Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, maaliskuuta 12, 2008

Murrosiän haasteet kasvatukselle

LISÄYS: Arkkiatripalkinto professori Veikko Aalbergille
Tämän vuoden arkkiatripalkinto on myönnetty professori Veikko Aalbergille. Aalberg sai palkinnon nuorison mielenterveyden hyväksi tekemästään työstä. Arkkiatri Risto Pelkosen palkinto jaettiin nyt toista kertaa.


LUPASIN palata murrosiän problematiikkaan, koska Veikko Aalbergin luento Aulangolla teki minuun syvän vaikutuksen. Hänen ajatuksiaan voi lukea mm. kirjasta: Aalberg, V. &, Siimes, M.A.(1999). Lapsesta aikuiseksi: nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Helsinki: Nemo. Kirjasta on ilmestynyt vuosi sitten uusi uusittu painos

NYT palaan. Luennon perusviesti oli, että murrosikään liittyy "normaaleita" piirteitä, joita ei pidä pitää "epänormaaleina", vaikka ne koettevatkin aikuisia. Niillä on syynsä ja tärkeä merkitys nuorten kasvulle. Ammattilaisetkin sekoilevat: väitetään, että 40 %:lla olisi mielenterveysongelmia. Ehkä oikea luku Suomessa on 20 %:lla, joista 10 % tarvitsee hoitoa (siis 2-3 oppilasta/luokka). Monet oireet kuuluvat kuitenkin nuoruuden kehitysvaiheeseen, jota tunnetaan varsin huonosti.

LAPSUUDESSA mieli rakentuu ensimmäisen kerran. Ihmisen psyykkisen kehityksen kannalta tärkein vuosi onkin ensimmäinen vuosi. Lapsuus päättyy Aalbergin mukaan kuuden vuoden paikkelle. Sitten seuraa hijaisempi vaihe (alakoulun vaihe, latenssi vaihe).

NUORET eivät ole lapsia eivätkä aikuisia. Nuoruuden käynnistää puberteetti, jonka käynnistävät hormonit. Sitä emme tiedä, mikä saa hormonitoiminnan käyntiin juuri tietyssä iässä.

Nuoruusikä kestää puberteetin alusta 22 vuoteen (puberteetin aika * 2). Aikaisemmin puberteetti alkoi 13-vuotiaana, nyt se on aientunut. Tytöillä puberteetti alkaa tunnetusti aikaisemmin kuin pojilla. Tyttöjen murrosikä ajoittuu vuosiin 10-14 ja pituuskasvu osuu samaan aikaan. Pojilla murrosikä ajoittuu 12-15 vuoteen ja pituuskasvu 14-18 vuoteen. Pojilla puberteetti on rajumpi, ja taantuma syvempi kuin tytöillä. Tytöt taantuvat vain 4-5vuotiaan tasolle ja taantuma on kevyempi. Kehitys aivoissa etenee takaa eteenpäin, ja niinpä pohdinta ja tunteet kehittyvät viimeisinä.

Murrosiässä mielen rakentuminen vaatii tupla-ajan verrattuna fyysisiin muutoksiin. Nuoruus on elämän toinen mahdollisuus: Nuoruudessa toistetaan lapsen kehitysvaihe, jos se on epäonnistunut. Nuoruusiässä voi korjata virheitä. Se on mahdollisuus rakentaa uudelleen persoonallisuutta. Nuoruudella on oma kehityskaarensa: liikkelle lähtö, lakipiste ja lopulta integraatio. Aikuiset eivät kuulema muista murrosiästään juuri mitään (torjunta).

Nuoruudessa ratkaisevin vaihe on puberteetti. Psykologisen kehityksen kannalta se on kaikkein vaikein vaihe. Nuori ei ole tavoitettavissa kielellisesti (kieli taantuu, tunne-elämä taantuu). Pojat voivat olla kuin myskihärkäporukka- tyttöjä vastaan. Eri paikat elimistössä saavuttavat aikuiskoon eri vaiheessa. Ensiksi kehon uloimmat osat jalkaterä, kädet pää, penis. viimeisinä vartalo, selkä, tytöillä rasvamassa, pojilla lihasmassa, karvoitus.

Nuoret ovat murrosiässä
* itsekkäistä, narsistisia
* kypsymättömiä, heillä on narsistisia fantasioita (anna olla), haaveita saa olla
* nuoret ajattelevat eri tavalla ( esim. ajantaju, lyhytjännitteisyys, se oli silloin)
* mustavalkoisia
* kognitiivinen kehitys jatkuu lineaarisesti
* älyllistäviä
* emotionaalinen puolen heikentyminen prepuberteetista (tärkeä asia), kehityksellinen taantuma, kehityksen disharmonia,
* pojilla pituuskasvu myöhemmin kuin genitaalinen kehitys.
* Mielen toiminnat eivät pysty hallitsemaan fyysistä muutosta, taantuma. Toiminta tipahtaa. Poika voi pudota jopa kolmen vuoden tasolle
* uppiniskaisia
* suhtautuminen vanhempiin heilahtelee
* suun kautta tapahtuva rauhoittuminen
* huonot tavat lisääntyvät, epäsiisteys, piereskely, ruuan hotkiminen.
* kiroilu,
* keskittymisvaikeudet
* koulumotivaatio ja koulumenestys laskevat
* askeettisia
* suuri tarve olla samanlainen kuin muut
* oleminen tärkeämpää kuin tekeminen.
* tyytymättömiä kroppaansa (tytöt)
- liian paksu (pojat liian laihoja)
- liian varhainen kuukautiset (psyykkinen varustus murrosikään jää ohueksi)
- pojilla liian myöhään- putoavat ikätoverien kyydistä.

Nuoruusiän kehitykselliset tehtävät ovat:
1. irtautuminen lapsuuden vanhemmista, heidän tarjooamasta tyydytyksestä ja heihin kohdistuneista toiveista sekä vanhempien löytäminen uudelleen aikuisella tasolla. (muutoin riippuvuus)
2. puberteetin johdosta identiteetin jäsentäminen (muuttuva ruumiinkuva, seksuaalisuus)
3. Ikätovereiden apuun turvautuminen nuoruusiän kasvun ja kehityksen aikana.

IRTI VANHEMMISTA

AALBERG esittel käsitteen SPLIT. Split on sitä, että nuori katkaisee säikeitä vanhempiin yksi kerrallaan. Nuori provosoi konfliktin äitiin! Riidalla hän saa aikaan äidistä pahan mielikuvan. Kun tulee hätä, nuori sitoutuu taas isään. Seuraavaksi provosoidaan isää...

Tämä draama siirtyy myös kouluun: Draama siirretään naisopettajaan. Opettajissa on mänttejä, joita nuori voi käyttää tähän tarkoitukseen. Joku opettaja taas on suosittu, ja hänen liitytään. Aalbergin mukaan nuoren on pakko tehdä niin. Meidän aikuisten on säilytettävä aikuisuutemme. Jotta draama pelaa, täytyy olla mahdollisuus konflikteihin. Jotta jotain tapahtuu itsenäistymistä, täytyy olla draamaa.

Murrosikäisen vanhemman rooli ei ole helppo. Silti aikuisen tehtävä on järjestää konflikteja, ei välttää niitä. Kotiintuloaika on tavallinen hyvä konflikti. Konflitkit on käsiteltävä heti; rangaistus annettava heti, nuoren aikaperspektiivi on erilainen.

Tyttö irroittautuminen äidistä vasta oma raskauden aikana.

IKÄTOVEREIHIN LIITTYMINEN

Ikätoverit alkavat murrosiässä korvata vanhempia. Monet funktiot siirtyvät heihin Aluksi nuoret ovat iso lössi, sitten pienempi ryhmä, ja lopulta rakennetaan seksuaaliset suhteet.

Kuinka koulu tulee tätä luonnollista ryhmänmuodostusta.Lapsi ja nuori tarvitsevat kehittyäkseen toisia.

ONGELMIEN KÄSITTELY JNE.

Ei lääkkeitä. Ei ole mieltä ruokkia solujen yhteyksiä. Sen sijaan nuori tarvitsee kognitiivisia kytkentöjä aivoihinsa (keskustelu). Hän tarvitsee muita ihmisiä!! Onkin iso huoli, että nuorilla on liian vähän pysyvi aikuisia käytettävissään.

Jatkuvan näytön periaate ei sovi nuorille (peruskoulun päättötodistus)

Tyttöjen kriittinen kehitysvaihe noin 12- vuotiaana, pojilla erilaisuus suurinta 13.5vuotta. Nuoruuteen kuuluu vaatimus: olla samanlainen kuin muut. Pituusero voi kuitenkin olla 40 cm, ero painossa jopa 40 kg. Osa luokan oppilaista on osa fyysisesti miehiä, osa ei

Pojat ovat nälkäisiä. He tarvitsevat viisi täyttä ateriaa päivässä nopeimman kasvun aikana. Tässä suhteessa harmi, ettei perheissä Ei yhteistä ateriaa?

On tärkeää tietää, mikä nuoruudessa kuuluu normaalin varianssiin. Nuoret tarvitsevat rajoja. Asosiaalinen tendenssi tulee taantuman seurauksena. Aikuisten tulee reagoida leimaamatta nuoria. Nuori tarvitsee pysyviä aikuiset, pysyvät opettajat. Nuorilla on pahaa oloa, ei pysyvää masennusta. Nuoret tarvitsevat:
- fyysistä ja emotionalista tilaa kehittyä, oppia tunteaan itsensä, rajansa ja mahdollisuutensa
- on tärkeää saada uhmata asetelmassa, jossa heidän riippuvuutensa kohdataan ja jossa heidän uhmaansa vastataan
- nuoret tarvitsevat rajoja, nin he oppivat tuntemaan itsensä ja tulevan vastuun yhteiskunnassa
- nuoret tarvitsevat ikätovereita
- nuoret tarvitsevat sitä, että heistä pidetään
- nuorten tarvitsevat aikuisten läsnäoloa. Vain silloin em. asiat ovat mahdollisia.

1 kommentti:

Martti Hellström kirjoitti...

Tässä siivottuna Anonyymin kommentti 27.1.:

Lapsuus loppuu 6 vuoteen, nuoret taantuvat 3 vuotiaan tasolle ja ovat narsisteja.. Anteeks mutta mitä...

.....
Näin siis kirjan kirjoittaja ajattelee pitkän tukimuskokemuksensa pohjalta. MH