Kirjoja

Kirjoja
Kirjoja

sunnuntaina, syyskuuta 30, 2012

300 000 käyntikertaa tässä blogissa

TÄSSÄ blogissa käyntikertojen määrä ylitti viime yönä 300 000:n  rajan.  Laskuri on käynnitetty toukokuussa 2008.

Päättynyt syyskuu oli kävijämäärältään suurin koskaan: 16 301.

Päivittäisen käyntien määrä on parhaimmillaan  lähennellyt 900:a.

Lastuja (siis kirjoitettuja juttuja) on yhteensä 2445.  Yksittäisistä lastuista kaikkein suosituimpia ovat olleet:
(1) Juttu Tuntemattomasta Sotilaasta johtamisen kannalta (kirja-esittely)  3904 käyntiä.
(2) Puffi Peppi Pitkätossu -näytelmästä.  3582 käyntiä.
(3) Kirjaesittely Siljanderin teoksesta.  2577 käyntiä.

Tämän syksyn luetuin juttu on  eilen julkaistu anteeksipyyntö Kristiinalle ja Mairelle (189 lukukertaa).

Pääosa käynneistä tehdään luonnollisesti Suomesta käsin (264 844).  Yhdysvalloista on blogiin osuttu 16041 kertaa ja Venäjältä 2809 kertaa.  Käynneistä 10 % tulee Auroran koulun (vanhojen) kotisivujen linkin kautta. Noin 3 % ohjautuu google-hauilla.

Kommentteja  lastuihin on tullut yhteensä 1028.

Aika hienoa. Kaunis kiitos vuorovaikutuksesta" 

Pikaäänestyksen tulokset vanhempainilta-asiasta


VIIKKO siiten Elisan utisisissa oli  siis juttu: "Vanhempainillassa istutaan aiempaa harvemmin". Koulut järjestävät niitä aikaisempaa vähemmän, eivätkä suinkaan kaikki niihin osallistu. Monet vanhemmat ovat olleet tyytymättömiä perinteisiin vanhempainiltoihinYksi uusi idea on heitetty ilmaan:  lähetetään  vanhempainillan ohjelma realiaikaisesti netissä. Näin  ohjelmaa voisi seurata  ja siihen  voisi myös osallistua jopa työmatkalta toiselta puolelta maailmaa. Tässä blogissa oli äänestys asiasta. Peräti 127 ihmistä otti  kantaa,  pitäisikö myös vanhempainilloissa hyödyntää uutta  tekniikkaa  ja siirtää niitä internettiin.

Tulokset olivat tällaiset


VASTAUSVAIHTOEHTOJA oli kuusi:

 • Kyllä, vanhempainillat voisi korvata kokonaan etäilloilla.  5 (3%)
 • Kyllä lisäpalveluna niin, että halukkaat ovat kuitenkin kasvokkainen paikalla.  19 (14%)
 • Kannattaisin kokeilemista. 15 (11%)
 • Ei kuulosta oikein hyvältä. 39 (30%)
 • Ei missään tapauksessa. 47 (37%) 
 • En osaa sanoa 2 (1%) 

Näyttää siis siltä, että epäilevästi tai kielteisesti ideaan suhtautuu 67 % vastanneista. Vähintäänkin kokeilemisen arvoisena 28 %. (Johonkin katoaa koneesta 4 % äänistä ;-)). Äänestys puhutti myös facebookissa. Sillä foorumilla kasvokkain kohtaamista pidettiin hyvin arvokkaana.

Kiitos kaikille osallistuneille.
lauantaina, syyskuuta 29, 2012

Anteeksi Kristiina ja Maire


PERJANTAINA oli itku lähellä. Ensimmäisen kerran koko 24-vuotisen rehtoriurani aikani, joudun myöntämään epäonnistuneeni näin raskaasti. Jokaisella työntekijällä on oikeus turvallisen työympäristöön. Perjantaina kaksi työntekijäämme joutui vaihtamaan toiseen työpisteeseen, koska koulumme sisäilma vaarantaa heidän terveyttään. Olen epäonnistunut yhdessä ihan keskeisessä tehtävässäni.

OLEN  syvästi pahoillani, Kristiina ja Maire. Olette tehneet upeaa työtä oheiskasvattajina. Koulu ei ole hampurilaisbaari, jossa on se ja sama, kuka annoksen myy. Koulun on ihmisyhteisö. Jokaisen aikuisen menettäminen on koulun  kasvatusvoimassa pieni kuolema.

Kaikkea hyvää teille.

perjantaina, syyskuuta 28, 2012

Rehtori työnantajan edustajana


ESPOOLAISREXIT oli kutsuttu torstai-aamuksi Omnia auditorioon koolle ns. OVTES-koulutukseen. Päivän  tavoitteena oli syventää osallistujien käsitystä rehtorin roolista työnantajan edustajana - erityisesti virkaehtosopimusta koskevissa  asioissa. Alustajina olivat mm. sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko, Marja-Liisa Heikkilä, Marjo Sotala, Juha Nurmi ja special quest starina lakimies Salla Pyymäki.

ESPOO haluaa olla vastuullinen työntantaja, joka haluaa taata palvelutason perustan,  ja se tulee näkymään pian syntyvässä budjetissa. Siitä ei sen enempää paljastuksia tällä foorumilla.

Sivistystoimenjohtajan mukaan rehtorin rooliin on tullut uusia elementtejä liikelaitosajattelun käyttöönoton jälkeen. Rehtorista on tullut tilojen, ruokapalveluiden, tietotekniikkapalveluiden, siivouksen, kuljetusten jne. laadun vartija. Rehtorin on oltava kriittinen, asiallinen, napakka ja positiivinen tilaaja, joka jaksaa reklamoida ja "väsyttää". Jatkossa hän ei voi olla ainoa.  Ja rehtorin on jatkossa saatava  käyttää työaikana ja paremmin keskittyä omaan perustehtäväänsä: pedagogiikan johtamiseen.

 Upea lupaus.

Työnantajan edustajan oikeuksista ja velvollisuuksista

Aikaisemminkin Espoossa vieaillut  lakimies  Salla Pyymäki  luennoi minua miellyttävällä iloisella ja reippaalla otteella.  Kalvoja oli about 1000., mutta ei haittaa, vaikka kaikkia ei ehditty käydä läpi, rehtorit löytävät ne sharepointisa.

Pyymäki kertasi  mainosti työnantajan oikeuksia ja tehtäviä ja antoi runsaasti aikaa myös yleisön kysymyksille.  Seuraavat asiat jäivät minulle erityisesti mieleen:

 • Keskeinen säädösperusta: Laki kunnallisista virkamiehistä ja työsuojelulaki
 • Rehtorin tehtävä työnantajan edustajana on järjestää, johtaa ja valvoa työtä sekä motivoida työntekijöitä.Työnantaja huolehtii (oma-aloitteisesti), että työntekijä saa  etuudet ja oikeudet sellaisena kuin ne hänelle kuuluvat.
 • Työ pitää järjesää niin, että työntekijä  voi suoriutua siitä ( kohtuullinen tuki)
 • Työtekijällä on oikeus kehittyä kykyjensä mukaan urallaan.
 • On edistettävä hyviä suhteita- myös työntekijöiden kesken.
 • Hyvässä hallinnossa virkakäskyt perustellaan
 • Työnantaja ei saa syrjiä eikä suosia ketään (perusteetta) työhön otossa eikä palveluehdoissa. Syrjintäolettamassa on työntekijällä näyttövelvoite. Jokaisen on itse harkittava, estääkö esim. oma vakaumus työn tekemisen. Vakaumus ei ole peruste kieltäytyä.
 • Työn on järjestettävä turvalliseksi.
 • Työnantaja voi määrätä mitä, miten, missä ja millä työ tehdään (vrt. opettajan  pedagoginen vapaus)
 • Työantajalla on myös oikeus vaatia työltä laatua: työ on tehtävä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Työntekijän on käyttäyyttävä  lojaalisti  työnantajaa kohtaan
Katsaus opetusalan virkaehtosopimukseen

KERTASIMME tehtyä sopimusta ja sen tiettyjä käsitemuutoksia. Isoja arkeen vaikuttavia muutoksia ei esille tullut. Seuraava järjestelyerä tulee 1.2.2013. Espoon edustajat kertoivat, että meillä tullaan ottamaan käyttöön uusi motivoinnin keino: ketapalkkiot. Viherlaakson koulu pilotoi tätä jo tänä syksynä. Jos oikein ymmärsin, rehtori saa koulun omasta budjetista myöntää "pikapalkintoja" etukäteen kerrottujen kriteerien pohjalta.

OPETTAJIEN työaikajärjestelmä on Pyymäenkin mielestä tullut tiensä päähän. Keskustelimme pitkään vaikeasti tulkittavista asioista, ja näin niitä itselleni kirjasin
 • Opettajien työajan perustana ovat opetustunnit (60 min) ja 3 YT-tuntia (yhteensä 114 tuntia). 
 • Opettajien työpäivien lukumäärä on 190 (- akipyhät) + 3 lisäpäivää. Ja jos työnantaja niin haluaa, vessissä on  mahdollisuus ostaa kaksi lisäpäivää.
 • OVTES ei ole lista tehtävistä, jotka kuuluvat opettajan virkatehtäviin. Se on lista niistä tehtävistä, joista maksetaan erikseen.
 • Muut virkaan kuuluvat tehtävät (joista ei ole mainintaa OVTESSissä)  tulee tehdä  varsinaisella palkalla. Varsinainen palkka on korvaus oppitunneista mutta myös kaikista ns. virkatehtävistä. Työnantajan kanta on siis: Jos korvausta ei ole erikseen määrätty ovtessissä,  työ kuuluu tehdä varsinaisella palkalla.
 • Sitä, mitkä asiat ovat virkatehtäviä, on usein vaikea hahmottaa. 
 • Aikaisemmin vessissä oli mahdollisuus vaihtaa opetustuntia 90 minuuttiin muuta työtä. Nyt tuota momenttia ei enää ole.
PUHUIMME mm. työtehtävien teettämisestä koulujen kesäkeskeytyksen aikana. Pyysalo ei uskaltanut sanoa mitää "tästä pyhästä alueesta".  Kesätyöt ovat hankala kysymys mm. lukioiden opojen osalta. Kaupunki tulee linjaamaan tätä asia.

Espoon paikalliset sopimukset

VOILEIPÄLOUNAAN jälkeen kävimme läpi Espoon omia linjauksia. Keskustelu jatkui vilkkaana mutta koko ajan iloluontoisena. Päivä päättyi klo 13.30-14.00  vielä kahveihin.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Juha Nurmi veti seminaarin yhteen. Hän korosti, että rehtori on työnantajan edustaja. Siitä rehtoreille  maksetaan. Eri vaihtoehtoja pohdittaessa, on johtolankana pidettävä oppilaan etua. Rehtorilla on oltava rohkeutta harkita harkinnanvaraisia asioita. Ja samaan aikaan käytänteiden tulisi olla johdonmukaisia koulujen välillä.

torstaina, syyskuuta 27, 2012

Viikon 40 ohjelma

Viikon 39 ohjelmaan kuului myös poistumisharjoitus. Nopeimmat luokat
olivat suojapaikalla kahdessa minuutissa. Viimeinen ilmoitus saatiin
ajassa 4.40. Tosi hienoa.
Päivitetty 27.9. 2012

PÄÄTTYVÄ  VIIKKO nro 39

Syyskuun viimeinen viikko. Hurja paperisavotta hellittää. Nyt saa alkaa tehdä oikeita töitä.   Varjoa :   Sisäilmaongelmien vuoksi kaksi työntekijäämme siirretään toiseen työpaikkaan.  Valoa :   Kouluterveydenhoitajan lisäksi saamme koulupsykologin vahvistamaan OHR:ää. Lautakunnan esityslistalla esitetään, ettei Auroran rakennushanketta lykättäisi.

ENSI VIIKKO nro  40

Kouluterveydenhoitaja on meillä maanantain, tiistain ja keskiviikon.  Uusi koulupsykologimme aloittaa työt maanantaina.

Maanantai 1.10.
Opettajilla  viikkopalaveri klo 8-9. (Mm.  Terveiset johtokunnan kokouksesta- Ismo. Kerhoasiaa. Koonta poistumisharjoituksesta ja kerhoilmoittautumisista) Palotarkastus klo 9.30. Iltapäivällä tiimit klo 13.30-14.30.  OHR jatkaa klo 15:een. Mukana teveydenhoitaja ja koulupsykologi. TS-Nina paikalla. Kenttä varattu koulun jalkapallojoukkueitten harjoittelulle.

Tiistai 2.10
Normipäivä. 3. luokkalaisille annetaan Uudet Testamentit klo 10. Tyttöjen futis-cup.

Keskiviikko 3.10
Aamulla klo 8-9 kuituverkon asennusten valmistelua. Avustajien info klo 10-10.10. TS-Katri paikalla 1-4-tunnit. Poikien futis-cup. 

Torstai 4.10
Postipalaveri klo 9.50.  Johtoryhmä klo 12. TS-Nina paikalla 1-4 tunnit. Johtokunnan pöytäkirja julkisesti tarkasteltavana koulun kansliassa.

Perjantai 5.10
Normipäivä.

keskiviikkona, syyskuuta 26, 2012

Auroran oppilasparlamentti kokoontui

DEMOKRATIAKASVATUS on tärkeä asia. Yhtenä menetelmänämme on oppilasparlamentti, johon jokainen luokka valitsee  lukuvuoden ajaksi yhden pojan ja tytön. Tänään 30-jäseninen parlamentti kokoontui ensimmäisen kerran. Listalla oli kaksi asiaa: (1) Lempiruokien valinta. Ruokapalveluesimiehemme Kai Kantola kuunteli äänestystä korva tarkkana. Ihan kaikkia ehdotuksia - esim. lehtipihvi-  ei voitu ottaa mukaan kustannussyistä, (2) Alkaneen lukuvuoden suunnitteluun osallistuminen. Oppilaat kirjasivat toiveitaan ylös pieneissä ryhmissä.

Auroran oppilaitten suosikkiruokien TOP TEN

ÄÄNESTYSTULOKSET olivat seuraavat (maximipiste oli 30)
(1) Spagetti Bolognese (27)
(2) Tortilla (26)
(3) Nugetit ja perunamuusi (24)
Hampurilainen (24)
(5) Nugetit ja lohkoperunat (23)
Pinaattiletut ja muusi (23)
(7) Nakit ja perunamuusi (17)
(8) Riisipuuro (12)
(9) Nakkikeitto (9)
(10) Kanaa ja riisiä (8)
Kanakeitto (8)

Lisäksi ehdotettiin seuraavia ruokia: hernekeitto, jauhelihakeitto, kaalikääryleet, kasvissosekeitto, Lindströmin pihvi ja pinaattikeitto.

TOIVEITA toteutetaan aina yksi/10 päivän ruokalista.

Auroran oppilaitten toiveita alkaneen lukuvuoden suhteen

RYHMÄT esittivät seuraavia ideoita lukuvuoteen. Ideat ovat aakkosjärjestyksessä:

Auroranpäivä
Elokuva (oma)¨Joulunäytelmä
Elokuvapäivä
Enemmän bändikämppävuoroja
Hiihtokisat
Juhlapäivä
Karkkipäivä
Koko päivän futisturnaus
Kouludisco (ilmainen)
Leffoja salissa
Leirikoulu
Luistelupäivä
Luokkaretkiä esim. (Heurekaan, Linnanmäelle, Fazerille ja Serenaan)
Läksytön viikko
Rokkikonsertti/bändikonsertti/bändipäivä
Sählyturnaus
Uintia
Vappujuhla
Yleisurheilukisat
Yökoulu

OPPILASPARLAMENTIN edustajat kutsutaan esittelemään ideat opettajille maanantain aamupalaveriin.Sananvapauden puolesta

Luokanopettajaliiton hallitus koolla syyskuussa Helsingissä. Puheenjohtaja
Matti Sippola oikealla.

LUOKANOPETTAJALIITTO on lähettänyt  juuri mediatiedotteen, jossa se  hämmästelee Riihimäen koulutoimen tulkintoja suomalaisen sananvapauden rajoittamisessa.

Riihimäkeläinen luokanopettaja kirjoitti Aamupostin yleisöosastolla 23.3. 2012 ansiokkaan, kokeneen pedagogin näkemyksen oppilaiden sijoittamisesta eri koulujen välillä. Hän toi myös esille oppilaiden vanhempien näkemyksiä asiaan ja sitä, miten vanhempia on asiassa kuultu. Tällaiset asiat tuleekin tuoda yleiseen tietoisuuteen ja keskusteluun, oppilaiden parhaaksi.

Tämän johdosta Riihimäen kasvatus- ja opetuslautakunta on antanut kyseiselle luokanopettajalle kirjallisen varoituksen lojaliteetin rikkomisesta työnantajaa vastaan. Koulutuksen järjestäjä on tulkinnut hänen arvostelleen työnantajaa asiattomasti ja perusteettomasti.

- Luokanopettajaliitto ei näe yleisönosastokirjoituksella loukatun millään tavalla lojaliteettia työnantajaa kohtaan, sanoo liiton puheenjohtaja Matti Sippola. Kirjoituksessa mainittiin hyvin yleisiä ja asiantuntevia näkemyksiä koululaitoksen kehittämistä ajatellen opetuskentän näkemyksen suunnasta.

Luokanopettajaliitto paheksuu Riihimäen koulutoimen päätöksiä sananvapauden rajoittamisessa sekä tulkintoja lojaliteettivelvollisuuden rikkomisesta. Yksittäinen luokanopettaja on joutunut syyttä julkisesti ”tuomituksi” tuodessaan esiin opetustoimeen liittyviä epäkohtia, oppilaiden parhaaksi.

tiistaina, syyskuuta 25, 2012

Hurja viikon alku

Juuri tällaisella viikolla tekisi kutaa lähteä karkuun kauas. Mutta kiinnihän
sitä jäisi :-)
SYYSKUUN viimeinen viikko on täyteen töitä lastattu. Sitä saa painaa oikein koko rahalla.

Vaikka laiska töitään laskee: niin lasken: aloitin maanantaiaamuna hommat kuuden pintaan, ja hoitelin kouluasioita vielä klo 21. Välissä muutama tunti muuta. Tänään onneksi vähän lyhyempi päivä (klo 6 - 15)

On johtokunnan esityslistaa, liitteitä, lukuvuosisuunnitelmaa, oppilashuollon kokousta ja siihen liittyviä raskaita virkavelvoitteita, riskianalyysiä, turvallisuus-organisaation päivittämistä poistumisharjoituksen suunnittelua, infoa,  virkavapauspäätöksiä, kerhoilmoittautumisten koontaa...

Ja samalla on tosi tärkeää osata mm. lohduttaa  aikuista, jotka murehtivat Hesarissa aamulla olleita tietoja uhkaavista leikkauksista koulujen määrärahoihin. Tai oirehtivat koulumme sisäilmaongelmien vuoksi. Eivät näytä ilmanpuhdistimetkaan riittävästi tai kaikkia auttavan. Yhdellä kutiaa silmämunat, usealla oirehtii iho. Kukaan ei haluaisi menettää teveyttään. Kaksi työntekijäämme joutuukin vaihtamaan työpaikkaa oireittensa vuoksi ensi viikon alusta. Se on iso juttu.  Koulu ei ole mikään kone, koulu on yhteisö, jossa jokaisen lähtö tekee kipeää.

MUTTA ei tämä koulunpito  tietenkään pelkkää synkkyyttä ja kurjuutta ole. Päiviin mahtuu yhä paljon mukavia asioita.  Isot ja pienet ihmiset jaksavat nauraa. Uusia hauskoja juttuja syntyy. Ja pian saamme aloittaa joulunäytelmäprojektin.

sunnuntaina, syyskuuta 23, 2012

ÄÄNESTÄ: Ovatko vanhempainillat vanhanaikaisia?

Kuva syksyn 2010 Aurora-seminaarista, joka on yksi koulumme kodin ja
koulun kasvokkaimn tapahtuva yhteistymuoto.

ELISAN uutisisissa oli tänään juttu: "Vanhempainillassa istutaan aiempaa harvemmin".  Jutun  mukaan  kouluissa järjestetään aiempaa vähemmän vanhempainiltoja. Erityisesti yläluokilla osa luokanvalvojista ei pidä vanhempainiltoja lainkaan, vaikka moni vanhempi saattaa niitä kaivata, kertoo vanhempainliitto. Liitto kaipaa edelleen kasvokkain tapaamisia.

OAJ:n mukaan käytännöissä on paljon koulukohtaisia eroja, mutta opettajien  järjestö  katsoo, että varsinkin yläluokilla sähköiset kanavat ovat luonteva tapa pitää yhteyttä kotiväkeen.

PERINTEISIIN  vanhempainiltoihin ollaan varsin usein tyytymättömiä. Paikalle ei aina saada  kaikkia vanhempia.  Yksi vaihtoehto olisi lähettää vanhempainillan ohjelma realiaikaisesti netissä. Näin  ohjelmaa voisi seurata  ja siihen  voisi myös osallistua jopa työmatkalta toiselta puolelta maailmaa.

BLOGISSA on oikeassa reunassa nyt äänestys asiasta. Ota kantaa,  pitäisikö myös vanhempainilloisaa hyödyntää uutta  tekniikkaa  ja siirtää niitä internettiin.

perjantaina, syyskuuta 21, 2012

Viikon 39 ohjelma


Päivitetty 24.9.2012 klo 17.20.

VIIME VIIKKO nro 38

Takana "tappava" syyskuun viikko  Varjoa :    Meiltä leikattiin 1/2 päivää terveydenhoitajapalvelua. Kerhotarjottinen nettilomakkeessa oli kiusallisia ongelmia.  Valoa :   Kouluterveydenhoitaja aloittaa meillä ensi tiistaina. Oppilasmäärämme oli 20.9. 356. Tuo määrä tuottaa koululle paljonn rahaa.

ENSI VIIKKO nro  39

Syyskuun viimeinen viikko on "täyttä stressiä". Kaikki paperiasiat täytyy saada valmiiksi.  HUOM! Olemme nyt saaneet uuden kouluterveydenhoitajan. Viikolla 39 hän on meillä tiistain ja keskiviikon. Viikolla 40 maanantain, tiistain ja keskiviikon.  Uuden koulupsykologimme pitäisi aloittaa meillä viikolla 40. 

Maanantai 24.9. 
Opettajilla  vp! eli viikkopalaveri klo 8-9 (Mm.  Lukuvuosisuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma. Oman alueemme opettajien PLC-kokoukset). Johtokunnan kokouksen liitteet lähetetään koteihin. Iltapäivällä työryhmät klo 13.30-14.30.  OHR jatkaa klo 15:een (vuorossa 3a-luokan asiat).  TS-Nina paikalla.  Ensimmäinen dl. kerhoilmoittautumisille (myös paperiset).

Tiistai 25.9
Normipäivä. Illalla valtuustotasolla klo 18.30  erään puolueen järjestämä tilaisuus, jossa kouluasioista puhuu opetusministeri Gustafsson. Lisää tietoa esim. tästä linkistä. 

Keskiviikko 26.9. 
Avustajien info klo 10-10.10. Oppilasparlamentin kokous klo 9.30.-10.00.  Poistumisharjoitus klo 10.20. TS-Katri paikalla 1-4-tunnit.  Illalla Auroran johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kotona. 

Torstai 27.9
Postipalaveri klo 9.50.  Johtoryhmä klo 12  (ilman rehtoria). Rehtori OVTES-koulutuksessa klo 8-14. TS-Nina paikalla 1-4 tunnit. 

Perjantai 28.9
Normipäivä

Onneksi on perjantai!

Kiireinen päivä harmaannuttaa. Pukisiko hiusten värjäys?
HUIKEA, huikea viikko takana. Täyteen ahdetusta syyskuusta vielä yksi viikko jäljellä. Sitten elämä voittaa.

Myös perjantai oli touhua täynnä. Maan erityis- opetuksen huippu- asiantuntija Timo Saloviita kunnioitti meitä käynnillään. Hän oli seuraamassa yhden luokan opetusta, ja opettajat saivat sellaista suitsutusta, että.

KLO 10 saapuivat kahdeksan tärkeää opettajavierasta Chilestä. Heidän vierailunsa liittyy OKL:n emeritus- professori Erkki Pehkosen kansainväliseen matematiikan opetuksen kehittämis-
hankkeeseen, jossa on mukana opettajia myös meidän  koulustamme.

Ryhmä oli vieraillut jo neljällä vantaalaiskoululla. Oli sovittu, että jokainen koulu esittelee hieman eri puolia suomalaisesta koulusta. Meidän vastuualueenamme oli  koulun vapaampi toiminta mm. kerhot. Sehän sopi.

MINÄ näytin 30 minuutissa noin 100 diaa. 2c-luokan espanjaa osaava tyttö lumosi vieraat. Osmon luokka demonstroi sitten, kuinka meillä matematiikkaa opiskellaan.

KAITSU oli keittiön porukoineen loihtinut kerta kaikkiaan upean riistalounaan. Maiskis, kuului vieraiden suusta. Ja lasten.

Siestalla Raija ja sirkuskerholaiset tekivät upeita temppuja. Ripa ja 6b:n tyttöjen bändi sulattivat ryhmän sydämet 60-luvun pop-klassikolla "Onely one". Hannu esitteli pikkuoppilaitten kanssa nikkarointia TN-luokassa.

Vierailun lopuksi opettajat saivat vielä haastatella suomalaisia kollegoita. Kuulimme kauniita kiitoksia tavastamme toimia, ja minä toivotin heidät tervetulleiksi ensi viikolla koulunkäyntiavustajiksi, jos myöhästyvät huomisaamun koneesta. Yhteistyö chileläisopettajien kanssa jatkuu. Joulukuussa kolme opettajaamme matkustaa vastavierailulle Atlantin taakse.

VIERAIDEN lähdettyä oli vielä jäljellä  päivän  helmi:  kaksi 6a+6b+6c yhteistä uskonnon projektituntia  teemana Mooses. Oppilaat olivat tehneet käsittämättömän upeita - jopa 3-uloitteisia  Mooseksen elämänkertakarttoja. Jaoimme toisillemme tietoa, ja lopuksi oli puolileikkimielinen oikein-väärin- tentti. Useimmilta se meni tosi hyvin.

Kriisitilanteissa viestintä on äärimmäisen tärkeää


PAKKO sanoa: vaikka kiukuttelenkin kaikkien mahdollisten asioiden keskittämisestä syyskuulle, eilinen kriisitiedotuskoulutus Espoon rexeille oli yksi parhaista, missä olen saanut olla mukana. Ja minähän olen saanut olla.

EHKÄ paras osa kokonaisuutta  oli poliisin vetämä simulaatio, jossa harjoiteltiin uhkatilanteeseen liittyvää koulun kriisiviestintää.

Simulaatio alkoi videoclipsillä, jossa kuvattiin tietty tilanne. Sen jälkeen alkoi ns. neuvottelupöytäharjoitus: oli 20 minuuttia aikaa pienryhmissä pohtia, kuinka rehtori toimisi.
Miten hoidetaan (1) sisäinen tiedotus (2) ulkoinen tiedotus ja (3) viranomaistiedotus? Etukäteen oli valittu kolme pöytää, joiden piti esitellä lopuksi ääneen omat pohdintansa.

Tilanne eteni nopeasti. Saimme tietoa, kuinka uhkatilannetta käsiteltiin sosiaalisessa mediassa jo muuttamassa minuutissa.

SIMULAATIOSSA oli onnellinen loppu. Vallan mainio työtapa.

MYÖS pelastuslaitoksen edustaja ja sivistystoimen tiedotuksesta vastava Heli Holm  esittelivät  viestintäkäytänteitään. Lopuksi kuulimme oikein sytyttävän alustuksen median nykytoiminnasta. Asiantuntijana oli rikostoimittaja Jarkko Sipilä. Aikaa jäi myös keskustelulle.

Opin paljon.

Tässä muutamia seikkoja, jotka haluan muistaa:
 • Ensin yhteys hätäkäskykseen 112. Sieltä saa ohjeet. Sitten ratkaistaan, kuinka suojaudutaan.
 • Sitten aina yhteys omiin esimiehiin ja tiedottajaan. Rexin paras antaa itse tiedot (koska hänellä ne on). Puhelinnumerot valmiiksi omaan puhelimeen.
 • Sisäiset varoitukset tulisi hoitaa ymmärrettävällä kielellä ja niin, ettei pienissä lapsissa synny paniikkia. Käytä turvallisuutta lisääviä sanoja kaikessa tiedotuksessa (poliisi on paikalla, Lapset turvassa...) Lyhyt tiedotus- ja sitten tarkemmin opettajille Wilmassa. Olemme saamassa Espooseen järjestelmän, jolla viestejä voi lähettää Wilmasta myös puhelimiin.
 • Koululla tulisi olla selkeä suunnitelma siitä, kuka keskittyy viestintään (rehtoria tarvitaan tekemään päätöksiä). Yksi henkilö tarvittaisiin yhdyshenkilöksi viranomaisiin päin (Kouluissa tämä on vaikeaa). Koululla pitäisi olla 2 vapaata puhelinta, joiden numero annetaan a) medialle b) viranomaisille. Vielä tämä ei ole Espoossa mahdollista
 • Tiedotus tehdää yhteistyössä  tiedottajan kanssa. Ja se pitää aloittaa heti. Ensitiedote. Jatkotiedote.Varsinainen tiedote. Aikaa voittaa, kun muistaa kertoa, milloin tietoa tulee lisää
 • Kirjaa ylös, mitä päätetty ja mitä tehty.
 • Essissä on myös ohjeita kriisiviestintään 
 • Tapio Erman johdolla on laadittu mainiot turvakortit, joihin on koottu napakasti toimintaohjeet eri tilanteissa. Koulut saavat ne pian.
 • Jarkko Sipilä  Mtv3:sta avasi meille median uutisetiikkaa. Taustalla on sananvapauden idea.  Suomessa ei ole etukäteissensuuria, vastuut tarkastellaan jälkikäteen. Toimittajalla tulee olla vilpitön pyrkimys totuuteen. Asiatiedot on tarkastettava. Arvostellulla on  oikeus kommenttiin. Medialle ei riitä viranomaistieto. Media haluaa  ensikäden tietoa silminnäkijöiltä. Tärkeää on hienovaraisuus. Alaikäisen (alle 15 v) haastatteluun huoltajan lupa.
 • Sipilä antoi myös mainioita ohjeita siltä varalta, että itse joutuu haastateluksi: Suorat terävät lauseet. Värikäs kieli. Mieti mitä sanot. Ei harhailevaa katsetta. Älä heijaa tuolilla.
KOKEMUS oli siksi innostava, että toteutamme opettajatasolla jotain vastaavaa vielä lokakuussa.

keskiviikkona, syyskuuta 19, 2012

Ilmoittautuminen Auroran koulun kerhoihin alkaa

Koko koulun näytelmät ovat yksi foorum, jossa koulumme kerhot saavat
näyttää osaamistaan.
Päivitetty 20.9. klo 15.40

KESKIVIIKKOILTANA koteihin lähti Wilman kautta kirje. Siinä oli  linkki nettisivulle (www. kyselykone.fi)  jossa ilmoittaudutaan koulun kerhoihin.

Wilmassa annettu lomakkeen osoite kuitenkin näytti  usein muuttuvan, kun viesti tuli vastaanottajan koneelle (linkkiin ilmestyi mm. %-merkki, joka ei sinne kuulu). Siksi laitan linkin nyt tähän:

http://www.aurorankoulu.kyselykone.fi/lomake.html?id=41_674b2b2dd3

ELI käyttäkää yo. blogin linkkiä

Satsaamme Aurorassa kerhotoimintaan tosi paljon (kiitos Oph ja Espoo!),  mutta siihen on syytä varautua, että kaikki halukkaat eivät mahdu kaikkiin haluamiinsa kerhoihin.

Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni pääsee ainakin johonkin kerhoista. Pienten kerhoissa etusija on niillä 1.-2.-luokkalaisilla, jotka eivät ole mukana iltapäivätoiminnassa. Koulun kerhot ovat oppilaille maksuttomia.

Auroran kerhotarjotin 2012-13

KOULULLA käynnistyy seuraavat kerhot, joihin ilmoittautuu riittävästi oppilaita. Ilmoittautuminen
päättyy   maanantaina 24.9. 2012 klo 12.

TÄSSÄ kuvaukset tarjolla olevista kerhoista. Siestakerhot ja iltapäiväkerhot esitellään erikseen.

Siestakerhot
MAANANTAISIN

S-1 Mediakerho 
Ohjaaja Timo
Ma klo 11.30.-12.00

Kamera, kuvaus, käy eli minileffojen tekeminen aina käsikirjoituksesta editoinnin kautta lopputuotoksen ensi-iltaan luokissa.

S2- ATK-kerho 1-2-luokkalaisille 
Ohjaaja: Johanna
Ma klo 12.00-12.30 (mahdollisesti myös toinen siesta)

ATK-kerhossa opetellaan oman tekstin ja kuvan tuottamista,  Nettietiketin mukaista sähköpostin käyttöä ja pelataan opetuspelejä (esim. syksyllä Opit-ympäristö, keväällä Fronter, Ekapeli ja Pikkumetsän Aapisen/Lukukirjan verkkotehtäviä) 

S-3 Bändikerho 
Ohjaaja Risto
Harjoitukset koko viikon ajan siestoilla.
Etusija 5.-6.-luokkalaisilla.

Tavoitteena kehittää osallistujen yhdessäsoittotaitoja teemalla "enemmän duoo ku sooloo", sekä oman soittimen käsittelyä ja hallintaa. Samalla Rock -historiaan tutustuen. Kohderyhmänä 5. ja 6. luokkien oppilaat. Syksyllä painotus kutosissa. Mikäli resurssi antaa myöten, voidaan perustaa yksi tokaluokan ryhmä. Kerholaisten valinnassa otetaan huomioon aiempi kokemus Auroran bändikerhoista.

S-4 Läksykerho 3.-6.-luokkalaisille 
Ohjaaja: eri opettajia
Ma klo 12.00- 12.30

Tavoitteena on oppia tekemään läksyt iloisella mielellä ja tuloksellisesti.

S-5 Johan pomppas-Palloilukerho salissa 
Ohjaaja: Raija
Ma klo 11.45-12.45

Tule palloilemaan siestalla. Palloilukerho on tarkoitettu koulumme 3-6 –luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerho toteutetaan ”avoimien ovien”-periaatteella eli voit osallistua haluamiisi lajeihin ja kerhon aikana voit käydä ruokailemassa omalla ruokavuorollasi. Kerholaiset  päättävät yhdessä  kerhossa pelattavat palloilulajit ja -pelit.

TIISTAISIN

S-6 Teatterikerho 
Ohjaajat rehtori ja Anni-Kaisa ja Jukka.
Harjoitukset ti klo 11.30.-12.00 ja pe klo 11.30-12.00.

Kerhossa harjoitellaan koko koulun näytelmää joulu- ja kevätjuhlia varten. Harjoitukset alkavat syysloman jälkeen.

S-7 Nikkarikerho 1.-2.- luokkalaisille 
Ohjaaja Hannu
Ti klo 11.50- 12.20 ja ke 11.50-12.20

Ekaluokkalaiset ovat kerhossa tiistaisin  tokaluokkalaiset ovat kerhossa keskiviikkoisin.
Opetellaan työturvallisuuteen liittyvät asiat ja opitaan työkalut ja niiden turvallinen käyttö. Tutustutaan eri materiaaleihin. Kerhossa opetellaan nikkaroinnin perustyötapoja ja valmistetaan helppoja ja käytännöllisiä pieniä töitä.

S-8 Kuorokerho 
Ohjaajat Uma, Kaija Ja Katri
Harjoitukset ti klo 12.-12.30

Koulun kuoro on tarkoitettu kaikille kuorolaulusta innostuneille oppilaille. Laulamme monenlaista musiikkia, esim. lastenlauluja, teemapäivien lauluja ja koko koulun näytelmissä ja elokuvassa esitettäviä lauluja. Joihinkin lauluihin harjoittelemme soitinsäestyksiä esim. nokkahuilulla. Esiinnymme koulun tapahtumissa ja näytelmissä. Kuoro harjoittelee siestalla. Harjoituksia voi esiintymisien yhteydessä olla useammin kuin kerran viikossa.

S-9 Kakkosluokkien kulttuurikerho 
Ohjaajat: Katri, Leila ja Risto
Kerho kokoontuu ti, ke ja to klo 12.00-12.20

Aiheena vaihtelevasti musiikki, kuvis, askartelu ja muu sivistystyö. Kerho pidetään "kakkosten solussa" ja mukaan mahtuu 58 lasta.

KESKIVIIKKOISIN

S-10 Englannin kerho tokaluokkalaisille 
Ohjaaja: Julia
Ke klo 12.00-12.30

Ponnahduslauta englannin opiskeluun. Kerholaiset harjoittelevat sanastoa erilaisten laulujen, helppojen kuunteluiden ja tehtävien avulla. Kerhomateriaalina Tammen Let's Go! Club Book. Materiaalin hankinta ei ole välttämätöntä. (Halutessaan voi materiaalin tilata koulun kautta n. 17€. Tilaukset sähköpostitse: julia.uotila@espoo.opit.fi)

TORSTAISIN

S-11 Itä-Aasian kerho 5.-6.-luokkalaisille 
Ohjaaja Osmo
To klo 11.30-12.00

Tutustumista kiinan kieleen, kiinalaiseen kulttuuriin (musiikki, maalaustaide, kalligrafia, näyttämötaide, kiinalaiset merkittävät keksinnöt, tavat ja juhlat, ruokakulttuuri). Keväällä osittain myös japanin kieleen ja kulttuuriin, jos ryhmän sisällä on siihen kiinnostusta.

S-12 Draama-kerho 3.-4.-luokkalaisille 
Ohjaaja: Anni-Kaisa
To klo 12.00-12.30

Kerhossa harjoitellaan yhdessä ilmaisemaan itseään muun muassa teatterin keinoja käyttäen.

PERJANTAISIN

S-13 TVT-kerho 4.-6.-luokkalaisille 
Ohjaaja: Timo
Pe klo 11.30.-12.00

Ohjausta ja apua tiedonhakemiseen, kokonaisuuksien luomiseen ja tiedolliseen leikkiin sosiaalisen median välineillä.

S-14 Venäjän kielen kerho 
Ohjaaja: Irina
Pe klo 11.30.-12.00

Kerhossa opetellaan venäjäkielen alkeita ja tutustutaan kultuuriin  laulamalla, leikkimällä ja esittämällä satuja venäjäksi. Kerholaisilla ei tarvitse olla mitään aiempia taitoja tai kokemuksia venäjän kielestä. Lisäksi harjoitellaan kyrillisiä aakkosia ja lukemista tietokoneiden avulla. Kerho on tarkoitettu kaikille venäjän kielestä kiinnostuneille 1.-6.-luokkalaisille.

S-15 Pienten liikuntakerho 
Ohjaaja: Leila
Pe klo 12.- 12.30

1.-2.-luokkalaisille suunnattu liikuntakerho jumppasalissa. Pelaamme pallopelejä, leikimme liikuntaleikkejä ja harjoittelemme taitoratoja. 

PERIODEITTAIN

S-16 Arkkitehtikerho (suunnitellaan uutta koulua) 
Ohjaaja: Sirpa
Kerho toimii siestoilla jaksottain

Kerhossa osallistutaan uuden Auroran koulurakennuksen suunnitteluun.

S-17 Sinustako siesta-välkkäri?
Ohjaaja Raija
Kerho on  kutsukerho. Ei  tarvitse ilmoittautua.

Oletko kiinnostunut leikittämään/ohjaamaan pieniä, kehittelemään hauskaa liikunnallista toimintaa siestoille tai vaikkapa suunnittelemaan riemukkaan palloiluturnauksen koululla? Onko sinulla intoa ja ideoita? Ilmoittaudu mukaan: saat koulutuksen, todistuksen osallistumisesta toimintaa sekä siistin T-paidan, jolla erotut joukosta. Aikaisempaa ohjauskokemusta tai liikuntaharrastusta ei tarvita. 
Välkkäriksi valitaan 5-6 –luokkien oppilaita.

Iltapäiväkerhot
MAANANTAISIN
(Sporttis- maksullinen)

TIISTAISIN

IP-1 Sirkustellaan, sirkustellaan- Sirkuskerho 
Ohjaaja Raija
Harjoitukset ti klo 15.00- 16.30  TAI ke klo 14.30-16

Sirkuskerho on suunnattu koulumme 3-6- luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerhossa opit hauskalla tavalla kehonhallintaa, akrobatiaa sekä pääset harjoittelemaan monipuolisesti eri sirkusvälineillä. Kerho sopii sekä aloittelijoille että sirkustelua jo aikaisemmin harrastaneille. Isommat sirkustaitajat voivat halutessaan toimia apuohjaajina pienimmille.

IP-2 Bändikerho 
Ohjaaja Risto
Harjoitukset ti klo 14.15-15.15
Etusija 5.-6.-luokkalaisilla.

Tavoitteena kehittää osallistujen yhdessäsoittotaitoja teemalla "enemmän duoo ku sooloo", sekä oman soittimen käsittelyä ja hallintaa. Samalla Rock -historiaan tutustuen. Kohderyhmänä 5. ja 6. luokkien oppilaat. Syksyllä painotus kutosissa. Mikäli resurssi antaa myöten, voidaan perustaa yksi tokaluokan ryhmä. Kerholaisten valinnassa otetaan huomioon aiempi kokemus Auroran bändikerhoista.

IP-3 2.luokan läksykerho 
Ohjaaja: Sirja
Ti klo 13.35-14.10 ja ke 13.35-14.10

Opetellaan tekemään läksyjä.


IP-4 Tiede ja tulevaisuuskerho 5.-6.-luokkalaisille 
Ohjaaja Ismo
Ti klo 14.15-15.00

Perehdytään tärkeisiin keksintöihin ja tulevaisuuden maailmaan.


IP-5 Isojen draamakerho (5.-6.-luokkalaiset)
Ohjaaja Jukka
Ti klo 14.15-15.00

Kerhossa harjoitellaan yhdessä ilmaisemaan itseään muun muassa teatterin keinoja käyttäen.

KESKIVIIKKOISIN

IP-6 Kakkosluokkalaisten englannin kerho 
Ohjaaja: Julia
Ke klo 14.15-14.45

Ponnahduslauta englannin opiskeluun. Kerholaiset harjoittelevat sanastoa erilaisten laulujen, helppojen kuunteluiden ja tehtävien avulla. Kerhomateriaalina Tammen Let's Go! Club Book. Materiaalin hankinta ei ole välttämätöntä. (Halutessaan voi materiaalin tilata koulun kautta n. 17€. Tilaukset sähköpostitse: julia.uotila@espoo.opit.fi)

TORSTAISIN

IP-7 Askartelukerho kakkosluokkalaisille 
Ohjaaja: Sirja
To 13.45-14.30

Askarellaan mukavia juttuja.

IP-8 ATK-kerho 1.-2.luokkalaisille 
Ohjaaja: Johanna
Pe 13.30- 14.30

ATK-kerhossa opetellaan oman tekstin ja kuvan tuottamista,  Nettietiketin mukaista sähköpostin käyttöä ja pelataan opetuspelejä (esim. syksyllä Opit-ympäristö, keväällä Fronter, Ekapeli ja Pikkumetsän Aapisen/Lukukirjan verkkotehtäviä) 

tiistaina, syyskuuta 18, 2012

Terveisiä keskustelutilaisuudesta opettajan työajasta

Tilaisuuden avasi ja päätti  puheenjohtaja Kirsi Ihalainen.
VARSINKIN kolmiportaista tukea koskenut lakimuuton on muuttanut opettajien työtä. Karkeasti tiivistettynä kysymys on siitä, että siirtoa erityisluokkiin ja erityiskouluihin on haluttu vähentää ja hidastaa lisäämällä opettajille ja koululle velvollisuuksia kokeilla ensin kaikkia kouluntason tukikeinoja. Tänä iltana järjestettiin  kaikille avoin keskustelutilaisuus tästä teemasta  Espoon valtuustotalolla.  Paikalla oli  44 aktiivia.

OHJELMASSA oli  kahvia ja kakkua, lyhyitä alustuksia, ja interaktiivisia äänestyksiä esiin nousseista asioista. Ensin kuultiin kansanedustaja Sanna Lauslahden alustus lakimuutoksen hyvistä pyrkimyksistä. Uudistuksen arkoitus oli nostaa esiin tavallisen oppilaan ääni. Sivistysvaliokunta halusi tietyllä tavalla lieventää intergaatiota.  Haluttiin jouduttaa päätöksiä, ja näin vähennettiin asiantuntijalausuntojen painoarvoa. Iso huoli oli siitä, että tieto ei kulkenut yli hallinnonrajojen.
- Kun tekstiä lukee, huomaa, että tukiopetukseen on subjektiivinen oikeus, mutta tehostettua tukea vain annetaan, Sanna totesi.

SIVISTYSVALIOKUNTA ei ollut aivan varma siitä, että laki toimii. Siksi se liitti omaan lausuntoonsa kaksi lausumaa: uudistusta on seurattava ja kulut on otettava huomioon budjetissa.

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ Tapio Erma kuvasi omassa alustuksessaan, mitä työnantaja odottaa opettajilta. Odotukset tiivistyivät neljään pääasiaan:
1. Oppiminen ja tuki
2.kasvattaminen ja  kasvun tuki
3. Yhteisön osallistuva jäsen osallistuva
4. Hyvä opettaja (arvostava käyttäytyminen).

Erma korosti hyvän suunnittelun merkittävyyttä.

OPETTAJIEN   työajan todellisuudesta puhuivat espoolaiset opettajat Teresia Volotinen, Minna Grönblom ja Sari Karjalainen sekä Mervi Mattila.  Opetuksen osuus työajasta vähenee koko ajan. Ela-opettajien viikkotyöaika on nykyään jopa 47 tuntia. Se on liikaa.

UUSISTA tuulista Vantaalla kertoi pääluottamusmies  Pirita Hellberg ja Jaana Alaja Helsingistä. Vantaala kokeillaan ns. vuosityöaikaa. Vuodessa pitää tehdä töitä 1600 tuntia, joista koulussa 1200.  Tavoite on rajoittaa työn määrää ja nostaa palkkaa.

Äänestystuloksia

Näin äänestimme
- Pääosan mielestä lakiuudistuksella oli hyvät tarkoitus
- Pääosan mielestä toteutuksessa on ongelmia; koulunpito ei ole muuttunut parempaan suuntaan.
- Vain 12 /44:sta  voi oikein hyvin. Muilla on jo jaksamisen kanssa tekemisä.
-Vain 6 koki että työaika on kohtuullinen.
- Valtasosa osallistujista voimaantui Erman pedagogispainotteisesta opettajakuvasta
- Pääosa kannatti kokonaistyöaikakokeilun ideoita.

Mitä pitäisi tehdä?

KESKUSTELUISSA nostettiin esiin mm. seuraavia ideota:
 • Lomakkeet on saatava helpommiksi, dokumentointi on nyt liian jäykkää
 • Jotain pitäisi tehdä opettajiin kohdistuville juristisisille paineille; 
 • Kokonaisbudjetti on lisännyt koulujen välistä eriarvoistumista; kaikki rehtorit eivät hallitse yhtä hyvin kolmiportaisen tuen ajattelumallia.
 • Liian moni erityisopettaja on epäpätevä. Koulutusta tarvitaan!
 • Tieto ei vieläkään kulje, ei edes ala- ja yläkoulujen välillä. Edelleen elää "salassapitämisen kulttuuri"
 • Opettajien ääni ei kuulu
 • Resurssiopettajat sekoitetaan eloihin; psykologien tehtäviä siirtyy eloille.
Yhteenvetoa

Hannu Suntio tiivisti oman näkemyksensä seuraavasti:  "Opetus on vaarassa. Se on tukehtumassa muuhun työhön." Muu työ vie aikaa mm. tärkeästä opetuksen suunnittelusta.

Sekin todettiin, että ela-opettajat ovat erilaisia. Osa on  suuntautunut kokouksiin.
KUULIMME myös, että OAJ
seuraa tarkasti ela-opettajien
työajan kehittymistä

KANSANEDUSTAJA Sanna Lauslahti veti lopuksi yhteen kuulemaansa
- Uudistuksen tavoite oli hyvä,
- Toteututuksessa on ongelmia; osa tulee ratkaista paikallistasolla. Näitä on mm. kysymykset moniammatillisesta yhteistyöstä. Osa vaatii toimia valtakunnan tasolla.

Viimeisessä äänestyksessä sali antoi vihreää valoa näin toteutettujen seminaarien jatkolle.

maanantaina, syyskuuta 17, 2012

HBL kritisoi Auroran uudisrakennushanketta

HBL eli Hufvudstadbladet julkaisi viikonvaihteessa varsin kriittisen artikkelin uudisrakennushankkeesta, joka koskee Auroran koulua, Auroran päiväkotia ja alueemme neuvolaa.

LEHDEN  mukaan rakennushankkeen arkkitehdeiksi valitut ovat luvanneet hoitaa hommansa liian halvalla, niin halvalla, että  se saa  maan muut  arkkitehdit takajaloilleen. Mielenkiintoista. Lehdessä kerrotaan myös valinnan perusteista: halvin on valittava.

Jutusta välittyy   sympaattinen asenne  koulumme vaikeaan tilanteeseen sisäilmaongelmien suhteen. Mutta se on sivuseikka tässä isommassa kysymyksessä.

NIIN tai näin. Hankkeen käynnistymisaikataulusta on tulossa poliittinen kiista. Kuntatalouden haukat ajavat hankkeen lykkäämistä. Kyyhkyt eri puolueista ovat luvanneet pitää kiinni valtuuston aikaisemmasta aikataulusta (purku maaliskuussa 2014).

sunnuntaina, syyskuuta 16, 2012

Espoolaiskoululaisten vanhemmat järjestävät oman vaalipaneelin

Ruusutorpan koulu sijaitsee Leppävaarassa. Kuva on lainattu Espoon
sivustolta.

Päivitetty 26.9. 2012

ESPOOLAISTEN koulujen Koti ja koulu-yhdistysten yhteistyöelin KoKo-Espoo järjestää suuren kouluaiheisen vaalikeskustelun torstaina  20.9 klo 18.30 -20 Ruusutorpan koululla. Valtuustoon pyrkiviltä poliitikoilta tivataan mm.

* Ovatko koulut turvallisia ja terveellisiä – vaiko sisäilmaongelmista kärsiviä homepesiä?
* Miksi koulu maksaa sisäistä vuokraa, ja mihin rahat menevät?
* Onko kouluissa riittävästi aikuisia, jotta lasten tarpeet tulevat kohdatuiksi?
* Mitä puolueet aikovat tehdä, jotta opetus Espoossa säilyisi laadukkaana säästöjen kurimuksessakin?

Näistä, ja muistakin aiheista on mahdollisuus keskustella kuntavaaliehdokkaiden kanssa. Tilaisuuden alussa ennen paneelia on kolme alustusta ajankohtaisista asioista. Kahvilan tilaisuuteen järjestää Ruusutorpan koulun 4C-luokka. Ei ennakkoilmoittautumista.

Ks. lisää  
Länsiväylä julkaisi 26.9-12 jutun paneelista. Tässä linkki

lauantaina, syyskuuta 15, 2012

Auroran koti ja koulu ry:n vuosikokous ti 18.9. klo 18.30

Auroran päivän tempaus on yksi Koti ja Koulu ry:n
toimintamuodoista.
Vuosikokous koululla henkilökunnan taukotuvassa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio) ja valitaan yhdistykselle uusi johtokunta puheenjohtajineen.

Tule mukaan
- keskustelemaan ja saamaan tietoa koulusta ja sen toiminnasta
- vaikuttamaan ja tuomaan esille vanhempien näkökulma
- päättämään yhdistyksen tukikohteista
- tutustumaan muihin samanhenkisiin vanhempiin

KAIKKI UUDET JA VANHAT VANHEMMAT OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta voit kysellä sähköpostilla K ja K:n  tiedottajalta annaleenakuhanen@hotmail.com tai myös http://www.aurorankotijakoulu.kotisivukone.com/ 

Auroran Koti ja Koulu ry on vanhempien perustama kodin ja koulun yhteistyötä tukeva yhdistys. Yhdistyksellä on puheenjohtaja ja 10-jäseninen johtokunta, jossa on vanhempien lisäksi koulun edustajana vararehtori Ulla Hämäläinen. 

Yhdistyksen tarkoituksena on esimerkiksi toimia vanhempien ja opettajien välisenä keskustelu-foorumina, tuoda esiin vanhempien toiveita ja näkemyksiä koulun suuntaan, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä ja turvallinen oppimisympäristö, tukea koulua erilaisissa hankinnoissa, järjestää kerhotoimintaa, luentoja ja muita tilaisuuksia ja huolehtia varainhankinnasta, jotta toimintaa voidaan järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Kja K:n toiminnan peruslähtökohtia ovat mm. 
päävastuu lasten kasvatuksesta on kodilla 
lapset tarvitsevat koulunkäynnilleen ja oppimiselleen vanhempien tukea 
opettajat ja koulu tarvitsevat toiminnalleen vanhempien tukea 
keskustelu vanhempien ja koulun välillä on avointa ja sekä vanhempien että opettajien osaamista kunnioittavaa ja arvostavaa 
avoin ajatustenvaihto hyödyttää kaikkia 

Koti ja koulu –yhdistys järjestää kaikkien Auroran koulun oppilaiden iloksi kaikenlaista mukavaa vuosittain. Seuraavassa joitakin esimerkkejä toiminnastamme:
Yhdistys järjestää yhdessä koulun kanssa joka vuoden maaliskuussa Aurorapäivän, jonka tuotto muodostaa suurimman osan yhdistyksen varoista. Lisäksi rahaa on kerätty usein mm vappu-ilmapallojen, fanipaitojen ja dvd-levyjen myynnillä sekä makkaranpaistolla kevätjuhlassa.
Useina kesinä on järjestetty kesäloman ensimmäisille viikoille ohjattua yhdessäoloa kesäkerhon muodossa. 
Vuosien kuluessa yhdistys on kustantanut erilaisia mukavia tapahtumia kaikkien oppilaiden iloksi, kuten vapputaikurin, lastenkonsertin, planetaarion ohjaajineen, yms
Yhdistys tukee koulun organisoimaa harrastustoimintaa mm myöntämällä avustuksia kerho-toimintaan, teatteripuvustukseen ym vastaavaan toimintaan. Yhdistys myös kustantaa 6-luokkalaisille vuosittain myönnettävät hymytyttö ja –poikapatsaat sekä stipendit. 

TULE MUKAAN ILOISEEN JOUKKOOMME VAIKUTTAMAAN YHTEISEEN TOIMINTAAN!

perjantaina, syyskuuta 14, 2012

Oppilashuolto vanhempien oikeuksien kannalta

Nykyajattelussa nimenomaan luokanopettaja on
avainhenkilö, joka huomaa ensimmäisenä lapsen
oppilashuollollisen tarpeet.
PERUSOPETUSLAIN  ja -asetuksen, opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetusssuunnitelman  hiljan muutetut  kohdat velvoittavat koulua tekemään oppilashuoltotyötä aikaisempaa avoimemmin ja aktiivisemmin yhdessä vanhempien kanssa. Säädöksiä tulkitaan niin, että aina, kun oman lapsen asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, vanhemmilla on oikeus olla mukana. Niinikään vanhemmilla on oikeus pyytää nähtäväksi, mitä omasta lapsesta viralliseen pöytäkirjaan on kirjattu.

MEILLÄ Aurorassa on ollut pitkään tapana käydä kaikki luokat vuorollaan läpi oppilashuoltoryhmän kokouksessa ainakin kerran lukuvuodessa.  Oppilashuoltoryhmään kuuluvat: rehtori, koulun erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.  Tällainen oppilaiden hyvinvoinnista vastaava ryhmä on maailmanlaajuisesti ihailun kohde.

Luokanopettaja on näissä istunnoissa kertonut  ensin luokan tilanteesta yleensä ja sitten erikseen oppilaista, joiden koulunkäynnistä hän on huolissaan.  Jos huoli on todettu aiheelliseksi,  on huoltaja kutsuttu  erikseen sovittuun  neuvotteluun pohtimaan, kuinka lasta olisi fiksuinta tukea.

Olemme aikaisemmin tulkinneet säädöksiä niin, että alustava keskustelu siitä, onko huoli aiheellinen vai ei,  ei ole vielä varsinaista säädösten tarkoittamaa oppilaan asian käsittelyä. Tänä syksynä otamme kuitenkin askeleen pitemmälle avoimuuden suuntaan. Ilmoitamme Wilmassa etukäteen, minkä luokan asioita  OHR kunakin maanantaina käsittelee. Emme tiedä varmasti etukäteen, keitä luokan oppilaista käsittelyyn nousee,  mutta jos huoltaja niin haluaa, hänellä on mahdollisuus tulla lapsensa luokan asioiden käsittelyn ajaksi koululle. Ja jos hänen lastaan käsitellään, hän saa osallistua lapsensa asian käsittelyyn  jo tässä vaiheessa.

Kyseessä on siis vanhempien oikeus, ei velvollisuus. Lasta koskevia oppilashuollollisia päätöksiä ei kuitenkaan koskaan tehdä vanhempien selän takana tai heitä kuulematta.

KUTSUNA näin ilmoitetetaan, että maanantaina 17.9.2012  OHR käy läpi 3b-luokan (opettaja Anni-Kaisa Eriksson) tilannetta klo 14-15.

Rehtorina vastaan mielellään kaikkiin asiaan liittyviin kysymyksiin (045 11 8156)


Viikon 38 ohjelma

Päättyneen viikon huippuja: Iloiset matkaoppaat kutsumassa lapsia
lomamatkalle erilaisessa vanhempainillassamme 12.9. 

VIIME VIIKKO nro  37

Takana hektinen mutta hauska syysviikko  Varjoa Taksikyydeissä oli edelleen  ongelmia, mutta pienempiä.  Tulostusongelma ei ratkennut vieläkään. Mrr. Kerhotarjotin ei tullut vielä valmiiksi. Valoa :   Sisäilman parantamiseksi ensimmäiset ilmanpuhdistajat on tuotu kouluun. Saamme uuden kouluterveydenhoitajan ensi viikon maanantaina. Tietokoneongelmia käytiin korjailemassa.

VIIKKO 38

Opetus toimii nyt täysillä.  Tämän viikon aikana koteihin lähtee kerhotarjotin.  Henkilökunta vastaa  KUNTA-10-kyselyyn.

Maanantai 17.9. 
Opettajilla  vp! eli viikkopalaveri klo 8-9 (Mm. palaute  vanhempainlta. TVT-pelisäönnöt. Pihasäännöt. Lukuvuosisuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma. Oman alueemme opettajien PLC-kokoukset). Iltapäivällä tiimit klo 13.30-14.30.  OHR jatkaa klo 15:een (vuorossa 3b-luokan asiat).  TS-Nina paikalla.  

Tiistai 18.9
Normipäivä. Rehtori Helsingissä käymässä klo 10.45- 13.30. Auroran koti ja koulu ry:n vuosikokouks koululla klo 18.30.  Illalla klo 17.30 Erityisopettajien järjestämä keskustelutilaisuus opettajien työstä. Tässä linkki.

Keskiviikko 19.9. 
Rehtori  vuosilomalla. Apulaisrehtori Ulla ja vararehtorit Uma ja Kaija vastaavat talostaRehtori  Avustajien info siirtyy pejantaille. TS-Katri paikalla 1-4-tunnit.  

Torstai 20.9
Postipalaveri klo 9.50.  Rehtori kriisikoulutuksessa klo 8-12, ja sen jälkeen aluekokous.  Johtoryhmä klo 12 (ilman rehtoria).  TS-Nina paikalla 1-4 tunnit. Illalla  klo 18.30 KoKon järjestämä suuri koulupaneeli Ruusutorpan koululla. Tässä linkki. 

Perjantai 21.9
Avustajapalaveri klo 9.25.  Vieraita Chilestä. 

torstaina, syyskuuta 13, 2012

Erilainen vanhempainilta toimi mukavasti

PIDIMME siis tämän syksyn aluksi erilaisen vanhempainillan. (Ks. suunnitelma tarkemmin tästä).

MIkä siinä oli erilaista?
(1) Lapsille oli järjestetty omaa ohjelmaa (ja lapsia oli paljon). Teemana oli matkailu, ja ulkopuolisia vetäjiä oli kahdeksan. Toimintapisteitä oli kahdeksan, ja omat koulunkäyntiavustajamme ohjasivat ryhmiä pisteestä toiseen. Oppilaat, varsinkin pienet, pitivät kovasti touhusta.

(2) Virallisen ohjelman jälkeen tarjolla oli illaan päätteeksi epävirallinen osuus: kahvia, pullaa, musaa ja jazzia. Tarjoilun kustansi Koti ja Koulu ry,

(3) Pitkään aikaan ensimmäisen kerran lähes kaikki luokat pitivät vanhempainillan yhtä aikaa. Luokan omaan kohtaamiseen oli varattu aikaa noin 40 minuuttia- ja se taisi olla lyhyt.

(4) Rehtorin osuus oli tällä kertaa  20 minuuttinen, kuvilla ja tehosteäänillä varustettu luento hyvästä opetuksesta ja sen kolmiportaisen tuen ideasta ja konkeettisista keinoista. Nyt teemaa ei lähestytty tehtävien paperien kautta. Saman luennon kuulivat kaikki vanhemmat,  toki ryhmissä, koska meillä ei ole tilaa, johon mahtuisi noin 200-300 ihmistä yhtä aikaa.

(5) Opettajat olivat ideioineet 13 pistettä, joissa vanhemmat saivat kiertää omassa tahdissa. Näin rakennus tuli tutuksi.Tähän viuhkavaiheeseen oli varattu noin puoli tuntia, ja se oli liian lyhyt. Suunnistamista auttoi monistettu ohjeisto ja pitkin taloa sijoitetut kartat. Lisäksi kaksi opettajaa oli oppaina info-pisteessa.
Teimme kauan siitten vähän samanlaista, syksyklä 1989. Mukavat muistot palasivat mieleen.

(6) Koska porukkaa oli tosi paljon, jouduimme jakamaan vanhemmat luokka-asteryhmiin, ja se  kyllä toimi. mutta jos lapsia oli eri luokilla, ei ehtinyt tavata kaikkia opettajia. Vaihdoissa oli apuna keskusradiokuulutus:

PÄIVÄKSI luvattiin sadetta, ja jouduimme pika-aikataululla siirtämään lasten pajat sisälle luokkiin. Monistuskonekin  teki lakon. Illalla pilvitaivas repesi, ja pihajuhlaosuus saatiin viettää leppeässä syysilmassa.

Hyvä kokemus, vaikka paljon töitä vaatikin. Kokoamme opettajien palautteen ja samoin tekee Koti ja koulu ry.  Pohditaan sitten, kannattaako vastaavaa tehdä joku toinen kerta. Kiitos kaunis kaikille mukana olleille ja erityisesti Espoon  suomenkielisen tulosyksikön erilainen vanhempainilta- projektille.

keskiviikkona, syyskuuta 12, 2012

Peruskoulu on Suomen ainoa brändi

Espoolaisen Auroran koulun
rehtori KT Martti Hellström
arvostaa suomalaisen
koulujärjestelmän maailman
 parhaimmaksi. 
Kuvaaja: Sari Tauru

Kymen Sanomat teki eilisestä vierailustani Kotkassa napakan jutun- tulevaisuusteon.Asia on tärkeä! Tanks. Lain tekstin tähän. Valitettavasti nettilehden leikkeessä ei ollut toimittajan nimeä.

Peruskoulu on Suomen ainoa brändi
11.9.2012 22:01 | Päivitetty: 11.9.2012 22:48

Espoolaisen Auroran koulun rehtori KT Martti Hellström arvostaa suomalaisen koulujärjestelmän maailman parhaimmaksi.

Koulu – mihin olet menossa? Näin kysyttiin Haukkavuoren koululla järjestetyssä vanhempainillassa tiistaina. Kuuden kotkalaiskoulun yhteisessä tilaisuudessa pohdittiin taloudellisten tekijöiden vaikutusta kouluihin.

Tapahtuman alustajana puhunut espoolaisen Auroran koulun rehtori KT Martti Hellström totesi, että taloudellinen taantuma voi rapauttaa nykyisen koulujärjestelmämme. Jo nyt köyhien kuntien oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa varakkaimpien kuntien koululaisiin verrattuna. Hellström pelkää, että säästötalkoissa peruskoulua tullaan romuttamaan kuten 1990-luvun lamavuosina.

— Maksamme vieläkin 90-luvulla tehtyä koulujärjestelmän alasajoa, Hellström sanoi.

http://www.kymensanomat.fi/Online/2012/09/11/Peruskoulu+on+Suomen+ainoa+brändi/2012314079889/4


tiistaina, syyskuuta 11, 2012

Terveisiä Kotkasta!

Kotkan kuuluisa lyseo. Upea rakennus.
TAAS kotona. Kello on 21.47. Lähdin ajalemaan Kotkaa kohti klo 11.15, ja navigaattori- siunattu keksintö - vei perille  koululle vain muutaman minuutin ennustetun perilletuloajan jälkeen. Paluumatkakin taittui 1,5 tunnissa, mutta pakko myöntää, että pimeässä ajaminen ei ole kivaa.

KLO 14 alkoi luento tuon Kotkan alueen koulujen opettajille. Teemana oli "Minne menet peruskoulu"; Näkökulmana oli tulevaisuuden koulun eri vaihtoehdot, joita esittelin pitkälti Luokanopettajaliiton tulevaisuustyön pohjalta.  Paikalla oli satakunta opettajaa ja rehtoria. Aikaa oli varattu kaksi tuntia, ja se kului.

Päivällistauon jälkeen oli vuorossa paikallisen lehden haastattelu ja sitten toinen veto: alueen koulujen vanhemmille. Fokusoin tälle yleisölle teemaksi peruskoulun kansainväliset haasteet ja nimenomaan välittämisen kulttuurin perusteet. Koulujen rehtorit istuivat tämänkin kakun.  Erityisesti tässä jälkimmäisessä sessiossa syntyi sellaista aidon tuntuista vuorovaikutusta, jota luennoitsija kohtaa aika harvoin.

ETTÄ Kotka on kaunis kaupunki. Puistot merenrannoilla olivat uskomattoman upeita. Rakennuskanta hyvin hoidettua. Ikävää, että tämä merkittävä satamakaupunkin joutuu elämään niin kurjaa talousvaihetta. Kouluväki on työstään innostunutta, vaikka esim. sisäilmaongelmat ovat todella rajuja, ja kouluverkkoa saneerataan rajusti.  Oli ilo käydä kylässä, kiitos Juha yms.


Näkäpäivän keräys Aurorassa pe 14.9. klo 11.30-12.00


PUNAISEN  Ristin tehtävä on auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maailmassa, myös täällä Suomessa.  Jo parilla sentillä saa rokotuksen tai puhdasta vettä, 5 eurolla huovan ja 17 eurolla äitiyspakkauksen. Kotimaassa apu on usein henkistä tukea kriisiin joutuneelle tai hätäapua tulipalossa kotinsa menettäneelle.

Punaisen Ristin vahvuus perustuu järjestön omaan verkostoon kotimaassa ja ulkomailla. Se  pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Punaisen Ristin työ tähtää aina paikallisten yhteisöjen vahvistamiseen. Avun perillemenoa valvotaan tiukasti alusta loppuun. Keräyskulujen keskiarvo viimeisen kymmenen vuoden ajalta on 13 %.

Kiitos, että autat!

Koulumme entinen terveydenhoitaja ja SPR-aktiivi Marjatta Tahkokallio on lippaineen koulumme pääaulassa perjantaina siestan alussa.

maanantaina, syyskuuta 10, 2012

Nollatoleranssi väkivallalle koulussa!


ESPOOLAINEN  peruskoulu täyttää tänä syksynä 35 vuotta. Kotikaupunkimme koulujen oppimis tulokset ovat maailman huippuluokkaa. Juuri missään eivätkä koskaan ole oppilaat saaneet niin hyvää opetusta niin hyvin koulutetuilta opettajilta, kun nyt täällä.  Ensimmäiset merkit peruskoulujärjestelmän rapautumisesta ovat kuitenkin jo näkyvissä.  Tuo kehitys on pysäytettävä  myös   koulukaupunkina tunnetussa Espoossa.

YKSI kipupisteistä on väkivalta. Väkivallalle on saatava nollatoleranssi. Kouluissa väkivaltaa kohtaavat sekä oppilaat että henkilökunta. Kroonisesti väkivaltaisesti käyttäytyvien oppilaiden opetukselle on löydettävä järjestelyt, jossa he ja heidän perheensä saavat kaiken tarvitsemansa avun.

AURORAN koulun opettaja, Sari Karjalainen on antanut kasvot väkivallalle. Hän joutui väkivallan kohteeksi talvella 2009. Viime viikonlopun Iltalehdessä on aukeaman juttu hänen kokemuksistaan mm. vakuutuslaitoste korvausten kanssa. Lukekaa, hyvät ihmiset.