Kirjoja

Kirjoja

torstaina, heinäkuuta 20, 2017

Linkkiarkisto 2: Pedagogiikan historiaa

PÄIVITETTY OSITTAIN 7.7. 2020

TÄMÄ lastu on toinen arkisto lähinnä itselleni. Kokoan tähän  linkkejä tässä blogissani aiemmin kirjoittamiini pedagogiikan historiaa käsitteleviin teksteihin.  Näin löydän ne helpommin yhdestä paikasta.

Sorry kaikki ei ole heti valmista. Bacon, Francis
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-6.html

....................................
Baden-PowellC

Cato,  Marcus Porcius
-
la Chalatois, Louis-Rene
-
Cicero, Marcus Tullius
-
Comenius. Johan Amos
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/06/kasvatustieteen-perusteet.html
D

Diesterweg
-

E

Fenelon, Francois Ferriére, Adolphe
-
Ferrieŕe, Adolphe
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/03/unohdettuja-pedagogeja-adolphe-ferriere.html

Ferry

Fichte, Johann
-
Franklin, Benjamin
-
Foerster, Friedrich Wilhelm
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/07/kesaretki-kasvatustieteen-historiaan_15.html
Freire, Paulo

Freud, Sigmund
-
Fröbel, Friedrich
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/09/pitaisiko-koulussa-viihtya-toinen-osa.html

Fullan, Michael
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2020/01/unohdettuja-pedagogeja-hugo-gaudig.html

Gautama, Siddharta
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ottaa-didaktiikan-kehitys.html

Gentile, Giovanni
-
Gesner, Johann Matthias
-
Gill, Wilson Lindsay
-
Girad, Jean Babtiste Gregor (vai Girard?)

Glöckel, Otto
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/03/unohdettuja-pedagogeja-otto-glockel.html

von Goethe, Johann  Wolfgang
-
Gottlieb
-
Groote, Greet
-
Grundtvig, Nikolaj Fredrik Severin
-
Gutsmuths, Johann Chistoph Friedrich
-

H

Hammurabi
-

Hargreaves Andy

I

J
............................

Kierkegaard
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/04/suuria-ajattelijoita.html

........................................
Kilpatrick, William Heard....................................
Kindermann, Ferdinad
-

...................................
Korczak, Janusz
Lancaster, Joseph
-
Lane, Homer
-
Laozi/Laotse
-
Leibniz, Gottfried Wilhelm 
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/04/suuria-ajattelijoita.html

Lichtwark, Alfred
-
Ligthart, Jan
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/07/jan-ligthart-uudisti-opetusta.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/07/kysymys-ja-vastaus-lastuja.html

Ling, Per Henrik
-
Locke, John
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/04/suuria-ajattelijoita.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-6.html

Loyola, Ignatius
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa.html

Luther, Martin
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa_30.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/02/martti-luther-ja-katekismus.html

Lykurgos
-

M

Mezirov, Jack

N

Otto, Berthold
-
P

Rabelais, Francois
-
Ramus, Petrus
-
Ratke, Wolfgang
-
Reddie, Cecil
-
Rein, Wilhelm Robert
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/01/unohdettuja-pedagogeja-wilhelm-rein.html

von Rochow, Friedrich
-
Rousseau, Jean-Jacques


Sjöstrand, Wilhelm 

Tolstoi, Leo

Trump, J.L. 
Z

BE

Jorma Ekola

Yrjö Engeström

F

J. Forselius

Ben Furman


Odert Gripenberg

H

Rauno Haapaniemi


Juha Hämäläinen 

Y.-P. Häyrynen

J

Timo Jantunen


Peter Johnson
K

Eino Kaila

Kalevi Kajava


Niilo Kallio


Joel Kivirauma

Kalevi Kivistö

Ukko Kivistö


Peep Koort


Antti Lappalainen

Erno Lehtinen

Veikko Lepistö

Jaakko Linnankivi

Lönnbeck

M

Oskari Mantere

Kaarlo Merikoski  

N

Erkki A. Niskanen
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2012/08/kesaretki-kasvatustieteen-historiaan_7.html

Veli Nurmi
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/02/veli-nurmen-teos-uno-cygnaeuksesta.html

Aatu Nykänen

Severi Nyman


R.H. Oittinen

Lea Pulkkinen

Tapio Puolimatka

Risto Rinne


Hanna Rothman

Iisak RothoviusJukka Sarjala

Atso Sauvala
 

Keijo Tahkokallio

J.J. Tengström

Johannes Terserus

Terttu Tupala

Kari Uusikylä

Kustaa Vaasa

Tapio Vaherva


Maijaliisa Rauste- von Wright

Viktor Julius von Wright 


Tanja Äärelä
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2014/02/aika-palijon-vaikuttaa-minkalainen.html

ASIAHAKEMISTO

A
Aikuiskasvatus
(oma linkkisivu:)
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/aikuisoppimisen-klassikkoteoksia.html

Aikuisoppiminen
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/miten-aikuisina-opimme.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/07/aikuisoppiminen-ja-kognitiivinen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/05/vinkkeja-ryhmatyohon-yli-50-vuoden-takaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/huikeita-ajatuksia-osa-1-dialogi-ja.html

Aikuisuus
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/03/millainen-aikuisuus-on-ikavaiheena.html

Ammatillinen päiväjatkokoulu
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/05/ammatillinen-paivajatkokoulu.html

Ammattikoulutus
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/ammattikasvatuksen-didaktiikka.html

Andragogiikka
https://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/07/kuinka-kouluttaa-aikuisia-osa-2.html

Arviointi
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/9-suhteellisen-oppilasarvostelun-hyvaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/09/syvyytta-arviointiin.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2015/12/oppilasarvioinnin-kehittamisideoita.html

D

Didaktiikan kehitys
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ottaa-didaktiikan-kehitys.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa_26.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-6.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/08/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-7.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/10/2010-luvun-didaktiikkaa-millaista-se.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/yritys-ymmartaa-didaktiikan-kehitys-osa_30.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/09/suomalaisen-didaktiikan-kehitys-osa-8.html

Didaktiikan kirjoja
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/10/kuukauden-kasvatusalan-kirja-puhujan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/02/2010-luvun-erilainen-didaktiikan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/10/2010-luvun-didaktiikkaa-millaista-se.html

E


Eheytetty koulupäivä
Innovatiivisia kouluja
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/09/innovatiivisia-kouluja-johdanto.html

K

Kansakoulu
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/retropedagogiikkaa-koulumestarin.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/03/kun-kansakoulu-oli-20-vuotias-1887-osa-1.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/03/kun-kansakoulu-oli-20-vuotias-1887-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/kaottisen-arviointiin.html 
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/retropedagogiikkaa-koulumestarin.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/01/kuva-kokoelmasta-simo-ja-eeva-ristan.html  (kansakoulun opetusoppi 1)
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/01/kansakoulun-opetusoppi-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/02/kansakoulun-opetusoppi-osa-10.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2013/09/kansakoulupedagogiikan-kehityspiirteita.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2012/07/kansakoulu-1866-1966.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/01/opettajan-pedagoginen-ajattelu.html

Kansakoulunopettajaseminaarit
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/opas-kansakoulunopettajaseminaareihin.html

Kansalaiskoulu
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/11/kuukauden-kirja-kansalaiskoulu.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/02/kansalaiskoulu-55-vuotta.html

Kansanhiihto

Kansanopetus

Kasvatuksen etiikka
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/07/moraalikasvatuksesta-kasvatuksen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/07/kuinka-moraaliin-kasvatetaan.html

Kasvatuksesta
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/07/kysymys-ja-vastaus-lastuja.html

Kasvatuksen maailma
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/10/vahan-haastavampi-harjoitus-pedagogisen.html

Kasvatuksen päämääristä
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/11/suuret-klassikot-ja-kasvatuksen-paamaara.html

Suomalaisen kasvatuksen ydin
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/tassako-suomalainen-pedagogiikan-ydin.html

Kasvatusopin kirjoja

* Cleve "Koulujen kasvatusoppi"
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/03/koulujen-kasvatusoppi.html

Urpo Harva " Suuria ajattelijoita
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/04/suuria-ajattelijoita.html

* Erasmus "Kultainen kirja"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/11/kuukauden-kirja-kultainen-kirja-1530.html

* William James "Sielutiede ja kasvatus"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/12/kuukauden-kirja-sielutiede-ja-kasvatus.html

* Ligthart, J. "Kasvatuksesta. Kasvatusopillisia kirjoituksia"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/07/jan-ligthart-uudisti-opetusta.html

* Paalasmaa
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/07/top10-maailman-parhaat-kasvatusajatukset.html

* Pestalozzi "Joutsenlaulu)
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/01/mista-noita-pedagogisia-ajatuksia-tulee.html

Kasvatuspsykologia
* Lehtinen, E., Kuusinen, J., & Vauras, M. (2007) Kasvatuspsykologia. (2. uud. painos). Helsinki: WSOY
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/12/kasvatuspsykologia.html

Kasvatustiede
* Veikko Heinosen teos  "Kasvatustieteen perusteet"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/06/kasvatustieteen-perusteet.html

* Erkki Viljasen teos"Kasvatustiede"
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/06/kasvatustiede.html

* Risto Rinteen, Joel Kivirauman ja Erno Lehtisen yhdessä (2000) kirjoittaman teos "Johdatusta kasvatustieteisiin"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/07/johdatus-kasvatustieteisiin-osa-3.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2014/10/10-suurta-suomalaista.html

* Antilainen ym. "Kasvatussosiologia"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/09/kasvatussosiologiaa.html

* Häyrysen ja Hautamäen  "Ihmisen koulutettavuus ja  koulutuspolitiikka".
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/06/kannattaako-kaikkia-kouluttaa.html


Kodin ja koulun yhteistyö
https://marttifi.wordpress.com/2006/08/24/millainen-on-hyva-isa-ja-aiti/
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/12/kotikasvatuksesta-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/sjostrand-osa-4.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/07/kuukauden-kirja-lasten-kotikasvatus.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/11/kuuliaisuuden-koulu.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/10/kasvatusohjeita-vanhemmille-yli-70.html

Koulujärjestykset

Koulun kehitys
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/11/koulu-on-instituutiona-kuollut-se-ei.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/11/koulun-on-instituutiona-kuollut-se-ei.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/02/jv-snellman-ja-1800-luvun-alun.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/02/kielletaan-oppilailta-kannykat-vai.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/sjostrand-osa-4.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/09/kasvatussosiologiaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/06/kannattaako-kaikkia-kouluttaa.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/07/suomen-kasvatuksen-ja-opetuksen_7.html

Koulurakennus
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/11/kuukauden-kirja-kansalaiskoulu.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/11/espoon-koulutaloja-1873-1990.html

Koulutus
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kouluttajan-opas.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kirja-koulukonsulteille-osa-1.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kirja-koulukonselteille-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kirja-koulukonsulteille-osa-3.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/03/kouluttajan-opetusoppi.html

Koulutyypit
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/06/suomalaisen-koulutyypit-asta-ohon.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/12/johtajaopettajan-ajatuksia.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/12/kirja-ajalta-jolloin-luotiin-vasta.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/11/espoon-aikuislukio-50-vee.html

Kutsumus
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/tarvitaanko-2000-luvulla.html


Opetuksesta

* Timo Saloviita "Työrauhasta"
https://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2008/01/tyrauhaa.html

* Vilho Siukinen " Uuden maailman kouluista"
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/04/kuukauden-kirja-uuden-maailman-koulu.html

Opetusopin kehitys
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/02/kansakoulun-opetusoppi-osa-10.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/11/koulun-on-instituutiona-kuollut-se-ei.html

Opetussuunnitelmista
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2009/06/opetussuunnitelman-filosofia.html

* 1967
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/03/peruskoulun-valiaikainen_23.html

* 1970


Opiskelutekniikka
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/08/miten-ennen-opittiin-oikein.html

Oppikoulu
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/09/kuka-oikeasti-keksi-flipped-opetuksen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/06/oppikoulun-kronikka.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/ziegler-kasvatusopin-historia.html

Oppimisen käsite
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/oivaltava-oppiminen-osa-1.html

Oppimiskäsityksiä
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/08/voiko-konstruktivismia-toteuttaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/09/1980-luvun-kiehtova-kognitivistinen.html

Oppilasarviointi
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/kaottisen-arviointiin.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-5-oppilasarviointi.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/09/syvyytta-arviointiin.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/08/oppilasarvioinnin-kronikka.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/08/oppilasarvioinnin-aakkoset.html

Oppimiskäsityksiä
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/09/1980-luvun-kiehtova-kognitivistinen.html

Opiskelutekniikka

Oppivelvollisuus
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/10/oppivelvollisuus-2020-luvulla-pakkoa.html

P

Pedagogiikan historia 
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/06/suomalainen-pedagogiikka-yhteenvetoa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/sakari-topelius-suomen-kansan-satuseta.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/06/muutoksen-menetyskertomuksia-osa-1.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/02/juhana-gezelius-ja-luterilainen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/ziegler-kasvatusopin-historia.html

* Landquist, J.  ja  Huse´n, T. (1969). Pedagogikens historia.
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/pedagogigens-historia-1969.html

* Ottilia Stänbeck
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/07/kasvatusopin-historian-paapiirteet-osa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/07/kasvatusopin-historian-paapiirteet-i-ja.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/09/karl-bruhn-ja-pedagogiikan-kaari.html

* Wilhelm Sjöstrand
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/wilhelm-sjostand-ja-pedagogiikan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/sjostrand-osa-4.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/opetusmenetelmista.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/wilhelm-sjostrand-ja.html

*WKE Wichman
https://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/07/suomen-kasvatuksen-ja-opetuksen_7.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/07/suomen-kasvatuksen-ja-opetuksen.html

* Ziegler
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/ziegler-kasvatusopin-historia.html

Pedagoginen johtaminen
https://marttifi.wordpress.com/2006/06/12/pedagoginen-johtaminen-mita-se-on/
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2013/10/vahan-haastavampi-harjoitus-pedagogisen.html

Pedagogiset innovaatiot
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/07/onko-koulu-innovaatiohylkaamo.html

Peruskoulu
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/01/koulun-uudistus-30-vuotta-sitten10.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/kuka-on-peruskoulun-unohdettu-siittaja.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/retropedagogiikkaa-koulumestarin.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-6-top-10-ideaa.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-5-oppilasarviointi.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-4-tyotavat.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-2-tavoitteet.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/03/peruskoulua-kohti-osa-1.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/minne-koulu-oli-menossa-vuonna-1989-osa.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/minne-koulu-oli-menossa-vuonna-1989-osa_22.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/12/kuukauden-kirja-myrskyn-silmassa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/voiko-viittaamalla-ahkerasti-nostaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulupedagogiikka-arjessa-nyt.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/kuka-on-peruskoulun-unohdettu-siittaja.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2008/06/suomalaisen-perusopetuksen-pedagogiikka.html

Pukinmäen kokeilukansakoulu
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/04/unohdettuja-pedagogeja-aliina-soininen.html

Reformipedagogiikka

R

Ruumiillinen kuritus
https://marttifi.wordpress.com/2006/09/06/lasten-ruumiillinen-kuritus/
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/01/ruumiillisen-kurituksen-kieltamisesta.html

S

Sivistys
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/05/sivistys-mita-se-on.html

Sota-ajan pedagogiikka
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/12/tuntematon-sota-ajan-pedagogiikka-osa-1.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/12/tuntematon-sota-ajan-pedagogiikka-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/06/kuukauden-kirja-suur-suomen-koulu.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/11/kuukauden-kirjaluvattu-maa.html

Suomalainen pedagogiikka
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/03/suomalaisen-pedagogiikan-tunnuspiirteet.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/suomalainen-pedagogiikka-luterilaisella.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/pedagogisen-muutoksen-ajovoimat-1500.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/suomalainen-pedagogiikan-ydin-jo.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/kasvatuksen-vuosisadat-suomessa-1100.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/02/suomalaisen-pedagogiikan-helmia.html

T

Tapakasvatus

Työtapoja
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/itseohjautuva-oppiminen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/04/johannes-kais-vaikuttajahahmo.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2009/02/kansakoulun-opetusoppi-osa-10.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/uutta-luova-opetus.html   (kyselevä opetus)
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/07/kysymys-ja-vastaus-lastuja.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/03/millainen-muutos-opetuksessa-olisi.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2015/05/noin-200-erilaista-opetusmenetelmaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/oivaltava-oppiminen-osa-2.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/02/11-ongelmaperustaisen-pedagogiikan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2010/11/opetusmenetelmista.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2015/02/opetusmetodia-keksimassa.html
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/04/peruskoulua-kohti-osa-4-tyotavat.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/11/pian-tuhat-tapaa-kasvattaa-ja-opettaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/11/tuunataan-luento-opetusmenetelmasta.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2016/09/yksilollisen-oppimisen-juuret.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2015/02/opetusmetodia-keksimassa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/12/toistatuhatta-kasvatuksen-ja-opetuksen.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/10/tuhat-tapaa-opettaa.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/10/ohjelmoidusta-opetuksesta-50-vuotta.html

V

Ei kommentteja: