Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, helmikuuta 17, 2009

Opettajat väkivaltaa vastaan


Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys on lähettänyt 9.2.2009 allaolevan kirjeen suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, opetustoimenjohtaja Kaisu Toivoselle, hallintopäällikkö Tapio Ermalle, kehittämispäällikkö Juha Nurmelle ja opetuspäällikkö Ilpo Saloselle.

KANNANOTTO VÄKIVALTATILANTEISIIN KOULUSSA

Kiinnipitämis- ja väkivaltatilanteet ovat valitettava osa peruskoulun arkea. Sivistystoimen arviointiraportin mukaan Espoon kouluissa on vuoden 2008 aikana ollut noin 450 väkivaltatilannetta. Määrä on kasvanut edellisestä vuodesta.

Työturvallisuuslain edellyttämä turvallinen työympäristö ei toteudu kaikissa espoolaisissa kouluissa. Opettajat joutuvat yhä useammin kohtaamaan purevia, potkivia, huutavia ja lyöviä oppilaita. He joutuvat pitämään kiinni, rauhoittamaan ja toimittamaan hoitoon väkivaltaisesti itseään tai toisia ihmisiä kohtaan käyttäytyviä lapsia. Opettajat, joita ei ole koulutettu tällaisiin tilanteisiin, joutuvat selviytymään vaaratilanteista usein yksin ja ilman riittävän tarkkaa ohjeistusta. Myös tapahtumien jälkihoito jää usein yksittäisen opettajan tai opettajaryhmän hoidettavaksi.

Opetuksen järjestäjän vastuulla on turvata työturvallisuuslain säädösten mukainen turvallinen työympäristö sekä lapsille että aikuisille. Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys vaatiikin Espoon opetustoimelta välitöntä paneutumista koulujen lisääntyviin ja yhä vakavammiksi käyviin väkivaltatilanteisiin. Esitämme seuraavia toimenpiteitä:

1. Tarvitsemme kouluille nopealla aikataululla selkeät toimintaohjeet itse väkivaltatilanteisiin. Kiinnipidon käsite on määriteltävä ja annettava siitäkin tarkka ohjeistus siten, että henkilökunta tietää toimivansa lain ja asetusten mukaisesti. Henkilökunta kouluissa tulee kouluttaa ja perehdyttää asiaan riittävän hyvin. Ohjeistuksessa tulee miettiä ennakkoon myös tilanteiden jälkihoito sekä väkivaltaisen lapsen että väkivaltaa kohdanneen aikuisen selviämisen turvaamiseksi. Näiden tilanteiden varalta on linjattava kaupunkitasoisesti myös ohjeet viranomaisavun pyytämiseksi.

2. Opetushenkilöstölle tarvitaan puhelimet tai turvarannekkeet väkivaltatilanteiden varalle avun hälyttämistä varten.

3. Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy on keskeisin tavoite. Esitämme, että opetustoimi omalta osaltaan huolehtii väkivaltaisesti käyttäytyvien lasten viipymättömästä hoitoon pääsystä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. On mietittävä myös kokonaan uudenlaisten toimintamallien rakentaminen, kuten psykiatrisen hoitohenkilöstön palkkaaminen niihin opetusryhmiin, joissa toistuvasti väkivaltaisesti käyttäytyvät lapset opiskelevat.

Heli Siberg
Puheenjohtaja

Katri Hiltula

sihteeri

TIEDOKSI: sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Marika Niemi

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä! Jo oli aikakin,

toteaa eräs koulujen toimintoja seuraava aikuinen

Anonyymi kirjoitti...

Varsinkin kohta 3 olisi ehdottoman hieno juttu. Näin lapset saisivat apua arjessaan. Nyt apua tarvitsevia juoksutetaan eri poliklinikoilla kenenkään ottamatta vastuuta oikeasti. Olisi linkki koulun ja hoitavan tahon välissä vanhempien lisäksi. Taitaa vain vielä olla kovin kaukana eri tahojen välien yhteistyö.

On muistettava, että väkivaltaisuusden takana olevan moninaisia ongelmia. Ei lapsi halua olla väkivaltainen.

Mistähän löytyisi taho tätä ajamaan ?

t. Hanna Koskinen

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoista on se, että vaikka linkki koulun ja poliklinikan välillä olisikin, sitä ei hyödynnetä millään tasolla koulun toimesta.