Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, marraskuuta 22, 2013

Valtuuston kolmas ja viimeinen kokouspäivä

VIIMEISTÄ viedään. Klo 9 alkoi koulutusosuus. Kuulimme, kuinka varhaiskasvatusta kuritetaan. Nyt käymme läpi ajankohtaisia oikeustapauksia. Espoota on tukistettu lukion opettajan  tehtävien ketjuttamisesta.

PÄÄTÖSOSA sujui nopeasti, ja pääsimme lopulta myös  äänestämään. Äänestys koski puheenjohtajiston koostumusta jatkossa.  Hallituksen esitys voitti selvin äänin.

NYT puhuu OAJ:n puheenjohtaja. Hän kiittää kaikkia. Luukkainen myös ilmoitti, myös olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi.

KOKOUKSEN lopuksi kukitettiin ruusuilla Valtuustouransa päättävät.  Ja kauniisti koko valtuusto lauloi  eläkkeelle siirtyvä Juha Jäskelle "Tää ystävyys ei raukea"

VALTUUSTON puheenjohtaja kiitti vielä kaikia kokoukseen osallistuneille.

Ja nyt viimeiselle aterialle.

OAJ:n valtuuston hyväksymä  julkilausuma kuuluu seuraavasti:

OAJ:n valtuusto vaatii koulutuksen laadun pelastusohjelmaa 

Suomen menestys on rakentunut laadukkaan koulutuksen ja osaamisen varaan. Suomalaisnuorten oppimistulokset ovat laskussa, koulujen ja kuntien väliset erot kasvavat. Nuorten oppimistaitojen on todettu heikentyneen. Koulutus- ja kasvatuspalvelujen voimavaroja leikataan välittämättä seurauksista lapsille ja nuorille. Suomi karsii koulutusmenoja samaan aikaan, kun monet muut maat panostavat määrätietoisesti koulutukseen.

OAJ:n valtuusto on huolissaan suomalaisen osaamisen tulevaisuudesta ja vaatii varhaiskasvatusta ja koulutusta erityissuojeluun. Kaikkia opettajaryhmiä edustava valtuusto vaatii, että koulutuksen säädöksiä on tiukennettava sellaisella pelastusohjelmalla, jolla turvataan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatu sekä tasa-arvoisuus koko maassa.

Opettajien työhyvinvoinnista on huolehdittava, sillä se vaikuttaa suoraan oppilaisiin ja opiskelijoihin. Valtuusto vaatii vauhtia myös koulutuksen kehittämistyöhön. Tieto- ja viestintätekniset taidot on sisällytettävä kaikkien koulutusmuotojen tavoitteisiin.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valtuusto oli koolla 20.–22.11. Espoossa. Päätösasioiden ohella kokous valmisteli koulutuksen tulevaisuusohjelmaa, joka julkistetaan tammikuussa 2014. Valtuusto juhlisti samalla järjestön 40-vuotistaivalta. Valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin.

OAJ:n jäsenmäärä on yli 120 000, ja se edustaa koko opetus- ja kasvatusalaa varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Ei kommentteja: