Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, toukokuuta 29, 2011

OPS-uudistus 2011 Aurorassa. Osa II

SUNNUNTAI klo 13. Nyt on rehtori lähettänyt oman esityksensä ops-teksteiksi johtokunnalle.  Sivuja kertyi 47, vaikka jätin tyystin pois kunnan osuudet- kuvailin niitä vain lyhyesti.

Käytin kussakin osiossa rakenteena sitä, että ensin kerrotaan, mitä pitää tehdä, sitten millaisia hyviä käytänteitä meillä jo on ja miten aiomme jatkossa koulunpitoamme kehittää.

Tiivistin istunnoissamme esiin nousseet haasteemme lähivuosiksi 11:een osakokonaisuuteen, jotka peittivät aika hyvin kaikki osiot. Nämä 11 olivat:


(1) Haluamme kohottaa  oman opetuksemme laatua. Vahvistamme kannustuksen ilmapiiriä oppitunneilla. Lisäämme myönteisyyttä ja iloisuutta.
(2) Tuemme opetuksen laadun kehittämistä pedagogisoimalla tiimitoimintaa  oppivan professionaalin yhteisön (PLC) suuntaan.  Tällainen tiimi   suunnittelee  ja arvioi  opetusta ja tukea  yhdessä sekä oppii toisiltaan.
(3) Tuemme opetuksen laatua asettamalla lukuvuosisuunnitelmassa  yhteisiä kehittämistavoitteita eri osa-alueille. Tiimien tehtävänä on kääntää ne toiminnaksi.
(4) Opetuksen laatuun kuuluu myös opiskelun laatu. Selkiytämme ja kehitämme tiimeissä koulumme läksypedagogiikkaa. Käsittelemme läksyjen merkitystä myös vanhempainilloissa.
(5) Lisäämme keskustelua tuntiresurssin suuntaamisesta. Pyrimme löytämään ratkaisuja, joilla myös ylemmillä luokilla olisi  akateemisissa aineissa ns. jakotunteja. Tarvikemäärärahoja varataan tehostetun tuen ja erityisen tuen tarpeisiin.
(6) Opetuksen laatu on  myös muun kuin oppitunnin laatua, se on koko koulupäivän ja erilaisten yhteisten tapahtumien laatua. Teemme esim. yhteisestä talviliikuntapäivästä perinteen.
(7) Koko koulun toiminnan laadun kehittämiseksi laadimme vuosikellon, johon kootaan kaikki keskeisesti opetustyöhön vaikuttavat vuosittain samaan aikaan toistuvat  asiat. Näitä ovat esim. oppilashuollon ruuhkahuiput, nivellyys, toistuvat testit,  tuen hakemisen ja antamisen jaksot, valinnat ja vanhempainillat.
(8) Oppilashuoltotyötä koskevat säädösmuutokset haastavat meitä kehittämään toimintatapojamme.
(9) Etsimme dokumenttimallin, johon kirjataan yksittäisen oppilaan eri tahoilta saamaa tukea voidaan seurata systemaattisesti, yksinkertaisesti ja kuitenkin salassapitosäädöksiä noudattaen.
(10) Koulun arjessa haluamme vahvistaa kestävän kehityksen käytänteitämme.
(11) Haluamme suojella henkilökunnan jaksamista mm. vahvistamalla ajankäytön suunnittelua ja etsimällä uusia, joustavia ratkaisuja, jolla kaikki työ saadaan  mahtumaan työajan piiriin.

Vielä ehtinee aloittaa vapaan viikonlopun :-)

Ei kommentteja: