Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, helmikuuta 03, 2009

Kutsut virkahaastatteluun

KUVA: Uusien opettajien rekrytointiin kuuluu meillä opetustuokio.


MAANANTAIPÄIVÄN iso tehtävä oli koota kaikki virkahakemukset, järjestää virtuaalihaastatteluun tulleet vastaukset ja pisteyttää niitä niin, että oli mahdollista valita oikeudenmukaisesti toiseen "oikeaan" haastatteluun tulevat. Valinta tehtiin kelpoisuuden, opettajakokemuksen ja hakemuksessa esitettyjen Auroraan hakeutumisen perustelujen pohjalta. Lisäksi haastatteluun kutsuttiin kaikki hakijat, jotka ovat tai ovat olleet Aurorassa töissä. Heille lähetettiin allaoleva kutsu.

JOHTORYHMÄMME osallistuu valintaan lukemalla II-kierrokselle kutsuttujen virtuaalihaastattelut ja poimimalla esiin niiden perusteella kiinnostavimmat työtoveriehdokkaat.

Lopullisen valinnan tekee opetustoimenjohtaja. Rehtori tekee hänelle esityksen. Valinnan perusteena ovat meillä tällä kertaa:
- pätevyys (kelpoisuustodistukset, erikoistumisaineet, valmius opettaa myös alkuopetuksessa, opettajakokemus ja opetustuokiosta ja aiemmasta työurasta välittyvä opetustaito, johon kuuluu kyky ja tahto jatkuvasti kehittää itseään)
- sopivuus (kyky vahvistaa opettajakuntamme osaamista englannin, ruotsin ja/tai taito- ja taidenaineiden osaamisella, sopivuus koulun yhteisölliseen, spontaaniinkin toimintakulttuuriin, vuorovaikutustaidot ja -tahto ja asenne oppilaisiin, erityisesti erityistä tukea tarvitseviin)
- motivaatio (tahto sitoutua juuri tähän kouluun ja kyky innostua meille tärkeistä arvoista).


Hyvä luokanopettaja

Tervetuloa Auroran kouluun virkahaastatteluun!

Olemme käyneet läpi hakemuspaperisi sekä vastauksesi virtuaalisen haastattelun kysymyksiin. Hakijoiden korkean tason vuoksi olemme päättäneet kutsua peräti 16 hakijaa haastatteluun. Olet näiden kutsuttujen joukossa.

Toteutamme haastattelut viikon 7 aikana, ja pahoittelemme, että tämä vaatii viranhakijoilta varmaankin vaivannäköä ja järjestelyjä. Alla ovat haastatteluun käytettävissä olevat ajat. Valitse niistä kolme sopivinta. Jaamme ajat ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli et enää ole käytettävissä tehtävään, ilmoitatko siitä ystävällisesti viivytyksettä.

Valmistautuminen haastatteluun

Haastattelu alkaa miniopetustuokiolla. Tuokio saa kestää noin 15 minuuttia. Oppilaat ovat vapaehtoisia 9-11-vuotiata poikia ja tyttöjä. Ryhmässä on 4-6 oppilasta. Aiheen voit valita vapaasti. Käytettävissäsi on halutessasi SmartBoard, mutta tuokion voi toteuttaa aivan ilman välineitäkin. Mikäli sinulla on erityistoiveita välineiden suhteen, ilmoita niistä, kun kuittaat tämän viestin. Tuokiossa ja sitä seuraavassa haastatelussa sinua arvioivat rehtori Martti Hellström ja apulaisrehtori Ulla Hämäläinen.

Miniopetustuokion jälkeen sinulle esitellään kouluamme. Sen jälkeen käymme ammatillisen keskustelun, jossa pohdimme paitsi tuokiota myös toiveitasi koululta, jossa haluaisit olla töissä, sekä odotuksistasi työtovereihin ja koulun johtoon.

Ota mukaan alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistuksesi sekä niistä oikeaksi todistetut kopiot. Virantäytössä tarvitaan myös voimassa oleva rikosrekisteriote.

Jollet ilmoittaudu haastatteluun torstaihin 5.2. klo 12 mennessä, katsomme Sinun peruuttaneen hakemuksesi.

Sydämellisesti tervetuloa

Espoossa 2.2.09

Martti Hellström
rehtori, KT
Auroran koulu
..........................................................................................
ILMOITTAUTUMINEN HAASTATTELUUN

Nimi
Opetustuokion teema/aihe
Toiveet välineistön suhteen
Puhelinnumero mahdollisia sovitteluja varten

Numeroi (1 -2-3) seuraavista ajoista itsellesi kolme parhaiten sopivaa.

Maanantai 9.2.
klo 8- 9
klo 9-10
klo 10-11 ....

Ei kommentteja: