Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, toukokuuta 19, 2008

Koulunkäyntiavustuspalvelut notkahtavat?

KUVA: Opettajamme uskovat, että EKOAY:n puheenjohtaja Hannu Suntio hallituksineen voisi vielä vaikuttaa koulunkäyntiavustuspalveluiden resurssiin.

............................................................................................................................
PÄIVITYS 20.5.2008

Maanantai-aamuna kävimme neuvonpitoa viraston väen kanssa, ja saimme
korjaukset meille myönnettyyn kehykseen. Lopulta saimme lisäkehystä 173
tuntia (aikaisemmin noin 100), ja kokonaistuntimäärä nousi 356:een. Tilanne
siis korjaantui. Auroran osalta.

............................................................................................................................

REHTORIEN tulisi olla lojaaleja esimiestensä päätöksille. Kun taloustilanne on hyvä, se on helppoa minunkin kaltaiselleni vaikealle luonteelle. Ja olenhan minä lojaali. Paitsi silloin, kun näen, että ollaan tekemässä päätöksiä, joilla on kurja vaikutus lasten koulunkäyntiin. Ja erityisesti silloin kun ratkaisut vaarantavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten asemaa.

NYT on tehty tällainen päätös, päätös sopeuttaa koulukäyntiavustajapalvelut 3000 tuntia/viikko pienempään budjettiin, kuin pian päättyvänä lukuvuonna. Pudotus on hurja, kun tiedetään, että koulujen käytettävissä oleva tuntimäärä on ensi syksynä yhteensä 10 000 tuntia (ja tulosyksikköön jää enää 500 viikkotuntia myöhemmin jaettavaksi).

Koska uskon, että asiaan voidaan vielä vaikuttaa, julkaisen tässä blogissa opettajiemme laatiman vetoomuksen omalle järjestöllemme.

" EKOAY:n hallitukselle
Koulunkäyntiavustajien tuntiresurssimuutos

Espoon suomenkielinen opetuksen tulosyksikkö on laatinut uudet jakoperusteet koulunkäyntiavustuspalveluille. Avustustuntien määrä vähenee edellisestä lukuvuodesta 3000 tunnilla. Esimerkiksi Auroran koulussa resurssi tippuu nykyisestä noin 386,5:sta 282:een vuosiviikkotunnin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa aisti- tai kehitysvammaisista lapsista jää vaille tarvitsemiaan tukipalveluja.

Tulevan lukuvuoden suunnittelussa pitäisi olla ennustettavuutta ja vakautta, joka nykyisessä vuosittain vaihtuvassa resurssien jaossa on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Ammattitaitoisten ja tehtäviinsä sitoutuneiden avustajien rekrytointi on näin ollen hankalaa.

Inkluusioajattelu alkaa vähitellen olla totta myös käytännössä ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ei enää ole välttämätöntä vaihtaa koulua voidakseen osallistua opetukseen. Onnistuneen inkluusion toteutuminen kuitenkin edellyttää riittävää pysyvää henkilökuntaa, opettajien ja avustajien yhteistyötä ja työssäjaksamisesta huolehtimista. Katsomme, että tuntien supistaminen vaikuttaa heikentävästi sekä opettajien työssäjaksamiseen, oppilaiden oppimiseen että turvalliseen koulupäivään.

Esitämme, että Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys ottaa välittömästi yhteyttä opetuksen suomenkieliseen tulosyksikköön ja vaatii koulunkäyntiavustuspalveluille lisäresurssia kaikkien lasten lakisääteisen turvallisen koulupäivän takaamiseksi.

Espoossa, 16.5.2008

Auroran koulun opettajien puolesta (opettajien nimiä)"

Ei kommentteja: