Kirjoja

Kirjoja

torstaina, tammikuuta 19, 2023

Vuoden ensimmäinen Oppimisen ja kasvun lautakunnan kokousVuoden 2023 ensimmäinen kasvun ja oppimisen lautakunnan sähköinen kokous oli keskiviikkona 18.1.. klo 17.30- 19.30. Demareista ruudun äärellä olivat lisäkseni Heini Saikkonen sekä kaupunginhallituksen edustajana Maria Guzenina. Eli koko trio.

Kokous sujui  hyvässä hengessä. Mistään ei riidelty. Asiat päätettiin yksimielisesti.

Kokouksen aluksi kuultiin selvitys Latokasken koululla ilmenneestä hajuhaitasta, joka on huolestattunut koululle sijoitetun varhaiskasvatus-ryhmän vanhempia. Toimii on ryhdytty. 

Olin lisäksi pyytänyt etukäteen muutamia tietoja Espoon opetustoimen tilanteesta. Henkilökunnasta on edelleen pulaa. Paikkoja ei pystytä täyttämään. Mahdollisuus täyhdennyskouluttaa alalle osaavaa vökeä kaatui ministerin vastustukseen.

Hakijamäärät ovat vähentynteet, paitsi lukiossa. Tilannetta korjataan tehostamalla markkinointia mm. Educassa, jossa Espoolla on oma osasto. Osaston vieressä on myös Espoon Asuntojen pöytä. Varhaiskasvatuksen keinoihin kuuluu paremmat palkat vaatuvilla alueilla työtä tekeville ja yksiköiden johtajien palkkojen korotus. Ensi syksynä peruskoulun opettajan palkataan 1.8. alkaen. Niinikään ensi syksynä otetaan käyttää koulunkäynnin ohjaajan nimike. Erityisopettajaksi itseäön pätevöittävien kuluihin osallistutaan.

Opetusta Espoo antaa perusopetuksessa enemmän kuin on pakko: 5 tuntia yli mimimin. Kolme niistä alakoulu saa sijoittaa 1-3-luokille,  kaksi on suunnattu yläkouluille B1-kieleen. Nyt Vantaa on pääsemässä samaan tilanteeseen

Varsinaiset kokousasiat

1. Varhaiskasvatuksen maksut alenevat, kun uudet tulorajat otetaan käyttöön. Vähimmäisbruttotuloraja nousee  33 prosentilla.

2. Nuorisopalvelujen kesätoimintaa mukautetaan nuorten tarpeisiin venyttämällä sitä kohti iltaa ja viikonloppuja. Niinikään päätettiin, että perumisetleireille  tulee tehdä 14 vuorokautta ennen toiminnan alkua, jotta mahdollisimman moni nuori pääsee leireille,   

3. Viranhaltijoiden päätökset hyväksyttiin

4. Hyväksyttiin päätösvallan siirto rehtoreille erityisopetusjärjestelyissä oman koulun oppilaiden osalta. Lautakunta hyväksyi  lisäysesityksen, jonka mukaan  seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä lautakunnalle tuodaan selvitys koulukohtaisten budjettien riittävyydestä erityisluokkien perustamiseksi. Niinikään Lautakunta esitti ltoivomuksen, että koulukuljetusten delegointipäätöksen osalta kehittämispäällikkö tekisi aina tarvittaessa yhteistyötä oppimisen tuen yksikön päällikön kanssa koulukuljetusasioissa.

Määrärahojen luvattiin riittävän erityisopetuksen järjestelyihin. Tukea on luvassa rehtoreille erityisopetuksen suunnittelijoilta ja myös juristeilta.

5. Viimeisenä listalla oli eräitä opettaviran täyttöasioita, joista oli tehty oikaisupyyntöjä. Lautakunta hyväksyi ne virkamiesestysten mukaisesti.


Ei kommentteja: