Kirjoja

Kirjoja

torstaina, helmikuuta 08, 2018

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma, alkaa 19.3. Helsingissä

Kohti oppivaa yhteisöä!
Kuinka jakaa omaa osaamista kiinnostavasti, vaikuttavasti ja osallistavasti kollegoille ja sidosryhmille? Mitkä ovat toimivimmat keinot osallistaa työyhteisön jäseniä opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämistyöhön, yhteisöllisen  toimintakulttuurin kehittämiseen sekä digitaitoihin.

Kesto
Neljä innostavaa lähipäivää: 19-20.3., 26.4. ja 7.5.

Kenelle
Tutoropettajat ja rehtorit

Tavoite
Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa tutoropettajia, joilla on valmiudet kehittää opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä rakentaa yhdessä koko työyhteisön kanssa oppivaa yhteisöä.

Tavoitteena on myös yhteisödynamiikan osaamisen syventäminen: yhteiset tavoitteet, rakenteet ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Menetelmät
Koulutuksen menetelmät vastaavat nykyaikaisia oppimiskäsityksiä ja perustuvat pedagogisesti uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa. Ohjelman kouluttajat ovat fasilitaattoreita ja sytykkeiden antajia. Osallistujat tutkivat, opettavat ja oppivat yhdessä.

Hyöty osallistujalle
Osallistuja saa vankat taidot ja tiedot tutoropettajana toimimiseen. Hän saa intoa ja repullisen välineitä työn toteuttamiseksi kunnassa ja koulussa.

Hyöty organisaatiolle
Kunta hyötyy koulutuksesta saamalla taitavia tutoropettajia, jotka pystyvät ohjaamaan muita opettajia taitavasti, innostavasti ja muita opettajien osallistaen.

Koulutuksen sisältö
1 Päivä  
Taidot tukea muita opettajia uuden pedagogiikan toteuttamisessa
Vertaisohjaamisen / vertaiskouluttamisen taidot
Mentorointi- ja valmennustaidot / työparitoiminta ja tiimityötaidot arjessa
Tutoropettajan fasilitointitaidot
 ...............
2 Päivä
Tutoropettaja uuden toimintakulttuurin edistäjänä
Taidot tukea muita opettajia toimintakulttuurin muutoksen tekemisessä
Miten tiedostamme työyhteisön ryhmädynamiikan ilmiöitä?
Miten luomme rakenteita, jotka edistävät yhteisön oppimista ja osaamisen kehittymistä?
Mistä oppiva yhteisö rakentuu?
Tiimityö, yhteisöllisyys ja jaettu johtajuus käytännössä
............
3 Päivä
Opettajan digitaidot
Taidot tukea muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä
Kuinka yhdistää digitaaliset välineet ja ohjelmat osaksi oppimista?
...........
4 Päivä
Oppilaiden tukeminen laaja-alaisissa taidoissa
Vuorovaikutustaidot
Tutoropettajan oma hyvinvointi
Oma rooli tutoropettajana
.............
Kouluttajat

Opetusneuvos Martti Hellström 
Martti Hellström, KT ja opetusneuvos, jäi kesällä 2014 eläkkeelle espoolaisen Auroran koulun rehtorin virasta. Hän ehti toimia kouluavustajana, luokanopettajana, yliopistolehtorina, opettajankoulutuksen assistenttina, harjoittelukoulun opettajana, rehtorina ja oppilaitosjohdon kouluttajana koulumaailmassa 37 vuotta. Luokanopettaja-lehden päätoimittajana Martti toimi 20 vuotta. Tällä hetkellä Martti valmentaa opettajia ja rehtoreita uuden opetussuunnitelman haltuunoton, koulun kehittämisen, muutoksen hallinnan teemoihin sekä ohjaan tulevien opettajien opintoja mm. opetusharjoittelua. Martti toimii myös kouluttajana mukana kansainvälisessä New Pedagogies for Deep Learning -ohjelmassa, jonka tavoitteena on maailmanlaajuinen oppimisen muutos.


KM, työyhteisövalmentaja Ulla Rasimus
Ulla Rasimus, KM, PDO, aineenopettaja ja luokanopettaja, työnohjaajakouluttaja ja työnohjaaja STOry. Ulla toimii opetusalan kouluttajana, konsulttina ja työnohjaajana. Tällä hetkellä hän valmentaa opetussuunnitelman jalkautusprosesseissa, pedagogisen johtajuuden kehittämisessä, työyhteisöjen ja opettajuuden muutosprosesseissa sekä koulujen ja kuntien rakenteellisissa muutoksissa. Kokemusta koulujen kehittämisestä on kertynyt 20 vuotta.
KM Simon Koivumaa.
Simon Koivumaa, KM, kielikylpyluokanopettaja, TVT-kehittäjäkouluttaja ja freelance TVT-kouluttaja. Simon toimii tällä hetkellä 5. vuotta opettajana Soukan koulussa Espoossa ja hän kehittää Espoon TVT-koulutusta ja TVT:n pedagogista käyttöä. Hän kouluttaa myös aktiivisesti Espoossa ja muualla Suomessa. Kouluttamisen lisäksi Simon verkostoituu aktiivisesti ja on saavuttanut Apple Distinguished Educator, Microsoft Innovative Educator Expert ja Google Admin tittelit. Lisäksi Simon on myös osallisena Erasmus hankkeessa, jossa kehitetään mm. opettajien ja oppilaiden TVT-taitoja. Simon on kaksikielinen ja alunperin kotoisin pohjoisesta. Siellä hän on työskennellyt vuoden opettajana Haaparannan Kielikoulussa.

Kouluttajien saama palaute on jatkuvasti ollut erinomaista.

19.-20.3, 26.4. ja 7.5. Helsingissä
690€ + alv 24%
Koulutuksen hinta sisältää koulutuspäivät, koulutusmateriaalit, välitehtävät ja aamukahvit

LINKKI ilmoittautumiseen TÄSSÄ 

Ei kommentteja: