Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, helmikuuta 23, 2009

Väitös: Rehtorit 50% työajastaan kansliassa!

MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN rehtori, KM Anne Karikoski väittelee 27.2.2009 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Aika hyvä rehtoriksi - Selviääkö koulun johtamisesta hengissä? " Väitöstutkimuksen tavoitteena oli kuvata rehtorin työtodellisuutta tarkkailemalla minuutti minuutilta viiden rehtorin johtamisen arkipäivää . Mihin rehtorin aika kului? jäikö hänelle arjen pyörittämisen ohella aikaa koulun kehittämiseen?

Peer-Assisted Leadership – ohjelmalla ja haastatteluilla kootut tulokset osoittivat, että rehtoreiden toiminnot painottuivat kansliatöiden tekemiseen. Rehtorit viettivät eniten aikaa (yli 50 %) kansliassa. Kansliassa vietetty aika kului pääosin tietokoneen äärellä. Vuorovaikutustilanteet opettajien ja satunnaisten vierailijoiden kanssa veivät toiseksi eniten rehtoreitten aikaa. Verkostoituminen taas oli suhteellisen vähäistä, vaikkakin sitä haastatteluissa pidettiin tärkeänä osana johtamista. Koulutyön arjen sujumiseen liittyvät tehtävät veivät rehtoreiden ajasta noin 40 %. Tunnetaitoja vaativia tehtäviä havaittiin yli 30 % ja strategista ajattelua sisältäviä yli 20 %. Sen sijaan tehtävät, jotka sisälsivät aadullista kehittämistä, veivät aikaa vain noin 8 %. Tulos vastasi aikaisempien tutkijoiden esittämiä tuloksia rehtoreiden työn painottumisesta muuhun kuin opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen.

SURULLISTA! Anne Karikosken väitös korostaa tarvetta suojella rehtoreita kansliaan eristämiseltä.

Ei kommentteja: