Kirjoja

Kirjoja

torstaina, kesäkuuta 14, 2012

Perusopetuksen tuntijakopäätös siirtyy syksyyn?

Viime syksynä Auroran 5b-luokka pohti tuntijakoa
oppilaiden näkökulmasta. Tuntijakotaulukko julkaistiin
Hesarissa.
PERUSKOULUA uudistetaan monella eri taktiikalla. Perinteinen  on muuttaa ensin hieman lakeja tai asetuksia, ja kun ne ovat muuttuneet, muutetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja sitten paikallisia opetussuunnitelmia. Siis tekstejä. Arkeen asti muutokset eivät aina ulotu.

Kaksi vuotta sitten (2010)  uudistettiin perusopetuslakia erityisesti erityisopetuksen osalta. Opetushallitus paransi perusteita, ja kunnat omia suunnitelmiaan. Espoossa uusien ops-tekstien piti olla valmiina päättyneen lukuvuoden alussa. Tekstien mukaan kaikkien tulee saada heti kaikki tarvitsemansa tuki. Monessa kunnassa proopuska on proopuska ja praktika ja praptika.

TÄMÄN opsin "paikkailun" lisäksi jo muutaman vuoden ajan on haluttu uudistaa  perusopetuksen kasvatuspäämäärää (tavoitteet) ja eri aineille tuohon päämäärään käytettävissä olevaa aikaa. Edellinen päätös oli vuodelta 2001. Viime kesänä tehtiin ensimmäinen yritys tarvittavaksi valtioneuvoston päätökseksi, mutta se kaatui. Ehdotus oli varsin radikaali, ja se olisi toteutuessaan tuonut kouluun uuden oppiaineen: draaman.

Nyt opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on tehnyt uuden pohjaesityksen, joka on saanut melkoisesti kritiikkiä.  Päätös on luvattu ennen kesää, mutta tänään HS vahvistaa huhuja, että päätös voi siityä syksyyn. Erityisesti kiistaa hallituksessa on siitä.
- kuinka paljon valinnaisuutta tuntijakoon olisi aihetta jättää
- millaisten kielten opetusta erityisesti tuetaan ja monipuolistetaan
- tavoitteena on ollut vahvistaa taito- ja taideaineiden ja erityisesti liikunnan asemaa. Kuinka se tehdään?
- pitäisikö uskonnon tuntimäärää leikata.

Työryhmän esitys on varsin maltillinen. Suomessa on  ehkä maailman lyhyimmät koulupäivät- mutta varaa lisätä viikkotunteja ei taida olla. Eri luokka-asteiden välille on ehdotettu tuntien siirtoa. Kielen opetus alkaisi jo tokaluokalla? Taito- ja taideaineiden osuutta lisättäisiin hieman alaluokilla?

NÄHTÄVÄKSI jää. Mikään kiirehän tässä ei ole. Jos tavoite on, että opetussuunnitelmat ovat valmiit syksyllä 2016, niin aikaa ops-työhön on syksylläkin vielä neljä vuotta.

Ei kommentteja: