Kirjoja

Kirjoja

torstaina, syyskuuta 21, 2023

Kaveria ei Hämeenlinnassa jätetäTerveisiä taas Hämeenlinnasta. Upeaa, kuinka monta kertaa olenkaan saanut olla siellä tankkaamassa innostusta koulutyöhön. Milloin teemana on ollut Ops. Milloin taas NPDL  Pedagoginen johtaminen. Tutor-opettajat. Yhdessä. Äly(laite) älä jätä...

Tämän viikon keskiviikkona ja torstaina minulla, Minna Lummella ja Susanna Lamminpäällä otsikkona oli "Kaveria ei jätetä: Hämeenlinnan   perusopetuksen yhteisöllisen opiskelihuoltotyön johtamiskoulutus".  Tavoitteena oli vahvistaa ja kehittää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Valmennettavina olivat koulujen  opiskeluhuoltoryhmien jäsenet.

Katse taaksepäin

Mitä tarkoitetaan yhteisöllisellä opiskeluhuoltotyöllä?  Meidän on palattava 2010-luvun alkuun, jolloin  koulujen oppilashuoltotyötä muutettiin. Eri syistä haluttiin purkaa vuosia toiminut malli, jossa joka koululla oli oppilashuoltoryhmä, jota johti rehtori ja jonka jäseninä olivat koulun oppilashuollon asiantuntijat: kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja- kuraattori. Tämä ryhmä kokoontui käsittelemaan kunkin luokan oppilaiden tuen tarpeita, ja kokouksiin kutsuttiin luokka opettavia opettajia. Yhdessä pääteltiin, ketkä tarvitsevat oppiashuollon apua ja sitten kutsuttiin vanhemmat eri palaveriin.

Vuonna 2013 astui voimaan uusi oppilashuoltolaki. Siinä päätettiin, että koulun väki: rehtorit ja opettajat saavat olla mukana yksittäisten oppilaita koskevissa kokouksissa vain kun niin erikseen sovitaan huoltajien kanssa. 

Oppilashuolto jaettiin kahtia: yksilölliseen ja yhteisölliseen. Yksityisyyden suojaan liittyvä tietosuoja edellytti, että salassa pidettävien tietojen käsittely perustui  kulloistakin käsiteltävää asiaa koskeviin voimassa oleviin tietosuojanormeihin. Kouluväki suljettiin tiedon kulun ulkopuolelle. Rehtorille ei enää kerrottu edes sitä, että jokin oppilas on uhannut  tulla aseen kanssa kouluun. 

Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä oli  tästä eteenpäin tukea yleisesti oppilaiden hyvinvointia ennaltaehkäisten. 

Kun siirryttiin uuteen  Soteen vuoden 2023 alusta, oppilashuollon ammattilaiset jatkoivat työtään koulun tiloissa, mutta he eivät enää olleet koulun henkilökuntaa. Lakia täsmennettiin. Edelleen koulun väki ei osallistu yksittäisten oppilaiden hoitopäätöksiin -ellei perhe anna siihen lupaa. Edelleen kouluissa tuli olla nyt opiskeluhuoltoryhmän nimellä toimiva ryhmä, jonka tehtäväkuvaa laajennettiin. 

Juuri nyt

Opiskeluhuollosta säädettiin erillisellä lailla oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013). Hyvinvointialueiden käynnistyessä 1.1.2023 lakiin tehtiin  muutoksia (377/2022).

Opiskeluhuollon ensisijaisena tarkoituksena on edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kunnilla ja muilla koulutuksen järjestäjillä sekä hyvinvointialueella on omat roolinsa opiskeluhuollon järjestämisessä. Edelleen tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää tukea oikea-aikaisesti sitä tarvitseville. 

Yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö

Yksilökohtaisia opiskeluhuoltopalveluja antavat kuraattorit ja psykologit sekä koulu- ja opiskelu- terveydenhuollon ammattilaiset, joiden palkan maksaa hyvinvointialue.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Yhteisöllinen opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat koko henkilökunta oppilaitosten arjessa. Ensijainen vastuu koko kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun  henkilökunnalla.-  

Myös yksilökohtaisia opiskeluhuoltopalveluja antavat kuraattorit ja psykologit sekä koulu- ja opiskelu- terveydenhuollon ammattilaiset, osallistuvat yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen osana työtehtäviään. Tarkempi työnjako määritellään koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmassa- Keskeinen rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämisessä on oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä.

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä on  hyvinvointityön keskeinen rakenne ja toimija. Sen tehtäviä ovat:

 • Kehittää ja edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä, esteettömyyttä, turvallisuutta sekä hyvinvointia
 • Vastata  koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista
 • Työrauha-asiat, luokkien ilmapiiriasiat, poissaolot, ajankohtaiset ryhmäilmiöt, kouluterveyskyselyiden ja koulujen hyvinvointiprofiilien koonti 

Edelleen on niin, että  opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään asioita  vain yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Siellä ei puhuta yksittäisistä oppilaita. Siellä saadaan puhua  ryhmistä, luokista, koulun opiskeluympäristöstä ja  yhteistyöstä  esimerkiksi ilmapiirin, työrauhan, kiusaamisen, hyvinvoinnin, terveyden tai osallisuuden näkökulmista.Työskentelyyn  voivat osallistua myös oppilaat ja opiskelijat, huoltajat tai ulkopuoliset yhteistyökumppanit käsiteltävän aiheen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa ryhmä voi myös kuulla asiantuntijoita. Ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista päätetään paikallisesti.

Katse eteenpäin

Hämeenlinna on päättänyt ottaa vakavasti tutkimustiedot huolista  peruskoululaisten pahoinvoinnista ja tukea  koulujen opiskeluhuoltoryhmien voimavaroja. Niinpä meillä oli tällä  viikolla ilo valmentaa kaikkien hämeenlinnalaisten ryhmien vastuuhenkilöitä vahvistamaan niin oppilaiden kuin aikuisten hyvinvointia. 

Valmennukseen on varattu kaksi kullekin ryhmälle  kaksi päivää. Toinen on syyskuussa, toinen lokakuussa. Porukka jaettiin syyskuussa  kahdelle eri päivälle. Nyt ne ovat takana.

Päivien ohjelma rakennettiin viiden modulin varaan. Idea oli, että jokaiseen moduliin liittyi lyhyen luennon lisäksi porinoita, pureskelua ja märehtimistä. Iltapäivän edetessä kunkin koulun  tiimi sai eväitä suunnitella luovia jatkotoimia ja lopulta jakaa ja ottaa eri ryhmien ideoita keskenään.

Modulit olivat: 

 • Avaus  
 • Yhteisöllinen oppilashuolto   
 • Hyvinvoinnin/pahoinvoinnin pedagogiikka. Mitä? Miksi? Miten?  
 • Kokonaisvaltainen johtaminen 
 • (Lounas) Maiskis
 •  Laumasta yhteisöksi. Roadmad aidoksi yhteisölliseksi kouluksi 
 • Muutoksen johtaminen ja dialoginen vuorovaikutus   
 • Valmennuspäivän reflektio.  
 • Yhteenveto. Lopetus. Jatko. 

Olemme tosi tärkeän äärellä. Meillä on ongelma: Oppilaat ( ja myös aikuiset) voivat kouluissa huonosti. Meillä on myös upeita ratkaisujamalleja. Hyvinvointityö on opetussuunnitelman avaintavoitteita - ei vain oppiminen. Meillä on käsky ja lupa ottaa hyvinvointityöhön  aikaa. Opetetaan perusasiat. Karsitaan. Varataan aikaa oppilaiden kohtaamiselle. Kaikki tärkeä tapahtuu kohtaamisissa. Estetään  tilanteet, joissa on  tilaa ostrakismiin. Ei vain estetä pahaa vaan rakennetaan hyvää: Että  jokainen saa tilaisuuksia onnistua, kuulua joukkoon, vaikuttaa siihen, mitä tehdään - ja auttaa toisia. Pysyvillä ryhmillä on tässä iso rooli.

Näistä saimme puhua. Ja myös nauraa. Kiitos siitä, että saan olla tässä prosessissa mukana.tiistaina, syyskuuta 19, 2023

Kouluvaarin uutisia 18.9.

  


Kouluvaaripäiväksi onnistui vielä tällä viikolla   maanantai, jolloin voimme kehitellä  musiikin juttuja. Oli taas niin vänkä koulupäivä.


 V  ielä on kesäisiä päiviä ja voidaan olla ulkona raikkaassa ilmassa. Meitä oli tänään auttamassa koulunväkeä taas 2 kouluvaaria ja 2 koulumummia. 

Aikusilla oli Ivielä myös vähän haikea tunnelma. Kaijaa oli ikävä.  • 3N-luokan ekalla yhteisellä tunnilla käytiin läpi päivän ohjelma. Tosi hyvä tapa.
 • Luokassa on tavallaan elvytetty Wanhan ajan päivänavaus, kun ekalla tunnilla kuunnellaan erilaista musiikkia ja jutustellaan sen heröttämistä tunnelmista. Tänään luokan hittilistalle oli pyrkimässä  venäläinen biisi, joka oli tärkeä yhdelle oppilaistamme. Kuuntelimme sen oppilaan kännykästä. Siitä tuli hittilistan ykkönen. Nostimme myös hattua nyt hopealle pudonneelle "Metsämökin tontulle". Sen esittäjä Jussi Raittinen täytti juuri 80 vuotta.
 •  Sitten oli suomea ja lukemista.Ja Välkkä. Sitten yhtäaikaa suomea ja toinen osa musiikkia (15 min/ryhmä).  Kaksi pöytäryhmää opetteli soittamaan nyt pianolla tuttua  "Jaakko Kultaa". Apuna oli koskettiin kiinnitetyt sävelten nimet. Hieno tuote.
 • Ypissä teemana oli luonto. Sitten lopputunnista alkoi kolmas pariainetunti, ja kaksi viimeistä ryhmää lähti musisoimaan.
 • Lihalounaaksi oli pestokanaa Omaan tahtiiin sitten luokkaan, jossa katsottiin kouluvaarin valvonnassa lapsille sopivaa leffaa. 
 • Siestalla sai taas mennä ulos. Luokanopettaja painui kirjastoon pitämään  hiljaissta lukutunnin kirjastossa. Paikalla oli paljon pikkuoppilaita, ja ryhmä isoja oppilaita "työharjoittelussa".
 • Siestan jälkeen oli vuorossa ulkoliikuntaa. Lajit poimittiin oppilaiden ehdotuksista.
 • Päivän päätteeksi  b-ryhmä harjoitteli aika vaikeita  yhteenlaskuja. Klo 14.15 siistittiin luokka ja lähdettiin kotiin.  

Auroran koulun päätös kieltää kaverikuvat oli eettisesti aivan oikea

Media on tehnyt  tehnyt juttuja Auroran koulun päätöksestä, että koulukuvausten yhteydessä ei oteta kaverikuvia. Kehujen lisäksi on tullut myös ikävää palautetta,

Kuten rehtori Hanna Ylimaula totesi: päätös on osa koulun toimintaa, jolla estetään ostrakismia, ulkopuolelle sulkemisesta. Kouluissa pitää karsia toimintavoista kaikki, joka mahdollistaa sitä.

Juuri näin. So proud!

Kiitoksia Auroran väelle ja 3N-luokalle kivasta päivästä ja mukavista jutusteluista. Ensi viikolla  tavataan, mutta ei maanantaina.
 

 

sunnuntaina, syyskuuta 17, 2023

Viikkoraportti 37

(-) syksy viilenee. Perjantai oli haikea. Vähän liikaa hommia (- +) 2 Kokousta  (+) Didaktiikkaa ja perinnetyötä.

 Maanantai 11.9.

Kouluvaaripäivä. Illalla valtuuston kokous. Varanro2 ei tarvittu. Huomisten luentojen hiontaa.
  
 Tiistai 12.9. 

Herätys. Bussilla junalla Helsinkiin OKL: Luennot klo 10.15-13.45 aikuisdidaktiikasta. Takaperin kotiin päiväunille. Sitten  demarin valtuustoryhmän seminaariin Omniaan. Hyviä puheita ja salaattia
 .
 Keskiviikko 13.9. 

Aamulla huomisia didaktiikka-dioja. Puolilta päivin Marjun kanssa Rafael Wardin töitä ihailemaan ja sitten nauttiman keittolounasta Fat Lizardiin.  
Illansuussa TSL- opintojärjestön syksyn avaus  klo 18- 18.20 ryhmän huoneessa. Ihan livenä. Hyviä toimintaideoita. Vaimolle kukkasia. Päivän muita kohokohtia oli saada helsinki.fi- tunnus toimimaan.

 Torstai 14.9. 

Siltavuorelle. Ryhmät klo 10.15-13.45. Oli tosi kivaa. Hieno porukka. Kahden seuraavan viikon ryhmäkerrat onkin varattu  mikropetustuokioille. Niin lämpimiä muistoja 1980-ja 90-lukujen sijaiskurssien vastaavista.

Loppupäivä himassa väljempi. Valmistautumista perjantain vakavaan tilaisuuteen.

 Perjantai 15.9.

Kaija Kuivasen niin kaunis siunaustilaisuus Leppävaaran kirkossa. Blogissa on siitä pidempi juttu. http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2023/09/kaija-kuivanen-1961-2023.html

Illalla klo 18 Perinneseuran teltan pystytys Kirkolle.Tavaroiden roudaus. Kirjat ja kassa turvaan. Aapo, Martti ja Esko. 

 Lauantai 16.9.M
inulla telttavuoro klo 13-16. Paikalle kuitenkin jo aamusta,  koska kamoja ei voinutkaan säilyttää  srk:n tiloissa. Sitten takaisin himaan. Uusi isku iltapäivällä: Mukana
 Rainer, ja Nina  klo 14 asti. Ohjelmassa  Klo 13.30  kirjaesittely: "Usein ensimmäisenä – Atso Vilkkijärven taival rahastajapojasta opetusneuvokseksi" jäi lyhyeksi. Sitten tuli raju tuulenpuuska ja teltta ja kamat lensivät mukkelismakkelis.
Onneksi saatiin apuja. Teltta ja kamat kasaan. Heräkello soimaan, sillä teltta piti pystyttää aamulla uudestaan.

 Sunnuntai 17.9. 

Aamulla klo 8.30 panemaan teltta uudelleen pystyyn Eskon ja Aapon kanssa. Sade iski. Himaan.

Takaisin telttavuorolle klo 10-13.  Meitä oli 3 äijää 
Kari F. minä ja bonuksena Rainer. Ladyt eivät päässeet tällä kertaa. Kirjoja meni kaupaksi ja juttukavereita piipahteli.
Lounaaksi ihania täytettyjä perunoita ja sitten päiväunet.

Paluu paikalle  klo 16 purkamaan telttaa. Hyvin meni.
Ilta kului  ensi viikon dioja suunnitellessa. Ja sitten vielä TV:stä jännäriä.

lauantaina, syyskuuta 16, 2023

Kaija Kuivanen (1961- 2023)

 Perjantaina 15.9. klo 10 alkoi luokanopettaja Kaija Kuivasen  (1961- 2023) siunaustilaisuus Leppävaaran linnamaisessa kirkossa. Kaijan perhe oli kutsunut tilaisuuteen Kaijan  ystöviä, sukulaisia, naapureita,  lapsuuden ja nuoruuden tovereita, opiskelukavereita, harrastuskumppaneita ja meitä työtovereitakin melkein kymmenen. Ilma oli mitä kaunein. Ja myös tunnelma.

Ohjelma noudatti monelle uutta kaavaa. Kauniin, kanttori Marja-Liisa Taljan uruilla soittaman alkumusiikin (Gabriel  Faurén "Pavane, op.50) jälkeen oli heti kukkatervehdysten aika. Virreksi oli valittu niin koskettava "Hyvyyden  voiman ihmeelliseen suojaan".

Siunaustilaisuuden toimittivat rovasti  Seppo Tirkkonen ja pastori Leena Heinonen. Ja  voi, miten koskevasti.  Ei ihme, he myös aidosti tunsivat Kaijan. 

Ennenkuin arkku kannettiin pois, saatiin kuulla Tuija Vainion seelosoolo  Kreeta Haapasalon sävellyksestä "Kanteleeni".

Pappien johdolla luettiin rukous ja saatiin siunaukset,


Oli aika saattaa Kaija ruumisautoon. Kerätä kukkaset. Ja kuivata silmät kyyneleistä Bachin "Airin" saattaessa.

Ikiaikaisen tavan mukaan muistotilaisuudessa on tarjolla  syötävää ja juotavaa. Leppävaaran kirkossa tähän tarkoitettu sali aukeaa kirkkosaliin. Ihanat piirakat ja maailman makein kakku sulivat suussa. Jokaisessa  pöydässä käytiin samalla läpi muistoja meille kaikille niin tärkestä  Kaijasta.

Sitten seurasi muistotilaisuuden huikea huipennus. Kuivasen heimo-orkesterin aivan käsittämättömän kauniit orkesteriesitykset. Viimeisenä "Suo kohti herrani", koko maailmalla tuttu Titanicin orkesterin viimeiseksi soittaman sävellys.Kaikki Kaijan tunteneet eivät ymmärrettävästi päässeet paikalla. Heidän lähettämänsä suruaddressit luettiin. Niitä oli paljon, ja ne olivat täynnä kaipausta ja kiitollisuutta.  Kaijan puoliso Juha kutsui sitten ihmisiä kertomaan ääneen muistoja Kaijasta. Kuinka mukava olikaan niitä kuunnella. Kaija oli iso ihminen, esikuvallinen ja esimerkkillinen  niin monessa. Ja myös merkiilinen. Ihanasti ihmiset kertoivat hänen  sutkautuksistaan. Itse kerroin jutun hänen mainiosta tilannetajustaan case Adam ja Evessä.:-). Siitä ei tässä enempää.  Mutta vielä hauskempia  muistoja oli  Kaijan Auroran koulun tutuilla: Katrilla, Ripalla ja Umalla.

Noin klo 14 tunteikas tilaisuus päättyi. Kaija sai elää rikkaan vaikka liian lyhyen elämän. Työura oli tärkeä ja se hoidettiin vimpan päälle ja niin upeasti. Mutta Kaijan elämää olivat myös umpirakas oma perhe,  ystävyyssuhteet,  antoisat ja niin monipuoliset  harrastukset.  Ihan viimeiseen asti.

Osaisipa sitä elää niin. 

Kerta kaikkian niin Kaijan näköinen tilaisuus. Kiitos, että sain tuntea Kaijan ja  olla tässä niin kauniissa tilaisuudessa mukana.

Voimia Juha ja lapset!

PS. Siunaus- ja muistotilaisuuden käsiohjelman oli suunnitellut Kaijan tytär  Riikka Kuivanen. Kaikki tehtiin niin täydellisesti.


maanantaina, syyskuuta 11, 2023

Kouluvaarin uutisia 11.9.

 Kouluvaaripäiväksi on päätetty  maanantai, jolloin saan opettaa musiikkia yhteisen Musa-suunnitelmamme pohjalta.  Päivään mahtui  viisi tuntia.


 V ikko alkoi mukavan lämpimänä. Luvassa oli taas kaikkea jännää. Meitä oli tänään auttamassa koulunväkeä 2 kouluvaaria ja 2 koulumummia.  Ei huono. • 3N-luokan ensimmäinen yhteinen tunti alkoi klo 9.  Käytiin läpi päivän ohjelma ja muistutettiin, että huomenna on vuorossa tämän luokan koulukuvaus. 
 • Jaamme taas musiikin tunnin kolmeen osaan, jotka sirottelemme pitkin päivää. Ensimmäinen osa oli 3N-luokan hittibiisikisan  avaus. Kuuntelimme ja katselimme kaksi  ehdokasta: Fröbelin palikoiden "Bussin" muutaman vuoden tajaa  ja. Jussi Raittisen "Metsämökin tontun" vuodelta 1974. Onneksi on Utube. Pöytäryhmät arvioivat biisit punaisella (0p)-keltaisella (1p)- tai vihreällä (2p) kortilla. Ekan kisan voitti Jussi Raittinen (4p)

 • Sitten suomea ja lukemista. . Sitten Välkkä. Sitten yhtäaikaa suomea ja toinen osa musiikkia. Kaksi pöytäryhmää opetteli nimeämään säveliä ja  soittamaan kellopeleillä edellisilta tunneilta tuttua  "Jaakko Kultaa".- Hyvin meni. 
 • Ypissä teemana olivat liikennesäännöt erityisesti jalankulkijoidenja pyöräilijöiden osalta. Sitten lopputunnisya alkoi kolmas pariainetunti, ja kaksi viimeistä ryhmää lähti musisoimaan.
 • Lihalounaaksi oli kanakeittoa. Omaan tahtiiin sitten luokkaan, jossa katsottiin hauskaa piirrettyä, kunnes kaikki olivat paikalla
 • Siestalla sai mennä ulos tai pitää hiljaisen lukutunnin kirjastossa. 3N-n oppilaat menivät kaikki ulos. KIrjastossa meitä aikuisia oli parhaimmillaan viisi. Rexikin kävi kannustamassa pikkuoppilaita lukemaan. Isot oppilaat toimivat kirjaston hoitajina. 
 • Siestan jälkeen oli vuorossa yleisurheilua. Oppilaiden ehdotuksista poimittiin kaksi: turbokeihään heittä ja pituushyppy. Sitä ennen lämmilteltiin mm. mustekalaleikillä 
 • Päivän päätteeksi  b-ryhmä laksi vähän vaikeampia yhteenlaskuja. Klo 14.15 siistittiin luokka ja lähdettiin kotiin. 3-luokkalaiset eivät enää mene
Kouluvaari sai tänään auttaa ruokailuvalvonnoissa ja olla apuopena likunnassa ja musiikissa. Kynätkin  tulivat teräviksi. Kiva päivä.

Jännittävä valtuustonkokous illalla 

Espoon valtuuston asialistalla on tänään osavuosikatsaus 2. Iso huoli on siitä, kuinka kaupunki ja valtuusto suhtautuu kasvun ja oppimisen toimialan odotettavissa oleviin noin 15,7 miljoonan menoylityksiin. Kannatti pitää  kaksi käsin peukkuja, että tavalla, jossa lasten ja nuorten oikeudet laadukkaaseen varhaiskasvatuksen ja opetuksen turvataan tänä loppuvuotena ja ensi vuonna.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti neuvottelutoimi-kunnan puheenjohtaja Markku Sistosem esityksen, että kaupunginhallitus valmistelee osavuosikatsaus 3:een tavan, jolla ylitys ei vahingoita toimintaa.

 


Kiitoksia Auroran väelle ja 3N-luokalle kivasta päivästä ja mukavista jutusteluista. Ensi maanantaina  tavataan.
 

 

sunnuntaina, syyskuuta 10, 2023

Viikkoraportti 36


(-) Odotettavissa oli harmaata. Mutta mahtui myös valoa. Syyskuussa ollaan jo tukevasti (- +) Kokouksia riitti taas. (+) Didaktiikkaa oli huikeaa opettaa. Ja ekologinen minä matkusti muutania matkoja julksilla :-)

 Maanantai 4.9.

K
ouluvaaripäivä. Mukavaa. Sitten päiväunille. Ja sitten hiomaan Nooran kanssa Peter Pan-raporttia JJ:n kouluteatteriyhdistykselle.  Illalla Sd- valtuustoryhmän teams-kokous. Ja lopuksi tv:stä uutta suomalaisjännärisarjaa "Kansan vihollinen".
 Tiistai 5.9. 

Aamukahvin jälkeen perkaamaan rästitehtävänurmikkoa.  TSL- avaus. OKL-poissaolijoiden tsekking. Perjantain keikan dioja.


Espoon perinneseura ry. mukana Tapiolan peruskiven 50-vuotistapahtumassa klo 16-17
Sitten seurakuntaneuvoston kokoukseen. Päätimme, ettei diakonien määrästä leikata

 Keskiviikko 6.9. 

Reippaasti bussiin ja junaan. Didaktiikan kurssi jatkui Silta-vuoressa. Kadonnut iPhone.-laturi oli tallessa.                              
Lounaaksi asemalla hampurilainen. Ja taas julkiseen kyytiin.
Pariksi tunniksi kotiin ja 
päivän pääksi Kasvun ja oppimisen toimialan talousseminaari valtuustotalon kahviossa. Kurjalta näyttää taloustilanne.


 Torstai 7.9. 

Huoleton aamu. Dioja huomista varten. Pitkästä aikaa Teams-Pore klo 16. Asiaa. Päivän isoja uutisia täynnä.

 Perjantai 8.9.


Bussiin klo 8.19. Kotona 16.00.  Ihan täystyöpäivä.Didaktiikan kurssin ryhmät jatkuivat. Ukulele mukana: pidin malliopetustuokion kaanonista. 
Päivällinen mahtui matkaan vaimon kanssa Makkaratalossa.
Sitten päiväunille.

 Lauantai 9.9.


Ensi viikon hommien valmistelua: 8 tuntia luentoja ja ryhmiä. Ja sitä seuraavan: 2 valmennuspäivää. Kauppoihin. Päivälliseksi sienilasagnea. Illalla Elämän biisiä. 

 Sunnuntai 10.9.

Kaunis ja lämmin päivä. Paljon innostavia hommia. Ei siis mikään lepopäivä. Antoista Meet Raunon ja Päivin kanssa työn alla olevasta kirjasta. TSL-dokuja. OKL-dioja. Peter Pan-hommia...

Päivälliseksi K-kaupan alennushyllystä napattua jauhelihaa (oopperaleipänä).
Ja ennen iltaa vielä kynttilöitä haudoille. Illat pimenee.