Kirjoja

Kirjoja

torstaina, marraskuuta 14, 2013

Tuottaako Wilma lisäarvoa vai sammakoita?

WILMAA- tuota sähköistä reissuvihkoa on kritisoitu aikalailla. Auroran kouluun yhteistyökumppaneihin kuuluva Ben Furman laati kesällä pienen opettajan oppaan  kodin ja koulun väliseen sähköiseen viestintään. joka auttaa opettajia- ja miksei vanhempiakin - huomaamaan  Wilman  vuorovaikutuksellisia sudenkuoppia.

NÄIN Furman aloittaa: "Kaikkeen sähköiseen viestintään liittyy tunnetusti riskejä. Merkittävin syy lienee se, että koska viestistä puuttuu oheisviestintä – ilmeet, eleet ja äänensävy – vastaanottaja ymmärtää sen helposti eri tavalla, kuin viestin kirjoittaja on tarkoittanut. Esimerkiksi jos huoltaja näkee Wilmassa opettajan merkinnän ”läksy tekemättä”, hän voi kokea sen itseensä kohdistuvaksi kritiikiksi, vaikka opettajan tarkoitus on ollut kirjata järjestelmään pelkästään neutraali tieto, joka kertoo koulupäivän tapahtumista. Tämäntapaisten väärintulkintojen mahdollisuus kasvaa, jos huoltaja on saanut useita vastaavantyyppisiä viestejä koulusta aikaisemminkin ja hänen suhteensa koulujärjestelmään on pulmallinen.

Huoltajan tulkitessa opettajalta tulevan viestin itseensä kohdistuvaksi arvosteluksi, hän saattaa puolustautua joko ottamalla etäisyyttä kouluun tai alkamalla kritisoida opettajaa. Tämänkaltaiset kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen hankaluudet – jotka ovat yleisiä kaikkialla maailmassa – voidaan välttää kiinnittämällä erityistä huomiota siihen, miten huoltajien kanssa kommunikoidaan oppilaiden käyttäytymiseen ja huolellisuuteen liittyvistä asioista.

Olemme koonneet tähän oppaaseen hyväksi osoittautuneita keinoja, jotka edistävät kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta ja auttavat opettajia ja huoltajia puhaltamaan yhteen, kun oppilailla on käyttäytymiseen tai huolellisuuteen liittyviä ongelmia."

Furmanin Wilma-pdf-oppaan voi ladata ilmaiseksi osoitteesta:
http://www.starsoft.fi/public/?q=node/13298

Ei kommentteja: