Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, toukokuuta 28, 2008

Opettajien työolosuhteet kuntoon

KUVA: Opetusministeriön tilaisuus järjestettiin Säätytalon komeissa puitteissa. Minä olin paikalla kutsuttuna Luokanopettajalehden edustajana.

OPETUSMINISTERIÖ järjesti tiistaina keskustelutilaisuuden opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullisesta kehittämisestä. Tarkoitus oli aktivoida keskeisten sidosryhmien yhteistyötä työolosuhteiden laadun kehittämiseen. Konsepti oli siis hieman sama kuin piispalla 1.5 vuotta sitten harrastustoiminnan osalta. Toisaalta vaihdettiin tietoja, toisaalta nostettiin esiin teemoja, joihin yhdessä itse kukin taho pyrkii vaikuttamaan.

TAHOJA olikin merkittävä määrä. Mm. Ammatillisen koulutuksen järjestöt, Kuntaliitto, KT, Lastentarhan opettajat, Lääninhallitus, OAJ, Oph, Opsia, Palmenia, Suomen Vanhempainliitto, Sure, Yliopisto... Ja heidän edustajinaan tämän ikäiselle jo tuttuja vaikuttajia.

KUVA: Työtapaa kutsuttiin pyöreän pöydän keskusteluksi. Kukin vieras käytti vuorollaan noin neljän minuutin alustuksen. Kuvassa Suren puheenjohtaja, tuleva Kokkolan sivistysjohtaja Peter Johnson ja rehtori Markku Suotamo Jyväskylästä .

SIDOSRYHMIEN edustajat olivat saaneet etukäteen kysymykset laadun esteistä ja kehittämisehdotuksista, joita he alustuksissaan käsittelivät. Moni oli myös monistanut ojenteen. Ongelmia tunnistettiin paljon, konkreetteja ehdotuksia oli varsin vähän.

KUVA: Opetusministeriö oli liikkeella ykkösketjullaan. Aamupäivän puheenjohtajana oli ministeri Sari Sarkomaa, ja yhteenvedon teki valtiosihteeri Heljä Misukka.

MITÄ ONGELMIA esiin nostettiin: Epäsuhta tavoitteiden ja resurssien välillä* Epätasa-arvo kuntien ja maan osien välillä* Homekoulut * Häiritsevät vanhemmat * Kiellot "jättää koulu" esim. koulutuksen vuoksi * Koulujen ja kuntien epätasa-arvo * Muutokset * Opetushallinnon ohuus kunnissa* Perustehtävän epäselkeys * Rehtorin työn vaativuus ja epäsuhde palkkaan * Sijaisten ottamisen rajoitukset * Suuret opetusryhmät* Työmäärän kasvu * Työpaikkakiusaaminen* Täydennyskoulutuksen puute* Ulkoiset paineet* Urakehityksen puute * Vanhempien omaksuma kuluttaja-asenne (valituksineen)/kodin ja koulu yhteistyön juristisoituminen * Väkivalta * Yksinopettamisen kulttuuri

ENTÄ MITÄ RATKAISUJA ehdotettiin: Asian esilläpitoa * Avoin ilmapiiri * Hengenpaloa täydennsyskoulutuksesta ja koulun kehittämisestä * Henkilöstöstrategian laadinta * Hyvien käytänteiden kokoamista mm. benchmarkkaamalla* (Parempi) Johtajuus ja esimiestyö * Kehittämistoiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyö * Kodin ja koulun yhteistyölle selkeitä pelisääntöjä* Kokonaistyöaikaa opettajille* Koordinointia* Lisärahoitusta mm. peruskorjauksiin ja koulutukseen * Muutoksen hallinnan koulutus * Opettajankoulutus suunnattava opettajan ensimmäisten vuosien tarpeisiin, sen päälle johdonmukainen täydennyskoulutus * Paras-hanke* Priorisointi (työtehtävien) * Päiväkotien henkilöstömitoituksen uusiminen * Rehtoreiden oikeudellisen aseman selvittäminen * Seutukunnallista yhteistyö* Strategia-ohjelma- suunnitelma-malli * Tiimit * Työelämäjaksoja ammatillisille opettajille * Täydennyskoulutusvelvoite kunnille* Yhdessä tekeminen

KUVA: Sidosryhmien lisäksi kuultiin myös asiantuntijoita. Johtaja Kauko Hämäläinen osasi jälleen kerran ottaa yleisönsä nopealla ja älykkäällä huumorillaan.

ASIANTUNTIJAPUHEENVUOROISSA kuultiin, että verrattuna monee muuhun ammattiin, opettajat kuitenkin voivat hyvin. Mm. opettajien sairauspoissaolot ovat vähäisempiä. Niistä opettajista, jotka uupuvat, yllättävän suuri osa jää sairaseläkkeellä mielenterveyssyistä. Muutostilanteissa pitää antaa koulutusta muutoksen hallintaan- myös kunnan johdolle. Suomalaista yli 50 % osallistuu aikuiskoulutukseen vuosittain, ja opettajista 85 %.

KUVA: Opetusministeriön johtaja Eeva-Riitta Pirhonen teki konkreetin lupauksen: Sure saa pyytämänsä selvitysmiehen rehtorin oikeudellista asemaa pohtimaan.

MITÄ JÄI käteen? Hyvä avaus. "Opin" pyöreän pöydän keskustelun tekniikan (ja taisin keksiä siihen parannusideoitakin). Vaikeat asiat ovat vaikeita myös siksi, että niitä käsitellään niin monella foorumilla, jotka eivät ole tietoisia toistensa touhista ja pyrkimyksistä. Lainsäädäntö on kunnossa, mutta kuinka saada kaikki noudattamaan sitä? Ehkä keskustelun voisi tiivistää lainaukseen lastentarhureiden Soile Oleanderilta: " Hyvällä organisaatiolla on selkeä perustehtävä, jota resurssit ja ohjaus tukevat!". Niinpä.

Ei kommentteja: