Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, toukokuuta 20, 2023

Mitä opetuksen laatu oikeasti on?

Luin kirjan, joka pysäytti. Olin luvannut esitellä sen nopeasti. Toisin kävi. Oli ensin ajateltava monia asioita uusiksi  Kirja oli:

Räsänen, Juhani. (2023). Koulun laadun teoria ja käytäntö. Koulu inhimillisenä organisaationa. Lector-kustannus oy.

Tottakai tein aluksi  googlehaun. Kirjan nimellä google löysi 9 osumaa. Vain.Ohhoh? Sitä tärkeämmäksi koin nostaa teoksen ajatuksia, vaikka vain tässä omassa blogissani. Oli se sen arvoinen.

Juhani Räsänen haastaa "itsestään selvää" opetuksen laadun käsitettä mm. William Glaserin teoreettisen ajattelun pohjalta. Meillä Suomessa on esim. kirjattu vuonna 2012 perusopetuksen laatukriteerit.  Räsäsen mukaan laatu on ihan muuta. Laatua ei voi arvioida ulkoapäin byrokraatista päätöksistä käsin. 

Laatua on arvioita sisältäpäin: kunkin oppilaan kokemuksista käsin. Opetuksen laatu on syvimmiltään sitä, kuinka hyvin kunkin oppilaat perustarpeet tyydyttyvät. Koulun tehtävä on  auttaa lapset menestymään ja tulemaan onnellisiksi aikuisiksi. Tämä edellyttää, että heidän perustarpeensa tyydyttyvät. Koulu ei niitä tyydytö Van koululainen itse. Siihen hän tarvitsee apua,

Glaserin mallissa tarpeita on viisi:  Rakkaus ja kuuluminen, Itsearvostus  ja vaikutusvalta, vapaus ja autonomia, ilo ja hauskuus, selviytyminen ja terveys. Muitakin listoja on, mutta The Point on: idea tarpeista laadun kriteerinä.

Koulun laatua on siis  se, kuinka se  onnistuu tukemaan oppilaita niin että heidän tarpeensa tyydyttävät. Ja ne tyydyttyvät joko niin, että he muuttavat  omia tavoitteitaan  tai että he  muuttavat omaa toimintaansa. On tunnistettava omat unelmat. Ne näkyvät "kuvista, joita poimimme kuva-albumeihimme". Puhuttaminen on keskeinen työkalu tunnistaa omat "albumikuvat".  Poimin muistiin hyviä kysymyksiä. Osaa muokkasin:

 • Ketkä ovat  elämäsi tärkeimmät ihmiset?
 • Millainen haluaisit itse olla?
 • Millaisesta saavutuksista olisit ylpeä ?  
 • Millainen olisi ihannetyösi?  
 • Mihin oikeasti haluaisit käyttää elinaikasi? 
 • Mitä sinä haluat?
 • Mitä pitäisi tapahtua, että haluamasi toteutuisi?
On myös pysähdyttävä kuinka oma tapa toimia voi viedä kohti itselle törkeitö asioita Ja ongelmatilanteissa, kun mokataan.

 • Mitä sinä teit?
 • Mitä arvelet, että siitä seuraa? Viekö se kohti tavoitteitasi?
 • Mitkä ovat sopimamme säännöt?
 • Toimitko sääntöjen vastaisesti?
 • Mitä sinä nyt haluat?
 • Millä tavalla aiot muutat käyttäytymistäsi? - suunnitelma 
 • Mitkä seuraukset auttavat sinua?

Oppimisen kannalta ihan keskeistä on motivaatio. Räsänen kyseenalaistaa kirjassaan ns. kontrollipsykologian periaatteet, joiden mukaan oppilaiden motivaatiota yllytetään ja ylläpidetään  rangaistuksilla ja palkinnoilla.  

Hän tarjoaa vaihtoehtoa: ymmärretään laatu kokonaan toisin. Motivaatio kasvaa  sitä, että nuoren tarpeet tyydyttyvät.  Ja tässä korostuu oppilaan oma rooli, oma vastuu.  

Koulun ja opettajan iso rooli on auttaa oppilaita tunnistamaan tarpeensa ja valitsemaan keinot, joilla ne saavutetaan. On opetettava oppilaita ottamaan oma vastuunsa, löytämään oikeat keinonsa löytää harmonia unelmiensa ja oman käyttäytymisensä välillä. Laatu on ponnistelua. Laatu on uudistavaa  ja luovaa muuntautumista. Koulun laatu on sitä, että se tukee tötä.

Räsäsen teos on oikea tietokirja. Se käyttää  johdonmukaisesti valitsemaansas teoreettista käsitteistöä.  Se on täynnä viisautta. Tämä   oma esittelyni kirjasta on yksinkertaistus, pelkkä tiiseri.  Vahva suositus lukemaan koko kirja.

Kirjoittajasta

Juhani Räsänen on kasvatustieteen maisteri, emeritusylitarkastaja-oppisopimusjohtaja, toimitusjohtaja, (MB), tutkija-kouluttaja, tietokirjailija sekä OKM:n rahoittamien Syvien vahvuuksien koulu ja Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit -hankkeiden kehittäjä.  Hän on myös opettaja- ja johtajuus-kouluttaja sekä voimaantumisvalmennuskoulutus-ohjelman luoja ja toteuttaja. 

Tämä kirja on kustantajan mukaan pitkän linjan elinikäisen oppijan testamentti Suomen kouluille.


Ei kommentteja: