Kirjoja

Kirjoja

torstaina, syyskuuta 24, 2009

Johtokunnan kokous 23.9.2009

KUVA: Muistion kirjoittaja Antti Rajakaski, opettajakunnan edustaja Tuomo Kälviä ja johtokunnan puheenjohtaja Susanna Lehti.


KOULUN johtokunta kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 23.9.2009 ja paikalla olivat kaikki varsinaiset jäsenet sekä rehtori.

Keskustelimme TIP-toiminnasta, ja rehtori kertoi, että maksuttomia kerhoja on syntymässä n. 20-30, ja ne alkavat kohta puoleen. Uhkaavien säästötoimien takia kuluva vuosi saattaa olla viimeinen, jolloin kerhoja voidaan järjestää näin runsaasti. Tänä vuonna kerhotoimintaan on saatu rahaa 13.000 euroa, mikä on huomattavan paljon. Ensi vuotta ajatellen myös iltapäivätoiminnan taso voi olla vaarassa ja yhteistyötä voidaan yrittää hakea esim. seurakunnan suunnalta. Tilanne, jossa kerhotoimintaa on voitu tarjota kaikille lapsille on ollut hieno ja turvannut lasten iltapäiviä tärkeällä tavalla. Toivotaan vielä, että toiminta saisi jatkua.

Rehtori kertoi koulun henkilökuntatilanteesta, joka on pääosin hyvä. Jonkinlaista uupumusta on havaittavissa liittyen kaupungin kieltoon palkata sijaisia avustajille. Työ ilman avustajaa on raskaampaa sekä opettajalle, että oppilaille. Opettajien sijaiskiellon purkamisesta johtokunta oli tyytyväinen, vaikka se edellyttääkin koululta 2,6 vuosiviikkotunnin kehysleikkausta. Odotettavissa on, että kolmen viikon päästä alkava syysloma tulee tarpeeseen.

KOULU on pyrkinyt parantamaan parkkialueen turvallisuutta ja yrittänyt saada kaupunkia rakentamaan kunnollisen kääntöpaikan koulun edustalle. Ikävä kyllä hanke ei ole edennyt mm alueella olevan vanhan tammen takia. Lapsia pihaan tuovien autojen peruuttaminen aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita alueella kulkeville lapsille. Autoilijoiden toivotaan noudattavan varovaisuutta erityisesti syksyn pimentyessä.

Tehtävien täyttökielto on edelleen voimassa ja koskee esimerkiksi avustajia, terveydenhoitajaa tai kuraattoria. irtisanoutuneen tai äitiyslomalle jäävän tilalle ei saada palkata uutta kuin erityisluvalla, ja näitä lupia ei näytä helposti heltiävän. Myös hankinta-, ylityö- ja matkustuskiellot ovat edelleen voimassa. Myös tukiopetuksen antamista on rajoitettu, mutta asiaa helpottavat kerhotoiminnan muodossa järjestettävät luokkakerhot. Tästä toimintamuodosta johtokunta kiitti koulun johtoa erityisesti.

Positiivisena uutisena, että osaava rehtorimme on kutsuttu Pariisiin Unescon tapahtumaan luennoimaan, josta olimme enemmän kuin ylpeitä. Sen sijaan huolta aiheuttavat avustajanmäärän leikkaaminen jopa kolmannekselle täksi syksyksi, mikä ei voi olla vaikuttamatta koulutyöhön. Lapset siis maksavat kun kaupunki säästää. Taksilla kulkevien lasten kyydeissä on myös ollut vakavia ongelmia, joihin on koulun toimesta jo puututtu.

Johtokunta keskusteli myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksesta sekä tarpeesta saada heidän vanhempiaan mukaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Johtokunta tekee asiassa aloitteen Koti&Koulu ry:lle ja tarjoaa apuaan, jos yhdistys innostuu hankkeesta.

KUVA: Johtokunnan jäseniä: Risto Valli, Satu Jumpponen, Anu Kiesvaara, Anu Arvonen ja Tuomo Kälviä.


KOKOUS oli pitkä ja esiin nousi useita huolenaiheita. Näkymät syksylle 2010 ovat kovin synkät, tuntikehystä suunnitellaan leikattavan jopa 10%. Tämä vastaa käytännössä kolmen opettajan palkkaa. Yleisesti ottaen voidaan kaikesta huolimatta todeta, että koulun pito on Aurorassa järjestetty siten, että lapsilla on hyvä olla koulussa ja oppiminen sujuu. Koulun panostus tukitoimiin on mittava, ja kaikki mahdollinen kekseliäisyys on otettu käyttöön, jotta asiat sujuisivat talousahdingosta huolimatta. Opettajat ja rehtori ansaitsevat tästä suuren kiitoksen.

Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran ensi vuoden maalis-huhtikuussa.

24.9.2009

Antti Rajakaski
Johtokunnan jäsen

Ei kommentteja: