Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, elokuuta 10, 2008

Diaspora II: päivän rakenneAURORAN 5.-6.-luokat aloittavat opiskelun tänä lukuvuonna uudella päivänrytmillä. Rytmiä ovat keskeisesti määrittäneet bussikuljetukset, Auroran luokkatilapula ja Kalajärven koulun ruokailujärjestelyt. Välitunteja ei rakenteessa ole, koska koulun piha on remontissa. Mutta lyhyitä taukoja voidaan pitää tarpeen mukaan.

Työ alkaa KUVASSA esitetyn päivänrakenteen pohjalta. Sitä tarkistetaan, jollei se toimi. Näin voi käydä, esim. jos en ole osannut arvioida bussimatkaan tarvittavaa aikaa oikein.

DIASPORAPÄIVÄN RAKENNE

Kun Aurorassa päivä jakaantuu 45 minuutin tunteihin, yhteen välituntiin ja 75 minuutin siesaan, niin Diasporassa rakenne on mutkikkaampi. 5.-6.-luokilla on A-, B-, C-, D- ja E-tunnit.

A-tunti pidetään Aurorassa ennen bussien lähtöä. A-tunnit ovat ruotsin ja englannin tunteja ( ja 5d:llä osalle oppilaita Luokkakerhotunti).

B-tunnille on varattu 60 minuuttia. 1- bussissa kulkevilla se on klo 9.20- 10.20. Tämän tunnin aikana meillä on ruhtinaallisesti tiloja.

C-tunnilla kaikki 5.-6.-luokat ovat Kalajärvellä. Tunti on noin 55 minuuttia, ja sieltä siirrytään joustavasti klo 11.15-11.45 koululounaalle.

D-tunnilla kaikki 5.-6.-luokat ovat Kalajärvellä. Tunti on noin 85-90 minuuttia, ja sinne siirrytään joustavasti koululounaalta. Pitkän tunnin aikana voidaan pitää ns. happihyppelytauko oman opettajan valvonnassa.

Kun 1-bussissa kulkevat lähtevät Auroraa kohti klo 13.10, 2-bussissa kulkevilla on vielä B-tunti (60min).

E-tunti on kerran viikossa kuudesluokkalaisilla. Koska 6-luokkalaisilla pitää olla 26 tuntia viikossa (vitosilla on 25), niin yhtenä iltapäivänä kutosten koulu jatkuu klo 14.30-15.15.

MONI ASIA ON VIELÄ AUKI

5-6-TIIMI päättää maanantain suunnittelukokouksessa, miten eri oppiaineita tässä rakenteessa opiskellaan. Monia ideoita on ilmassa. Saattaisi esim. olla järkevää suorittaa realiaineiden oppiaineista jaksoja vuorotellen. Pohdinnassa on myös, kuinka järjestämme erityistä tukea tarvitsevien mutta yleisopetukseen integroitujen oppilaitten opetuksen kun meillä hyväksi ratkaisuksi koettua sinikarhumallia ei sellaisenaan voida järjestää. Päivänavausten kellotus on vielä avoin Myös katsomusaineiden opetuksen järjestäminen on vielä vaiheessa.

Eri luokkien yhteistyö on helpointa klo 10.20 - 13.10 välisenä aikana, johon osuvat C- ja D-tunnit. Yhteistä opetusaikaa on joka päivä koululounaan ympärillä noin 140 minuuttia, joka vastaa kolmea perinteistä 45 minuutin tuntia. Yhteistyömuodot ideoidaan maanantaina.

Ei kommentteja: