Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, tammikuuta 30, 2023

Ylen juttu "kouluhullusta"

YLE Areenan sivuilla on 10 minuutin clipsi aamulla kuvatusta Aamu-tv:n haastattelusta. Otsikkona oli

"Miltä opetuksen tulevaisuus näyttää, Vuoden koulutusvaikuttaja 2022 Martti Hellström?"

Clipsiä "myytiin" näin:

"Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n Vuoden koulutusvaikuttaja 2022 -tunnustuksen sai espoolainen kasvatustieteen tohtori ja opetusneuvos Martti Hellström. Hän on työskennellyt muun muassa rehtorina, opettajana ja tutkijana. Hellström kuvailee itseään "kouluhulluksi" ja tekee vapaaehtoistyötä kouluvaarina. Miten hän näkee opetuksen tulevaisuuden?

Linkki varmaan toimii vielä jonkin aikaa. 

https://areena.yle.fi/1-64964283?fbclid=IwAR072C5j8vRE-wFYuwD2-imPhMKZ7lsxlpSHkl_EiXm9seEYD3y2uzqIheQ 

sunnuntaina, tammikuuta 29, 2023

Viikkoraportti 4/2023


Tammikuun viimeinen koko viikko. Vauhti kiihtyi perjantaita ja Educaa kohti.

 Maanantai 23.1.

P
erinneseuran esityslista kasaan ja jakoon. 

TSL-opintojärjestön kokouskutsu menemään. 

Valtuustoryhmän etäkokous. 

Oikein siis kokouspäivä.

 
Tiistai 24.1.

A
amunousu klo 5.30 viimeistelemään Omnia-juhlapuheen (ensi viikolla) dioja. Ai että WordArt on hauska ilmaisohjelma.

Sitten kouluvaaripäivä klo 9-12

Sitten tapaaminen Tapiolassa Sampon kanssa klo 13-14.
Sitten kotiin ja kokoushommia: esityslistat TSL-opintojärjestön ja JJ- kouluteatteriyhdistyksen kokouksiin.


Keskiviikko 25.1.

O
peUran kokous Siltavuoren penkereellä klo 14  Rokan kanssa kuvioita ja koko  ryhmä klo 14-16.  

Illalla klo 18 uuden Kirkkovaltuuston ensimmäinen nopea kokous.

 


 Torstai 26.1. 

V
almennuskeikka  Digimentoreille Järvenpäässä klo 9-15. Olipa mukavaa tehdä aikamatka tutuihin paikkoihin ja dioihin.
 


 Perjantai 27.1. 

Educapäivä. Oikein livenä. Kiertelyä ja moikkailua.Pieni neuvonpito pizzalautasen äärellä klo 17-18.30 Leman Cetinin ja Jukka Somerjoen kanssa. Sitten vielä Visio-saliin kukitettavaksi. Kotona ajoissa ja muutama lasillinen mm. kuohua.


 Lauantai 28.1.

Viikonloppu. Mukavan hidas aamu. Päivälliseksi intialaista kanaa. Valmistautumista maanantain haastatteluun.

 Sunnuntai 29.1. 

T
asan neljä vuotta sitten Rauni-äiti nukkui pois. Vietiin kynttilä haudalle. 

Valmisteluja Perinneseuran huomiseen kokoukseen.


Miksi peruskoulu voi huonosti? P äättyvän viikon  keskeisiä teemoja mediassa on ollut huoli peruskoulusta ja peruskoululaisista. Lähtölaukauksena oli Opetus- ja kulttuuriministeriön huolilista, yhtenä kipeänä haavana parikymmentä vuotta sitten alkanut  Pisa-tulosten lasku.  Parhaat Pisa-tulokset kirjoitti ikäluokka, joka peruskouluajasta yli puolet oli maamme ehkä syvimmän laman vuosia. Aika erikoista. Yhtenä selittäjänä tähän oaradoksiin voi olla 1980- ja 1990-lukujen  huikea luottamus kuntiin ja kouluihin ja opettajille annettu todella laaja toiminnan vapaus.Toisena koululaisten lisääntynyt pahoinvointi. Jengit. Väkivalta. Koulukieltäytyminen.  Poikien putoaminen.  Tyttöjen stressi ja  opiskelijoiden mielenterveysongelmat

Syitä on arvaltu ja lääkkeitä ehdotettu. Rahaa on luvattu lisätä (on ennenkin luvattu). Mutta pitäisikö oikeasti pysähtyä miettimään, mitä kaikkea on koulussa muutettu ja mikä kaikki on muuten vaan  muuttunut 2000-luvulla. Tein pikaisen listan (ottamatta kantaa onko se myönteinen/kielteinen) muutoksista ja kirjasin niitä aakkosjärjestykseen. Oliko niiden joukossa virheratkaisuja?

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan käynnistäminen (2004)
 • Aihekokonaisuuksista luovuttiin (2014). Tilalle laaja-alainen osaaminen.
 • Arvioinnissa siirryttiin 90-luvun yksilöllisyydestä vertailtavuuteen ja tavoitepohjaisuuteen (2004)
 • Arvosanan 8 -kriteerit (2004), ja  arvosanojen 5,7,8 ja 9 kriteerit päättöarviointiin (2020) .ja kuudennelle luokalle (2023)
 • A1-kielen opetuksen varhentaminen (2019)
 • Draaman käyttöä luvataan lisätä (2014)
 • Eheyttämisestä tulee pakollista (2014)
 • Eläkeiän myöhentäminen (2017)
 • Erityisopetusta voitiin antaa yleisopetuksen ryhmässä (2004). 
 • Esiopetus vapaaehtoiseksi (2000)  ja sitten  velvoitteeksi (2014)
 • Esiopetuksessa ja perusopetuksessa otettiin käyttöön  kolmiportaisen tuen malli (2010)
 • Hankkeilla rahoittaminen
 • HOJK-suunnitelman jne.  laatiminen velvoitteeksi (2010)
 • Huolellisuutta ruvettiin arvioimaan irrallaan käyttäytymisen arvioinnista (2004) ja sitten sen arviointi (työskentelytaidot) sisällytettiin  oppiaineiden arviointiin (2014)
 • Huomio ops-perusteissa sisällöistä taitoihin (2014)
 • Hyvän opettajan kuvaaminen ohjaajana, fasilittaattorina
 • Hyvän opetuksen mallin muutos:Oppiminen perustuu yhä vähemmän  opettajan opettamiseen ja yhä enemmän oppivan yhteisön yhdessä ohjailemaan opiskeluun. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. (2014)
 • Hyvän koulun kuvaaminen oppivana yhteisönä/organisaationa
 • Joustava perusopetus 7-9-luokkalaisille (PoA-muutos 2009)
 • Kansalaistaito-oppiaineen poistaminen (2003)
 • Kasvatuskeskustelu uudeksi tavaksi (PoL-muutos 2013)
KUVA: Kurinpitokeinojen kuvaus Mustasaaressa.
 • Kodin ja koulun yhteistyöstä antaa opetuksen järjestäjä määräykset (PoL-muutos 2003)
 • Kokeiden rinnalla ja tilalle ehdotetaan muita osaamisen näyttötapoja. Arvioinnin pohjana tulee  nykyään käyttää monipuolista näyttöä, ja näyttö voidaan myös yksilöllistää.  (2014)
 • Kolmiportainen tuki (1998, 2004)  vähentämään erityisluokkasiirtoja (inkluusio)/toinen asiantuntijalähde: Kolmiportainen tuki tuli 2010 kun lakia ja perusopetuksen opseja muutetiin, 2014 näitä vain vähän tarkistettiin. 
 • Korona-epidemia ja etäkoulujakso
 • Korona-epidemian torjuntaohjeet lähiopetuksessa
 • Kouluajan käyttäminen oppilaiden fyysisen kunnon testaamiseen
 • Kouluille ja kunnille määrätty  itsearviointivelvoite (1998)
 • Koulujen kurinpitokeinoja  muotoiltiin uudelleen, ja samalla lisättiin opettajien valtuuksia  taata  koulun työrauhaa ja turvallisuutta.(2013)
 • Koulukohtainen tasa-arvosuunnitelma (OPH 2014)
 • Koululounasoikeuden rajaaminen opettajilta (oppilaita ei valvota)
 • Koulun tehtävän painopisteen siirtyminen yleissivistyksen antamisesta työelämän taitoihin valmentamiseen.
 • Kouluopetuksessa on korostettu sukupuolisensitiivisyyttä ja monisukupuolisuutta.
 • Kunnalle velvollisuus järjestää erikoissairaanhoidossa olevalle  oppilaalle  opetus (PoL-muutos 2013)
 • Käsialakirjoituksesta luopuminen (2004)
 • Käsitys oppimisesta muuttuu. Vuoden 2014 perusteissa  oppilaat rakentavat itse omaa tietämystään (yhdessä toisten kanssa) 
 • Käsitys tasa-arvosta muuttuu. 2000-luvulla ei enää tehty määrätietoista työtä oppimistulosten tasoittamiseksi;  koulutuksen tasa-arvoisuudeksi  alkoi riittää yhtäläisten koulutusmahdollisuuksien turvaaminenKäynnistettiin JoPo- toiminta (2009)
 • Laaja-alaisen osamisen taitojen ottaminen uudeksi asiaksi
 • Lapsen etu normiksi:  Perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.(PoL-muutos 2022)
 • Liikunnan opetuksesta luovuttiin lajilähtöisyydestä (2014)
 • Luokan kertaaminen; huoltajalle oikeus tulla kuulluksi (2003)
 • Läksyjä/kotitehtäviä ei enää mainita ops-perusteissa (2014)
 • Matematiikan osaaminen on heikentynyt kun sen oppimäärää on helpotettu ja ilmiöpainotteinen oppiminen on tehnyt oppimisen tavoitteista epäselviä (minulle lähetetty viesti
 • Minimiviikkotuntimäärä nostaminen (PoA-muutos 2018)
 • Mukautetun opetuksen opetussuunnitelmasta luovuttiin (2004). Tilalle tuli yksilöllistämisen periaate.
 • Muutoksen haun rajoittaminen oppilaan arviointia koskevaan päätökseen (PoL-muutos 2015)
 • Määrärahaleikkaukset yleisesti 
 • Myös opettajankoulutuksessa on tapahtunut muutoksia. Mm. opetusharjoittelua on vähennetty  taloudellisista syistä. Yleisdidaktiikan asema on ohentunut.
 • Numeroarviointi palautettiin alkamaan jo neljännelta luokalta. Vielä 2004 arvionnissa voitiin aikaisempaan käyttää numeroita, sanallisia arvioita tai niiden yhdistelmiä. (OPH:n muutos 2021?)
 • Oikeus opetukseen: Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (PoL-muutos 2010)
 • Opettajan didaktisen vapauden rajaaaminen: Opsista tuli jälleen normi. Vuoden 2014 perusteiden mukaan opettaja valitsee työtavat ”vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa”.  Menetelmän valinnalle esitettiin jo ops-perusteissa 2004  kriteerit.  Opetusta yhtenäistettiin.
 • Opetus voitiin  järjestää vuosiluokittain, jakso- tai kurssimuotoisena. Myös  vuosiluokkiin sitomaton eteneminen oli mahdollista. (2004)
 • Opetusta koskevan kielen muutos. Ennen puhuttiin opettamisesta ja kasvatuksesta. Nyt osaamisesta, kompetensseista,
 • Opetussuunnitelman perusteiden määräävyyden vahvistaminen (PoL-muutos 2003)
 • Opetussuunnitelman perusteiden (2014) uudeksi koettu innovaatio: monialainen oppimiskokonaisuus
 • Opetussuunnitelman perusteiden (2014) tapa määritellä tavoitteet taitoina
 • Opetussuunnitelman perusteiden määräävyyden vahvistaminen 2004 alkaen
 • Oppiaineksen määrää on pursutettu (2004)
 • Oppilaiden osallisuutta edistetään oppilaskuntatoiminnalla. (PoL-muutos 2013)
 • Oppilaiden velvollisuudet: Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (PoL-muutos 2022). Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. (PoL-muutos 2013)
 • Oppilaille oikeus tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen, tehostettuun tukee  (PoL-muutos 2010)
 • Oppilasarviointia yhtenäistettiiiin (2004 alkaen)
 • Oppilashuollosta opetuksen järjestäjälle velvollisuus antaa määräykset (PoL-muutos 2003)
 • Oppilashuoltototyön siirtäminen ennaltaehkäisyn suuntaan (2015). Samalla  hieman yksinkertaistaen opettajat ja rehtorit suljettiin yksittäisten oppilaiden oppilashuollon ulkopuolelle, elleivät vanhemmat sitä toivo.
 • Oppituntien ulkopuolinen työ on lisääntynyt
 • Paine ns. yhtenäiskouluihin
 • Painopisteen siirtäminen arvionnissa summatiivisesta formatiiviiseen ja sitten takaisin (kriteerit)
 • Pehmestä laskusta luovuttiin ( 1998)
 • Perusopetuksen koko arviointiluku (6.luku) ja todistusmallit (OPH 2020)
 • Pidennetty oppivelvollisuus (PoL-muutos 2020
 • Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapselle kunnille säädettiin  velvollisuus  järjestämään esiopetusta  vuodesta 1999 alkaen.
 • Poissaolojen seuranta: Opetuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja sekä seurata ja puuttua niihin suunnitelmallisesti. Opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (PoL-muutos 2022)
 • Päivittäinen tuntimäärä: 3-9-luokilla max 7 tuntia (PoA-muutos 2021)
 • Päivänavaukset ei tunnustuksellisiksi (2000-luku). Uskonnon opetuksesta vapautetulle oli järjestettävä korvaava tilaisuus (2014)
 • Päättöarvioinnin kriteerit  (OPH 2020)
 • Ruotsinkielen opetuksen aientaminen 6.luokkalle
 • Salassapitovelvoite (PoL-muutos 2o1o)
 • Siirtyminen e-oppimateriaaleihin
 • Siirtymä positiivisesta uskonnonvapaudesta negatiiviseen
 • Suomi- oppiaineen (äidinkielen) oppimäärien määrä kasvaa. Vuonna 2014 niitä on jo 13.
 • Syvästi kehitysvammaiset oppivelvollisuuden piiriin ( jo 1997)
 • Tekninen työ vuodesta 1998 lähtien osa käsityöoppiainetta yhdessä tekstiilityön kanssa. Nykyisen opetussuunnitelman (2016) myötä ne ovat aiempaa kiinteämmin sidoksissa toisiinsa
 • Tietotekniikan käytön lisääminen
 • Tiukentuneet ohjeet ns. kurinpidon keinojen käyttöön
 • Tuen myöntämiseen liittyvä asiakirjatyö
 • Turvallisuus: Opetuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista (PoL-muutos 2016). Rehtorille ja opettajalle oikeus  ottaa haltuun esineitä tai aineita ja käyttää välttämättömiä voimakeinoja (PoL-muutos 2013).  Opettajalle ja rehtorille oikeus tarkastaa oppilaan tavarat (PoL-muutos 2013)
 • Työskentelytaitojen erillisestä arvioinnista luopuminen (2014)
 • Uskonnon opetuksessa luopuminen tunnustuksellisuudesta (2003)
 • Uusi oppiaine alakouluihin: (historia ja) yhteiskuntaoppi (2012, 2018)
 • Uusi oppiaine: terveystieto (2004) yläkouluihin.
 • Uusi oppiainekokonaisuus: 1-4-luokille luotiin  uusi oppiainekokonaisuus: ympäristö- ja luonnontieto. (2004)
 • Vahva painotus toimintakulttuurin kehittämiseen (2014)
 • Vaihtoehtoisten osaamisen näyttötapojen lupaaminen
 • Valmistavan opetuksen käynnistäminen (jo 1995);  1-vuotisena (2004, PoL-muutos 2018)
 • Velvoite, että koulumatkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia (PoL muutos 2018)
 • Velvoite  tehdä oppilaalle, jonka oikeus osallistua opetuseen evätään väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi  suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi. Sekä järjestää oppilashuolto. (PoL-muutos 2022) 
 • Vertaiskouluttajien (tutorit, vertaismentorit) toiminnan resurssointi ja siitä luopuminen
 • Viittomakieli uudeksi opetuskieleksi (2004)
 • Vuoden 2001 tuntijako  laadittiin niin, että ala- ja yläkoulut joutuivat  pohtimaan paikallista opetussuunnitelmaa yhdessä.Vuoden 2004 perusteissa opetuksen sisällöt määritellään tiukemmin kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Tämä merkitsi paluuta keskusjohtoisempaan säätelyyn ja ohjaukseen.
 • Välitodistuksesta luopuminen ja sen korvaaminen arviointikeskuteluilla (2004)
 • Yksi yhteinen käsityö-oppiaine (2004, 2014)
 • YS-ajan käyttöönotto (120t) (2022)

Tein myös listaa muutoksista, jotka ovat tapahtuneet kouluissa ilman erityisiä päätöksiä

 • Arvioinnista on tutkimustietoa, että vaatimustaso on laskenut,
 • Dataprojektori korvasi piirtoheittimen.
 • Hallinnollisten tehtävien delegointi rehtoreille
 • Harrastuskato
 • Ikäkausipedagoginen ajattelu ohenee
 • Internet, some, padit ja älypuhelimet tekivät läpimuron
 • Johtajuuden jakaminen yleistyy
 • Kasvanut pula oppilashuollon henkilökunnasta
 • Kesäleiritoiminnasta luopuminen (ei kaikkialla)
 • Kiky-ajan käyttöönotto ja siitä irtautuminen
 • Kiva-koulu-hankkeen rahoitus ja siitä luopuminen
 • Kodin ja koulun viestivälineeksi 2000-luvulla Wilma tietokoneiden yleistyessä
 • Kouluarkkitehtuurin muutos kohti avoimia tiloja ja luopuminen kotiluokista
 • Koulujen johtokunnista luovutaan monessa kunnassa
 • Koulujen koon kasvattaminen ja pienten koulujen lakkauttaminen
 • Koulukirjastotoiminnan hiljeneminen
 • Koulumatkoista on tullut jopa ylipitkiä
 • Koulupäivien lyheneminen välitunteja vähentämällä (ei kaikkialla)
 • Koulurakennusten kasvanut korjausvelka
 • Kännyköiden roolin kasvu koululausten arjessa
 • Lukemisharrastuksen hiipuminen
 • Luokan kertaaminen (luokalle jättäminen) on vähentynyt
 • Luopuminen omista kiinteistönhoitajista ja laitoshuoltajista
 • Luopuminen päivittäisistä päivänavauksista
 • Median koulunegatiivisten juttujen yleistyminen
 • Opettajankoulutuksen imuvoiman heikkeneminen näkyy hakijamäärien laskuna
 • Opettajien puhe alan pitivoiman heikkenemisestä on voimistunut
 • Opetuskieltä huonosti osaavien määrän kasvu 
 • Oppikirjoista tuli kierrätyksen vuoksi katselukirjoja
 • Oppikirjojen käytön väheneminen
 • Oppilasaineksen ja kulttuurin moninaistuminen
 • Pariopettajuuden yleistyminen
 • Perheinstituution muutokset ja avioerojen määrän kasvu
 • Pitenevät koulumatkat
 • Pula psykologi-ja kuraattoripalveluista kasvaa 
 • Siirtyminen lämmityskeittiöihin (aiemmin enemmän valmistuskeittiöitä)
 • Siirtyminen ns. kokonaisbudjetointiin
 • Sijaisopettajien saannin vaukeutuminen
 • Sisävälitunnit (yläkoulu)
 • Syysloma on yleisynyt
 • S2- oppilasmäärän kasvu
 • Terveydenhuoltopalveluiden liudentuminen kouluissa
 • Väkivaltailmoitusten määrä on kasvanut


lauantaina, tammikuuta 28, 2023

Nöyrä kiitos tunnustuksesta


 


 P erjantain Educan touhujen jo päätyttyä Visio-salissa järjestettiin vielä hauska tilaisuus. Sen juonsi kaikkien tuntema imitaattori Jarkko Tamminen. Ja niin innostavasti juonsikin. Tilaisuus alkoi tunnustusten jaolla ja päättyi hienon rock-konserttiin.

OAJ on jakanut vuodesta 2010 alkaen tunnustuksen kunkin vuoden koulutus-vaikuttajalle. Tällä kertaa hallitus oli päättänyt, että minä olen sellainen.  Tottakai vetää nöyräksi; siksi merkittäviä ovat aiemmin tunnustuksen saaneet. Selityksiä valinnalle seurattaessa oli olo kuin vainajalla joka kuulisi niin kauniisti lausuttuja   muistopuheita:-)

Joka tapauksessa. Opetusalallakin vaikuttamistyö on tärkeää, ja  tämänkaltaiset nostot voivat innostaa uusia työhön mukaan.  Siis: nöyrä ja kaunis kiitos kaikille tähän huomionosoitukseen sekaantuneille sekä siitä minua onnitelleille.

Oma vaikuttamistyöni jatkuu. Seuraavan kerran YLEn aamulähetyksessä maanantaina klo 8.50. Teemana on, miten pelastaa peruskoulu.


torstaina, tammikuuta 26, 2023

Tutor-koulutus. Encore

 
Huikea (omasta mielestä) valmennuspäivä Järvenpäässä eilen. Aikamatka vuoteen 2017, jolloin Iris Peuran (Edita) luotsaamanna otettiin vastaan iso haaste:  Juha Sipilän hallituksen paras (ehkä ainoakin hyvä) idea: tutor-opettajahanke. Voi, että sitä sai juosta ympäri maata innostamassa  opettajia innostamaan vertaisiaan vuoden 2014 perusteiden ideoihin.  Keikkoja riitti jopa Korona-aikanakin.

Mutta nyt on ollut tömän teeman suhteen koulutusmarkkinoilla hiljaisempaa. Siksi olikin mieltä kohottavaa saada soitto Järvenpäästä - jossa olin saanut vetää vuonna 2017 tutor-ohjelmaa- tulla taas innostamaan pariakymmentä  vapaaehtoista opettajaa tutur-hommiin. Tällä kertaa "viran" titteli on digimentor, ja mentoroinnin kohde on uudet lukutaidot.

Tutor-valmennukset olivat edellisellä vuosikymmenellä pitkäkestoisia. Niihin sisältyi usein kolmekin lähipäivää, ennakko- ja välitehtäviä. Nyt aikaa oli kuusi tuntia taukoineen (9-15). Kattaus sovittiin hankkeen johdon kanssa tällaiseksi. 

Oli tosi nostalgista kaivella esiin varakovalevyiltä  lämpimiä muistoja sisältäviä diaesityksiä, koota niistä parhaita yhteen pakettiin ja päivittää sitä tarvitsevia.. Virkistin dioja visuaalisesti mm. sanapilvien avulla. 

"Noin niinkuin omasta mielestä" päivä sujui ihan kivasti miniluennoilla, lyhyillä clipseilla, pariporinoilla ja vakavaa asiaa huumorilla kastellen. 

Päivän päätteeksi pyysin osallistujia antamaan päivästä palautetta vähän liekkimielisellä sormitekniikalla. Asteikko oli  1-5. sen mukaan, kuinka hyvin päivän aikana sai sitä, mitä tuli hakemaan.

Sormia nostettiin ystävällisesti ihan runsaasti.

Osa uskalsi olla myös kriittisempiä. Niinkuin kuuluukin. Asiaa saattoi olla liikaa. Ja vauhtia. Ja ehkä jotkut asiat olivat entuudestaan liian tuttua mm. samanaikaisopettajuus. 

Kiitos ja tsemppiä jatkoon, Järvenpään digitutorit!

 


tiistaina, tammikuuta 24, 2023

Kouluvaarin Uutislehti 3/2023Tämä viikko onkin niin kiiruinen, että piti hypätä kouluvaarin farkkuihin jo heti tiistaina. Ja tiistainakin ehti olla apukäsinä vain klo 9 - 12.05 -siis siestaan saakka. Mutta hyvä oli päivän valinta. Ruokapalkaksi Kaitsun & co:n  maittava tortilla ja jääkylmä maito. Oli myös lapsille mieleen. Tosin pari kokeili maustaa jauhelihaa about 10:lla jalopenalla.  Tuli jano ja ki-peä masu hetkeksi.

Päivä alkoi matematiikan kokeella. Opettajalla oli ehtinyt pitää sitä ennen jo kahden perheen kanssa arviointikeskustelut. Mutta nyt sitten pulpetit koeasentoon. Koepaperi käytiin ensin opettajan johdolla läpi ja sitten tositoimiin. Niin keskittyen - ja myös osaten. Hienoa. 

Sitten vähän leikkejä ja välitunnille..  Liikuntaa musiikin tahdissa valmistavan luokan kanssa. Minimusiikkituokio RatiRitiRallaa kouluvaarin säestyksellä.  ja sitten lounaalle. Viimeinen aamupäivä tunti ennen Siestaa oli lukutunti. Tehtäviä oli monisteissa ja smartboardilla. Tällä tunnilla meitä aikuisia oli  auttamassa peräti neljä: Luokanopettaja, erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja (Espoo on ottanut vihdoin nimikkeen käyttöön) sekä tämä kouluvaari. Kaikille riitti hommia.

Koulun kentän jää oli kunnossa, ja luistelijoita siestalla  riitti. Lukemisesta innostuneet saivat jäädä siestaksi kirjastoon ohjatusti lukemaan. Näinkin vahvistetaan täällä tärkeää lukutaitoa.
 
Välitunnilla sain rehtori Hanna Ylimaulalta luvan tuoda Auroraan ensi viikon tiistaina  Istanbulilaisen yhteistyökumppanimme Leman Cetinin,  jonka tapaan myös perjantaina Educassa. 

Peter Pan- näytelmää ideoivat  myös innolla. Luokanopettaja Julia Uotila oli nöyttänyt jo omille oppilailleen virikkeeksi vuonna 2010 tekemämme koko koulun leffankin. Oli sitä mukava tehdä.


Kiitos taas Auroran koululle ja  2N-luokalle!
 
 sunnuntaina, tammikuuta 22, 2023

Viikkoraportti 3/2023


Jo vuoden kolmas  viikko. Säpinä lisääntyy. Kone käynnistyy. Viikko, jolloin huoli  peruskoulusta kasvoi.

 Maanantai 16.1.

Neuvottelupäivä: Järvenpään koulutus. Ops-alustus-sparraus Ison Omenan Espresso Housessa. Keikkapyyntö Berliiniin. Ei hassumpaa.

Viime viikolla haastateltu lehtijuttu tuli kommentoitavaksi. Hauskasti kirjoitettu.
 

 Tiistai 17.1.

E
sikoisen syntymäpäivä. 

Kello 15:ksi Helsingiin. Kuvaus lehtijuttuun Kaisassa.

Torosta vuoden ekat oskarit.


Illalla loppuun 3 kautta ja 22 osaa Kominsky-metodi Netflix- komedia sarjaa. Toisin kuin Hesarin kriitikko, todella tykkäsimme. Vahva suositus.Hienoa näyttelijätyötä ja jopa oivalluksia näyttelemisestä (päätähti Sandy valmensi näyttelijänalkuja).

 

Keskiviikko 18.1.

O
peUran kokous Siltavuoren penkereellä klo 11. Rokan kanssa kuvioita ja koko  ryhmä klo 12-14.  

Klo 16 Kestävä Espoo- lähikokous. Ehtisin olla paikalla yhden tunnin.

Klo 17.30 Kasvun ja oppimisen lautakunnan teams-kokous. Hyvin meni.


 Torstai 19.1. 

T
aas satoi lunta. Pikalumityöt. Kauppaan.

Oppiva Verkoston seminaarin ekapäivä. Ehdin mukaan klo 13-16.30. Kiva meno. Tuomaisen Tarja ja Vesa Kurupuro juoksuttivat  hyvällä vauhdilla.

 Perjantai 20.1. 

Kouluvaaripäivä. Kitara mukaan. Ensi viikon torstain ohjelmaluonnos lähetetty Järvenpäähän.
 Lauantai 21.1.

V
iikonloppu. Osa 1.Mukava talvipäivä. Kotimunakasta. Sitten leffaan. Olipa erilainen. 

Ja illalla vielä Uusin osa Putousta. Ei  juuri naurattanut.

 Sunnuntai 22.1. 

T
ipattoman neljäs viikko alkoi. Hyvä kirjoitus OPH:n roolista aamun Hesarissa.

Kunnallisjärjestö piti koulutus-tilaisuuden Puikkarissa  klo 10-14. Minä haastoin varapuheenjohtajana ajatuksia toimintasuunnitelman merkityksestä 3 minuutin ajan.


Aivan viikonlopuksi aivan uskomaton ns. toimintakomedia (uusi genre?). Kauheuden ja huumorin uskomaton sekoitus.

perjantaina, tammikuuta 20, 2023

Kouluvaarin Uutislehti 2/2023

Viikko vierähti ja tuli uusi kouluvaaripäivä. Perjantaisin pesti Auroran kou-lun 2N-luokassa olisovittu välille klo 9- 13.30. Ruokapalkkana oli tänään Kaitsun & co:n  kananugetit ja viipaleperunat. Lasten suosikkilounas. Oli hyvää.

Päiväohjelma 2.luokassa oli jälleen tosi monipuolinen: Matematiikkaa (pistetyötä painoyksiköillä, itsenäistä lukemista itse valituista teoksista, laulamista yhdessä ja pienissä ryhmissä (kouluvaarin kitara sai säestää Rati Riti Rallaa. C-duuri oli paras), tanssiilaulua yhdessä  taas tutun valmistavan luokan kanssa sekä tuokio niin tärkeää vapaata leikkiä. Ja tietysti  oli välitunti ja siesta ja kuiva pikkupakkanen.

Uskonnon tunnin teemana oli Raamattu. Klassikkokirjasta käytiin opetus-keskustelua, harjoiteltiin tärkeiden asioiden  muistiinpanojen tekemistä vihkoon ja katsottiin ja katsottiin tarina Nooakin arkista. Arkki tuli valmiiksi. Ensi tunnilla nousee myrsky.

Kahvitauoilla oli antoisaa  seurata koulun väen niin rakentavaa ja toinen toista tukevaa ammatillista keskustelua. Aikuisten kohtaamiset ovat tosi tärkeä akkulataamo.  Onneksi moni uskaltaa jo tulla taukotupaan koronan arkipäiväistyessä. 

Sain myös tärkeitä toiveita  vietäväksi eteenpäin virastoon päin. Vien.

Kiitos taas Auroran koululle ja  2N-luokalle!
 
 torstaina, tammikuuta 19, 2023

Vuoden ensimmäinen Oppimisen ja kasvun lautakunnan kokousVuoden 2023 ensimmäinen kasvun ja oppimisen lautakunnan sähköinen kokous oli keskiviikkona 18.1.. klo 17.30- 19.30. Demareista ruudun äärellä olivat lisäkseni Heini Saikkonen sekä kaupunginhallituksen edustajana Maria Guzenina. Eli koko trio.

Kokous sujui  hyvässä hengessä. Mistään ei riidelty. Asiat päätettiin yksimielisesti.

Kokouksen aluksi kuultiin selvitys Latokasken koululla ilmenneestä hajuhaitasta, joka on huolestattunut koululle sijoitetun varhaiskasvatus-ryhmän vanhempia. Toimii on ryhdytty. 

Olin lisäksi pyytänyt etukäteen muutamia tietoja Espoon opetustoimen tilanteesta. Henkilökunnasta on edelleen pulaa. Paikkoja ei pystytä täyttämään. Mahdollisuus täyhdennyskouluttaa alalle osaavaa vökeä kaatui ministerin vastustukseen.

Hakijamäärät ovat vähentynteet, paitsi lukiossa. Tilannetta korjataan tehostamalla markkinointia mm. Educassa, jossa Espoolla on oma osasto. Osaston vieressä on myös Espoon Asuntojen pöytä. Varhaiskasvatuksen keinoihin kuuluu paremmat palkat vaatuvilla alueilla työtä tekeville ja yksiköiden johtajien palkkojen korotus. Ensi syksynä peruskoulun opettajan palkataan 1.8. alkaen. Niinikään ensi syksynä otetaan käyttää koulunkäynnin ohjaajan nimike. Erityisopettajaksi itseäön pätevöittävien kuluihin osallistutaan.

Opetusta Espoo antaa perusopetuksessa enemmän kuin on pakko: 5 tuntia yli mimimin. Kolme niistä alakoulu saa sijoittaa 1-3-luokille,  kaksi on suunnattu yläkouluille B1-kieleen. Nyt Vantaa on pääsemässä samaan tilanteeseen

Varsinaiset kokousasiat

1. Varhaiskasvatuksen maksut alenevat, kun uudet tulorajat otetaan käyttöön. Vähimmäisbruttotuloraja nousee  33 prosentilla.

2. Nuorisopalvelujen kesätoimintaa mukautetaan nuorten tarpeisiin venyttämällä sitä kohti iltaa ja viikonloppuja. Niinikään päätettiin, että perumisetleireille  tulee tehdä 14 vuorokautta ennen toiminnan alkua, jotta mahdollisimman moni nuori pääsee leireille,   

3. Viranhaltijoiden päätökset hyväksyttiin

4. Hyväksyttiin päätösvallan siirto rehtoreille erityisopetusjärjestelyissä oman koulun oppilaiden osalta. Lautakunta hyväksyi  lisäysesityksen, jonka mukaan  seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä lautakunnalle tuodaan selvitys koulukohtaisten budjettien riittävyydestä erityisluokkien perustamiseksi. Niinikään Lautakunta esitti ltoivomuksen, että koulukuljetusten delegointipäätöksen osalta kehittämispäällikkö tekisi aina tarvittaessa yhteistyötä oppimisen tuen yksikön päällikön kanssa koulukuljetusasioissa.

Määrärahojen luvattiin riittävän erityisopetuksen järjestelyihin. Tukea on luvassa rehtoreille erityisopetuksen suunnittelijoilta ja myös juristeilta.

5. Viimeisenä listalla oli eräitä opettaviran täyttöasioita, joista oli tehty oikaisupyyntöjä. Lautakunta hyväksyi ne virkamiesestysten mukaisesti.


keskiviikkona, tammikuuta 18, 2023

Suunnistusrata Educan perjantaihin

EDUCA

Ensi viikon viikonlopun must on Educa. Nostalgiaa. Siellä on oltu niin esiintyjänä kuin yleisönä.

 On se upeaa, että opettajille on täysin ilmaiseksi tarjolla huippuesityksiä tosi  monesta eri teemasta. Kahden päivän aikana yli 200 esitystä. Ja mikä mainio foorumi Educa onkaan kohdata kaiken maailmat tutut.

Tarjonta on niin runsas, että kaikkiin itseä kiinnostaviin esityksiin ei millään ehdi. Tein itselleni listan, eräänlaisen suunnistusradan, jolta yritän  ehtiä blogata tilanteen mukaan mahdollisimman monta pistettä. Samassa tilassa pidettäville merkkasin värikoodin helpottamaan suunnitusta.

Perjantaina 27.1.

 • 10:30 - 12:00 Educan avajaiset: Sivistys - voimavara tulevaisuuteen (Visio)
 • 10:30 - 12:15 Kannustusryhmä-koulutus - uutta toimintatapaa oppimaan. Mm. Ben Furman (201)
 • 11:45 - 12:30 Ratkaisuja lasten ja nuorten yksinäisyyteen. Mm.Nina Junttila (Tahto)
 • 12:00 - 12:50 Opetusalan esihenkilöt ja asiantuntijat – kokonaisuus: Oppiminen muutoksessa (Taito)
 • 12:00 - 12:30 Ammatillinen koulutus työelämän kumppanina (101c)
 • 12:30 - 13:15 Tuhat vuotta suomalaista sivistystä (Visio)
 • 12:30 - 13:15 Valmentava itsensä johtaminen (201)
 • 12:50 - 13:30 Kannustamalla eheyttä ja lisää viihtymistä kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa (mm. Ben Furman)  (Taito)
 • 13:00 - 13:45Avaa aivot oppimaan. Minna Huotilainen.  (Tahto)
 • 13:00 - 14:00 Kaikkien lasten Koulu (mm. Lassi Kilponen). (101AB)
 • 13:30 - 14:15 Opiskeluhuolto kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöllä - Näin vältetään sudenkuopat. (mm. Harri Rinta-Aho) (201)
 • 14:00 - 14:45 Miksi kodin ja koulun yhteistyö herättää tunteita? (mm. Esa Kukkasniemi)  (Tieto)
 • 14:45 - 15:30 Mihin menet, perusopetus? OPH (mm. Minna Kelhä, Kort Torsell,  Päivi Nilivaar., Marjo Risanen) (103)
 • 15:00 - 15:45 Eduskunnan sivistysvaliokunta mukana Educassa (Tahto)
 • 15:15 - 16:00 Miltä se sinusta tuntuisi – Lapsen kokemus osana oppimisprosessia (101AB)
 • 15:30 - 16:00 Arvioinnin yhdenvertaisuuden kehittäminen / Utvecklingen av en likvärdig bedömning (103)
 •  16:45 - 17:15 Oppimisen tuki - lainsäädäntö ja käytänteet (mm. Erja Vitikka) (Open Lounge)
 • 18:00 - 18:45 Mentoroinnin merkitys opettajan uran alkuvaiheessa (Tahto)
 • 19:00 - 20:30 Suuri jälki-istunto! (Visio)


sunnuntaina, tammikuuta 15, 2023

Viikkoraportti 2/2023


Vuoden toinen viikko. Nyt ne alkavat sitten taas. Touhuviikot.

 Maanantai 9.1.


L
umitöitä, kevyesti.  Tunnin puhelinhaastattelu peruskoulusta jne.

Sitten ajelulle lumiseen Espooseen: Lippulaivaan. Lounas mexicolaisessa ravintolassa. Ei jatkoon.

Illalla outo leffa Netflixistä.
 

 Tiistai 10.1.
Aamulla naputushommia. 

Klo 10 Poren etäkokous Tsekattiin kevään tilannetta.

Klo 12 Sampo Suihkon  tapaaminen Tapiolassa. Valmisteltiin kahvin ja suolapalan avulla tammikuun lopun esitelmää Omnia seniorien 10-vuotisjuhlaan.

Klo 16 Perinneseuran etäjärjestäytymiskokous. Vuoden iso hanke: Yrittävä Espoo pantiin liikkeelle.

Lumitöitä. 

Ja sitten erikoista murhaleffaa. On kuulema listaykkönen. Hmm.

Keskiviikko 11.1.
Lumi sulaa silmissä.


OpeUran kokous Siltavuoren penkereellä klo 10-12. 

Lounas Ukkhauessa Niittykummussa. Ei jatkoon.

 Torstai 12.1. 

S
ähkölasku Oomilta 1000 €.Jessus. Vesikeli. Piipahdus Sellossa. Lounaaksi kotitekoista tortillapizzaa.  Perjantai 13.1. 
 
Perjantai ja 13. päivä.  Vuoden eka kouluvaaripäivä. Sadekeli. 

Päivälliseksi paistia ja Lidlin perunapyörylöitä
 Lauantai 14.1.

V
iikonloppu. Kurja keli.  Lounaaksi paistia jaLidlin perunoita.

Mr. Teo  tuli yökylään. Jauhelihatortillaa.  Padia. Ajoissa nukkumaan.

 Sunnuntai 15.1.

V
iikonloppu. Hyvin nukuttiin. Ukki vei  Teon sitten aamupalan jälkeen mamman ja papan luo.

Viimeinenkin  PED0032 (aikuisten ainedidaktiikka) oppimistehtäväpaketti arvioitu ja tulos lähtetetty yliopistolle pian vanhenevalla email-tunnuksella. Se oli sitten siinä.

Mielenkiintoinen kirja kursiiviluettu.