Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, tammikuuta 11, 2019

Unohdettuja pedagogeja: Wilhelm Rein

Wilhelm Rein- viimeinen herbartianisti
 (Georg) W ilhem Rein (1847 -1929 jaa.) on yksi laajasta J.F. Herbartin seuraajajoukosta. Usein hänet nimetään  viimeiseksi.

Hän ei koskaan tavannut Herbartia, sillä suuri kasvatuksen  teoreetikko kuoli jo 1841, mutta hän ehti olla Herbartin oppilaan Tuiskon Zillerin opissa.

Suomalaiselle koululle  Rein on  tärkeä hahmo, sillä herbartilaisuuden Suomeen tuonut Mikael Soininen kävi kuuntelemassa nimenomaan hänen luentojaan.

HERBARTIN filosofia, myös pedagogiikkaa koskeva, oli hyvin vaikeaselkoista, ja siksipä hänen seuraajansa tulkitsivat esikuvansa ajatuksia kovin monella eri tavalla.

REINILLE tärkeää Herbartin pedagogiikassa oli idea kasvattavasta opetuksesta ja erityisesti harrastuksen käsite. Ennen Herbartia ajateltiin, että lapsen harrastus on keino, jonka avulla opitaan asioita paremmin.  Herbart käänsi asetelmän nurinkurin: Tieto on vain väline, jolla sytyteen harrastus. Asiat unohtuvat. Kerran sytytetty harrastus säilyy.
" Harrastus on valosoihtu, jolla Herbart on valaissut nuorisonkasvatuksen."– Rein
Ziller  rakensi Herbartin ajatusten pohjalta oppitunnille selkeän kaavan, ns. muodolliset asteet.
Herbartilta itseltään löytyy hajanaisia ajatelmia. Reinin  oman muodollisten asteiden järjestelmänsä mukaan oppitunti oli rakennettava seuraavaa vaiheistusta käyttäen: (1) valmistus, (2) uuden asian esitys, (3) yhdistäminen/ liittäminen aiemmin opittuun, (4) käsitteellinen kokoaminen ja (5) harjoitus eli sovellus.
Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi. Kuvaan on kootti Zillerin,
Reinin ja Soinisen jäsentelyä Herbartin ajatusten pohjalta.


Kirjassa Rein kuvaa tuolloin ihailtua opetustapaa hyvin konkreetisti. Jos unohdetaan hankalat asteotsikot, niin opetus eteni about näin.

OPETTAJAN ensimmäisenä tehtävänä oli  oppimäärän   jaoittelu, sen paloitteleminen oppilaille soveltuviksi annoksiksi. Jokaisen osan tuli  muodostaa oma kokonaisuus. Sitä kutsuttiin metodiseksi  yksiköksi. Ylemmillä luokilla sen kokonaiskäsittelyyn voi kulua jopa kokonainen viikko..

Tunti alkaa niin, että opettaja kertoo (metodisen yksikön) päämäärän.  Käsittely aloitetaan tehtävän ilmoituksella tai otsikon esittämisellä.
” Tänään puhumme…”
” Nyt minä kerron, kuinka Jumala lähetti Israelin lapsille johtajan.”
” Olemme puhuneet askettäin koirista ja kissoista, joista ihminen pitää huolta. Tänään koetamme päästä selville siitä, mitenkä kettu tulee toimeen, vaikka kukaan ei anna sille ruokaa eikä suojaa."

Metodiyksikölle on siis keksittävä  kiinnostava ja odotusta herättävä  probleemi. Tämä johdanto on  lyhyt, eikä sen aikana saa viittailla  liikaa ratkaisuun.

Tämän jälkeen alkaa lasten valmistaminen uudelle asialle. Peruidea oli, että oppiminen alkaa havainnoista.  Opettajan johdolla kootaan, mitä asiasta jo tiedetään (valmistautuminen ja perehtyminen). Kokemuksia kootaan vapaasti kysellen. Kun aikaisemmat tiedot on koottu, niistä yritetään tiivistää oleellinen.

(Nyt on siis herätetty vanhat mielteen "unestaan"). Seuraavaksi  aletaan tuoda uutta tietoa. Siirrytään uuteen. Opettaja on jakanut uuden asian jaksoihin.   Opettaja sanoo:   ”Nyt kerron…”. Ensin hän kuvaa lyhyesti uuden asian sisällyksen kokonaisuutena. Sitten hän käy sen läpi osa kerrallaan.
Kunkin jakson jälkeen tarkistetaan oppilasten siitä omaksumat tiedot lyhyin ydinkysymyksin, ja Tarpeen vaatiessa jakso kerrotaan uudellen.

Nyt on siis tuotu vanhan tiedon rinnalle uutta tietoa. Kun uusi tieto on esitelty, sitä  vertaillaan vanhaan tietoon ja lopuksi ne  liitetään  toisiinsa.

Tiedon vastaanoton viimeinen vaihe on tiivistys, joka voi olla kohottava, moraalinen virke tai asiallinen tiivistys. Tällöin asia oli käsitetty. Esim. Runon tarkoituksen keksiminen.

Mutta oppimisprosessi ei loppunut  tähän. Jotta saavutettu tieto säilyisi, sitä piti  saada käyttää ja soveltaa. Harjoittelun avulla opittu saatettiin käytännöksi. Runo voitiin antaa ulkoaopeteltavaksi.  Opitun pohjalta voitiin kirjoittaa aine.

USEIN pilkattu astemalli vastaa  yhä varsin hyvin mm. konstruktivistista oppimiskäsitystä.

Wilhelm Rein pähkinänkuoressa 
Wilhelm Rein syntyi vuonna 1847.  Perheen isä oli antiikkia tutkinut professori, Wilhelm hänkin. Wilhelm kävi lukion, ja pääsi ylioppilaaksi vuonna 1866. Aluksi hän opiskeli protestanttista teologiaa, mutta kiinnostui lukuvuoen 1869-70 aina pedagogiikasta, kun kävi kuuntelemassa Tuiskon Zilleria.  Rein pääsi ensin harjoittelijaksi Zillerin opettajaseminaariin ja vuonna 1872 sinne  opettajaksi. Neljän vuoden kuluttua hän sai pestin seminaarinjohtajaksi Eisnactiin. Vuonna 1912  hänet nimitettiin kunniaprofessoriksi Jenaan. Wilhelm Rein puolusti vankkumatta herbatilaista ajattelutapaa, ja  edelleen kehitteli Herbartin ja Zillerin pedagogiikkaa. 

Rein  halusi kehittää koululaitosta muutoinkin. Hän kannatti yhteiskouluja, taidekasvatusta, yhtenäis - koulujärjestelmää ja mm. kansanopistoja. Hänen julkaisemaansa 10-osaista pedagogiikan käsikirjaa (1903-1910) on pidetty kokonaisen aikakauden muistomerkkinä ja samalla hautapatsaana. Rein uskoi, että pedagogiikka oli tuolloin löytänyt lopullisen sisältönsä.


Rein osallistui myös poliitiikkaan. Hän oli Friedrich Naumannin kansallisen sosialistiliiton jäsen. Hän kehitti liitolle  vuonna 1898 uraauurtavan kouluohjelman, johon sisältyi yleinen pohjakoulu, 14–18-vuotiaille pakollinen täydennyskoulu. Lisäksi hän ideoi  taloudellista  tukea lahjakkaille opiskelijoille keskiasteen kouluiss

tiistaina, tammikuuta 08, 2019

Töihin, töihin...

YLIOPISTON työvuosi on jaettu neljään periodiin. Joulukatko osui  II- ja III-perioidin väliin. Se alkoi periaatteessa viikon 51 alusta ja päättyy periaatteessa viikon 2 loppuun. Käytännössä lomaa ei kuitenkaan ole neljää viikkoa; minäkin korjasin tenttejä, arvostelin yhden gradun ja suunnitelin tuona aikana kevään opetusta. Ja jo tänään KT-didaktikoilla on työkokous.

III-periodin opetus alkaa ensi viikolla ja päättyy maaliskuun alussa 3.3.

Vs. didaktiikan lehtorin työtehtäviin kuuluu tässä jaksossa kolmen opiskelijaparin maisteriopetusharjoittelun ohjausta Viikin normaalikoululla. Harjoittelijoilla on parhaillaan menossa kuunteluviikko, ja ensi maanantaina he alkavat pitää omia tunteja 20 t viikossa, neljän viikon ajan.

Toinen kokonaisuus on kahdeksan kaksoistunnin paketti ryhmäohjausta "Opettaja työnsä tutkijana"-kurssilla. Kurssin luennot on pidetty syksyllä, ja nyt kokoonnutaan reflektoimaan artikkeleita ja videoita ja hiomaan omaa käyttöteoriaa. Kurssi on osa maisteriopintoja.

Lisäksi lupasin vetää aikuisopetuksen opiskelijoille 7* 2 tunnin luennot "Oppimisen tutkimuksen klassikoista". Luennoille on ilmoittaunut 63 opiskelijaa, joten aktivoivien työtapojen käyttöön on tullut hiukka lisää kierteitä. Mutta niitä kokeillaan.

MUUTOIN tammikuu kalenterissa on mukavasti väljää tilaa. Olen lupautunut fasilitoimaan Kokkolan rexejä ja osallistumaan Educassa Steiner-koulujen juhlapaneeliin.

Helmikuussa saakin juosta enemmän. NPDL-herkkuihin  saan taas perehdyttää  Keravan kehittäjäopettajia.  Kuun alussa on myös ReksiFoorum, jossa piipahdan puhumassa rehtorin (liian) monista tehtävistä.

Tutor-koulutustakin on myyty: Lahdessa johdattelen uusia tutor-opettajia parin minisession verran ja Kauhajoella koko päivän verran.  Ops-uudistuksestakin saa puhua; Saan palata Juvenalian väen kanssa  heidän alansa opsiin.

maanantaina, tammikuuta 07, 2019

Miksi ryhtyä opettajaksi? Perusteluja lähes 70 vuoden takaa

SUOMESSA vallitsi 1940-luvun lopulla kova opettajapula. Niinpä Kouluhallitus palkkasi opettaja ja kirjailija Sampo Haahtelan houkuttelemaan ylioppilaita, jotka olivat juuri päässeet irti koulun holhouksesta ja joille ei todellakaan tullut mieleen ryhtyä itse naurettavan ”peruukin” kaltaiseksi  opettajaksi, sittenkin harkitsemaan oppikoulun opettajan ammattia.

Syntyi hauska 42-sivuinen oppikoulunopettajan ammatin mainoskirjanen, joka julkaistiin vuonna 1951.

Haahtela, Sampo. (1951). Oppikoulunopettajaksi?  Kouluhallitus. Helsinki: Otava.  42 s.

Vaikka opettajien maine ei aina ole  mairitteleva, Haahtela muistuttaa nuoria:

” Jokaista kasvattajaa, joka henkilökohtaisesti osoittautuu hyväksi kasvattajaksi, on aina suuresti kunnoitettu.” – J.E. Salomaa

Malliopettajan kuva on Haahtelasta turhan vaativa.  Ruotsissa 1940 asetetun koulukomitean mukaan
Ihanteellinen opettaja = hyvä ihminen. Hyvän ihmisen (ja opettajan) ominaisuuksia ovat:
 • taitojen rikkaus ja pyrkimys kartuttaa niitä alinomaa sekä  hyvä esittämistaito, jotta voi jakaaa muille tietoja,
 • taito suhtautua kasvatettaviin oikein sekä johtajana että toverina 
 • itsehallinta
 • kärsivällisyys
 • tinkimätön oikeamielisyys
 • ”iloinen vakavuus”
 • luonteen tasaisuus
 • huumorintaju.
 Haahtela itse jatkaa vaatimuslistaa:
 • Halu antautua kasvatustyöhön koko sielullaan
 • Myötätuntoa  nuoria kohtaan ja tahtoa auttaa heitä = kasvatuksellinen rakkaus, johon sisältyy tahdikkuus 
 • Hyvällä opettajalla on harrastus tieteeseen…sieltä ammentaa uutta sisältöä ja uutta mielenkiintoa työhönsä.. pääasia että voi seurata oman alansa tieteellistä kehitystä. Mutta… kasvatustyö on ensisijaisesti  käytännöllistä työtä 
 • Hyvä opettaja työskentelee korkeamman kasvatuspäämäärän (kuin yo-kirjoitukset) hyväksi, sen kansakunnan hänelle uskoman  tehtävän suorittajana ja jalomman imhimillisuuden lähettiläänä.
 • Kasvattajalla tulee olla kurinpitokykyä, tuota vaikeasti selitettävää persoonallisuuden säteilyvoimaa, joka kaikkia sääntöjä ja metodeja uhmaten luo luokkaan rauhallisen, hedelmällisen työn ilmapiirin.
 • Opettajan pitää olla oma itsensä. Opettajan ammatissa  työ ja sen tekijä ovat yhtä.
 • Yleisimmät edellytykset ovat tiiviisti: Hyvä tahto olla avuksi kasvaville,  elävä mielenkiinto inhimillisen elämän moninaisuuteen ja normaali ruumiinrakennes. 
Nykyaikainen opettaja ei enää ole pelätty tyranni
vaan oppilaittensa vanhempi toveri (s. 20)
Tämän kerrottuaan Haahtela esittää 12 perustelua (olen ne itse jäsentänyt ja numeroinut näin), miksi opettajan virkaan nimityskelpoisten nuorten kannattaisi hakeutua oppikoulunopettajiksi.
(Asetus 24.8.1948  määräsi, että  ”Opettajaksi voidaan nimittää ainoastaan 21 vuotta täyttänyt, puhdasmaineinen, elämässään nuhteettomaksi tunnettu Suomen kansalainen, jossa ei ole sellaista  ruumiinvikaa tai sairautta, joka tekee hänet tehtävään sopimattomaksi. ”)


10 hyvää  syytä ryhtyä oppikoulunopettajaksi!


(1). Monilla (muilla) henkisen työn aloilla ilmenee selviä liikatuotannon oireita.  Oppikoululaitos voi sen sijaan  sijoittaa vuoteen 1960-mennessä 4000 uutta oppikoulunopettajaa. Paikansaanti on taattu.

(2). (Opettajan työstä selviää MH).  Kasvattajan ominaisuus on luontoperäisesti idussaan jokaisessa ihmisessä, ja se voidaan kutsua esiin sekä kehittää  tietoiseksi kasvatustaidoksi. Opettajan ammatti ja kasvatustehtävä on enemmän käytännöllinen kuin teoreettinen.  Malliopettajaa ei kasvatus-todellisuudessa tarvita - tarvitaan vain pyrkimystä tulla sellaiseksi. On luovuttava kaikesta utopistisesta ajattelusta. Vaatimuksia opettajien kohdalla ei ole lupa jännittää kireämmälle kuin muilla ammattien aloilla. Kasvatustieteen hyvälle kasvattajalle antamista piirteistä koostuu ideaali, ihanne, jommoista ei oikeasti ole olemassa.

(3). Verrattuna moneen muuhun työhön opettaja työ on elävää ja vaihtelevaa nuorten ihmisen keskellä ja hyväksi. Lapset ja nuoret ovat elävää työn kohdetta, alati uusia ja vaihtelevia. Jokainen päivä tuo heidät ympärillesi muuttuneina, uusin ajatuksin, uusin kysymyksin, uusin tunnelmin. Ainutkaan työpäivä heidän keskellään ei ole edellisen kaltainen, vaan jokainen uusi oppitunti tarjoaa… uutta kokemusta. En usko, että on olemassa toista alaa, millä ihminen joutuisi samalla tavalla aina uusien probleemojen eteen, jotka sekä vaativat voimien alinoimaista jännittämistä että antavat voittamisen iloa,  uusia voimia ja uutta kokemusta. Muista ammateista  kentien vain lääkärin ura tarjoaa rinnastuskohdan.

(4). Opettajan  työ on vapaata.  Opettaja voi suorittaa työnsä - ja suorittaa sen hyvin- useammalla kuin yhdellä tavalla.  Kun kello soittaa tunnin alkamaan ja menet luokkaasi, olet kokonaan oma herrasi ja voit yhdessä oppilaittesi kanssa luoda luokkaan sellaisen tunnelman, minkä  haluat ja kykenet luomaan. Viranomaisten antamien, melko väljästi muotoiltujen ohjelmien puitteissa voit järjestää oman aineesi opetuksen aivan niinkuin itse haluat ja taidat - Tietysti sinulla on opettajanakin esimiehesi ja työn puitteet: on rehtori ja koulusi työn kokonaissuunnitelma. Mutta rehtori on enemmän työtoverisi kuin esimiehesi, eikä hänen esimiehisyytensä harteitasi rasita, siitä voit olla varma.

(5). Opettajalla on mahdollisuus voimiensa monipuoliseen käyttöön ja tilaisuus oman itsensä avartamiseen ja kehittämiseen tavalla,  mitä mikää  muu ammatti ei harjoittajalleen tarjoa.


(6). Vaikka työn tulokset eivät ole yhtä kouriintuntuvia kuin esim. teknillis-taloudellisella alalla, koska kasvatuksen hedelmät kypsyvät hitaasti,  ennenpitkää ne tulevat kuitenki ilmi  ja - ennen kaikkea lahjakkaat - oppilaat osoittavat opettajalle  suurta arvonantoa ja kiitollisuutta.

(7). Työssä on monia  ilon aiheita. Tietojen antamisen ja käsitysten avartamisen iloa, iloa todeta, miten siemen on langennut hyvään maahan, iloa nähdä pikku poikien ja pienten tyttöjen varttuvan nuorukaisiksi ja neidoiksi ja varttuessaan yös  viisastuvan. Juhlaa, kun tietämisen ja taitamisen ilo kirkastaa oppilaiden silmät, kun henki korkeimmista maailmoista  koskettaa  luokka oppilaita ja opettajaa.

(8). Pitkät lomat, joita kaikki muut kadehtivat. Suoranaista  palkanlisää ne eivät merkitse, mutta muodostavat sellaisen kieltämättömän  edun, jota millään muulla alalla ei ole tarjottavana. Ne suovat opettajalle mahdollisuuden levätä sangen rasittavien työaikojen jälkeen ja rentouttaa sisäiset voimansa, jotka opetustyössä joutuvat koville. Lomat antavat opettajalle mahdollisuuden kehittää itseä, tutustua oman alan ammattikirjallisuuteen, avartaa omaa  henkeä lukemisen ja matkojen avulla, suorittaa luovaa tieteellistä tai taiteellista työtä, saada siitä vaihtelua, mikä virkistää ja uudistaa.

(9). (Varsin hyvät MH ) Palkka- ja eläke- edut. Palkaus kehittyy nousevassa suunnassa kokemuksen myötä.

(10). Opettajan työ on jotakin enemmän kuin pelkkää ammattityötä.  Ihanteelliset  opettajat löytävät lopullista tyydytyksensä itse kasvatustyöstä: sen sisäisistä arvoista,  mutta he saavuttavat myös  ulkonaista arvonantoa ja luovat itselleen yhteiskunnassa aseman, joka on kaikkein kunnioitetuimpia ja arvostetuimpia. Opettajan elämäntyö on mitoiltaan jotakin vallan muuta kuin tekniikka tai ekonomia; olla mukana  auttamassa uusia sukupolvia  alkutiellä kohti yhteiskunnan täysikelpoista jäsenyyttä, kohti korkeampaa, avarampaa inhimillisyyttä, kenties joissakin tapauksissa koti sitä neroutta, jonka voimasta kehittyy kaikki kulttuuri, niin aineellinen kuin henkinen.

Mitäs ajattelette?


perjantaina, tammikuuta 04, 2019

Gradu arvosteltu!

MAISTERIEN ohjelmaan kuuluu pro gradu-tutkielma.  Niin myös luokanopettajilla syksyllä  1979 opintonsa aloittaneista alkaen. Omaan 3-vuotiseen luokanopettajatutkintooni kuului vain ns. teemaseminaari (kandityö nykyään), jonka teimme sarjakuva-teemasta yhdessä Rauno Haapaniemen kanssa.

Oma graduni hyväksyttiin jatko-opiskelun jälkeen vuonna 1982. Teemananani oli läksyt didaktisena ratkaisuna.

Toimin 1980-luvulla eri pätkissä OKL:lla.  Olin vuoden assistenttina  professori Pertti Kansasen gradu-seminaareissa. Osallistuin keskusteluihin, mutta en arviointeihin.

Viimeisin kosketus graduihin oli tyttären sparraaminen pari vuotta sitten.

NYT sitten tuli vs. didaktiikan lehtorille tehtävä toimia pian valmistuvan luokanopettaja gradun toisena arvioijana.  Ykkös-arvioija on työtä ohjannut dosentti.

LÄHETIN eilen oman ehdotukseni arvosanaksi. Ei mikään helppo tehtävä. Työt arvioidaan 7-portaisella asteikolla:
 • Erinomaisesta  tutkielmasta saaa  eximia cum laude approbaturin  tai laudaturin. Eximia edellyttää, että työ on poikkeuksellisen hyvä. Laudaturiin yltää vain hyvin harva tutkielma.
 • Hyvän gradun arvosanoja ovat non sine laude approbatur, cum laude approbatur ja magna cum laude approbatur.
 • Jos työssä on selviä puutteita, arvosana laskee lubenter approbaturiin. Juuri ja juuri pro gradu -tutkielman kriteerit täyttävästä työstä annetaan arvosana approbatur.
 • Hyväksytyltä pro gradu -tutkielmalta edellytetään, että kyseessä on ainakin jossain määrin toimiva tutkimuksellinen kokonaisuus, ja että jokin sen osa-alueista on hallittu.
ARVIOIJAN on myös perusteltava arvosanansa työ 11  eri keskeisen elementin suhteen. Nämä ovat:

1) Tutkimusaiheen valinta 
OHJE: esim. aiheen yhteiskunnallinen tai tieteellinen ajankohtaisuus.Tavoitteiden mielekkyys.

2) Teoreettinen perehtyneisyys ja kirjallisuuden käyttö 
OHJE: Arvioinnin kannalta merkittävintä on rajatun ongelmakentän teoreettinen hallinta.
esim. teoreettinen johdatus tutkimusongelmiin;perehtyneisyys alan tutkimukseen; kirjallisuuden olennaisuus aiheen kannalta.  

3) Tutkimuksen tarkoitus  
OHJE esim. kuinka hyvin on pystynyt määrittelemään tutkimusongelmat ja -kysymykset; tavoitteiden selkeys ja mielekkyys.

4) Aineisto ja aineistonhankinta 
OHJE Arvioinnin kannalta merkittävintä on rajatun ongelmakentän metodologinen hallinta. esim. aineiston tarkoituksenmukaisuus ja aineiston hankinnan vakuuttavuus.

5) Analyysi  
OHJE: Arvioinnin kannalta merkittävintä on rajatun ongelmakentän metodologinen hallinta. esim. metodiset ratkaisut, miten aineistoa on käsitelty ja kuinka se on raportoitu.

6) Tulosten raportointi 
OHJE: esim. tulosten jäsentelyn johdonmukaisuus ja esittelytapa;vastaaminen esitettyihin kysymyksiin; analyysin syvällisyys ja raportoinnin tarkkuus.

7) Päätelmien johdonmukaisuus ja argumentointi 
OHJE: Diskussio: esim. tulosten kytkeminen aiempaan tietoon; tutkimusprosessin arviointi, tulosten merkitys ja soveltaminen. Oman tutkimusprosessin kriittinen arvioiminen.

8) Oma työpanos ja vastuunotto (vain ohjaaja arvioi)

OHJE: esim. omatoimisuus sekä itsenäinen työskentely sekä kyky hakea ja vastaanottaa ohjausta.

9) Tutkielman selkeys ja viimeistely  
OHJE: Tutkielman ulkoasun viimeistely ja teknisten raportointiohjeiden huolellinen noudattaminen ovat välttämättömiä tieteellisessä raportissa, vaikka ne eivät ole ensisijaisia arvosanaperusteita. esim. selkeä jäsentely, havainnollisuus, kieliasun huolellisuus ja kielenkäytön sujuvuus.

10) Kokonaisuus (eximia) 

OHJE: esim. työn eheys, toimivuus, tasapainoisuus.

*** (Tutkimusetiikka)  
OHJE: Pro gradu -tutkielman tulee olla tutkimuseettisesti hyväksyttävä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkistanut uudistetun tutkimuseettisen ohjeiston. Se kehottaa tutkijaa rehellisyyteen, huolellisuuteen, avoimuuteen ja muiden tutkijoiden työn kunnioittamiseen.
Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu ensisijaisesti tutkijoille itselleen, mutta myös työn ohjaajille ja tutkimusyksiköiden johdolle.

Tutkielman arviointi siitä annettavaa lausuntoa varten edellyttää tutkielman vahvuuksien ja heikkouksien vertailevaa tarkastelua. Silloin joudutaan punnitsemaan, voiko esimerkiksi jokin virhe tai puute kompensoitua työn ansioilla.

GRADUN keskeiset elementit eivät ole yhtä painavia  arvosanaa määriteltäessä: joskus teoreettinen perehtyneisyys on erityinen etu, toisinaan analyysimenetelmä tai kohdejoukon valinta nousevat vahvuuksiksi, joskus taas tuoreesta aiheenvalinnasta on syytä palkita.

Tutkielmaa arvioitaessa  arvioinnin  ja esitetyn arvosanan tulee  vastata toisiaan. Ansioiden tai puutteiden mahdollinen painottaminen tulee ilmaista eksplisiittisesti. Tutkielman arviointi perustuu aina kokonaisharkintaan. Tutkielman arvosana ei välttämättä ole osien keskiarvo.

AIKAA MENI. Yhteensä arviointilausunnossani oli viisi sivua. Ilokseni havaitsin, että ykkösarvioija oli kanssani asioista hyvin samaa mieltä.

P.S. Kyseessä oli oikein hyvä gradu.

tiistaina, tammikuuta 01, 2019

A.K. Ottelinin ajatuksia luonteenkasvatuksesta

JATKAN nyt mainion teoksen esittelyä:

Ottelin, A.K. (1931). Kasvatusopin  pääpiirteet 1. Yleinen kasvatusoppi. Helsinki: Otava. 

Tässä toisessa osassa keskityn  ymmärtämään kirjan avulla , mitä 90 vuotta sitten tarkoitettiin luontenkasvatuksella, mihin sillä pyrittiin ja millaisin keinoin kasvatustyötä tehtiin.

Luonne- mitä se on? 

Luonne on  Ottelinin mukaan  tahdonominaisuuksien summa.  Kääntäen:  tahto tuottaa luonteen. Luonne  on  hyvin pysyvä (sen jälkeen kun se on syntynyt).  Kreikankielen sana charrattein  tarkoittaakin  rahan kaivertamista. (Hyvän) Luonteen tunnusmerkkejä ovat lujuus, johdonmukaisuus ja voima. Se uhmaa kaikkia vaikutuksia ja kiusauksia.

Hhmm. Tulkitsenko oikein? Luonne on osa ihmisen henkeä, mieltä ja/tai sielua. Sillä on 2  ulottuvuutta: toisaalta laatu  sisältö: mitä ihminen tahtoo. Toisaalta määrä: tuon tahtomisen voima.

Ottelinin aikaan eli varsin yksimielinen käsitys siitä, millainen  ihanteellinen luonne on.  Luonteen ihanteita olivat mm. sivistys (kaikkia lahjoja ja taipumuksia on kehitetty), oman ammatin alalla täytetty velvollisuus (avustamalla kokonaisuutta), humaanisuus, avulaisuus, inhimilliset arvot, totuudenrakkaus -valhetta ei saanut sietää-  rakkaus kotiseutuun, isänmaahan ja ihmiskuntaan. Ja
vielä korkeammalla asetettiin päämäärä, jos pyrittiin siveellis-uskonnolliseen luonteenkasvatukseen ja nähtiin  rakkauden käsky kaikkien siveyssäänntöjen yhdistymänä.

Luonteen tuli  olla voimakas. Niin, että se kykeni itsensävoittamiseen ja - hillintään jopa uhrautumiseen.

Luonteen ydin oli siis tahto. Kirjassa jää vähän auki, mitä  tahto  oikein on? Tahto ja tunne liittyvät  toisiinsa.  Tunteiden lähteestä saavat ravintonsa alhaisimmat intohimot ja ylevimmät mielentilat.  Voi olla niinkin, että  tahto on ihmisessä oleva luonto,  neuraalia energiaa, joka saa voimansa ja suunnan vieteistä ja tarpeista. Tahdon taustalle liitetään joskus  halun käsite. Halu ja tahto ovat eri asioita, mutta tahtoa ei voi olla ilman halua.  Näin haluaminen olisi tahdon ja luonteen ydin ? Pahaksi tahdon tekisi se, että ihminen haluaa pahaa ei itse tahtominen. Hieman on mutkikasta.

2000-luvulla tahdon sijasta puhutaankin usein motivaatiosta. Myös miotivaatiolle oletetaan sekä suunta että voima. Tahdon ja motivaation käsitteitä on joskus  eroteltu niin,  että motivaation ohjaa  tavoitteenasettelua ja johtaa päätökseen pyrkiä tavoitteeseen. Tahto, volitio, taas olisi se voima, jolla toiminta käynnistetään, pidetään yllä ja jonka avulla päätös toteutetaan. Se on voimaa pyrkiä ja päästä tavoitteisiin, päämääriin tai omien arvojen toteuttamiseen.

Luonteenkasvatus - mitä se on? 

Luonteenkasvatus on Ottelinin teoksen perusteella osa sielun kasvatusta. Toinen osa sielun kasvatusta on älyllinen kasvatus.

Luonteenkasvatus on syvimmiltä olemukseltaan siveellisyyskasvatusta. Siis kasvatusta kunnolliseksi yksilöiksi ja kansalaisiksi, jotka tahtovat  hyvää ja arvokasta. Koulun kaikkien parhaiden kasvatustulosten yhteinen huipennus oli Ottelinin  mukaan siveellinen vastuuntunto.

Luonteen kasvatuksessa lasta kasvatetaan toisaalta (laatua) omaksumaan hyveitä ja toisaalta (määrä) voimistamaan tahdon  voimaa.

Keskeinen keino kasvattaa hyveisiin oli  herbartilainen kasvattava opetus. Sen vaikuttava lääkeaine oli idea  tieto- tunteet- tahto- toiminta. Tiedon oli löydettävä tie tunteeseen. Pelkkä tieto oikeasta- niinkuin Sokfates oletti - ei johtaisi vielä oikeaan käytökseen.  Tietoon oli lisättää tunne, joka  oli tahdon välikappale.

Kun opetus oli vauhdikasta ja iloista ja kun uusi tieto liitettiin vanhaan, opetus täytti sielun mieluisten kokemusten ja ajatusten kutoutumalla. Tietoisesta tuli tunnepitoista - ja silloin siihen  sisältyi Herbartin mukaan tahtomista. Näin syntyi myönteinen harrastus (tiedonjano jne.).  Herbartin ajattelussa tuo - mahdollisimman laaja- harrastus oli tärkempää kuin itse tieto. Tieto oli vain keino sytyttää harrastus (hyvään ja arvokkaaseen).
" Harrastus on valosoihtu, jolla Herbart on valaissut nuorisonkasvatuksen."
– Rein
Tahtdon suuntaa  pyrittiin siis -  näin ajattelen-  taivuttamaan herättämällä mielenkiinto arvokkaaksi katsottuihin asioihin tunnepitoisen tiedon avulla. Ajateltiin, että tahto riippuu tunteesta ja tunne vuorostaan tiedosta ja että tahto johtaa toimintaan tunnepitoisesti virittyneen tiedon perusteella.

Kasvattava  opetus  kasvatti  siis tahtoa. Näin  rikastettiin luonnetta. Tahdonkasvatuksen päämäärä oli  siveellisen ihanneihmisen kehittäminen,  lyhyemmin siveellisen luonteen kehittäminen.

Noihin aikoihin ajateltiin myös, että ihmisessä on myös synnynnäisiä aipumuksia pahaan ja arvottomaan. Niitä piti hillitä ja kasvattaa lapsi itsehillintää. Mutta paras keino oli estää ennalta.

Koska kaikki kasvatus oli tuloksiltaan epävarmaa- lapsilla kun oli kaikilla oma tahto, luonteenkasvatukseen tarvittiin muitakin "vaikuttavia lääkeaineita"kuin kasvattava opetus.  Näitä olivat mm.
 • Älyllinen kasvatus- siis hyveen opettaminen.  1900- luvun alussa  ajateltiin, että  tiedot  ovat mielen yläkerros ja  Tunteet ja tahdonmuodostus  pohjakerros. Älyllinen kasvatus on siveellisen kasvatuksen edellytyksenä, mutta se ei riitä. 
 • Ihanteiden esittely (mm. kirjallisuus). Ihanteet ovat korvaamaton aarre. Aatteet kytkevät ihanteita kokonaisuuksiksi  
 • Hyvän tekeminen oikeasti (synnyttää myös tottumusta)
 • Erilliset tahdon harjoitukset (Foester) ja karaisu. Kohteena mm. itsehillintä - se on tottumusta kieltäytymiseen, tyynenä pysymiseen ja tuskien kestämiseen.  Aidoissa tilanteissa terästetään keskustellen tahtoa, harjoitetaan itsetarkistusta  ja omantunnontarkkuutta.  
 • Totuttaminen, harjaannuttaminen. Hyviin tottumuksiin kasvatus: puhtaus, kärsivällisyys, kohtuullisuus - aloitetaan jo lapsena. Keinona säännöllinen toistaminen
 • Tottelevaisuuden kasvatusoppi (vapaaehtoinen totteleminen). Tämä edellyttää Foersterin mukaan sitä, että käskijällä on syvä inhimillisyys, mikä herättää vapauttavaa luottamusta  käskijavaltansa henkeen.   
 • Opettajan ja oppilaan välinen vapaa luottamuksellinen suhde (Foester puhuu luottamuksen kasvatusopista) 
 • Kunniantuntoon vetoaminen. 
 • Oppilaan itsekasvatus, jossa meidän omassa itsessämme on jo olemassa järjstäytyneempi ja kehittyneempi osa, joka tahtoo kehittää toista jälkeenjäänyttä puoliskoa
 • Luokan henki, joka paheksuu paheita
 • Terve toverielämä
 • Oppilasten itsehallinto, joka rakentuu oppilaiden oikeudentuntoon.
 • Oppilasten puhtauden tarkstus (puhtaus oli yhteydessä siveellisyyteen)
 • Opettajan oma esikuva
 • Opettajan vaikutusvoima eli suggestio. Opettajan vaikutusvoimaa oppilaaseen kutsutaan auktoriteetiksi. Se rakentuu  kunnnioituselle,  joka ei pohjaudu pelkoon. Se on henkistä valtaa, joka perustuu  tietoihin (älyllinen ylemmyy, taito muuttaa tieto koulutiedoksi. )  ja johdonmukaisen selväpiirteiseen tahtoon  (siveellinen ylemmyys), johon kuuluvat epäitsekäs antaumus, uhrautuva rakkaus, itsehillintä ja sen kaunein muoto kärsivällisyys.
 • Voiton saaminen  omista huonoista tavoista  ja haluista, omasta mukavuudesta voi tuntua vaikealta , mutta jokainen voitto  merkitsee edistysaskelia. 
 • Suojelu ja valvonta. On varjeltava kiusauksilta ja vaaroilta ( vaaralliset vaikutteet: kirjallisuus, elokuvat). Huono seura turmelee. 
 • Hallinta, kuri ja ohjaus. Ohjat pidettävä tiukoilla
 • Toiminnassa pitäminen. Ikävystyminen on vaarallista. Se synnyttää kujeita ja paheitakin. Sopiva askartelu pidättää huonot ajatukset kaukana ja sulkee vaaralliset kuluväylät. 
 • Vapaaehtoinen toiminta. Leikit, pelit, urheiluharjoitukset. Omaehtoinen kirjallisuudenlukeminen.
 • Opettaja ilmaisee tahtonsa käskyllä. Opettajan on vaadittava (johdonmukaisuus). Käskyn tulee ollal yhyt, selvä, rajoitettu, mahdollinen suorittaa ja johdonmukainen. Oppilaat tottelevat mielellään tarpeellisia ja järjellisiä määräyksiä, varsinkin jos taustalta kuultaa  peitetty vetoomus  oppilasten hyvään tahtoon.
 • Varoitus:  Huomio kiinnitetään seurauksiin. Katse, pieni ele. Cleve ”Varoituksiin on opettajalla useinkin aihetta. Uhkauksiin  ei hänen pitäisi  koskaan turvautua.” 
 • Pollackin mukaan on olemassa yksinkertainen keino lasten pakottamiseksi  tottelevaisuuteen. Heitä totutetaan jo varhain, käsketään vähän, mutta selkeästi ja valvotaan tarkoin käskyn täyttämistä. 
 • Rangaistus- vain ilmeisestä uhmamielesä, raakuudesta ja ilkeydestä.  
 • Kiellot  - pidä harvinaisina. Jokainen kielto muuttuu houkutukseksi.
 • Erittäin tehokas on kehoitus. Kannusta  hyvään ja vetoa oppilasten parhaimpiin vaistoihin. Anna kahdenkesken.  
 • Ystävällinen rohkaisu on monesti hyvin suuriarvoinen, ansaittu tunnustus.
 • Herbart vieroksui kilpailuja ja palkistemista. Mutta Ottelinin mukaan opettaja voi antaa luokallepikkuiloja  (esim. retki ) ja jos antaa palkinnon se kannattaa antaa koko luokalle.
 • Nuorten  mieliin teroitettakoon, että  oppiminen on yksilöllinen ja  yhteiskunnallinen velvollisuus. 
Luonteenkasvatus ja nykyinen opetussuunnitelma

Nyt voimassa olevassa opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteet opetukselle ja kasvatukselle - ei oppilaalle. Tämä voi tuntua hieman hämmentävältä

Jo vuoden 1970 POPSISSA koulun tehtävä oli "antaa aineksia ja virikkeitä oppilaan omaleimaisen persoona kehittymiselle." Perus-koulu ei siis muokkaa oppilaiden luonnetta eikä persoonaa. Vaikuttaa se saa.

Luonne-käsitettä, itsekasvatusta tai  siveellisyyttä  ei tekstissä käytetä. Tahtoon viitataan 4 kertaa, mutta arkikielen  merkityksessä.  Hyveeseen sanana törmää uskonnoissa kaksi kertaa, mutta opsin kasvatustavoitteet  voi toki edelleen ymmärtää hyveitksi: ihmisyys, sivistys, globaali vastuu, tasa-arvo... Yleisin nykyopsissa käytetty  luonteenkasvatuksen  käsite on harrastus.

Harrastusta  pyritään herättämään/kehittämään/lisäämään. Sitä tuetaan/kannustetaan/ pidetään yllä/ vakiinnutetan ja/tai syvennetään.

Opetuksen yhteydessä pohditaan, millaisia harrastusmahdollisuuksia on.  Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin omat kiinnostuksen kohteensa ja löytämään uusia. Jo oleva harrastus/kiinnostuksen kohteet  otetaan mukaan valittaessa sisältöjä. Opetusta luvataan eriyttää ottamalla huomioon oppilaiden harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Niitä myös kirjataan kolmiportaisen tuen asiakirjoihin.

2010-luvulla  harrastusta luodaan mm.

 • yhdessä oppimisella, 
 • luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin
 • ottamalla huomioon oppilaiden ... kokemukset sekä laajentamalla niitä, l
 • luomalla mahdollisuuksia  myönteisiin --- kokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä --- kokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä,
 • ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla.  
 • elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen avulla. 

maanantaina, joulukuuta 31, 2018

Hyvästi vuosi 2018 !


Rakas päiväkirja!
VUOTTA 2018  on jäljellä  vähän alle vuorokausi.  Aika tehdä perinteinen inventaario ja loppuyhteenveto. Inventaarion teen aakkosittain

Inventaario
AUTO

Olen autoillut 46 vuotta.  Näihin vuosiin mahtuu aika komea ketju autoja (23 kpl) ja toinen toistaan ihmeellisimpiä autokauppoja. Keskimäärin autoihastus näyttää minulla kestäneen kaksi vuotta. Nykyisen A-sarjan MB:n hankin vuonna 2014. Joten se on yksi pitkäikäisimmistä kyydittäjistäni.  Se  on ollut aika lailla suruton tänäkin vuonna. Kastastus ok.  Jarrut piti myöhemmin  laittaa ja huollotkin maksaa. Takarenkaat on pian vaihdettava.

Autoista enemmän: http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2014/07/martin-kaikki-autot-autobiografia.html

BLOGI

Tämä blogi on minulle rakas päiväkirja ja helppokäyttöinen apumuisti. Se täyttää ensi tammikuussa  jo 12 vuotta. Tänä vuonna siinä on julkaistu yhteensä 208 blogilastua. Aika hyvin.  Yksi tärkeimmistä (ja luetuimmista) oli  yhdessä Hannu Tuomisen kanssa kirjoittamani  moitekirje Hesarille Hämeenkylän koulua häpäisseestä artikkelista.  Tietenkään HS ei sitä julkaissut, mutta somessapa se levisi.

 http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/juttu-jota-helsingin-sanomat-ei.html

Blogin kävijämäärä ylitti joulukuussa 2018 1,5 miljoonan käynnin  rajan. Vuoden 2018 aikana  käyntejä  tuli lisää  250 000. Sekin tuntuu hyvältä.

Uutta blogissa olivat vieraskynäkirjoitukset. Temana oli ohjeet eläkkeelle jääville.

HARRASTUKSET

Harrastus voi olla Herbartin  mukaan tiedonhalua ja tutkimishalua. Juuri Ottelinia lukeneena on hienoa sanoa, että  tuollaiset harrastukset osuvat.  Pääintohimonani on ollut edelleen lukea vanhaa (ja uutta)  kasvatusalan kirjallisuutta.  Ehkä vuoden kaksi parasta lukukokemusta ovat olleet toisaalta Ottelinin teos:

http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/12/ak-ottelin-1931-kasvatusopin-paapiireet.html 

Ja toisaalta Kirsti Longan teos "Oivaltava oppiminen" :

http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/oivaltava-oppiminen-osa-1.html

Omaa pedagogista ajattelua venytin mm. lukemalla hyviä kirjoja aikuisen oppimisest. Opin aika paljon myös käänteisestä oppimisesta.

Herbartin mukaan harrastus voi olla sympaattinen, sosiaalinen tai uskonnollinen. Se voi olla   sympaattinen, sosiaalinen tai uskonnollinen.  Näitä saa harrastaa mm. luottamustoimissa politiikassa ja seurakunnassa sekä perinneseurassa.

Toinen valtuustokausi on nyt hieman alle puolivälissä. Olen Demarien valtuustoryhmän 2 vpj., tiedottaja ja nettilehti Valdemarin pt. Lehti ilmestyi kunniakkaat  kuusi kertaa. Espoon vuoden 2019 budjettiin saatiin neuvotteluissa monta demarisormenjälkeä. Ovalassa olen demarien ainoana edustajana. Yhteistyö EKOAY:n kanssa jatkui. EKOAY:n risteilyillä oli edelleen nastaa - mm. soppateatterissa.

Espoossa oli seurakuntavaalit. Tulin valituksi sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Espoon  perinneseura on toiminut aktiivisesti, ja olen jatkanut sen puheenjohtajana. Hyvä vuosi alkoi vierailulla Gumbölessä. Kaupunginjohtajan kutsusta. Ja päättyi mainioon joululounaaseen. Uutta oli yhteistyö Akateemisen kirjakaupan kanssa Ainoassa.

Herbartin listasta esteettinen harrastus on jäänyt älyllisen varjoon. Ihan  liian vähän tuli käytyä taidenäyttelyissä, leffoissa ja teatterissa.  Vuoden leffa oli Mission Impossible. 3D. Vuoden teatteriesityksen palkinnon minulta saa Esitystalous 3. Radio.

Enkä lukenu yhtään kaunokirjallista teosta koko vuotena. Hyi.  Eikä  valitettavasti  harrastuslistaan mahdu kuntoilujuttuja. Terveys? Ei mitään hälyttävä  krämppiä. Painan paljon. Syön paljon. Konjakki maistuu. Liikunta ei. Mutta Herbartkaan ei hyväksynyt ruumiinhommia harrastusluetteloon.

Esteettisen harrastuksen makua on siinä, että toista vuotta keräilen ja jaan  aforismeja.

Huomaan muistuttavani omaa isääni, joka nautti adressien teosta. Olen alkanut työstää aforismeihin taustakuvia ja  kiinnittää entistä enemmän huomiota niiden voimaannuttavaan vaikutukseen.

Harrastus siis menee eteenpäin. Aforismien keräily, kuvittaminen ja jakaminen onkin joka-aamuinen aivojumppaani.

Olen oppinut hyödyntämään niitä myös opetuksessa.


JULKAISUT


KIRJOITETTU kyllä on, mutta julkaisuksi asti ehti vain  oman äitini muistelukset omakustanteena. Paino 10 kpl :-). Mutta olen siitä kyllä kovin ylpeä.

https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/12/90-vuotiaan-aidin-muistelukset-nyt.html

Kolme  kirjaa oli  kyllä  työn alla: Yhdessä pohdin itsekseni, missä vaiheessa Espoosta tuli sivistys- ja koulukaupunki. Toisessa innostan Mirja Holsteen ja Sirpa Wassin kanssa opettajia eheyttämään opetusta taiteen keinoin. Kolmannessa valitsen  yhdessä Pertti Kansansen 100 suurta pedagogia- tämä teos on ollut tosi kauan työn alla.

https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/07/100-suurta-kasvattajaa.html

Tämä vuosi oli ensimmäinen, jolloin tuttu työryhmä Hellström- Holste- Rokka-Sundblad ei enää toimittanut Luokanopettajan päiväkirjaa. Yli 27 vuotta sitä hommaa tehtiinkin.

KOTI  ja SUKU

Sweet home.  Ei isoja hankintoja kotiin. Kodinhoitohuoneen remppa on jonossa. Portaiden maalaus myös.

Kurjaa oli oman 90-vuotiaan äidin silmissä heikkenevä  kunto. Pieni suku oli muuten kasassa ja voimissa.  Kaikilla on koti ja – omilla lapsilla töitä.  Ukki- ja Mimmi-päivät ovat ihania.


LOMAT

Lomat jäivät  tänäkin vuonna aika vähiin. Viime vuonna meitä tarvittiin, kun Nooran puoliso menehtyi tapaturmaisesti. Tänä vuonna oman äitini kunto heikkeni nopeasti, ja hän tarvitsee apua päivittäin.

Kun Ottelinin teoksessa pohditaan siveellistäkasvatusta, niin tällaisia asioissa se juuri näkyy. Mitä valitsemme? Mitä priorisoimme elämässä?

Aurinkolomalle  Teneriffalle vaimon kanssa ehdittiin kuitenkin viikoksi keväällä. Kesään mahtui myös lyhyitä mökkikyläilyjä kaveriperheiden  luona. Ja jokin Tallinnan yhden yön reissu.

TYÖ

Tämä  oli neljäs  kokonainen eläkevuoteni.  Rexin virasta ero astui voimaan 4,5 vuotta sitten. Niin se aika menee. En ole juurikaan käynyt uudessa Aurorassa,  mutta unissa käyn usein siinä vanhassa jo puretussa. Mutta en taida olla kunnollinen eläkeläinen. Ystäväni Toivasen Tapsa kysyikin, milloin lopetan riehumisen. Voi olla etten.

Äidiltäni olen oppinut elämänviisauksen: "Haudassa kerkeää lepäämään."  Molemmat vanhempani olivat ahkeria työntekijöitä vielä virallisen eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin.

Minulla on siis  käynnissä eräänlainen henkilökohtanen perustulokokeilu. Teen töitä. Vain kivoja. Välillä paljonkin. Joskus ihan liikaa.  Mutta pakko ei ole. Teen varmaan niinkauan kuin osaamistani tarvitaan.

Tänä vuonna  sitä on saanut avata  opetussuunnitelman salakieltä niin opettajaksi opiskeleville kuin konkareillekin.  Educoden listiilla on sparrattu NPDL-kouluja, ja pysytty näin kansainvälisissä aalloissa. Toista vuotta  on muös kierretty ympäri maata valmentamassa uutta opettajaryhmää: tutor-opettajia. On esitelmöity suomeksi, ruåtsiksi ja englanniksi. On kerrottu muille suomalaisesta koulusta ihan Meksikossa asti. Ja se olikin hieno tilaisuus.

https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/03/oikein-kansainvaliseen-konferensiin.html


 Vuoden toinen ylentävä asiantuntijatilasuus oli kutsu Opetushallituksen pyöreän pöydän seminaariin, jossa kehitettiiin opsin arviointiosuutta. Kolmas perinteinen Educa-keikka. Tällä kertaa sain esitellä Saku Tuomisen kanssa syksyllä 2017 ilmestynytta "Koulukirjaa".

Keikkoja on riittänyt, ja reissata  sai omalla autolla, junalla, taksilla  ja lentokoneella. Parhailla keikoilla vaimo oli mukana.

Elokuun puolivälista alkoi vielä aikamatka nuoruusvuosiin, 50 %:seksoi didaktikoksi OKL:lle (jota nimeä se ei enää kanna. Duuniin kuuluu opetusharjoittelun  ohjausta ja ryhmien vetoa. Ja parin tentin korjasta. Ja  juuri nyt olen  apuna yhden  gradun  tarkastuksessa.

Tutkimushankkeemme OpeUra on  muutoin edennyt mukavasti,  mutta artikkeleille ei kuitenkaan ole löytynyt vielä julkaisijaa.


Yhteenvetoa  
HELLÄSTI siis hyvästelee taas  tämän vuoden.

Kiitos kaikille tärkeille. Hyvällä mielin  tipattoman tammikuun ja pienen kuntokuurin kautta  kohti  Uutta vuotta 2019,  joka  tarjoaa taas  - niin vahvasti uskon - hienoja mahdollisuuksia kasvaa ja oppia uutta.

sunnuntaina, joulukuuta 30, 2018

A.K. Ottelin (1931): Kasvatusopin pääpiireet 1.

Ottelin, A.K. (1931)  Kasvatusopin  pääpiirteet 1.  Yleinen kasvatusoppi.
Helsinki: Otava.
TÄMÄN vuoden viimeisenä kirjaklassikkona kehun A.K. Ottelinin kasvatusopin pääpiirteitä (osa 1).

Jälleen opin: Emme suinkaan ole ainoa sukupolvi, joka on jotain ymmärtänyt kasvatuksesta ja opetuksesta. Ja voi olla, että me tänään  - tai ainakin minä-  ymmärrämme niitä jopa pinnallisemmin.

KIRJA on julkaistu mielen-kiintoiseen aikaan. Laki oppivelvollisuudesta oli vasta säädetty, mutta yhtenäistä koulujärjestelmää ei vielä ollut.  Herbartilaisuus oli  jalkautunut varsin hyvin koulun arkeen. Soininen oli kuollut, ja uusi koulu teki maihinnousua myös Suomeen. Ottelin asettui kannattamaan keskitietä vanhan ja uuden koulun kiistassa paremmuudesta. Hollolta oli ilmestynyt vuonna 1927 teos: "Kasvatuksen teoria. Johdantoa yleiseen kasvatusoppiin",  ja  tämä Ottelinin teos oli vasta toinen itsenäisyyden aikana ilmestynyt. Seuraavaa saadaankin odottaa vuoteen 1943  ( Salomaa, J. E. Yleinen kasvatusoppi).

OTTELIN  kirjoitti  omasta mielestään läheisesti käytännölliseen koulutyöhön liittyvän vaatimattoman, aivan tavallisen kasvatusopin. (Hän on kirjoittanut myös opetusopin- palaan siihen ensi vuonna). Kirjan ilmestyessä hän kouluttu historianopettajia, mutta teksti ymmärtää hyvin myös kansakoulujen tilannetta.  Vaatimaton kirja? Kyllä tämä on varsin syvällinen.

Minulle se  oli pieni aarre. Se kutoo ymmärryksen siltaa vanhan ja arvokkaan sekä uuden ja innostavan pedagogiikan välille. Minun on helppo jakaa pääosa näistä pian 90 vuotta vanhoista ajatuksista.

En muista, mistä toisesta teoksesta olisin silmät kiiluen tehnyt 40 sivua muistiinpanoja (kirjassa on 192 sivua). Niinpä jaan esittelynkin kahteen osaan.  Tässä ensimmäisessä osassa yritän lähinnä kuvailla kirjaa kokonaisuutena ja hahmottaa viestiä, joka yhä kolahtaisi. Lastussa nro 2 tulen pohtimaan kirjan pohjalta tahdon- ja luonteenkasvatusta, jolle kirjassa on lähes 40 sivua.

JO kirja muoto on muuten vänkä. Se  jakautuu  kahdeksaan päälukuun. Ne taas on jaettu 25 alalukuun, joista löytyy  yhteensä 103 numeroitua,  yhdestä useampaan kappaleen mittaista ala-alalukua. Kaiken matkaa Ottelin liittää  ajatuksiaan kasvatuksen klassikoiden ajatuksiin.

Kasvatuksesta 

KASVATUS ymmärretään  kirjassa varsin laajasti: se on  sivistysperinnön siirtämistä. taipumusten harjoittamista  ja viljelemistä  sekä luonteen lujittamista. Kasvatuksen tehtävänä on kehittää  paitsi sielua: älyä ja luonnetta myös ruumista.

"Nuorten mieliin teroitettakoon jo varhain, että terveyden säilyttäminen ja vahvistaminen, ruumiin sopusuhtainen kehittäminen on jokaisen velvollisuus."

Ruumiin hoitoon kuuluu myös koulutilojen kunto. Niiden  on oltava terveellisiä ja puhtaita.  Opettajan oli  esim.  tarkastettava päivittäin oppilaiden puhtaus.

Kasvatus on välttämätöntä. Perinnöllisyys ja taipumukset rajoittavat kasvatusta, mutta eivät ehdottomasti määrä lopputulosta. Ihminen myös muuttuu elämänsä aikana (kasvatus ei siis ole peruuttamatonta).

Erityisen erilaista verratuna nykyajatteluun on kasvatukseen tuolloin liitetty ihanteellisuus. Opettaja tavoittelee  Ottelinin mukaan ihannetta kuten taitelijakin. Kasvatus tähtää ylöspäin. Ihanteena on  kelvollisen ja mahdollisimman täydellisen ihmisen kehittäminen. Mutta oppilas on aivan toisenlaatuista raaka-ainetta kuin marmori. Hänellä on synnynnäinen erikoisluonteensa ja oma tahto. Varsinaisten kasvattajien rinnalle on lisäksi myötäkasvattajia:  Ikätoverien vaikutus on erinomaisen suuri.  Niinpä  huolellisinkin kasvatus voi epäonnistua.

Ottelin pohtii myös teorian ja käytännön suhdetta.  Kasvatuksen käytäntö ei ole rakentunut teorian pohjalle, pikemminkin päinvastoin. Monet etevät kasvatusopin teoreetikot ovat lisäksi epäonnistuneet opetustyössään – jopa Pestalozzi.

Tarvitseeko opettaja muuta koulutusta kuin aineenhallintaan? Eivätkö pelkät lahjat riitä? Opettaja tarvitsee mm. tahdikkuutta. Tahdikkuus johtuu sanasta tangere =koskettaa, osua. Se on  kyky keksiä nopeasti, melkein vaistomaisesti kulloinkin oikea menettelytapa.  Se on mukautumista olosuhteisiin, oikeiden menettelytapojen valintakykyä, joka perustuu oppilaan luonnon oikeaan käsittämiseen.  Tätä  tahdikkuutta,  kasvatuksellista vaistoa  ei voi oppia.

Opettajan  osalta  ei  kuitenkaan kannata luottaa vain  lahjoihin ja tietoon oppiaineesta. Teoriaa - ja kasvatusopillista koulutusta  opettajille tarvitaan.  Teoriat  ovat   tehokkaasti avustaneet kasvatustyötä eteenpäin.  Mutta  teoreettiset oppilauseet on käännettävä elävän elämän kielelle. Niiden tulee muuttua opettajassa tiedottomaksi, vaistomaiseksi toiseksi luonnoksi.

Opettaja tarvitsee siis  Ottelinin mukaan synnynnäiset lahjat ja taipumukset, aineen osaamisen, rakkautta kasvattajan tehtävään –  ja kasvatusopin teoriaa.

Koulukasvatus

KOUUN  tehtävä on Ottelinin mukaan älyllinen harjoittaminen, saavutetun  tietopääoman säilyttäminen ja siirtäminen perintönä seuraavalle sukupolvelle. Hän ei näe koulun tehtäväksi uuden tiedon rakentamista.

Koulussa saavutetaan laaja tietomäärä, opitaan ajattelemaan loogisesti ja käyttämään hyväksi saatua oppia.  Koulun tietopuolinen tehtävä on hänestä itsestään selvästi koulun päätehtävä -   se tekee koulut välttämättömiksi.

Silti koulu  on myös  kasvatuslaitos. Huolissaan Ottelin on opettajista.  Opettajat eivät enää ole kasvattajapersoonallisuuksia, vaan pitävät itseään virkamiehinä.

Koulu on kotiin verrattuna jäykempi, sääntömääräisempi.  Sen henkeä  leimaa  kylmyys, kuri ja täsmällisuus. Yhteiskunnallinen kokonaisuus pakottaa  yksilöllisen vapauden määrättyihin rajoihin.  Kaikki on järjestettyä ja määrättyä.  Pakkoa. Mutta myös vapautumista.

Kansakoulun  tehtävänä on niiden alkeellisten tietojen jakaminen, jotka jokaisella kansalaisella tulee olla. Sillä on lastenkoulun luonne. Kansakoulun pohjalle rakentuvat sitten erilaiset jatkoluokat, joissa tukevat ammatillisen näkökohdat mukaan samoin yhteiskunnan tarpeet.

Ottelin pohtii myös oppilaitten erilaisuutta. Comeniuksen ja Pestalozzin hengessä hänkin haluaa koulua kaikille, ei vain rikkaiden perheiden lapsille. Hänestä on tärkeää taata lahjakkaille oppilaille esteetön eteneminen. Toisaalta tärkeää oli myös "ettei lukutielle houkuteltaisi  lahjattomia oppilaita, jotka  sitten lukioasteella vaan joutuvat jarruttamaan opetuksen edistymistä".  Lahjakkaille vapaaoppilaspaikat olivat tärkeitä.

Kasvatuksen keinoja

Kasvatuksen keinoksi Ottelin  esittelee hyvien tottumuksien, tapojen (esim. kärsivällisyys) luomista Keinona on säännöllinen toistaminen.  Palkintoihin hän suhtautuu varovaisesti;  velvollisuus  tulee täyttää sen itsensä vuoksi. Mutta pikkuiloja opettajan voi tuottaa oppilaille (esim. retki). Opettajan työn tulee sinänsä kyetä kannustamaan ja kiinnostumaan. Ystävällinen rohkaisu  on monesti hyvin suuriarvoinen

Huonot tottumukset ovat rikkaruohoja,  jotka pitää poiskitkeä. Paras tapa on korvata huono korvata hyvällä. Erittäin tehokas keino  on kehoitus. Kannusta hyvään ja vetoa  oppilasten parhaimpiin vaistoihin.  Vakava henkilökohtainen keskustelu käydään kahdenkesken,

Järkevin keino on  ennaltasuojelu ja valvonta. Lasta on varjeltava kiusauksilta ja vaaroilta (ruumiilliset vaarat, vaaralliset vaikutteet: kirjallisuus, elokuvat, turmelevahuono seura... ).
Kasvatettavaa tulee pitää silmällä.  Ohjat on pidettävä  tiukoilla. Valvonta ei saa kuitenkaan vajota salaiseksi vakoiluksi.

Kolmas keino on toiminnassa pitäminen.  Ikävystyminen on vaarallista;  Se synnyttää kujeita ja paheitakin. Sopiva askartelu pidättää huonot ajatukset kaukana ja sulkee vaaralliset kuluväylät.

Tarvitaan myös  herbatilaista kuria, hallintaa ja ohjausta.  Paheita varten ovat käsky ja kielto, varoitus  uhkaus ja rangaistus.

Opettaja ilmaisee tahtonsa käskyllä. Käskyn tulee olla lyhyt, selvä, rajoitettu, mahdollinen suorittaa
ja johdonmukainen.  Oppilaat tottelevat  Ottelinin mukaan mielellään tarpeellisia ja järjellisiä määräyksiä, varsinkin jos taustalta kuultaa  peitetty vetoomus  oppilasten hyvään tahtoon.

Ottelin neuvoo: Pidä kiellot harvinaisina. Jokainen kielto muuttuu houkutukseksi.

Hän siteeraa Cleveä: ”Varoituksiin on opettajalla useinkin aihetta. Uhkauksiin  ei hänen pitäisi  koskaan turvautua” . Varoituksessa huomio kiinnitetään seurauksiin. Katse, pieni ele usein riittää.
Uhkaukset ja ilkeily eivät kuulu kouluun.

Valitettavasti mikään koulu ei selviä ilman rangaistuksia. Rangaistus annettakoon vain  ilmeisestä uhmamielestä, raakuudesta ja ilkeydestä.  Rangaistuksen on oltava oikeudenmukainen, kohtuullinen
yksilöllinen (mm. ikä),  hyvänsuopuuden sanelema (tavoitellaan sisäistä nousua, opettajan vihaisuus ei vaikuta kohottavasti) ja  mielellään luonnollinen (mm. Rousseau ja Spencer).

(Koulu)Opetuksesta

OTTELINille opetus on  siis älyn kasvattamista,  aikakauden sivistyspääoman saattamista nuorten omaisuudeksi. Mutta  hän korostaa tasapaino. Tarvitaan aineellinen sivistys  (varastoaitta, POPSissa puhuttiin materiaalisista tavoitteista ) ja muodollinen sivistys  (voiman lähde, POPSissa puhuttiin formaaleista taidoista).

Hänen mukaansa koulutyötä  itse asiassa kuvaisi paremmin sana opastus kuin opetus. Opettajan tarkoitus on järjestää kaikki parhaalla tavalla. Hän kysyy,  korjaa, kokeilee ja harjoittaa . Hän uudelleenleimaa tiedon koulun tarkoituksia varten. Itse asiassa opastuksessakin korostuu  hänestä liikaa opettajan osuus.

Todellista tietoa ei pystytä istuttamaan tai juurruttamaan. Oppiminen ei ole niiden tietojen passiivista  vastaanottamista, jotka opettaja omistaa ja haluaa oppilailleen antaa. Opettaminen tarkoittaa Ottelinille  uusien mielikuvien  saattamista nuorten omistukseen sekä niiden liittämistä ja sulattamista  jo olemassaoleviin mielikuviin  (vrt. konstruktivismi). Tieto (vai oppiminen?)  on toimintaa, sulattamista ja omistamista (omatoimisuus, aistihavainnot, käsitteen työstäminen).

Opetuskeinoja

Opetuskeinoja ovat aistimukset/havainto, apperseptiointi ja muistin harjoittaminen. (Hän ei siis esittele erillisiä työtapoja).

Aistimukset ovat älyn alkuperäisintä ainesta. Aistillinen havainto on kaiken tiedon ehdoton perusta.
Esineitä tulee katsoa, tunnustella, punnita, paloitella, nimetä ja kuvailla.

Seuraavassa apperseptio-vaiheessa  mieli vertailee ja muokkaa havainnot mielteiksi ja käsitteiksi.
Sana ad-percipere tarkoittaa ottaa vielä  lisää. Uusi havainto sulatetaan aikaisempiin, se on assosioitava oppilaiden kokemukseen ja ajatuksiin. Sielu ei kykene  omaksumaan uusia aineksia ilman jo olemassaolevan sielunsisällyksen  myötävaikutusta. Tästä syystä oppilaantuntemus on opettajalle niin tärkeää. Oppilaan tarkkavaisuus on voima,  joka vaikuttaa apperseptiossa. Käsitteiden muodostus on lapsille haastavaa.

Ottelin mukaan muistin harjoittamista on laimintyöty ja muistitietoa on alettu halveksia.  Lapset oppivat kuitenkin mielellään ulkoa. Ei kannalta luottaa liikaa pienten lasten käsityskykyyn ja loogiseen ajatteluun.

Muisti on hyvin tärkeää oppimisessa.  Siihen, miten mielteet säilyvät mielessä, vaikuttavat mm.
alkuperäisen vaikutteen voimakkuus (tunnepitoisuus, liittyminen omaan harrastukseen),  oma oppimishalu, vaikutteen liittymiskohdat ja sisäinen yhteys (mahdollisimman useita assosiaatioita; kausaalinen yhteenkuuluvuus, ryhmittäminen),  kertaaminen (toistaminen). Lisäksi luokassa oppiminen on tehokkaampaa kuin kotona (mm. kuoroluku).

Harrastus

Oppimisessa oleellista on kiinnostavuus.  "Kiinnostamattomat asiat kiitävät ohi vain kevyesti sipaisten ja pysyvät aina pelkkänä arvottomana painolastina."

Ottelin  onkin omaksunut  Herbartin (ja jo sitä ennen Rousseaun) ajatuksen harrastuksesta: Opetuksen päämäärä ei ole tieto vaan jatkuva tiedonsaavuttamispyrkimys. Tiedonhalu on tietoja arvokkaampaa. " Opeta herättääksesi harrastus. Opeta niin, että opetusaine tulee rakkaaksi."
”Opitut asiat unohtuvat niinkuin yleensä kaikki nuoruuden aikana hankittu miellesisältö, mutta niitä opittaessa herännyt harrastus jää pysyväiseksi omaisuudeksi koko elämäniäksi.”– Herbart
Opetuksen keskeinen tehtävä on siis sytyttää harrastus.  Harrastus on älyllinen  mielihyvän tunne, johon kuuluu oppimisen halu, uteliaisuus, keksimisen ilo ja odotus. Oppilas kaipaa  yhtämittaisesti päästä eteenpäin. Harrastuksen tulee suoda älyllistä nautintoa, siihen tulee sisältyä kiihokkeita ja mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Harrastuksen tulee liittyä tahtoon. Oikea nimi harrastukselle olisikin Ottelinin mielestä  toiminnanhalu, harrastus tarkkaavaisuuteen ja mielihyväntunteen kannustamaan ponnisteluun elämää ja liikuntoa (jatkuvaa kehittymistä?) kohti.

Herbartin mukaan  harrastuksen olisi oltava monipuolista, ei yksipuolista.  Harrastus voi olla hänen mukaansa tiedonhalua, tutkimishalua.  Se voi olla  esteettinen, sympaattinen, sosiaalinen tai uskonnollinen. Siis kaikkia niitä.

Kuinka harrastus  saadaan syttymään? Opettajalla on oltava omakohtainen harrastus -–  se  tarttuu. Opetuksen on oltava miellyttävää ja rikasssisältöistä - ja jännittäävää. Tarvitaan opetusuunnitelma, jossa on  miellyttäviä, kiinnostavia, arvokkaita, (+hyödyllisiä AKO) opetusaineksia. Opetustavan on oltava selvä, havainnollinen ja  mukaansatempaava. Tarvitaan tilaa oppilaiden omatoimisuudelle. Uusi asia on liitettävä  ennen hankittuihin mielteisiin. Oikean liittymäkohdan löytäminen on tärkeää. Opetuksessa on luotava vastaanottavaisuuden tila.  On tutkittava mitkä keinot herättävät kiinnostusta.

Ottelin vastuuttaakin opettajaa siitä, että opetus on  kiinnostavaa. On keksittävä tehtäviä, jotka  kiinnostavat ja houkuttavat. Työn on oltava vaihtelevaa.  

OTTELIN on kuitenkin varovainen:  Kaikki opetus ei herätä suurta harrastusta. Kaikesta ei saa kivaa.
Valitettavasti täysin ei  voida välttää kuivia ja ikäviäkin tietoja missään aineessa. Koko koulutyötä ei voida muuttaa leikiksi. Oppilaan täytyy kyetä pakottautumaan tarkkaavaiseksi. Nuorten  mieliin teroitettakoon, että  oppiminen on yksilöllinen ja  yhteiskunnallinen velvollisuus.  

Ottelin on selvästi tutustunut myös uuden koulun ideoihin ja yhtyy kritiikkiin, jonka mukaan  1800-luku oli  kasvatusopin yleinen rappeutumis/taantumisaika siinä mielessä, että koulusta tuli kirjakoulu. Elävä elämä unohdettiin.  Kasvatuksessa on pidettävä silmällä myös lapsen onnen ja ilon kaipuutta sekä  hänen kiinnostavan askartelun ja  toiminnan tarvettaan.  Leikki on lapsen oikea maailma. Se on liikkeellepaneva voima. Leikki suojelee kaikelta ikävältä ja antaa  purkautumistilaisuuden lapsen voimille ja vapaudenhaluille, sen toiminta- ja matkimisvaistoille. Lapsi tuntee leikissä olevansa  ensi kerran kokonaisuuden osa. Hänen täytyy noudattaa  leikin sääntöja  ja mukautua  toisten haluihin ja toiveisin

Hän suhtautuu myönteisesti työkouluun, jossa ei vain harjoiteta  silmää ja kättä käsitöissä ja piirustuksessa, vaan koetetaan saada teon periaate  määräämään työmenettelyä koulun kaikissa aineissa ja annetaan  tilaa  omatoimisuudelle, tuottavalle ja luovalle työskentelylle, jossa oppilaat itse valtaavat tietoja kirjoista, kartoista ja muista opetusvälineistä. Amerikkalaiseen kouluvaltio-järjestelmään sisältyy  hänestä monia varteenotettavia seikkoja. Hän myös suosittelee ryhmissä opettamisen lisäämistä.  Vanhan läksynluvun ja -kuulustelun sijaan lapset voisivat itse kysyä.  Opettajan on muututtava ohjaajaksi ja avustajaksi. Kirjakoulun on muututtava elämänkouluksi, elämyskouluksi,  tuotantokouluksi. Taidot ovat tärkeämpiä kuin tiedot. Tuottava työ on saatava keskeiseen asemaan ja  sitä kannattaa suorittaa ryhmissä. Opittavien asioiden määrää on karsittava, tilaa tarvitaan ajattelun kehittämiselle ja siveelliselle kasvatukselle.

Uuden koulun makua on  siinäkin, että Ottelin korostaa myös  oppilaiden oikeutta  lepoon. Opettaja on  pidettävä huoli, että kotitehtävät  eivät ole ylivoimaisia ja että ne ovat todella tarpeellisia.

Uuden koulun  jyrkimpiin vaatimuksiin - mm. jyrkän yksilöllisestä  linjasta  ja luopumisesta tavanomaisesta luokkaopetuksesta - hän pitää etäisyyttä. Kaikkea  opetusta ei voi  rakentaa  nuorten omatoimisuuden ja itsenäisyyden varaan. Perittyä sivistyspääomaa on kunnioitettava.

Tyttöjen ja poikien yhteisopetusta Ottelin ei erityisesti kannata. Hän muistuttaa, että se on
syntynyt Amerikassa taloudellisesta välttämättömyydestä iei kasvatusopillisesta vakaumuksesta
Yhteisopetus  tuottaa ainakin kuudella ensimmäisenä kouluvuotena hyviä tuloksia, mutta  monelle /myöhemmin/ sopivat paremmin erityiskoulut

Kotikasvatus

Vaikka teos on kirjoitettu opettajille, siinä käsitellään myös kotikasvatusta. Luonnonjärjestys säätää: vanhemmat ovat  ensimmäiset kasvattajat. Kodin tärkein tehtävä on huolehtia ruumiillisen kehityksen tarpeista: ravinto, asunto, vaatetus. Kotiin kuuluvat yksinkertaisuus, puhtaus, lepo, äidin merkitys, rakkaus ja luottamus, molempien vanhempien kasvattajuus.  Maistuu niin Pestalozzilta että.

Juuri kotona voidaan ottaa huomioon lapsen omaleimaisus.  Kodin tehtävä ei ole opettaa. Koti huolehtii tavan säilyttämisestä. Kodin osalta Ottelin  ajattelee samoin kuin Snellman- mutta  toisin kuin Snellman: koululla on hänestä myös kasvattava tehtävä.

Mutta aina kotona ei ole näin auvoista. Usein kotikasvatus muistuttaa onnetonta avioliittoa. Toinen käskee, toinen kieltää. Kodit sälyttävät yhä useampia velvollisuuksian yhteiskunnalle ja koululle.  Nykyajan kuumeisen kiireinen työ, taloudelliset olot, suurkaupunkielämä, teollisuuden voittokulku johtavat siihen, että vanhemmille jää yhä vähemmän aikaa kodeille omistettavaksi.

Teoksen kirjoittajasta

Muokkasin ainosta noin 1 cm2 kuvasta
suuremman,
Ahti Konrad Ottelin (1871 Porvoo –1936) oli suomalainen lehtori, oppikirjantekijä, kansakouluntarkastaja, ylitarkastaja, seminaarin johtaja ja normaalilyseon yliopettaja. Hän väitteli herbartilaisesta historianopetuksesta vuonna 1908.  Hän on kirjoittanut mm. teokset Kasvatusopin historian oppikirja ja  Kasvatusopin pääpiirteet, 1–2.

Ottelin  kiukutteli  oppiaineiden keskinäista  tilanahtautta vastaan. Tehokkain kirjavuuden ja moninaisuuden poistamiskeino olisi  hänestä ollut aineksen supistaminen. Ei uusi eikä  missään tapauksessa tavallinen koulu tuntunut kuitenkaan halukkaalta ainakaan huomattavammin supistamaan opetettavaa ainesta.

Metodisesti hän oli vanhan ja uuden koulun kiistassa keskitien kulkija. Oppikirjoihin hän suhtautui myönteisesti: ne esittivät opittavan aineksen valmiiksi jaoteltuna ja järjesteltynä, ja näin oppilaat säästyivät monilta turhilta muistiinpanoilta. Kertausta hän piti tärkeänä: ”Kaikesta opetukseen uhratusta vaivannäöstä huolimatta saa koulu varautua siihen, että suuri osa sen jakamaa tietoa pian haihtuu.” 

”Uusi koulu” miellytti häntä  ennen kaikkea siinä suhteessa, että se suo mahdollisuuden opiskella kerrallaan vain muutamaa harvaa ainetta ja saavuttaa niissä todellisia tuloksia.  Ottelinin mielestä koulussa tuli olla tilaa oppilaan itsenäisten ajatusten ilmaisulle ja itsenäiselle tahdolle. Oppilaiden oma-aloitteisuus ja itsenäinen ponnistelu oli nähtävä positiivisina asioina. 

Toisalta hän kannatti  vanhan koulun kyselymetodia, kehittävää eli katekeettista kysymystä, joka johtaa oppilasta  harkitsemaan vastausta omatoimisesti, ponnistelemaan eteenpäin  

Vanha koulu palveli hänestä yksipuolisesti objektiivista ainesta, uusi koulu subjektiivista elämyspuolta, nuorten omaa työosuutta. "Ennen pidettiin koulutyötä oleellisesti opettajan työnä; nyt ollaan  sitä mieltä, että oppilaan tulisi suuressa määrin olla oma opettajansa; opettaja olkoon tiennäyttäjänä, ohjaajana". 

Uudesta  koulusta hän ottaisi  enemmän työiloa kouluihin! Vanha koulun  ahkeruus ja suunnitelmallisuus säilykööt.  

Uutta sivistystä koulu ei hänestä luo. Pääasiassa jo olevan  sivistysvaraston suojeleminen ja vaurastuttaminen on sen tehtävä.