Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, helmikuuta 08, 2009

Jäähyväiset Koskenniemelle


KUVA: Matti Koskenniemi
ON KORKEA AIKA jättää jäähyväiset Koskenniemi-teemalle, josta olen taas saanut iloa monta kuukautta. Tämä lastu on viimeinen, jossa käsittelen Kansakoulun opetusoppi-teosta.
VIIMEISET HERKUT KOSKENNIEMELTÄ (osa 13).

Matti Koskenniemi uskalsi käyttää myös nykyään kokonaan hylättyä käsitettä: kasvatusvirhe. Kasvatusvirheessä oli hänen mukaansa kysymys, "kun lapsen vaikea käyttäytyminen johtuu etusijassa kasvatusympäristön luonnottomuudesta." Luonnotonta voi olla tapa, miten koti vastaa lapsen kehitystaipumuksiin. Lasta voidaan pitää leluna. Lapset voivat kokea olevansa aina tiellä. Heitä voidaan kohdella epäoikeudenmukaisesti tai puolueellisesti. Heille ei anneta lainkaan vapautta tai ei minkäänlaisia vapauden rajoituksia.

Aina lapsen kielteiset piirteet eivät "johdu yksiselitteisesti kielteisestä ympäristöstä vaan siitä, että lapsi viihtyy tuollaisessa ympäristössä, kuten Lighthart on asiaa pohtinut", Koskenniemi kirjoittaa.


ELÄMÄNKEHÄ on toinen tässä lastussa käsiteltävä koskenniemeläinen käsite. "Kasvatustilanteessa lasten ja heidän johtajansa ympärille muodostuu elämänkehä, jossa lapset voivat tyydyttää varttumisessaan ilmeneviä tarpeita...".

Koskenniemi nimitti koulun tehtävää kokonaisuudessaan opetukseksi. Opetus tarkoitti "tällöin kaikkia niitä keinoja, joilla koululle asetettua tavoitetta lähestytään." "Koulun työ ei ole vain oppituntien pitämistä, vaan koko kouluelämä on järjestettävä palvelemaan kasvatuksen päämäärän saavuttamista.""Luokkahuone on seinineen, ovineen, kalusteineen, kukkineen ja tovereineen siveellisen ja sosiaalisen kasvatuksen tärkeimpiä välineitä," " Kaikki mitä luokassa päivän mittaan tapahtuu on kasvattavaa; välitunnit, siivoustyöt, ateriat, kaluston järjestelyt, kaikki toimet..."

Pertti Kansanen on kirjoittanut tästä: "Kouluelämä tai koulun elämänpiiri on kokonaisuus ja kaikki, mitä siinä tapahtuu, on kasvattavaa. Erityisesti sosiaalinen kasvatus, yhdessäolo ja yhteenkuuluvuus ovat tärkeitä teemoja. Tämä näkyy myös erilaisten sosiaalimuotojen esittelyssä. Moni opettaja vaihtelee kyllä istumajärjestystä, mutta tuleekohan moni ajatelleeksi, että siihenkin sisältyy kasvattava tarkoitus..."

Idean koulusta elämänyhteisönä Koskenniemi oli saanut Peter Petersenin Jenan koulusta.

Ei kommentteja: