Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, heinäkuuta 08, 2009

Sikainfluenssa ja koulut, osa 1


KUVA lainassa tästä osoitteesta.


Päivitetty la 11.7. klo 8.55

OPETUSHALLITUKSEN sivuilla piipahtava huomaa, että rehtoreille on varattu rooli sikainfluenssan iskun varalta.
http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,89191

Hyvä, että piipahdin. En olisi muutoin tiennyt.

Jo 16.6.2009 sivuille lisätyssä jutussa kerrotaan, kuinka kouluyhteisössä varaudutaan pandemiaan. "Suomen kouluissa varaudutaan uuden influenssa A/H1N1 -viruksen (”sikainfluenssan”) aiheuttamaan pandemiauhkaan yhteistyössä kunnan terveydenhuollon kanssa, oppilashuollon toimenpitein ja eri oppiaineiden opetuksessa."

Lisäys 11.7. Ministeri Risikko toteaa haastattelussa MTV:lle 10.7 (lue tästä) , että " Tälläkin hetkellä terveyskeskukset ovat jo valmiudessa ja tehneet suunnitelmia yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa. ". NIinkö ovat? Enpä ole ollut mukana?

Rehtorina en ole toistaiseksi saanut ohjeita asiasta. Kävin eilen varmistamassa asian työpaikan sähköpostista. Mutta toki aikaa on vielä hyvin.


Jutun mukaan uuden A-influenssaepidemian edetessä kouluyhteisöt ovat erityisen alttiita tartunnoille. Lasten ja nuorten lähikontakteissa virus voi levitä nopeasti yskimisen, aivastelun, kirjojen ja työvälineiden välityksellä pisara- ja kosketustartuntana.

Tartuntariskejä voidaan kuitenkin vähentää kouluterveydenhuollon ennakoivin toimin ja tehostettua hygieniaa noudattamalla.

Hygieniaohjeet löytyvät tästä linkistä.

Lyhyesti: "Huolellinen ja toistuva käsien pesu sekä yskiminen siten, ettei levitä pisaroita ympäristöön, ovat oleellisia keinoja tartuntojen ehkäisyssä". "Hyvä käsihygienia, oikea yskimiskäytäntö ja sairastuneiden pysyminen poissa työpaikoilta".


Pandemiavaaran aikana on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla kouluasteilla sekä opettajat että oppilaat ovat tietoisia tartuntatautien leviämistavoista ja mahdollisuuksista ehkäistä niitä.

Rehtorin ja koulun oppilashuoltoryhmän tulee jutun mukaan " tarvittaessa kunnan terveydenhuollon asiantuntijoiden avustuksella perehdyttää kouluhenkilöstö tartuntatautien ehkäisyyn tähtääviin toimintamalleihin."

"Kouluterveyshenkilöstön ja opettajien on syytä käydä läpi erityisesti hyvään käsihygieniaan ja pisaratartuntojen ehkäisyyn liittyvät toimintamallit yhdessä oppilaiden kanssa."

Näin tehdään. Mistähän nuo toimintamallit löytäisi?


Oppilashuollon tulee "huolehtia yhteistyössä kouluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa siitä, että koulun henkilöstö tietää kuinka toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa."

Tuokin tulee siis suunnitella.


"Sosiaali- ja terveysministeriön Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten, kunnalliset valmiussuunnitelmat, paikalliset vastuunjaot ja toimintaohjeet tulee käsitellä kouluhenkilöstön kesken sekä saattaa tiedoksi oppilaille ja vanhemmille. "

Aloitetaan tiedottaminen tässä lastussa. Kansallinen varautumisuunnitelma löytyy netistä (linkki alla). Koulujen osalta siellä on mielenkiintoista tietoa:
-Pandemian aikana väestö saa tartuntoja mm kodeissa, esikouluissa, kouluissa, työyhteisöissä, satunnaisissa lähialtistumisissa julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä.
- Influenssaepidemia aiheuttaa merkittävää kuormitusta terveydenhuoltojärjestelmälle ja se voi pahimmillaan häiritä viikkojen ajan mm. koulujen ja työyhteisöjen toimintaa.
- Pandemian aikana voi olla perusteltua antaa suosituksia tai määräyksiä mm. esikoulujen ja koulujen sulkemisesta, yleisötilaisuuksien peruuttamisesta, varusmiesten lomauttamisesta tai julkisten palvelulaitosten (esim. urheilu- ja kulttuuritilat) sulkemisesta. Asiantuntijasuositukset perustuvat tällöin arvioon, jossa perusteina ovat pandemiauhkan alkuvaiheessa kertyvät tiedot pandemiauhkaviruksen ominaisuuksista sekä kouluissa tai muissa yhteisöissä tapahtuvien tartuntojen merkitys pandemian etenemisessä kyseisessä vaiheessa.
- Lasten päivähoitopaikkojen ja koulujen sulkeminen saattaa tulla kysymykseen, samoin muiden kuin välttämättömien kokoontumisten kielto.
- Lainsäädännössä ei ole valtuussäännöksiä koulutuksen keskeyttämiseksi tai oppilaitosten ja koulutusyksikköjen sulkemiseksi pandemian varalta. Kysymykseen tulevat tällöin tartuntatautilain (583/1986) 14 ja 15 §:n säännökset.
- Tavoitteena on, että opetus voidaan hoitaa erilaisilla järjestelyillä myös influenssapandemian aikana. Opetusjärjestelyt toteutettaisiin esimerkiksi etäopetusmateriaalin tuottamisen ja jakamisen kautta, kontaktiopetus YLE:n kanavien kautta ja verkko-opetuksen avulla. Suunnittelu- ja toteutusvastuu on opetushallituksella, alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla sekä koulutuksen järjestäjillä.
- Kriisitilanteen varalta tulisi olla olemassa yhteiset toimintaperiaatteet, käytössä etukäteen laadittu ”jokamiehen opas” .
- Kunnissa tulee opetustoimen kanssa ennakoida, voidaanko kouluja ja päiväkoteja suljettaessa käyttää niiden resursseja epidemian hoitoratkaisuihin sekä materiaalisesti että henkilökunnan osalta. Mitä terveet opettajat ja koulujen ja päiväkotien terveet työntekijät voivat tehdä?

Ei ihan pikkujuttuja ole pohdittavana.


Oppilashuollon tulee informoida riittävästi koteja mahdollisista tautiepäilyistä ja muista vanhempia huolestuttavista kysymyksistä.".." Jotta tieto kouluista koteihin kulkisi nopeasti, tulee kouluilla olla tiedotussuunnitelma häiriötilanteiden varalta. Koulujen on syytä tarkistaa myös muu kriisivalmiutensa pandemiaan varautumisen yhteydessä."

Ahaa. Tarvitaan uusi suunnitelma "tiedotussuunnitelma häiriötilanteiden varalta". Olisiko blogi meillä tehokkain? Töitä on luvassa.


"Tartuntatautien leviämistä ja niiltä suojautumista voidaan käsitellä eri oppiaineiden näkökulmista. Terveystiedossa (yläkoulussa oppiaineena) käsitellään sairauksia ja niiden ehkäisyä, oireiden tunnistamista ja itsehoitoa sekä suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Biologiassa viruksia ja niiden ominaisuuksia käsittelevät sisällöt auttavat hahmottamaan tautien leviämistä. Kotitalouden opetuksessa (yläkoulussa) tuodaan korostetusti esiin hyvät hygieniatottumukset tartunnoilta suojautumiseksi. Yhteiskuntaopin (yläkoulussa) ja maantiedon opetuksessa voidaan käsitellä kansallisia ja kansainvälisiä varautumissuunnitelmia. Vieraiden kielten opetuksessa voidaan hyödyntää ajankohtaista verkkomateriaalia tartuntatautien torjunnasta ja ehkäisystä. Useiden kansainvälisten järjestöjen verkkopalveluissa tilannetietoja päivitetään juoksevasti. "

Kovasti teksti maistuu yläkoulupainotteiselta. Pienten lasten osalta on varmaan keksittävää jotain muuta. Erityisesti jos asiantuntijoiden arviot siitä, että tautiin myös kuollaan, alkavat toteutua. Lapset ovat riskiryhmä.


Lisää tietoa

Tartuntatauteihin liittyvä tiedottaminen on erityisesti terveydenhuoltoviranomaisten vastuualuetta. Ajantasaista informaatiota uudesta A-influenssasta on keskeisten viranomaisten kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla. Tässä linkkejä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL(Oph:n linkki oli väärä. Tässä oikea.)
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten

Influenssa A(H1N1) -virusta koskeviin kysymyksiin saa vastauksia Kysy influenssasta -puhelimesta numerossa 0800 02277 maanantaista perjantaihin kello 8-16.

2 kommenttia:

Leena Jokiranta kirjoitti...

Hei,
Kannattaisiko kouluviraston viestinnän pikaisesti luoda "Sikainfluenssa nyt" -uutiskirje, joka arkipäivittäin klo 8 automaattisesti ilmestyisi koulujen kotisivuille. Näin tieto olisi synergiassa ja mahdollisimman ajankohtaista & tuoretta ja oikeaa.Ja näin koulujen henkilökunnan resursseja ei kuluisi tiedonkeruuseen ynnä välittämiseen. Tarvittaessa koulut voisivat syventää ja laajentaa viestintää influessasta koulukohtaisesti ja ko. koulun erityispiirteet huomioiden.
Suvisin tiedotusterveisin Leena Jokiranta

Martti kirjoitti...

Hieno, luova ehdotus. Kouluviraston ainoa viestinnän ammattilainen on palannut omaan vakivirkaansa. Viran haltija palaa virkavapaalta syksyllä:-)

Toivotaan, että suomalaisten huoleton asenne tautiin on fiksu.

Terveisiä JJ:lle.