Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, helmikuuta 18, 2009

Rehtorien tapoja johtaa opettajien laatua osa 1

KUVA: Espoolaisrehtoreita


TÄSSÄ neljännessä lastussa, jossa puran rehtoreille tekemäni nettikyselyn tuloksia, keskityn hyväksi osoittautuneisiin tapoihin, joilla rehtorit Espoossa valitsevat opettajia.

PERUSOPETUKSEN TAITAVAN JOHTAMISEN SALAISUUS
Osa 4: Rehtorien tapoja valita opettajat


Rehtoreille on erittäin tärkeää, että opettajat ovat "todella hyviä" (keskiarvo 9,1) ja innostuneita ja motivoituneita (keskiarvo 9,32). Yksi tapa varmistaa tällaista opettajien laatua on onnistunut rekrytointi.Kyselyssä rehtoreita pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeää heille on mahdollisuus saada valita uudet opettajat. Keskiarvoksi tuli 9,5. Tyyppiarvo oli 10. 45 vastajaa 50:sta antoi kouluarvosanan 9 tai 10. Valinta on siis erittäin tärkeä johtamisen väline.

Hyväksi osoittautuneita keinoja uusien opettajien valinnassa

ESPOOSSA opettajien rekrytointiin on kolme päätapaa. Ensimmäinen on julkinen virkavaali. Avoimet tehtävät pannaan julkiseen hakuun ns. eRekry-nettijärjestelmään. Rehtori valitsee sitten haastatteluun muutaman hakijoista. Haastattelijoita pitää olla ainakin kaksi. Jos virka täytetään toistaiseksi, rehtori tekee esityksen valittavasta opetustoimenjohtajalle. Jos kyse on määräaikaisesti opettajan virasta tai tuntiopettajan tehtävästä, rehtori voi ottaa itse opettajan. Muodollisesti epäpätevän henkilön voi palkata vain, jos päteviä hakijoita ei ole.

Toista tapaa voidaan käyttää vain määräaikaisissa opettajan tehtävissä. Jos rehtorilla on tiedossaan muodollisesti pätevä ehdokas, hänet voidaan palkata ilman hakuprosessia.

Opettaja voidaan myös tietyin ehdoin siirtää määräaikaisesta (ilman hakua täytetystäkin) virasta toistaiseksi täytettävään virkaan. Päätöksen tekee rehtorin esityksestä opetustoimenjohtaja.

Avoimessa virkavaalissa hyväksi osoittautuneita käytänteitä

Hyviksi osoittautuneina käytänteinä rehtorit pitivät seuraavia:

"Haastattelut ja tiedustelut". Haastatteluun valinnassa voi auttaa johtoryhmä, joka "paneutuu hakemuksiin". "Paperit, suositukset ovat tietysti tärkeitä. Kysyn yleensä edellisiltä rehtoreilta hakijoista." Virallista tietoa siis täydennetään epävirallisella: " Erilaisten henkilökohtaisten yhteyksien kautta olemme saaneet arvokasta tietoa hyvistä ihmisistä". "Usein määräaikainen tehtävä edeltää." "Hakijat tulee testattua sijaisuuksien kautta" ."Myös sijaisuuksien kautta on löytynyt vakinaisia".

Haastattelussa rehtorit käyttävät apunaan apulaisrehtoria ja/tai johtoryhmän tai tiimin jäseniä. Mukana voi olla myös aineryhmän edustaja. Yksi rehtori otti oppilaiden edustajan mukaan haastattelijaksi.

Haastattelun tulisi olla "monipuolinen". Siinä perehdytään "hakijan aikaisempiin ansioihin". Haastattelussa kannattaa kuvata "koulun työotetta". Hyvistä haastattelukysymyksistä on apua. Tärkeää on saada selville "aito kiinnostus koulua kohtaan. "Laitan hakijat miettimään koulua kokonaisuutena eikä vain omaa oppiainetta. Myös tuon voimallisesti (esiin) erilaisten oppijoiden huomioinnin." "Eräs rehtori käyttää "yllättäviä, epäsuoria kysymyksiä jne. vakiosta poikkeavia juttuja". "Haastattelurunko toimitetaan jokaiselle hakijalle etukäteen. Haastateltavat saavat itse valita tavan esitellä itsensä haastattelurungon avulla." "Haastattelutapaa arvioidaan joka kierroksella".

Lisäksi "kouluun tutustutaan yhdessä". Jotkut rehtorit käyttävät opetusnäytettä. Yksi rehtori kertoo luottavansa myös intuitioon. "Paras keino on palkata hakija sijaiseksi"

Muita hyviä tapoja valittaessa opettajia

Virkavaalin rinnalla hyvänä käytänteenä mainittiin myös virkaan siirtäminen. "Väliaikaisen viran kautta suoraan vakinaistaminen."

Vastausten pohdintaa

ESPOOLAISREHTORIT näyttävät toimivan toivotun ohjeistuksen mukaan. Rekrytointiprosessin kriittisin kohta on haastattelu ja siihen valikoituminen. Pelkkiin papereihin tai viralliseen haastatteluun ei ihan luoteta. Tositietoa hakijoista saadaan aikaisemmilta rehtoreilta tai aidolla näytöllä määräaikaisena opettajana.

Mielenkiintoisen harvinaista on oppilaitten - puhumattakaan huoltajien tai johtokunnan- osallistaminen rekrytointiin.
Kukaan vastaajista ei kirjoittanut, että hänellä olisi käytössään jokin systemaattinen hakijoiden vertailumittari.

Ei kommentteja: