Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, lokakuuta 26, 2010

Paluu Muksuoppiin osa 2

Päivitetty 26.10. klo 17.

JATKAN tässä lastussa paluuta Muksuopin ideamaailman.  Käännän ja fokusoin aikaisemmassa lastussa esitellyn Luokan koulunkäyntiin kuntoutusohjelman muksuopin kielelle. Lähtökohta on: ei ole ongelmia, on vain taitoja, joita  ei vielä osata.


1. Vahvistetaan opettajan  asemaa ryhmänjohtajana = taito totella opettajaa

On tärkeää, että kaikki oppilaat osaavat kunnioittaa opettajaa (ja aikuisia yleensä).  Mitä aikuisen kunnioittaminen oikein tarkoittaa? Kunnioittamisen taitoon kuuluu seuraavia osataitoja:

 • tottelemisen taito (tekee sen, mitä opettaja käskee) (eikä viivyttele tai väittele vastaan)
 • taito lopettaa leikki, kun pitää ruveta kouluhommiin.
 • taito aloittaa tunti nousemalla ylös ja panemalla suu kiinni
 • taito lopettaa työ ja panna tavarat pois, kun tunti loppuu
 • taito auttaa opettajaa
 • taito puhua opettajalle kauniisti
 • taito antaa opettajan puhua keskeytyksettä
Opettajien kunnioittaminen  on tärkeä ja hyödyllinen taito:
 • aika ei mene hukkaan
 • ei tule riitoja luokassa
 • oppii samalla hyödyllisiä taitoja. Isona töissäkin on osattava olla kohtelias.
Opettajan on tietoisesti rakennettava oppilaisiin luottamussuhde, jotta lapsi pystyy kunnioittamaan häntä. Opettajalla on tärkeä kannustajan rooli kaikille oppilaille. Palautteen tulisi  aina tukea. Opettajankin voi olla tarpeen kehittää taitoaan olla innostava ja kiva opettaja. Siihen kuuluu mm. seuraavia taitoja:
 • taito hymyillä
 • taito puhua ystävällisesti
 • taito sanoa selkeästi, mitä pitää tehdä
 • taito huomata, mitä luokassa tapahtuu (silmät selässäkin)
 • taito kannustaa
 • taito antaa arvostavaa palautetta
 • taito luoda turvallisuutta
 • taito hillitä kiukkua
 • taito olla tasapuolinen kaikille
 • taito luoda luokkaan yhteenkuuluvuuden tunnetta
 • taito auttaa lapsia
 • taito kehua lapsia yhä uusilla tavoilla
 • taito tykätä kaikista lapsista.
 • taito kuunnella 
 • taito opettaa hyvin, eli selittää asiat niin, että lapsi ymmärtää ne.
 • taito löytää tylsistäkin asioista kiinnostavia puolia
 • taito säilyttää maltti
 • taito sanoa asiat niin, ettei lapsille tule paha mieli (esim. palaute)
Opettaja  voi julkistaa omaan tavoitteensa. On tärkeää, että sekä oppilaat että opettajat harjoittelevat näitä  taitoja  iloisella  tavalla.

 2. Oppilaiden sitoutuminen koulutyöhön ja opiskeluun = taito  opiskella

Koulunkäyntitaito on tosi tärkeä ja hyödyllinen taito. Siihen kuuluu monta osataitoa. Olisi opittava mm.
 • tulemaan ajoissa kouluun ja tauoilta tunnille
 • tekemään läksyt ajoissa ja hyvin.
 • ottamaan oikeat tavarat mukaan
 • kuuntelemaan ohjeet niin, että tietää mitä pitää tehdä
 • keskittymään tehtäviin ja tekemään ne loppuun saakka
 • viittaamaan ja puhumaan vasta kun on saanut puheenvuoron
 • käyttää kouluaika opiskeluun
 • taito puhua opetajalle fiksusti ja kohteliaasti.
 • noudattamaan ohjeita
 • istumaan omalla paikallaan pidempiä aikoja
 • hillitsemään itseä, kun mieleen tulee asioita, jotka pitäisi sanoa tai tehdä.
 • menemään ajoissa nukkumaan
Kaikkia ei voi oppia yhtä aikaa. Näistä taidoista on tosi paljon hyötyä. Esim.
 • on kiva onnistua
 • on kiva, kun oppii
 • saa parempia numeroita
 • on kiva, kun isä ja äiti näkevät, että lapsi osaa
 • kun seuraa tunnilla, jää kotona enemmän omaa aikaa
 • on kiva, kun luokassa on rauhallista

3. Luokan ilmapiiri, kaverisuhteet = taito olla kiva koulukaveri

Ei ole aina helppoa olla kiva kaveri toisille. Se vaatii taitoja. On osattava mm.

 • käyttää toisista (vain) heidän omaa nimeään (ei haukkua)
 • auttaa toisia
 • pyytää anteeksi, jos pahoittaa toisen mielen
 • tehdä töitä yhdessä kaikkien kanssa, sellaistenkin, joista ei tykkää
 • hillitä itsensä (pysyä tyynenä),  vaikka toinen on ärsyttävä (voi kokeilla esim. rauhallista hengittämistä, kymmeneen laskemista. kauemmaksi menemistä...)
 • puhua kaikille kauniisti
 • noudattaa sovittuja sääntöjä
 Mutta näiden taitojen opettelusta on paljon hyötyä:
 • saa uusia kavereita
 • ei tarvitse olla yksin
 • ei tule riitoja
 • oppilaat viihtyvät koulussa
 • opettaja on iloinen ja ystävällinen
 • kun asiat sujuvat, luokassa ehditään tehdä myös asioista joista lapset pitävät
 • kotona on mukavampi olla, kun ei tule koulusta moitteita
4. Kotien tuki

Lapset oppivat asioita eri lailla ja eri tahdssa. Me koulussa ajattelemme, että lasten olisi nyt hyvä oppia tällaiset taidot. He ovat jo siihen tarpeeksi isoja. He oppivat ne varmasti, kun puhallamme kaikki yhteen hiileen.

Meistä näistä taidoista olisi paljon hyötyä

 • lapset oppisivat asiat paremmin, kun aikaa ei sählääntyisi
 • luokan ilmapiiri olisi kevyt ja iloinen,  kun  asiat sujuisivat
 • perheelle jäisi kotona enemmän yhteistä aikaa.
 • isän ja äidin ei tarvitse olla huolissaan tai vihaisia lapselle tai itselleen tai koululle. Tunnelma kotona tulee iloisemmaksi.
Olisi hienoa, jos kotiväkik  lähtisi tukemaan koulua näiden taitojen opettelussa. Kotona voidaan seurata taitojen kehittymistä (Muksuoppi-työkirja), kirjoittaa kannustavia viestejä, kertoa, mitä hyötyä ja iloa niiden oppimisesta on isälle ja äidille  ja valaa lapseen uskoa, että tässä onnistutaan. Niinikään lasta voi tarvita muistuttaa sopivalla tavalla, kun taito unohtuu.

Joissain taidoissa lapsi tarvitsisi ihan apua. Joitain taitoja olisi hyvä  harjoitella kotiläksynä. Esimerkiksi tottelemisen taitoa (vaikkapa Kapteeni käskee leikki).

Myös kotiväki voisi ottaa jonkin taidon (lapsen auttamisessa) harjoiteltavakseen.  Isän ja äidin taitoja voisi olla mm. (vo muuten kysyä myös omilta lapsilta ehdotuksia).
 • taito kuunnella lasta ja kysellä, kuinka koulussa menee
 • taito puhua kauniisti lapsen koulunkäynnistä ja koulusta
 • taito kehua lapsia yhä uusilla tavoilla
 • taito keksiä hyviä perusteluja, miksi lapsi varmasti oppii koulunkäynnin taidot
 • taito keskittyä lapseen, kun on tämän kanssa
 • taito panna läppäri kiinni kotona...


Jälkikirjoitus


Kyllä se kääntyi aika hyvin, vai?  Muksuopin lisäksi koulunkäyntiin kuntoutusohjelmassa tarvitaan luokan pelisääntöjen selkeyttämistä ja rutiineista kiinnipitämistä.

Luen itse muksuoppia niin, että sen "vaikuttavia lääkeaineita ovat" mm.
 • lasta kunnioittava, positiivinen, "armahtava"  ohjaajan ote ja puhe.
 • emme puhu epäonnistumisesta vaan taidon unohtamisesta. Lapsi saa itse ehdottaa, kuinka häntä muistutetaan...
 • puhuttamisen merkityksen oivaltaminen. Annetaan asioille nimet. Puhutaan vaikeuksista ilman syyttelyä. Hyötyjä ei aina huomaa, ellei niistä puhuta.
 • lapsen sitoutumisen merkityksen ymmärtäminen (saa valita taidon, antaa sille nimen jne.)
 • itse taitoajattelu. Taidon on oltava konkreetti. Se on voittava näyttää (ymmärrys ja näyttö). Sellaista taitoa voi harjoitella
 • taidon riittävä harjoittelu (tottuminen) sekä kuvittellisissa että todellisissa tilanteissa.
 • taidon hallinnassa edistymisen seuranta (janamalli 1-10)
 • mukavien tapojen käyttö harjoittelussa (esim. näytteleminen)
 • oppimisen vahvistaminen monin eri tavoin.
 • taidon harjoittelusta tukeva sisäinen ja ulkoinen (kannustus, kehut) palkkio
 • motivaation merkityksen oivallus (lapsi mukaan päätöksentekoon- oman tahdon merkitys- luvassa oleva juhla/palkinto jne.)
 • oman uskon omiin kykyihin merkityksen oivallus- uskoa on tankattava. Edistystä seurataan.
 • mielikuvitusjutut- ainakin toisille (voimaeläin, salainen tukija, lempinimi uudelle taidolle; joissain asioissa lapsi tarvitsee mielikuvaharjoittelua, ohjauskeskuste voi tapahtua "taitopajassa")
 • koko prosessi muuttaa lapsen ympärillä olevien aikuisten tapaa suhtautua ongelmaan ja lapseen- jopa toisiinsa.
 • mielekkäitä rooleja lapselle tärkeille ihmisille (kannustaja).
 • taidon oppisen julkistamisrituaali (eräänlainen siirtymäriitti), jossa jaetaan kiitoksia.
 • opitun taidon opettaminen toisille oppimisen vahvistajana.

1 kommentti:

Katja kirjoitti...

Kiitos, reksi, erittäin hyvästä ja osuvasta muksuopin sovelluksesta! Itse aion ainakin testata kotioloissa :o)