Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, heinäkuuta 01, 2009

Perusopetuksen laatukriteerit osa 7

KUVA: Melkoinen osa koulutoimen kuluista on sisäisiä vuokria. Meidän vuokrakulujamme nostaa kallis vuokraparakki.


KESÄ JATKUU. Samoin perusopetuksen laatukriteereiden kommentointi. Edellä on jo käyty läpi osiot: 1-5-6-7-8-9-10. Aamupalana on tänään osio 3: Taloudelliset resurssit.

Kertauksen vuoksi: mallissa on päädytty 10 laadun ulottuvuuteen: (1) johtaminen, (2) henkilöstö, (3) taloudelliset resurssit,(4) arviointi , (5) opetussuunnitelman toteuttaminen, (6) opetus ja opetusjärjestelyt,(7) oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, (8) osallisuus ja vaikuttaminen, (9) kodin ja koulun yhteistyö ja (10) oppimisympäristön turvallisuus. Kustakin laadun ulottuvuudesta on sitten laadittu erillinen laatukortti erikseen kunnan ja erikseenkoulun tasolle.


TALOUDELLISET RESURSSIT

Kuvausosa on kirjoitettu sekavaksi. Aluksi muistutetaan, että koulutusta ohjataan myös rahoitusjärjestelmien avulla. Ja että Valtio ja kunnat vastaavat koulutuksen kustannuksista. Ja että opetuksen järjestäjä vastaa opetuksen kustannuksista
siltä osin kuin valtionosuus ei niitä kata. Ja että kustannukset vaihtelevat kunnittain ja kouluittain. Ja että koulujen resursseista päätetään paikallisesti.

Sitten tulee "vaatimus": "Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutusresurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta optimaalisesti ja resursseja on riittävästi tuotettujen koulutuspalveluiden määrän, laadun ja palvelutuotannon rakenteen sekä organisoinnin kannalta."

Jotenkin mutkikkaasti halutaan muistuttaa kouluille, että kouluja täytyy tarkastella myös taloudellisina yksikköinä, ja että oman toiminnan taloudellisuutta tulee arvioida. Koulun taloudesta vastaa rehtori, ja hän tarvitsee täydennyskoulutusta talouden johtamiseen.

Laatukriteeri opetuksen järjestäjälle ja koulun johdolle

(Erityisesti tämä omin sanoin:) Taloudelliset resurssien on riitettävä siihen, että oppilaat saavat jokaisena koulupäivänä lain- ja opsinmukaisen opetuksen ja ohjauksen. TÄRKEÄÄ!

Laatua on, että koulutusresurssit on kohdistettu optimaalisesti ja että resurssien määrä on riittävä koulutuspalveluiden
määrän ja palvelutuotannon rakenteen ja organisoinnin kannalta.

Laatua on se, että taloudenkin suunnittelun lähtökohta on pedagoginen: "mahdollisimman hyvien edellytysten luominen opetus ja kasvatustyölle."

Laatua on, että kestävän kehityksen toteuttamista seurataan talouden kannalta systemaattisesti. Hmmm???

Laadun kehittämisen kysymyksistä jännä on: "Miten perusopetuksen tulokset vaikuttavat opetuksen järjestäjän toimintaan? "

HAASTEITA AURORAN KOULULLE

Espoossa ei ole tehty analyysia siitä, minkähintaista opetus missäkin koulussa on. Karkeasti voi olettaa, että Auroran kokoisessa koulussa opetus on halvempaa kuin pienissä kouluissa. Opettajakuntamme on kokenutta, mikä toisaalta nostaa palkkakustannuksia. Lisäksi olemme onnistuneet aikaisemmin saamaan varsin hyvin koulunkäyntiavustuspalveluita, mikä nostaa kustannuksia.

Olemme varsin hyvin onnistuneet pysymään budjetissa, vaikka seurantavälineet ovat hiukka hankalat. Ja viime syksynä palautimme kunnalle (liian) suuren osan määrärahoistamme hankintakiellon vuoksi.

- Varmaankin monen asian kohdalla on hyvä nostaa esiin myös sen hintalappu. Kun esim. oppilaan huoltaja haluaa lapselle taksikyydin, on aihetta kertoa, että se maksaa vuodessa 4000 €- saman verran kuin 1,5 tukiopetustuntia läpi vuoden joka viikko. Noin 15 taksikyydillä palkataan kuntaan yksi luokanopettaja koko lukuvuodeksi.
- Edessä olevana lukuvuonna, ja erityisesti seuraavana talous kiristyy, ja on joudumme pohtimaan, miten leikkaukset tulisi kohdistaa niin, että niiden vaikutus oppimisen edellytyksiin olisi mahdollisimman vähäinen.
- On pakko pohtia mm. tukiopetuksen antotapamme kustannustehokkuutta.

Ei kommentteja: