Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, toukokuuta 13, 2015

Leading Quality Change

MAAILMANKUULU koulureformiguru Michael Fullan oli jälleen maanantaina ja tiistaina Suomessa, nyt  Messukeskuksessa. Isäntänä oli Vesa Äyräksen johtama Pohjantähti-hanke, jossa on mukana seitsemän suurta suomalaista kaupunkia (mm. Espoo) ja noin 100 koulua. Tiistaina Fullanin oppeja pääsivät imemään myös Opetushallituksen satakunta ns. majakkakoulua.

MINÄ olin saanut mahdollisuuden osallistua maanantain sessioon. Nautin. Sekä sisällöstä että muodosta. Otetaan muoto ensin.

FULLAN osaa rakentaa koulutustapahtuman niin, että "opettajakeskeinen" ja "oppilaskeskeinen" ovat tasapainossa. Koko päivän jäsentää hyvin taitettu monistevihkonen, josta löytyy tehtävät,  pääosa diojen ideoista sekä palapeliteknikiikalla opiskeltavat tutkimusartikkelit. Osallistujat istuvat salissa pyöreitten pöytien äärellä, mikä mahdollistaa kasvokkaisen kohtaamisen. Materiaalit kynineen on jaettu valmiiksi pöytiin.

Fullan  käyttää luennoidessaan hyvin valittuja clipsejä. PPT- diat on vimpan päälle viimeisteltyjä, ja nähtyä puretaan tovi pienryhmässä. " Mitä näit rehtorin roolista?" " Mitä videosta ehkä puuttui?".

Yhteistoiminallinen tuokio
Porukkaa aktivoidaan useita kertoja harkituilla tehtävillä, joissa kunnioitetaan omaa osaamista. Fullan antaa esim. ohjeen: " Lue teksti, ja poimi sieltä ajatukset, joihin voit yhtyä".  Yhteistoiminnallisiin tehtäviin varataan riittävästi aikaa.

Päivän alussa Fullan käyttää lämmittelytehtäviä, joissa osallistujat hakeutuvat aikaisemmin  tuntemattomista koostuvaan pienryhmään ja kertovat, mitä haluavat oppia. ("Kerro yksi haaste tai aukko, joka sinulla on NPDL:n suhteen! Poimi päivän aikana   saamasi vastaus siihen.") Samaan ryhmään palataan päivän lopuksi, ja kerrotaan mitä löytyi.

Palapelitekniikkaosuudessa jokainen saa vastuulleen lukea tietyn  artikkelin ja opettaa sen sitten  muille- tsekattuaan ensin, että on ymmärtänyt oleellisen pienessä sparrauksessa samaa osuutta lukevien muiden ryhmien edustajien kanssa. Todella upeaa oli saada työstää uunituoreita suomennoksia koulun itsearvioinnissa käytettävästä laatuportaikosta (ns. rubriikit).

FULLANIN viesti on vakaa. Ei kilpailua vaan yhteistyötä. Jokaisella on vastuu toisista.  Joka koululla myös muista kouluista. Minulle uusi mainio käsite oli "systeeminen pelaaja". Sellainen jokaisen tulisi olla. Ottaa muut huomioon.  Imitoida ei pidä, mutta oppia toisilta. Fullan kannatti jopa kouluklusterin yhteistä budjettia.

On fokusoitava. Koulu tarvitsee tavoitteet, joissa edistymistä voi seurata.  Autonomia on tärkeää- ei kuitenkaan yksittäisen opettajan autonomia suhteessa omaan rehtoriinsa - vaan opettajien kollegiaalinen vapaus suhteessä valtioon.  Uutta oli myös ajatus, että muutosta tulee johtaa keskeltä (aikaisemmin Fullan on korostanut voimakkaammin kaikkien kolmen tason yhteistyötä).

Digitaalisuus on keino estää oppilaita kyllästymästä ja opettajia vieraantumasta todellisuudesta. Ei riitä, että opettaja vain  päästää oppilaat olla tietokoneille (fasilitaattori).  Opettajan on oltava aktivaattori, jotta oppilaat saadaan  omaksumaan oman oppimisensa omistajuus. Tarvitaan uudenlaista oppimiskumppanuutta oppilaiden, opettajien ja perheiden kesken. On ratkottava autenttisia ongelmia.

Ollakseen vaikuttava rehtorin  tulisi keskittyä vaikuttamaan opettajaryhmiin, ei niinkään yksittäisiin opettajiin. Ryhmän ammatillista pääomaa tulisi vahvistaa, sitä, millaisia he ovat ihmisinä, sosiaalisesti ja kyvyssään toimia tavoitteisesti ja päättäväisesti (decisional capasity).  Tuota pääomaa vahvistetaan kannustuksella, ammatillisen kasvun keinoin sekä  yhteistoiminnallisella, kestävällä  kulttuurilla.

Oli pakko päästä samaan kuvaa 
Rehtorin tulisi olla oppimisen johtaja. Opettajia pitäisi ohjata oppimaan omasta työstään (yhdessä rehtorin kanssa) ; mikä toimii ja mikä ei. Rehtorin tulisi olla  itse ensimmäinen oppija- ei määräilijä.

Muutosjohtamiseen  Fullan  antoi kolme ohjetta: Sano ääneen, mitä muutetaan. Mallita se, tekemällä niin itse. Seuraa, että teet niin.

MESSUKESKUS hoiti järjestelyt hyvin. Catering on keskeinen juttu, kun halutaan pitää ihmiset hyvällä mielellä. Keskellä päivää oli riittävän pitkä lounastauko, johon oli sijoitettu myös Fullanin lehdistötilaisuus.  Ja päivän päissä oli tietysti kahvit. Kellotus piti. Päivä alkoi klo 10  ja päättyi hieman etuajassa, mikä ilahduttaa aina ihmisiä. Nykytyylin mukaan tarjolla oli myös "jälkisauna", coctail-tilaisuus, jossa oli pieniä puheita, esityskin ja aikaa tavata kollegoita, siis verkostoitua, kuten siitä ammattikielellä  puhutaan.

Ei kommentteja: