Kirjoja

Kirjoja

torstaina, maaliskuuta 29, 2018

2 viikkoa maisteriharjoittelun ohjausta takana

1970-luvulla päättöharjoittelu (nykyään maisteriharjoittelu) suoritettiin
harjoittelukoulussa Kylänevan ala-asteella. Nyt on toisin.
LUOKANOPETTAJIEN maisteriharjoittelulla  on hieno tavoite: tarkoitus on kehittää ja syventää opiskelijan ammatillista kasvua sekä ymmärrystä opetuksen arvopohjasta ja opetussuunnitelmista. Konkreetimpi tavoite on, että  opiskelija osaa harjoittelun jälkeen suunnitella, toteuttaa ja arvioida kokonaisten koulupäivien opetustyötä ja luokan toimintaa. Lisäksi hän ymmärtää luokanopettajan ammatin eettistä luonnetta sekä kasvatus- ja opetustyön monimuotoisuutta ja yhteiskunnallista merkitystä,  koulun merkityksen osana paikallisyhteisöä, koulua johtamis-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumina sekä oppivana organisaationa. Hänen tulisi osata  jäsentää omaa opettajuuttaan teorian ja käytännön avulla sekä toimia yhteisopettajana. Sekä  tunnistaa erilaisia oppijoita ja tuntea erilaiset tuen muodot. Vow.

Hankalammin toteutuu ehkä tavoite: Harjoitella moniammatillista ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

HARJOITTELU kestää 5 viikkoa. Ensimmäinen viikko on lähinnä observointia. Harjoittelu  tapahtuu  tavallisesti oikeissa ns.  "kasvatustieteellisen tiedekunnan kenttäkouluverkoston sopimuskouluissa" pareittain. Pääosa näistä on Helsingissä. Pari vastaa kokonaisten koulupäivien opetustyöstä ja luokan toiminnasta sekä itsenäisesti että yhdessä.

Harjoitteluun kuuluu johdantoluento, tapaaminen, rehtorin tekemä koulun esittely sekä itsenäistä työskentelyä  204 t (sisältää 20 tuntia/viikko observointia tai opetusta). Luokanopettaja antaa ohjeita ja palautetta. Koulussa on oltava koko harjoittelun ajan joka päivä. Harjoittelijalla on myös välitunti- ja ruokailuvalvontoja. Sijaisena hän voi toimia päivän pari.

Harjoittelun lopuksi laaditaan loppuraportti, jossa pohditaan ja analysoidaan omaa opetusta, opettajuutta ja koulutyötä suhteessa opetussuunnitelmaan, omiin harjoittelutavoitteisiin ja kirjallisuuteen. Siihen on myös tehtävä koulukoe ja reflektoitava sitä.

HARJOITTELUSTA annetaan arvio asteikolla:  hyväksytty / täydennettävä / hylätty. (Ei siis enää mitään opetustaidon arvosanaa). Merkinnän harjoittelun suorittamisesta antaa  harjoittelijalle määrätty didaktikko (siis esim. minä).

Näillä ohjeilla mennään.

OLEN nyt seurannut harjoittelijoiden tunteja kahden viikon ajan neljällä koululla, yhteensä 15 tuntia. Huikeaa. Olen nähnyt huippumoderneja ja ihania retro tunteja. Menetelmien kirjo on valtava: animaatioiden tekoa padeilla, draamaa, kevätjuhlaohjelman valmistelua, kyselevää opetusta, luentaa, luovaa toimintaa, läksyn perinteistä ja väljempää kuulustelua, opetuskeskustelua, omia kirjoituksia, projektia, ryhmätyötä,  sanelua, tutkivaa  oppimista.... Oppiaineina on ollut fysiikkaa,  kuvataidetta, maantiedettä, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia,  ympäristöoppia, äidinkieltä ja kirjallisuutta - ja MOK- ilmiöopetusta.

Kaikki opiskelijat ovat olleet upean tunnollisia. Heistä paistaa innostus, oppilaiden kunnioitus ja vastuuntunto.  Uusi ops on luettu ja sen mukaan mennään. Ohjaavat opettajat ovat saaneet tehtävään koulutukseen, ja he ovat kaikki hienosti paneutuneet ohjaamiseen.  Innostus opetustyöhön yhdistää heitä kaikkia, nuoria ja kokeneempia. Toki luokat ja olosuhteet ovat erilaisia. Luokkien kesken on  melkoisia eroja siinä, kuinka itseohjautuvia oppilaat ovat. On karrikoiden "huithapaleita" ja ihanneryhmiä. Niinkuin oikeastikin.

NIIN nasta tehtävä!

Ei kommentteja: