Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, helmikuuta 13, 2009

Espooseen uusi tapa valita koulujen rehtorit

REHTORIN VALINNAN PROSESSI kulkee Espoossa jatkossa seuraavasti:

(1) Peruskoulun/lukion rehtorin virka tulee avoimeksi vakinaista täyttämistä varten.

(2) Opetustoimenjohtaja tai osastopäällikkö keskustelee koulun henkilökunnan kanssa edessä olevasta valintaprosessista ja ko. peruskoulun/lukion rehtoriksi valittavalta edellytettävästä / toivottavasta osaamisesta ja kokemuksesta.

HUOM. Muutos: Aikaisemmin johtokunta on antanut lausunnon ehdokkaista. Useissa kouluissa johtokuna on halunnut kuulla myös henkilökunnan mielipidettä ehdokkaista.


(3) Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ilmoittaa yhteistyössä rekrytointiyksikön kanssa avoimeksi tulleen/tulevan viran haettavaksi.

HUOM. Muutos: Nyt henkillkunta voi päästä vaikuttamaan jo ilmoituksessa mainittuihin erityistoiveisiin.


(4) Hakuajan päätyttyä suomenkielisen opetuksen tulosyksikön johto valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat.

(5) Haastattelut suoritetaan suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä. Haastatteluun osallistuvat opetustoimenjohtaja, osastopäällikkö (=rehtorin tuleva esimies), rekrytointiyksikön edustaja ja kyseisen peruskoulun/lukion johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

HUOM. Muutos: Johtokunta ja henkilökunta eivät enää haastattele ehdokkaita. Johtokunnan pj./vpj. pääsee mukaan virastohaastatteluun (jo pystyy ajan järjestämään).


(6) Tarvittaessa osalle hakijoista teetätetään henkilöarviointi ulkopuolisella asiantuntijalla.

(7) Opetustoimenjohtaja tekee päätöksen rehtorin valitsemisesta.

HUOM. Muutos: Aikaisemmin valinnan on tehnyt suomenkielinen opetuslautakunta.


Prosessia noudatetaan soveltuvin osin myös silloin, kun on kyse rehtorin tehtävän määräämisestä opettajalle peruskoulussa, jossa ei ole rehtorin virkaa tai kun on kyse pitempiaikaisen sijaisen tai rehtorin viran määräaikaisen hoitajan valinnasta.

HUOM. Muutos: Henkilökunta ja johtokunnan pj/vpj. pääsevät ainakin kuultaviksi myös eräissä sijaisuusasioissa.

Ei kommentteja: