Kirjoja

Kirjoja

torstaina, maaliskuuta 03, 2011

Vierumäellä osa 2

Kuva Vierumäen hotellihuoneesta.
Mainio aamiainen masussa kohti toista seminaaripäivää.

Aamupäivän ohjelmassa on päälliköiden tietoiskut 21. vuosisadan oppimisesta.

Kaisu Toivosen osuudesta poimin seuraavia ajatuksia:

* asiantuntijoita johdetaan tiedolla ja arvoilla, ei komentamalla.
* työyhteisö tarvitsee peruspilarit (vrt. Järvisen talomalli).
* kaupungissa pohditaan, voitaisiinko opettajille hankkia kannettavat  tietokoneet.
* Tuloskortti tulee kokeiluun. PLC tulee.
* 1,3 miljoonaa saatu  vielä tänä vuonna POP-rahaa.

Juha Nurmen osuus:
*1. mitä tietoja ja taitoja oppilaat tarvitsevat? Miten opettajan  aikaisempi tapa on vaikuttanut?
*2. mitä luokkahuoneessa pitäisi tapahtua? Mitä osaamista opettaja tarvitsee?
*3. miten rehtori voi edistää opettajia hankkimaan tarvittavat taidot? (esim. kehityskeskustelut, osaamisprofiilit, tieto, oppilasryhmittelyt)
* 4. kuinka opettajat saadaan sitoutumaan syventämään osaamistaan (tähän liittyytaas tieto, esim. allut)?
* 5. kuinka oppilaat saadaan sitoutumaan?
* 6. miten uudet käytännöt vaikuttavat?


Tapio Erman osuus:

Erman teeman oli motivaation johtaminen.
* Kannattaa puhua motivaatioista.
* oppilaan motivaation varjeleminen- osaamisen alue
* motivaatio on metataitoja.
* motivaatioon liittyy (mm. kiinnostus, emootiot, opettajasta pitäminen, usko koulun merkitykseen, tukeva ilmasto, tietyn koulun vetovoima, eetos, opettajan persoona, kunnioitus, palaute, mahdollisuus valita, kuuluminen- rituaalit..)
* oppilaat ja opettajat tietoiseksi motivaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
* keinoja mm. kehityskeskustelut, motivaatio-osaaminen, keskusteluja  mm. palautteesta, miksi oppilas vetäytyy aktiivisesta opiskelusta...


Ilpo Salosen osuus:
* Onko opetuksemme seurannut maailman muutosta? Työ muuttuu tietointensiiviseksi?
* Ajattelulle paljon apuvälineitä mm. google

KLO 10-11 oli varattu opetussuunnitelmakeskustelulle. Keskustelu olikin vilkasta. Ennen muuta pohdimme kahta kysymystä: (1) Voiko erityistä tukea saada muualla kuin erityisluokalla? (2) Kuinka sitova on huoltajien vastustus erityisluokkasiirroissa.

Sarpila kokeili Sonya. Aika terävä.

LOUNAS oli  klo 11-12.  Ruokana oli poronkäristystä.

Sen jälkeen alkaa vielä loppukohotus.  Emeritusprofessori Matti Ylikoski luennoi aiheesta: "Työyhteisöt muutosmylläköissä".


Tässä muutamia poimintoja:

* Muutos on kriisien ketju: Luovuus > Johtamisen kriisi> johtaminen > Autonomian kriisi> delegointi >Työnjaon kriisi >byrokratia > kontrollikriiri> yhteistyö> riippuuvuskriisi- sitten?


* Muutos on muuttunut.  Muutosvyöry jatkuu, kunnes elintaso kaikilla sama. NYT oleellista ennakointi (muutoksessa johtaminen); kuormituskasautumia (olemme ottaneet kotona tehtäväksi vuodest 1989 lähtien työttömyyttä vastaavan määrän);  työn sujuvuuden häiriöitä ; tempoilua; työn hallinta koetteilla; Peräsinstrategia; kehittäminenkin on sen jäsentämistä, mistä oikein on kysymys; projektin hallinnasta projektien kaavan  hallintaa.


* Muutoksen liittyy paradokseja:

  • yksilöllisesti- tiimimäisesti
  • valmiina vaihtoon- mutta sitoutuen
  • laajasti- mutta innovatiivisesti
  • nopeasti - mutta huolellisesti
  • innovatiivisesti- mutta riskittömästi
  • tuottavasti -mutta eettisesti
  • pomottamatta -mutta itsepomottaen
* Muutokseen liittyy kiire. Kiire pakottaa tekemään työn huonommin kuin ammattilaisena haluaisi- se
syö ammatillista itsetuntoa- burnoutin syy.
* LähiesimiestyöSuomessa hyvällä tasolla johtamisjärjestelmissä klappia  (johtaminen käskyjä, tuloskortit jne.)


YLIKOSKI oli koonnut minusta oikein hyvin muutiosteorian perusainekset. Esitystapa oli myös viehättävä.  
Muutoksessa on pyrittävä hallitsemaan vastakkaisia  pyrkimyksiä 
”Elämisen maailma” ja 
"Systeemien maailma”on saatava yhteen. 
Johdon kieli ja henkilöstön kieli ovat muutoksessa erilaisia. Epävarmuus jne. on normaali.  Se voi myös
muuttua punaiseksi (mm. ahdistuminen, lojaalisuus murtuu...). 
Muutoksessa 25% toimii päättäväisesti

50 % tulee apuun, kun vedetään hiasta. 
20 % vaatii mussutusta.


Ihmisellä oikeus saada tietoa. Itseasiassa 
ei tieto ole tärkeää vaan ymmärrys. 
Tarvitaan tilaa ja keinoja luopua vanhasta.Tarvitaan 
prosessoivaa aikaa. Mielen työtä. 
Usein luullaan, että kaikki muuttuu.

Usein muuttuu aika vähän, 
mielikuvien käsittely.


Luento löytyy pääosin linkistä http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/paketti/seminaarit/2010_03_25_muutossem_ylikoski.pdf

Ei kommentteja: