Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, elokuuta 31, 2008

Opettajan ammatti muutoksessa Euroopassa


EUROOPPALAINEN tiedonvaihtoverkko Eurydice on tutkinut opettajien autonomiaa ja vastuita. Raportin mukaan opettajien ammatti on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. Työkuva on nyt erilainen, ja työmäärä on kasvanut. Väite perustuu 30 Euroopan maata koskevaan arkasteluun.

Opettajien työmäärä on kasvanut

Koulujen työmäärää ovat lisänneet a) kasvaneet vaatimukset oppimistulosten parantamiseksi sekä b) vaatimus, että koulujen tulee osallistua sosiaalisten ongelmien ratkaisuun. Nämä tehtävät on lisätty opettajille

Opettajien työaika määritellään suurimmassa osassa tutkittuja maita opetustuntien (opetusvelvollisuus) ja sovitun kokonaistuntimäärän mukaan. 13 maassa on määritelty, kuinka monta tuntia opettajan on oltava läsnä työpaikalla käytettävissä koulussa tai rehtorin määräämässä muussa paikassa. Opetuksen lisäksi opettajien edellytetään usein toimivan kollegojensa sijaisina ja ohjaavan uusia opettajia.

Opettajien työhön on tullut uusia tehtäviä

Monessa maassa opettajat osallistuvat opetusta koskeviin päätöksiin, mm. koulun ja opetussuunnitelmien kehittämiseen. Keskushallinto ei enää vastaa yksinään opetussuunnitelmista missään Euroopan maassa. Osassa maita (kuten Suomessa) opetussuunnitelmien perusteet laaditaan kansallisella tasolla, mutta kouluille tai koulutuksen järjestäjille jää liikkumatilaa sisältöjen suhteen. Tämä on lisännyt opettajien yhteistyötä. Opettajatiimit saavat päättää yhä useammim esimerkiksi opetusmenetelmistä ja oppikirjoista.

Opettajien täydennyskoulutus on pakollista yli kahdessakymmenessä maassa. Joissain maissa kouluilta edellytetään täydennyskoulutussuunnitelmaa osana koulun kehittämissuunnitelmaa. Täydennyskoulutukseen osallistumiseen on kuitenkin harvoin kannustimia (muttei myöskään sanktioita osallistumattomuudesta). Sijaisjärjestelyissä on puutteita, ja koulutus ei ole opettajalle ilmaista.

Opetusta arvioidaan kaikkialla. Ulkoisen arvioinnin rinnalla käytetään itsearviointia sekä esimies- tai vertaisarviointia. Oppimistulosten kansalliset arvioinnit ovat yhä tärkeämpiä sekä koulujen tuloksellisuuden että opetushenkilöstön arvioinnissa. Nykyään ei juurikaan arvioida yksittäisiä opettajia vaan opetushenkilöstöä kollektiivisesti. Jossain maissa ollaan kuitenkin palaamassa yksittäisten opettajien arviointiin mm. yksilöllisten tehtäväkuvien ja tulospalkkauksen kehittämisen vuoksi.

Opettajien työsuhteen eduista päätetään useimmiten keskitetysti. Monissa maissa kehitetään parhaillaan uusia yksilöllisiä palkkaratkaisuja.

LISÄÄ TIETOA: http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Opettajan työnkuva on varmasti muuttunut 20 vuoden aikana, mutta niin on muuttunut lukuisan monen muunkin ammatin työnkuva. Sosiaalisia, kokeneita (ja samaan aikaan nuoria) moniosaaja tarvitaan paikassa kuin paikassa. Työn tuloksia seurataan erilaisilla mittareilla. Se on ajan henki - toinen asia taas on, miten pitkälle suuntauksessa voidaan mennä.

Martti kirjoitti...

Totta!

Tuoreen Seija Blombergin väitöskirjan pohjalta näyttää siltä, että työn todellisuus tulee shokkina ensimmäistä vuottaan opettaville.

Ehkä opettajankoulutusta olisi tarvetta päivittää?