Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, toukokuuta 24, 2010

11 koulupäivää jäljelläKUVA on lainassa sivulta http://www.buzzle.com/articles/fun-facts-about-the-number-eleven.html. Sivulla kerrotaan hauskoja juttuja numeron 11 mystiikasta.

VÄHIIN menee ennenkuin kokonaan loppuu. Koulupäivien lukumäärä nimittäin. Kaksi viikkoa. Tämän päivän iso juttu on tietysti Peter Pan-leffaesitykset illansuussa. Toivotaan, ettei koneet hyydy:-). Ja että ehdin noutaa mallit fanipaidoista.

Toinen tärkeä asia on oppimiskeskuksen ja suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tulosneuvottelut. Kaikki espoolaiset oppimiskeskukset osallistuvat ensi syksyn ops-työhön. Jos oppimiskeskus (Aurora on sellainen) haluaa hieman lisää rahaa, sen on käytävä keskustelut viraston kanssa muista ideoistaan. Keskustelun pohjana olevassa lomakkeessa kysytään mm. mikä on oppimiskeskuksen toiminta-ajatus ja perustehtävä suhteessa osallistavan ja oppilaskeskeisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Näin Aurora vastaa:

Oppimiskeskus Aurora vahvistaa koulujen ja opettajien osaamista organisoimalla kumppanuushankkeita, joissa opetellaan yhdessä laajentamaan koulun pedagogista toimintakulttuuria oppituntiopetuksesta tavoitteelliseen, koulun elämänpiiristä oppimisen suuntaan toteuttamalla koko koulun ja usean koulun opettajille, oppilaille, vanhemmille ja muille partenereille yhteisiä taide- ja taito-osaamista kehittäviä projekteja ja tapahtumia.

Käynnistämissämme hankkeissa ja tapahtumissa (Aurockra 1957-2007, Hölmöläistapahtuma 2008, Beatles-konsertti 2010, Hurriganes-ilta 2010, Koko koulun näytelmät ja niihin liittyvä kouluteatterisparrauspajat) nostamme esiin yhteisen ja yhdessä harrastamisen merkitystä koulun yhteisöllisyydelle. Kulttuuritapahtumissa, joissa opettajat ja oppilaat esiintyvät yhdessä, löydetään uudelleen mestari-kisälli-tyyppistä autenttista oppimista.

Olen tarjonnut kuuden koulutusidean pakettia. Saa nähdä kelpaavatko?
Tarkoituksemme on järjestää meille myönnettävän lisäresurssin puitteissa seuraavia toisin ja toisilta oppimista vahvistavia projekteja ja tapahtumia
  • OPPILAIDEN LIIKUNNALLISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUPÄIVÄSSÄ
* Konkreetti tavoite on innostaa kouluja luomaan koulun arkeen lisää liikettä.
* Hanke toteutetaan yhdessä Nuoren Suomen kanssa
* Konkreetteja ideoita ovat mm. välituntiliikuttajat, liikunavälinelainaamot...jne.
* Kankkeella on vakioidut arviointimittarit
* Valmentajana Raija Herrala
  • 2. KOULUBÄNDIEN (Opettajien ja oppilaitten) YHTEISKONSERTIT AURORASSA
* Konkreetti tavoite on luoda koulubändeille esiintymistilaisuuksia ja mahdollisuuksia oppia toisiltaan
* Auroran koululla on tätä varten riittävät tekniset fasiliteetit ja osaamista
* Valmentajana Risto Schiray
  • KOKO KOULUN NÄYTELMÄT- SPARRAUS
* Konkreetti tavoite on edistää kouluteatteritoimintaa jakamalla Aurorassa yli 20 vuoden ajan hankittua kokemusta
* Sparraustilaisuudessa osallistujat pääsevät mukaan teatteriesitykseen, ja oppivat yksinkertaisen tavana toteuttaa teatteria.
* Auroran koululla on tätä varten riittävät tekniset fasiliteetit ja osaamista
* Valmentajina Jukka Jokiranta ja Martti Hellström
  • VÄLIRAUHAN VUOSI 1940-41
* Konkreetti tavoite on luoda mukaan hankkeeseen lähtevistä kouluista verkosto, joka kerää talteen muistiperinnetta 50 vuoden takaisesta lukuvuodesta.
* Perinteenkeruuhankkeen yhteistyökumppaneina ovat mm. Espoon perinneyhdistys Aurora ry ja Suomen Isovanhemmat ry.
* Valmentajana Martti Hellström
  • REFLEKTOIDUT RUTIINIT- koulutustilaisuus
* Konkreetti tavoite on syventää osallistuvien opettajien/koulujen oman pedagogisen kulttuurinsa tuntemusta kahden vaihtoehtoisen työkalun avulla
* a) luokkatila-analyysi, jossa pyritään luokista otettujen kuvien avulla tekemään osallistujat tietoiseksi omien fyysisten ratkaisujen taustaperusteita
* b) rutiini-analyysi, jossa pyritään vastaamaan kysymyksiin, jotka seuraavat koulupäivän kronologiaa. Yhteisen keskustelun avulla saadan sanallistettua omat ja yhteiset rutiinit sekä niissä olevat erot
Koulutustilaisuudessa oppimista syvennetään näytellyillä monologeilla, joissa käydään läpi opettajatyyppigalleriaa
* Valmentajina Jukka Jokiranta ja Martti Hellström
  • RYHMÄINTEGRAATIOPEDAGOGIIKKA- RI-koulujen tapaamiset
* Konkreetti tavoite on tukea Espoossa kehitysvammaisten oppilaitten ryhmäintegraatiota toteuttavien koulujen opettajien, vanhempien ja koulunkäyntiavustajien kohtaamisella RI-toiminnan arjen pedagogiikkaa
* RI-opetusta annetaan Auroran, Mikkelän, Toppelundin ja Martinkallion kouluissa.
* Valmentajina Ulla Hämäläinen, Kaija Kuivanen ja Martti Hellström.
Maailma ei kaadu, jolleivat kelpaa.

Ei kommentteja: