (Antiikki, Luther, Comenius, Francke, Lancaster, Herbart. Makarenko, Krieck, Makarenko)  - Pestalozzi vastusti ankaraa kuria,  Dewey. Lanem Neill  
 • Kuri- lempeä (jesuiitat, filantripistit, Comenius)
 • (Kurittaminen/Ruumiillinen kuritus (Tuoman Akvinolainen, Luther, Samuel Johnson, Pestalozzi itse)- ei Ratke
 • Kursorinen lukeminen (Gesner)
 • (405) Kurssimuotoisuus
 • Kurssiyksiköitten opettelu vapaassa tahdissa  (Washburne) 
 • Kuuliaisuuden laki (Muderspach)
 • Kuulokuvat ja kuunnelmat (aineksen mokkaus)
 • Kuulomuistiin perustaminen (Pythagoras)
 • (410) Kuulustelutilaisuus (Washburne) - liittyy arviointiin
 • Kuunteleminen (Pythagoras, Ratke)  - Dewey vastusti
 • Kuunteleminen (lapsen) (Steiner)
 • Kuunteluoppilas järjestely
Käsitekartta auttaa hahmottamaan, miten jonkin asian hahmottaa.
 • Kuvien/kuvataulujen  avulla opettelu (Comenius, Basedow, Bell, Lancaster, Ligthart)- aineksen muokkaus - vastusti (Decroly) 
 • (415)Kuvitettu oppikirja (Comenius- aineksen muokkaus) 
 • Kylmyyden osoittaminen (Spencer)
 • Kyselevä opetus (katekisaatio, humanistit, Herbart) /Opettajan taitavat kysymykset (Ziller)/Kysyminen oppilailta (Herbart) - ei käyttänyt Pestalozzi -vastusti Gaudig, Montessori
 • Kysyminen, kun ei ymmärrä (Dewey)
 • Kysymyksiä luetusta (Francke)
 • (420) Kysymysketjut (Comenius)
 • Kysymys- vastaus (Alkuin  Kaarle Suuren hovikoulussa, Herbart)  - aineiston muokkaus
 • Kärsimysten tie (Buddha)
 •  Käsillä käsittäminen /oppiminen / tekeminen/ puuhailu  (Kerschensteiner, Dewey, Ferriére, Lighart)
 • Käsimerkein ja tahtipuikoilla ohjailu (de la Salle, Petersen)
 • (425) Käsitekartta (Mind Map)
 • Käsitteellinen kokoaminen (Rhein)
 • Käsityö/kädentyöt  (Petty, Kindermann, Salomon, Fröbel, Ligthart, W.James, Decroly, U.Gygnaues, Steiner) - ei kaikille tarpeellista Key
 • Käsityöpajoissa käyminen (Rousseau)
 • (415)Käskeminen (Makaraenko) / Käskyt (Herbart) - lyhyitä ja vähän (Spencer), Locke, Basedow  ei suositellut eikä Soininen
” Lapsen vapautta ei pidä häiritä liioilla käskyillä ja kielloilla.”– Mikael Soininen
 • (430) Kävelyretket (filantropistit,  Salzmann)
 • Käyttäytymismallina oleminen
 • Käytännöllinen ammattitaidon näyte
 • Käytännön harjoitukset (Comenius)
 • Käytännön työt (Pestalozzi)
 • (435) Käyttäytymisohjeet (Muderspach)
 • Laajenevien piirien periaate (spiraali)
 • Laboratoriot/laboratoriotyöskentely (Gaudig, Lighart) 
 • Lahjat (Comenius)
 • Lahjonta
 • (440) Laiminlyövä  kasvatustyyli (laissez faire, myönteisesti huoleton kasvatus Lighart)
 • Lakien  opettelu (Hammurabi, Lykurgos, Solon, Mooses, roomalaiset, Leibniz)
 • Lapsen elämän järjestelyt (Makarenko)
 • Lapsen kasvuympäristön kehittäminen ja sitä kautta vaikuttaminen (Key)  
 • Lapsen mielen täyttäminen hyvillä ajatuksilla (Muderspach)
 • (445) Lapsenmurha (antiikki, Key)
 • Lapsen oma päätös (Furman)
 • Lapsen synnynnäisten voimavarojen varaan rakentaminen
 • Lapsen tahdon ohjailu/tahtoon vaikuttaminen (Muderpach, Soininen, Voipio)
 • Lapsen tarpeiden tyydyttäminen
 • (450) Lapsi tutkijana ja keksijänä (Kilpatrick)
 • Lapsilta oppiminen (aikuinen) (Jeesus, Fröbel)
 • Lasten keskinäinen vaikutus (Makarenko, Petersen)
 • Lastenkirjallisuus (filantopistit)
 • Lastenkokoukset  (Freinet)
 • (455) Lasten itsesäätelymekanismiin luottaminen (Rousseau, Neill, Ligthart)
 • Lasten kanssa eläminen (jesuiittakoulut, Vives, Pestalozzi, Fröbel, Neill)
 • Lasten omat kysymykset (Fenelon, Otto, Dewey)
 • Lasten tarkkailu (Ligthart, Montessori)
 • Laulu (antiikista alkaen, Luther, protestattinen koulu, Melanchton, Fröbel, Wichern,.mm. Washburne)
 • (460 Lauseparsina  opettaminen (Pythagoras) - aineksen muokkaus
 • Lausuntakilpailut (jesuiitat)
 • Lehden tekeminen (Freinet, Korczak) 
 • Leikin ohjaaminen (sisäisesti aktiivisesti, ulkoisesti passiivisesti) (Fröbel)
 • Leikinomaisesti opettaminen (Locke, Basedow)
 • (465) Leikin seuraaminen (Voipio)
 • Leikki (Fenelon, Comenius, Vives,  Petty, Basedow, GutsMuths, Pestalozzi, Fröbel,  Montaigne, Francke. Ligthart, Dewey, Washburne, Neill)    - vastusti  Francke, Kerschensteiner, Montessori 
 • Leikkikäräjät - Riitajuttujen ratkaiseminen lasten kesken (persialaiset)(muinaiset persialaiset)
 • Leikkitehtävät (Fröbel)
 • Leipominen (Petty)
 • (470) Leirikasteet (Baden-Powell)
 • Leirikoulu
 • Leirit (Sparta, uusi koulu, Krieck, Paden-Powell)
 • Lelujen käyttö (Fröbel)
 • Lepo ja lepohetket (Spencer)
 • (475 Liikkuminen järjestyksessä (Makarenko) - vastusti Ferriére
 • Liikuntatuokiot/pikkuvälitunti/Liikkuva koulu
 • Lisätehtävät lahjakkaille/lisäharjoitukset (Käis, Parkhurst)
 • Lions Quest- ohjelma
 • Lomat (jesuiitat) - vastusti Francke
 • (480) Luenta (Neill)
 • Luento  (Aristoteles, Tuomas Akvinolainen) - vastusti mm. Käis
 • Lukemalla opettelu (Parkhurst, Washburne) 
 • Lukujärjestyksen käyttäminen pedagogisesti (Ziller, Parkhurst,  Washburne)
 • Lukujärjestys ja sen mukaan eteneminen - vastusti Montessor
 • (485) Lukukirja  (Erasmus, Comenius, von Roschow)
 • Luokan oma tunti
 • Luokkahuone kalusteineen
 • Luokkahuone kalusteineen
 • Lupaukset / juhlallinen lupaus (ritarikasvatus, luostarikoulu, jesuiitat, Gill, Baden-Powell, Krieck)
 • (490) Luokalle jättäminen/luokan kertaaminen - vastusti (Käsi Steiner,Washburne) 
 • Luokanopettaja
 • Luokan sisäisten ryhmien välinen kilpailu (jesuiitat)
 • Luokan ulkopuolella tapahtuva opetus
 • Luokanvalvoja
 • (500)Luokan yhteishenki kasvatusvoimana (Foerster)
501-600
 • Luokassa kiertäminen, liikkuminen (Petersen)
 • Luokasta poistaminen  
 • Luokka-astekohtainen oppimäärä (Sturm, Ziller- aineksen muokkaus)
 • Luokka-asteopettaja/luokanopettaja (Ziller)
 • (505)Luokkahallitus  
 • Luokka-astekohtainen oppikirja (Comenius- aineksen muokkaus
 • Luokka-astejako ja luokkajärjestelmä  (Yhteisen elämän veljet,  Melanchton, Sturm, Comenius) - luopui Parkhurst ja Francke
 • Luokkaopetus (Comenius)  - Krupskaja  ja Washburne vastustivat, Parkhurst irrottautui
 • Luokkien välinen kilpailu (jesuiitat)
 • (510) Luokkahuoneen moninaisiin tehtäviin ja toimiin osallistuminen (Decroly)
 • Luonnollinen kuri (Spencer)
 • Luonnollinen opetus (kunkin ajan psykologian mukaan) (Comenius, Montaigne, Chalotais, Rousseau, Pestalozzi, Spencer)
 • Luonnollisen kasvun hyödyntäminen (Rousseau, Spencer, Key)
 • Luonnolliset kokonaisuudet (Petersen) ks. eheyttäminen
 • (515) Luonnollisiksi aineiksi aineksen kokoaminen (Koskenniemi) -aineksen muokkaus
 • Luonnollisten seuraamusten pohdinta (opettaja) (Spencer)
 • Luonnolliset rangaistukset (Rousseau)/seuraamukset (Spencer)
 • "Luonnon kirjan" lukeminen (Bacon, Rousseau)- aineksen muokkaus
 • Luonnon tutkiminen (jumalallisuutta)  (Fröbel)
 • (520) Luonnontieteellinen ajattelutapa ( Bacon,Vives, Locke, Spencer, Key)
 • Luonnontieteelliset kokeet
 • Luonnossa selviäminen (Baden-Powell)
 • Luonnosta huolen pitäminen (Baden-Powell)
 • Luonteen kasvatus (antiikki, Locke)
 • (525) Luontoretket (Gaudig)
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Luova omatoimisuus (Kilpatrick)/ Luova toiminta/työ (Freinet, Neill,Washburne) / Luova opetus
 • Lupaus/Lupauksien antaminen/ niillä houkutteleminen  (Basedow, Parkhurst, W.James, Gill)- vastusti Francke
 • Lyhyt koulupäivä (jesuiitat, Comenius)
 • (530) Lyöminen - Spencer vastusti
 • Läksynkuulustelu (kirkon koulut: Ziller/ yksi oppilas kerrallaan taululle) - ei käytetty Washburne
 • Läksyt (kirkon koulut, Comenius) - moni vastusti mm. Tolstoi, Steiner, Käis, Washburne)
 • Lämpimät vaatteet (Spencer)
 • Läpäisyperiaate
 • (535) Lyhyt tukka koulussa (Basedow)
 •  Lyhytsanaisuus (Sparta, Comenius)
 • Maalaaminen (Washburne)
 • Maanviljely (Salzmann)
 • Maaseudulle lähettäminen
 • (540) Mahdollisuuksien seitti (Illich)
 • Majeutiikka (Sokrates)
 • Makeisia palkinnoksi - vastusti Fenelon
 • Malleista oppiminen- Mallioppiminen
 • Manipulaatio - Freire vastusti.
 • (545) Marssiminen ( Makarenko)
 • Matkustelu (keskiajan aateliset ja käsityöläiset,  Montaigne,  Rousseau, Salzmann)
 • Meditaatio ja mietiskely (Jesuiitat, Steiner)
 • Mentaaliharjoitukset/mielikuvaharjoittelu
 • Mentorin käyttö (Rousseau)
 • (550) Metodinen kokonaiskäsittely (Aristoteles, Herbart, Soininen)
 • Metsästys (persialaiset, Montaigne)
 • Merkitykselliset tehtävät (Dewey)
 • Mielenkiinnon herättäminen /Mielenkiintoon perustaminen/ sen varaan rakentaminen (Comenius, Spencer, Lane, Neill)
 • Mielikuvaopetus (sadut, tarinat) (Steiner)
 • (555) Miehuuskoe (esihistoriallinen aika, antiikki)
 • Mieleenpainaminen ja -palauttaminen (ohjaus)
 • Mielipahan luominen - Spencer vastusti
 • Mieluisan toiminnan tarjoaminen (Spencer)
 • Mietiskelyharjoitukset (Comenius)
 • (560) Minä- ja sinäviestit (Thomas Gordon)
 • Moitteet- kahden kesken (Locke) - vastusti Spencer
 • Monialainen/monitieteinen oppimiskokoisuus
 • Monin kriteerein arviointi - liittyy arviointiin
 • Monipuolisten menetelmien käyttö (Koskenniemi) vs. yksi oikea metodi
 • (565) Monisteiden avulla eteneminen - aineiston muokkaus
 • Moraalikasvatus kokemusten perusteella (Spencer)/moraalipedagogiset keskustelut (Foerster)
 • Moraalisaarnat (Arnold) /puhuttelu/ Moralisointi - Spencer, Foerster, Makarenko, Lane, Neill vastustivat
 • Moraalin opettaminen - mm. Dewey ja Neill vastustivat
 • Motivointi (Ziller) - Neill vastusti
 • (570) Muistiinpanovihko (James) /muistiinpanojen tekeminen (Gaudig)  
 • Muistin käyttö (Erasmus) - Lighart vastusti muistamispakkoa
 • Muistin harjoittaminen lihasten tavoin
 • Muistin kohtuullinen rasittaminen (Comenius)
 • Muistisäännöt (Chrodegang) 
 • (575) Muistitieto - Dewey vastusti
 • Muistuttaminen  sovitulla tavalla (Furman)
 • Mukailut luetusta/mukaelmat (Herder)
 • Mukaansatempaava toiminta
 • Muksuoppi- menetelmä (Furman)
 • (580) Muodolliset asteet ( Aristoteles, Ziller, Rhein)
 • Muovailu (Fröbel)
 • Museokäynnit/Taidenäyttelyissä käynnit  (Key, Lichtwark)
 • Musiikki, laulu, soitto (antiikin aikana) - vastusti Francke
 • Mykkä ohjaus (de la Salle)
 • (585) Myötäoppimisen idea (samanaikaisoppiminen) (Kilpatrick)
 • Määrääminen -Furman vastustaa
 • Naamioidusti ohjaaminen (Montessori
 • Nautinnoilla houkuttelu (Basedow)
 • Negatiivinen kasvatus (Rousseau, Key)
 • (590) Negatiivisten tunteiden hillinnän harjoittelu
 • Neuvominen/neuvonta (Comenius)
 • Neuvonpito oppilasjohtajien  kanssa (Koskenniemi)
 • Niin eläminen, kuin opettaa (Jeesus) 
 • Nimen mainitseminen
 • (595) Nimien kirjaaminen seinätauluihin (palkittujen) (jesuiitat)
 • Nolaaminen
 • Normaalijakautuma oppilasarvostelun tukena- liittyy arvioiniin
 • Nuhteleminen (Comenius, Pestalozzi)
 • Nukeilla leikkiminen (Petty) - Vives vastusti
 • (600) Nukkuminen - riittävästi  (Locke)
601-700
 • Numeroilla arvostelu (mm. jesuiitat)
 • Nuorisojärjestöjen soluja kouluun (Krupskaja)
 • Nuotiotarinat (Baden-Powell)
 • Nurkkaan seisomaan paneminen (Voipio)
 • (605)Näkemiin-seremonia (Steiner)
 • Näytelmät (keskiaika, Washburne) - vastusti Francke 
Monissa kouluissa esitetään joulu- ja kevätjuhlissa näytelmiä. • Näyttäminen (Furman)
 • Näyttävä opetus (Soininen)
 • Näyttötutkinto
 • (610) Odotusten esittäminen
 • Oheiskasvattajan idea
 • Ohjaaminen/ohjaus (Herbart. Gaudig ); tilan antaminen itsekasvatukselle (Voipio)
 • Ohjaava kasvatustyyli (auktoritatiivisyys)
 • Ohjattu kummiluokkatoiminta
 • (615) Ohjattu havainto-opetus (Pestalozzi) 
 • Ohjattu tukioppilastoiminta
 • Ohjattu opetus
 • Ohjeiden antaminen (selkeät)
 • Ohjelmoitu opetus (tietokoneavusteinen opiskelu) (Skinner)
 • (620) Oikkujenkin tyydyttäminen
 • Oma ajattelu (Seneca)
 • Oma-aloitteinen toiminta (Ferriére)
 • Omaan tahtiin tehtävä työ/Omasta opiskelutahdista päättäminen (Blonsky, Key, Käis, Parkhurst, Washburne) 
 • Omaantuntoon vetoaminen (Francke)
 • (625) Omakohtaiset kokemukset
 • Omaksumista nopeuttavat, selkeät ohjeet
 • Omalla tasolla eteneminen (Washburne) 
 • Omalla tavalla opiskelu  (Ferriére)
 • Oman järjen käyttäminen (Montaigne, Rousseau)/Omin aivoin ajattelu (Ramus)
 • (630) Oman oppimisen esittäminen muille (Decroly)
 • Oman oppimisen ohjailu (Kilpatrick, Dewey)
 • Oman rauhan antaminen (Voipio)
 • Oman tavoitteen esittely muille (Furman)
 • Oman toiminnan ohjaamisen taitojen kehittäminen
 • (635) Omantunnon kuuntelu (Ligthart)
 • Omasta toiminnasta oppiminen (Käis)
 • Omatoimisuuden periaate (Decroly, Key, Käis, Montaigne, Spencer)/Omatoimisuuteen ja itsenäiseen ajatteluun  opastaminen (Herbart)
 • Omat tutkimukset (Spencer)
 • Omien kokemusten uudelleen organisoiminen
 • (640) Omin neuvoin opiskelu (Jacotot, Spencer )  
 • Omien tulkintojen tekeminen teksistä.
 • Omituisilla asioilla motivointi (Herbart)
 • Ongelmalähtöisen oppimisen idea (Pbl)/ Ongelmaperustainen oppiminen/Ongelmien tunnistamiseen ohjaaminen /Ongelmien itse ratkaiseminen- omilla kokemuksilla /Itse valittujen ongelmien ratkaiseminen/ Ongelmaratkaisu-metodi/Ongelmien ratkominen  (Decroly, Dewey, Freinet, Fröbel, Kilpatrick)
 • Ongelmakäyttäytymiseen puuttuminen
 • (645) Onnettomilta olosuhteilta suojelu (Helvétius)
 • Onnistumisen kokemukset (Spock)
 • Onnistumisen esilläpitäminen (Furman)
 • Opastaminen (Montessori)
 • Opettaja, hyvä, pätevä, esikuvallinen, moraalisesti korkeatasoinen, itseään tarkkaileva
 • (650) Opettajan esitys
 • Opettajan ja oppilaan inhimillinen ei hallinnollinen suhde (Petersen)
 • Opettajan ja oppilaan pitkäaikainen luottamussuhde (Steiner)
 • Opettajan ja oppilaan yhteinen toiminta (Koskenniemi)
 • Opettajakokouksiin mukaan ottaminen palkintona  (filantropistit)
 • (655) Opettajankoulutus/Opettajaseminaari  (mm. jesuiitat, Ratke, Francke)
 • Opettajan oma opetustapa (Neill)
 • Opettajan  oma suoritus (Soininen)
 • Opettajan opetuksesta opettelu  - vastusti Jacotot, Franklin, Dewey, Key
 • Opettajanoppaan ohjeiden mukaan eteneminen
 • (660) Opettajan persoonallinen vaikuttaminen/esikuvallisuus- tahdikkuus  (Herbart)
 • Opettajan puhuminen - vastusti Montaigne
 • Opettajassa itsessään elävä harrastus (Soininen)
 • Opettaja  taitelijana (James, Steiner)
 • Opettamalla oppiminen (Seneca, Comenius, )
 • (665) Opettaminen/opetus- Instruointi
 • Opettamisen ymmärtäminen hoitamisena ei paranemisena (Kansanen)
 • Opetukseen osallistumisen vapaaehtoisuus (Tolstoi, Neill)
 • Opetuksen hidastaminen/nopettaminen
 • Opetuksen jaksottaminen asteittain vaikeutuvien opetustapahtumien sarjaksi  (Erasmus- aineksen muokkaus)
 • (670) Opetuksen rakentaminen vastaamaan tiedon omaksumisprosessia (Herbart)
 • Opetuksen rikastaminen (lahjakkaat oppilaat)
 • Opetusdiat ja - rainat- oppiaineksen muokkaus
 • Opetuselokuvat - oppiaineksen muokkaus 
 • Opetusharjoittelu opettajille (mm. Gesner)
 • (675) Opetuskeskustelu (Otto, Sirkkola)
 • Opetuskävely (Basedow, Freinet)
 • Opetus-/oppimateriaalien käyttäminen
 • Opetusmenetelmien tehon tutkiminen (Vives)
 • Opetusmenetelmät - yhdentekeviä Neill
 • (680) Opetustapahtuman rytmittäminen selkeiksi vaiheiksi
 • Opetussuunnitelma (jesuiitat,Melanchton) /Lehrplan /Curriculum (Dewey)
 • Opetussuunnitelmasta ainutkertaisiksi oppimiskokemuksiksi (Koskenniemi)
 • Opetustilanteiden ohjailu
 • Opetus ulkona  (filantropistit)
 • (685) Opetusvälineiden käyttö 
 • Opintokirja (Parkhurst, Washburne) 
 • Opintokäynti/Opintoretket / Retket (Vittorino da  Feltre, Vives, Krieck,  Rousseau, Gaudig, Francke,  Dewey, Key, Ligthart, Decroly)
 • Opinto-ohjaus /ammatinvalinnan ohjaus
 • Opintopiiri
 • (690) Opintoretket (Ligthart, Decroly)
 • Opiskeluasenteisiin vaikuttaminen
 • Opiskelun siirtäminen luonnollisiin tilanteisiin
 • Opittavan asian pelkistäminen- aineiston muokkaus
 • Opittujen käsitteiden käyttäminen uusissa yhteyksissä (soveltaminen) (Herbart)
 • (695) Opitun edelleen levittäminen (Comenius)
 • Opitun ilmaiseminen (Decroly)
 • Opitun soveltaminen (Herbart)
 • Oppiaineiden jaksottaminen /peräkkäisyysperiaate (Platon, Aristoteles, Quintilianus, Francke, Herbart)- oppiaineksen muokkaus
 • Oppiaineksen jakaminen kursseiksi ja yksiköiksi (Comenius, Parkhurst, Washburne- oppiaineksen muokkaus)
Oppikirjojen avulla haluttiin varmistaa, että opettajan
jakamat tiedot ovat oikeita.


 • (700) Oppikirja/Oppikirjan avulla eteneminen (Comenius, Francke, Pestalozzi, Basedow, Melanchton, Washburne)  - vastusti  (Kerschensteiner,  Gaudig, Steiner, Neill)

701-800
 • Oppikirjan käyttäminen yhtenä lähtökohtana
 • Oppikirjan lukeminen (Comenius, Bell) -  vastusti Kerschensteiner
 • Oppikirjan tekstin alleviivaaminen
 • Oppikirjan tekstin kritisointi
 • (705) Oppikirjan tekstin prosessointi (vrt. Koort mariginaalikysymykset)Oppikirjan tekstin selostaminen
 • Oppilaan ajatusmaailman luominen - tyhjä taulu (Herbart)
 • Oppilaan esitys/Oppilaiden esitys
 • Oppilaan harrastuspiireihin perustaminen (Soininen)
 • Oppilaan tuntemus (Quintilianus, Arnauld, Binet, Steiner, Lighart)
 • (710) Oppilaat kysyvät opettajalta
 • Oppilaat hankkimaan itse infomaatiota. Oppilaat opettavat toisiaan (Francke, Köhler. vrt. apuopettajat, vuoro-opetuskoulu)
 • Oppilaiden itse tekemät oppimateriaalit (Steiner)
 • Oppilaiden omista kysymyksistä liikkeelle (Rousseau)
 • Oppilaiden tarkkailu (Montessori)
 • (715) Oppilaiden valitsemat aiheet (Freire)
 • Oppilasagentit
 • Oppilasarvostelu (mm. jesuiitat) - Pestalozzi vastusti
 • Oppilashuolto
 • Oppilaskunta
 • (720) Oppimispelit (mm. Montessori)
 • Oppilaiden itsearviointi
 • Oppilaiden kanssa seurustelu oikealla tavalla (Makarenko)
 • Oppilaiden keskinäinen vertaileminen (jesuiitat)
 • Oppilaiden osallistaminen päätöksiin 
 • (735) Oppilaiden suoritusten valvominen (Soininen)
 • Oppilaiden tarpeet, harrastukset ja mielenkiinto määräämään opetuskokonaisuudet
 • Oppilaiden toiveiden huomioonottaminen
 • Oppilaiden valikoivan tarkkaavaisuuden säätely
 • Oppilaiden vertaisarviointi 
 • (740) Oppilaiden voiman (energian) suuntaaminen tavoitteisiin
 • Oppilashuolto
 • Oppilaslaboratorio (Gaudig)
 • Oppimaan houkutteleminen - Lahdes vastusti
 • Oppimaan opettaminen /huomio metakognitioihin/Oppimaan oppimisen harjoittelu
 • (745) Oppiminen opetusta seuraamalla (Herbart, Soininen)
 • Oppiminen ympäristön sulattamisena (Dewey)
 • Oppimisen juhliminen (Furman) 
 • Oppimiskumppaanuuden laajentaminen (Suhomlinski) Oppitunti
 • Oppimisstrategioiden harjoittelu
 • (750) Oppimispäiväkirja (Comenius:  Oppilaiden on saatava kirjoittaa oppimansa päiväkirjaan sekä lisäselvityksiä saadakseen kyseltävä opettajalta ja tovereiltaan)
 • Oppimisvaikeuksen voittamisen periaate (Carroll)
 • Oppimisvaikeuksien voittamisen periaate (Carroll)
 • Oppimisympäristön kautta vaikuttaminen
 • Oppipoika- kisälli- mestari-malli (keskiajan ammattikuntalaitos
 • (755) Oppitulosten pohdiskelu
 • Oppitunnin kaava (Aristoteles,  Herbart, Ziller, Dewey)
 • Oppivelvollisuus (Kaarle Suuri, Preussi)
 • Optimointi- didaktinen periaate
 • Orientaatioperustan käyttäminen (Engeström)- aineiston muokkaus
 • (760) Orientaatiotapojen kehittäminen
 • Osaamisen dokumentointi/Näytöt (Dewey)
 • Osallistuminen kodin elämään  (Dewey)
 • Otollisen hetken odottaminen (Montessori) 
 • Paasto rangaistuksena (Kaarle Suuri)
 • (765) Paheksunnan käyttäminen (ympäristö) (Locke)
 • Painotettu opetus
 • Pajat (mm. Kerschensteiner, Neill); luokkahuone työpajaksi (Decroly)- Pajoissa ja verstaissa opetus (mm. Krupskaja, Neill)
 • Pakko/Pakottaminen (Makarenko)  -  Locke ja Montaigne, Ferriére ja Neill vastusti
 • Palaute/ Palautteen antaminen suorituksista, tuotoksista, prosesseista /palauteesta oppiminen (mm. pragmatistit,  Freinet, Skinner) -liittyy arviointiin
 • (770) Palautejärjestelmien rakentaminen (Skinner) - liittyy arviointiin
 • Palautetaan tajuntaan tutut samaa alaa koskevat mielikuvat kertaamalla (Ziller)
 • Palkinnot (Hieronymos, Sturm,W.James)/ Palkkiot   (Basedow, Skinner)  - liittyy arviointiin - vastusti Francke
 • Palkinnot, luonnolliset (Spencer)
 • Palkinnot monitoreille (Lancaster), yleensä (helleenit, Jesuiitat, Makarenko) - vastusti  Francke, Key, Neill ja Montessori
 • (775) Palkintojärjestelmä, laaja (Girard)
 • Palkitetut tunnit (Francke)
 • Palkkaa työstä (Makarenko)
 • Pallopelit (Arnold)
 • Paneeli
 • (780) Paraatit (Baden-Powell)
 • Paradoksaalinen toiminta; kannustetaan esim. tekemään lisää rikkomuksia (Lane) 
 • Parantava kasvatus
 • Pariopettajuus/yhteisopettajuus/samanaikaisopetus 
 • Parityö
 • (785) Pari valvojana (Jesuiitat)
 • Parviälytekniikka
 • Patukalla rankaiseminen - Vives vastusti
 • Pedagoginen draama 
 • Pedagoginen katse
 • (790) Pedagoginen rakkaus/lämmin suhde (jesuiitat)
 • Pedagoginen tahdikkuus (Herbart)
 • Pelit (Comenius, Montessori, Ferriére)
 • Pelko (Samuel Johnson, John Locke)/Pelottelu/uhkailu (Quintilianus, Rousseau) 
 • Penaali
 • (795) Penkit luokkaan (jesuiitat)
 • Perhe-elämä (Pestalozzi)
 • Perheen yhteiset huviretket (Muderspach)
 • Perheenomaiset kummit
 •  Perheen tapaan toimiminen (Lane, Freinet, Petersen)
 • (800) Perhekokous
801-900
 • Perheryhmät (Wichern. Petersen)
 • Perinpohjin opettaminen (Comenius, Pestalozzi, Herbart, Ziller, Binet, Ligthart) 
 • Persoonaan liittyvä arvovalta
 • Perustavoitteiden idea
 • (805) Peräkkäisyysperiaate (aines harrastuksen mukaan; Platon, Comenius)- aineksen muokkaus
 • Perässälausuminen (Pestalozzi)
 • Perässälukeminen
 • Peukaloon pureminen (spartalaiset)
 • Pienet päivittäiset työtehtävät (Fröbel)
 • (810) Pienissä ryhmissä opettaminen /yksityisopetus ryhmässä (koti- ja kouluopetuksen välimuoto, Erasmus, Arnauld, Key )
 • Piilo-opetussuunnitelma
 • Piirustus/piirtäminen/piirtämällä oppiminen (Kerschesteiner, Washburne)
 • Pistokoe/pistokas
 • Pitkäjänteiseen työnsuorittamiseen ohjaaminen
 • (815) Polytekninen koulutus (Blonski, Krupskaja)
 • Ponnistelu (W.James)
 • Porinatuokiot/pariporinat
 • Portfolio
 • Positiivinen pedagogiikka
 • (820) Positiivinen vahvistaminen  (Skinner)
 • Posterit
 • Praelectio- luento + selittäminen, keskusteleva luento (Jesuiitat)
 • Prefektijärjestelmä, asuntolakouluissa (Arnold)
 • Probleemametodi (1. ongelma 2, kokemusten kerääminen ja selvittely 3. hypoteesi, kuinka ongelma ratkeaa ja suunnitellaan työ, 4. seurausten pohdiskelu 5. Itse hypoteesin testaaminen käytännön työn avulla)  (Dewey)
 • (825) Projektimetodi (Dewey, Kilpatrick, Köhler)
 • Promootiot (arvomerkit jaettiin keskiajan yliopistossa)
 • Prosessikirjoittaminen
 • Puhdas ilma  (filantropistit)
 • Puheet (antiikissa)/Puhenäytökset (Roomassa/ Pestalozzi
 • (830) Puhuminen- oppilaat (Montaigne)
Pulpetteja ruvettiin valmistamaan Suomessa 1800-luvun
lopulla.  Niitä on ollut monen mallisia.
 
 • Puhu opittavista taidoista- älä ongelmista (Ben Furman)
 • Pulpetti
 • Pulpettikirja
 • Puuhailu (Petty) 
 • (835) Puutarhanhoito/-työt (Locke, Salzmann, Fröbel, GutsMuths, Reddie, Decroly, Kerschensteiner, Ferriére, Petersen) puutarhatilkku (Dewey) 
 • Pyhäkoulu
 • Pyynnöistä välittämättä jättäminen (Rousseau)
 • Päiväkirja
 • Päivänavaus/aamunavaus/aamuhartaus
 • (840) Pääaineiden idea (aineksen muokkaus)
 • Päähänpänttääminen (konemainen) - W.James vastust
 • Päässälasku (Pestalozzi)
 • Pääsykoe (Vives)
 • Raamatun lukeminen (Luther)/Raamatun kertomukset (Fenelon)
 • (845) Rahapalkinnot (Sturm) 
 • Rajat-rakkaus- reviiri- tasapaino
 • Rajojen asettaminen
 • ”Rakennustelineiden käyttö” (Vygotski)
 • Rakentaminen ja rikkominen (Ligthart)
 • (850) Rakkauden evääminen (Spencer)
 • Rakkaus (Jeesus, Ascham, Pestalozzi, Harnisch, Neill)
 • Rangaistukset (ikiaikainen keino, Comenius,  Goethe, Sailer, Makarenko)- moni vastusti mm. Lane, Neill
 • Rangaistuksista kiittäminen (Framcke) 
 • Rangaistusluettelokirja/rangaistuskirja (Francke)
 • (855 Raportit (Gaudig) 
 • Ratkaisujen perusteleminen
 • Ratkaisukeskeisyys  (Furman); 
 • Ratkaisujen etsiminen yhdessä
 • Ratsastus (Locke, Montaigne)
 • (860) Rauhan ja hiljaisuuden vaaliminen/vaatiminen (jotta tarkkaavaisuus herää) (de la Salle, Ziller, Steiner, Petersen)
 • Ravitseva ravinto (Spencer)
 • Reaktioiden vahvistaminen (Skinner)
 • Reilun pelin hengen rakentaminen
 • Rentoutumistuokio
 • (865) Resurssiopettaja
 • Rihvelitaulu
Rihvelitaulu oli halvempi kuin vihko.

 • Rikas ympäristö (Freinet) 
 • Rikkaiden kytkentöjen rakentaminen tiedonrakenteiden väliin (aineksen muokkaus)
 • Rinnalla kulkeminen
 • (870) Rintatähdet  (filantropistit)
 • Rippi (katolisen kirkon koulut)
 • Rippikoulu (Gezelius)
 • RituaalitRutiinit/Rakenteet (esihistoriallinen aika, Makarenko, Steiner, Baden-Powell) 
 • Rivo puhe  - Luther tuomitsi
 • (875) Rohkaiseminen (Goethe)
 •  Roolileikit 
 • Roolipelit
 • Rukoileminen, aamu- ja ruokarukoukset (kirkon koulut, Comenius) - halusi vähentää Trapp
 • Runomittaan kirjoitetut oppikirjat (Chrodegang, luostarikoulut) ja niistä opiskelu
 • (880) Runous (mm. humanistit, Petrarca, Gesner)
 • Ruokaruno (Steiner)
 • Ruoskinta (spartalaiset, luostarikoulu)
 • Ruumiillinen työ (Rousseau, Herbart,  Salomon, Muderspach)
 • Ruumiinharjoitukset/ruumiin kasvatus (Luther ,Vives , Montaigne, Basedow, Rousseau, filnatroopit)
 • (885) Ruumiinhoito/Ruumiin varjeleminen  (Locke, Basedow, Campe, Fröbel, Salzmann, Spencer)
 • Ruumiin kurittaminen (Benedictus, Luther, Francke)  - vastusti mm. Locke, Korczak ja Key ja filantropistit
 • Ryhmissä tehtävät kokeet 
 • Ryhmäopetus (kun koulu syntyy; Quintilianus, Vittorino de Feltre Key, Dewey- vastusti mm. Locke )


Tässä eräältä saksalaiselta nettisivulta lainattu kuva Peter Petersenin
Jena-koulussa kehittelemästätyötavasta: ryhmätyöstä. Se oli aikanaan
todella iso innovaatio.


 • Ryhmäterapia (Lane) 
 • (890) Ryhmät opettavat toisiaan (Kilpatrick)
 • Ryhmätyö (Decroly, Gaudig, Dewey, Kilpatrick Petersen, Köhler, Washburne, Koskenniemi) 
 • Ryhmäyttäminen
 • Saarna (Tuomas Akvinolainen; keskiajan yliopiston luento) - (W. James ja Neill  vastustivat)
 • Sadut  (jo Antiikissa, Aristoteles, Fröbel, Steiner) -vastusti (Decroly ja Montessori)Sanan suuri merkitys (Isokrates) - vastusti mm. Comenius, Petty, Ligthart
 • Sananlasku (tiivistykseksi) (Ziller)Standardisoidut koulusaavutuskokeet
 • Sanatarkka opettelu (Luther)
 • (895) Sanavaraston rajoittaminen (Rousseau)
 • Sanavaraston rikastaminen
 • Sanelu/ Sanelusta oppiminen (kirkolliset koulut) - Ferriére vastusti
 • Sankarilaulut (Antiikissa, Kaarle Suuri)- aineiston muokkaus
 • Sanoista opettelu /sanatiedon varaan rakentaminen (verbalismi)- vastusti Rousseau
 • (900)Sanomalehtien lukeminen (Francke, Washburne) 

901- 1000
 • Sanomalehtien toimittaminen (Washburne) 
 • Seikkailupedagogiikka
 • Seinille kuvia ja yhdinkohtia (Comenius)
 • Seinälehden tekeminen
 • (905) Selittäminen (kaikki yksityskohtaisesti)  (Herbart)
 • Selittämään totuttaminen (Brinsley)
 • Selkeät ohjeet ja tehtävät
 • Selkeän terminologian käyttö (kielitietoisuus)
 • Selkäsauna (Comenius)
 • (910) Sen selittäminen, miten koulussa opittua voi käyttää hyväkseen (Kilpatrick)
 • Seminaarityyppinen työskentely (alustus, keskustelu, kirjallinen työ)
 • Seuraaminen (opetuksen)
 • Seuraamukset/ Seurauksilla säätely (tunteiden liittäminen mielihyvä, paha)  (Locke, Skinner)/Seurauspedagogiikka (etukäteen nostetaan esille odotettavissa olevat seuraukset)/Tekojen seurausten kokeminen (Spencer)
 • (915) Sidottu valinnanvapaus (Key)
 • Sielunhoito (jesuiitat, Arnold)
 • Sijaiskasvattaja (mm. ritarikoulutus)
 • Silmien sulkeminen (jesuiitat, Key)
 • Sijoittuminen tilassa (opettaja)
 • (920) Simulaatiot/simulaattorit
 • Silmän ja korvan avulla  oppiminen(Plinius)
 • Simuloinnit  ja simulaattorit
 • Sisäiseen motivaation varaan rakentaminen
 • Sisältöjen karsiminen - aineksen muokkaus)
 • (925) Sitkeyden ja kestävyyden vahvistaminen
 • Skolastiikka (Tuomas Akvinolainen, katoliset koulut) - vastusti Petrarca 
 • Soitto (Antiikki, Pythargoras, Luther)
 • Sopeutuminen (Aristoteles, Mill, Schleiermacher, Spencer)
 • Sopimus (Furman)
 • (930) Sopivan hetken odottaminen (Fenelon)/oikeaan aikaan opettaminen (Spencer, Montessori) 
 • Sopivien tilaisuuksien järjestäminen (Rousseau)
 • Sormien läpi katsomimnen (jesuiitat)
 • Sorvaaminen (Locke)
 • Sosiaalimuodon vaihtelu (Koskenniemi)
 • (935) Sosiaalisen järjestyksen ylläpito
 • Sosiaalisen voimakentän hyväksikäyttäminen (Koskenniemi)
 • Sotatanssi (Sparta)/Sotilaalliset käytänteet/Sotilasharjoitukset ( GutsMuths. Platon, Sparta, Makarenko)
 • Soveltamistehtävät (Herbart)
 • Sovitaan yhdessä lapsen kanssa- ei määrätä (Furman)
 • (940) Spontaani oppiminen/itsestään oppiminen (Ligthart)
 • Stipendit
 • Strategiapelit
 • Struktuuri (mm. tunnin ja päivän  rakenteet)
 • Suggestio 
 • (945) Suggestopedia (Lozanov)
 • Sukupuoliasiat - ei kiihoteta (Rousseau)
 • Sukupuoliherkät työtavat
 • Suojeleminen kevytmieliseltä puheelta, epäsiveellisiltä kuvilta ja väärään suuntaan johtavilta elokuvilta /  kummitusjutuilta, onnettomuuksien  ja tumeltuneiden tapojen  näkemiseltä sekä rikosuutisten ja roskakirjallisuuden lukemiselta suojeleminen / vahingollisilta vaikutteilta varjeleminen/ vahingolliselta eli negatiivinen kasvatus/ Varjelu/suojelu (Fröbel, Helvetius, Comenius,  katoliset koulut, Key, Muderspach, pietistikoulut, Platon, Rousseau, Voipio)
 • Suojelukasvatus (eriyiskasvatus)
 • (950) Suora opettaminen  - vastusti Key, Dewey, Montessori
 • Suoritusmerkit (Baden-Powell)- liittyy arviointiin
 • Suostuttelu/taivuttelu  (jesuiitat)   - Neill vastusti 
 • Suotuisien, runsasviikkeisten olosuhteiden luominen
 • Suukottelu (Spock)
 • (955) Suullinen opetus kirjojen tilalle (Fröbel, Soininen)
 • Suulliset kokeet
 • Suunnitelmametodi (Kilpatrick)
 • Suunnitelmista joustaminen (Koskenniemi)
 • Synnynnäisen reaktiotavan korvaaminen hankitulla reaktiolla  (W.James)
 • (960) Synteesi vs. analyysi (Comenius)
 • Syventävät kysymykset
 • Säännöt - Locke, Comenius  ei suositellut
 • Sääntöjen ymmärtäminen (Ratke)
 • Tahdikkuus (vaisto ja ymmärrys sanoa ja tehdä juuri sitä, mitä määrättynä hetkenä on sanottava ja tehtävä. Herbart, W.James, Koskenniemi)
 • (965) Tahdon harjoittaminen mm. toistamalla /Tahdonharjoitus -  Ihminen tulee urhoollisemmaksi harjoittamalla urhoollisuutta (Aristoteles)
 • Tahdon murskaaminen (John Wesley-  W.James vastusti)
 • Tahdon karaiseminen/Tahdon taivuttaminen   (Luther, Locke, Francke)
 • Taide/taidekasvatus (Pythagoras, Goethe,  Lichtwark, Ruskin, Ratke, Rhein, Ligthart, Steiner, Ferriére) koettuna ja itsetehtynä  taiteet) - ei  Locke
 • Taiteen yleisöksi kasvatus (Lichtwark)
 • (970) Taipumusten (arvokkaiden) herättely
 • Taitoihin harjoittaminen (Herbart)
 • Taitotavoitteen julkistaminen (Furman)
 • Taivuttaminen siveellisyyteen (Comenius)
 • Takaiskuun etukäteen valmistautuminen (Furman)
 • (975) Tanssi ( Jesuiitat, Ritariakatemiat, Montaigne, GutsMuths, Neill, Steiner)
 • TAO/ITC- opetusohjelmien käyttäminen
 • Tapa/Tavan voima/ Tapaan taivuttaminen (Roomassa, Cygnaues)
 • Tarinat (Steiner, Baden-Powell, Neill)
 • Tarjoumien tarjoaminen 
 • (980) Tarkastajat - nuoremmille opettajille (Francke)
 • Tarkastuskortti (Parkhurst)
 • Tarkistusmonisteet
 • Tarkkaavainen kuuntelu (Pythagoras)
 • Tarkkaavaisuuden harjoitteleminen (W.James)
 • (985) Tarkkaavaisuuden herättäminen  (Herbart)
 • Tarkkaavaisuuden johtaminen muualle (W.James)
 • Tarkkaavaisuuden ylläpito (Comenius, W.James)
 • Tarkkojen käyttäytymistavoitteiden määritteleminen
 • Tarpeiden kanssa liittoutuminen (Koskenniemi)
 • (990) Tarpeiden tyydyttäminen/ruokkiminen (Dewey)
 • Taskulaskin/laskutikku jne.
 • Taskurahat  (Salzmann)
 • Tasokurssit
 • Taululle kirjoittaminen/Taululle piirtäminen (W.James)/Taulutyö (suunnitelmallinen)
Nykyopettajista vain harva käyttää liitutaulupedagogiikkaa. • (995) Taukojen antaminen (Jesuiitat, Spencer)
 • Tavoiteoppimisen malli (Washburne, Carroll)Tavoitetason tarkistaminen
 • Tavoitteet (kauko- lähitavoitteet, kokonais- ja osatavoitteet, välitavoiteet)
 • Tavoitteellisuuden herättäminen
 • Tavoitteiden sanallistaminen
 • (1000)Tavoitteisiin väliasteiden kautta/välitavoitteiden kautta  (Koskenniemi)

1001-1100

 • Tavoitteista liikkeelle lähteminen/Tavoitteisuuden periaate/Tavoitteellinen opiskelu
 • Teatteri/koulunäytelmät ( jesuiitat, Comenius, Mulcaster, Sturm) 
 • Teemapäivä, -viikko. (aineksen muokkaus)
 • Teemoittain opetus  (aineksen muokkaus)
 • (1005) Teennäiset palkinnot ja rangaistukset - vastusti Ligthart
 • Tehdaskoulut (Kindermann, Krupskaja)
 • Tehtävien itsetarkastus (Washburne)
 • Tehtävien ja tilaisuuksien antaminen lapselle  toteuttaa sitä, minkä tietää oikeaksi (ohjailu) (Voipio)
 • Tehtävien suorittamisen valvonta
 • (1010) Tehtävän ilmoitus tunnin alussa- lapsi saadaan odotustilaan (Ziller)
 • Tehtäväkortti (Käis)
 • Tehtäväorientaatioon ohjaaminen
 • Tekemällä oppiminen (Dewey, Kerschensteiner, Freinet) 
 • Teloituksen katsominen (Vegio)
 • (1015) Tentit, tenttaamminen (mm. Dalton-plan)
 • Terapia (Lane, Neill)
 • Terveelliset elämäntavat (Pythagoras, Basedow, Spencer) 
 • Terveellinen ravinto (Pythagoras, Aristoteles, Basedow, filantopistit,  Spencer)
 • Tervehtiminen (Baden-Powell)
 • (1020) Terveystiedot (Spencer)
 • Testaaminen (Petty, Binet)/Testit (Loyola- liityy arviointiin) - Neill vastusti
 • Tiedon jakaminen (Soininen)
 • Tiedon konstruointiprosessien ohjaaminen
 • Tiedon synnyttäminen havainnoista (Pestalozzi)
 • (1025) Tiedon paloittelu ja syöttäminen oppilaille (Herbart)
 • Tiedonhankintatapojen harjoitteleminen
 • Tietoisen ja aktivisen oppimaan pyrkimisen virittäminen /herättäminen
 • Tietojen outoihin elämäntilanteisiin soveltamisen harjoittaminen (Koskenniemi)
 • Tietoaukkoja täydentävät lähdetietotunnit (Pbl)
 • (1030 Tietoihin tutustuttaminen
 • Tietojen etsiminen  (Ferriére)
 • Tietokilpailut (jesuiitat)
 • Tietokirjoista opiskelu (Kerschensteiner)
 • Tietokoneavusteinen opetus
 • (1035) Tietämisen (oman) rakentaminen
 • Tilaisuuksien järjestämistä  toimintaan, jossa periaatteiden noudattaminen saa harjoitusta (Herbart, Soininen)
 • Tilaisuuksien antaminen oppilaille kunnostautua
 • Tilaisuuksien antaminen oppilaille näyttää parhaita puoliaan
 • Tilaisuuksien antaminen oppilaille saada tunnustusta
 • (1040) Tilanteen mukaan muodostetut kokonaisuudet/ vapaa kokonaisopetus (Otto)

Kaikissa peruskouluissa annetaan keväällä lukuvuositodistus 1-8-luokilla.
9. luokalla annetan peruskoulun päättötodistus.  Joissakin kouluissa 
annetaan lisäksi ns. joulutodistus. Jaksolukua noudattavissa kouluissa
annetaan useita jaksotodistuksia.


 • Todistus/testamoni/suosituskirje
 • Toiminnalliset tehtävät
 • Toiminnan puuskat (W.James)
 • Toiminnassa pitäminen (Herbart, Soininen)
 • (1045)Toimintakultturi
 • Toisille opettaminen (Furman, vrt. apuopettajat jo keskiajalla)
 • Toisilta oppiminen (Kilpatrick)
 • Toisten lasten kautta vaikuttaminen (Makarenko, Petersen)
 • Toisto (Montessori) 
 • (1050) Toivotun käyttäytymisen vahvistaminen
 • Tottelevaisuuskasvatus (Foerster)
 • Uteliaisuuden hyväksikäyttäminen (Dewey)
 • Totuttaminen eli dressyyri  (Sparta, Aristoteles, Cicero, Herbart - Rousseau ja Kant vastustivat)
 • Totuttaminen hyveisiin Aristoteles, Luther)
 • (1055)Tovereille alistuminen (Makarenko)
 • Toverielämä (Vittorino da Feltre)
 • Tradition välittäminen/säilyttäminen (Kungfutse, Homero, Cato, Krieck)
 • Trumpin systeemi (tiimiopettajuus, ryväsopetus)
 • Tuen antaminen /tukeminen (Gaudig)
 • (1060) Tuen eri muodot, portaat, asteet
 • Tukiopetus
 • Tunnekasvatus
 • Tunnin/tapahtuman kaava (Aristoteles, Ziller, Dewey) 
 • Tunnin opetuksen tiivistäminen elämänviisaudeksi, sananlaskuksi (Ziller) 
 • (1065) Tunnustuksen antaminen- liittyy arviointiin (Pestalozzi)
 • Tunteiden liittäminen tietoon (Herbart. J.S.Mill)  /Tunteiden tuottaminen oppimisen tueksi
 • Tuntijako
 • Tuntikehys ja sen suuntaaminen
 • Tuotannolliset opintomatkat (Benchmarking; Krupskaja)
 • (1070) Tuotosten julkaiseminen (Freinet) 

 • Turvallisuuden vaaliminen (Steiner)
 • Tutkiminen  /tutkielma/tutkimalla oppiminen/Tutkiva oppiminen/tutkijamainen toiminta  (Petty, Spencer, Dewey, Kilpatrick, Käis)
 • Tutkinnot ja tutkintotilaisuudet (Minaisessa Kiinassa, keskiajan yliopistossa, Sturm, Basedow, jesuiitat) - vastusti Key ja Montessori ja Ferriére
 • Tutor-järjestelmät
 • (1075) Tyyppiratkaisujen ja kaavojen käyttö - Koskenniemi vastusti
 • Työ (Benedictus, Petty, Fröbel, Wichern,  Kerschensteiner, Freinet, Krieck) ; myös siveellisen kasvatuksen välineenä (Pestalozzi)
 • Työharjoittelu/TET-jakso
 • Työkasvatus (Pestalozzi, Cygnaeus, Petty, Kerschensteiner)
 • Työkirjat (Gaudig, Käis, Washburne)  
 • (1080) Työkortit / työohjeet  (Bell, Lancaster, Käis, Washburne)
 • Työkoulu (Locke, Kindermann, Keseschensteiner)
 • Työn tarkastaminen itse (Käis)
Mm. Pukinmäen kokeilukansakoulussa oppilaat tekivät itse
työvihkoja ja - kirjoja.  • Työn tarkastaminen - opettaja (Käis)T
 • Työpajat (James, Neill) ; työnurkkauksia (Freinet) 
 • (1085) Työpistetyöskentely
 • Työrauha/Työrauhaongelmien ratkaiseminen
 • Työtehtävät (Fröbel, Freinet, Kilpatrick)
 • Työtilan ja välineiden kunnosta huolehtiminen
 • Työtunnit (Kindermann)
 • (1090) Työvihkot (Kerschensteiner, Käis)
 • Täysin vapaa toiminta (Käis)
 • Uhkailu/uhkaus (Makarenko, Voipio)- Cleve varoitteli käyttämästä
 • Uinti (roomalainen kasvatus, Locke)
 • Ulkoluku/ulkoaopettelu/Ulkoa konemaisesti oppiminen - (Antiikissa, Benedictus,  Sturm. Luther)  - moni vastusti mm. Ferriére, Ligthart, Montaigne ja Ratke, Rousseau., Spencer, 
 • (1095) Ulkomaan matkat (ritarit) (Leibniz)
 • Ulkona liikkuminen (Spencer)
 • Ulko-oppilaiden ottaminen (katoliset koulut)
 • Ulkopuolinen rankaisija (jesuiitat)
 • Urakka (Parkhurst, Washburne) 
 • (1100) Uravaiheet lapsella (Baden-Powell)

1101-1200
 • Urheilu/Urheilukisat  (Basedow, Antiikki)
 • Usean lapsen ohjaaminen yhtäaikaa
 • Useiden aistien käyttäminen (Comenius,W.James)
 • Uskon (onnistumiseen) vahvistaminen (Furman)
 • (1105) Uskonnon opetus (ikiaikaisesti, Trotzendorf) - ei Pestalozzi, Key, Spencer, Neill vastusti  
 • Uuden asian esittäminen esimerkkien avulla ja kiteyttäminen käsitteiksi ja säännöiksi. (Ziller)- aineksen muokkaus
 • Uuden asian/ läksyn valmistus (mm. Herbart, Ziller, Rhein) - ei käytetty Washburne
 • Uusien havaintojen liittäminen vanhoihin (Herbart)
 • Uusiin harrastuksiin ohjaaminen
 • (1110)Vaatiminen (Makarenko) - vastusti  Lane, Neill
 • Vaatimustason säätely
 • Vaativien kysymysten käyttö
 • Vahingon korvaaminen osana moraalikasvatusta (Spencer)
 • Vahvistaminen - sammuttaminen (Skinner) 
 • (1115) Vahvuuspedagogiikka
 • Vaiheittain eteneminen helposta vaikeaan (Comenius), tutusta tuntemattomaan, konkreetista abstraktiin
 • Vaihtelun periaate (Fleury, Sturm, W.James, Käis)
 • Vaikeat tehtävät (Rousseau)
 • Vaikutteille altistaminen
 • (1120) Vainajille pidetyt muistopuheet (Roomassa)
 • Vaistojen hyödyntäminen
 • Vakinaiset opettajanpaikat (Melanchton)
 • Vakuuttelu  - Makarenko vastusti
 • Vala
 • (1125) Valaistus sopiva (filantropistit)
 • Valinnaisuuden periaate
 • Valinkointi/heikkojen seulonta/lahjakkaiden seulonta (Platon, Vives, Comenius, Binet) - Steiner ei 
 • Valinnan mahdollisuuksien antaminen (oppiainessakin 11-vuotiaana- Key),( Montessori) (Freinet, Käis) 
 • Valmiiksi jäsennelty ja jaoteltu aines -oppiaineksen muokkaus
 • (1130) Valmiit opetuspaketit- oppiaineksen muokkaus
 • Valmistava keskustelu (Soininen)
 • Valtion avun sitominen tuloksiin (Englannissa 1800-luvulla)
 • Valvonta ja vartiointi/valvonnan periaate  (jesuiitat, Ascham, Francke, Voipio, Herbart) 
 • Valvonta- ja vakoilujärjestelmät (jesuiitat)
 • (1135) Vanhemmaksi kasvatus (Spencer, Key)
 • Vanhemmista vierottaminen (jesuiitat)/erottaminen  (Fichte)
 • Vanhempien kunnioitukseen ja arvostukseen vetoaminen
 • Vanhojen ja uusien tietorakenteiden yhdistäminen
 • Vapaa aika - vastusti Francke
 • (1140) Vapaa askartelu (Neill)
 • Vapaaehtoiset koulutyöt loman aikana (Gedike)
 • Vapaa itseilmaisu (Freinet)
 • Vapaa kasvatus (Tolstoi, Neill, Key, Spock)
 • Vapaa keskustelu  (Gaudig, Otto) 
 • (1145) Vapaa leikki  (Spencer, Aristoteles, Quintilianus, Fenelon, Spock)  - vastusti  Kerschensteiner, Montessori , Vives
 • Vapaa opettajan ja oppilaan välinen keskustelu (Gaudig)
 • Vapaa tiedonhankinta (Francke)
 • Vapaaehtoinen kuri (Foerster)
 • Vapaaehtoiset oppitunnit (Neill)
 • (1150) Vapaaehtoistyö osana koulunkäyntiä
 • Vapaaehtoisia sisältöjä (Vives)
 • Vapaapäivät (jesuiitat)
 • Vapaat kirjoitukset (itseilmaisu) (Freinet) 
 • Vapauden periaate (Tolstoi, Neill)
 • (1155) Vapautta rajoittava ryhmän laki (Petersen)
 • Varoitus/ Varoittaminen (Quintilianus, Cleve)
 • Vastauskirja
 • Vastavuoroisen opettamisen mallin käyttö
 • Vastuu oppimisesta- periaate
 • (1160) Vastuksien kestämiseen ja voittamiseen 
 • Veisto - kasvatukselinen( Locke, Salomon, Cygnaeus) - vastusti Lighart.
 • Verhon takaa opettaminen (Pythagoras)
 • Verkko-opetus
 • Vertauksilla opettaminen (Jeesus, Tuomas Akvinolainen)
 • (1165) Vertaisilta oppiminen /Vertaisoppiminen
 • Vertaissovittelu
 • Vertaisvaikutus (positiivinen) (Makarenko)
 • Vetoaminen kunnioitukseen ja rakkauteen/kunnianhimoon/uskonnolliseen tunteeseen/ mielen vapauden sankariin ja harastukseen/ vetoaminen kasvatin  kunnioitukseen ja kiintymykseen kasvattajaa kohtaan. (Foerster, jeusiitat, Voipio. Quintilianus.Soininen.)
 • Vierailut työpaikoilla (Krupskaja)
 • (1170) Viestintää helpottavat tilaratkaisut
 • Vihkimys
 • Vihkot ja vihkotyö (Bell, Steiner)
 • Viisaan vanhemman metodi/Viisaan opettaja  metodi (Gordon)
 • Viittaaminen (puheenvuoron pyyntö)
 • (1175) Virheiden oikaiseminen - vastusti Montessori
 • Virheistä oppiminen (mm. Basedow)
 • Virikkeellisen oppimisympäristön rakentaminen (luokkahuone)
 • Virikkeiden antaminen/ Virikkeiden tarjoaminen /mielteiden tarjomista (Herbart)
 • Virka-alennukset (jesuiitat)
 • (1180) Virkistys/virkisysharjoitukset/virkistyspäivät (keskiajan koulut, jesuiitat. Comenius, Francke)
 • Virtuaalikoulu
 • Vitsa (Samuel Johnson)
 • Voimaeläin (Furman)
 • Voimien mittely vapaissa leikeissä (Spencer)
 • (1195) Voimistelu  (Spartassa, Luther, Locke, Rousseau, Salzmann, Ling, Gus Muths) - vastusti Spencer, Key
 • Voimistelutelineet (Guts Muths) apuna - Spencer vastusti voimistelua keinotekoisena.
 • VSOP-eteneminen (Parkhurst)
 • Vuorokurssit vs. vuosikurssit
 • Vuoroluku (aamu- ja  iltavuoro)
 • (1200) Vuoro-opetus/ vuoro-opetuskoulu  (Pestalozzi, Girard, Bell, J.Mill, J.S. Mill, Lancaster, Bentham) 
1201- 1300
 • Vuoropuhelu (Comenius)
 • Vuorotellen ääneen lukeminen
 • Vuorovaikutus, interaktio/Vuorovaikutus lasten kesken (Fröbel, Dewey, Petersen, Makarenko)
 • Vuosiluokkatutkinnot (Sturm)
 • (1205) Vuosiluokkiin sitomaton opetus (Parkhurst, Washburne)
 • Väittely  (keskiajalla, Abélard, jesuiitat) 
 • Välillisesti (epäsuorasti) kasvattaminen
 • Välitavoitteet (Trapp) 
 • Välittämisen välittäminen (Ojakangas)
 • (1210) Välitunnit ja tauot (jesuiitat, Brinsley)
 • Välitön korjaava opetus
 • Vääristä tiedoista ja  harhaluuloista vapauttaminen
 • Yhden opettajan järjestelmä (Comenius)
 • Yhdessä eläminen (asuminen, ruuan laitto, ateriointi, arki, juhla, askareet)  (Pythagoras, Platon,Vives, Reddie, Neill)
 • (1215) Yhdessä harrastaminen 
 • Yhdessä olo
 • Yhdessä sovitut säännöt (mm. Makarenko)
 • Yhdessä tekemällä oppiminen (mm. Dewey, Kilpatrick, Decroly, Petersen) /Yhteinen työ  (Kerschensteiner)
 • Yhdistä mielenkiinnottomaan mielenkiintoista ( W.James)
 • (1220)Yhdistäminen (uuden vanhaan) (Herbart, Ziller, Rhein)
 • Yhdysluokka (vuoro- ja rinnakkaiskussit)
 • Yhteen tahtiin tekeminen
 • Yhteen ääneen lukeminen/kuoroluku (Pestalozzi)
 • Yhteinen keskustelu
 • (1225) Yhteinen luokkahuone usealle luokalle (Melanchton)
 • Yhteinen (oppilaille ja opettajille)  ruokailu
 • Yhteinen tarina (Gaudig) 
 • Yhteinen uurastus/ yhteistyö (Decroly)
 • Yhteinen  vastuu työstä (Makarenko)
 • (1230) Yhteisarviointi
 • Yhteiskokous (Neill, Makarenko)
 • Yhteiskunnan paineen kokeminen (Herbart)
 • Yhteiskuntaopin opettaminen (Dewey, Spencer)
 • Yhteislaulu
 • ( 1235) Yhteisopetus (Yhdysvalloissa,  Lane, Neill, Key) - vastusti Vives
 • Yhteisrangaistukset
 • (Yhteissuunnittelu, yhteisvastuullisesti  (Freinet)
 • Yhteisten sääntöjen kunnioittaminen
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen (Koskenniemi)
 • (1240) Yhteisökasvatus (Kaipio)
 • Yhteisöllisyyden tunne (Petersen)
 • Yhteisön käyttäminen kasvatusvälineenä (Gill, Dewey, Kerschensteiner, Petersen)
 • Yksi oppiaine kerrallaan -periaate (Comenius(
 • Yksiläksyinen järjestelmä
 • (1245) Yksilöllinen opiskelu/Yksilöllisesti asetettu työ (Käis)
 • Yksin vastaaminen (W.James)
 • Yleisopetus (Aukusti Salo)
 • Yleisoppikirja (jesuiitat, Comenius)  
 • Yleissivistyksen idea  (mm. Herbart)
 • (1250) Ylioppimisen idea
 • Ymmärtämisen korostaminen (Quintilianus, Rudolf Agricola, Comenius,  Francke, Ligthart)
 • Ymmärtäminen - oppilaas  (Lane)
 • Ympäristön muovaaminen toimintaan houkuttelevaksi (Montessori)
 • Ympäristön palautteen kautta/vahvistaminen (Skinner)  
 • (1255) Ympäristön vaihtaminen (Voipio)
 • Ympäristön sääteleminen (Rousseau, Key)
 • Yrittäjäkasvatus
 • Yrittämällä ja erehtymällä oppiminen
 • Yrittämään kannustaminen
 • (1260) Yrityskylä
 • Ystävälliset suhteet  (Quintilianus, Francke, Loyola, Pestalozzi, Goethe)
 • Ystävällisten suhteiden edistäminen
 • Yökoulu

 • Äidiksi kasvatus (naisten asevelvollisuus) (Key)
 • (1265) Äidinkielellä puhuminen - kielsi Trotzendorf
 • Äidinkieli opetuskielenä (mm. Groote, Luther, Comenius,  Ratke, Arnauld, Vives)
 • Äidin koulu (Comenius, Pestalozzi)
 • Älykkyystestit/-kokeet (Binet, Ferriére, Washburne) 
 • Älyllinen ponnistelu (Goethe)
 • (1270) Ärsykkeiden säätely 
 • Ääneen lausuttu lupaus (James)
 • Ääneen lukeminen  
 • Äänestykset
 • Ääneti lukeminen (Augustinus)

NYT siis jo yli 1200  työkalua.

...........  VARASTO - ei vielä pudotettu aakkosiin .........

Itsekuri (ikiaikaisesti, Foerster)
Kouluvaltio (Foerster toi Yhdysvalloista)
Liittoutuminen lasten harrastusten ja kiinnostusten kanssa (Fenelon)
Nöyrä vastaanottaminen (Pythagoras)
Rationaali suunnittelu (Tyler)