Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, maaliskuuta 19, 2018

Maisteriharjoittelua ohjaamaan

Vallilan kansakoulu. KUVA: Peitinen Aarne oy / Helsingin kaupunginmuseo
SEURAAVAT neljä viikkoa ovat jänniä ja hiukan kiireisiä. Luokanopettaja- opintojen huippuharjoittelu maisteri-harjoittelu siirtyy varsinaiseen harjoittelu- vaiheeseen.

MAISTERIHARJOITTELU on osa kasvatustieteen kandin tutkinnon jo suorittaneiden maisteriopintoja. Tavoitteena on tässä jaksossa saada kokonaiskuva opettajan työstä ja opetuksesta. Harjoittelu  kestää viisi viikkoa. Kussakin luokassa on kaksi opiskelijaa. Ensimmäinen viikko seurataan luokan työskentelyä, sitten opetetaan kumpikin yksin viikon verran ja lopuksi kaksi  viikkoa yhdessä. Tai päinvastoin. Opetusharjoittelu ei ole enää ohjaavan opettajan jäljittelyä, eikä ohjaaminen reseptien antamista (eikä opetustaidon arvostelua numeroilla). Ohjaus on  opetustuokioiden reflektointia yhdessä opiskelijoiden kanssa ja heidän oman opetuksen käyttöteoriansa kehittymisen tukemista. Opiskelijaparit opettavat yhteensä 80 tuntia, ja kussakin luokassa pääohjaajana toimi luokanopettaja.

Kenttäkouluilla toteutettava harjoittelua tulee seuraamaan  myös yliopiston puolelta didatikko. Minä olen luvannut hoitaa sijaisena kolmenkin lehtorin ohjauksia.  Vastuullani on harjoittelijoita kolmella helsinkiläiskoululla: Lauttasaaressa, Taivallahdessa ja Vallilassa sekä Kauniaisten Mäntymäellä.  Kaikki koulut ovat minulle tuttuja aiemmilta vuosilta. Olen ensimmäisen kerran ohjannut opetusharjoittelua 80-luvun lopulla mm. Taivallahdessa. Silloin opiskelijana oli mm. Risto Schiray!!  Edellisen kerran leikin didaktikkoa keväällä 2015 ja 2016, jolloin sain käydä mm. Lauttasaaressa ja Mäntymäellä. Itse olen käynyt Vallilassa kansakoulun 1-2-luokat 1960-luvulla. Opettajani oli Martta Marttila. Mukava palata "kotiin".

Käyn kaikilla kouluilla useita kertoja. Seuraan kunkin opiskelijan opetusta vähintään 3 kertaa harjoittelun aikana; osan yhteisopetusjaksojen aikana. Tuokion jälkeen annetaan sitten palautetta. Kun tunteja on näin vähän,  on syytä valita sanansa tarkasti.

MINUN omana opiskeluaikanani edellisellä vuosituhannella luokanopettajankoulutukseen kuulunut opetusharjoittelu suoritettiin pääosin harjoittelukoululla. Tuolloin päättöä seurasivat luokanlehtorin lisäksi sekä yleisdidaktikko että ainedidaktikot. Ja seurantaa oli paljon.

Ei kommentteja: