Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, toukokuuta 30, 2010

Auroran credo 2010AURORAN koulu sai valmiiksi nyt käytössä olevan opetussuunnitelman koulukohtaisen sovelluksen (OPETUSSUUNNITELMA 2005) syksyksi 2005. Siitä on siis viisi vuotta. Tuo opetussuunnitelma perustui opetushallituksen vuonna 2004 hyväksymiin perusopetuksen perusteisiin ja valtioneuvoston vuotta aikaisemmin asetuksessa antamaan tuntijakoon ja tavoitteistoon.

Tuntijako 2011

Maailma muuttuu kovaa vauhtia, ja niinpä pian alkaa uuden opetussuunnitelman teko. Tähän liittyen ns. tuntijakotyöryhmä julkistaa oman esityksensä alkavan viikon tiistaina. Esitystä on vimmatusti pidetty salassa. Se tiedetään, että taito- ja taideaineiden osuutta ehdotetaan kasvatettavaksi. Sitä veikataan, että oppilaiden mahdollisuudet valita opintoja tulisivat lisääntymään. Huhut kertovat, että aineita olisi niputettu niin, että kunnille/kouluille tulisi mahdollisuutta käyttää kouluaikaa myös ns. aihekokonaisuuksiin, siis tärkeisiin teemoihin.

Uusi tuntijako astunee voimaan tammikuussa 2011, ja kouluihin se ulottuu, kun koko ops on uusittu, ehkä 2012.

Pikku-ops-uudistus isompaa odotellessa

Jo ennen isoa ops-uudistusta, tullaan vanhaa opsia uusimaan parin luvun osalta. Tuo erityisesti oppilaille tarjottavaa tukea uudistava muutos alkaa heti, kun eduskunta on hyväksynyt perusopetuslain muutoksen. Opetushallitus julkaisee uusitut perusteiden sivut varmaan alkusyksystä. Espoo tekee kuntakohtaiset uudet sivut syksyn aikana, ja koulut keväällä 2011. Auroran koulun on tuossa työssä yksi niitä kouluja, jotka auttavat myös muita kouluja uudistuksessa.

Pikku-Pikku-uudistus pikku-uudistusta odotellessa

Auroran henkilökunta arvioi tänä keväänä vanhaa opsia- kuten teemme joka vuosi. Päätimme esittää johtokunnalle kahta muutosta:
  • Taloustilanne Espoossa on heikentynyt. Se näkyy koulujen resursseissa, siis siinä, kuinka monta tuntia opetusta viikossa voidaan antaa. Jotta voimme turvata mm. tukiopetusta, olemme valmiit luopumaan vuodeksi pariksi 5.-6.luokkien ns. valinnaiskursseista. Käytännössä niitä ei ole ollut kahteen lukuvuoteen. Niiden sijasta lisäisimme kummallekin vuosiluokalle toisen tunnin kuvataidetta ja musiikkia.
  • Toinen muutosesityksemme koskee koulun arvojulistusta. Siihen on tehty pieniä tekstimuutoksia. Uusi credo kuuluisi seuraavasti:
AURORAN ARVOT (esitys johtokunnalle)

LAPSI ON AURORASSA TÄRKEIN

Autamme lapsia kasvamaan hyviksi ihmisiksi ja kunnon kansalaisiksi.

Opetamme heille tärkeitä ja arvokkaita asioita elämästä ja maailmasta. Perustiedot ja - taidot ovat silmäterämme. Opetamme lapsia opiskelemaan. Käytämme monipuolisia opetusmenetelmiä. Uusien asioiden oppimisesta pitää saada nauttia. Oppiminen varmistuu tehtäviä tekemällä. Ohjaamme lapsia ottamaan myös itse asioista selvää sekä uskomaan itseensä ja tulevaisuuteen. Autamme heitä sietämään pettymyksiä.

Kasvatamme lapsia käyttäytymään kauniisti ja olemaan ihmisiksi. Näytämme itse mallia.

Oma luokka on lapsen tärkein oppimisympäristö, jossa hän oppii tulemaan toimeen joukossa. On tärkeää, että luokassa vallitsee kannustava, kaikkien koulutyötä rohkaiseva, turvallinen henki ja työrauha. Aikuisen ohjeita on noudatettava. Luokassa on säännöt, jotka kerrotaan ja joista pidetään kiinni. Kun rankaisemme, rankaisemme oikeudenmukaisesti ja tahdikkaasti.

Puolustamme lapsen oikeutta olla lapsi. Lasten taideteot, sadut, leikit ja juhlat kuuluvat kouluun.

Rohkaisemme lasta olemaan oma itsensä. Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiaan ja oman polkunsa. Erityisesti pidämme huolta niistä, joilla on koulutyössä vaikeuksia. Kaveria ei jätetä!

Arviointi vaikuttaa lapsen innostukseen ja sitä kautta oppimiseen. Siksi annamme palautteen rakentavasti.

Pidämme lapsista koulussa huolta. Pyrimme estämään kiusaamista ja puuttumme siihen. Opetamme lapsia ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteitaan. Ohjaamme heitä sietämään erilaisuutta ja näkemään siinä rikkautta.


HENKILÖKUNTA ON TÄRKEIN VOIMAVARAMME

Luotamme itseemme ja toisiimme. Arvostamme kokemustamme ja osaamistamme. Kaikkien työ on tärkeää. Kannustamme ja autamme toisiamme. Vaalimme innostusta. Rakennamme me-henkeä tekemällä töitä yhdessä. Valvomme jaksamistamme. Henkilökunnan henkinen ja fyysinen turvallisuus on työssä onnistumisen edellytys. Kun opettaja voi hyvin, myös lapset voivat hyvin.


OHJAAMME VASTUULLISESTI TOIMINTAAMME

Huolehdimme perustehtävistämme ja pidämme ne tasapainossa. Kasvattava opetus on tärkein tehtävämme. Tuemme kotia sen kasvatustehtävässä.

Vahvistamme rutiineitamme, rakenteitamme ja perinteitämme.

Kunnioitamme jokaista lasta ja hänen perhettään. Kuuntelemme lasten ja heidän huoltajiensa näkemyksiä. Teemme yhteistyötä ja tiedotamme. Odotamme vastavuoroisesti lasten ja kotien arvostavan koulua, sen työntekijöitä ja koulutyötä. Teemme parhaamme, että olemme luottamuksen arvoisia.

Ei kommentteja: