Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, elokuuta 31, 2012

Siirtyykö Auroran rakennushanke?

Auroran tontti nyt. Tontilla on koulun lisäksi opettaja-asuntola ja lasten-
koti. Tällä hetkellä suunnitelma on sellainen, että kaikki vanhat rakennuk-
set purettaisiin, lastenkoti tosin vasta myöhemmin (vuonna 2017).  Tontti
jaettaisiinkahtia, ja koulun tonille tulisi uudisrakennus, jossa on koulu,
päiväkoti  ja neuvola. Toinen osa tontista varattaisiin jatkossakin
lastenkotitoimintaan.
HAMMASTA purren ajelin takaisin koululle Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan rakennushankkeen tavoitekokouksesta. Tilakeskuksen johtokunta on vasta tehnyt oman virkamiesesityksensä  seuraavien vuosien investointiohjelmaksi. Siinä  hankkeemme siirtyisi (jälleen) vuodella eteenpäin niin, että työt ajoittuisivat vuosille 2015 ja 2016.

EN ollut lainkaan ainoa, joka kokouksessa kiehui tästä yllätyksestä. Valtuusto kun on sijoittanut hankkeen vuosille 2014 ja 2015. Sanoin ääneen, että ratkaisu on koulun tässä sisäilmatilanteessa täysin vastuuton. Esitys on nyt menossa luottamusmieskäsittelyyn, ja nyt on käärittävä hiat ja vaikutettava.

MUUTOIN kokous oli hyvin innostava ja ihmiset osaavia.

Tavoitteena on siis rakentaa noin 7300 m2:n rakennus, josta hyötypinta-alaa olisi noin 5000 m2. Budjetti on  18,7 miljoonaa euroa. Koulu olisi mitoitettu 337 oppilaalle- mitä protestoin liian ahtaana. Meillä on jo nyt 356 oppilasta. Päiväkotiin tulisi kuusi ryhmää ja 108 hoitopaikkaa. Hanke edellyttää kaavamuutosta. Tontti on rakentamisen kannalta mukava.

Itse rakennuksesta hahmotellaan kolmikerroksista. Se tehtäisiin kivestä (betoni). Rakennuksesta tulisi ns. lähes nollaenergiatason pilotti. Se asettaa kovia vaatimuksia LVI-suunnittelulle (mm. koneiden sijoitus, aurinkosuojaus). Katolle tulisi aurinkopaneeleja. Myös geo-energiaa käytettäisiin.

Talosta halutaan kaupunkimaisemallisesti kaunis. Työt tulisi toteuttaa puustoa säilyttäen. Karamzinin perinne saisi näkyä. Autopaikat eivät saisi syödä pihatilaa. Saattoliikenne tulee suunnitella huolella; huoltoliikenne,  kevytliikenne ja autoliikenne tulee ohjata eri reiteille. Keittiöstä suunnitellaan valmistuskeittiötä. Erillistä väestösuojaa ei rakennettaisi, vaan liikuntasali toimisi siinä tehtävässä.

Rakennuksen suunnittelussa pyritään mm. siihen, että tilat ovat joustavia ja yhteiskäytössä. Niiden tulee sopia lapsille, joiden ikä vaihtelee 10 kk:sta 13 vuoteen. Taide, ilmaisutaito jne. tulee ottaa huomioon. Päiväkodin toiminta-ajatuksessa korostuu taiteen lisäksi mm. turvallisuus. Uusi Auroran koulu haluaa olla pedagogisesti esteetön. Toivoin kunnon kenttää. Vuodenajat tulisi ottaa huomioon. Samoin iltapäivätoiminnan tarpeet. Taloon tulee 2000-luvun tekniikkaa: Valaistuksen läsnäolo-  ja päivänvalo-ohjaus. Langaton verkko. Infotaulut. Kameravalvonta. Kulun valvonta. Näyttämötekniikka. Neuvolaan myös päällekarkaushälytysjärjestelmät. Koulun ensikertaiseen kalustamiseen on varattu noin 630 000 euroa (+ ATK-laitteet).

HANKKEELLA on vielä monta estettä voitettavana. Kaupungin museon kanta on, että  vanha koulu pitäisi säästää. Mutta sitä ei saada esteettömäksi. Toinen mahdollinen haaste ovat naapureiden valitukset. Paljon isompi haaste ovat väistötilat. Niitä ei juuri lähistöllä ole. Yksi vaihtoehto on, että parakissa voisi opiskella 4-6 luokkaa, ja muut luokat hajasijoitettaisiin esim. muiden koulujen pihoille rakennettaviin parakkeihin.  Kaikkein isoin haaste tuo myöhennetty aikataulu. Kokous päätti, että suunnittelulle tehdään kaksi aikataulua.

Hankesuunnitelman valmistumiusta hieman myöhennettiin. Sen tulisi valmistua vuoden loppuun  mennessä, ja lautakuntiin se menisi vasta keväällä 2013.


1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

"Koulu olisi mitoitettu 337 oppilaalle- mitä protestoin liian ahtaana. Meillä on jo nyt 356 oppilasta."

Kuulostaa tosi oudolta, että Espoon tapaisessa kasvukunnassa rakennetaan nykyistä pienempi koulu. Vaikka Lippajärvi onkin ns. vanhaa asuma-aluetta, kyllä tänne vaan uusia asuntoja rakennetaan joka vuosi ja uusia perheitä tulee jatkuvasti lapsineen. Uskoisin uuden koulun houkuttelevan vielä entisestään lapsiperheitä alueelle.