Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, helmikuuta 21, 2009

Rehtorien keinoja huolehtia omasta kapasiteetistaan


KUVA: OECD:n "Improving School Leadership"- raportin kansi


ALAN lähestyä loppusuoraa rehtoreille tekemäni nettikyselyn tulosten pureskelussa. Tuon kyselyn tarkoituksena oli tuottaa aineistoa, jonka avulla voidaan kuvata PISA-tulosten taustalla olevan suomalaisen koulunjohtamisen laatua kouluissa käyville vieraille. Tässä lastussa keskityn rehtorien keinoihin pitää yllä omaa kapasiteettiaan. Rehtorit pitivät itse rehtorin laatua tärkeänä;keskiarvo oli 8,9. He myös asettivat itse varsin kovat - jopa kohtuuttomat- vaatimukset hyvälle rehtorille .

Kyselyssä rehtoreita pyydettiin kirjoittamaan, millaisin hyviksi osoittautunein keinoin (1) he pitävät yllä omaa johtamisosaamistaan, (2) omaa työmotivaatiotaan ja (3) mistä se saavat tukea johtamiselleen.

(1) Millaisin keinon rehtorit pitävät yllä omaa johtamisosaamistaan?

Hyvinä keinoina mainittiin seuraavia:

Ajankohtaiset foorumit/ajan seuraaminen/maailman seuraaminen • Arjen ongelmien pohdiskelulla • Asenne/ei-dogmaattisuus suhteessa johtajuuteen (ei ole sabluunaa, johon sinun pitäisi mahtua) • Hyvät käytännöt Suomessa ja ulkomailla• Henkilöstön tuntemisen kehittäminen • Itsen arviointi • Keskustelut (alaiset/henkilökunta/kollegat • Kirjoitukset/lukeminen/ammattikirjallisuus/pedagoginen kirjallisuus/ammattilehdet • Koulutus (jatkuva)/lisäkurssit/ opiskelemalla uutta/johtajakoulutus • Liikunta • Mentor-järjestelmä • Oma avoimuus • Oma laaja kehittämistavoite • Omasta jaksamisesta huolehtimalla/fyysinen ja psyykkinen kunto • Rentouttavat harrastukset (ilman opetusta) • Työn rajaaminen • Työnohjaus • Uutta haistelemalla • Uskallus kokeilla • Verkostoituminen • Vertaistuki

"Oikeaan aikaan ja oikeasta aiheesta saatu koulutus vie paljon eteenpäin". Olen aktiivisesti henkilökunnan käytettävissä ja kuuntelen herkällä korvalla heidän asioiaan.""Pyytämällä säännöllisesti palautetta". "Parasta johtamisosaamisen päivittämistä on johtamisen reflektointi toisten rehtoreiden kanssa. Luotamukselliset suhteet lähikouluihin ja säännöllisen epäsännölliset tapaamisen kahvi- ja kaljakupposen äärellä antavat tukea ja ohjausta omalle työlle". "Pitäisi mennä koulutukseen... mutta ei ehdi". "Silmät ja korvat auki- aina maailmalta jotain oppii". "Kaikkea ei tarvitse osata, mutta tarvittaessa pitää olla valmiutta ottaa "lusikka kauniiseen käteen" ja opetella asioita, joissa on parantamiseen varaa"

(2) Millainen keinoin rehtorit pitävät yllä omaa työmotivaatiotaan?

Hyvinä keinoina mainittiin seuraavia

Ajan seuraaminen • Asenne • Asioiden tekeminen, joita pitää • Haasteet • Hoidan työtehtävät hyvin • Ideoita lainaamalla ja itse ideoimalla • Intuition luottaminen johtamisessa • Itsenä kehittäminen • Koulutus • Lukeminen/pedagoginen kirjallisuus • Omasta terveydestä /kunnosta huolenpito /hyvä terveys • Onnistumisen kokemus • Opetusvelvollisuustunnit • Oppilaaseen katsominen • Oppilaiden ja opettajien innostus tarttuu • Opiskelu • Osallistuminen uusiin juttuihin • Positiivinen elämänasenne • Projekti • Pään ja ruumin tasapuolinen rasitus • Riittävä uni • Riittävä vapaa-aika • Suklaa ja berocca • Toisten arvostaminen • Työn ja vapaa-ajan erottaminen • Työnilo arjessa • Työnohjaus• Työn rytmittäminen• Tärkeiden asioiden tekeminen myös koulun ulkopuolella • Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet/osaava ja tyytyväinen • Työtuntien määrän pitäminen kohtuullisena • Uuden kokeileminen • Uuden näkökulman ottaminen • Uusi väline • Yhdistys- ja järjestötoiminta • Yhteistyö/tapaaminen/keskustelut muiden rehtorien kanssa • Yksityiselämä (isovanhemmuus) • Yritys ymmärtää hallinnon päätöksiä.

"En erityisemmin"pidä" sitä yllä.Tähän asti (20v) se on pysynyt melko itsestään". "Paha sanoa...lama painaa päälle ja kurjuutta tulossa. Eli motivaatiota ei isommin löydy tällä hetkellä.""Pakko on paras kannustin".

" Usko, tahto ja taisto". " "Koetan olla mukana positiivisessa arkityössä niin paljon kuin mahdollista (mikä ei valitettavasti ole paljon), koska työnilo löytyy oppilaista ja oppitunneista ja muusta koulun toiminnasta. Opettajien ja oppilaiden innostus on tarttuvaa.""Välillä on hyvä ottaa joku uusi näkökulma tai asia, projekti tai työväline, josta voi innostua."

(3) Mistä rehtorit saavat tukea johtamiselleen?

Hyvinä keinoina mainittiin seuraavia:

Alaiset • Alan kirjat • Apulaisrehtori • Aviopuoliso • Esimiehet • Johtokunta • Kaupungin ylimmät opetusviranomaiset • Kollegat • Kotiasiat kunnossa • Koulun suunnitteluryhmä/johtoryhmä • Koulutus • Koulusihteeri • Oppilaat • Työnohjaus • Vanhemmat • Virasto

"Aika omilla ollaan". "Valitettavan vähän virastolta ja siellä olevilta esimiehiltä" "Yllättäin virastosta, josta aina olen saanut yviä neuvoja ja vastauksia kysymyksiini"

Vastausten pohdintaa

REHTORIT huolehtivat omasta johtamisosaamisestaan sekä muodollisen kouluttautumisen että epämuodollisen ammatillisen kasvun keinoin. Jälkimmäiseen kuuluu myös omassa yhteisössä saatava palaute ja omaehtoinen lukeminen. Tärkeitä ovat keskustelut eri tahojen kanssa. Yhden rehtorin vastaus viittasi jonkinlaiseen systemaattiseen oman osaamisen kehittämiseen.

Rehtorit tankkaavat motivaatiotaan arjesta ja siinä onnistumisesta, opettajista ja oppilaista. Työmotivaatiota ylläpitää hyvää terveys ja positiivinen asenne. Samaan suuntaan vaikuttaa itsen ja työn kehittäminen eri keinoin. Aika ajoin otetaan uusi näkökulma työhön. Mutta myös yksityiselämä ja vapaa-aika, jotka osataan erottaa työstä.

Rehtorit näyttävät saavan tukea hyvin erilaisilta tahoilta. Useimmin mainittiin kollegat, omat esimiehet, apulaisrehtori ja alaiset.

Mieleen nousee muutama kysymys:

- Miksi rehtorien osaamisen kehittämisen keinoissa ei juuri näy heidän esimiestensä osuutta?
- Miksi kukaan ei viittaa ulkoisten palkkioiden merkitykseen motivaatioon?
- Eivätkö rehtorit saa lainkaan suoraa, kannustavaa palautetta oppilailta, henkilökunnalta tai esimiehiltään, koska niihin ei ole vittauksia?
- Onko rehtorien tuki järjestetty systemaattiseksi?
- Onko rehtorit jätetty liiaksi omilleen osaamisensa, työmotivaationsa ja tarvitsemansa tuen suhteen?

Ei kommentteja: