Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, heinäkuuta 08, 2019

Aikuisoppimisen klassikkoteoksia

TÄHÄN blogilastuun olen päivittänyt linkit aikuisen oppimista pohtiviin suomalaisiin "klassikko-teoksiin" eri vuosikymmenilä. Näin ne löytyvät kätevästi.

1960-luku

(1) Husén, Torsten ym. (1966). Miten aikuisina opimme. Aikuisopetuksen edellytyksiä ja menetelmiä. 2
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/miten-aikuisina-opimme.html


1970-luku


(2) Urpo Harva (1973):Suomalainen aikuiskasvatus
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/suomalainen-aikuiskasvatus.html

(3) Auli Alanen (1970): Aikuisopiskelu
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/02/aikuisopiskelu-aloita-jo-tanaan.html

(4) Matti Peltonen (1970): Kouluttajan opetusoppi
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/03/kouluttajan-opetusoppi.html

(5) Urpo Harva(1971) Aikuisten opettaminen
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/04/urpo-harva-aikuisten-opettaminen.html

(6) Jorma Ekola ja Tapio Vaherva (1976) Aikuisopetusopas
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/aikuisopetusopas.html

(7) Seppi Salminen ja Paavo Tarvainen1977). Kouluttajan opas
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/07/kouluttajan-opas.html

1980-luku


(8) Peltonen, Matti. (1981). Aikuisdidaktiikan perusaineksia.
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/04/kuukauden-kirja-aikuisdidaktiikan.html

(9) Alanen, Aulis. (1985). Johdatus aikuiskasvatukseen.
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/10/johdatus-aikuiskasvatukseen.html

(10a) Tapio Vaherva ja Jorma Ekola (1987): "Kuinka kouluttaa – aikuisia?
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/07/kuinka-kouluttaa-aikuisia-osa-1.html

(10b) http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/07/kuinka-kouluttaa-aikuisia-osa-2.html

(10c) http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/07/kuinka-kouluttaa-aikuisia-osa-3.html

(10d) http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/07/kuinka-kouluttaa-aikuisia-osa-4.html

(11) Hypén, K., Keskinen,E.,  Kinnunen,R.,  Niemi, P. ja Vauras, M. (1985). Aikuisen oppimisen psykologiset perusteet.
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2018/07/aikuisoppiminen-ja-kognitiivinen.html

1990-luku1990-luvulla aikuiskasvatuksen avainteemoja  Suomessa olivat elinikäinen oppiminen ja  aikuisten itseohjautuvuus.

(12) Vuosikymmentä edustaa teos: Lehtinen, E. ja Jokinen (1996): Tutor. Itsenäistyvän oppijan ohaaja.
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/02/kuukauden-kirja-tutor-itsenaistyvan.html

(13) Sallila, Pekka ja Vaherva, Tapio (toim.)(1999):Arkipäivän oppiminen.
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/02/arkipaivan-oppiminen.html

(14)  Ritva Grönstrand (toim.). (1999): Kasvava aikuinen
https://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/02/kasvava-aikuinen.html

(15) A. Kajanto,  A. (toim.) (1993). Aikuisten oppimisen uudet muodot
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/06/kuukauden-kirja-aikuisten-oppimisen.html

2000-luku(16) Jenny Rogers (2001): Aikuisoppiminen
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/05/aikuisoppiminen.html

(17) Anita Malisen (2000) särö-malli
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/05/aikuisoppiminen-2.html

(18) Collin, Kaija ja Paloniemi, Susanna. (toim.). (2007).  Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttänä.
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/02/tutkimustietoa-aikuisoppimisesta-2000.html

2010-luku

(19) Suoranta, Juha ym. (2012).  Aikuiskasvatuksen  risteysasemalla.
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/03/millainen-aikuisuus-on-ikavaiheena.html

LISÄKSI

http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/05/ilmaisideoita-aikuisoppimiseen.html

Ei kommentteja: